Aktuální informace k týdnu od 17. 6. do 21. 6. 2024

Aktuální informace k týdnu od 17. 6. do 21. 6. 2024

Moc prosíme – v pondělí  17. 6. od školy odjíždějí žáci na školy v přírodě, potřebujeme parkovací místo pro autobusy a jejich volný průjezd. Jeden autobus bude nakládat žáky u budovy prvního stupně, druhý u budovy druhého stupně. Předem děkujeme, že svá vozidla budete parkovat mimo komunikaci Stoliňská.

Týdenní plán:

 • 17. 6. Setkání s vyučujícími budoucího prvního ročníku a budoucí přípravné třídy –  od 16 h v budově Stoliňská 2440
 • 17. 6. Odjezd na školu v přírodě  – 4. A, 4. B
 • 17. 6.  Odjezd na Safari  – 5. B
 • 18. 6. Vybíjená mezi školami v H. P. – 5. ročník
 • 18. 6. Den s IZS ve Stoliňské – celé dopoledne se složkami IZS – PČR, HSHMP, MP (nebudou chybět preventivní přednášky, ukázka vybavení a    techniky, včetně ukázky výcviku a nasazení policejních psů)
 • 19. 6. Utkání v kopané mezi školami v H. P. (mladší žáci)
 • 20. 6. Utkání v kopané mezi školami v H. P. (starší žáci)
 • 20. 6. Sběr starého papíru
 • 20. 6. ZOO Nehvizdy – 0. A
 • 20. 6. -21. 6. Exkurze: Milovice a Mirakulum – 8. A a výběr 9. B
 • 21. 6. Muzea Prahy – 9. A
 • 21. 6. Náhradní výuka plavání – 2. ročník
 • 21. 6. Uzavírání klasifikace za II. pololetí

S předstihem:

 • 25. 6. Staré Hrady – 1. A, 1. B (OPJAK)
 • 25. 6. Techmania Plzeň – 3. A, 3. B (OPJAK)
 • 26. 6. ZOO Nehvizdy –  2. B
 • 26. 6. Bazén Klánovice – 9. A
 • 26. 6. Nocování ve škole – 3. B
 • 27. 6. Filmové představení – 1. A, 1. B (OPJAK)
 • 28. 6. Vydání vysvědčení

Důležité:

 • Děkujeme za vyplnění dotazníkového šetření MAP MČ Praha 20. Výsledky budou zpracovatelem předány v září 2024.
 • Pomoc potřebným – obědy zdarma:

Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Základní kritéria pro výběr a příklady podporovaných dětí:

 • Děti jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu, nedostatečné školní pomůcky aj. Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, nedosažitelnost sociální podpory apod.
 • Děti jsou ze stabilních rodin, které se najednou a doslova ze dne na den dostanou do obtížné životní situace, např. z důvodu úrazu, vážné nemoci, nebo úmrtí v rodině.
 • Děti jsou v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu a mnohdy zajišťují základní potřeby na úkor svých potřeb.
 • Operativně je pomoc z projektu směřována dětem z rodin, kterým nezbývá na úhradu obědů z důvodu skokového navyšování životních nákladů.

Pokud potřebujete své dítě do projektu zapojit, prosím o informaci na email brezinaskola@seznam.cz. Čerpání bude spuštěno od září 2024. Čerpání není omezeno místem bydliště.

Všeobecné informace:

 • Příměstský tábor – začátek prázdnin:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM. Kapacita je téměř naplněna.

 • Příměstský tábor – Art Camp na konec  prázdnin:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín příměstský Art Camp v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2024. Jedná se o tábor pro mladé umělce. Připraveny jsou rozmanité výtvarné a kreativní techniky, sportovní hry a spousta zábavy. Cena je 2250 Kč pro pražské účastníky, 2400 Kč pro mimopražské účastníky. Tábor vedou Emília Krajňáková a Liana Klevtsova.Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM. Kapacita je téměř naplněna.

 • Sbírka – BATŮŽKOVÝ PROJEKT. Organizuje třída 6. B. Podrobnosti jsou v příloze. Moc děkujeme.

Batůžkový projekt (2)
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Formulář pro lékaře je možné si vyzvednout či vyžádat v ředitelně školy. Děkujeme za spolupráci.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.

 

Martin Březina

 

Přílohy:

Příměstský tábor č. 1

Příměstský tábor č. 2

Sbírka BATŮŽKOVÝ PROJEKT

Scan_1132 Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8