Morana

Základní informace k týdnu od 18. 10. do 22. 10. 2021 (včetně poděkování za realizaci sbírky)

Praha 9, Stoliňská 823 (5)Informace k týdnu od 18. 10. do 22. 10. 2021Pozvánka - beseda

Žádná třída není v karanténě, ale opakovaně doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra).

Z preventivních důvodů lze vždy využít možnosti bezplatného antigenního testování, bližší informace naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte, zejména informací, pokud dítě přišlo do styku s osobou, která měla pozitivní test na COVID 19. Čím dříve získáme informace, tím rychleji můžeme reagovat.
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování Sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů a webových stránek školy

 

Distanční výuka. 

V tomto týdnu proběhla kontrolní hodina s třídními učiteli, aby se zmapovalo, kdo dosud nějakým způsobem není zapojen do distančního vzdělávání. Vyučující žákům zadali i několik domácích úkolů k procvičení práce s MS Teams. Dohlédněte, prosím, na jejich vypracování. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Úkoly budou klasifikovány dle Klasifikačního řádu.

Termín proškolení (VIII) pro zákonné zástupce a žáky:

Středa 20. 10. od 20:00

Ideální je si MS Teams stáhnout do počítače (verze desktopová, webová a mobilní), ale lze pracovat i v nestažené verzi. Na tabletu nemusíte vidět všechny funkce.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete vstoupit do setkání skrze údaje svého dítěte, případně pokud nevidíte naplánovanou schůzku, pošle mi email na brezinaskola@seznam.cz – bude vám před schůzkou odeslán přístupový kód na schůzku. Stačí na odkaz kliknout a budete na schůzce. Případně je tato varianta možná pro další zájemce z řad veřejnosti.

Osnova proškolení; přihlášení, význam jednotlivých tlačítek, obsah ikon domovské stránky, kontrola zadaných úkolů, vypracování úkolů, odevzdání úkolů a možnosti MS Teams + dotazy a obtíže uživatelů.

Pondělí 18. 10.  – od 17:00 Slavnostní předání nové fasády na Knihovně + autogramiáda paní E. Hotovcové

Úterý 19. 10. – od 17:00 beseda na Chvalském zámku „ ŘEKNĚTE NÁM, JAKÉ CHCETE POČERNICE?“ Pozvánka je přiložena v příloze.

Středa 20. 10. – od 14:00 profitesty pro žáky 9. ročníků v PPP (výběr žáků)

  • od 20:00 Školení MS Teams

 

Omlouvání absencí žáků:

Prosíme vždy o rychlou informaci třídním učitelům o důvodech absence žáka ve výuce. Upozorňuji, že v souladu se školním řádem může v odůvodněných případech škola vyžadovat potvrzení od lékaře.

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

 

Informace k případné karanténě:

Z mimořádného opatření vyplývá, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém/rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV2. V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí. Na základě výše uvedeného sdělujeme, že v případě nařízené karantény, platí stejná pravidla pro celou populaci včetně dětí a žáků/studentů, tj. nelze ukončit respektive zkrátit dobu karantény na základě negativního PCR výsledku. Doba karantény je stanovena s ohledem na aktuální informace o onemocnění COVID-19 a zahrnuje celé období tzv. inkubační doby. Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním nástupem prvních klinických příznaků či symptomů onemocnění COVID-19.

Poděkování našim žákům od společnosti Život dětem, o.p.s.:

(Bylo vybráno: 6 250 Kč – děkujeme!)

Krásný den, vážený pane řediteli Březino,

srdečně Vám děkujeme za organizaci  podzimních Srdíčkových dnů.  Jste úžasní !!!!!
V příloze posíláme děkovný certifikát jako náš projev vděčnosti za Vaši pomoc a podporu. Prosím, předejte naše poděkování dětem a všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží.
Jejich pomoc je pro „naše“ děti nenahraditelná.
Potěšilo by nás, kdybyste si s dětmi nebo kolegy našli chvíli času a podívali se na reportáže, které natáčíme s nemocnými dětmi http://www.zivotdetem.cz/c/projekty/pribehy-deti/ , aby jste věděli, jak je Vaše pomoc důležitá a nenahraditelná a na sestřih Zábavného odpoledne ze dne 21.9.2020 – zahájení Srdíčkových dnů   https://www.youtube.com/watch?v=7BkXJkBULSE
Děkuji Vám za příjemnou spolupráci, mějte se moc hezky.
S poděkováním a přáním krásných dnů.
Zdenka Hollerová
zdenka.hollerova@zivotdetem.cz+420 775 742 260
Život dětem, o.p.s.
Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: +420 284 840 032
www.zivotdetem.cz
Sledujte na Twitteru, kde Vaše příspěvky pomáhají

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 15. 10. 2021