Zveřejnění výsledku zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

v souladu se školským zákonem, dle § 183 zákona č. 561/2004 Sb. tímto zveřejňujeme seznam registračních čísel přijatých uchazečů. Uchazeči pod uvedenými registračními čísly jsou přijati.

Přípravná třída:

Přípravná třída - zveřejnění výsledku zápisu

První ročník:

První ročník - přehled registračních čísel přijatých uchazečů

Děkujeme za Váš velký zájem o naši školu.

PhDr. Martin Březina

ředitel školy

V Praze dne 2. 5. 2022