Aktuální informace k týdnu od 4. 3. do 8. 3. 2024

Aktuální informace k týdnu od 4. 3. do 8. 3. 2024

Děkujeme za podporu v rámci sbírky pro Pet Heroes; podařilo se shromáždit veliké množství krmiva a dalšího materiálu.  Poděkování patří zejména třídě 6. A, která vše začala.  

Poděkování Vám patří i za podporu projektu třídy 6. B, „Brýle pro Afriku“. Projekt je prodloužen do 8. 3. 2024.

 Týdenní plán:

 • 3. 3.  Natáčení vědomostního pořadu v televizi (6. A a 6. B)
 • 5. 3. Prezentace projektu Příběhy našich sousedů – Post Bellum (Chvalská stodola, od 16:00)
 • 5. 3. Divadlo H. P. – 3. A a 3. B (OPJAK)
 • 8. 3. Dílničky se dřevem – 5. A, 5. B
 •          Plavecký výcvik – 2. ročník
 • S předstihem:
 • 11. 3. 4. A, B The Cello Boys (OPJAK)
 • 12. 3. 6. A The Cello Boys (OPJAK)
 • 15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 0. A, 1. A, 1. B. Realizováno za materiálního přispění dm drogerie markt s.r.o. Projektem provází Mgr. Petra Vávrová.
 • 15. 3.  Projekt „Libuše“  – Vyšehrad – 3. A, 3. B (OPJAK)
 • 19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30). Srdečně zveme naše rodiče i veřejnost!
 • 22. 3.  Noc s Andersenem – nocování ve škole s knížkou a pohádkami.  Letos 100. výročí narození E. Petišky a již 180 let od prvního vydání Sněhové královny. Přihlášky lze vyzvednout u paní Krajňákové. Bude tradiční oheň s buřtíky, pohádkové čtení, hry a soutěže.
 • 26. 3. Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – od 14:00. Srdečně zveme všechny rodiče!
 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy
 • 26. 4. Fotografování tříd

Důležité:

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Začínáme v sobotu 2. 3. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i v individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Elektronická schránka důvěry – je umístěna na titulní straně webu školy, vlevo, modrá obálka.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Škola obdržela pouze 12 vstupenek, tedy zatím dáváme 2 vstupenky na rodinu.

Přílohy:

Talent Horních Počernic

Den ICT a matematiky – DDM Praha 20

Průvodce pro rodiče – Porozumění světu našich dětí