Základní informace k týdnu od 12. 9. do 16. 9. 2022

Základní informace k týdnu od 12. 9. do 16. 9. 2022

Vážení rodiče, níže naleznete základní obecné informace k týdnu od 12. 9. do 16. 9. 2022. Současně upozorňuji na weby jednotlivých tříd, kam Vám vyučující nižších ročníků vkládají informace k probranému učivu a třídním aktivitám.

Děkujeme za přinesený sběr. Podařilo se nasbírat celkem 907 kg, což činí cca 2 kg na žáka.

Nejbližší akce:

 • 12. 9. Volby do školské rady. Sešlo se celkem 6 nabídek na členství.
 • 13. 9. Veletrh středních škol – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)
 • 14. 9. Veletrh sociálních služeb – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)
 • 15. 9. Plavecký výcvik 4. ročníků
 • 15. 9. Fotografování prvního ročníku a přípravné třídy do Mf Dnes. Pozor – musíte mít podepsané souhlasy.
 • 15. 9. Fotografování I. stupně – Vánoční kolekce. Pokud nemáte o fotografie zájem, kontaktujte třídního učitele. Cena kolekce činí 330 Kč.
 • 16. 9. Plavecký výcvik 3. ročníků
 • 16. 9. Začíná plavecký výcvik přípravné třídy
 • 17. 9. Akce Počernice v pohybu – srdečně zveme. Podrobnosti na webu MČ Praha 20.
 • ————————————————————————————————
 • 19. 9. TS 1. ročník a přípravná třída – od 17:00
 • 19. 9. Psycholog MČ  – seznámení se s třídami
 • 20. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)
 • 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)
 • 23. 9. Úprava výuky pro 5. až 9. ročník z důvodu voleb do ZMČ. Bude upřesněno třídními učiteli.
 • 26. 9. TS 6. ročník – od 17:00
 • 27. 9. Oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme. Vlastní oslavu tentokráte chceme uchopit jako oslavu dětské radosti z prezentace na veřejnosti. Pokud má Vaše dítě zájem vystupovat na veřejnosti, prosím o informaci. Chceme dát prostor každému, kdo má zájem. Můžete recitovat, zpívat, hrát scénku, tančit, hrát na hudební nástroj aj. Vše začíná v 17:00. Publikum je samozřejmě srdečně zváno!

V případě pevného zájmu o vstoupení, prosím o informaci na email: brezinaskola@seznam.cz: jméno a příjmení, časový rozsah a aktivita.

 • 28. 9. Státní svátek – školní výuka a ani školní družina není zajištěna
 • 29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá. Školní družina bude zajištěna v době od 7:00 do 16:30. Nutná je velká svačina a pití – školní oběd není zajištěn.

Všeobecné informace:

 • Přihlášení do kroužků – základní nabídka je již na našem webu. Zájmové kroužky organizuje škola společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy /DDM hl.m. Prahy/. Nabídka se snaží poskytnout dětem různorodé aktivity garantované pedagogy školy. Podrobnější informace s možností elektronické přihlášky najdete na stránkách DDM hl. Praha/ Karlínské Spektrum/ kroužky – ZŠ Chvaly. Zahájení činnosti je organizováno po 19. 9. 2022 do konce září jako bezplatná možnost vyzkoušet si o co budou mít děti opravdový zájem  a od října probíhají potom pravidelné lekce a aktivity. V přehledu jsou také uvedeny finanční náklady pro kroužek za pololetí nebo výhodnější platba za šk. rok. Případné další informace mohou také poskytnout  lektoři kroužků.
 • Klubík – školní klub. Vzhledem k velkému zájmu o školní klub bude v naší škole zřízen i Klubík, který bude probíhat ve spolupráci se školním klubem. Zřizovatelem bude DDM Praha 8 (jako u většiny kroužků), hlásit se tedy budete skrze DDM Karlín. Odkaz: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum

                              Sekce kroužky: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/krouzky?id=12289

Klubík bude fungovat denně od 13 h do 15 h. Úplata činí 1200 Kč za pololetí, případně  2200 Kč na školní rok. Klubík povede p. V. Tománková. Opět je možné se hlásit do naplnění kapacity.

 • Pracovní sešity – třídními učiteli budete požádáni o úhradu pracovních sešitů, které zůstávají v majetku žáka. Učebnice a další pomůcky jsou nadále poskytovány bezplatně. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty. Vzhledem k výpadkům ve výrobě není dosud dodávka škole kompletní.
 • Mléko a ovoce v rámci projektu Mléko a ovoce do škol bude od 1. 9. poskytováno pouze žákům prvního stupně.
 • Plavecký výcvik – pro letošní rok je příspěvek zákonného zástupce na dopravu 1000 Kč. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty.

Pomoc žákům, rodinám……..:

V případě potřeby se obracejte na uvedené osoby. Pochopitelně můžete využít i pomoc od vedení školy. Informace si vždy dle potřeby předáme a pokusíme se Vám pomoci. Každopádně je vždy vhodnější řešit zdánlivou „maličkost“ než něco zanedbat.

Tel.: 777 705 423

Dohledová třída:

Pro žáky s odpolední výukou (2. stupeň) je zajištěna dohledová třída – tedy třída ve škole, kde žáci jsou pod dohledem pedagogického pracovníka a smysluplně mohou trávit volný čas. Upozorňujeme, že pokud je žák přihlášen, je jeho účast povinná. Přihlášky odevzdávejte obratem třídním učitelům.

Distanční výuka:

Opět chápeme distanční výuku skrze MS Teams jako pevnou součást výuky, kterou, jak doufáme, využijeme primárně na domácí úkoly a zajištění výuky pro dlouhodobě nemocné žáky. Pokud nemáte NTB, kontaktujte školu, abychom Vám mohli techniku zajistit.

Prevence:

Prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu. Pro letošní rok máme pro I. stupeň zajištěny preventivní programy od MP, KŘPČR, BESIPu a dalších partnerů. Dne 24. 10. bude pro rodiče uspořádána ONLINE konference s tematickým zaměřením na bezpečnost dětí ve virtuálním prostoru a nebezpečí kyberšikany. Pokud máte zájem, bude prostor i na Vaše dotazy. Předpokládaný čas realizace je od 18:00 do 19:30.

 Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatření. V době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 9. 9. 2022