III. A

Vítejte na stránkách třídy 3.A!
Zde můžete najít veškeré informace o probraném učivu, plánovaných akcích a ostatního dění ve třídě. 

V říjnu nás čeká:
5.10.  sběr starého papíru – děti přinesou počet kil na lístečku. Za přinesený sběr předem děkujeme.

3.10.2023
ČJ – Opakování – párové souhlásky
– diktát (bylo za DÚ – v PS str. 9/5)
– PS str. 10/4,5 ústně str. 11/6, 7,8 samostatně (zítra kontrola)
– uč. str. 16/3,6 společně s odůvodňováním

M – PS str. 9/1,2 kontrola + 3,4,6 společně
DÚ – dobrovolný – PS str. 9/5

PR – Opakování probraného učiva za září
– Domov – obec – výukové video, povídání
DÚ do pátkubadatelský úkol – děti najdou nějakou pověst, která se váže k Praze či Horním Počernicím (mohou na webu či knihu) – pokud nemáte možnost tisku, lze zaslat na můj email – viz ŽK.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.10.2023
ČJ – Opakování – párové souhlásky
– uč. str. 15 – ústně
– PS str. 7/6 (opakování), PS str. 10 celá

M – Opakování – slovní úlohy o něco méně
– uč. str. 14/4,5 společně
– slovní úloha na tabuli – děti píší do M-Š samostatně (procvičení)
– P str. 9/1
DÚ – PS str. 9/2
Dále děti dopíší úkoly, které měly přinést na dnes. 

Nově jsem každému dala do ŽK – jiná sdělení papír „zapomínání“. Nebudu dětem dělat puntíky, ale pro Vaši informaci si děti budou zapisovat do tabulky v ŽK věci, které nenosí. Je tam i kolonka k Vašemu podpisu. Neberte toto jako poznámku, ale informaci pro Vás. Děkuji za pochopení. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.9.2023
ČJ – Opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– PS str. 8 celá a str. 9 cv. 7 
– písanka str. 4 malé f
DÚ – PS str. 9/5 + písanka str. 5 celá

M – Opakování sčítání, odčítání do 100
– PS str. 8/3 a 5
– pětiminutovka

HV – Ach synku, synku
– zkoušení písně Beskyde, Beskyde

AJ (Kochánková) – Mám rád/nemám rád, pracovní list, bingo – jídlo

Přeji příjemné dny volna. V.T.

26.9.2023
ČJ – Opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– uč. str. 13/1,2,3
– diktát (z toho co měly děti za DÚ na pondělí – kdo úkol napsal, tak neměl problém)
– psaní – báseň – čítanka str. 13 (přepis/opis)
– čtení – čítanka str. 11 a 12 

M – Opakování – sčítání a odčítání do 100 (o několik více, méně)
– uč. str. 13/1,2 společně cv. 3 samostatně
– PS str. 8/1,2

Zítra bude pětiminutovka na sčítání a odčítání z toho co máme již procvičené. 

AJ (Kochánková) – opakování jídlo (I like/ I don´t like)
AJ (Zikmundová) – opakování 6 lekce str. 28 (píseň Family members song z youtube.com)
zítra diktát na slovíčka angry, sasd, happy, tired, thirsty, hungry, scared, mum, dad, grandma, grandpa, sister, brother

V případě jakýchkoliv dotazů k AJ se obraťte prostřednictvím Bakalářů na vyučující, která učí letos Vaše dítě. Případně jsem zde k nápomoci i já jako prostředník. 

Děti mají v ŽK k podpisu zmíněný souhlas s činností speciálního pedagoga a dále údaje pro platbu příspěvku pro Sdružení Chvalské školy. 

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

25.9.2023
ČJ – Opakování – měkké a tvrdé souhlásky
– PS str. 7/5 společně, cv. 6 samostatně (společná kontrola)
– skupinová práce – procvičování
DÚ – písanka str. 4 – pouze psaní b

M – Opakujeme – sčítání, odčítání do 100
– uč. str. 12/2,4 ústně
– PS str. 7/4,5,6

Připomínám dnešní třídní schůzku od 17h ve třídě 3.A.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.9.2023
M – Geometrie – geometrické tvary
– PS str. 35 dokončena – pracovní sešity mám u sebe ke k

PR – Bezpečně na kole
– uč. str. 9
– PS str. 7 děti dokončí doma

Přeji příjemný víkend. V.T.

21.9.2023
ČJ – Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
– uč. str. 10/1,2 společně ústně
– PS str. 6/1,2
– sloh – vyprávění podle fotky – dozkoušení
– povídání o svátku sv. Václava – práce s textem
DÚ – uč. str. 11/4 vypsat doplněná slova do ČJ-D

M – Opakování sčítání, odčítání do 100
– PS str. 6/4 a,b,c,d    a    str. 7/1,2,3

PČ – záložka (proplétání papíru)
VV – sv. Václav (vybarvování)

V pondělí 25.9. se konají třídní schůzky od 17:00h. ve třídě 3.A. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.9.2023
ČJ – Opakování psaní u, ů, ú
– společná kontrola DÚ s odůvodněním
– uč. str. 9/3
– PS str. 5/2,5
– cvičný diktát z PS str. 5/6 do slova účtenka
– do ČJ-Š –  vymyslet vědy na zadaná slova (únava, kůň)
– procvičování na skolakov.eu

M – Sčítání, odčítání do 100
– odříkání po desítkách 0-100
– uč. str. 10/2,3,5  str. 11/7 do M-Š
– PS str. 6/1,2
– děti umí rozložit číslo na desítky, jednotky
DÚ – uč. str. 11/9 (2 sloupečky) do M-D 

HV – píseň Beskyde, Beskyde

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.9.2023
ČJ – Opakování psaní u, ů, ú
– uč. str. 9/1 a cv. 2 společně + ČJ-Š
DÚ – PS str. 5/3 
+ dobrovolný úkol (děti sbírají céčka) PS str. 5/4

M – Slovní úlohy
– PS str. 5/3, 4, 6

PR – Cesta do školy – bezpečně na ulici
– uč. str. 8
– zápis do sešitu

Děti ( ne všechny) v letošním roce téměř každý den něco zapomínají, chybí jim pomůcky na angličtinu – vyučující si pak stěžují. Prosím o dohled při přípravě na výuku. Děkuji.

Děti, které navštěvují školní klub či družinu si mohou v příštím týdnu nosit helmu (na kolo, brusle atd.) – září je ve znamení bezpečného chování na ulici a při jízdě na kole, koloběžce atd. V rámci osvěty budou dostávat reflexní nálepky na helmu. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.9.2023
ČJ – Opakování – abeceda
– uč. str. 7/3 práce ve skupinách (práce s textem)
– PS str. 4/4,5
– písanka str. 3 celá

M – Sčítání, odčítání s rozkladem čísla do 20
– uč. str. 8/1,2
– PS str. 5/2
– slovní úloha do školního sešitu
DÚ – PS str. 5/1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

15.9.2023
M – Geometrie – úvodní hodina
– kontrola pomůcek, opakování tvarů, čáry, body
– uč. str. 108/1
– PS str. 35/1,2

PR – kontrola DÚ
– PS str. 5 doplnění, str. 6 

V úterý 19. a ve středu 20.9. jsou srdíčkové dny! 

Přeji příjemný víkend. V.T.

14.9.2023
ČJ – sloh – vyprávění podle přinesené fotky
– opakování abecedy – na tabulky řazení jmen
– PS str. 4/2
DÚ – uč. str. 7/1 naučit báseň na úterý

M – hodina byla přerušena fotografování
– kontrola slovní úlohy z předešlého dne
– PS/4/6 na známky

VV – jablko – mozaika
PČ – ovoce – modelování

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.9.2023
ČJ – uč. str. 4/4, str. 5/6
– PS str. 2/5,6 a str. 3/7,8
DÚ – písanka str. 2

M – uč. str. 7
– PS str. 4/ 5 do sešitu

HV – dechová cvičení

Hezké odpoledne. V.T.

12.9.2023
ČJ – Opakování – druhy vět
– uč. str. 4/2,3 společně a přepis do sešitu
– PS str. 2/4
– čítanka str. 3 – podzimní pranostiky (práce s textem)

M – Opakování sčítání a odčítá do 20 (slovní úlohy)
– PS str. 3/6 a str. 4/1,2,3
DÚ – PS str. 4/4

PR – Jak se k sobě chováme
– PS str. 5 + zápis do sešitu
DÚ na pátek – PS str. 5 cv. za a + b doplnit a dále namalovat obrázek do sešitu vztahující se k zápisu co umíme.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.9.2023
ČJ – Opakování hláska, slabika, slovo, věta (ústně)
– uč. str. 4/1 společně
– PS str. 2/1,2
– čítanka – První den školy
DÚ – písanka str. 1 celá (od každého pouze jedno písmeno/číslice)

M – Opakování sčítání a odčítání do 20
– uč. str. 6 celá ústně + příklady do sešitu
– PS str. 2,3 a za b je dobrovolný DÚ – děti vědí

Děti mají v žákovské knížce k vyplnění zájem či nezájem o vánoční fotografování a dále číslo účtu s variabilním symbolem pro platbu pracovních sešitů. Prosím o podpis a vyplnění. Děkuji za spolupráci.

Ceník pracovních sešitů:
Matematika 75,- Kč (1. a 2. díl)
Písanka 21,- Kč (1. a 2. díl)
Procvičujeme vyjmenovaná slova 33,- Kč
Český jazyk 41,- Kč (1. a 2. díl)
Já a můj svět 81,- Kč
Chit Chat 271,- Kč.

14.9. sběr starého papíru. Sběr můžete nosit již den předem ke škole k hlavní budově. Za přinesený sběr předem děkujeme.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.9.2023
PR – Spolužáci (vzájemné chování) uč. str. 7

M – Porovnávání čísel do 20
– uč. str. 5/2 ústně
– PS str. 3/4, 5, 7

Přeji příjemný víkend. V.T.

7.9.2023
ČJ – Opakujeme abecedu (psaní písmo velká a malá písmena)
– uč. str. 6 – vyprávění podle obrázků. Zápis do sešitu (rozmlouvání – správné pořadí vět).
DÚ na 14.9. – přinést fotografii z nějakého výletu či prázdnin. Děti budou popisovat dle zadané osnovy.

M – uč. str. 5/1 a PS str. 3/1 opakování do 20 bez přechodu.

VV + PČ – prázdninový pohled (kombinovaná technika)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.9.2023
Zopakování abecedy, grafomotorika, příprava ruky na psaní.
Nadepisování sešitů.

Od zítra probíhá výuka dle rozvrhu – děti budou mít nachystané potřebné učebnice a sešity. 

V pátek začínáme opět s plaváním – viz. má zpráva v bakalářích.

Od letošního školního roku probíhají veškeré omluvy přes bakaláře (již se neomlouvá do ŽK).

Některým dětem jsem vrátila formulář souhlasu s psychologem, protože chybělo zakroužkované právě to zda souhlasíte či nesouhlasíte. Prosím o doplnění. Děkuji Vám.

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

5.9.2023 
Seznámení se školním řádem
Poučení o bezpečnosti ve škole i na plavání.
Pravidla třídy.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.9.2023
Slavnostní přivítání
– děti dostaly žákovské knížky s rozvrhem hodin

Prosím o vyplnění žákovské knížky – 1. stránky a dále prosím o vyplnění (aktualizaci) souhlasu či nesouhlasu se školním psychologem. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

31.8.2023
Vážení rodiče,
vítám Vás po prázdninách do nového školního roku 2023/2024 a přináším pár informací k prvním školním dnům.

V pondělí 4.9. bude pouze jedna vyučovací hodina (tj. do 8:45). Od 9h je možné jít na oběd (frankfurtská polévka – sdělte, prosím, dětem kdo na oběd půjde). Kdo jde domů hned po ukončení hodiny a nebude mít doprovod, prosím, o lísteček. Školní družina je po ukončení hodiny plně k dispozici.

V úterý 5.9. již funguje družina od 6:30. Výuka bude probíhat do 11:40h. Děti již nosí aktovky, přezůvky a mohou si začít nosit kufříky na výtvarnou výchovu a další předepsané pomůcky. Budou probíhat třídnické hodiny.

Ve středu 6.9. bude výuka do 11.40h. Budou probíhat třídnické hodiny.

Od 7.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, který děti dostanou v pondělí 4.9. spolu s žákovskou knížkou.

Dále bych Vás chtěla informovat, že nám byla přidělena nová e-mailová adresa, kterou dětem zapíši do ŽK. Jakákoliv komunikace je však možná prostřednictvím bakalářů přes komens či na mém telefonním čísle.  

Těším se na děti a naši další spolupráci.  V.T.