Základní informace k týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022

Základní informace k týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022

Vážení rodiče, níže naleznete základní obecné informace k týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022. Současně upozorňuji na weby jednotlivých tříd, kam Vám vyučující průběžně budou vkládat informace k probranému učivu i třídním akcím.  Informace a jejich rozsah jsou členěny dle ročníků. Nejpodrobnější informace mají žáci do 3. ročníku.

Nejbližší akce:

 • 5. 9. Na velkou přestávku (9:40 – 9:55) jsou žáci na školním hřišti. Platí za pěkného počasí. Výuka je plně dle rozvrhu.
 • 5. 9. a 6. 9. Adaptační dny pro 6. A. (Sportovní oblečení, 50 Kč na oběd – vaříme svépomocí, podrobné informace obdržíte od třídních učitelů.)
 • 5. 9. Začíná ranní družina od 6:30.
 • 7. 9. a 8. 9. Adaptační dny pro 6. B. (Sportovní oblečení, 50 Kč na oběd – vaříme svépomocí, podrobné informace obdržíte od třídních učitelů.)
 • 8. 9. Sběr starého papíru – prosíme; papír odkládejte u hlavní budovy s předstihem. Odvoz bude bez předem přistaveného kontejneru, tedy dodávkovým vozidlem.
 • 8. 9. Začínají plavat 4. třídy
 • 9. 9. Začínají plavat 3. třídy
 • ————————————————————————————————–
 • 13. 9. Veletrh středních škol – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)
 • 14. 9. Veletrh sociálních služeb – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)
 • 15. 9. Fotografování prvního ročníku a přípravné třídy do Mf Dnes
 • 16. 9. Začíná plavecký výcvik přípravné třídy
 • 19. 9. TS 1. ročník a přípravná třída – od 17:00
 • 23. 9. Úprava výuky pro 5. až 9. ročník z důvodu voleb do ZMČ.
 • 26. 9. TS 6. ročník – od 17:00
 • 27. 9. Oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme. Podrobný plán oslav naleznete na webu školy.
 • 28. 9. Státní svátek
 • 29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá. Školní družina bude zajištěna v době od 7:30 do 16:30. Nutná je velká svačina a pití – školní oběd není zajištěn.

Všeobecné informace:

 • Přihlášení do kroužků – základní nabídka je již na našem webu. Zájmové kroužky organizuje škola společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy /DDM hl.m. Prahy/. Nabídka se snaží poskytnout dětem různorodé aktivity garantované pedagogy školy. Podrobnější informace s možností elektronické přihlášky najdete na stránkách DDM hl. Praha/ Karlínské Spektrum/ kroužky – ZŠ Chvaly. Zahájení činnosti je organizováno po 19. 9. 2022 do konce září jako bezplatná možnost vyzkoušet si o co budou mít děti opravdový zájem  a od října probíhají potom pravidelné lekce a aktivity. V přehledu jsou také uvedeny finanční náklady pro kroužek za pololetí nebo výhodnější platba za šk. rok. Případné další informace mohou také poskytnout  lektoři kroužků.

Odkaz na základní nabídku ke 2. 9. 2022 ( Pouze pro informaci, kroužky jsou v samostatné sekci):

Nabídka kroužků 22 - 23
 • Kroužky od dalších subjektů postupně budeme doplňovat.

 

Pomoc žákům, rodinám……..:

V případě potřeby se obracejte na uvedené osoby. Pochopitelně můžete využít i pomoc od vedení školy. Informace si vždy dle potřeby předáme a pokusíme se Vám pomoci. Každopádně je vždy vhodnější řešit zdánlivou „maličkost“ než něco zanedbat.

Tel.: 777 705 423

Dohledová třída:

Pro žáky s odpolední výukou (2. stupeň) bude zajištěna dohledová třída – tedy třída ve škole, kde žáci jsou pod dohledem pedagogického pracovníka a smysluplně mohou trávit volný čas. Upozorňujeme, že pokud je žák přihlášen, je jeho účast povinná. Přihlášky dostanete od třídních učitelů.

Distanční výuka:

Opět chápeme distanční výuku skrze MS Teams jako pevnou součást výuky, kterou, jak doufáme, využijeme primárně na domácí úkoly a zajištění výuky pro dlouhodobě nemocné žáky. Pokud nemáte NTB, kontaktujte školu, abychom Vám mohli techniku zajistit.

 Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatření. Uvedený projekt podporuje bezpečnost žáků u školy. V době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL. Ve spolupráci s MP, PČR a MHMP budeme i letos v projektu pokračovat. Měsíčně chceme monitorovat případný vjezd vozidel a v závěru roku 2022 Vás seznámíme s výsledky.

Školská rada – hledáme nového člena za zákonné zástupce:

Pokud máte zájem ve školské radě pracovat, napište nám na email brezinaskola@seznam.cz (jméno, příjmení + třídu a jméno a příjmení vašeho dítěte). Z došlých zájemců budeme dne 12. 9. v 16:00 losovat člena školské rady.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 2. 9. 2022