Aktuální informace k týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2023

Aktuální informace k týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2023

 1. 11. Státní svátek – výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna

Počernická světýlka:  Vážení rodiče, moc děkujeme za napečené perníčky. Dětských účastníků bylo cca 600, vše se snědlo a perníčky všem moc chutnaly. Děkujeme!

SWOT analýza 2023 – vážení rodiče, moc děkujeme vám i žákům za zpětnou vazbu. Po vyhodnocení se budete na ONLINE setkání moci seznámit s výsledky šetření.

Školní družina, školní klub: Od ledna 2024 bude zachována stávající cena, platba za družinu je tedy za období 1/2024 -6/2024 celkem 1 800 Kč (300 Kč/měsíc x 6). Pro školní klub je to za uvedené období 1 200 Kč (200 x 6). Kdo čerpal úplatu za školní družinu či školní klub z Balíčku okamžité pomoci Pražanům v uplynulém období, nemusí znovu žádat.  Žádost v případě potřeby a splnění podmínek mohu podat i další zájemci.

Týdenní plán:

 • 20. 11. Exkurze do Senátu ČR – 4. A
 • 21. 11. Začínají bloky prevence v jednotlivých třídách – 8. A, 8. B
 • 23. 11. Knihovna H. P. – 1. B
 • 23. 11. Prevence – 6. A, 7. A
 • 24. 11. Plavecký výcvik – 3. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • 27. 11. Od 16:00 schůzka zákonných zástupců účastníků zájezdu do Irska
 • 29. 11. Prevence – 5. A, 5. B
 • 30. 11. Prevence – 6. B, 7. B

K prosinci 2023:

 • 6. 12. Sbírka Život dětem (plakát je přiložen)
 • 14. 12. Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina

Sbírka Život dětem