Základní informace k týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023

Základní informace k týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023

Základní informace k novému týdnu.

  • 13. 2. Začínají Zimní olympijské hry ve školním klubu
  • 15. 2. Třída 4. B – Prevence
  •            Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (Kat A1)
  • 17. 2. Začíná plavecký výcvik 2. ročníků

Informace k zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy

Podrobný manuál Vám opět připravíme, včetně algoritmu, jak postupovat před vlastním zápisem, v průběhu zápisu a po zápisu.

Důležité termíny se vztahem k zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy:

  • 20. 3. – Den otevřených dveří v době od 14.00 do 17:30
  • 3. 4. a 4. 4. – Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy (od 13:00 do 17:00)
  • 15. 5. – 19. 5. Projekt Škola nanečisto, denně od 15:00 do 15:45 (pouze pro přijaté žáky)
  • 1. 6. Zvláštní zápis (Lex Ukrajina IV) v čase 13:00-17:00 hodin

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Prevence kyberkriminality – důležité

Na základě spolupráce s KŘPČR přikládám aktuální materiály k prevenci kyberkriminality, včetně testu, zda dokážete obstát před podvodným jednáním. Ve škole s uvedenými materiály průběžně pracujeme, avšak vše můžete využít i v domácím prostředí.

Problematika sextingu:  www.tonevymazes.cz

Kampaň #nePINdej, kde si na stránkách www.kybertest.cz můžete ověřit, zda byste nenaletěli podvodníkovi, jsou zde uvedeny informace k nejčastějším typům podvodů a Desatero bezpečnosti na internetu.

Odkaz na YouTube kanál Policejní rádce pro bezpečný život. Je zde vytvořena spousta videí na nejrůznější témata, jak pro ty menší, tak i např. problematika drog či jiného protiprávního jednání pro starší žáky.

https://youtube.com/playlist?list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Všem žádostem o čerpání v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům bylo vyhověno. V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky.

Sazka Olympijský víceboj  – zapojujeme náš první stupeň

Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Proto je také největším sportovním projektem v České republice. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl. V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín (1. Hluboký předklon, 2. T-běh, 3. Zkrácené sedy-lehy, 4. Postoj čápa, 5. Sprint 60 m, 6. Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň), 7. Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), 8. Hod basketbalovým míčem). Na základě výsledků pak dostanou na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné. Třídními učiteli budete požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů. Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO: 48546607 („ČOV“), bude zpracovávat osobní údaje Vašeho dítěte v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum či ročník narození a škola v souvislosti s organizací sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem, a to zejména pro účely evidence účastníků a organizace uvedeného sportovního projektu. Do projektu se zapojilo všech 8 tříd prvního stupně s výjimkou 2. ročníku, který má místo tělesné výchovy plavecký výcvik.

Projekt Školní ulice:

Projekt nadále pokračuje, prosíme o dodržování zákazu vjezdu do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00. Děkujeme všem rodičům za podporu projektu.

ČŠI – testování

Koncem dubna 2023 se bude škola účastnit mezinárodního testování TIMSS, které je zaměřeno na testování matematických a přírodovědných znalostí. Účastnit se bude 4. ročník.

Na závěr otázka pro všímavé:

Kdo uhodne, co se změnilo v nejbližším okolí naší školy?

Martin Březina

V Praze dne 10. 2. 2023