Aktuální informace k týdnu od 10. 6. do 14. 6. 2024

Aktuální informace k týdnu od 10. 6. do 14. 6. 2024

Dotazníkové šetření – spokojenost se školou bylo prodlouženo do 9. 6. 2024:

Vážení rodiče, dne 21. 5. Vám bylo systémem Bakaláři odesláno dotazníkové šetření. Jako ředitel školy bych Vás rád požádal o pravidelné hodnocení spokojenosti s naší školou a výukou na ní. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitým vodítkem. Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkazu:

Pozn.: Pouze v systému Bakaláři

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 10 minut. Dotazník lze vyplnit do 9. 6. 2024 (prodlouženo zadavatelem), ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit. Dotazník lze vyplnit pouze elektronicky. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník na PC, kontaktujte mě (martin.brezina@zschvaly.cz ), abychom se domluvili na vyplnění dotazníku v PC učebně. Lze se domluvit i na večerní hodiny. Předem děkuji za Váš zájem o naši školu. Pokud máte ve škole více dětí, prosíme o vyplnění za obě děti.

Dotazníkové šetření realizuje MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ), který podporuje vzdělávání v naší MČ Praha 20. Díky MAPu máme rodilého mluvčího, čtenářské dílny, Veletrh vzdělávání, Veletrh volnočasových aktivit, logopeda, systematické vzdělávání pedagogů, odborné přednášky a také vše, co Vaše děti čerpají v rámci OPJAK – vstupy na exkurze a představení, úhradu dopravy, projektové dny a mnoho dalšího.

Moc prosíme – v pondělí od školy odjíždějí žáci na školu v přírodě, potřebujeme parkovací místo pro autobus a jeho volný průjezd. Předem děkujeme, že svá vozidla budete parkovat mimo komunikaci Stoliňská.

Týdenní plán:

 • 10. 6. Odjezd na školu v přírodě – 1. B, 2. B
 •           DDM Praha 8 – Na západní frontě klid (8. A)
 •           Odborník do výuky – den pro školu, 6. B (VV)
 • 11. 6. DDM Praha 8 – Na západní frontě klid (8. B)
 • 11. 6. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – od 16 h na Chvalském zámku. Srdečně všechny zveme!
 • 13. 6. Utkání v kopané mezi družinami škol v H. P.
 • 14. 6. Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída
 •            Exkurze Vyšehrad (5. A)

S předstihem:

 • 17. 6. Setkání s vyučujícími budoucího prvního ročníku a budoucí přípravné třídy –  od 16 h v budově Stoliňská 2440
 • 17. 6. Odjezd na školu v přírodě  – 4. A, 4. B
 • 17. 6.  – 19. 6. Safari exkurze – 5. B
 • 18. 6. Vybíjená mezi školami v H. P. – 5. ročník
 • 19. 6. Utkání v kopané mezi školami v H. P. (mladší žáci)
 • 20. 6. Utkání v kopané mezi školami v H. P. (starší žáci)
 • 20. 6. Sběr starého papíru
 • 20. 6. ZOO Nehvizdy – 0. A
 • 20. 6. -21. 6. Exkurze: Milovice a Mirakulum – 8. A a výběr 9. B
 • 21. 6. Náhradní výuka plavání – 2. ročník
 • 21. 6. Uzavírání klasifikace za II. pololetí
 • 25. 6. Staré Hrady – 1. A, 1. B (OPJAK)
 • 26. 6. ZOO Nehvizdy –  2. B
 • 26. 6. Nocování ve škole – 3. B
 • 27. 6. Filmové představení – 1. A, 1. B (OPJAK)

Důležité:

 • Od 5. 6. bude v části komunikace Stoliňská probíhat oprava podzemního elektrického kabelu – průjezd bude výrazně omezen, jelikož se jedná se o výkopové práce v oblouku u budovy Stoliňská 2440. Oprava se nadále realizuje.
 • Pomoc potřebným – obědy zdarma:

Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, jež se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Základní kritéria pro výběr a příklady podporovaných dětí:

 • Děti jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu, nedostatečné školní pomůcky aj. Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, nedosažitelnost sociální podpory apod.
 • Děti jsou ze stabilních rodin, které se najednou a doslova ze dne na den dostanou do obtížné životní situace, např. z důvodu úrazu, vážné nemoci, nebo úmrtí v rodině.
 • Děti jsou v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu a mnohdy zajišťují základní potřeby na úkor svých potřeb.
 • Operativně je pomoc z projektu směřována dětem z rodin, kterým nezbývá na úhradu obědů z důvodu skokového navyšování životních nákladů.

Pokud potřebujete své dítě do projektu zapojit, prosím o informaci na email brezinaskola@seznam.cz. Čerpání bude spuštěno od září 2024. Čerpání není omezeno místem bydliště.

Všeobecné informace:

 • Příměstský tábor:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM.

 • Sbírka – BATŮŽKOVÝ PROJEKT. Organizuje třída 6. B. Podrobnosti jsou v příloze. Moc děkujeme.

 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.

 

Martin Březina

 

Přílohy:

Příměstský tábor

Talent Horních Počernic – Vernisáž

Sbírka BATŮŽKOVÝ PROJEKT

Praha 9, Stoliňská 823 (2) Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8 Talent Horních Počernic (2) Batůžkový projekt (2)