Aktuální informace k týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2023

Vážení rodiče, opět vám patří velké poděkování za:

1) Donesený sběr – podařilo se nasbírat celkem 1320 kg, což je průměrných 2,8 kg na jednoho žáka. Nejlepší třídy a nejlepší sběrače opět velmi rádi odměníme.

2) Podporu Srdíčkových dnů – opět se prodalo vše. O vybrané částce budete informováni.

3) Vaši účast na Vánočních tvořivých dílnách. Všem nám to udělalo velkou radost. Děkujeme!

Srdečně vás zveme na 1. ples Chvalské školy

Sobota 13. 1. 2024 od 18:00:

Iniciativou naší Školské rady je pečlivě připravován První ples Chvalské školy, který se bude konat ve Chvalské stodole. Vstupenky si můžete objednat skrze lístečky, které vám byly poslány po dětech (třídní učitelé je v začátku týdne rozdávali). Cena na osobu je 200 Kč. Začátek je v 18:00, hraje Big Band HoPoBand, večerem vás bude provázet naše milá bývalá kolegyně Radka Fišarová. https://www.radkafisarova.cz/

Těšit se můžete také na taneční vystoupení, výborné a rozmanité občerstvení, tradiční tombolu i velké překvapení večera. Velmi rád bych uvedl, že ples je určen primárně vám, zákonným zástupcům, abychom vám nabídli i jinou aktivitu školy než jen výuku a třídní schůzky. Pojďme společně do toho, třeba se to stane novou školní tradicí. O tom však rozhodujete zejména vy.  Při nízkém zájmu nebude možné akci realizovat, jelikož musíme uhradit povinné náklady na realizaci. Takže, pokud ještě máte zájem, odevzdejte vyplněné lístečky třídním učitelům. Pokud se však k vám lístečky nedostaly z neznámého důvodu, napište (martin.brezina@zschvaly.cz), budeme s vámi počítat.  Děkujeme a budeme se těšit na náš první plesový společný večer. Přejeme si, aby ples byl tvořen pouze lidmi, kteří mají k naší škole blízký vztah. Z uvedeného důvodu nejsou vstupenky určeny veřejnosti. Oblečení není asi příliš nutné řešit, klíčové je se dostavit a užít si to. O vlastní realizaci musíme na základě vašeho zájmu rozhodnout nejdéle do 20. 12. 2023.

Týdenní plán:

 • 18. 12. Svíčkárna Šestajovice – 2. A a 4. B
 • 18. 12. Projekt Chvalský zámek – 1. A a 1. B
 • 18. 12. Vánoční výlet do Prahy – 5. A
 • 19. 12. Projektový den – není odpolední výuka
 • 20. 12. Třídní besídky, třídnické hodiny a akce tříd. Opět bez odpolední výuky.
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30

S předstihem:

 • 25. 12. 1. svátek vánoční (školní družina není zajištěna)
 • 26. 12. 2. svátek vánoční (školní družina není zajištěna)
 • 27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická (pro nutné případy)
 • 28. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická (pro nutné případy)
 • 29. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická (pro nutné případy)
 • 2. 1. 2024 Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická (pro nutné případy)
 • 3. 1. 2024 Nástup do školy – začátek výuky

Rok 2024

 • 8. 1. Pololetní třídní schůzky – účast rodičů je důležitá
 • 10. 1. Náhradní výuka plaveckého výcviku – 3. ročník
 • 13. 1.  1. ples Chvalské školy

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina