Základní informace k týdnu od 7. 3. do 10. 3. 2022 + POMOC UKRAJINSKÝM DĚTEM+ ZÁPIS + ŠKOLA NANEČISTO

Základní informace k týdnu od 28. 2. do 4. 3. 2022 + POMOC UKRAJINSKÝM DĚTEM+ ZÁPIS + ŠKOLA NANEČISTO

 Aktualizováno – pomoc ukrajinským dětem:

Vážení rodiče, nyní škola obdržela přehled toho, co by bylo potřebné zajistit ukrajinským dětem v MČ Praha 20. Pro těch několik rodin je nyní třeba zejména poskytnout tyto položky:
a) dětské postýlky – skládací i pevné, případně přistýlky (ideálně kompletní, včetně matrace). Jsou však potřeba i matrace pro dospělé. MČ případně uvítá i ložní prádlo.
b) trvanlivé potraviny – konzervy, těstoviny…..
c) zubní pasty a kartáčky
d) toaletní papíry, ubrousky
e) sůl, cukr
f) dětské hračky
g) pohádky v ukrajinštině
Pokud máte zájem něco z uvedeného poskytnout, předem Vám děkujeme. Uvedený materiál můžete dát do vrátnice školy v budově prvního stupně. Tam budeme vše shromažďovat a následně předáme MČ Praha 20.
Ještě jednou moc děkujeme.

Pomoc ukrajinským dětem

Velice děkujeme všem rodičům, co nabídli své tlumočnické dovednosti. Nabídky byly předány MČ Praha 20, která centrálně koordinovanou pomoc realizuje. Vážíme si i Vašich nabídek na podporu sbírky oblečení, dek, hraček, trvanlivým potravin aj., avšak nyní nic z uvedeného není v MČ Praha 20 třeba. Dle dohody a spolupráce s MČ Praha 20 bude ke konkrétním rodinám vždy směřována konkrétní pomoc. O potřebných věcech budete vždy informováni – na webu školy a systémem Bakaláři. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu.

Všeobecné informace pro návštěvníky a zájemce o výuku na naší škole:

1) Zápis do prvního ročníku – bude probíhat v dubnu 2022, podrobnosti naleznete na webu školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20).

2) Zápis do přípravné třídy – bude probíhat v dubnu 2022, podrobnosti naleznete na webu školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20)

3) Den otevřených dveří – bude probíhat koncem března 2022, podrobnosti naleznete na webu školy po 9. 3. 2022 (po poradě ředitelů v MČ Praha 20)

4) Škola nanečisto – formu a termín připravujeme v závislosti na aktuální situaci.

Nyní s předstihem: projekt je určen pouze pro přijaté žáky, časová dotace 1 h denně po dobu jednoho týdne v odpoledních hodinách v průběhu května nebo června. V závěru je zařazena konzultace s vyučujícími a orientační diagnostika. Termín a přihlášky opět naleznete na webu po 9. 3. 2022.

Naše školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:
3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Informace pro zákonné zástupce našich žáků

A) Psycholog MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ:

Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

B) K důležitým událostem:

 • Úterý 8. 3.  – plavecký výcvik 4. ročníků 
 • Pátek 11. 3.  – plavecký výcvik 2. ročníků
 • C) Nadále důsledně platí (!):
 • žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy
 • pokud žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (tedy umístit dítě do karanténní místnosti a vyčkat příchodu zákonného zástupce, který bude neprodleně informován)
 • platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí ústa nosu.
 • POKUD DÍTĚ BĚHEM VÝUKY SDĚLÍ VYUČUJÍCÍMU ČI KOMUKOLIV DALŠÍMU, ŽE JE MU ŠPATNĚ, NEMŮŽE ANI PO SKONČENÍ VÝUKY ODEJÍT ZE ŠKOLY BEZ DOPROVODU.

 

D) Informace k doučování – nabídka:

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy financovaného z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Viz webové stránky školy, sekce Škola –— Zapojení do projektů — Doučování žáků.

V 1. pololetí školního roku 2021/22 naše škola systematicky mapovala vzdělávací výsledky žáků a do programu doučování je s Vaším souhlasem zařazovala průběžně. Pokud máte o doučování zájem i v 2. pololetí nebo se domníváte, že by Vaše dítě doučování potřebovalo, vyplňte, prosím, přihlášku, která je další přílohou tohoto emailu. Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu školy (tj. zs.stolinska@volny.cz) nebo ji vytištěnou předejte třídnímu učiteli.

Doučování je určeno primárně žákům:

 • ohroženým školním neúspěchem,
 • s klesající motivací,
 • s nevyhovujícím domácím zázemím,
 • zasaženým obdobím distančního vzdělávání.
 • E) Informace k hlavním plánovaným akcím (postupně doplňujeme):
 • Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – 6. 4. 2022, od 14:00 do 16:30
 • Školy v přírodě – dle zájmu a výběru třídních učitelů (květen, červen)
 • Cykloturistický kurz (červen)
 • Dopravní soutěž mladých cyklistů – 3. 5. 2022
 • Talent Horních Počernic – 14. 6. až 30. 6. 2022, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00
 • F) Jarní prázdniny – 14. 3. až 18. 3. 2022, školní družina bude pro nutné případy zajištěna

 

INFORMACE K PROJEKTU ŠKOLNÍ ULICE

Vážení rodiče, předně děkujeme všem, kteří se ztotožnili se záměrem bezpečné školní ulice bez projížděních vozidel. Nyní vyhodnocujeme získanou fotodokumentaci a z dostupných dat můžeme orientačně vyhodnotit:

1) Projíždějící vozidla nerespektující svislé dopravní značení jsou víceméně stále tytéž

2) Vozidla nerespektující vodorovné dopravní značení před budovou školy jsou stále tatáž

3) Počet vozidel nerespektujících jednosměrnost ulice Stoliňská je velmi malý.

4) Vozidla stojící u vstupu do budovy brání volnému průchodu. Prosíme parkující – změňte místo zastavení. Děkujeme.

5) Počet odstavených vozidel se výrazně snížil – taktéž děkujeme.

 

 

Martin Březina

V Praze dne 3. 3. 2022