Základní informace k týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2021

Informace k týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021

Vážení rodiče, předně děkujeme za vynikající spolupráci při nařízeném testování. Podařilo se to zvládnout, testování, které proběhlo dne 9. 9.2021, snad bylo v tomto období posledním. Testy žádné podezření na onemocnění COVID 19 neodhalily.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem.

Plánované akce:

  • Třídní schůzky vybraných tříd – pondělí 13. 9.; proběhnou prezenční formou za dodržení bezpečnostních opatření – roušky, desinfekce rukou, odstupy.
  • Od pondělí 13. 9. tráví žáci hlavní přestávku venku, v prostoru školního hřiště. Pokud bude deštivo, zůstávají ve třídách.
  • Družina je plně v provozu – tedy od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Prosíme o dodržování konce družiny. Pokud se nemůžete dostavit do 17 h, informujte vychovatelku školní družiny, ať vychovatelka nemusí dítě předávat do ředitelny. Tento postup je dán směrnicí školy. Úplata činí 300 Kč za měsíc.
  • Školní klub – plně v provozu. Vzhledem k velkému zájmu se nám díky ochotě pedagogických pracovníků a vstřícnosti DDM Praha 8 podařilo otevřít náš Klubík za cenu identickou s cenou školního klubu. O rozdělení žáků vás bude informovat paní vychovatelka Hromasová. Úplata ve školním klubu i Klubíku činí 200 Kč za měsíc.
  • Kroužky – využijte široké nabídky kroužků za vynikající cenu, které Vám ve spolupráci s partnery nabízíme. Začátek opět proběhne formou „ochutnávky“, tedy nezávazné návštěvy daného kroužku. Cena u skupinových aktivit činí cca 1200,-Kč za pololetí nebo cca 2 200 Kč za školní rok. V uplynulém roce byla hrazena pouze skutečnost v závislosti na karanténních opatřeních. Přihlášení dětí k účasti na činnosti je nutné provést on-line prostřednictvím stránek DDMhl.m. Prahy pod KS/Karlínské Spektrum/ZŠ Chvaly, kde také lze nalézt více informací k organizací /ŠVP, Organizační řád, atd./těchto zájmových aktivit od 1. 9. 2021 do možné kapacity kroužku. Zahájení vlastní činnost je plánováno od 20. září. Koordinátorem je V. Skočdopole tel.602463980 E:vasek.lodenicevltava@volny.cz

Přehled nabízených kroužků:

přehled_Chvaly kroužky návrh 2021-22 (1)

  • Distanční výuka. Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, předejte informaci třídnímu učiteli, ať můžeme reset hesla zajistit.
  • Podpora výuky: V týdnu od 20. září začneme školení v práci s MS Teams – pro rodiče i pro žáky. Bude to probíhat po třídách v pozdních odpoledních hodinách.

Bylo připraveno na tento týden:

  1. 9. fotografování prvních ročníků a přípravné třídy do MfDnes (vyjde 8. 10. 2021) + fotografování prvního stupně (druhé až páté třídy)
  2. 9. Představení činnosti ARMÁDY ČR včetně výzbroje, technik kontaktního boje a vybavení. Určeno 6. a 7. ročníkům. Ostatní žáci si budou moci prohlédnout techniku před budovou školy. Žáci prvního stupně mají příležitost vyhrát upomínkové předměty od AČR, pokud se zapojili do výtvarné soutěže.

 

 

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 10. 9. 2021