Základní informace k týdnu od 18. 4. do 22. 4. 2022

Základní informace k týdnu od 18. 4. do 22. 4. 2022

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace pro návštěvníky webu školy:

1) Dodatečný zápis do prvního ročníku a přípravné třídy probíhá po předchozí dohodě s vedením školy.

2) Zápis do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

2) зарахування на перший рік для дітей з України – 1. 6. 2022 з 14 год. до 16 год. Деталі вказані в окремій статті.

3) Škola nanečisto – obecná příprava dětí na plnění povinné školní docházky, probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od  9. 5. 2022 do 13. 5. 2022. Letos pouze pro přijaté prvňáčky. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese zs.stolinska@volny.cz. Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Ze života školy:

Nově od 12. 4. funguje asistentka pro ukrajinské žáky – paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Нове від 12. Працює асистент для українських учнів – пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Důležité:

Na velkou přestávku chodíme za pěkného počasí ven. Pokud Vaše dítě z důvodu alergie nemůže vycházet na velkou přestávku ven, je nutné tuto skutečnost doložit třídním učitelům.

 • 18. 4. Velikonoční pondělí – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina není zajištěna
 • 19. 4. 2022 Plavecký výcvik 4. ročníku
 • 19. 4. Fotografování: 1. stupeň + 6. A, B (bez 5. ročníků)
 • 20. 4. Fotografování: 2. stupeň + 4. A, B
 • 20. 4. Prevence od KŘPČR: 4. A + 4. B
 • 21. 4. Prevence od KŘPČR: 6. A + 6. B
 • 22. 4. Plavecký výcvik 2. ročníků
 • 3. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 5. 5. Fotografování 5. ročníků
 • 12. 5. Sběr starého papíru – opět bude kontejner u hlavní budovy
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz
 • Školy v přírodě – dle výběru třídních učitelů
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku

Podpora ukrajinským dětem:

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka – budova Stoliňská 2440:

 1. 4.; 20. 4. (výuka pod vedením paní O. Chalusové); 21 4.; 25 4. – vždy od 14:00 do 16:00. Děkujeme tímto paní Oleně Shubak za velkou obětavost.

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови – будівля вул. Столинська, 2440:

 1. 4.; 20. 4. ( Навчання під керівництвом пані О. Чалуси); 21 4.; 25 4. – завжди з 14:00 до 16:00. Ми вдячні цій пані Олені Шубак за велику самовідданість.

 

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi.

 1. 4., 25. 4., 29. 4. – další termíny připravujeme

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля вул. Столинська, 823/16. Дуже дякуємо панові Віктору Шароху.

 1. 4, 25. 4, 29. Четверте – ми готуємо наступні терміни.

 

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

Za podporu projektu Školní ulice děkujeme!  V rámci měsíce dubna připravujeme tradiční bezpečnostní aktivity.

 

Přejeme Vám všem krásné a požehnané Velikonoce a bohatou pomlázku! 

 

 

Martin Březina

V Praze dne 12. 4. 2022