Základní informace k týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2023

Základní informace k týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2023

Informace pro rodiče 4. ročníků:

Vážení rodiče, prosíme o vyplnění rodičovského dotazníku v rámci mezinárodního testování žáků TIMSS 2023. Dotazník se vyplňuje on-line na základě přihlašovacích údajů, které jste obdrželi v zalepené obálce. Pokud vám odkaz z nějakého důvodu nefunguje, informujte nás a dodáme vám dotazník v listinné podobě. Předem děkujeme.

 Základní informace k novému týdnu:

 • 24. 4. Fotografování  – 2. A, 2. B
 •             Projekt koza domácí (ŠD)
 • 25. 4.  Výlet Příbram – 2. A, 2. B
 • 25. 4. Testování třídy 4. A od ČŠI (TIMSS 2023)
 • 26. 4. Testování třídy 4. B od ČŠI (TIMSS 2023)
 • 25. 4. Fotografování tříd
 • 26. 4. Od 17:00 do 19:00 ON-LINE konzultace k přijetí do prvního ročníku či přípravné třídy. Lze využít i telefonickou formu či návštěvu školy. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhhYTgyODEtYTM3MC00OGI1LWJhODktNTA2NDE5MjA1ODNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d

Připravujeme:

 • 1. 5. Státní svátek – Svátek práce (není školní výuka, není zajištěna školní družina, školní jídelna nevaří)
 • 2. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 8. 5. Státní svátek – Den vítězství
 • 11. 5. Sběr starého papíru
 • 18. 5. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – proběhne na Chvalském zámku. Podrobnosti jsou v příloze.
 • 20. 5. Odjezd na tematický zájezd do Skotska
 • 22. 5. Prevence od KŘPČR – 6. B, 7. A, 7. B
 • 23. 5. Prevence od KŘPČR – 8. A, 8. B
 • 24. 5. Prevence od KŘPČR – 9. A, 9. B

Balíček okamžité pomoci Pražanům

V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky. Formulář žádosti Vám v případě potřeby zašleme elektronicky. Prosíme o zvážení rodinné situace, abychom mohli žádosti hromadně předat zřizovateli.

Všem podaným žádostem bylo vyhověno.

Odkaz na stránku poskytovatele s veškerými informacemi:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Nabídka – volné vstupenky do zábavního parku

Pokud máte zájem, škola má k dispozici omezený počet rodinných vstupenek do zábavního parku Oskarův svět Oskarhausen. Vstupenka má hodnotu 24,9 EUR a po předložení na pokladně opravňuje k bezplatnému vstupu pro max. 4 osoby. Většina atrakcí je dle poskytovatele zdarma. Atrakce jsou vhodné pro děti z prvního stupně.  Více na www.oskarhausen.cz

Pozn. Vzdálenost z Horních Počernice je cca 150 km – Freital, Německo.

 

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

 

Martin Březina

V Praze dne 21. 4. 2023