Aktuální informace k týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2024

Aktuální informace k týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2024

Přejeme všem dětem vše nejlepší k jejich svátku!!!

Děkujeme za podporu Srdíčkových dnů. Podařilo se vybrat celkem 9 035 Kč. Děkujeme!

Dotazníkové šetření – spokojenost se školou:

Vážení rodiče, dne 21. 5. Vám bylo systémem Bakaláři odesláno dotazníkové šetření. Jako ředitel školy bych Vás rád požádal o pravidelné hodnocení spokojenosti s naší školou a výukou na ní. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitým vodítkem. Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkazu:

Pozn.: Pouze v systému Bakaláři

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 10 minut. Dotazník lze vyplnit do 4. 6. 2024, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit. Dotazník lze vyplnit pouze elektronicky. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník na PC, kontaktujte mě (martin.brezina@zschvaly.cz ), abychom se domluvili na vyplnění dotazníku v PC učebně. Lze se domluvit i na večerní hodiny. Předem děkuji za Váš zájem o naši školu. Pokud máte ve škole více dětí, prosíme o vyplnění za obě děti.

Dotazníkové šetření realizuje MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ), který podporuje vzdělávání v naší MČ Praha 20. Díky MAPu máme rodilého mluvčího, čtenářské dílny, Veletrh vzdělávání, Veletrh volnočasových aktivit, logopeda, systematické vzdělávání pedagogů, odborné přednášky a také vše, co Vaše děti čerpají v rámci OPJAK – vstupy na exkurze a představení, úhradu dopravy, projektové dny a mnoho dalšího.

Týdenní plán:

 •  1. 6. Otevření dopravního hřiště včetně zapnutých semaforů
 • 3. 6. Pasování na čtenáře – 1. ročník (Chvalská stodola)
 • 3. 6. Závěrečné třídní schůzky – od 17:00. Účast zákonných zástupců je důležitá. V případě výrazné neshody ideálně obou.
 • 3. 6. Odjezd na cykloturistický kurz – výběr žáků
 • 5. 6. Divadlo H. P. – 2. B
 • 5. 6. Finanční gramotnost – beseda s odborníkem (9. ročník)
 • 6. 6. Natáčení medailonku o škole – organizuje třída 6. B
 • 7. 6. Úprava výuky v budově Stoliňská 823/16 z důvodu voleb do Evropského Parlamentu (ve škole jsou 2 volební místnosti).
 • 7. 6. Divadlo H. P. –  4. A
 • 7. 6. Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • 10. 6. Odjezd na školu v přírodě – 1. B, 2. B
 • 10. 6. DDM Praha 8 – Na západní frontě klid (8. A)
 • 11. 6. DDM Praha 8 – Na západní frontě klid (8. B)
 • 11. 6. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – od 16 h na Chvalském zámku. Srdečně všechny zveme!
 • 13. 6. Utkání v kopané mezi družinami škol v H. P.
 • 17. 6. Setkání s vyučujícími budoucího prvního ročníku a budoucí přípravné třídy –  od 16 h v budově Stoliňská 2440
 • 17. 6. Odjezd na školu v přírodě  – 4. A, 4. B
 • 18. 6. Vybíjená mezi školami v H. P. – 5. ročník
 • 25. 6. Staré Hrady – 1. a, 1. B (OPJAK)
 • 26. 6. ZOO Nehvizdy – 0. A, 2. B
 • 26. 6. Nocování ve škole – 3. B
 • 27. 6. Filmové představení – 1. a, 1. B (OPJAK)

Důležité:

 • Od 5. 6. bude v části komunikace Stoliňská probíhat oprava podzemního elektrického kabelu – průjezd bude výrazně omezen, jelikož se jedná se o výkopové práce v oblouku u budovy Stoliňská 2440.
 • Ve dvou třídách se vyskytla spálová angína. Věnujte pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. V případě obtíží kontaktujte svého lékaře.

Všeobecné informace:

 • Příměstský tábor:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze.

 • Sbírka – BATŮŽKOVÝ PROJEKT. Organizuje třída 6. B. Podrobnosti jsou v příloze. Moc děkujeme.

 

 • Zkontrolujte prosím platby za školní družinu na II. pololetí. Pro tento rok ještě platí úplata ve výši 300 Kč/měsíc. Děkujeme.
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.

 

Martin Březina

 

Přílohy:

Příměstský tábor

Poděkování – Srdíčkové dny

Sbírka BATŮŽKOVÝ PROJEKT

Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8 Praha 9, Stoliňská 823 (2) Scan_1121