Základní informace k týdnu od 12. 12. do 16. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 12. 12. do 16. 12. 2022

Děkujeme za velký zájem o sbírku v rámci společnosti Život dětem!

ŠKOLNÍ ULICE:

Vážení rodiče, velice děkujeme za vynikající pomoc v rámci projektu Školní ulice. Až na skutečně ojedinělé případy je komunikace Stoliňská bezpečným prostředím pro pohyb žáků i Vás, rodičů. Velice děkujeme! V projektu budeme s podporou paní Mgr. K. Klímové i nadále pokračovat. Od pondělí nyní s úplnou fyzickou uzávěrou. Výjimku pochopitelně stále mají žáci či rodiče se zdravotními obtížemi či po úrazu. Pokud máte zájem již nyní se zapojit, informujte nás na email brezinaskola@seznam.cz pro další informace.

Děkujeme paní Lence Štikové za zpracování projektu OPJAK. Díky uvedenému projektu máme primárně možnost žákům školy hradit výlety, exkurze, jednoduše proložit výuku prvky zážitkové pedagogiky.

Akce týdne:

 • 13. 12. Depistážní diktát – III. Ročník
 • 14. 12. Divadlo H. P (2. A, B) – hrazeno z OPJAK
 •               Chemická olympiáda
 •                Prevence 8. B
 •                Projekt „Svatá Lucie“ – ŠD
 • 15. 12.  Plavecký výcvik – 4. ročník
 •                O. A – Divadlo H. P.
 •                Sběr starého papíru
 •                Olympiáda z RJ a NJ
 •                14:00 – 16:30 Přijímací zkoušky nanečisto (výběr žáků 9. ročníku)
 • 16. 12. Plavecký výcvik – 3. ročník
 •              Procházka Prahou – 1. A
 •              Pardubice – Vánoční dílny – 4. B

 S předstihem:

 • 19. 12. Divadlo – 3. A, 3. B
 • 20. 12. Zámek Loučeň – 3. A, 3. B
 • 20. 12. Vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14:00 – 16:30). Srdečně Vás zveme.
 • 21. 12. Celoškolní projektový den

Balíček pomoci Pražanům – opět s velkým předstihem

Čerpání z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ pokračuje i od ledna 2023 až do 30. 6. 2023. Kdo byl do podpory zapojen v letošním kalendářním roce (tedy v roce 2022), automaticky je zařazen i od ledna roku 2023. Pokud se mezi vámi vyskytne někdo, jehož aktuální situace vyžaduje pomoc formou čerpání finančních prostředků z Balíčku pomoci pro Pražany, bude od 1. 1. 2023, na základě vyplnění žádosti, do projektu podpory zařazen.

Nutná podmínka:  Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících dávek:

o Příspěvek nebo doplatek na bydlení,

o Okamžitou dávku v hmotné nouzi,

o Přídavek na dítě,

o Dávky pěstounské péče,

o Čelí exekuci/insolvenci,

o Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně něž 200,-Kč na osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Přispět lze na: a) stravné, b) na školní družinu (školní klub), c) fond solidarity (na úhrady dalších aktivit žáka, aby byla zachována koheze uvnitř sociální skupiny či třídy)

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 9. 12. 2022

Žádost o prominutí úplaty