Základní informace k týdnu od 5. 12. do 9. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 5. 12. do 9. 12. 2022

ŠKOLNÍ ULICE:

Vážení rodiče, velice děkujeme za vynikající pomoc v rámci projektu Školní ulice. Až na skutečně ojedinělé případy je komunikace Stoliňská bezpečným prostředím pro pohyb žáků i Vás, rodičů. Velice děkujeme! V projektu budeme s podporou paní Mgr. K. Klímové i nadále pokračovat. Výjimku pochopitelně stále mají žáci či rodiče se zdravotními obtížemi či po úrazu. V nejbližších dnech postupně dojde i na úplné uzavření komunikace Stoliňská v daném čase dobrovolníky z řad rodičů. Pokud máte zájem již nyní se zapojit, informujte nás na email brezinaskola@seznam.cz pro další informace.

Lyžařský výcvikový kurz:

Podrobnosti, koncepce a organizace kurzu byla projednána na ONLINE pondělní schůzce. Děkujeme přihlášeným za zpětnou vazbu. Nyní je LVK zcela obsazen a přihlášky přijímáme pouze na místa náhradníků.

Děkujeme paní učitelce Kvičinské za účast v projektu  „Záložky“.

Akce týdne:

 • 5. 12. Těšíme se na Mikuláše!
 •            Mikuláš přijde i do družiny (13:30 – 14:30)
 • 6. 12. Norimberk – poznávací zájezd s výukou německého jazyka (výběr žáků)
 •             Srdíčkové dny (Život dětem)
 •             Exkurze – Vánoční Praha (9. ročník)
 • 7. 12.  Prevence – 3. A
 •              Srdíčkové dny (Život dětem)
 •             Vánoční dílny -1. B
 • 8. 12.  Plavecký výcvik – 4. ročník
 • 9. 12. Plavecký výcvik – 3. ročník a přípravná třída
 •            Svíčkárna Šestajovice – přípravná třída

 S předstihem:

 • 14. 12. Divadlo H. P (2. A, B) – hrazeno z OPJAK
 • 20. 12. Vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14:00 – 16:30). Srdečně Vás zveme.
 • 21. 12. Celoškolní projektový den

Nabídka od organizace Život dětem:

https://shop.zivotdetem.cz/

Balíček pomoci Pražanům – opět s velkým předstihem

Čerpání z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ pokračuje i od ledna 2023 až do 30. 6. 2023. Kdo byl do podpory zapojen v letošním kalendářním roce (tedy v roce 2022), automaticky je zařazen i od ledna roku 2023. Pokud se mezi vámi vyskytne někdo, jehož aktuální situace vyžaduje pomoc formou čerpání finančních prostředků z Balíčku pomoci pro Pražany, bude od 1. 1. 2023, na základě vyplnění žádosti, do projektu podpory zařazen.

Nutná podmínka:  Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících dávek:

o Příspěvek nebo doplatek na bydlení,

o Okamžitou dávku v hmotné nouzi,

o Přídavek na dítě,

o Dávky pěstounské péče,

o Čelí exekuci/insolvenci,

o Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně něž 200,-Kč na osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Přispět lze na: a) stravné, b) na školní družinu (školní klub), c) fond solidarity (na úhrady dalších aktivit žáka, aby byla zachována koheze uvnitř sociální skupiny či třídy)

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 2. 12. 2022

Život dětem

Scan_0981