Aktuální informace k týdnu od 13. 5. do 17. 5. 2024

Aktuální informace k týdnu od 13. 5. do 17. 5. 2024

Aktualizováno k 13. 5.:

Informace k příjezdům na školy v přírodě:

Vážení rodiče, žáci již jsou na místě konání škol v přírodě. Cesta  u obou skupin (Harrachov, Lipno nad Vltavou) proběhla bez komplikací.

Důležité – autobusy ve Stoliňské

Vážení rodiče, moc prosíme o respektování dopravního opatření v rámci projektu Školní ulice, zejména v pondělí 13.  5., jelikož potřebujeme u školy zaparkovat dva velké autobusy. Předem děkujeme, že do ulice nebudete vjíždět v době dopravního omezení a současně nebudete v ulici Stoliňská svá vozidla parkovat. Omezení vjezdu i parkování platí i pro pátek 17. 5. 2024 z důvodu příjezdu autobusů. 

Týdenní plán:

 • 13. 5. – 17. 5. Školy v přírodě – 1. A, 2. A, 5. A
 • 16. 5. Sběr starého papíru
 •            OVOV – krajské kolo (výběr žáků)
 •             Začátek vysílání OK TV  s našimi žáky 6. B
 •             Ovoce a mléko do škol + připravujeme sýrovou ochutnávku (I. stupeň)
 • 17. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník
 • 18. 5. Irsko – poznávací zájezd (výběr žáků)

S předstihem:

 • 20. 5. Účast na hokejovém utkání GBR – Nor (6. ročník, výběr žáků)
 • 20. 5. až 24. 5. Škola v přírodě (3. A, 3. B)
 • 28. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů (výběr žáků)
 • 31. 5. Setkání s VOJENSKOU POLICIÍ (0. A, 1. A, 1. B, 4. B)

 

Všeobecné informace:

 • Informace k ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

Děkujeme za velký zájem o naši školu. Omlouváme se všem, kterým nebylo možno z kapacitních důvodů vyhovět. Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webu školy a na Úřední desce školy, nepřijatým žákům bylo doporučeným dopisem či DS zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Zákonní zástupci přijatých žáků si mohou rozhodnutí o přijetí (příp. udělení odkladu) vyzvednout u hospodářky školy (budova Stoliňská 823/16, I. patro, A. Faustová, mobil 778 886 811; denně od 9:00 do 15:00.

Na co se můžete těšit?

Projekt Škola nanečisto v týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2024.

Setkání s vyučujícími prvního ročníku a přípravné třídy – 17. 6. 2024 od 16 h.

Projekt „Škola nanečisto“ – projekt všeobecné přípravy dětí na plnění povinné školní docházky. Škola nanečisto probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od 27. 5. 2024 do 31. 5. 2024.  Co je to „Škola nanečisto“? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – nenásilná příprava dětí na budoucí plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči i s účastníky projektu. Nechybí ani slavnostní předání prvního „vysvědčení“ a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese: podatelna@zschvaly.cz

Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození, současnou MŠ  a jméno +  kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy: www.zschvaly.cz

 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia – materiály MŠMT. Uvedeno v příloze.
 • Důležité! Pokud Vaše dítě není přítomno ve výuce z důvodu nemoci, lékaře, rodinných důvodů či rekreace, je třeba vždy vedoucí školní jídelny odhlásit obědy, aby vám nebyla účtována plná cena oběda. Tato povinnost se týká všech bez ohledu zdroje financování školního stravování.
 • Zkontrolujte prosím platby za školní družinu na II. pololetí. Pro tento rok ještě platí úplata ve výši 300 Kč/měsíc. Děkujeme.
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Projekt MČ Praha 20 a třídy 6. B – SBÍRKA PONOŽEK:

Sbírka ponožek byla prodloužena. Stále tedy můžete nosit ponožky, nemusí být v páru, tedy jakékoliv vyprané, bez ohledu na velikost či stav. Velice Vám děkuje MČ Praha 20 a třída 6. B.

 • SBÍRKA NA PODPORU KLOKTEX HELP NADAČNÍHO FONDU

Mnoho z Vás přineslo. Velice Vám děkují žáci třídy 6. B a MČ Praha 20!!!

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 1. 6. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Dorozdáváme zbylé vstupenky; pokud máte zájem, napište.  Rozdáváme vše dle pořadí zájmu.

Martin Březina

Přílohy:

Informace z MŠMT k přijímacímu řízení

Pozvánka na Formanské slavnosti

Pozvánka na závody v PUMPTRACKU

Fotodokumentace sbírky pro KLOKTEX

Fotodokumentace sbírky ponožek

priloha_1355469030_0_Dopis_VR_další postup uchazečů pro ZŠ Scan_1117 priloha_1355469030_2_JPZ leták

               

Pozvánka - PUMPTRACK (MČ) Pozvánka - Formanské slavnosti (MČ)