Základní informace k týdnu od 4. 4. do 8. 4. 2022

Základní informace k týdnu od 4. 4. do 8. 4. 2022 + informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace pro návštěvníky webu školy:

1) Zápis do prvního ročníku – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

2) Zápis do přípravné třídy – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

3) Zápisu do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

Зарахування до першого курсу дітей з України – 1. 6. 2022 з 14:00 до 16:00. Подробиці представлені в окремій статті.

4) Škola nanečisto – obecná příprava dětí na plnění povinné školní docházky, probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od  9. 5. 2022 do 13. 5. 2022.

Co je to Škola nanečisto? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – příprava dětí na plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese zs.stolinska@volny.cz. Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ a jméno + kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy – www.zschvaly.cz.  Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.

Ze života školy:

Psycholog MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ Praha 20 – Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

Důležité:

 • 4. 4. Začínají prevence od PČR – 1., 2. a 3. ročníky
 • 6. 4. 2022, od 14:00 do 16:30 – Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany. Srdečně zveme rodiče na prodejní výstavku.
 • 11. 4. Třídní schůzky všech tříd od 17:00 –  prezenční formou
 • 19. 4. Fotografování: 1. stupeň + 6. A, B
 • 20. 4. Fotografování: 2. stupeň + 4. A, B
 • 3. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz
 • Školy v přírodě – dle výběru třídních učitelů
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku

Pomoc ukrajinským dětem

Škola přijala celkem 15 žáků z Ukrajiny, čímž byla kapacita školy zcela vyčerpána. Za poskytnutou materiální pomoc velice děkujeme, nyní je třeba soustředit úsilí na zapojení uvedených děti do školního prostředí, zejména na jejich zvládnutí českého jazyka. Pokud o někom víte, kdo by byl ochoten v odpoledních hodinách vyučovat ukrajinské děti umístěné v lokalitě H. P., případně dospělé osoby, budeme rádi za každý tip.

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka:

 1. 4., 7. 4., 8. 4., 12. 4., 13. 4., 15. 4.; 19. 4.; 21 4.; 25 4. – vždy od 14:00 do 16:00. Děkujeme tímto paní Oleně Shumak za velkou obětavost.

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови:

 1. 4, 7. 4, 8. 4, 12. 4, 13. 4, 15. 4; 19. 4.; 21 4.; 25 4 – завжди з 14:00 до 16:00. Дякуємо цій пані Олені Шумак за велику самовідданість.

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  -budova Stoliňská 823/16. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi.

 1. 4., 4. 4., 6. 4., 11. 4., 22. 4., 25. 4., 29. 4.

Skutečně uvítáme další ochotné vyučující! Nemusíte mít obavu, dá se to zvládnout.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16:

 1. 4, 4. 4, 6. 4, 11. 4, 22. 4, 25. 4, 29. 4.

Будемо раді новим зацікавленим викладачам!

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

Za podporu projektu Školní ulice děkujeme! Nyní je průjezd komunikací Stoliňská komplikovaný (a občas i uzavřený) z důvodu opravy vodovodní přípojky ve spodní části ulice.

Martin Březina

V Praze dne 31. 3. 2022