Základní informace k týdnu od 8. 5. do 12. 5. 2023

Základní informace k týdnu od 8. 5. do 12. 5. 2023

Informace pro rodiče žáků z 1. B a 3. B – škola v přírodě, hotel Laguna:

Vážení rodiče, průběžné zprávy o dění na škole v přírodě naleznete v Bakalářích. Zítřejší předpokládaný příjezd je okolo 15 h.

Důležité: za pěkného počasí chodíme na velkou přestávku ven. Pokud má žák zdravotní omezení, informujte třídního učitele k naplánování individuálního dohledu.

 Základní informace k novému týdnu:

 • 8. 5. Státní svátek – Den vítězství
 • 9. 5. Odjezd na školu v přírodě – 1. B a 3. B. Prosíme, neparkujte na komunikaci Stoliňská z důvodu přistavení autobusu.
 • 11. 5. Sběr starého papíru.  Za donesený papír děkujeme.
 • 11. 5. OVOV – výběr žáků
 • 12. 5. Magický Senegal (II. stupeň, Divadlo H. P.). Žákům hrazeno z OPJAK.
 • 12. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída

Připravujeme:

 • 8. 5. Státní svátek – Den vítězství
 • 9. 5. Odjezd na školu v přírodě – 1. B a 3. B
 • 11. 5. Sběr starého papíru
 • 11. 5. OVOV – výběr žáků
 • 12. 5. Magický Senegal (II. stupeň, Divadlo H. P.)
 • 15. 5.  – 19. 5. Projekt Škola nanečisto – podrobnosti naleznete na webu školy. V závěru projektu proběhne předání rozhodnutí o přijetí, případně i dalších dokumentů.
 • 18. 5. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – proběhne na Chvalském zámku. Podrobnosti jsou v příloze.
 • 20. 5. Odjezd na tematický zájezd do Skotska
 • 22. 5. Prevence od KŘPČR – 6. B, 7. A, 7. B
 • 23. 5. Prevence od KŘPČR – 8. A, 8. B
 • 24. 5. Prevence od KŘPČR – 9. A, 9. B
 • 1. 6. Zápis pro děti z Ukrajiny (dle zákona LEX UKRAJINA)
 • 2. 6. Poznávací zájezd – Osvětim (výběr žáků)

Balíček okamžité pomoci Pražanům

V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky. Formulář žádosti Vám v případě potřeby zašleme elektronicky. Prosíme o zvážení rodinné situace, abychom mohli žádosti hromadně předat zřizovateli.

Všem podaným žádostem bylo vyhověno.

Odkaz na stránku poskytovatele s veškerými informacemi:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi 

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 5. 5. 2023