III. A

Vítejte na stránkách třídy 3.A!
Zde můžete najít veškeré informace o probraném učivu, plánovaných akcích a ostatního dění ve třídě. 

Co nás čeká v průběhu dalšího pololetí:
2. a 3.5. Ředitelské volno
16.5. Ukázka práce se dřevem – ve škole
20. – 24.5. Škola v přírodě – Hotel Anna v Harrachově

Dne 26.4. bude probíhat fotografování tříd (skupinové foto).

23.4.2024
ČJ – Příslovce a předložky
– kontrola PS str. 10 (předložky)
– úvod do předložek uč. str. 64 – popis obrázku s využitím předložek
– přepis/opis na známku – čítanka str. 149 – báseň
DÚ – na příští úterý – děti dostaly báseň „slovní druhy“
+ kdo neudělal včera DÚ doporučuji potrénovat – bude se hodit.

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 25 dokončená a str. 27/1,2,3
DÚ – děti trénují násobení a dělení (budou brzy zase více potřebovat)

PR – Rostliny – okrasné a užitkové
– uč. str. 44 a 45
– zápis do sešity (tentokrát psaný mnou)
– doporučuji učit se i s učebnicí. Rostliny by měly děti znát od každého druhu pár (viz učebnice)

V pátek bude třídnická hodina. Budeme mít 5 vyučovacích hodin. Počítejte s tím, prosím, při vyzvedávání dětí. Děkuji.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.4.2024
ČJ – Příslovce
– uč. str. 63 – zápis do sešitu/ cv. 1 – procvičování
– PS str. 10 samostatně
– DÚ uč. str. 63/2 do ČJ-Š pouze doplnit a přepsat

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 24 celá a str. 25/1,2,3

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.4.2024
ČJ – Slovesa
– PS str. 9 celá
DÚ – opakovat si slovní druhy 1-5, které máme probrané. Vědět, na který se jak ptáme a co vyjadřují (někteří nevědí, ale některé věci máme probrané již z druhé třídy). I když aktivně neděláme Vyjmenovaná slova, děti si je stále opakují. Ve cvičeních na ně stále narážíme a narážet budeme. 

M – Písemná práce s geometrie

PR – Orientace v přírodě (výukové video + povídání)
– příprava na ŠVP

Přeji příjemný víkend. 

18.4.2024
ČJ – Slohové cvičení
– skládáme příběh z obrázků
– skupinová práce

M – Čtvrtletní písemná práce

VV – Planeta Země
PČ – Nápis Den Země

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

17.4.2024
ČJ – Slovesa
– uč. str. 61 celá – zápis do sešitu, procvičování zašifrovaných vět (ve dvojicích)

M – Kružnice
– rýsování do sešitu (poloměr, průměr, zápis)

AJ (Zikmundová) – poslech uč. str. 40, otázky a odpovědi, samostatná práce PS str. 41/10. DÚ – čtení uč. str. 41

HV – Rytmická cvičení (hudební roury)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.4.2024
ČJ – Čtvrtletní písemná práce
– písanka str. 16 a 17 (práce s textem)

M – Kruh, kružnice (správný zápis)
– pracovní list

PR – Rostliny (léčivé, jedovaté, chráněné)
– PS str. 47 a výukové video (ještě budeme probírat)

AJ (Zikmundová) – poslechové cvičení, uč. str. 39, doplňující otázky, písnička, za DÚ – číslovky 1-100

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

15.4.2024
ČJ – Číslovky
– rozcvička – procvičení vyjm. slov v PVS str. 28/1 V lese
– uč. str. 60 – zápis do sešitu
– PS str. 8 celá
DÚ – PVS str. 28/1 Mýdlo

M – Kruh, kružnice
– Procvičování v PL – správné určení průměru a poloměru

AJ (Zikmundová) – DÚ pracovní list a opakovat hodiny

Přeji příjemné odpoledne. V.T

9.-12.4. Omlouvám se, ale letos mám problém se dostat na stránky. Nevidím zde po přihlášení písmena některé dny. Píši tedy vše probrané od úterý.

ČJ- Přídavná jména a zájmena
– uč. str. 58 celá – cv. 3 bylo psáno do ČJ-Š a 59
– zápis do sešitu na vyjmenovaná slova (jak se ptáme na přídavná jména a dále jak poznáme zájmena a příklady zájmen
– PS str. 5 a 6 celá
– písanka str. 12 – slohové cvičení a str. 11 práce s textem

M – Kruh a kružnice
– uč. str. 126 – 128
– PS str. 41 a 42/1
– rýsování do sešitu (kružnice dle zadaného poloměru – mám u sebe)
– včera (probrané problémová příklady a ujasnění před testem)

PR – Rostliny
– PS str. 44-46
– uč. str. 40
– test na houby

AJ (Zikmundová) – slovíčka 8. lekce, PS str. 38/2, v pondělí test ze slovíček z 8. lekce – diktát

V bakalářích máte zprávu o pondělních konzultačních hodinách a dále o chystaných čtvrtletních testech.

Přeji příjemný víkend. V.T.

8.4.2024
ČJ – Podstatná jména opakování
– PS str. 4 dokončena
– diktát
– příprava na přídavná jména
– písanka str. 14 a 15

M – Trojúhelníky a mnohoúhelníky
– uč. str. 125
– PS str. 39/5 a 40 celá

AJ (Zikmundová) – DÚ – čtení komiks str. 37, procvičování školních předmětů, času a rozvrhu uč. str. 35

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.4.2024
ČJ – Podstatná jména
– uč. str. 57/9 společně ústně (bude diktát v příštím týdnu)
– PS str. 5 celá

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 23/3,4,5
-uč. str. 82/6,7,8 společně ústně (rychlíci do M-Š str. 82/9, 10)

PR – Rostliny 
– zápis do sešitu
– PS str. 42 opakování podmínky života (budu z toho vyvolávat na známky)

V pondělí bych měla být s dětmi. Přeji příjemný víkend všem. V.T.

4.4.2024
ČJ – Podstatná jména
– uč. str. 57/8 společně
– PS str. 4/4, 5, 6, 7
– čtení z Deníku kocoura Modroočka
DÚ – PS str. 4/8 (stačí na pondělí, kdo si nepoznamenal ve škole)

M – Sčítání a odčítání do 1000
– uč. str. 81 společně a 82/4 do M-Š
– pracovní list na procvičování 

Přeji příjemný večer. V.T.

3.4.2024
ČJ – Podstatná jména
– uč. str. 56 celá /cv. 7 do ČJ-Š

M – Sčítání a odčítání do 1000
– uč. str. 80 společně, cv. 8 do M-Š

AJ – viz Bakaláři

Přeji příjemný večer. V.T.

2.4.2024
ČJ – Opakování po dnech volna. Vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména.
– PS str. 3 – kdo nestihl, dodělá si doma (v průběhu týdne)
– Čtení

M – Sčítání a odčítání do 1000
– uč. str. 79 celá
– PS str. 23/1 a 2
DÚ – děti si doma procvičují násobení a dělení, aby nevyšly ze cviku

PR – Rostliny
– uč. str. 38 a 39
– výukové video o fotosyntéze
– kresba fotosyntézy do sešitu

AJ – po dobu mé nepřítomnosti se, prosím, dívejte do Bakalářů, kde by mělo být probrané učivo zapsáno. Děkuji.

Přeji příjemný večer. V.T.

26.3.2024
ČJ – Slovní druhy – podstatná jména
– uč. str. 55 celá
– PS str. 3/2,3
– přepis/opis – pracovní list + plnění úkolů
– písemné zkoušení slovních druhů (odříkání jak jdou za sebou)

M – Procvičujeme rýsování a přesnost při práci s pravítkem – úsečky – práce do sešitu

PR – Houby 
– zápis do sešitu
– uč. str. 37
DÚ – PS str. 45 celá – na příští úterý

Zítra si děti s sebou přinesou do školy pouze batůžek se svačinou a pitím, penál – vybavený, žákovskou knížku.
Čekají nás tvořivé dílny a třídnická hodina. Výuka je 5 vyuč. hodin jako obvykle. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.3.2024
Projektová výuka mimo školu – Jeden svět, jedna škola.
Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.3.2024
ČJ – Slovní druhy
– PS str. 2 celá

M – Obdélník
– PS str. 39/1,2,3

PR – Houby
– výukové video
– obrázek do sešitu stavba těla houby uč. str. 37 – popis jedlé i jedovaté houby

Přeji příjemný víkend. V.T.

21.3.2024
ČJ – Tvarosloví – Slovní druhy
– uč. str. 54
– zápis do sešitu
– procvičujeme slovní druhy a jejich správné seřazení (kartičky)
– sloh – prezentace velikonočních pozvánek (někteří nesplnili domácí úkol, který byl týden na stránkách i v bakalářích – byl hodnocen)
DÚ – naučit odříkat slovní druhy, jak jsou za sebou a umět rozřadit na ohebné a neohebné (většina zná z loňského roku)

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 22/1,2,4,5 + procvičení písemného sčítání a odčítání

VV – procvičujeme kružnice (některá kružítka se dětem rozpadají, prosím o kontrolu doma)
PČ – kuře ve vajíčku

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.3.2024
ČJ – Opakování 
– některé vybrané děti si šly vyzkoušet matematickou soutěž KLOKAN
– ostatní procvičovaly v pracovních listech. 

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 21 celá (kromě cv. 4)
– procvičování násobení a dělení
DÚ – PS str. 21/4 + děti si doma opakují násobení a dělení, někteří zapomínají + na zítra přinést kružítko!

AJ (Zikmundová) – PS str. 35/3 a 34/2,4 – v pondělí bude test na školní předměty

HV – Rytmická hra na tělo, zkoušení písně Jaro dělá pokusy

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova – opakování
– PS str. 30 celá – kontrola a zdůvodňování
– doplňování do PL – slovní spojení za DÚ přepsat

M – Sčítání a odčítání do 1000 (slovní úlohy)
– procvičování slovních úloh na násobení (PL)
– PS str. 20 dokončená

PR – Život v přírodě – živé organizmy
– uč. str. 36 + výukové video
– PS str. 41
– zápis do sešitu (marodi mají ve škole nachystáno)

AJ (Zikmundová) – naučit se předměty z uč. str. 35, zopakovat hodiny a číslovky 1-12, umět vyjádřit čas (je 2.30)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.3.2024
ČJ – Čtení – Staré pověsti české
– písanka str. 10 celá + diktát slov příbuzných
– PS str. 29/4 – doplnění + za b, str. 30/1 + tabulka

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 19/1,4,6 a str. 20/1,3,4

AJ (Gora) – Souhrnné opakování, DÚ – zopakovat si slovní zásobu Weather + přítomný čas průběhový

AJ (Zikmundová) – číslovky 1-12, It´s half past …, It ´s one o´clock …., What time is it? What´s the time?

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po Z – procvičování
– diktát z uč. str. 91/4
– PS str. 29/2,3
– písanka str. 6
– pozvánka – prezentace DÚ – půlka dětí neměla!
DÚ – na pondělí – PS str. 29/1
– na čtvrtek – najít nějakou pozvánku na velikonoční akci (tištěnou, z časopisu, internetu) – děti vědí

M – Sčítání a odčítání do 1000 – slovní úlohy
– pětiminutovka – slovní úloha
– PS str. 17/4,5 a str. 19/2,3,5
– řešení slovní úlohy, která byla v pětiminutovce (pro kontrolu)

VV – květinová výzdoba třídy
PČ – ovce

Zítra připomínám výlet (viz výše) a sraz v 7:30h před školou. V 7:45 h odchod na autobus. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po Z – procvičování
– PVS str. 26/1 a,b
– opakujeme si zvláštnosti i u vyjm. slovo po Z – význam slov
DÚ – naučit odříkat vyjmenovaná slova po Z do pátku.

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 17/1
– pamětné procvičování

AJ (dnes spojeno) – opakování počasí a průběhového času (PL)

Předchozí dny:
Gora – počasí, předpověď, slovíčka, video
Zikmundová – příprava na pololetní práci, orientace ve městě, navigace, básnička, písnička o počasí, PS str. 32/1,2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11. a 12.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po Z
– uč. str. 93/1 a slova příbuzná cv. 1 a cv. 2 do ČJ-Š
– uč. str. 94/4, 5, cv. 6 do ČJ-Š
– uč. str. 91 procvičen diktát, který budeme psát
– čtení – Z deníku kocoura Modroočka

M – Jednotky hmotnosti, délky a objemu
– kontrola DÚ – PS str. 16/5
– PS str. 16/2 a 3 a str. 18 celá
– uč. str. 71/3, 4 do M-Š
– uč. str. 72 jednotky objemu společně probráno

AJ – bude doplněno

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.3.2024
ČJ – Čtení – Z deníku kocoura Modroočka
– pětiminutovka – doplňování

PR – Sluneční soustava
– výuková videa proložená povídáním
– uč. 34 a 35
– PS str. 40/1
– zápis do sešitu děti dostaly 
Díky velkému zájmu o téma jsem nechala prvouku i místo hodiny matematiky. Děti vědí, že si matematiku nahradíme v úterý místo prvouky. Téma Sluneční soustavy je tímto dokončeno a děti se mohou učit z poznámek, které dnes dostaly. Při nejbližší příležitosti si je písemně vyzkouším. 

Přeji příjemný víkend. V.T.

7.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova – procvičování
– PS str. 28/1,3
– Společné zdůvodňování gramatiky v PVS str. 22/5
– kontrola DÚ – gramatika
– Slohové cvičení – pozvánka PS str. 28/1 dole

M – Jednotky hmotnosti, objemu a délky
– uč. str. 71
– PS str. 16/1,4
– příklady z praxe a k zamyšlení
DÚ na pondělí – PS str. 16/5

VV a PČ – Sluneční soustava (obraz) a učební pomůcka

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – procvičování
– doplňovací cvičení na známky
– PS str. 27 celá
DÚ – děti dostaly sloupeček, ve kterém doplní i/y a přepíší do ČJ-D

M – Sčítání a odčítání do 1000
– pětiminutovka
– PS str. 15/1,2,3,5,6
DÚ – PS 15/4

AJ (Zikmundová) – 6 lekce, čtení, písnička How´s The Weather
– PS str. 29 (DÚ – PS str. 31/8)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná
– uč. str. 90/1,3,5
– zápis do sešitu na vyjm. slova – slova s předponami

PR – Sluneční soustava
– seznámení s jednotlivými planetami
– seznámení s učebními pomůckami pro lepší představivost

Divadelní představení „Hrátky s češtinou“.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná
– písemné zkoušení vyjm. slov po V
– uč. str. 88/5 a 89/1,2,3
– PS str. 26/1,2
– písanka str. 9 celá
– výuková videa k tématu
DÚ – PS str. 25/4 a 26/3

M – Sčítání a odčítání do 1000 (se závorkou, násobením)
– PS str. 14 celá + rychlé děti dostaly PL s rozšiřujícím učivem

AJ (Gora) – Počasí  – slovíčka, fráze –
DÚ: uč. str. 28, PS str. 28/2

AJ (Zikmundová) – trénovat čtení uč. str. 28 a 29

Zítra jdeme do divadla. Prosím, aby děti měly slušné oblečení (čisté a ne tepláky). Odcházíme během velké přestávky. Děti si nemusí na zítra chystat angličtinu a matematiku.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.3.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná
– kontrola DÚ
– uč. str. 88/1,2
– PS str. 25/1,2,3
– vysvětlujeme si význam slov

M – Rýsování do čtvercové sítě
– PS str. 38/1,2
DÚ na příští pátek – děti dostaly milimetrový papír, do kterého narýsují 5 libovolných čtverců a pojmenují je. Každý bude jinak velký. Dětem dělá problém rýsovat podél čar. Tímto mohou lépe natrénovat.

PR – Opakování podmínek života na Zemi + Teplo a světlo ze Slunce
– uč. str. 31
– testík na 3 otázky ke vzduchu

Přeji příjemný víkend. V.T.

29.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná
– diktát z uč. str. 85/4
– uč. str. 87/1, 2 do ČJ-Š
– PS str. 24 celá 
DÚ – PS 24/2 dole (většina stihla už ve škole)

M – Sčítání a odčítání do 1000
– uč. str. 64/1,2,3 a str. 65/1,2
– PS str. 13/1,2,4,5 a str. 14/1

VV a PČ – tulipány

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

28.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po V – úvod
– uč. str. 86/1
– pomůcka + zápisky do sešitu na vyjmenovaná slova
DÚ – naučit se vyjmenovaná slova po V na pondělí 4.3.

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 12/2, 5 dokončeno, 6 a str. 13/3,6
– početní řetízek
– testík (písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky)
DÚ – PS str. 12/3

AJ (Zikmundová) – naučit slovíčka, PS str. 28/1, trénovat čtení uč. str. 28

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po S – opakování
– PS str. 23/3 a cv. 1 práce ve dvojici
– nácvik diktátu z uč. str. 85/4 do ČJ-Š (bude se psát ve čtvrtek)

M – Sčítání a odčítání do 1000
– PS str. 11 celá + cv. 4 do M-Š
– PS str. 12/4, 5

PR – Půda
– uč. str. 30
– PS str. 38
– zápis do sešitu

AJ (Gora) – přítomný čas průběhový, tvoření otázek what, where, who …

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

26.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po S – opakování
– PS str. 23/1,2 + práce s pracovním listem
– čtení z čítanky „Zlatovláska“
– zkoušení básně (kdo už uměl) – zítra bude dozkoušení

M – Sčítání a odčítání stovek
– PS str. 10/2,3,4,5 + pracovní list

AJ (Gora) – procvičování přítomného průběhového času + test
AJ (Zikmundová) – průběhový čas, otázka – za DÚ vytvořit otázky v pracovním listě – zítra bude test na tvoření otázky

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po S – slova příbuzná
– uč. str. 83/1 a 84/1
– PS str. 22 celá
– zkoušení – písemné

M – geometrie – Rovinné útvary
– uč. str. 121
– PS str. 47 celá – poslední cvičení dokončit za DÚ

PR – Práce s textem a PS (samostatná práce na známky)
– PS str. 35 a 36
Děti se učí ze sešitu o vzduchu. Budu dávat otázky na známky. 

Přeji příjemný víkend. V.T.

22.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po S – slova příbuzná
– uč. str. 82/2,3 společně
– PS str. 21 celá (cv. 3 práce ve dvojici a s tabletem)

M – Počítání do 1000
– PS str. 9/7,8,9 str. 10/1,2 sčítání a odčítání stovek
Na středu 28.2. plánuji mini test na písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky.

PČ – sněhulák
VV – klíč k otevření jara

Na zítra je naplánovaná 5. vyučovací hodina třídnická. Počítejte s tím pří vyzvedávání svých dětí či při očekávaném příchodu domů těch co chodí samostatně. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21.2.2024
ČJ – Vyjmenovaná slov po S – slova příbuzná
– uč. str. 81/1,2,3,4 a 82/1
– diktát s přípravou

M – Počítání do 1000 (hned před a hned po, porovnávání)
– uč. str. 57/6,7 a 58
– cvičení do M-Š
– ústní procvičování
– PS str. 9/3,4,5 a cv. 6 dokončit za DÚ kdo nestihl

HV – Stupnice C-dur na známky (komu se nepodařilo, píše příští hodinu)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.02.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po S
– uč. str. 80/1 – význam jednotlivých slov
– pomůcky do sešitu na vyjm. slova
– PS str. 20/1 dole
– přepis/opis básně z čít. str. 107 (na známky)
– kontrola pís. str. 4
DÚ – na pátek 23.2.- naučit vyjmenovaná slova po S
– na úterý 27.2. – naučit báseň O trpaslíčkovi z čítanky str. 107

M – Počítání do 1000
– uč. str. 56
– PS str. 8/1,2,3,4,5 a str. 9/1,2
DÚ – PS str. 8/6

PR – Vzduch
– zápis do sešitu
– uč. str. 30 a PS str. 37 
DÚ – domalovat do sešitu obrázek (složení vzduchu) 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.2.2024
ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova
– uč. str. 78/2
– prezentace čtenářských deníků
– písanka str. 4 celá

Během první hodiny jsme se stěhovali do nových skříněk.

M – Akce školy (anglické divadlo)

AJ (Zikmundová) – průběhový čas, práce v PS str. 25/2
– DÚ – zopakovat průběhová čas jak se tvoří a písemně 26/5

AJ (Gora) – průběhový čas, pracovní list, video
– DÚ – PS str. 24

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.2.2024
ČJ – Procvičování vyjmenovaných slov po P – opakování
– cvičný diktát – společná oprava s odůvodněním všech gramatických jevů
– PS str. 20/1 – opakování
V týdnu po prázdninách budeme psát diktát. Děti se mohou nachystat uč. str. 78/4.

M – Přirozená čísla v oboru do 1000
– orientace na číselné ose

PR – Vzduch, Slunce (teplo, světlo)
– výuková videa

Proběhlo vyklizení šaten. Nemocným jsem věci uschovala ve třídě. 
Dále proběhlo poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví před odchodem na jarní prázdniny.

Dnes děti dostaly do ŽK lísteček s číslem účtu a přiděleným VS kvůli platbě ŠVP, která by měla být připsána na účet školy do 15.2. Nemocným dětem zašlu pokyny prostřednictvím bakalářů.
Uvádějte VS a také do poznámky ŠVP II. Děkuji

Přeji pěkné jarní prázdniny. V.T.

8.2.2024
ČJ – Příbuzná slova – procvičování
– PS str. 20/1,2 (pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se)
– uč. str. 77/1 a 2 do sešitu na vyjm. slova
– písanka 2. díl str. 3 
DÚ – po jarních prázdninách bude umět každý žák svoji adresu a datum narození – budu zkoušet

M – Přirozená čísla v oboru do 1000
– práce s pracovním listem – číselnou osou (orientace na číselné ose do 1000), umíme určit jednotky, desítky, stovky a tisíce, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, … 
– desetiminutovka na určování času – komu se nepodaří, tak má možnost si napsat znovu po jarních prázdninách. 

VV – dokončujeme práci z minulé hodiny
PČ – sklenice plná lásky

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.2.2024
ČJ – Příbuzná slova – procvičování
– PS str. 19/2 a 5
– uč. str. 76/1 a 4
DÚ – uč. str. 76/2 přepsat do ČJ-D

M – Hodiny (analogové vs. digitální)
– trénujeme v praxi v i PL
DÚ – děti trénují hodiny (za deset minut půl osmé atd.) Některé děti stále neumí hodiny. Je nutné je znát v ČJ, aby pak znaly čas v AJ. Trénovat doma, prosím, ve škole se tím již nemůžeme déle zabývat. Děkuji.

HV – Stupnice C-dur, trénujeme notový diktát. 
– Nutnost znát základ – stupnice C-dur. Příští hodinu budu zkoušet.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.2.2024
ČJ – Příbuzná slova
– PS str. 18/3,4 a str. 19/1,3
– čtení – práce s textem (pracovní list)
– přepis/opis do sešitu čtení/sloh (na známky)

M – Římská čísla na hodinách
– uč. str. 52 (přepsáno do M-Š)
– uč. str. 53/3
– PS str. 7/4,5,6,8

PR – Podmínky života na Zemi
– uč. str. 27 a 28
– zápis do sešitu z uč. str. 28
– výukové video

AJ (Zikmunová) – DÚ – číst ještě 1x dopis uč. str. 26
a dopsat 3 věty – dokončit My mum is …., My dad is ….., I am ….

AJ (Gora) – Procvičování přítomný čas průběhový

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.2.2024
ČJ – Příbuzná slova
– PS str. 18/1,2 (zdůvodňování)
– zkoušení vyjm. slov po P
– písanka str. 30 a 31 (za DÚ děti dělaly 32)

M – Hodiny
– uč. str. 52
– PS str. 1,2,3
– trénujeme čas (děti trénují čas i doma)

AJ (Zikmundová) – procvičovat sloveso být

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.2.2024
ČJ – Slova příbuzná (netopýr, slepýš, pyl)
– pracovní list
– přepis „Pamatuj si“ z PS str. 18 do sešitu na vyjm. slova

M – geometrie – Rovina
– uč. str. 119 a 120/4,5
– PS 46/1,2,5

VV i PČ – skupinová práce na téma „zboží – obchod“
– na sněhuláky se dostaneme příští týden – ne každý měl ponožku a některé děti chybí a chtějí si sněhuláka vytvořit s námi

Přeji příjemný prodloužený víkend. V.T.

31.1.2024
ČJ – Slova příbuzná (pých, pytel, pysk)
– uč. str. 74/1,2,3 a cv. 4 do ČJ-Š
– interaktivní cvičení
– PS str. 17 dokončena

M – Písemné odčítání s přechodem desítky
– PS str. 6/6
– uč. str. 51
– pracovní listy
Většina dětí toto počítání již chápe.

AJ (Zikmundová) – uč. str. 24 – 8 vět, naučit modrý rámeček
– příští týden bude diktát

Děti mají od včera nový rozvrh hodin. Mění se nám páteční 2 hodiny TV na ( 1 TV a  1 ČJ) a ve středu místo jedné hodiny ČJ bude TV. Pro ty co chybí. Rozvrh jim dám ve škole.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30.1.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po P
– uč. str. 73/1 – vysvětlení jednotlivých slov
– PS str. 17/1 – doplň vyjmenovaná slova v řadě za sebou
– procvičujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná
– PVS – str. 9 celá – plno dětí si chtělo doplnit i další stránky (10 a 11, ale není nutné)
DÚ – Vyjmenovaná slova po P z uč. str. 73/1 – na čtvrtek – zkoušení bude v pondělí

M – Písemné odčítání bez přechodu desítky
– procvičování různých příkladů na tabuli, aby bylo jasno všem

PR – Zboží
– uč. str. 26

AJ (Zikmundová) – 5. lekce – přepsat věty uč. str. 24 do slovníčku + překlad 8 vět.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

29.1.2024
ČJ – Opakování vyjme. slova po B,L,M
– PS str. 41 celá
– čítanka str. 87 – 89

M – Písemné odčítání bez přechodu desítky
– uč. str. 50/1 a 2
– PS str. 6/4,5

AJ (sk. Gora) – Test město, předložky
– PS str. 22 cv. 7 a str. 23 cv. 8

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

26.1.2024
M – Opačné polopřímky
– kontrola DÚ
– PS str. 44/5,6
– uč. str. 118/1,2,3 – nová látka
– PS str. 45 celá (poslední dvě cvičení byla dobrovolná)

PR – Lidské výtvory
– uč. str. 25 – barevnou kopii jsme lepili i do sešitu – děti budou znát rozdělení přírodniny – suroviny – lidské výrobky/výtvory

Plavání je za námi :o)

Přeji příjemný víkend. V.T.

25.1.2024
ČJ – Slohové cvičení – pozvánka
– kontrola DÚ ze včerejšího dne
– zápis do sešitu – vzor pozvánky
– písanka str. 28 – pozvánka (mám u sebe ke kontrole)
– čtení – na známky

M – Písemné sčítání s přechodem desítky
– uč. str. 49/4 (vysvětlování – připomenutí)
– PS str. 6/1
DÚ na pondělí – uč. str. 49/5 do M-Š

VV – ilustrace k pohádce – Dědečkova rukavice
PČ – tučňák 

Zítra je poslední hodina plavání!

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

24.1.2024
ČJ – Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M
– uč. str. 40/3 společně
– PS str. 39/4, 40/3 a 40/4 přepis do sešitu – nacvičení na diktát
DÚ – PS str. 40/2

M – Písemné sčítání bez přechodu přes 10
– uč. str. 48/1
– PS str. 5/4,7
– pětiminutovka

HV – Stupnice C-dur – nácvik na hudební diktát
– opakujeme písně – Kozel, Grónská zem
– vytleskávání – opakování názvů not

AJ – srovnávací test – opakování

Přeji příjemné odp

23.1.2024
ČJ – Opakování vyjmenovaných slov
– PS kontrola DÚ + 39/2 a 40/1 (mám u sebe)
– diktát s domácí přípravou
DÚ – děti si udělají opravu diktátu (každé mnou opravené slovo) a prosím o podpis rodičů.

M – Zaokrouhlování na desítky
– PS str. 5/3 kontrola DÚ
– PS str. 5/1,2,6
DÚ – děti si opakují zaokrouhlování na zítřejší pětiminutovku

PR – Podmínky života na Zemi
– zápis do sešitu – práce s textem
– uč. str. 24 celá + výukové video
DÚ – na pátek – PS str. 33 

AJ – zítra budou obě skupiny psát porovnávací test (test je pouze na body – ne na známky). 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.1.2024
ČJ – Slova příbuzná
– uč. str. 51/1,2,3
– PS str. 39/1
DÚ – PS 39/3 + na čtvrtek si děti připravují čtení z čítanky str. 84-86 (Dědečkova rukavička)

M – Zaokrouhlování na desítky
– uč. str. 46 a 47 
– zápis do M-Š
DÚ – PS str. 5/3

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.1.2024
PR – přezkoušení na žádost žáků
– prezentace „povolání rodičů“ – známky, které děti dostaly budou zapsány už na další pololetí, až bude možnost v Bakalářích

M – Polopřímka
– zopakování – děti potřebovaly připomenout.
– PS str. 44/2,3
DÚ na pátek 44/4

Přeji klidný víkend. V.T.

18.1.2024
ČJ – Slova příbuzná
– uč. str. 50 – celá
– PS str. 38/1,2,3
DÚ na pondělí – uč. str. 49/3 – přepsat do ČJ-D
– v úterý si napíšeme diktát – děti se mohou podívat na diktáty, které jsou v PS str. 28/3, 34/5

M – Sčítání a odčítání dvojciferným číslem
– uč. str. 44/6 a 8 – do M-Š
– uč. str. 45/9 do M-Š a 10 společně ústně

PČ a VV – Koloběh vody (Kreslíme obrázek pro lepší zapamatování – je to tak v návaznosti na test z PR. Obrázek si pak děti budou vlepovat do sešitu na PR. Znovu jim byl koloběh vody vysvětlen.)

Zítra připomínám plavání. Již budu zpět ve škole.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

17.1.2024
ČJ – Slova příbuzná
– PS str. 37/1 a 2
– do sešitu na vyjmenovaná slova vypsat tabulku „Pamatuj si, kde píšeš i/í“ z PS str. 37
– písanka str. 27 celá
– uč. str. 49/4 ústně

M – Čtvrtletní písemná práce

HV – píseň Kozel a Grónská zem

Dnes jsem dětem opravila testy z prvouky. Známky již můžete vidět v Bakalářích a jsou tam k prvouce zadané i výsledné známky, které navrhuji na vysvědčení. Pokud však bude někdo chtít, mohu ještě v pátek ústně přezkoušet, ale zkoušet budu náhodnými otázkami za látku probranou v tomto pololetí.

S pozdravem V.T.

16.1.2024
ČJ – Slova příbuzná (hmyz, myš, hlemýžď)
– uč. str. 49/1,2 společně
– PS str. 36/7,8
– prezentace na různé druhy hmyzu
– čtení z Deníku kocoura Modroočka

M – Opakování sčítání a odčítání dvojciferným číslem a násobení a dělení
– PS str. 4/5 – dokončeno a cv. 6
– PS – násobení a dělení

PR – Test (opakovací)
– prezentace – „Jaké povolání mají moji rodiče“

AJ – bude doplněna.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

15.1.2024
ČJ – Čtvrtletní písemná práce
– čtení: Z deníku kocoura Modroočka

M – Sčítání a odčítání dvojciferným číslem
– PS str. 4/2,3,4,5

Bohužel teď pár dní nebudu s dětmi ve škole z důvodu nemoci. Písemné práce budou probíhat dle plánu a jejich oprava také. Může se stát, že při svých přípravách pro jiné vyučují zase přeskočím některé stránky. Novou látku chci dětem vysvětlit sama. Děkuji za pochopení.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

12.1.2024
M – Sčítání a odčítání dvojciferným číslem
– PS str. 3 dokončena

PR – Povolání
uč. str. 21
DÚ – děti zjistí jaké povolání dělají jejich rodiče a co v nich musí dělat – budou v úterý po testu prezentovat třídě. Může být připraveno na papíru nebo povídat z hlavy. Ohodnotím.  

Přeji příjemný víkend. V.T

11.1.2024
ČJ – Procvičujeme příbuzná slova
– PVS str. 8 a – kontrola DÚ
– PVS str. 8 b – společně doplňujeme
– cvičný diktát slovních spojení
– PS str. 35 – dokončená, str. 36/5
DÚ – uč. str. 48/6 co ČJ-D – vybrat vhodné slovo do věty a věty přepsat.

M – Sčítání a odčítání dvojciferným číslem
– uč. str. 43/3 a 4 do M-Š s vysvětlováním
– PS str. 3/1,2

VV a PČ – kresba temperami a tuší – horký nápoj

Zítra nezapomenou plavání!
Přeji příjemné odpoledne. V.T.

10.1.2024
ČJ – Procvičujeme příbuzná slova k vyjm. slovům po M (my, mýt, mysle, mýlit se)
– Pracovní list
– pětiminutovka (doplňování y/ý a i/í – vyjm. slova po B a L)

M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
– uč. str. 43/1 a 2 – do M-Š s vysvětlením
– pětiminutovka – násobení a dělení číslem 7,8,9,10

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.1.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po M – slova příbuzná (my, mýt, myslet, mýlit se)
– uč. str. 47 celá
– PS str. 35 cv. 2 a 1
– hra – myslím si (vyjmenované slovo)
DÚ – PVS str. 8 a – pouze doplnit

M – Opakování – odčítání (bude třeba v testu + v nové látce)
– probrány příklady, které dětem dělají problém v PS

PR – Co nás baví (koníčky, čím chci být)
– uč. str. 20 – povídání o tom, že náš koníček se možná stane naší prací

AJ (Zikmundová) – 4. lekce (názvy obchodů ve slovníčku + předložky next to – vedle, opposite – naproti)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.1.2024
ČJ – první hodina byla prevence od PČR (chování na ulici)
– čtenářské deníky
– vyjmenovaná slova po M

M – Opakování sčítání, odčítání, násobení, dělení
– příprava na test
– PS str. 31 a 32 za DÚ si děti dokončí

AJ (Zikmundová) – opakování uč. str. 18 – předložky, místnosti, hra str. 19

AJ (Gora) – lekce 3 – str. 18 celá (DÚ – není)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.1.2024
M – Polopřímka
– uč. str. 117
– PS str. 44/1

PR – Opakování (příprava na test)
– PS str. 24 (mám u sebe na opravu)

V příštím týdnu napíšu co bude obsahem písemných prací. Písemné práce si napíšeme během třetího lednového týdne. Vše sdělím na třídní schůzce.

Přeji příjemný víkend. V.T.

4.1.2024
ČJ – Vyjmenovaná slova po M
– PVS str. 6 dokontrolované cv. a a hotové cv. b
– uč. str. 46
– PS str. 35/1
– pomůcky do sešitu na vyjmenovaná slova – vyplňování PL
DÚ – PVS str. 6 za c + naučit se vyjmenovaná slova po M na pondělí

M – Opakujeme násobení a dělení
– PS str. 29 cv. 4 procvičujeme
– PS str. 30/1 a 2 + rychlící si dokončují stránku
V pondělí děti dostanou 2. díl PS na matematiku. Tento 1. díl ještě budeme potřebovat na dokončení geometrie, proto jej děti budou nosit ještě chvíli do školy.

PČ – Tři králové
VV – Ohňostroj

V pondělí 8.1. se koná třídní schůzka rodičů od 17h ve třídě 3.A.

Zítra připomínám plavání s sebou. Plavání ještě bude probíhat do konce ledna.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.1.2024
ČJ – Opakování
– souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné)
– abeceda
– vyjmenovaná slova po B a L
– PVS str. 3 b, d  a str. 6 a
– písanka str. 23 a 25 do slova brusle
DÚ – písanka str. 24 celá

M – Opakování (násobení a dělení 0-10)
– PS str. 21/5,6
– PS str. 24/4 a 29/5

HV – My tři králové

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

Vážení rodiče,
přejeme Vám příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce. Užijte si pohodové chvíle ve společnosti svých blízkých, úsměvu Vašich dětí a to celé hlavně ve zdraví. Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a do roku 2024 přejeme 365 dnů plných radosti.

Veronika Tománková a Martina Hlačinová

19.12.
Projektová výuka – tvořivé dílny (děti tvoří dárečky) s pomocí dětí z šestého ročníku.
 
Zítra 20.12. bude třídní besídka během dopoledne. Děti si budou nadělovat přinesené dárky (kdo ještě nepřinesl, prosím, nezapomenout). Kdo chce, může přinést test cukroví. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.12.
ČJ – procvičování vyjmenovaných slov – puzzle
– písanka str. 22 a 26
– čítanka str. 70 – 72

M – geometrie – úsečka
– PS str. 42/3,4,5,6 a 43/2,4

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14. a 15.12.
Čtvrtek – návštěva výstavy Heleny Zmatlíkové
– vánoční tvořivé dílny spolu s 3.B

Pátek 
M – Úsečka
– Opakování z minulé hodiny
– uč. str. 115/1 (vysvětlování)
– PS str. 42/1,2

PR – Vánoční zvyky v Evropě
– výukové video s mapou

Přej. příjemný víkend. V.T.

13.12.
ČJ – Opakovaní vyjmenovaných slov po L
– diktát (děti psaly to co bylo za DÚ z uč. str. 44/4)
– uč. str. 45/2 + interaktivní cvičení
– PS str. 34 celá (PS mám u sebe ke kontrole)

M – Jednotky délky
– uč. str. 116 celá
– pětiminutovka

HV – Vánoční koledy

Zítra připomínám, že jdeme s dětmi na výstavu na Chvalský zámek a pak nás čeká vánoční tvoření. S sebou si děti mohou vzít jen batůžek se svačinou, penál a žákovskou knížku. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

12.12.
ČJ – vyjmenovaná slova po L (slova příbuzná)
– PS str. 33/1,2,3
– písanka str. 21 dokončena
– kontrola DÚ ze str. 32/3 a dále cv. 2 z předešlého dne
DÚ – uč. str. 44/4 do ČJ-D

M – Vzájemná poloha dvou přímek
– PS str. 41/6,7,8
– ukotvení učiva – rýsování na tabuli
– procvičení násobení a dělení číslem 9 (pracovní list)

PR – Blíží se Vánoce (období adventu)

Děti si dnes losovaly, kterému spolužákovi ze třídy přinesou dárek, aby nám zde nikdo neplakal 20.12 při třídní besídce. Lísteček se jménem mají děti v ŽK. Nemocným rozešlu SMS. Děkuji Vám za spolupráci. Určitě stačí jen nějaká drobnost. Nic drahého.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.12.
ČJ – vyjmenovaná slova po L (slova příbuzná)
– uč. str. 43/1,2,3
– PS str. 32/1,2,4,5
– PVS str. 5 c,d (zítra proběhne kontrola)
DÚ – PS str. 32/3

M – Geometrie – Vzájemná poloha dvou přímek
– uč. str. 114/1,2
– PS str. 41/1,2,3,4,5
– praktické ukázky na dvou dřívkách (doma můžete použít špejle)

AJ (Zikmundová) – opakování nemocí, diktát

Děti mají v žákovské knížce lísteček, kde se zjišťuje zájem Vás rodičů o účast na 1. ples Chvalské školy. Vyplňte, prosím, lístek a zatrhněte buď ANO či NE. V případě zájmu napište i kolik vstupenek budete na ples požadovat. Děkuji za spolupráci. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.12.
M – Geometrie – Přímka
– uč. str. 113/1 a 2 do sešitu
– PS str. 40/1,2,3,4,5
DÚ na další pátek je PS str. 40/6,7 – někteří mají již ze školy
V příštím týdnu si uděláme celotýdenní blok geometrie s tím, že vždy posledních 15 minut budeme procvičovat násobení a dělení (pro ukotvení).

PR – Oběh vody
– děti si dělaly pomůcku do sešitu
– testík ve formě 4 otázek (chybějícím dětem dodám po příchodu)

Některé děti mají u mne žákovské knížky, abych se mohla vyjádřit k jejich sebehodnocení. Dále mám u sebe čtenářské deníky, které dětem vrátím v pondělí,  ČJ-D a  Čtení-sloh. Jen pro info, ať doma nehledáte. 

Ráda bych předala i Vám informaci, že se mi poslední dobou dostává na děti chvála od vyučujících angličtiny a dnes i z plavání za to, že se k sobě děti chovají hezky a dobře se jim ve třídě učí. :o)

Přeji Vám příjemný víkend. V.T.

7.12.
ČJ – Sloh – Jaký je můj Štědrý den
– podle osnovy děti píší vyprávění
– čtení – Modroočko
– navštívily nás „srdíčkové dny“ – děti zajímalo co je to organizace Srdce dětem – část hodiny jsme věnovali povídání o této organizaci.

M – Násobení a dělení číslem 9
– slovní úlohy
– uč. str. 41
– PS str. 29/1,2,3
– uč. str. 42/4 do M-Š

VV a PČ – Anděl (kresba temperou), Svatá rodinka

Zítra připomíná plavání s sebou!
Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.12.
ČJ – Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná
– písanka str. 21 – přepis básně na známku
– PVS str. 5 za b
– PS – 31/1,2,4,5,6
DÚ – PS str. 31/3 doplnit správné i/y a přespat do ČJ-D ke slovům „libové maso“ – děti mají poznamenáno v PS

M – Opakujeme násobení a dělení + začínáme násobení č. 9
– pětiminutovka
– PS str. 28/2,3,5
DÚ – do pondělí se naučit násobení a dělení číslem 9 (je to vlastně už jen jeden příklad, který se mají naučit. Ostatní znají z předchozích čísel)

AJ (Zikmundová) – poslech písně, názvy nemocí, PS str. 14/2, 15/5,6 – v pondělí bude diktát na názvy nemocí!

HV – píseň Půlnoční od Václava Neckáře – učíme se společně

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.12.
ČJ – Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná
– diktát v písance
– uč. str. 41/5 do ČJ-Š 
– uč. str. 42/1,2
– čtení z knihy Čertice Dorka a vysvětlování různých slovních obratů

M – Násobení a dělení číslem 8
– příkladový řetízek
– PS str. 26/2, 27/4, 28/1 (rychlíci si pracují v MM)

PR – Oběh vody
– opakování vody v krajině
– vysvětlování, praktické ukázky a výuková videa k oběhu vody
– během výuky nás navštívil čert a Mikuláš

AJ (Zikmundová) – slovní zásoba (healthy, stomach ache, headache, sore throat), PS str. 15/3,4 a DÚ PS str. 14/1

Přeji příjemné čertovské odpoledne. V.T.

4.12.
ČJ – Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná
– PS str. 30/1 kontrola DÚ, cv. 2 a 3
– písemné zkoušení vyjmenovaných slov na L (již děti měly umět na minulý čtvrtek)
– opakujeme odříkávání vyjm. slov. po B, L, souhlásky, abeceda
– písanka str. 19
DÚ – PS str. 30/3 dopsat slova do vět + dobrovolný úkol v písance str. 20 (děti sbírají céčka)

M – Násobení a dělení číslem 8
– uč. str. 40/4,5,7
– PS str. 27/5
DÚ – děti si opakují násobení a dělení číslem /8 – ve středu si napíšeme pětiminutovku a někteří mají mezery.

AJ – procvičování předložek

Vážení rodiče, ve třídě je plno dětí, které dost kašlou a mají rýmu. Zvažte, prosím, ponechání vašich dětí doma v případě nachlazení, neboť nejen, že je narušena výuka a výkon Vašich dětí, ale často nám pak onemocní i děti, které se poctivě doma léčí a mají oslabenou imunitu. Na toto upozorňoval i pan ředitel. Děkuji za pochopení.

Dále se nám poslední dobou rozmohlo ztrácení pracovních sešitů. Jsou-li děti nemocné a náhodou vybírám sešity ke kontrole, pak je mají bezpečně schované u mne a po příchodu jim sešit vrátím. Pokud si však děti nechávají sešity v lavici či je ponechají jinde, pak už nemohu za tyto sešity ručit. Naše třída je mimo výuku využívána i pro potřeby doučování či jiné aktivity. Při ztrátě sešitu lze sešit poskytnout za úhradu (je-li tento sešit na skladě ve školy). V jiném případě je nutné jej zakoupit. Děkuji za pochopení.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.12.
M – geometrie – čáry
– PS str. 39 celá

PR – Voda v krajině
– uč. str. 17
V úterý bude malá pětiminutovka na naši vlast, nejbližší sousedé ČR (uč. str. 13 a 14). Děti nemusí umět zpaměti všechny kraje, ale budou vědět kolik jich je a ve kterém kraji bydlí.

Přeji příjemný víkend. V.T.

30.11.
ČJ – Vyjmenovaná slov po L – příbuzná slova
– ke slovům slyšet, mlýn, blýskat se
– uč. str. 41/1 a cv. 2 společně odůvodňování + první 4 věty přepis do ČJ-Š
– PVS str. 5/1 společné zdůvodňování
DÚ – PS str. 30/1

M – Násobení a dělení číslem 8
– kontrola DÚ
– uč. str. 29/1,2 + slovní úlohy
– PS str. 27/1,2 a str. 26/7 soutěž na céčka
DÚ na pondělí – děti si učí násobení a dělení číslem 8 – příští středu si opět napíšeme pětiminutovku.

VV + PČ – domečky a Betlém

Zítra připomínám plavání!

Přeji příjemné odpo

29.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po L
– uč. str. 40/2 na tabulky
– PS str. 29/2,3
– lepíme pomůcky do sešitu na vyjmenovaná slova
– procvičování
DÚ – PS str. 29/1

M – Násobení číslem 8
– uč. str. 39 – odříkáváme násobilku
– lepíme si pomůcku do sešitu
– MM str.38/1

HV – učíme se vánoční koledy

Příjemné odpoledne. V.T.

28.11.
ČJ – Úvod do vyjmenovaných slov po L
– uč. str. 40 – odříkávání a popis významu jednotlivých slov.
– sloh – rozvoj fantazie (skupinová práce) – tvoření příběhu na zadané téma
DÚ – naučit se vyjmenovaná slova po L z uč. str. 40 do 30.11.

M – Násobení a dělení číslem 7
– pracovní list (slovní úlohy)
– PS str. 25/1 
DÚ – PS str. 25/4 a 6

PR – Využití krajiny
– PS str. 20
– zápis do sešitu (Povrch krajiny)

Omlouvám se, ale včera byl problém se zápisem na web. V.T.

27.11.
ČJ – Opakování vyjmenovaných slov po B
– uč. str. 38
– PS str. 28/1,2
– písanka str. 18
DÚ – PVS str. 3 c – doplnit a prvních 6 vět vypsat do ČJ-D
– zítra nás čeká diktát – některé děti musí procvičovat vyjmenovaná slova i doma. Nestačí to pouze ve škole. 

M – Násobení a dělení číslem 7
– PS str. 25/2,3,5
– soutěž – násobení a dělení číslem 6 a 7

AJ (Zikmundová) – diktát, komiks v uč. str. 13, PS str. 10/1,2
– za DÚ dokončit 10/3 + procvičovat předložky

AJ (Kochánková) – opakování předložek, PS str. 11/4 – poslech, soutěž

Prosím, aby nemocné děti doma nedělaly cvičení a stránky navíc, než které píši na stránky,  protože pak se ve škole nudí a nemohou s námi procvičovat. Děkuji za pochopení. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

24.11.
PR – Krajina v okolí domova a využití krajiny
– PS str. 18 a 19
– uč. str. 15 a 16
– výuková videa

Přeji příjemný víkend. V.T.

23.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B
– cvičný diktát do ČJ-S z PVS str. 4/3
– PVS str. 3/2a
– PS str. 27 celá
DÚ – písanka str. 17 celá

M – Násobení a dělení číslem 7
– uč. str. 38 celá společně
– uč. str. 37/3 do M-Š (4 sloupečky)
Děti se učí pamětné násobení a dělení. Ve škole jim to jde pěkně.

VV – postava v dešti (kombinovaná technika vodovky a voskovky)
PČ – žába (skládání z papíru)

Zítra připomínám plavání a 5. hodina je třídnická.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21. a 22.11.
ČJ – Čtvrtletní písemná práce
– Slova příbuzná, jiný tvar slova
– procvičování a zápis do ČJ-Š 
– uč. str. 35 celá
– PS str. 26/4,5 a 1,2
DÚ – PS str. 26/3 – doplnit, spojit

M – Násobení číslem 7
– probrané problémové části z písemné práce
– pomůcka do M-Š
– násobky
– MM str 29/1,2,3
– uč. str. 37/1,2
DÚ – děti si do pondělí naučí násobení a dělení číslem 7 (písemné přezkoušení proběhne ke konci týdne)

HV – Žádnyj neví, co sou Domažlice 

PR – ČR v Evropě 
– zápis do sešitu, výukové video, uč. str. 14

AJ (Zikmundová) – slovíčka uč. str. 11 – mají ve slovníčku (v pondělí bude diktát + názvy místností).

Přeji příjemné odpoledne. V.T

20.11. 
ČJ – Vyjmenovaná slova po B
– PS str. 25/1,2,3 – společné odůvodňování
– www.skolakov.eu
– čtení – Loutky pro radost

M – čtvrtletní písemná práce

AJ (Zikmundová) – opakování (sporty), psaní minitestu, procvičujeme can/can´t, opakujeme abecedu a předložky

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B (bydlet-obyvatel-byt)
– procvičování příbuzných slov
– uč. str. 34/4 do ČJ-Š
– děti se učí hledat ve Pravidlech českého pravopisu jak v knize, tak v elektronické podobě www.pravidla.cz (inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – výuka pomocí tabletu)

M – Procvičujeme násobení a dělení 0-69
– inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – výuka pomocí tabletu
www.skolakov.eu

PČ – vlajka ČR – vytrhávání a lepení papíru
VV – děti pomáhají malovat obrázky, které dostanou pacienti v Nemocnici na Bulovce na onkologickém oddělení – jedná se o dětské pacienty. Naše obrázky je potěší na Mikuláše. 

Přeji Vám příjemný prodloužený víkend. V.T.

15.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B
– kontrola PVS str. 2 c – odůvodňování
– vypisujeme si slova, na která si dát pozor
– práce ve dvojici – slova příbuzná – vymýšlení slov
– povídání k 17. listopadu – výuková videa

M – geometrie – body, vrcholy
– PS str.38/5,6,7,8

HV – písně k 17. listopadu

AJ (Zikmundová) – DÚ – PS str. 8/6 – opakovat předložky

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B 
– skládání vyjm. slov a slov příbuzných se slabik
– tvoření vět na zadaná slova (přibila, přibyla, nabil)
– PVS str. 2 – společná kontrola DÚ + za b a za c děti zkouší společně (kontrola zítra)
– písanka str. 16

M – Násobení a dělení číslem 6
– uč. str. 36/7,8,9 do M-Š (společné řešení slovních úloh)
DÚ – MM str. 28/3

PR – testík
– PS str. 16 a 17 společně
Dnes jsem kontrolovala vedení sešitu na prvouku a asi polovině dětí chybí obrázky. Ten kdo si vede vzorně sešit dostal ke mě na 1 s tím, že mu tato známka může pomoci při nerozhodné známce v pololetí. 

AJ (Zikmundová) – hodina s rodilým mluvčím, píšeme diktát, učíme se předložky (in, on, behind, under)
There is a bug under the table. (Pod stolem je brouček.)
There is a bug on the table … behind the table … a podobné věty.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B
– PS str. 25/4 a 5 společně
DÚ – malý sešit procvičujeme vyjmenovaná slova (PVS) – str. 2 za D

M – Násobení a dělení číslem 6
– MM str. 28/1,2 pouze 2 sloupečky
– PS str. 24/1,2,3

AJ (Zikmundová) – v minulém týdnu probráno 
PS str. 52/1,2  str. 54/4 str. 55/6 , 56/1 a 58/2
Dnes probráno: diktát slov – swim, skate, play, football, dive, play, tennis, hockey
uč. str. 6 – naučit se číst cv. 8 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.11. 
ČJ – Vyjmenovaná slova po B – chytáky
– uč. str. 33/6 modrá tabulka – vypsáno do sešitu na vyjmenovaná slova. Dnes procvičováno a vysvětlování na www.skolakov.eu
DÚ – uč. str. 33/7 do ČJ-D první tři řádky tj. 6 vět. 

M – Násobení a dělení číslem 6
– uč. str. 35/3 dokončeno
– uč. str. 36/4,5 ve dvojicích, 6
– procvičujeme pamětné násobení a začínáme s dělením

VV – malujeme vyjmenovaná slova po B (každý své co si vylosoval) a PČ – Sv. Martin – skládání z papíru

Zítra připomínám plavání. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B – sloveso být
– zápis do sešitu vyjmenovaná slova z uč. str. 32 – žlutá tabulka
– uč. str. 32/3 společné zdůvodňování
– PS str. 24/2 a 3
DÚ – uč. str. 33/5 ústně doplnit a zdůvodnit pravopis, doplňovaná slova vypsat do ČJ – D.
POZOR! Žáci často při odůvodňování říkají, že je to tvrdá souhláska nebo obojetná. Někteří mají problém pochopit, že se ta vyjmenovaná slova učí proto, aby věděli, kde se píše tvrdé y/ý. Musí tedy zaznít při odůvodňování, že je to slovo vyjmenované či příbuzné či v jiném tvaru slovesa BÝT.

M – Násobení číslem 6
– MM str. 27 kontrola DÚ ve cv. 2 + dokončení cvičení
– MM str. 27/3 
– uč. str. 35/3 – 2 sloupečky do M-Š
– pamětné násobení
DÚ – děti se učí násobení číslem 6 a opakují si stále násobení a dělení 1-5.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B 
– uč. str. 32/1,2
– PS str. 24/1
– zkoušení vyjm. slov.
– písanka str. 15

M – Násobení číslem 6
– pomůcka do M-Š
– uč. str. 35/1 – odříkání násobilky + násobky
– děti dostaly malé Matýsky z loňského roku – budeme v nich teď trénovat zbylou násobilku. Budou si je tedy nosit do školy. Chybějícím dětem dodám ve škole.  – MM str. 27/1
DÚ – MM str. 27/2 první dva sloupečky

PR – Naše vlast – Česká republika
– uč. str. 13 + zápis do sešitu
DÚ – děti dostaly okopírovaný list – vystřihnou z něj mapu krajů + státní symboly a nalepí si do sešitu

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.11.
ČJ – Vyjmenovaná slova po B
– odříkávání – procvičování
– uč. str. 31/2 na tabulky
– PS str. 23/1, 2 (cv. 2 přepis do ČJ-Š)
DÚ – do ČJ-D vypsat vyjmenovaná slova po B

M – Násobení číslem 10
– PS str. 23/1,2,3,5 + sebehodnocení 
– dokončování str. 22 každý dle svého tempa

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.11
M – geometrie – body
– uč. str. 111 a PS 38/1,2,3

PR – zdržení autobusu cestou z plavání výuka neproběhla.

Vzhledem k tomu, že jsem u sebe zdržela PS na český jazyk, ve kterém byla báseň k naučení, prodlužuji dětem termín na čtvrtek 9.11. 

Přeji Vám příjemný víkend. V.T.

2.11.
ČJ – Obojetné souhlásky
– uč. str. 30 + zápis do ČJ-Š
– Vyjmenovaná slova po B
– uč. str. 31/1
– vysvětlování jednotlivých slov – práce se slovy, vymýšlení vět
– doplňování do pracovního listu – marodi dostanou ve škole
DÚ na úterý 7.11. – naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po B
Prosím o zakoupení sešitu A4 – tenký linkovaný stačí – na pondělí – bude sloužit na vyjmenovaná slova 

M – Násobení a dělení číslem 5
– PS str. 21/1,2,3,4
DÚ – 22/sloupeček číslo 4,5,9,10

VV + PČ – kresba houby + práce s přinesenými listy

Děti dnes dostaly přihlášku na školu v přírodě. Mají ji vloženou v žákovské knížce. Přihlášku, prosím, co nejdříve vyplnit (ANO-NE) a spodní část poslat zpět do školy. Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30. – 1.11. 
ČJ – Hláskosloví a výslovnost
– uč. str. 28 a 29
– PS str. 21 a 22 celá
– Nauka o slově – opakování – PS str. 20/1
– Slohové cvičení – dokončení příběhu – PS str. 18
– písanka str. 13 a 14

M – Násobení a dělení číslem 4
– pracovní listy (pondělí i úterý) + uč. str. 25/1 a,b
– PS str. 19 (dnes) – cv. 4,5,6 a PS str. 20 celá

AJ (Zikmundová) – PS str. 47/3 a cv. B
– slovosled ve větě + tvoření otázek

HV – Vyletěla holubička (naučit do příští středy 8.11.)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.10.
Místo ČJ byl náhradní plavecký výcvik.

M – Dělení číslem 3
– PS str. 18/6,7,8,9 + slovní úlohy do M-Š

AJ (Zikmundová) – slovíčka, PS str. 44/5
– děti čeká diktát ze slovíček
Do you like? Yes, I do … No, I don´t.

HV – Opakování písní + zkoušení písně Severní vítr.

Přeji příjemné podzimní prázdniny. V.T.

24.10.
ČJ – Slova příbuzná
– uč. str. 26 celá + zápis do ČJ-Š
– PS str. 19/1,2,3,4
DÚ – PS str. 19/5 – děti dělají samostatně, abych viděla zda tomu rozumí či ne. Ještě se tématu budeme věnovat.
– písanka str. 12

M – Násobilka čísla 3
– PS str. 18/1,2,3,4,5

PR – Návštěva města – PS str. 14
– práce s mapou (velká města), plán města

Zítra připomínám sraz před školou v 7:15h – viz info nahoře!

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.10.
ČJ – Slova citově zabarvená
– uč. str. 24
– PS str. 17/1,2
– čítanka str. 25 – přepis jedné z básní

M – Dělení číslem 1-5
– uč. str. 23
– PS str. 17/1,2,3
DÚ – PS str. 17/4 – děti si opakují násobení a dělení číslem 1-5 (některým dělá problém)

AJ (dnes spojená hodina) – písničky na Halloween, opakování abecedy

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.10.
M – geometrie – Tělesa – 
– PS str. 37/2 kontrola DÚ a cv. 3 a 4 
– výukové video na ČT EDU – Kája a matematika – tělesa

PR – uč. str. 12
– co můžeme nalézt ve velkých městech

Přeji příjemný víkend. V.T.

19.10.
ČJ – Slohové cvičení – vyprávění příběhu podle obrázků + dokončení příběhu
– uč. str. 25
– povídání k příběhu – jak poskytnout pomoc, když není poblíž další dospělá osoba
– čítanka str. 23-24 – zkoušení přichystané četby

M – Násobení číslem 2
– pětiminutovka
– PS str. 16/1,2,3
DÚ – děti si opakují násobení a dělení číslem 1-5

VV – dýně – vodovky/voskovky
PS – tělesa – skládání pláště

Zítra připomínám plavání a teplé oblečení po plavání (čepice).
Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.10.
ČJ – Slova mnohoznačná
– uč. str. 24/1,2
– PS str. 17/1,2
– ústní příklady slov
– písanky str. 9 celá – báseň na známku
DÚ – písanka str. 10 celá

M – Násobení číslem 1-5
– uč. str. 21/3,4 a 22/7
– dokončen pracovní list
– PS str. 16/5 a 4 (kdo nestihl dokončí doma)

HV – Severní vítr (budu zkoušet příští středu)
– děti mají text k naučení domů a nebo je na youtube (u některých dětí ještě nemám ani jednu známku, prosím, o naučení – vyzkouším si dodatečně)

AJ (Zikmundová) – naučit se nová slovíčka – skirt, T-shirt, jumper, jacket, jeans, coat, shirt – v pondělí bude diktát
– umět je vyhláskovat, zkoušení z abecedy
DÚ – PS str. 38/1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

17.10.
ČJ – Slova nadřazená, podřazená, souřadná
– PS str. 16/1,2,3 + další příklady
– čítanka str. 19-21
DÚ na 19.10. čítanka str. 23-24 a do sešitu – čtení-sloh – napsat 5 vět o čem pohádka byla (tento úkol nebudou psát děti, které dnes nebyly ve škole). 

M – Násobení čísly 1-5
– PS str. 15/1,2,3,4,5 + pracovní list (PL) násobky číslem 2
DÚ – PL cvičení žabky + sloupec

PR – testík z první kapitoly
– Obce – PS str. 12
DÚ na pátek – PS str. 13

AJ (Zikmundová) – trénovat hláskování slov v AJ – bude diktát – procvičovat abecedu

AJ (Kochánková) – kap. 11 slovní zásoba, PS str. 52/1,2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.10.
ČJ – Slova souznačná (synonyma)
– uč. str. 22/1 a 23/2,3
– zkoušení básně
– prezentace čtenářských deníků – některé děti nepřinesly (další čtenářský deník bude na 27.11.)
DÚ – PS str. 16/1

M – Sčítání, odčítání dvojciferným číslem
–  PS str. 14/5,6,7

AJ (Zikmundová) – vyhláskovat své jmeno
– slovíčka (cat, dog, door, bed, day, pen, school, bag, class)
DÚ – naučit se abecedu

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.10.
M – tělesa – PS str. 36/1,2,4,5,7
DÚ – 36/6 a 37/2

PR – pětiminutovka 
– čteme si pověsti k Praze
Děti se chystají na úterní testík – PS str. 7-9 a uč. str. 8 a 9.

Přeji příjemný víkend. V.T.

12.10.
ČJ – Popis pohádkové postavy
– ukázky, jak má správný popis vypadat 
– Slova protikladná (antonyma)
– uč. str. 22
– PS str. 15 celá – mám u sebe
DÚ – na úterý 17.10. – Děti dostaly list, na kterém doplní párové souhlásky + i/í a y/ý. Doplněné cvičení pak přepíší do ČJ-D.

M – Sčítání, odčítání s dvojciferným číslem
– uč. str. 19/4 do M-Š
– PS str. 13/5 a 14/3

VV – učíme se kružnice – vybarvování
PČ – skládání zvířat z geometrických tvarů

Zítra připomínám plavání!

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.10.
ČJ – Nauka o slově
– uč. str. 21 – rozbor pranostik
– PS str. 14 celá
DÚ – písanka str. 7

M – Sčítání, odčítání s dvojciferným číslem pomocí rozkladu
– uč. str. 19/1,2,3 – cv. 2 do sešitu s vysvětlováním – společně
– kontrola DÚ

AJ (Zikmundová) – slovíčka – radio, carpet, chair, table, floor
– PS str. 36/5 – přečíst a doplnit

Příjemné odpoledne. V.T.

10.10.
ČJ – Nauka o slově
– uč. str. 21 – rozbor textu
– diktát (předem ohlášen a možnost k natrénování)
– čítanka str. 18 – báseň – čtení a přepis/opis (děti si odnášení domů čítanku)
DÚ – na pondělí 16.10. naučit báseň – čít. str. 18
– přinést čtenářský deník

M – Slovní úlohy 
– PS str. 13/1,2 za a i b, 4
DÚ – PS str. 13/3

PR – Obce – malé, velké
– uč. str. 10 – 11
– zápis do sešitu (děti si doma doplní o obrázek – z časopisu či pohled – nějaké město, vesnici)

Na čtvrteční VV si děti přinesou kružítko – využijeme hodinu i k nácviku kružnic (mandaly).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.10.
ČJ – psaní – procvičování – písanka str. 6 celá
– PS str. 13/17
DÚ – PS str. 13/16 + natrénovat si cv. 18 diktát – zítra budeme psát
DÚ – na čtvrtek – přichystat si popis pohádkové postavy. Nemusí být napsáno, ale předem promyšleno dle osnovy v sešitě.

M- Opakování
– ústně probrané úlohy, které dělají problém
– PS str. 12 – sešity mám u sebe na opravu.

AJ (Kochánková)
2.-4.10. – opakování jídlo + kap. 10 zvířata
9.10. kap. 10 zvířata – vazba „There is/are … PS str. 48

AJ (Zikmundová)
– na středu 11/10 diktát se slovíček str. 34 – leg, foot, arm, head, hand

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.10.
M – Tělesa – praktické ukázky ze života, poznávání těles

PR – Pověsti k Praze

U sebe mám pracovní sešity z M, dále Čj-Š a M-Š (ať doma nehledáte).

Přeji příjemný víkend. V.T.

5.10.
ČJ – Párové souhlásky – PS str. 12 – společné odůvodňování
– do ČJ-Š – cvičný diktát slovních spojení

M – Sčítání, odčítání s přechodem
– uč. str. 15/3 + podobné příklady ústně
– uč. str. 17/8 do M-Š

VV + PČ – práce na společném hroznovém vínu
– Halloweenská výzdoba

Zítra připomínám plavání a děkuji těm, kteří donesli sběr papíru.
Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.10.
ČJ – čítanka – zkoušení ze čtení z předem přečteného textu
– párové souhlásky – PS str. 11 dokončena 
DÚ – PS str. 12/11

M – pětiminutovka – slovní úloha
– PS str. 10 celá  – pracovní sešity mám u sebe ke kontrole

HV – hudební ukázky – kreslení emocí, které v nás vyvolávají

Děti si na zítra přinesou kousek alobalu (asi 10 x 10 cm). Budeme s ním pracovat při výtvarné výchově. 

Přeji příjemné odpoledne.V.T.

3.10.2023
ČJ – Opakování – párové souhlásky
– diktát (bylo za DÚ – v PS str. 9/5)
– PS str. 10/4,5 ústně str. 11/6, 7,8 samostatně (zítra kontrola)
– uč. str. 16/3,6 společně s odůvodňováním

M – PS str. 9/1,2 kontrola + 3,4,6 společně
DÚ – dobrovolný – PS str. 9/5

PR – Opakování probraného učiva za září
– Domov – obec – výukové video, povídání
DÚ do pátkubadatelský úkol – děti najdou nějakou pověst, která se váže k Praze či Horním Počernicím (mohou na webu či knihu) – pokud nemáte možnost tisku, lze zaslat na můj email – viz ŽK.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.10.2023
ČJ – Opakování – párové souhlásky
– uč. str. 15 – ústně
– PS str. 7/6 (opakování), PS str. 10 celá

M – Opakování – slovní úlohy o něco méně
– uč. str. 14/4,5 společně
– slovní úloha na tabuli – děti píší do M-Š samostatně (procvičení)
– P str. 9/1
DÚ – PS str. 9/2
Dále děti dopíší úkoly, které měly přinést na dnes. 

Nově jsem každému dala do ŽK – jiná sdělení papír „zapomínání“. Nebudu dětem dělat puntíky, ale pro Vaši informaci si děti budou zapisovat do tabulky v ŽK věci, které nenosí. Je tam i kolonka k Vašemu podpisu. Neberte toto jako poznámku, ale informaci pro Vás. Děkuji za pochopení. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.9.2023
ČJ – Opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– PS str. 8 celá a str. 9 cv. 7 
– písanka str. 4 malé f
DÚ – PS str. 9/5 + písanka str. 5 celá

M – Opakování sčítání, odčítání do 100
– PS str. 8/3 a 5
– pětiminutovka

HV – Ach synku, synku
– zkoušení písně Beskyde, Beskyde

AJ (Kochánková) – Mám rád/nemám rád, pracovní list, bingo – jídlo

Přeji příjemné dny volna. V.T.

26.9.2023
ČJ – Opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– uč. str. 13/1,2,3
– diktát (z toho co měly děti za DÚ na pondělí – kdo úkol napsal, tak neměl problém)
– psaní – báseň – čítanka str. 13 (přepis/opis)
– čtení – čítanka str. 11 a 12 

M – Opakování – sčítání a odčítání do 100 (o několik více, méně)
– uč. str. 13/1,2 společně cv. 3 samostatně
– PS str. 8/1,2

Zítra bude pětiminutovka na sčítání a odčítání z toho co máme již procvičené. 

AJ (Kochánková) – opakování jídlo (I like/ I don´t like)
AJ (Zikmundová) – opakování 6 lekce str. 28 (píseň Family members song z youtube.com)
zítra diktát na slovíčka angry, sasd, happy, tired, thirsty, hungry, scared, mum, dad, grandma, grandpa, sister, brother

V případě jakýchkoliv dotazů k AJ se obraťte prostřednictvím Bakalářů na vyučující, která učí letos Vaše dítě. Případně jsem zde k nápomoci i já jako prostředník. 

Děti mají v ŽK k podpisu zmíněný souhlas s činností speciálního pedagoga a dále údaje pro platbu příspěvku pro Sdružení Chvalské školy. 

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

25.9.2023
ČJ – Opakování – měkké a tvrdé souhlásky
– PS str. 7/5 společně, cv. 6 samostatně (společná kontrola)
– skupinová práce – procvičování
DÚ – písanka str. 4 – pouze psaní b

M – Opakujeme – sčítání, odčítání do 100
– uč. str. 12/2,4 ústně
– PS str. 7/4,5,6

Připomínám dnešní třídní schůzku od 17h ve třídě 3.A.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.9.2023
M – Geometrie – geometrické tvary
– PS str. 35 dokončena – pracovní sešity mám u sebe ke k

PR – Bezpečně na kole
– uč. str. 9
– PS str. 7 děti dokončí doma

Přeji příjemný víkend. V.T.

21.9.2023
ČJ – Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
– uč. str. 10/1,2 společně ústně
– PS str. 6/1,2
– sloh – vyprávění podle fotky – dozkoušení
– povídání o svátku sv. Václava – práce s textem
DÚ – uč. str. 11/4 vypsat doplněná slova do ČJ-D

M – Opakování sčítání, odčítání do 100
– PS str. 6/4 a,b,c,d    a    str. 7/1,2,3

PČ – záložka (proplétání papíru)
VV – sv. Václav (vybarvování)

V pondělí 25.9. se konají třídní schůzky od 17:00h. ve třídě 3.A. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.9.2023
ČJ – Opakování psaní u, ů, ú
– společná kontrola DÚ s odůvodněním
– uč. str. 9/3
– PS str. 5/2,5
– cvičný diktát z PS str. 5/6 do slova účtenka
– do ČJ-Š –  vymyslet vědy na zadaná slova (únava, kůň)
– procvičování na skolakov.eu

M – Sčítání, odčítání do 100
– odříkání po desítkách 0-100
– uč. str. 10/2,3,5  str. 11/7 do M-Š
– PS str. 6/1,2
– děti umí rozložit číslo na desítky, jednotky
DÚ – uč. str. 11/9 (2 sloupečky) do M-D 

HV – píseň Beskyde, Beskyde

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.9.2023
ČJ – Opakování psaní u, ů, ú
– uč. str. 9/1 a cv. 2 společně + ČJ-Š
DÚ – PS str. 5/3 
+ dobrovolný úkol (děti sbírají céčka) PS str. 5/4

M – Slovní úlohy
– PS str. 5/3, 4, 6

PR – Cesta do školy – bezpečně na ulici
– uč. str. 8
– zápis do sešitu

Děti ( ne všechny) v letošním roce téměř každý den něco zapomínají, chybí jim pomůcky na angličtinu – vyučující si pak stěžují. Prosím o dohled při přípravě na výuku. Děkuji.

Děti, které navštěvují školní klub či družinu si mohou v příštím týdnu nosit helmu (na kolo, brusle atd.) – září je ve znamení bezpečného chování na ulici a při jízdě na kole, koloběžce atd. V rámci osvěty budou dostávat reflexní nálepky na helmu. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.9.2023
ČJ – Opakování – abeceda
– uč. str. 7/3 práce ve skupinách (práce s textem)
– PS str. 4/4,5
– písanka str. 3 celá

M – Sčítání, odčítání s rozkladem čísla do 20
– uč. str. 8/1,2
– PS str. 5/2
– slovní úloha do školního sešitu
DÚ – PS str. 5/1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

15.9.2023
M – Geometrie – úvodní hodina
– kontrola pomůcek, opakování tvarů, čáry, body
– uč. str. 108/1
– PS str. 35/1,2

PR – kontrola DÚ
– PS str. 5 doplnění, str. 6 

V úterý 19. a ve středu 20.9. jsou srdíčkové dny! 

Přeji příjemný víkend. V.T.

14.9.2023
ČJ – sloh – vyprávění podle přinesené fotky
– opakování abecedy – na tabulky řazení jmen
– PS str. 4/2
DÚ – uč. str. 7/1 naučit báseň na úterý

M – hodina byla přerušena fotografování
– kontrola slovní úlohy z předešlého dne
– PS/4/6 na známky

VV – jablko – mozaika
PČ – ovoce – modelování

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.9.2023
ČJ – uč. str. 4/4, str. 5/6
– PS str. 2/5,6 a str. 3/7,8
DÚ – písanka str. 2

M – uč. str. 7
– PS str. 4/ 5 do sešitu

HV – dechová cvičení

Hezké odpoledne. V.T.

12.9.2023
ČJ – Opakování – druhy vět
– uč. str. 4/2,3 společně a přepis do sešitu
– PS str. 2/4
– čítanka str. 3 – podzimní pranostiky (práce s textem)

M – Opakování sčítání a odčítá do 20 (slovní úlohy)
– PS str. 3/6 a str. 4/1,2,3
DÚ – PS str. 4/4

PR – Jak se k sobě chováme
– PS str. 5 + zápis do sešitu
DÚ na pátek – PS str. 5 cv. za a + b doplnit a dále namalovat obrázek do sešitu vztahující se k zápisu co umíme.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.9.2023
ČJ – Opakování hláska, slabika, slovo, věta (ústně)
– uč. str. 4/1 společně
– PS str. 2/1,2
– čítanka – První den školy
DÚ – písanka str. 1 celá (od každého pouze jedno písmeno/číslice)

M – Opakování sčítání a odčítání do 20
– uč. str. 6 celá ústně + příklady do sešitu
– PS str. 2,3 a za b je dobrovolný DÚ – děti vědí

Děti mají v žákovské knížce k vyplnění zájem či nezájem o vánoční fotografování a dále číslo účtu s variabilním symbolem pro platbu pracovních sešitů. Prosím o podpis a vyplnění. Děkuji za spolupráci.

Ceník pracovních sešitů:
Matematika 75,- Kč (1. a 2. díl)
Písanka 21,- Kč (1. a 2. díl)
Procvičujeme vyjmenovaná slova 33,- Kč
Český jazyk 41,- Kč (1. a 2. díl)
Já a můj svět 81,- Kč
Chit Chat 271,- Kč.

14.9. sběr starého papíru. Sběr můžete nosit již den předem ke škole k hlavní budově. Za přinesený sběr předem děkujeme.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.9.2023
PR – Spolužáci (vzájemné chování) uč. str. 7

M – Porovnávání čísel do 20
– uč. str. 5/2 ústně
– PS str. 3/4, 5, 7

Přeji příjemný víkend. V.T.

7.9.2023
ČJ – Opakujeme abecedu (psaní písmo velká a malá písmena)
– uč. str. 6 – vyprávění podle obrázků. Zápis do sešitu (rozmlouvání – správné pořadí vět).
DÚ na 14.9. – přinést fotografii z nějakého výletu či prázdnin. Děti budou popisovat dle zadané osnovy.

M – uč. str. 5/1 a PS str. 3/1 opakování do 20 bez přechodu.

VV + PČ – prázdninový pohled (kombinovaná technika)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.9.2023
Zopakování abecedy, grafomotorika, příprava ruky na psaní.
Nadepisování sešitů.

Od zítra probíhá výuka dle rozvrhu – děti budou mít nachystané potřebné učebnice a sešity. 

V pátek začínáme opět s plaváním – viz. má zpráva v bakalářích.

Od letošního školního roku probíhají veškeré omluvy přes bakaláře (již se neomlouvá do ŽK).

Některým dětem jsem vrátila formulář souhlasu s psychologem, protože chybělo zakroužkované právě to zda souhlasíte či nesouhlasíte. Prosím o doplnění. Děkuji Vám.

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

5.9.2023 
Seznámení se školním řádem
Poučení o bezpečnosti ve škole i na plavání.
Pravidla třídy.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.9.2023
Slavnostní přivítání
– děti dostaly žákovské knížky s rozvrhem hodin

Prosím o vyplnění žákovské knížky – 1. stránky a dále prosím o vyplnění (aktualizaci) souhlasu či nesouhlasu se školním psychologem. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

31.8.2023
Vážení rodiče,
vítám Vás po prázdninách do nového školního roku 2023/2024 a přináším pár informací k prvním školním dnům.

V pondělí 4.9. bude pouze jedna vyučovací hodina (tj. do 8:45). Od 9h je možné jít na oběd (frankfurtská polévka – sdělte, prosím, dětem kdo na oběd půjde). Kdo jde domů hned po ukončení hodiny a nebude mít doprovod, prosím, o lísteček. Školní družina je po ukončení hodiny plně k dispozici.

V úterý 5.9. již funguje družina od 6:30. Výuka bude probíhat do 11:40h. Děti již nosí aktovky, přezůvky a mohou si začít nosit kufříky na výtvarnou výchovu a další předepsané pomůcky. Budou probíhat třídnické hodiny.

Ve středu 6.9. bude výuka do 11.40h. Budou probíhat třídnické hodiny.

Od 7.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, který děti dostanou v pondělí 4.9. spolu s žákovskou knížkou.

Dále bych Vás chtěla informovat, že nám byla přidělena nová e-mailová adresa, kterou dětem zapíši do ŽK. Jakákoliv komunikace je však možná prostřednictvím bakalářů přes komens či na mém telefonním čísle.  

Těším se na děti a naši další spolupráci.  V.T.