Základní informace k týdnu od 10. 1. do 14. 1. 2022

Základní informace k týdnu od 10. 1. do 14. 1. 2022

Plánované akce s předstihem:
17. 1. Třídní schůzky v době od 17 :00 do 19:00 dle volby třídních učitelů, opět formou ONLINE skrze MS Teams.
Od 19:00  třídní schůzky s vedením školy (pro zájemce). Schůzky jsou pro zájemce a formou ONLINE.
21. 1. Uzavírání klasifikace za I. pololetí
24. 1. Pololetní pedagogická rada
31. 1. Vydání vysvědčení (v pololetí vydáváme výpis z vysvědčení)
4. 2. Pololetní prázdniny

Vážení rodiče, níže uvádím výsledky čtvrtečního (6. 1. 2022) antigenního testování a výsledky konfirmačních RT PCR testů:

Podezření na Sars-CoV-2:

 1. A 1x/ 1x PCR nepotvrzeno
 2. B 1x/ 1x PCR nepotvrzeno
 3. B 2x/ 2x PCR nepotvrzeno
 4. B 1x/ 1x PCR nepotvrzeno

Pedag. pracovníci: 4x/4x nepotvrzeno

Na základě povinného RT PCR testování (6. 1. a 7. 1) před odjezdem na LVK bylo zjištěno, že 2 žáci ze třídy 8. B jsou pozitivní na Sars-CoV-2. Třída 8. B je tedy v karanténě a na LVK mohou odjet pouze očkovaní žáci a žáci v ochranné lhůtě po prodělání COVIDu.

Opatření pro třídu 8. B:

Pro třídu 8. B platí karanténní opatření v tomto režimu: Žáci po prodělání COVIDU a po ukončeném očkování mohou do školy, žáci neočkovaní musí dodržovat karanténní opatření. Povinností zákonných zástupců neočkovaných žáků je v pondělí či úterý (10. až 11. 1.) zajistit RT PCR test. Pokud bude jeho výsledek negativní, mohou tito žáci ve čtvrtek 13. 1. 2022 do školy. Na očkované a ve lhůtě po COVIDu se karanténa nevztahuje.  Výuka v osmém ročníku je dle třídy 8. A, žáci v karanténě se mohou výuky zúčastnit prostřednictvím MS Teams/kalendář.  Obědy mají žáci v karanténě k vyzvednutí ve 14:00 u zadního vchodu do jídelny. Pokud někdo z žáků oběd nechce, je nutné si jej odhlásit.

Stěžejní informace na základě pokynu MŠMT platné od 3. 1. 2022:

 1. Pokud někdo odmítne testování, platí stejná pravidla jako dříve – rouška stále, oddělení od ostatních, bez zpěvu, bez hudební výchovy a neúčast na společných aktivitách.
 2. Testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
 3. Pokud se ve čtvrtek vyskytne pozitivní žák/žáci, ostatní, co s ním byli ve styku v uplynulých dvou dnech ve škole zůstávají, avšak:
  1. Do doby výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SAR-SCoV-2 musí mít každý den proveden antigenní test (zajišťuje a hradí škola, testování bude probíhat pod dohledem vyučujícího první hodiny.
  2. V případě pozitivního výsledku se třída tedy bude určitě testovat i v pátek.
  3. Po celou dobu do výsledku/výsledků PCR testu/testů pozitivně testovaného žáka/žáků mají nasazen respirátor
  4. Třída s pozitivně testovaným zachovává homogenitu – nedělí se na jazyky napříč ročníkem, nezpívají, necvičí, stravování probíhá odděleně.
  5. Třída se nepohybuje během přestávek na chodbě společně s ostatními žáky.
  6. Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. Pozn.: V případě pozitivity určuje další opatření HSHMP. 
  7. Školní družina – v ranní družině v den testování musí mít všichni roušky. Pokud by byla třída s pozitivním žákem, bude ve školní družině nedělena
  8. Rodiče nebudou od školy dostávat papír o pozitivním testování, systémem rovnou obdrží SMS ke konfirmačnímu RT-PCR testu.

Rodiče zde prosíme o spolupráci; čím dříve budou výsledky konfirmačního PCR testu, tím dříve se třída bude moci vrátit do běžného režimu. Děkujeme!

Projekt Školní ulice. Připomínáme, že v rámci platného dopravního opatření je do ulice Stoliňská zakázán vjezd v době od 7:30 do 8:00. Nyní došlo opětovně k prudkému nárůstu vjíždějících vozidel a MP ve spolupráci s PČR bude opatření kontrolovat. Využívejte, prosím, přilehlá parkoviště, ať je minimalizován střet projíždějících vozidel e žáky školy. Opatření chrání Vaše děti, takže předpokládám, že budete opatření respektovat. Stojící vozidla skutečně vytvářejí velmi nebezpečné situace. Stávající úprava ulice skutečně není koncepčně připravena na průjezd vozidel v době příchodu žáků do školy.

Rychlý přehled:

10. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy – podrobnosti jsou uvedeny níže.

13. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy– podrobnosti jsou uvedeny níže.

14. 1.  Virtuální prohlídka JE Temelín (od 13:00 pro 8. ročník)

15. 1.  Návrat z LVK – Šumava

Pondělí 10. 1. 2022:

Testování všech žáků a všech zaměstnanců školy.

Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici.

Odkaz na testování:

https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí tito žáci:

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 h PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Distanční výuka:

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Průběžně zde zadáváme úkoly, abychom byli připraveni na případnou karanténu třídy.

Martin Březina

V Praze dne 7. 1. 2022