Aktuální informace od vedení školy – 28. červen 2024

Aktuální informace od vedení školy

Vážení rodiče, školní rok 2023/2024 je za námi, dnes bylo rozdáno vysvědčení. Zpravidla na konci školního roku děkujeme za spolupráci po celý školní rok, avšak nyní musím pravdivě napsat, že děkujeme zejména za Váš přístup po pádu sádrokartonového podhledu ve třídě 3. B. Nabídka okamžité pomoci žákům, nabídka pomoci škole s opravou či dalšími nezbytnými kroky, to je pro nás skutečně velmi cenné. Velmi si vážíme i pomoci dalších institucí, jmenovitě MŠMT a pana Miloše Vystrčila, předsedy Senátu. Samozřejmě i ze strany zřizovatele byla škole poskytnuta okamžitá pomoc a zahájeno řešení havárie podhledu. Nyní probíhá vyšetřování příčin pádu ze strany PČR i statika a současně  komplexní kontrola budovy statikem, tedy zejména podhledů ve 3.NP, abychom vyloučili opakování této situace, za kterou se skutečně upřímně omlouvám. Raději nedomýšlet, co všechno se mohlo stát, kdyby paní učitelka nereagovala a duchapřítomně nevyhnala žáky z prostoru třídy poté, co uslyšela prasknutí. Žákům patří velký obdiv, jak zareagovali. Pevně doufám, že do začátku nového školního roku bude vše vyřešeno, avšak nyní jsme limitováni omezením vstupu do celého 3. NP; a to až do doby kontroly statikem a detailním ohledání spadlého podhledu ze strany PČR. Průběžně budete informováni, co bylo zjištěno a jak postupují nezbytné práce.

Důležité:

 • Nevyzvednutá vysvědčení budou u hospodářky školy – budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka.
 • Předpokládáme, že čerpání finančních prostředků v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům již nebude realizováno. Nebude tedy možné čerpat z uvedeného „Balíčku“ na obědy, školní družinu, školní klub a mimoškolní aktivity.
 • Pomoc potřebným – obědy zdarma: Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Základní kritéria pro výběr a příklady podporovaných dětí:

 • Děti jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu, nedostatečné školní pomůcky aj. Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, nedosažitelnost sociální podpory apod.
 • Děti jsou ze stabilních rodin, které se najednou a doslova ze dne na den dostanou do obtížné životní situace, např. z důvodu úrazu, vážné nemoci, nebo úmrtí v rodině.
 • Děti jsou v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu a mnohdy zajišťují základní potřeby na úkor svých potřeb.
 • Operativně je pomoc z projektu směřována dětem z rodin, kterým nezbývá na úhradu obědů z důvodu skokového navyšování životních nákladů.

Pokud potřebujete své dítě do projektu zapojit, prosím o informaci na email brezinaskola@seznam.cz a současně o vyplnění souhlasu. Čerpání bude spuštěno od 2. září 2024. Čerpání není omezeno místem bydliště.

Souhlas rodiče:

w4w_opd_vzor souhlas rodice_2024-2025

Všeobecné informace:

 • Příměstský tábor – Art Camp na konec  prázdnin:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín příměstský Art Camp v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2024. Jedná se o tábor pro mladé umělce. Připraveny jsou rozmanité výtvarné a kreativní techniky, sportovní hry a spousta zábavy. Cena je 2250 Kč pro pražské účastníky, 2400 Kč pro mimopražské účastníky. Tábor vedou Emília Krajňáková a Liana Klevtsova. Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM. Kapacita je téměř naplněna.

 • Školní obědy – cena zůstává stejná. Zálohy prosíme uhradit vždy k 25. předchozího měsíce. První úhradu tedy realizujete do 25. srpna. V případě, že dosud nemáte variabilní symbol, kontaktujte paní Hajnou, vedoucí školní jídelny na email sj.stolinska@volny.cz, případně na telefonu do školní jídelny.

věk         7 – 10 let            36 Kč (792 Kč/měs.)

věk       11 – 14 let           38 Kč (836 Kč/měs.)

věk nad       15 let            40 Kč (880 Kč/měs.)

 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč. Družinu a ani školní klub, prosím, zatím neplaťte, variabilní symbol obdržíte v průběhu září.
 • Během prázdnin jsme měli v pánu řadu oprav a úprav, avšak vzhledem k nečekané události musíme soustředit veškerou aktivitu k obnovení běžného provozu budovy prvního stupně.

Krásné a klidné období prázdnin Vám všem.

Martin Březina

 

Přílohy:

Příměstský tábor č. 2