Aktuální informace k týdnu od 1. 4. do 5. 4. 2024

Aktuální informace k týdnu od 1. 4. do 5. 4. 2024

ZÁPIS 2024. Od 25. 3. do 5. 4. 2024 je spuštěn online zápis. Odkaz naleznete zde i záložce Zápis. https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zschvaly/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5676#

 • 28. 3. Velikonoční prázdniny – ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 29. 3. Velký pátek – ŠD není zajištěna

 Týdenní plán:

 • 1. 4. Velikonoční pondělí – není výuka, školní družina není zajištěna
 • 5. 4. Trilopark – 4. A
 •          Plavecký výcvik druhých ročníků
 • 6. 4. Dopravní hřiště se semafory pro veřejnost – od 9:00 do 17:00. V případě mokrého povrchu je vyšší riziko případného úrazu.

S předstihem:

 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy – od 13:00 do 17.00. V případě potřeby je možný jiný termín zápisu.
 • 9. 4. Divadlo H. P. – 5. A, 5. B
 • Duben, květen – připravujeme SCIO testování 5. a 7. ročníku
 • 15. 4. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce (16:00 – 18:00)
 • 16. 4. Dinosauria Museum Prague – 4. A, 4. B
 • 18. 4. Výlet Takonín – 0. A
 • 26. 4. Fotografování tříd

Všeobecné informace:

 • Ve dnech 2. 5. a 3. 5. bude vyhlášeno tzv. ředitelské volno. ŠD bude pro nutné případy zajištěna.
 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 6. 4. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Škola obdržela pouze 12 vstupenek, tedy zatím dáváme 2 vstupenky na rodinu.

Martin Březina

Krásné Velikonoce _2024

 

Příloha:

Talent Horních Počernic

Talent Horních Počernic