Základní informace k týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2022

 

Základní informace k týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2022

Aktualizováno k 23. 5. :

Škola v přírodě  (1. A, B + 8. B) probíhá dle plánu. Příjezd na místo proběhl bez komplikací. Dnes byl den plný tvoření – žáci si připravovali týmová trička s vlastními motivy, navrhovaly se erby. Odpoledne byla procházka na pramen kyselky.

Odkaz:

https://www.nmps.cz/turisticke-cile

Důležité upozornění k dopravě v ulici Stoliňská

Dovolujeme si Vás opětovně požádat o respektování omezení vjezdu do ulice Stoliňská, které je vyznačeno svislým dopravním značením. Omezení je primárně z důvodu bezpečnosti Vašich dětí. Vám, co parkujete v prostoru Chvalské tvrze, parkovišti na konci Stoliňské a dalších místech moc děkujeme.  Ostatní prosíme, nevjíždějte do ulice Stoliňská a už vůbec zde neparkujte. Navíc v pondělí 23. 5. odjíždějí 3 třídy na školu v přírodě a starší žáci na cykloturistický kurz. Bude třeba v ulici zaparkovat autobusy a mikrobusy s přívěsným vozíkem na kola.  Děkujeme.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace:

1) Informace pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku:  Pokud máte zájem o plnění povinné docházky v našem šestém ročníku, pošlete nám vyplněnou žádost o přestup. Žáci našeho pátého ročníku postupují automaticky, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou variantu.

Žádost o přestup je ke stažení zde:

Žádost o přestup 6. ročník

2) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • Žádáme o dodání chybějících dokumentů obratem (např. potvrzení o odkladu, dodání doporučení k odkladu atd.). V případě nedodání nutných dokumentů je správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Informace o přerušení správního řízení zákonní zástupci obdrželi doporučeným dopisem.
 • Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházce, případně rozhodnutí o udělení odkladu, lze si uvedené dokumenty vyzvednout denně od 9:00 do 15:30 u hospodářky školy (Budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka školy). Všechny dokumenty budou předány na červnové informativní schůzce.
 • Informativní schůzka s vyučujícími budoucích prvních tříd a přípravné třídy se bude konat dne 21. 6. od 17:00 v budově prvního stupně. Pozvánky pošleme emailem.

3) Zápis do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku. Překladatel bude přítomen.

3) зарахування на перший рік для дітей з України – 1. 6. 2022 з 14 год. до 16 год. Деталі вказані в окремій статті. Перекладач буде присутній на записі.

ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

Ze života školy

Věnujte, prosím, pozornost osobním věcem dětí. Stále se nám hromadí velké množství klíčů a oblečení. Zkontrolujte, zda nějaké oblečení nepostrádáte.

Důležité:

 • Probíhá plavecký výcvik 2. a 4. ročníků / út a pá/
 • 23. 5. Prevence od KŘPČR – 0. ročník
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz I
 • 5. až 27. 5. Škola v přírodě – 1. A, B a 8. B
 • 30. 5. až 2. 6.  – cykloturistický kurz II
 • 1. 6. Zápis pro žáky z Ukrajiny. Překladatelka bude zápisu přítomna.
 • 1. 6. Den dětí pro I. stupeň – program připravujeme
 • 3. 6. Den dětí pro II. stupeň – program připravujeme
 • 30. 5. až 3. 6. Škola v přírodě – 3. B
 • 6. 6. Výlet parníkem a procházka Prahou – 5. A a 5. B
 • 7. 6. Kozí farma Pěnčín – 0. A +2. A
 • 10. 6. až 16. 6. Švédsko – škola v přírodě s angličtinou (určeno 8. a 9. ročníkům)
 • 13. 6. Třídní schůzky všech tříd
 • 13. 6. ZOO Chleby
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku
 • 14. 6. Sportovní utkání mezi školami v H. P.
 • 21. 6. Turnaj ve vybíjené – 5. ročník (na ZŠ Spojenců)
 • 22. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. A)
 • 24. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. B)
 • 21. 6. Informativní schůzka pro rodiče prvních ročníků a přípravné třídy – od 17:00 v budově prvního stupně
 • 23. 6. Exkurze pro 9. ročník – Vodní elektrárna Štěchovice
 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 28. 6. Techmania – 8. A a 8. B
 • 30. 6. Vydání vysvědčení

Další akce postupně doplňujeme dle potvrzení od poskytovatelů. Jedná se o exkurze, zájezdy, naučné programy i třídní školní výlety.

Podpora ukrajinským dětem:

Nově od 12. 4. funguje asistentka pro ukrajinské žáky – paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Нове від 12. Працює асистент для українських учнів – пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na květen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 •  24. května, 25. května, 26. května, 30. května, 31. května

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови на травень:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

 24 травня; 25 травня; 26 травня; 30 травня; 31 травня; 31 травня

 

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 1. května, 25. května, 27. května, 6. června, 8. června, 17. června, 24. června, 27. června, 29. června.

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

                      23 травня, 25 травня, 27 травня, 6 червня, 8 червня, 17 червня, 24 червня, 27            червня, 29 червня.

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

 

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 20. 5. 2022