Základní informace k týdnu od 28. 2. do 4. 3. 2022 + ZÁPIS + ŠKOLA NANEČISTO

Základní informace k týdnu od 28. 2. do 4. 3. 2022 + ZÁPIS + ŠKOLA NANEČISTO

 

Všeobecné informace pro návštěvníky a zájemce o výuku na naší škole:

1) Zápis do prvního ročníku – bude probíhat v dubnu 2022, podrobnosti naleznete na webu školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20).

2) Zápis do přípravné třídy – bude probíhat v dubnu 2022, podrobnosti naleznete na webu školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20)

3) Den otevřených dveří – – bude probíhat v dubnu 2022, podrobnosti naleznete na webu        školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20)

4) Škola nanečisto – formu a termín připravujeme v závislosti na aktuální situaci.       S předstihem: projekt je určen pouze pro přijaté žáky, časová dotace 1 h denně po dobu jednoho týdne v odpoledních hodinách v průběhu května nebo června. V závěru je zařazena konzultace s vyučujícími a orientační diagnostika.

Naše školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:
3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Informace pro zákonné zástupce našich žáků

Vážení rodiče, děkujeme za výbornou spolupráci a velkou míru pochopení během celého období testování našich žáků. 

Důležité – fungování psychologa MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

K důležitým událostem:

 • Úterý 1. 3.  – plavecký výcvik 4. ročníků 

                       13:00 – 14:00 Seminář k obnovitelným zdrojům energie – 9. ročník

 • Čtvrtek 3. 3. 13:00 – 14:00 Seminář k obnovitelným zdrojům energie – 5. ročník
 • Pátek 4. 3.  – plavecký výcvik 2. ročníků

Obecně ke změnám v souvislosti s onemocněním covid 19:

 • Izolace se je 7 dní
 • Sedm dní izolace se bude počítat ode dne následujícího po odběru vyšetřeného vzorku
 • U bezpříznakových osob končí karanténa po 7 dnech bez ukončení PCR testem
 • U osob s příznaky onemocnění končí po dvou dnech po jejich odeznění (opět nejdříve po 7 dnech)
 • Karanténa po rizikovém kontaktu je zrušena
 • Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.

Nadále důsledně platí (!):

 • žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy
 • pokud žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (tedy umístit dítě do karanténní místnosti a vyčkat příchodu zákonného zástupce, který bude neprodleně informován)
 • platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí ústa nosu.

 Informace k doučování – nabídka:

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy financovaného z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Viz webové stránky školy, sekce Škola –Zapojení do projektů — Doučování žáků.

V 1. pololetí školního roku 2021/22 naše škola systematicky mapovala vzdělávací výsledky žáků a do programu doučování je s Vaším souhlasem zařazovala průběžně. Pokud máte o doučování zájem i v 2. pololetí nebo se domníváte, že by Vaše dítě doučování potřebovalo, vyplňte, prosím, přihlášku, která je další přílohou tohoto emailu. Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu školy (tj. zs.stolinska@volny.cz) nebo ji vytištěnou předejte třídnímu učiteli.

Doučování je určeno primárně žákům:

 • ohroženým školním neúspěchem,
 • s klesající motivací,
 • s nevyhovujícím domácím zázemím,
 • zasaženým obdobím distančního vzdělávání.

INFORMACE K PROJEKTU ŠKOLNÍ ULICE

Vážení rodiče, předně děkujeme všem, kteří se ztotožnili se záměrem bezpečné školní ulice bez projížděních vozidel. Nyní vyhodnocujeme získanou fotodokumentaci a z dostupných dat můžeme vyhodnotit:

1) Projíždějící vozidla nerespektující svislé dopravní značení jsou víceméně stále tytéž

2) Vozidla nerespektující vodorovné dopravní značení před budovou školy jsou stále tatáž

3) Počet vozidel nerespektujících jednosměrnost ulice Stoliňská je velmi malý.

A nyní řešíme i nový problém:

Několik rodičů nejen nerespektuje svislé dopravní značení, ale ještě z těch několika málo míst k parkování dělá záchytné parkoviště. Prosíme, parkujte jinde, děkujeme!

 

Martin Březina

V Praze dne 24. 2. 2022