PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Vážení rodiče, dnes je 30. 6. 2023, bylo rozdáno vysvědčení a žákům začínají tolik vytoužené prázdniny. Velmi rád bych Vám právě dnes poděkoval za vynikající spolupráci, za ochotu se zapojit do života školy, podporu žákovských a třídních projektů, legislativní zajištění finančních prostředků pro školu a za mnoho a mnoho dalšího. Velice si vážíme spolupráce, která nám pomáhá činnost školy zlepšovat. Poděkování Vám patří i za podporu sběrových akcí, podporu Srdíčkových dnů a opět i mnoho dalšího. Dovolím si však poděkovat taktéž i za vaši zpětnou vazbu k naší činnosti, která nám pomáhá některé situace vidět i z jiného úhlu pohledu, což je vždy velmi cenné.

V tomto příspěvku nebude nic s předstihem do dalšího týdne. Žáci mají prázdniny, a tedy nastává doba relaxace, cestování, sportování, pobytů v přírodě a dalších aktivit. Jménem vedení školy bych Vám i Vašim dětem rád popřál, aby letošní prázdniny byly pro Vás všechny krásné, klidné a pohodové, aby se Vám léto vydařilo a všechny zážitky byly ve znamení radosti a pevného zdraví.

Několik informací závěrem:

Nevyzvednutá vysvědčení si vyzvednete u hospodářky školy, denně od 9:00 do 14:30 (Budova Stoliňská 823)

V případě potřeby řešení dalších záležitostí posílám telefonní kontakt: 739 301 527

Provoz školy v týdnu od 3. 7. do 7. 7.:

Pondělí 3. 7.: 9:00 – 15:00

Úterý 4. 7.: 9:00 – 15:00

Středa 5. 7.: Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů

Čtvrtek 6. 7.: Státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

Pátek 7. 7.: 9:00 – 15:00

Hezké prázdniny

Martin Březina