Aktuální informace k týdnu od 19. 2. do 23. 2. 2024

Aktuální informace k týdnu od 19. 2. do 23. 2. 2024

Týdenní plán:

 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams). Prosíme o Vaši účast, jelikož problematika se může týkat každého.

              Odkaz na přihlášení –  v systému Bakaláři

 • 19. 2. Anglické divadlo (hrazeno z OPJAK)
 • 21. 2. Sběr starého papíru – kontejner opět u hlavní budovy. Přistavení odvozu v 8:00.
 • 22. 2. Projekt Mary´s Meals – 6. B
 • 23. 2. Plavecký výcvik druhých ročníků
 • S předstihem:
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků II. stupně
 • 5. 3. Prezentace projektu Příběhy našich sousedů – Post Bellum (Chvalská stodola, od 16:00)
 • 15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 0. A, 1. A, 1. B
 • 19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)
 • 22. 3.  Noc s Andersenem – nocování ve škole s knížkou a pohádkami.  Letos 100. výročí narození E. Petišky a již 180 let od prvního vydání Sněhové královny.
 • 26. 3. Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – od 14:00. Srdečně zveme!
 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy
 • 26. 4. Fotografování tříd

Důležité:

 • Od pondělí 19. 2. budou mít všichni žáci prvního stupně své zamykací šatní skříňky. Pozor – nutno neztratit klíčky! 
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let.

www.oskaruvsvet.cz

 • Projekt třídy 6. B – Brýle pro Afriku