Základní informace k týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022

Základní informace k týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace:

1) Informace pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku:  Pokud máte zájem o plnění povinné docházky v našem šestém ročníku, pošlete nám vyplněnou žádost o přestup. Žáci našeho pátého ročníku postupují automaticky, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou variantu. Žádosti jsou vyřizovány průběžně. Všem žádostem ze ZŠ Spojenců (do 6. ročníku) je vyhověno.

Žádost o přestup je ke stažení zde:

Žádost o přestup 6. ročník

2) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházce, případně rozhodnutí o udělení odkladu, lze si uvedené dokumenty vyzvednout denně od 9:00 do 15:30 u hospodářky školy (Budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka školy). Všechny nevyzvednuté dokumenty budou předány na červnové informativní schůzce.
 • Informativní schůzka s vyučujícími budoucích prvních tříd a přípravné třídy se bude konat dne 21. 6. od 17:00 v budově prvního stupně. Pozvánky pošleme emailem.

Ze života školy

Důležité:

Probíhá plavecký výcvik 2. a 4. ročníků / út a pá/

 • 6. 6. Výlet parníkem a procházka Prahou – 5. A a 5. B
 • 7. 6. Prevence od KŘPČR  – 8. a 9. ročník
 • 7. 6. Kozí farma Pěnčín – 0. A + 2. A
 • 7. 6. Den pro pěstouny – Chvalská stodola (výběr žáků)
 • 10. 6. Vysazení stromu Lidice (projekt žáků)
 • 10. 6. Loděnice Praha  – projekt pro třídu 6. A
 • 10. 6. až 16. 6. Švédsko – škola v přírodě s angličtinou
 • 13. 6. Třídní schůzky všech tříd od 17:00 – ve třídách
 • 13. 6. ZOO Chleby – 0. A
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku
 • 14. 6. Sportovní utkání mezi školami v H. P.
 • 16. 6. Listování s Lukášem Hejlíkem – 0. A + 1. A, B + 2. A, B + 3. A, B
 • 16. 6. Utkání školních družin v kopané
 • 21. 6. Turnaj ve vybíjené – 5. ročník (na ZŠ Spojenců)
 • 22. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. A)
 • 23. 6. Sběr starého papíru – letos poslední
 • 24. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. B)
 • 21. 6. Informativní schůzka pro rodiče prvních ročníků a přípravné třídy – od 17:00 v budově prvního stupně
 • 23. 6. Exkurze pro 9. ročník – Vodní elektrárna Štěchovice
 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 28. 6. Techmania – 8. A a 8. B
 • 30. 6. Vydání vysvědčení

Další akce postupně doplňujeme dle potvrzení od poskytovatelů. Jedná se o exkurze, zájezdy, naučné programy i třídní školní výlety.

Podpora ukrajinským dětem:

Pro ukrajinské žáky funguje asistentka paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Для українських учнів працює асистент пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

 

Pro děti z Ukrajiny připravujeme prázdninové kurzy výtvarných technik pod vedením ukrajinské lektorky. Více upřesníme později.

Для дітей з України готуємо святкові курси художніх прийомів під керівництвом української лекторки. Більше уточнюємо пізніше.

Nabídka příměstských táborů: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Пропозиція приміських таборів: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na květen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 •  7. června, 9. června, 10. června, 13. června, 20. června, 22. června, 23. června, 29. června, 30. června

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови на травень:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

 

Терміни навчання:

 • 7 червня, 9 червня, 10 червня, 13 червня, 20 червня, 22 червня, 23 червня, 29 червня, 30 червня

 

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 • 6. června, 8. června, 17. června, 24. června, 27. června, 29. června.

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

 • 6 червня, 8 червня, 17 червня, 24 червня, 27 червня, 29 червня.

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

Velice děkujeme paní Daně Bočkové za velkou pomoc a spolupráci!

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 3. 6. 2022