Základní informace k týdnu od 16. 1. do 20. 1. 2023

Základní informace k týdnu od 16. 1. do 20. 1. 2023

Odpovědi k četným dotazům:

 • Dny otevřených dveří – budou domluveny se zřizovatelem a ostatními řediteli. Termín včas zveřejníme. Předpokládáme v březnu 2023.
 • Zápis: termín bude opět určen na základě dohody se zřizovatelem a ostatními řediteli. Ze zákona probíhá zápis v době od 1. 4. do 30. 4. příslušného roku. Kritéria pro přijetí budou zveřejněna.
 • Škola nanečisto: opět proběhne v modelu, že účast je pouze pro přijaté žáky. Předpokládáme v průběhu května, tedy po ukončení správního řízení k přijetí.
 • Přípravná třída: ano, i v příštím školním roce bude otevřena naše přípravná třída. Kapacita přípravné třídy je do 14 dětí. Primárně jsou do přípravné třídy přijímány děti s odkladem školní docházky. Kritéria pro přijetí budou zveřejněna.

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k novému týdnu.

 • 16. 1. Od 17:00 se konají třídní schůzky ve třídách. Třídní učitelé budou ve třídách, netřídní učitelé ve sborovnách.
 • 17. 1. Zeměpisná olympiáda – výběr žáků
 • 18. 1. Dějepisná olympiáda – výběr žáků
 • 19. 1. Plavecký výcvik – 4. ročník
 • 20. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník

S předstihem:

 • 26. 1. Sběr starého papíru
 • 31. 1. Vydání vysvědčení
 • 3. 2. Pololetní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna na naší škole.)
 • 6. 2. až 10. 2. Jarní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna následovně: 6. 2. až 8. 2. ZŠ Ratibořická, 9. 2. a 10. 2. FZŠ Chodovická)
 • Po jarních prázdninách začíná plavecký výcvik 2. ročníků. Plaveme v Hloubětíně, doprava žáků od školy a ke škole je zajištěna skrze smluvního dopravce.

Balíček pomoci Pražanům:

Všem žádostem o čerpání v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům bylo vyhověno. Protokol o vyhovění žádosti je k vyzvednutí v ředitelně školy. Vyhověno bylo žádostem podaným v období od 10/22 do 12/22 i v období od 1/23 do 6/23. Čerpáno je úhradu školních obědů, na úplatu za školní družinu, školní klub a Klubík. Celkem nyní tuto formu pomoci využilo 39 žáků. Pomoc byla poskytnuta ve výši 202 556 Kč.

Lyžařský výcvikový kurz:

Během třídních schůzek Vám budou vráceny nevyužité finanční prostředky. Žádáme o vaši účast.

Poděkování pro školní klub a školní družinu za charitativní aktivity:

Klokánek:

Vážený pane Březino, 

ráda bych Vám poděkovala za sbírku, kterou jste uspořádali pro náš Klokánek. Spolu s poděkováním přeji také klidné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový rok. 

S pozdravem 

Valentýna Horáčková

ředitelka zařízení Klokánek Chabařovická

 

FN Motol:

Vážený pane řediteli,
dovolte mi jménem našich pacientů velmi poděkovat dětem za krásná vánoční
přáníčka. Do posledního jsme je rozdali.
Udělaly velkou radost a je velmi milé, že se takto myslí i na naše převážně
staré, geriatrické pacienty.
Ještě jednou velké díky a přeji Vám i dětem krásný rok 2023.
S pozdravem,
Mgr. Lucie Kubová, vrchní sestra
LDN-Centrum následné péče
FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

Projekt Školní ulice:

Projekt nadále pokračuje, prosíme o dodržování zákazu vjezdu do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00. Případné průjezdy vozidel jsou opět monitorovány.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 13. 1. 2023