Základní informace k týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2021 (doplněno – informace k případné karanténě)

Informace k týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2021

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v jedné třídě naší školy (třída po vyhodnocení kontaktů nebyla dána HSHMP do karantény), doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte minimálně do 8. 10. 2021 a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra).

Z preventivních důvodů lze vždy využít možnosti bezplatného antigenního testování, bližší informace naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/

Veškerá opatření a postupy škola soustavně konzultuje s HSHMP, není třeba vytvářet další opatření.

Předem děkujeme za spolupráci v této záležitosti a v případě potřeby dalších informací neváhejte zavolat či napsat email.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte, zejména informací, pokud dítě přišlo do styku s osobou, která měla pozitivní test na COVID 19. Čím dříve získáme informace, tím rychleji můžeme reagovat.
  • Předávání informací o případném onemocnění COVID 19
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování (rozestupy, roušky aj.
  • Sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů

Distanční výuka. Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, předejte informaci třídnímu učiteli, ať můžeme reset hesla zajistit.

Termín proškolení pro zákonné zástupce a žáky:

Středa 6. 10. od 19:00

Účast je dobrovolná, avšak žádoucí pro uživatele, kteří se dosud v systému neorientují.

Osnova proškolení; přihlášení, význam jednotlivých tlačítek, kontrola zadaných úkolů, vypracování úkolů, odevzdání úkolů, možnosti MS Teams.

Pátek 8. 10. Výuka bude na hlavní budově (budova 5. až 9. tříd) upravena z důvodu volebních prostor. Třídní učitelé vás budou informovat o přesném konci výuky jednotlivých tříd.

V příloze Mf Dnes vychází naše přípravná třída a prvňáčci.

Omlouvání absencí: prosíme vždy o rychlou informaci třídním učitelům o důvodech absence žáka ve výuce. Upozorňuji, že v souladu se školním řádem může v odůvodněných případech škola vyžadovat potvrzení od lékaře.

Za úpravy rozvrhu se omlouváme, avšak naše kolegyně dostala rozvrh na své studium natolik komplikovaný, že její výuka musela být rozdělena jiným kolegyním.

 

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

Prosíme o sledování webových stránek, zejména z důvodu aktuálních informací k dané třídě i k  probíranému učivu a akcím třídy.

Informace k případné karanténě:

Z mimořádného opatření vyplývá, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém/rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV2. V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí. Na základě výše uvedeného sdělujeme, že v případě nařízené karantény, platí stejná pravidla pro celou populaci včetně dětí a žáků/studentů, tj. nelze ukončit respektive zkrátit dobu karantény na základě negativního PCR výsledku. Doba karantény je stanovena s ohledem na aktuální informace o onemocnění COVID-19 a zahrnuje celé období tzv. inkubační doby. Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním nástupem prvních klinických příznaků či symptomů onemocnění COVID-19.

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 30. 9. 2021