Aktuální informace k týdnu od 22. 1. do 26. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 22. 1. do 26. 1. 2024

Vážení rodiče, velice děkujeme za podporu Prvního plesu Chvalské školy a nádhernou atmosféru. Bez vás by se to nikdy takto nepodařilo. Moc tedy děkujeme a pevně doufáme, že i vám se ples líbil.  Snad byly položeny základy nové tradice naší školy.  Děkujeme!

 • 22. 1. Pedagogická rada
 • 26. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník

S předstihem:

 • 31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení
 • 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova)
 • ———————————————————————————————————————
 • 8. 2. Sběr starého papíru
 • 9. 2. Začíná plavecký výcvik druhých ročníků. Další informace obdržíte od třídních učitelů.
 • 12. 2.  – 16. 2. Jarní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců)
 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams)
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků
 • 22. 3 Noc s Andersenem – nocování ve škole s knížkou a pohádkami.  Letos 100. výročí narození E. Petišky a již 180 let od prvního vydání Sněhové královny.

Důležité:

 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Kyberbezpečnost a drogová problematika: Pokud máte nějaký dotaz k problematice kyberbezpečnosti či aktuální drogové problematice, prosíme o vaše písemné emailové dotazy, abychom mohli zajistit jejich fundované zodpovězení během semináře pro rodiče – 19. 2. od 17:30.