Základní informace k týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2022

 

Základní informace k týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2022

Informace k naplnění školy – školní rok 2021/2022:

Omlouváme se, ale celková kapacita školy je nyní zcela vyčerpána. Pro tento školní rok nemůžeme přijmout žádného žáka. Pokud by se situace změnila, naleznete informaci na tomto místě. Pro příští školní rok, tedy od září 2022 přijímáme žádosti o přestup do naplnění kapacity. Děkujeme.

Ocenění našich žákyň:

Naši žáci se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. Celkem bylo přijato 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa. Našim žákyním se podařilo získat čestné uznání. Byly to tyto žákyně:

Vendula Bláhová, Emma Kosourová a Manuela Wolfová. Blahopřejeme!!!

Velice děkujeme za přinesený sběr, podařilo se nasbírat celkem 1550 kg, což pro náš spolek Chvalská škola, z.s. činí částku 3 100 Kč. Průměr na jednoho žáka je 3,2 kg. Děkujeme!

 

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Všeobecné informace:

1) Informace pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku:  Pokud máte zájem o plnění povinné docházky v našem šestém ročníku, pošlete nám vyplněnou žádost o přestup. Žáci našeho pátého ročníku postupují automaticky, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou variantu.

Žádost o přestup je ke stažení zde:

Žádost o přestup 6. ročník

2) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • Žádáme o dodání chybějících dokumentů obratem (např. potvrzení o odkladu, dodání doporučení k odkladu atd.). V případě nedodání nutných dokumentů je správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Informace o přerušení správního řízení zákonní zástupci obdrželi doporučeným dopisem.
 • Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházce, případně rozhodnutí o udělení odkladu, lze si uvedené dokumenty vyzvednout denně od 9:00 do 15:30 u hospodářky školy (Budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka školy). Všechny dokumenty budou předány na červnové informativní schůzce.
 • Informativní schůzka s vyučujícími budoucích prvních tříd a přípravné třídy se bude konat dne 21. 6. od 17:00 v budově prvního stupně. Pozvánky pošleme emailem.

3) Zápis do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku. Překladatel bude přítomen.

3) зарахування на перший рік для дітей з України – 1. 6. 2022 з 14 год. до 16 год. Деталі вказані в окремій статті. Перекладач буде присутній на записі.

ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

4) Připravujeme všem otevřený šachový turnaj. Pokud máte zájem se zúčastnit, neváhejte, soutěžíme o hodnotné ceny. Turnaj je volný, hlásit se předem není třeba. Turnaj probíhá ve středu 18. 5. od 15:30 do 17:30 v budově prvního stupně.

Ze života školy

Věnujte, prosím, pozornost osobním věcem dětí. Stále se nám hromadí velké množství klíčů a oblečení. Zkontrolujte, zda nějaké oblečení nepostrádáte.

Důležité:

 • 17. 5. Plavecký výcvik – 4. ročník
 • 18. 5. Prevence od KŘPČR – 8. ročník
 • 18. 5. Testování žáků 5. ročníků od ČŠI.
 • 19. 5. Prevence od KŘPČR – 9. ročník
 • 20. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz I
 • 23. 5. až 27. 5. Škola v přírodě – 1. A, B a 8. B
 • 30. 5. až 2. 6.  – cykloturistický kurz II
 • 1. 6. Zápis pro žáky z Ukrajiny. Překladatelka bude zápisu přítomna.
 • 1. 6. Den dětí pro I. stupeň – program připravujeme
 • 3. 6. Den dětí pro II. stupeň – program připravujeme
 • 30. 5. až 3. 6. Škola v přírodě – 3. B
 • 10. 6. až 16. 6. Švédsko – škola v přírodě s angličtinou (určeno 8. a 9. ročníkům)
 • 13. 6. Třídní schůzky všech tříd
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku
 • 21. 6. Turnaj ve vybíjené – 5. ročník (na ZŠ Spojenců)
 • 21. 6. Informativní schůzka pro rodiče prvních ročníků a přípravné třídy – od 17:00 v budově prvního stupně
 • 23. 6. Exkurze pro 9. ročník – Vodní elektrárna Štěchovice
 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 30. 6. Vydání vysvědčení

Další akce postupně doplňujeme dle potvrzení od poskytovatelů. Jedná se o exkurze, zájezdy, naučné programy i třídní školní výlety.

Podpora ukrajinským dětem:

Nově od 12. 4. funguje asistentka pro ukrajinské žáky – paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Нове від 12. Працює асистент для українських учнів – пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na květen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 •  17. května, 20. května, 24. května, 25. května, 26. května, 30. května, 31. května

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови на травень:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

 17 травня; 20 травня; 24 травня; 25 травня; 26 травня; 30 травня; 31 травня; 31 травня

 

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 1. května, 18. května, 20. května, 23. května, 25. května, 27. května, 6. června, 8. června, 17. června, 24. června, 27. června, 29. června.

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

16 травня, 18 травня, 20 травня, 23 травня, 25 травня, 27 травня, 6 червня, 8 червня, 17 червня, 24 червня, 27 червня, 29 червня.

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

 

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 12. 5. 2022