Provozní – návštěvní řád Dopravního a sportovního školního hřiště pro veřejnost

Pondělí 16:00 – 20.00 hod.
Úterý 16:00  – 20.00 hod.
Středa 16:00  – 20.00 hod.
Čtvrtek 16:00  – 20.00 hod.
Pátek 16:00  – 20.00 hod.
Sobota 10.00  –  19. 00 hod.
Neděle 10.00  –  19. 00 hod

Mimo tuto dobu je možný pronájem ve vyhrazené době pouze po souhlasu vedení školy, popř. vrátné – vždy tak, aby nebyla narušena činnost a aktivity školy. V pracovní dny je v době od 13:00 do 15:00 hřiště určeno pouze pro aktivity školní družiny!

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.

Děti do 8 let pouze v doprovodu rodičů, škola neodpovídá za bezpečnost dětí, které přijdou bez dospělé osoby. Zákonné zástupce žádáme o respektování věkové kategorie, pro které je herní či sportovní sestava určena. Zdůrazňujeme nutnost používaní ochranných pomůcek pro jízdu na skládací hliníkové koloběžce, tj. přilbu, rukavice, chrániče rukou a nohou.

 Uživatelé jsou povinni řídit se ustanovením provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

Hřiště lze využít pro:    jízdu na skládací hliníkové koloběžce,    dále k využívání instalovaných herních prvků, sportovních prvků, relaxační aktivity apod.

Pro organizované a předem ohlášené skupiny škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby:

 • skládací hliníkové koloběžky
 • přilby

Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u vrátné školní budovy.

 

KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  JE  POVINEN

 • respektovat pokyny správce hřiště (kustoda),
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,(škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu),
 • dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu),
 • nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli
 • upravit po své jízdě jízdní dráhu tak, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků
 • jezdit podle dopravního značení a respektovat individuální tempo a styl jízdy ostatních účastníků

JE  ZAKÁZÁNO

 • vodit na sportoviště zvířata, manipulovat s otevřeným ohněm
 • vstupovat na herní prvky a jízdní dráhy při dešti, silném větru, sněhu a náledí
 • jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,
 • v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,
 • užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození.
Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný záchranný systém
150 155 158 156 112

 

NEJBLIŽŠÍ TEL.  STANICE  – v přízemí u vrátné základní školy

 Hřiště bylo vybudováno v souladu s ČSN EN 1176

Běžnou vizuální kontrolu (denně) provádí: Jana Strejčková
Provozní kontrolu ( každý měsíc): M. Nimrichter
Roční hlavní kontrolu: fa SPORTSERVIS

Za úklid hřiště odpovídá: Miloslav Nimrichter

Telefon: 281921127

Nedostatky, závady, a připomínky hlaste na  tel. 739301527.

V Praze dne 1. 9. 2012