II. B

    

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy 2.B, kde naleznete informace k probranému učivu, domácím úkolům a akcím školy.
To nejlepší vykročení do nového školního roku 2022/2023 Vám přeje

Mgr. Kateřina Laluhová – třídní učitelka
Pavlína Rosolová Marešová – asistent pedagoga
Zuzana Bartošová –  vychovatelka školní družiny (1. oddělení, tel. č. 778 713 912)

__________________________________________________________________

 

PONDĚLÍ 29.5.

ČJ – vlastní jména místní
Uč. str. 100/1,2,3 – ústně, písemně na fólii, IT
Práce s mapou České republiky. Vyhledávání měst, řek, hor, sousedních zemí, pohoří
PS – str.  41/3,4 – první věta

Diktát – běhací diktát ve dvojicích, práce se slovy, čtení slov, vyhledávání podstatných jmen, sloves, vlastních jmen
Opakování na závěrečnou písemnou práci – abeceda, slova souřadná, nadřazená, podřazená
DÚ – PS – Kočky str. 30/3, 5, 6

M – zkoušení .  a : do 5, 5ti min
MM – str. 16, 17 – samostatně
Hra – elektrický proud – procvičení násobení a dělení

PRV – léto – měsíce, počasí, příroda, hmyz, les, chování v lese
PS – str. 66/kašpárek + doplnění vět

INFO
5.6. – třídní schůzky od 17h ve škole

Závěrečné písemné práce:
ČJ – 6.6.
PRV – 7.6.
M- 8.6.

 

PÁTEK 26.5.

ČJ – vlastní jména osobní a místní
Zápis do sešitu
Uč. str. 99/3 – ústně + písemně na fólii
Uč. str. 100/5

Plavání 2h
VV + PČ – malování barevnými křídami na chodník – letní louka

INFO
!!!POZOR!!! Třídní schůzky se přesouvají na 5.6. – od 17h.  
Prosím rodiče o podpis v ŽK na str. 10  Děkuji

 

ČTVRTEK 25.5.

M – opakování sčítání a odčítání do 100, číselné řady, počítání po desítkách, jednotkách, orientace na číselné ose
Zápis příkladů do sešitu.
VM – str. 33, 34, 35/1,2,3

Počítání ve skupinách, opakování násobilky do 5, práce s mat. pomůckou  – barevné kolíčky

ČJ – vlastní jména – osobní, místní
PS – 40/3
PS – str. 41/1,2

ČJ – literatura – prezentace čtenářských listů
DÚ – písanka str. 30 – celá na  30.5.
HV – hudební kvíz, písničky z večerníčků, zpěv písní.

 

STŘEDA 24.5.

ČJ – opakování abecedy a řazení slov podle abecedy – zítra testík
IT – školákov, slovní druhy – podstatná jména a slovesa

AJ – Laluhová (spojené skupiny)
Tělo – nová slovní zásoba
Uč. str. 34 – celá, poslech písně, zpěv, pohyb
PS – str. 34 – celá
DÚ – pracovní list – tělo – obtáhnout vyznačená slovíčka k částem těla


VM – str. 31 – celá
Zkoušení násobilky do 5
Hra – najdi příklad k výsledku
DÚ – VM – str. 32/1,2,3 

PRV – léto, měsíce, příroda, hmyz
Uč. str. 56 – čtení a vypravování – prázdniny v přírodě
Video s Ájou – léto, příroda, hmyz – Kimovka ( procvičení paměti)

INFO
!!!POZOR!!! 
Nastaly některé změny ohledně školy v přírodě. Informace o změnách zaslal již pan ředitel do Bakalářů. Prosím o přečtení. Děkuji 

 

ÚTERÝ 23.5.

ČJ  – vlastní jména, vyvození učiva, zápis do sešitu, vlastní jména zapsaná na tabuli
Uč. str. – 99/1,2
PS – str. 40/1
DÚ – PS str. 40/2a

ČT – čtení –  Pohádka o tom, co dělají noční skřítci
Vypravování, popis skřítků, co dělají skřítci, jak vypadají
Zápis do sešitu ČTENÍ + ILUSTRACE

M – násobilka 5 – ústní opakování
Pracovní list – násobení a dělení do 5
VM – str. 30/1 – barevné kuličky k příkladům
DÚ – str. 30/3 – jednoduchá slovní úloha

 

 

PONDĚLÍ 22.5.

ČJ – sloh
Uč. str. 98/1 – pořádek vět podle obrázkové předlohy
Tvorba vět k jednotlivým obrázkům. Sestavování osnovy. Zápis do sešitu + kresba

ČJ – sloh
PS – str. 39 – celá  – práce s textem, vyhledávání vět, sestavování osnovy, číslování vět podle posloupnosti
Ukázka knížky Ferda mravenec – O. Sekora

M – násobení číslem 5 VM – str. 30 –  pergamen s Matýskem, video  – seznámení s násobilkou 5
VM – str. 30/5 – číselná osa
MM – cvičné počítání str. 15/1,2
MM – str. 11/1
DÚ – MM – str. 10 – celá – procvičit slovní úlohy na násobení a dělení + naučit se násobilku 5

PRV – Léto – vypravujeme si o letních měsících, kdy začíná 1. letní den, o počasí, oblékání v létě, o přírodě
PS – str. 64/1,2

INFO

Zítra 23.5. proběhne třídnická hodina. Konec výuky ve 12:35h. 

 

 

ČTVRTEK 18.5.


VM – str. 28/2,3
VM – str. 29/1,2,3
MM – 8/1
MM – str. 9/1,2 – kdo nestihl, dopočítá v pondělí

M – G

MM – str. 13 – celá
Pracovní list – rýsování – přímky, úsečky, měření úseček

ČJ – slovní druhy
Seznámení s přídavnými jmény
Zápis do sešitu

ČT – str. Pohádky o tom, co dělají noční skřítci
Vypravujeme si o skřítcích. Práce s textem. Význam slov.
DÚ – čtení – str. 137 – zítra zkouším na známky.

HV – opakování písní
Pějme píseň dokola. Slunce za hory…

 

 

 

STŘEDA 17.5.

ČJ –  slovní druhy, číslování slov – test
Uč. str. 96 – celá – seznámení s ostatními slovními druhy
Uč. str. 97/1,3 – ústně i písemně na fólii

AJ – Laluhová
Tik tak BUM – hra na slovní zásobu
Uč. str. 30 – celá – čtení + překlad
PS – str. 30/5 – barevné spojování obrázků s větou
DÚ – PS str. 30/5 – dokončit cv. Napsat 4 věty.
DÚ – uč. str. 30 – holky čtou informace o Sarah, kluci o Garym. Příští hodinu zkouším čtení + překlad. 

AJ – Kochánková
Hra – hádej kdo jsem. Uč. str. 33
Procvičení On má …. Ona má ….
Uč. str. 34 – nová lekce 7 – The body rap  – seznámení se slovní zásobou – tělo
DÚ – PS str. 32/1  + str. 34/1

PRV – test – naše vlast, náš domov
Závěr hodiny hra „Kouzelná planeta“

Dnes si žáci přinesou sešit s „TESTÍKY“
Prosím o podpisy rodičů. Děkuji

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

ÚTERÝ 16.5.

ČJ – spojky, předložky, slovesa, podstatná jm. + seznámení s citoslovci a příslovci
PS – str. 36 – celá
PS – str. 37 – 1 – poslech básničky, 2,3,4 – samostatně na známky )kdo nestihl, dokončí zítra)
Skupinová práce – opakování sloves, předložek – kontrola
Zítra testík – slovní druhy, číslování slov

M – násobení číslem 4
Píseň – rybář a ryby – několikrát více
Pracovní list – násobení a dělení s číslem 4.
Zkoušení násobilky 4
DÚ – MM – str. 14/1,2

ČT – Království včel uč. str. 110
Pohádka – „Včelka Mája“
Básnička – včely

 

 

PONDĚLÍ 15.5.

ČJ –  5ti min na slovní druhy – číslování
Spojky – uč. str. 95/ 1, 2, 3 – na fólii
Zápis do sešitu
PS – str. 35/1, 2 – společně, práce s textem, vyhledávání spojek
DÚ – PS – str. 35/2,3

M – 5ti min – násobení a dělení do 3, +, – a závorky
VM – str. 25/2, 3, 4
DÚ – VM – str. 26/1, 2

PRV – opakování – DOMOV
PS – str. 35 – celá – společně + str. 36 – celá na známky
Práce na IT – společná doplňovačka
DÚ – naučit se na písemnou práci NAŠE VLAST  – ČESKÁ REPUBLIKA, DOMOV uč. str. 30 – 31 + PS – str. 32 -35 (na středu 17.5.)

INFO
Připomínám – foto třídy je k dispozici.  Žáci mohou nosit peníze.
Cena za velkou fotografii je 50,- Kč , cena za malou fotografii je 30,-Kč.
Děkujeme za rodičům, za dárečky na školu v přírodě. 

 

 

PÁTEK 12.5.

ČJ –  předložky
PS – str. 34/ 2, 3, 4
DÚ – do sešitu ČJ – D – nakreslit strom a míč. Viz. obrázek stromu v uč. str. 94 dole. Napsat alespoň 6 předložek, kde by mohl být míč. Např. u stromu, vedle stromu …….atd. Předložky mohou psát i do nakresleného stromu. Pokud by si někdo chtěl nakreslit jiný obrázek např. kolo u domu a tvořit předložky s kolem, určitě může.

Plavání 2h

VV + PČ – překvapení pro maminky

INFO
Dnes si děti donesou domů slíbené složky se všemi dokumenty na švp.

 

 

ČTVRTEK 11.5.

M – násobení číslem 4
Vyvození s Matýskem.
VM – str. 24 /1, 2 + pergamen u Matýska
MM – str. 7/2
DÚ – VM – str. 24/3 -sl. úl.   +str. 25/1

M – G – jednotky délky
Měření na mm, cm, dm
Zápis do sešitu + rýsování a měření na mm, cm, dm

ČJ – předložky – vyvození učiva, hledání předložek pomocí předmětů ve třídě (židle a plyšový medvěd …)
Uč. str. 94 /1,2
Zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 34/1

ČT – hádanky
Čtení na pokračování – Kouzelná třída
DÚ – písanka str. 27/ 6 řádků

INFO
Dnes nám přišly fotografie.
Cena za velkou fotografii je 50,- Kč  a cena za malou fot. je 30,-Kč. Od zítřka budu vybírat peníze.

 

 

 

STŘEDA  10.5.

ČJ – slovesa
Uč. str. 93/ 6 – společně
Skupinová práce – hledání sloves k obrázkům, psaní sloves, čtení, vyhodnocení
Sešit školní – napsat 5 sloves ke slovu pes
DÚ – do sešitu ČJ – D si žáci nalepili okopírovaný lísteček. Mají doplnit do vět vhodné sloveso z nabídky. 

AJ – Laluhová
Rodina – opakování slovní zásoby
Společná hra s fotografiemi. Otázka Who is this?  It is my ….
Uč. str. 29 – celá
PS – str. 29/3 – spojování fotografií s osobou
DÚ – PS – str. 29/3 – dokončit bublinky 1 – 4 

AJ – Kochánková 
Rodina
Uč. str. 30
DÚ – PS str. 30/5

M –  opakování násobilky 2,3, – rychlé počítání příkladů
VM – str. 21/2, 3  + str. 22/ 1, 2, 3
Pracovní list – násobení a dělení – samostatná práce
DÚ – dobrovolný – dopočítat pracovní list str. 41  . ,  :   + některý sloupeček na druhé straně +, –
Někdo stihl ve škole obě strany.

PRV –  Česká republika
Uč. str. 30, 31
PS – str. 33 – celá + str. 34/1, 2, 3
DÚ – PS str. 34/4 s knihou – vystřihnout a nalepit státní znak

INFO
11.5. – sběr starého papíru.
.

 

ÚTERÝ 9.5.

ČJ – slovesa
Uč. str. 92/ 1
str.  93/2, 4, 5
PS str. 33/1 a, b  2, 3
DÚ – naučit se číst básničku PS str. 33/2 – O Sněhurce

M
Samostatné počítání – rozklady  do 100. Pracovní list.
VM – str. 20/1 – seznámení s názvoslovím činitel . činitel= součin
dělenec : dělitel =podíl
Matematická tichá pošta. Pamětné počítání – násobení a dělení 2, 3
DÚ – VM – str. 20/5 – počítání se závorkou
                   str. 21/1 A, B

ČT – Nezbedné autíčko Tút
Psaní – pís. str.

INFO
Připomínám úkol z AJ – přinést si na zítra fotografie.

 

 

 

PÁTEK 5.5.

ČJ – podstatná jména – opakování
Pracovní list – samostatná práce
Čtení na známky – Autíčko TÚT

PČ  + VV – „Stromy“ – malba, míchání temp. barev,  černá tuš  – kresba

INFO
V žákovské knížce mají děti vlepené variabilní symboly na platbu za školu v přírodě. Prosím uhradit do daného termínu + podpis rodičů. Děkuji

8.5. – státní svátek. Do školy se nejde.
11.5. – sběr starého papíru.

 

 

ČTVRTEK 4.5.

M – dělení číslem 3
VM – pracovní list vlepený str. 51/1,2
VM – str. 19 – celá – násobení číslem 0, dělit číslem 0 nelze
VM  – str. 20/2,3 – kdo nestihl dopočítá
Školní sešit – matematické trojúhelníky na násobení a dělení
DÚ – MM str. 4/2  str. 5/1,2   str. 7/1  na úterý 9.5.

ČJ – diktát vět
Slovní druhy, podstatná jména – práce s obrázky
PS – str. 32/3,4

ČT – str. 125 nezbedné autíčko Tút
Psaní – str. 24 – celá
DÚ – čtení – Nezbedné autíčko Tút – druhá část – zítr BUDU zkoušet plynulé a hlasité čtení
Žáci mají okopírovaný list.

HV – rytmizace u hry „Opakovačka“
Píseň „Mravenci“ – již umíme všechny sloky.
DÚ – zpívat celou písničku Mravenci

INFO
Děti se pohoršily ve čtení. Číst každý den a nahlas.
8.5. – státní svátek. Do školy se nejde.
11.5. – sběr starého papíru.
Dětem jsem včera rozdala katalogy knih. Kdo bude mít zájem si objednat knihu, prosím donést do pátku vyplněnou objednávku a přesnou částku. Děkuji

 

 

STŘEDA 3.5.

ČJ – slovní druhy, podstatná jména
Skupinová práce – práce s obrázkem, vyhledávání podstatných jmen, čtení slov, ukazujeme na podstatná jména ten, ta, to.
Uč. str. 92/6 – zápis slov do sešitu ČJ – Š.  Rozdělení do tří sloupečků – osoba  zvíře  věc
DÚ – vymyslet 10 – 15 podstatných jmen a napsat je do tří sloupečků. 
      OSOBA       ZVÍŘE        VĚC   (viz. školní sešit)
 –   SESTRA       – PES         – KOLO

AJ – Laluhová
Family – rodina – nová slovní zásoba.
Uč. str. 28 – celá – poslech slovní zásoby, opakování
PS str. 28/1 – kreslení členů rodiny + popis
DÚ – PS str. 28/1 – kdo nestihl, dokreslí + cv. 2 – číst věty a přiřadit písmena k obrázkům. 
DÚ – přinést si na příští hodinu 1 fotografii rodiny + 1 vlastní fotografii, když jsem byl/la jako miminko (budeme potřebovat na hru)
Trénovat čtení vět This is my mum. This is my sister.   Atd.

AJ – Kochánková
Písemná práce
Uč. str. 28, 29 – I have got two sisters.
DÚ – PS – str. 29/3

M – násobení a dělení číslem 1,2,3
Opakování násobilky, počítání zpaměti, písnička „Rybář“
VM – str. 17/2,3 + kontrola dú
VM – str. 18/1, 3 Matýsek – dělení číslem 1
DÚ – VM – str. 18/2 – sl. úloha

PRV – Náš domov.  Místo, kde žijeme.
Uč. str. 30, 31 – čteme + vypravujeme si o domovu o ČR, poslech státní hymny
DÚ – PS – str. 32 celá, až na  úkol s kašpárkem. Ten děti dělat nemusí.
Úkol je  na příští týden 10.5.


INFO
Cena za společnou fotografii je 50,-Kč.
Cena za malou fotografii je 30,- Kč.

 

ÚTERÝ 2.5.2023

ČJ – slovní druhy, podstatná jména
Uč. str. 91/1,2,3,4 – ústně i na tabuli
Zápis do sešitu + práce s obrázky – rozdělujeme na osoby, zvířata a věci. Ukazujeme si na podstatná jména ten, ta, to, ti, ty, ta.
PS – str. 31/3  + 32/1
DÚ – PS – str. 32/2

M – dělení číslem 3 + násobilka 1
VM – str. 16 – celá
Rozdělování žáků na skupiny po třech.
3 krát méně, o 3 méně – společné počítání
VM – str. 17 – násobení číslem 1 – Matýsek
DÚ – VM str. 17/1

ČT – čít str. 122 – Krtek – čtení básně. Co víme o krtkovi. Rozbor básně.
Z. Miler  – Jak krteček ke kalhotkám přišel – pohádka na IT

DÚ – psaní str. 26 – opis říkanky Krtek. Na čtvrtek 4.5.
K vynechaným str. 24 a 25 se vrátíme ve čtvrtek.

 

PÁTEK 28.4.

ČJ – slovní druhy, pořadí slovních druhů
Uč. str. 90/ 1,2,3, 4 + prác
PS – str. 31/2 – kdo nestihl v hodině nebo psal dodatečně písemnou práci, dokončí toto cvičení za dú
DÚ – děti čtou každý den oblíbenou knihu. Příští týden budu rozdávat opět čtenářské listy.

Plavání – 2 a 3 h

VV + PČ – přáníčka + zápichy

INFO
V pondělí 1.5. – státní svátek.

 

ČTVRTEK 27.4.

M – dělení třemi, činnost s kolečky, rozdělování na tři stejné části, dělení po třech
VM –  str. 14/1,3
VM – str. 15/1, 2
DÚ – VM  – str. 15/3 + dodatečně str. 14/2 – slovní úloha

M – G – rýsování do sešitu
Úsečky, přímky, měření úseček

ČJ – diktát
Čtení dú – Co dělá zemědělec.

ČJ – Slovní druhy – seznámení
Uč. – str. 90 – práce s obrázkem, čtení slovních druhů.
Zápis do sešitu
DÚ – naučit se slovní druhy zpaměti na pondělí 2.5.

HV – Na mravenčí pasece 2. sloka
Stupnice C- dur

 

STŘEDA 26.4.

ČJ – čtení slov, doplnění slabiky mě do slov, význam slov + vysvětlení
PS – str. 30/7 – samostatně
DÚ – Zjistit, co dělá zemědělec. Napsat 4 věty do sešitu ČJ – D. Děti mohou nakreslit i malý obrázek.

 

AJ – Laluhová
Kontrola písemné práce. Kdo nepsal, napsal si v hodině.
Uč. str. 26 – celá – společné čtení + překlad vět
PS – str. 26/5
DÚ – PS – str. 26/5 – kdo nestihl nakreslit + 6 – napsat věty podle nakreslených obrázků z cv. 5
Např. This is Zipper. He has got  a big eyes and a little nose.

AJ – Kochánková
Uč. str. 28 – seznámení s novou slovní zásobou – Family
PS – str. 26/5
DÚ – PS – str. 26/6
DÚ – procvičovat na písemnou práci

M – násobení číslem 3
VM – str. 13 – celá
Matematický kál
Píseň rybář a rybky – počítáme n

PRV – Uč. str. 54,55 – společné čtení – domácí ptáci
PS – str. 62 – celá + str. 64 – celá. Opakování – jaro.

INFO
Připomínám HV – Mravenci – naučit se 1. sloku
Zítra M – G

 

ÚTERÝ 25.4.
Celodenní výlet Příbram.

 

PONDĚLÍ 24.4.

ČJ 
Uč. str. 89/8 – ústně + zápis slov na tabuli
Uč. str. 89/9 b) – cvičně do školního sešitu

Písanka – str. 23
ČT – Jak si pejsek roztrhl kaťata – čtení na známky + jazykolamy

M – násobení číslem 3, pamětné počítání,
VM – str. 12 – celá
DÚ – MM – str. 3/2, 3 na středu

PRV – domácí ptáci – uč. str. 54,55 – společné čtení + video
Fotografování

INFO
Během fotografování se děti chtěly vyfotografovat i s kamarádem. Cena za jednu malou fotografii je 30,-Kč. Pokud fotografii nebudete chtít, vrátíme zpět panu fotografovi.  Cena za společnou fotografii  bude upřesněna. Vše budu vybírat, až budou fotografie hotové. Děkuji

Zítra výlet. Nezapomeňte přijít včas. S paní asistentkou se těšíme.

 

 

 

PÁTEK 21.4.

ČJ
UČ. STR. 89/6, 7 –  ústně + zápis slov na tabuli
PS – 30/4,5,6 – samostatně na známky
Pracovní list – barevná čeština pro druháky

DÚ – ČT – okopírovaný list 58, 59 – Jak si pejsek roztrhl kaťata

Plavání 2h

VV – portrét – prašné křídy
– květinová výzdoba

INFO
V pondělí 24.4.
– fotografování v 11h
– třídnická hodina
V úterý 25.4. – celodenní výlet – Příbram


VÝLET – PŘÍBRAM
7:15 – sraz před školou
7:30 – odjezd autobusem směr Příbram
16:00 – 16:15 – návrat (dle dopravní situace)
CO SI VZÍT NA VÝLET?
Batůžek, svačinu, pití, pláštěnku, sportovní oblečení, pevnou obuv, bílou kšiltovku z 1. třídy s logem ZŠ Stoliňská. Pokud bude velká zima, kšiltovky nedávejte.  Drobné penízky na útratu uschovat do peněženky. KINEDRY  pro případ nevolnosti v autobuse dejte půl hodiny před odjezdem a druhou půlku přibalit i na zpáteční cestu. Tuto skutečnost mi prosím nahlaste před odjezdem.
.

 

ČTVRTEK 20.4.

M –  čtvrtletní písemná práce
M – násobilka tří – zkoušení
VM – str. 11 – celá
MM – str. 3/1
DÚ – VM – vlepený pracovní list str. 50/1, 2 3 4 – dokreslit a dopsat příklady, znázornit na číselné ose, vybarvit násobky, příklady na pondělí 24.4.

ČJ – PS str. 29 – celá
Hra ve dvojicích – párové souhlásky
DÚ – kočky – str. 28/3

ČT – čít. str. 116 Na zahradě – zápis o sešitu ČTENÍ

HV – rytmizace, říkanka Na svatého Řehoře , hra na tělo
Mravenci – nová píseň – uč. str. 34
DÚ – naučit se 1. sloku písničky Mravenci uč. str. 34

INFO
Zítra PLAVÁNÍ
V pondělí 24.4. – fotografování
– třídnická hodina
V úterý 25.4. – celodenní výlet – Příbram

 

 

STŘEDA 19.4.

ČJ – kontrola písemné práce, společná oprava
Písanka – str. 21 – diktát slov, rozdělení slov
str. 22 – opis říkanky na známky

AJ – Laluhová
Čtvrtletní písemná práce.

AJ – Kochánková
On, ona má…
Společná hra.
Uč. str. 26 – celá
DÚ – PS – str. 25/4

M
VM – str. 10 – celá – procvičujeme 2 krát menší než….  o 2 méně než
Písnička Rybář a rybky.
VM – str. 11 – násobení číslem 3 – vyvození
Zápis násobků čísla 3 do sešitu školního.
DÚ – naučit se násobky 3 + opakovat a procvičovat na zítřejší písemnou práci

PRV –   kontrola písemné práce
Video – jaro, hospodářská zvířata, ptáci na jaře. Povídání o ptácích, kteří přilétají z teplých kraji.
Kontrola dú – PS – str. 61.

 

ÚTERÝ 18.4.

ČJ – čtvrtletní písemná práce
ČJ – uč. str. 88/1,2 – na fólii
Ochutnávka ovoce a zeleniny – školní projekt
DÚ – uč. str. 88/5 – napsat do sešitu ČJ – D

M – násobení a dělení 2
Počítání zpaměti, řetízky se zvonkohrou.
Rybář a ryby – píseň.
Opakování – geometrická tělesa
Zápis do sešitu školního
Násobky dvou – vypsat násobky na řádek.
Násobilka 2 – pomocí barevných teček vytváříme příklady.
0.2=0
:                        1.2=2
::                       2.2=4
:::                      3.2=6
::::                     4.2=8  atd….

Opakovat na písemnou práci, kterou píšeme ve čtvrtek 20.4.

M – 20.4.  – +, – do 100 s přechodem přes 10, násobení a dělení 2, písemné +, -, slovní úlohy, porovnávání, počítání se závorkami
 

ČT – čít str. 118 – Kdy je maminka nejkrásnější – čtení s porozuměním, dechová cvičení

 

 

PONDĚLÍ 17.4.

ČJ – opakujeme na písemnou práci
– psaní u,ů,
– psaní i,í, y,ý po tvrdých a měkký souhláskách
– uspořádání slov ve větě
– dělení slov na slabik-
– abeceda – řazení slov podle abecedy
– párové souhlásky
– slova nadřazená, podřazená a souřadná
– slova protikladná

PS – str. 27/8, 9, 11

M – násobení a dělení 2
VM – str. 8/1, 2 C
Pamětné řetězové počítání.
Písnička „Rybář a chytání kapříků“

PRV – písemná práce – opakování před písemnou prací

INFO
Dnes 17.4. třídní schůzky od 17:00h ve škole.

 

PÁTEK 14.4.2023

ČJ – procvičování na písemnou práci – psaní i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách, párové souhlásky
Písanka – str. 20 – dokončena + str. 21/1,2
Čtení – Kouzelná třída

Plavání 2h

VV – pohádka „O pejskovi a kočičce“  „Krteček“ – ilustrace k  pohádkám
– překvapení

INFO
Prosím o podpis v ŽK – zadní strana – třídní schůzky.
17.4. – písemná práce z PRV
17.4. – třídní schůzky od 17:00h ve škole

ČTVRTEK 13.4.2023

M –  dělení do skupin po dvou
Činnost s papírovými kolečky, tvoření skupin po dvou, zápis na tabuli.
VM – str. 9 – celá
Hra – mouchy – procvičení násobení a dělení 2
DÚ – MM – str. 2/2 – poslední 2 sloupečky + 2/3 na pondělí 17.4.

M – G 
Opakování učiva z geometrie – čáry, přímky, úsečky, body, měření úseček na cm, mm.
VM – zelená M – str. 64/ 1
MM – str. 48/celá
DÚ – VM str. 64/2 – narýsovat do sešitu G (žáci dostali sešity domů) na čtvrtek 20.4.

ČJ – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Běhací diktát – práce ve skupinách, zápis, kontrola, rozdělení bodů
PS – str. 26/4,5,6
DÚ – PS – str. 26/7

ČT – recitace básně „Včela“
DÚ – písanka str. 20 – opis říkanky „Jarní“

INFO
V pondělí 17.4. proběhnou třídní schůzky od 17:00h
Třídnická hodina proběhne v pondělí 24.4. Konec výuky ve 12:35h.
Fotografování naší třídy bude 24.4.
Celodenní výlet do Příbrami 25.4.

 

STŘEDA 12.4.2023

ČJ – diktát slov, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Uč. str. 85/3 – fólie
Uč. str. 86/5, 7 – ústně + zápis slov na tabuli
DÚ –  uč. str. 86/8 – napsat do sešitu ČJ – D – slova zapisovat do řádku

AJLaluhová
Funny faces – opakování částí obličeje, rozhovory ve dvojicích, kresba podle poslechu
I´ve got – já mám…
He ´s got – on má…
She ´s got – ona má…
PS – str. 25/3 – společně – He has got –  He ´s  got
DÚ – pracovní list –  celý – opakování na pís. prác – pocity, části obličeje

AJ – Kochánková
Uč. str. 25 – celá + poslechy
DÚ – PS – str. 25/3

M – násobení a dělení – 2
Práce s papírovými číslicemi – tvorba příkladů, počítání zpaměti
VM  str. 7/2,3
VM – str. 8/2 A, B
DÚ – procvičovat násobení a dělení číslem 2 zpaměti

PRV – hospodářská zvířata
Zvířecí rodiny – samec, samice, mládě. Užitek pro člověka.
PS – str. 60 – celá
DÚ – PS str. 61 – celá na pondělí 17.4.

INFO
Vybírám 200,- Kč na školní výlet.
Některým dětem chybí fólie, kterou potřebujeme do čj.
Třídní schůzky proběhnou v pondělí 17.4. 2023 od 17:00h ve škole.
Třídnická hodina bude v pondělí 24.4.2023. Konec výuky 12:35.
Čtvrtletní písemné práce budeme psát:
PRV – 17.4. – jaro, měsíce jara, rostliny, hospodářská zvířata a jejich užitek
ČJ – 18.4. – psaní i,í,y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní u, ú, ů, párové souhlásky na konci a uvnitř slov,  slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména, slova opačného významu
AJ – 19.4. – slovní zásoba – domácí mazlíčci, pocity, části obličeje + jednoduché věty
M – 20.4.  – +, – do 100 s přechodem přes 10, násobení a dělení 2, písemné +, -, slovní úlohy
 

ÚTERÝ 11.4.2023

ČJ – slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Uč. str. 85/1  + zápis do sešitu
PS – str. 25 – celá
DÚ – PS – kočky – str. 28/2 

M – dělení číslem 2
VM – str. 6 – celá
VM – str. 7 – žlutý rámeček + pergamen
7/1 – kdo nestihl dokončí na zítra
DÚ – MM – str. 2/1
                            2/2 – první 2 sloupečky

ČT – recitace básničky „Včela“ – (zkoušení 2 žáci)
Čítanka – str. 114 – Velikonoční básničky a říkanky – Pomlázka   Zajíčkova koleda
Čítanka – str. 115 – Malování kraslic – plynulé čtení
DÚ – naučit se básničku „Včela“ zpaměti na čtvrtek 13.4.

Psaní – str. 19 – celá

Pro nemocné – pracovní sešity jsou připraveny na vrátnici.

 

ÚTERÝ

ČJ –  sloh
Uč. str. 84/ 1, 2 – ústně – vzkaz, textová zpráva (SMS)
Uč. str. 84/3 – zápis do školního sešitu
PS – str. 24/ 1, 2

ČJ – slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Uč. str. 84/1 + čtení žlutých rámečků
Uč. str. 84/2 – do sešitu školního
PS – kočky – str. 27/1

M
VM – str. 4/3A, B
VM – str. 5 – celá
DÚ – MM – str. 1/3,4

ČT 
Čítanka – str. 110 – Království včel
Význam slov – med, vosk, propolis, mateří kašička, pyl

INFO
Zítra 5.4. proběhne projektový den na téma: „Velikonoce.“ Žáci se tento den nebudou učit.
Naše třída 2.B bude celé 4 hodiny na druhém stupni (hlavní budova školy). Přinesou si v batůžku pouze svačinu, pití a penál. Pro žáky jsou připraveny tvořivé dílny.
Ráno se žáci sejdou s paní asistentkou u nás ve třídě a v 7:55 budou odcházet na hlavní budovu. Prosíme, aby žáci přišli včas. 

Hezký den a krásné Velikonoce.
Kateřina Laluhová

 

PONDĚLÍ 3.4.2023

ČJ
Uč. str. 83/11, 12 – ústně
PS – kočky – str. 26/2 – napsat slova do sešitu ČJ – Š
/3,4 – samostatně

M – násobení číslem 2
VM – str. 3/1, 2, 3, 4A,B
Hra – mouchy
DÚ – VM – str. 4/1,2

ČT – čítanka str. 109 – báseň „Včely“ – do sešitu ČTENÍ – opsat 4 verše i s obrázky
DÚ – naučit se básničku zpaměti na 11.4. (po Velikonocích)

PRV – ptáci a jejich hnízda
uč. str. 51 – přečíst, pojmenovat ptáky, rozdělit na stálé a stěhovavé
PS – str. 63 – celá

 

PÁTEK 31.3.2023

ČJ – uč. str. 83/7, 8 – ústně + fólie
PS – str. 23/5,6,7 – samostatně + kontrola společně
DÚ – PS – kočky – str. 25/1

VV + PČ – velikonoční přáníčka

 

ČTVRTEK 30.3.2023


VM – str. 63/1  – hodiny digitální, analogové
MM – str. 47/1,2,3 – kdo nestihl cv. 3 dokončí o víkendu

M – VM – nový díl – str. 1- celá  + str. 2 – celá – násobení číslem 2 – vyvození učiva
ŠS – opis příkladů podle Matýska ze str. 2 – (žlutý rámeček)
DÚ – MM – nový díl str. 1/1

ČJ 
Uč. str. 82/4,5, – ústně
Uč. str. 83/6 – písemně do ŠS
PS – str. 22/2,3,4
DÚ – PS – str. 23/8

ČT – čtení na pokračování Kouzelná třída
Písanka – str. 18 – celá

INFO
Dnes žáci dostali nový díl matematiky. V pondělí si přinesou obalené pouze fialové díly.  Zelenou matematiku budeme potřebovat na jednu hodinu geometrie po velikonocích na 13. 4. Budu připomínat po prázdninách.

5. 4. VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN – tvořivé dílny s žáky druhého stupně. Žáci se tento den nebudou učit.
6. – 10. 4. – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
24. 4. – SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ NAŠÍ TŘÍDY- tento den se fotografuje pouze třída 2.A a 2.B
25. 4. – CELODENNÍ VÝLET DO PŘÍBRAMI – 2.B a 2.A    Informace zašlu emailem.

 

TŘEDA 29.3.2023

ČJ – slabiky dě, tě, ně
Uč. str. 82/1, 2 3 – ústně
Zápis do sešitu.
DÚ – PS – str.22/1, 2 – modrý a zelený sloupeček

AJ – spojena
5 lekce Funny faces
Uč. str. 24 + PS str. 24/1


VM str. 60 – celá
MM – str. 46 – celá

PRV
PS – str. 58,59 – dokončeno
DÚ – uč. str. 50 – vyhledávat stromy a živočichy v jarním lese, naučit se je pojmenovat

INFO
5. 4. VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN – tvořivé dílny s žáky druhého stupně. Žáci se tento den nebudou učit.
6. – 10. 4. – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
24. 4. – SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ NAŠÍ TŘÍDY- tento den se fotografuje pouze třída 2.A a 2.B
25. 4. – CELODENNÍ VÝLET DO PŘÍBRAMI – 2.B a 2.A    Informace zašlu emailem.

 

 

ÚTERÝ 28.3.2023

ČJ 
Uč. str. 81/1,2,4 – sloh
PS – str. 21/1a
DÚ – PS – str. 21/3, 4 na čtvrtek 30.3.

ČJ
Uč. str. 80/9, 10 –  ústně
PS – str. 20/3 – oprava chyb v básničce
PS – kočky str. 34/2a
DÚ – kočky str. 34/2b


MM – str. 44 – celá  + str. 45/4
VM – str. 62/1
DÚ – VM – str. 62 – dokončit

ČT – čít str. 107 -108 Káťa a Škubánek
Pís. str. 16 – celá  + str. 17/5 řádků

INFO
Ve škole se opět vyskytly vši. Prosíme o důkladnou kontrolu vlasů u vašich dětí. Děkujeme

 

PONDĚLÍ 27.3.2023

INFO
Po dobu mé nepřítomnosti z důvodu nemoci, zapíši na stránky informace o probraném učivu v pozdějších odpoledních hodinách. Děkuji za pochopení.

ČJ – uč. str. 80/4 – do sešitu školního 6 slov + protikladná slova
uč. str. 80/6 – ústně
PS – str. 20/2
DÚ – PS – str. 20/4

ČT – čít. str. 102 – 103
Pís. str. 16 – opis říkanky

M – MM- str. 41/1, někdo stihl i cv. 2
VM – str. 45/1,2
VM – str. 60/1 – zítra dokončí
DÚ – MM – str. 31/2 + 43/2  – vyvození násobení
Doma si děti mohou skládat kostičky nebo drobné předměty pro lepší představivost násobilky.

PRV – uč. str. 46 – 49 jaro – květiny, rostliny, keře – vyhledávání na obrázku
PS – str. 58
DÚ – str. 58 – dokončit cviční s kašpárkem

 

 

PÁTEK 24.3.2023

ČJ – párové souhlásky – opakování
Uč. str. 79/1,3
PS – str. 20/1a, b, c, d + čtení básně

Plavání 2 hodiny

VV + PČ – Velikonoce – věneček z papírových vajíček, kresba voskovou pastelkou, anilinové barvy

INFO
23.3. – sběr starého papíru – za přinesený sběr děkujeme.
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

 

ČTVRTEK 23.3.2023

M –  5min +, – do 100 s přechodem přes 10
sčítání a odčítání dvojciferných čísel, práce s papírovými mincemi, zápis do ŠS
Typy příkladů 45+22=      68-33=
DÚ – MM – str. 45/1,2,3 na pondělí.
 
G – opakování druhy čar, body, přímky, úsečky
Rýsování – spojování bodů
Osová souměrnost
DÚ –  G – okopírovaný list str. 23/3 b, c, d  – osová souměrnost, překreslování obrázků podle osy tak, aby byly obrázky symetrické. DÚ je na čtvrtek 30.3.

ČJ – párové souhlásky H- CH
Uč. str. 78/1,2,3 – ústně + na fólii
PS – str. 19/2,3,4
DÚ – uč. str. 78/4 – 1., 2. sloupeček. Napsat do sešitu ČJ – D

ČT – rýmování, jazyková rozcvička, sluchová analýza a syntéza
Čít. str. 100 – 101 Jak přivolali jaro.
Pranostiky „Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout“. ‚Vysvětlení pranostiky.
Ukázka ptáčků z příběhu.
DÚ – čtení z okop. listu Sluníčko a pampelišky
V pondělí budu zkoušet hlasité čtení. 

INFO
Dnes jsem dětem rozdala závaznou přihlášku na školu v přírodě. Prosím o vyplnění a zaslání zpět. Pokud se žák nebude účastnit švp, napište ke jménu vašeho dítěte poznámku – NEBUDE SE ÚČASTNIT ŠKOLY V PŘÍRODĚ. Děkuji za spolupráci.
Kopii mají žáci v žákovské knížce.

Zítra plaveme.

 

STŘEDA 22.3.2023

ČJ
Uč. str. 77/6,7, + žlutý rámeček
Zápis do sešitu ČJ – Š – slova, která si musíme pamatovat! Např. ať, už, když, přes, než …
PS – str. 18/4

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – barvy, čísla, pocity, čtení vět z dú
Uč. str. 22 – čtení komiksu – Good morning. Good afternoon. Good evening.
PS – str. 22/7 – doplňujeme slova do vět. Společné čtení. Rozhovor ve dvojicích.
PS – str. 19 – Play the game.  Otázky, odpovědi.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby.
Uč. str. 22 – čtení vět.
Ps – str. 22/6
DÚ – PS – str. 22/7 –  na příští týden

M – 5min  +, – do 100
VM – kontrola dú str. 59/1,3 – společně
VM – str. 59/4 – samostatně + str. 61/1, 4
Rychlostní počítání do 100 s Matýskem na IT

PRV – Jarní procházka s překvapením.  Děti povypráví doma, kde jsme byli na návštěvě.

INFO
23.3. – sběr starého papíru
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

 

ÚTERÝ 21.3.2023

ČJ – PS – KOČKY -str. 21/1,3  +str. 22/f
Uč. str. 77/2,3
Do sešitu ČJ – Š – uč. str. 77/4 – psaní krátkých vět.  Např. Černá tužka. Hnědá šiška.
DÚ – PS  – kočky – str. 34/1

M – práce s papírovými mincemi – rozcvička
VM – str. 58 – celá
DÚ – VM – str. 59/1,3 – počítání do 100 a počítání se závorkami
Zítra píšeme malý testík.

ČT – čít. str. 100 Jak přivolali jaro. Povídání o jaru a ptáčcích.
Psaní – str. 14 – poslední 3 řádky
str. 15 – celá

INFO
23.3. – sběr starého papíru
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

PONDĚLÍ 20.3.2023

ČJ – párové souhlásky Š – Ž
Uč. str. 77/1 + práce se slovy a obrázky
Zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 18/1,2
DÚ – PS – str. 18/3

M – VM – 57/1,2,3,4 + procvičování pamětného +, – do 100 s Matýskem na IT
DÚ – VM – str. 57/5 – slovní úloha
Procvičovat počítání zpaměti.

ČT – přednes básně “ Horečka“
Psaní – PS – kočky str. 16 – celá
DÚ – písanka str. 14 – opis říkanky POHÁDKOVÁ

PRV – jaro, jarní  měsíce, počasí na jaře, jarní květiny
Uč. str. 46 – 47
Skupinová práce – skládání jarní květiny nebo ptáčka, který přilétá z teplých krajin.
Naučit se poznávat jarní květiny viz. učebnice

INFO
23.3. – sběr starého papíru
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

 

PÁTEK 17.3.2023

ČJ –  PS – kočky – str. 19 – celá
str. 20 – celá – kdo nestihl, dokončí příští hodinu

Plavání – 2h

VV – jarní sluníčko – míchání barev, otisk do plochy, práce s temperovou barvou
– kresba tuší – jarní kytičky dokreslené do sluníčka

INFO
23.3. – sběr starého papíru
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

ČTVRTEK 16.3.2023

ČJ – párové souhlásky S – Z
Uč. str. 76/1,2 – ústně, odůvodnění pravopisu, význam slov, tvary slov, slova příbuzná
PS – str. 17/1,2
DÚ – Ps – str. 17/2 – dokončit  +  cv. 3 – křížovka (do křížovky mohou žáci psát velká tiskací písmena)

Čtení – báseň – Horečka str. 92
Psaní – pís. str. 12 – celá
DÚ – psí. str. 13 – celá
DÚ – čtení – naučit se zpaměti básničku Horečka.  Na pondělí  20.3.

M – samostatné počítání
MM – str. 40/3
MM – str. 38 – 39 žáci počítají cvičení, která si vyberou.

M – G 
Práce s tablety – školákov, rysava
Žáci procvičují doma na těchto webových stránkách i geometrii.
Sčítání do 100 s přechodem přes desítku (skolakov.eu)
Luštěnky | Matematika 2.ročník (websnadno.cz)

HV – Když máš radost – skupinové zpívání, nota – celá, půlová, čtvrťová – pohybová aktivita v kruhu, zápis do notového sešitu.
Ten kdo neměl notový sešit, bude mít příští hodinu!

INFO
Zítra plavání. Nezapomeňte věci.

 

 

STŘEDA 15.3.2023

ČJ – uč. str. 74/5,6,  + str. 75 4,5 – ústně + zápis slov na tabuli -slovní guláš
Diktát slov – párové souhlásky
Skupinová práce ve dvojicích – spojování slov se slovy příbuznými

AJ – Laluhová
Opakování – pocity.  She is…. He is….Otázky, odpovědi.
Uč. str. 22 – části dne – pozdravy Good morning. Dobré ráno.
Good afternoon. Dobré odpoledne
Good evening. Dobrý večer.
PS – str. 22/6
DÚ – PS – str. 23/8,9

AJ – Kochánková
Opakování She is… He is …..Ona je…   On je…
Pracovní list
PS – str. 21 – celá
DÚ  – str. 23/8,9

M – +, – do 100 s přechodem přes 10. Počítadla.
VM – str. 56 – celá. Kdo nestihl dopočítá zbývající cvičení na této straně.
DÚ – MM – str. 37/1 + str. 40/1,2 – rozklady

PRV – PS – str. 30 – celá + str. 31/ 1,2,3 – opakování rodina, domácí mazlíčci Ájin zpravodaj
DÚ – PS str. 31/4,5 – vyluštit tajenku a dokreslit zvířata do příbytků. (na 20.3.) 

INFO
Dnes mají někteří žáci předložit rodičům předepsaný list papíru. Prosím o podpis.
Některým žákům chybí mazací tabulky, dopisují fixy. Prosím o doplnění. Děkuji

23.3. – sběr starého papíru

 

 

ÚTERÝ 14.3.

ČJ – párové souhlásky V – F – vyvození učiva, tabule, obrázkový materiál
Uč. str. 75/1
Zápis do sešitu čj – š
Skupinová hra – čtení slov z kartiček, odůvodnění pravopisu
PS – str. 16/1,2
DÚ – str. 16/3,4

Čtení – Když se zoubek neléčí

M – VM – str. 54/3  + str. 55 – celá
DÚ – str. 55/4,5 – kdo nestihl

PONDĚLÍ 13.3.2023

ČJ – párové souhlásky ď, ť
Uč. str. 74/1,2 – práce na fólii, význam slov
Hra se slovy – soutěž
PS – str. 15/ 1,2,5 – odůvodnění pravopisu, společná kontrola
DÚ – uč. str. 74/3 – napsat 4 věty do sešitu ČJ – D 

M – VM – str. 52/3,4,5
VM- str. 53/2,5
VM – str. 54/1 – první řádek
DÚ – VM – str. 57/1 – dokončit + cv. 2 – slovní úloha

ČT – Jak jsme šli k zubaři čít. str. 87 – otázky k textu, zápis odpovědí.

PRV – domácí mazlíčci – ukázka živého křečka domácího a ježka
Příbytek, jídlo, jak se staráme o křečka, co má rád, jak se chová, kdy je aktivní, kdy spí, co rád dělá, zajímavosti z knihy  „Domácí mazlíčci.“

 

PÁTEK 10.3.2023

ČJ – párové souhlásky, diktát slov
Pracovní list str. 40/1 – slova příbuzná
DÚ – pracovní list str. 40/2 – slova příbuzná, hledání dvojic
DÚ – čtení z okopír. listu Jak jsme šli k zubaři 

Plavání 2h

VV + PČ – jarní květina – skupinová práce
Stříhání, lepení, kreslení ornamentů, zdobení. Kombinovaná technika – papír

INFO
23.3. – sběr starého papíru
28.3. – třídnická hodina
31.3. – Noc s Andersenem – akce školní družiny

 

 

 

 

ČTVRTEK 9.3.2023

M – obchodování – skupinová práce.
Nákup v obchodech –  Knihkupectví   Drogerie    Hračkářství   Ovoce a zelenina
– nákupy podle  seznamů
– zjištění ceny
– součet za celý nákup
– platba 100Kč
– kolik dostanu nazpět

M – prezentace každé skupiny, hodnocení učitele, hodnocení žáků, co se nám podařilo, oprava
Odměna – nákup v obchodě s cukrovinkami
DÚ – MM – str. 32/1 + str. 36/1,3

ČJ – párové souhlásky D – T
Uč. str. 73/1,2,3,4 – ústně
PS – str. 14/1,2
DÚ – str. 14/3

ČT – bajka Liška a čáp na známky
HV – rytmizace, vyťukávání rytmů, zpěv – opakování písní

 

 

STŘEDA 8.3.2023

ČJ – párové souhlásky B – P, kontrola dú
Uč. str. 72/3 – ústně
Uč. str. 72/5 – do školního sešitu
DÚ – PS – kočky – str. 18/1,2

AJ – Laluhová
Testík – slovní zásoba – pocity – 6 slovíček
Uč. – str. 21 – celá
He is happy. On je šťastný.
She is happy. Ona je šťastná.
PS – str. 21/3
DÚ – PS – str. 21/4, 5 – na příští hodinu 15.3.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby
Uč. str. 21 – celá
PS – str. 21/3

M – obchodování, činnost s papírovými mincemi, dopočítávání do 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč.
Pracovní list – MLÉKÁRNA – nakupujeme jako dospělí.
DÚ – VM – str. 52/1,2 +str. 53/1 – písemné +, – 

PRV – domácí mazlíčci, péče o domácí mazlíčky
Uč. str. 28, 29 – společné čtení, vypravování
PS – str. 29/ kašpárek, + doplň věty
DÚ – PS – str. 29/ kniha – nastříhat a dolepit slova k domácím mazlíčkům na pondělí 13.3.

INFO
23.3. – sběr starého papíru

 

 

 

ÚTERÝ 7.3.2023

ČJ – slova příbuzná, párové souhlásky B – P
Uč. str. 72/1, 2 – ústně
PS – str. 13/2,3 – skupinová práce ve dvojicích, kontrola, oprava
DÚ – uč. str. 72/4 – napsat do sešitu ČJ – D – datum, opsat slova a doplnit souhlásku B nebo P

Čtení – Kocour Modroočko a dvojnožec – porozumění čtenému, otázky, odpovědi
Psaní – str. 10 – přesmyčky, str. 11 – přesmyčky, spojování bodů podle abecedy

M – obchodování – činnost s papírovými mincemi, nakupování, vyplácení peněz, vrácení peněz do 20 Kč, do 50 Kč do 100 Kč.
Společné počítání u tabule.
Pracovní list – MLÉKÁRNA – úloha s Vítkem hotová
DÚ – pracovní list MLÉKÁRNA – cv. 2,3,4 – Emil, Tomáš, Ota

ČT – bajka – Liška a čáp – ponaučení z příběhu
DÚ – Liška a čáp  zůstává na čtvrtek 9.3. Budu zkoušet na známky.

INFO
23.3. – sběr starého papíru

 

 

 

PONDĚLÍ 6.3.2023

ČJ – slova příbuzná, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
Uč. str. 70 – celá – ústně
Uč. str. 71 – celá ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 12/1,2
DÚ – PS – str. 12/3 – batoh – batohy – píšeme h   + cv. 4
Čtení básniček z PS.
DÚ – okopírovaný list str. 81  – bajka Liška a čáp

M – VM – str. 50 – celá – porovnávání
VM – str. 51 – celá – +, – do 100
Hra bingo.

PRV – opakování – měsíce, roční období, dny v týdnu, povolání
PS – str. 54/1,2  + str. 55/1,2,3 – samostatně na známky

INFO
Prosíme o důkladnou kontrolu  vlasů. Ve škole se vyskytly vši. 
23.3. – sběr starého papíru

 

 

 

 

PÁTEK 3.3.2023

ČJ – slova příbuzná, kořen slova
PS – str. 11/1a, b, c  + 2
DÚ – PS str. 11/3
Číst nahlas oblíbenou knihu 15- 20 min.

Psaní – pís. str. 10/1

Plavání 2h

VV – tričko + kresba smajlíků
Popsat sami sebe  pomocí smajlíků a emotikonů. Uhádneš kdo jsem podle trička?

– keř zlatého deště – kombinovaná technika – prašná křída + krepový papír

INFO
Prosíme o důkladnou kontrolu  vlasů. Ve škole se vyskytly vši. 
23.3. – sběr starého papíru

 

ČTVRTEK 2.3.2023

M – hodiny analogové ( ručičkové), digitální, práce s papírovými hodinami
VM – str. 48/1,2,3
MM – str. 34/1,2
DÚ – procvičovat určování času na ručičkových hodinách i na digitálních
M – G – měření úseček na cm, mm
MM  – str. 35 – celá
Pracovní list – str. 74/1,2  + str. 75/1,2,   3 – částečně
DÚ – G – dokončit pracovní list str. 75/3,4,5 na příští hodinu G (9.3.)

ČJ – tvary slov, slova příbuzná, kořen slova
Uč. str. 70/1,2
Práce ve skupině – tvorba příbuzných slov + kořen slova

ČT – Kouzelná třída – čtení na pokračování
Psaní – pís. str. 8 – celá
DÚ – pís. str. 9/1,2,4 (tužka, pusa, puzzle)

HV – Masožravá kytka – zkoušení na známky
Taneček na písničku „Na tý louce zelený“

Zítra plavání.

Info
Školní družina informuje:
Dne 31.3.2023 proběhne ve škole akce „Noc s Andersenem“
Bližší informace najdete na stránkách školní družiny.

 

 

STŘEDA 1. 3. 2023

ČJ – testík na dělení hlásek
Tvary slova
Uč. str. 69/2 – ústně + tvorba vět
Skupinová práce – tvary slova, předložky, čtení, kontrola
DÚ – ústní. Pozoruj osoby, věci nebo zvířata ve svém okolí. Vyber si např. slovo stůl a toto slovo si řekni v jiném tvaru. Pomohou ti předložky.
stůl –  pod stolem, u stolu, na stole
maminka – u maminky, s maminkou, o mamince, vedle maminky
kočka – o kočce, s kočkou, u kočky, pro kočku atd…..

AJ – Laluhová
Pocity, nálady. Opakování slovní zásoby.
Otázky a odpovědi.
Are you happy? Yes, I´m happy.   No.

Uč. str. 20/2 + práce s obrázky
PS – str. 20/2  + str. 21/2 – dokreslení obličejů
DÚ – opakovat si slovní zásobu i s psaním – happy, sad, thirsty, angry, scared, hungry, tired. Příští týden test na slovní zásobu.  

AJ – Kochánková
Pocity, nálady. Opakování slovní zásoby.
Uč. str. 20 – celá + PS – str. 20 – celá
DÚ – opakovat jednoduché fráze. Otázky, odpovědi viz. uč. str. 19 Play the game nebo okopírovaný list z minulé hodiny.

M – barevné počítání – samostatná práce
Oprava písemného +, – do 100
VM – str. 47/1 – slovní úlohy, inzerce – význam slova – vysvětlení, příběhy ze života dětí
DÚ – MM str. 33 – celá 

PRV – povolání dospělých, zájmy a koníčky dětí i dospělých, kontrola dú – povídáme si o babičce či dědečkovi
PS – str. 55 – celá

Nemocným dětem připravuji pracovní sešity na vrátnici.

ÚTERÝ 28.2.2023

ČJ – tvary slova
Uč. str. 69/1,3 – ústně  + vyvození na tabuli, písnička Hádaly se houby – práce s textem písně
PS – str. 10/1 a,b,  2
DÚ – PS str. 10/3,4

M – kontrola pís. práce písemného +, -, lepení do sešitu. Prosím o podpisy.
MM – str. 29/1 – 1. sloupeček
VM – 44/4,5
DÚ – VM – str. 46/2,3

ČT – čít str. 76 – čtení básniček, doplňování rýmů.
Domácí spotřebiče a pomocníci – vypravujeme si o tom, co nám v domácnosti pomáhá.
Psaní – pís. str. 7 – celá

TH na téma – bezpečné užívání mobilních telefonů, ochrana hesel, sdílení, digitální stopy atd…

 

 

PONDĚLÍ 27.2.2023

ČJ – dělení hlásek, opakování
PS – str. 8/4 ,5
Ústní zkoušení u tabule.
DÚ – PS – str. 8/5 – dokončit

M – testík – písemné +, – do 100, opakování u tabule
VM – počítání se závorkami str. 44/1,3
DÚ – MM – str. 29/2

 

ČT – sloh
PS – str. 9 – celá
Popis skřítka, kresba podle popisu, porozumění čtenému textu, vlastní popis.

PRV – budoucnost, současnost, minulost, povolání
PS – str. 54/ kašpárek – zajímavé věci z minulosti
Hádání povolání podle obrázků. Pantomima.
DÚ – PS – str. 54/domeček   + str. 55/ na papír (žáci mají v prv) nalepit vystřižené obrázky a napsat názvy povolání

Zítra 28.2. proběhne třídnická hodina. Konec výuky bude ve 12:35h.

 

 

PÁTEK 23.2.2023

ČJ –  PS – kočky – str. 14 – celá, str. 15 – 1. a 4. sloupeček
Uč. str. 66/5 – ústně + aktivita na koberci
PS – str. 8/ 5 – barevné obrázky s doplňováním slabik
Písanka – str. 6/2
DÚ – pís. str. 6/1 – opis říkanky

Plavání 2h

VV – klauni – dokončení
PČ – Origami – papírové obálky, nebe – peklo – ráj

Pozor!
Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy. Děkuji.

ČTVRTEK 23.2.2023

M – VM – str. 42/4,5
VM – str. 43 – celá
Počítání pro rychlíky.

Písemné sčítání a odčítání – společně u tabule + IT
VM – str. 46/1
G  – osová souměrnost VM – str. 34/3 – rýsování os podle pravítka
DÚ – písemné – do 100 – okopírovaný list 2 řádky
Dobrovolně -3 – 5 řádek
V pondělí bude písemka na písemné +, – do 100. Prosím rodiče o podpis do sešitu M – Š. Žáci si nalepili testíky z písemného +,-. Procvičujte.

ČJ – diktát uč. str. 66/7a
Projektová hodina s tablety – školákov.

ČT
Projektová hodina s tablety – čtení na gramar.in – Hledat (bing.com)
Pohádka „Tři prasátka“ porozumění čtenému textu, úkoly.

HV – opakování písní, hádanky
Masožravá kytka – společně + zkoušení na známky. Příště dozkouším ty, kteří to dnes neuměli.
Noty – celá, půlová, čtvrťová, osminová – okopírovaný list nalepen do sešitu hv.

Zítra – plavání.

 

STŘEDA 22.2.2023

ČJ –  pravopis po měkkých souhláskách, popis obrázku, tvorba rozvitých vět
Uč. str. 65/1 – ústně   65/2 – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
Kontrola dú
DÚ – PS – kočky str. 13/2,4

AJ – Laluhová
Lekce 4. Nová slovní zásoba – emoce
Uč. str. 20/1 + PS – str. 20/1 – pantomima
DÚ – obrázkový slovníček – napsat slovní zásobu do okýnek k osobám s určitým pocitem

AJ – Kochánková
Opakování vět – okopírovaný list.
Lekce 4. Nová slovní zásoba – emoce. Uč. str. 20/1
DÚ – procvičovat čtení a překlad otázek a odpovědí z okop. listu.

M – numerace do 100, +,-  do 100 s přechodem, práce s počítadlem
5 ti min. – písemné +, – do 100
VM – str. 41/1,2,3,4,5
DÚ – VM str. 41/6  + str. 42/1,2,3 
Kdo potřebuje, tak doma procvičuje přechody přes 10 v oboru do 100 s počítadlem.

PRV – Aktivity – skupinová hra na 2 týmy. Otázky z prvouky. Skončilo to nerozhodně.
Uč. str. 45 – svět se mění. Čas. Přítomnost, minulost, budoucnost.
Budoucí povolání dětí.
DÚ – nakreslit na čtvrtku papíru (A4) budoucí povolání. Čím bych chtěl být, až budu velký. 
Nezapomeňte na název povolání. Na pondělí 27.2.

INFO
Příští týden 28.2. proběhne třídnická hodina. Konec výuky bude ve 12:35h.

 

 

ÚTERÝ 21.2.2023

ČJ – PS str. 12/1 – na známky
Cvičení na školákově Slabiky dy- di, ty – ti, ny – ni (skolakov.eu) – děti mohou procvičovat doma
PS – str. 6/4
DÚ – PS str. 7/3 – barevné pastelky – i, í, y,ý

ČT – Děti z Bullerbynu
Psaní – str. 4 – dokončena  + str. 5/1|
DÚ – pís. str. 5/2

M – barevné počítání
MM – str. 24/2  +25/2
DÚ – MM – str. 26/1
Zítra bude testík na písemné sčítání a odčítání.

ČT – čtení na pokračování – Kouzelné čtení
Vypravování, význam slov, vlastnosti osob. Pocity, nálady dětí.
Kresba na barevný papír – kouzelné pero.
Děti si barevný papír nalepí do sešitu ČTENÍ  a obrázek si dokreslí na čtvrtek 23.2.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala modré sešity s testíky. Prosím podepsat a přinést zpět do školy.
Pozor:
Ve třídě máme neštovice. Kontrolujte děti a jejich zdravotní stav.
Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy. Děkuji.
PONDĚLÍ 20.2.2023

ČJ – měkké souhlásky
Uč. str. 64/1,2,3 – ústně, fólie, IT
PS- str. 6/3
DÚ – PS – kočky – str. 11 – celá

M – 5min,  slovní úlohy, počítání v oboru do 100
VM – str. 38/2 – počítání s počítadlem – bez zápisu do sešitu
VM – str. 39/2,3
VM – str. 40/1,2,3,4,5
DÚ – str. 40 – kdo nestihl v hodině, dopočítá za dú

ČT – Děti z Bullerbynu – společné čtení, práce s textem, jména dětí, vesnice – výslovnost
DÚ – číst z okopírovaného listu
Psaní – str. 4/1 – opis říkanky

PRV – test – opakování
PS – str. 52 – celá + 53 – zelený domeček

Mám u sebe PS:  čj, prv, písanka, MM

INFO
Příští týden 28.2. proběhne třídnická hodina. Konec výuky bude ve 12:35h.

PÁTEK 17.2.2023

ČJ –  PS – str. 5/ 2,3,4
DÚ – PS – str. 6/1,2 + písanka – str. 2/3  řádky   str. 3 – celá

Plavání 2h

VV – kalendář – měsíce – skupinová práce
– Masopust – klauni z papíru

 

ČTVRTEK 16.2.2023

M – písemné odčítání
MM – str. 25/1 + počítání do školního sešitu – kontrola
DÚ – M – Š sešit – vlepený list – 8 příkladů na písemné odčítání
Úkol je na pondělí 20.2.

M – G – měření úseček
VM – str. 49/1, 2 – rýsujeme do sešitu G
Modelujeme ze špejlí a modelíny úsečky.

ČJ – diktát slov – měkké a tvrdé souhlásky
Uč. str. 63/5 – odůvodnění pravopisu
PS – str. 5/1

ČT – Kouzelná třída – společné čtení na pokračování.
Psaní – pís. str. 2 – opis říkanky ABECEDA

HV – Masožravá kytka – uč. str. 30
DÚ – učit se písničku zpaměti

INFO
Zítra 17.2. jedeme na plavání, proto si nezapomeňte vzít všechny potřebné věci.  Plavky, ručník, sprchový gel, hřeben, obuv do sprchy, plaveckou čepici, (plavecké brýle), podepsanou igelitovou tašku, igelitový sáček na přezůvky.

 

STŘEDA 15.2.2023

ČJ – 5 min – tvrdé souhlásky, dy, ty, ny
Uč. str. 62/4 – ústně + fólie + IT
Odůvodnění pravopisu podle obrázků.
DÚ – uč. str. 63/7 – napsat do sešitu ČJ – D.  Datum, slova psát vedle sebe na řádek psacím písmem. Slova oddělujeme čárkou.

AJ – Laluhová
Opakování čísel, domácích mazlíčků – hra v kruhu.
a big, a little – nová slovíčka – tvorba vět
PS – str. 16/5 – společné čtení a překládání vět
Uč. str. 19 – play the game – činnost ve dvojicích, plnění úkolů po přečtení

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby – zvířata, čísla, barvy. Otázky, odpovědi.
Uč. str. 19 – play the game – společná hra – plnění úkolů

M – 5 min – porovnávání + složení čísla – jednotky, desítky
Písemné odčítání s přechodem přes 10 – vyvození u tabule
VM – str.  38/1 – společně
VM – str. 39/1 – dopočítat za DÚ

PRV – opakování – zima, měsíce v roce, roční období, naše tělo, zdraví, části dne …otázky
PS – str. 51/2 – samostatná práce
Kalendář – skupinová práce
Příští hodinu píšeme malou písemnou práci. Naše tělo, zdraví, nemoc, úraz, měsíce, kalendář.

 

 

ÚTERÝ 14.2.2023

ČJ 1.- 2. h –  měkké souhlásky
Uč. str. 62/1,2
Zápis do sešitu ČJ – Š
Rozdělení obrázků k měkkým a tvrdým souhláskám. Práce na IT.
PS – str. 4/1,2,4
DÚ – PS – str. 4/3  + PS – kočky – str. 6/1

M – orientace v tabulce 1 -100, zápis čísel, jednotky – desítky, vyhledávání čísel, větší než, menší než
VM – str. 37/1,2,3,4
DÚ – str. 37/5 + str. 38/5

PČR – preventivní program – bezpečnost a ochrana zdraví. Děti velice chválím za chování a aktivitu.

Připomínám:
Dú z PRV – na zítra str. 50
DÚ – ze ČT – na čtvrtek Hrnečku vař!
V pátek 17.2.  jedeme na plavání. Informace jsem zaslala do emailu.

 

PONDĚLÍ 13.2.2023

ČJ – vypravujeme si zážitky z prázdnin, opakujeme hlásky, dělení hlásek
PS – str. 3 – celá

M – MM – str. 18 – celá + str. 19/2
DÚ – MM – str. 20 – celá. Slovní úlohy.
Matematická hra – mouchy

ČT – čít – str. 74 Štaflík a Špagetka staví dům – hlasité čtení, dýchání, porozumění čtenému textu, povahové vlastnosti zvířat – kladné a záporné vlastnosti
Do sešitu čtení – kresba domečku pro pejsky Štaflíka a Špagetku. Zítra dokončíme.
Psaní – pís. str. 1 – opakování písmen abecedy – obtahování tvarů písmen
Čtenářské listy – představování knih

PRV – projektová hodina – měsíce v roce – vytváříme celý kalendář. Práce ve dvojicích.

Zítra proběhne v rámci vzdělávání preventivní program pro žáky 1. stupně. 4. vyučovací hodinu.

 

 

 

ČTVRTEK 2.2.2023

M – VM – str. 31 – dokončeno + str. 35 – celá
DÚ – na prázdniny str. 36 – celá

M – G – rýsování do sešitu, úsečky, měření úseček, zápis

ČJ – PS – str. 2 – celá
Druhy vět – práce ve skupinách

ČT – Kouzelná třída – dočteno.
Psaní – kontrola dú + rozdán 2. díl písanek
DÚ –

HV – Grónská písnička, hudební kvízy z pohádek a filmů pro děti.

Žáci byli poučeni o bezpečném chování během prázdnin.

Dětem s paní asistentkou přejeme krásné jarní prázdniny.
Katka Laluhová

3.2. – pololetní prázdniny – družina je zajištěna pro nutné případy na naší škole od 7:00 – 16:30
6. – 10.2. – jarní prázdniny – družina je centrálně zajištěna pro nutné případy na ZŠ Ratibořická ve dnech 6.2. – 8.2. a na ZŠ Chodovická ve dnech 9.2. – 10.2.
17.2. první lekce plaveckého výcviku – info.  v emailu

 

STŘEDA 1.2.2023

ČJ – PS – str. 1- dokončení 4. cv.
Kočky – str. 5 – celá

DÚ – písanka str. 40 – celá

AJ – Laluhová, Kochánková
Srovnávací test pro 2. tř. – samostatná práce.
Uč. str. 9 – komiks – poslech + čtení vět

M – 5 ti min. – opis příkladů, +,- do 100
Písemné sčítání s přechodem přes 10
VM – str. 30/3  + str. 31/1
DÚ – MM str. 19/1

PRV – opakování – naše tělo, hygiena – hra pontomima
Uč. str. 40 -41 – společné čtení – měsíce v roce + období
Práce na IT – rozdělení měsíců do daných období
PS – str. 50 – zápis měsíců + osmisměrka
DÚ – str. 50 – dokončit. Tento úkol je až na středu 15.2. po prázdninách

 

3.2. – pololetní prázdniny – družina je zajištěna pro nutné případy na naší škole od 7:00 – 16:30
6. – 10.2. – jarní prázdniny – družina je centrálně zajištěna pro nutné případy na ZŠ Ratibořická ve dnech 6.2. – 8.2. a na ZŠ Chodovická ve dnech 9.2. – 10.2.
17.2. první lekce plaveckého výcviku – info.  v emailu

 

 

ÚTERÝ 31.1.2023

ČJ – procvičujeme učivo z 1. pol.
PS – 2. díl – str. 1/1,2,3

M – VM str. 30/ 1,2 – seznámení s násobením postupným sčítáním kostiček
Videa s Matýskem
Manipulace s kostičkami – tvoření dvojic, trojic

ČT – Kouzelná třída
Psaní – pís. str. 39 – celá
Pohádka – Káťa a Škubánek

Třídnická hodina, zhodnocení 1. pololetí, sebehodnocení žáků v ŽK str. 17.
Rozdávání pololetního vysvědčení.

INFO

1.2. – učíme se dle nového rozvrh hodin (žáci mají u sebe nebo viz. od 1.2. na bakalářích)
3.2. – pololetní prázdniny – družina je zajištěna pro nutné případy na naší škole od 7:00 – 16:30
6. – 10.2. – jarní prázdniny – družina je centrálně zajištěna pro nutné případy na ZŠ Ratibořická ve dnech 6.2. – 8.2. a na ZŠ Chodovická ve dnech 9.2. – 10.2.
17.2. první lekce plaveckého výcviku 

 

 

PONDĚLÍ 30.1.2023

ČJ – dělení souhlásek, třídění písmen  – společně u tabule, diktát hlásek
PS – str. 48 – celá + 49 – doplňování hlásek do slov (barevné vybarvování)
PS – mám u sebe.
Dnes jsem dětem rozdala nové PS s Agátou (2. díl) Prosím obalit.
Nemocní mají na vrátnici.

M – počítání se závorkami
VM – str. 29/4, 5
MM – str. 17/2
VM – seznámení s násobením do 2 – postupným sčítáním kostiček
DÚ – okopírovaný list str. 10 – vypočítat příklady se závorkami a políčka vybarvit ( 20 – 30 příkladů)

Psaní – písmena Z, Ž – str. 38/ 4 ř
DÚ – str. 38 – dopsat

PRV – Jídlo – jak říkáme jídlu, které jíme ráno, dopoledne, v poledne ….,  zdraví, hygiena,  nemoci, očkování – opakování učiva.
Roční období – měsíce v roce. Písnička
DÚ – PS – str. 48 – celá

INFO
31.1.2023   Pololetní vysvědčení bude dětem rozdáno 4. vyučovací hodinu, která bude zároveň i třídnická. Děti dostanou pouze výpis z vysvědčení, který si ponechají doma. Nezapomeňte na složku.
Tento den již nebudeme mít tělesnou výchovu. Děti si přinesou cvičební úbor domů.
Od 2. pololetí budeme plavat.

1.2. – nový rozvrh hodin (žáci mají u sebe nebo viz. od 1.2. na bakalářích)
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátky). Informace k plavání budu zasílat do emailu.

 

 

 

PÁTEK 27.1.2023

ČJ –  hlásky, souhlásky, opakování učiva
PS – str. 47/1 a, b, c, d, e, f   +cv. 3 – 1. část
DÚ – PS – str. 47/2

M – G – úsečky
VM – str. 34/1, 2 – do sešitu G
Zápis do sešitu + rýsování úseček. Děti chválím.
DÚ – MM – str. 22 – celá na 16.2.

SLOH – uč. čj. – str. 61/1 a, 2
Popis zvířat z obrázků. 3 věty.
DÚ – PS str. 46/1 – přečíst + cv. 4 – nakreslit zvíře a popsat jej. Děti mohou nakreslit i své oblíbené plyšové zvířátko. Pokud by někdo chtěl, může vypracovat tento úkol na čistý papír.
DÚ – čtení z okopírovaného listu „Hrnečku vař!“ obě strany na 16.2.

VV + PČ – výroba pomůcky do českého jazyka – papírové klíče na kroužku (dělení hlásek) Dětem se pomůcka velmi povedla.

INFO
Prosím o dokoupení barevných papírů do PČ.
Dětem dopisují fixy k mazacím tabulkám. Prosím také dokoupit. Děkuji.

31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátky). Informace k plavání budu zasílat do emailu.
Přeji hezký víkend K. L.

 

 

 

ČTVRTEK 26.1.2023

M – hodiny – určování hodin, celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě
VM – str. 33/4 – digitální hodiny, záznam času na digitálních hodinách – společné procvičování
DÚ – MM – str. 21/2, 3 

ČJ – tvrdé souhlásky
PS – str. 44/15    str. 45/19, 20 21    str. 49/7
PS  mám u sebe na kontrolu.
DÚ – PS – kočky – str. 3/1 – dokončit + str. 4/1 – procvičit psaní po slabikách hy, hý, chy, chý

Pís. str. 37 – celá
ČT – čít. str. 74 – Štaflík a Špagetka

HV – Grónská písnička J. Nohavica. gronska pisnicka – Hledat (bing.com)
Rytmizace. Taneček – Když máš radost …
DÚ – naučit se první dvě sloky Grónské písničky

 

INFO
Dnes jsem dětem rozdala nový rozvrh hodin, který je platný od 1.2.2023
Zítra si děti přinesou do pracovních činností jeden kovový kroužek na klíče. Budeme si vyrábět pomůcku do českého jazyka. Děkuji

Děkujeme za přinesený sběr starého papíru.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátek)

 

STŘEDA 25.1.2023

ČJ – dělení hlásek – opakování, tvrdé souhlásky
Diktát vět –  uč str. 60/14b
PS – str. 44/14
DÚ – PS – str. 45/18

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – společně.
PS – str. 18/1,2 – samostatná práce
PS – str. 19/3
PS mám u sebe.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby. Otázka Is it a cat?  Yes, it is. No, it isn´t.
PS – str. 18/1,2 – kdo nestihl cv. 2 dokončí za úkol

M – hodiny – tři čtvrtě na 8 ……, práce s papírovými hodinami, práce na IT
VM – str. 33/1, 2, 3
DÚ – MM – str. 17/1 + str. 21/1

PRV – Naše zdraví
PS – str. 47/1,2
DÚ – PS – str. 47/dokončit kašpárka a knihu

 

 

ÚTERÝ 24.1.2023

ČJ – slovní hrátky – odůvodňování pravopisu po tvrdých souhláskách, význam slov
PS – str. 43/12, 13
PS – str. 44/16
DÚ – uč. str. 60/13 – napsat do sešitu ČJ – D. Nezapomeňte na datum.

M – hodiny
VM – žlutá 4. díl – dokončena str. 63/ 1, 2, 3 –  čtvrtina Např. čtvrt na 2, čtvrt na 7 atd.. Práce s papírovými hodinami + IT
VM – str. 6/1
DÚ – VM str. 6/2,3
DÚ – trénovat poznávání hodin. Zítra nás čekají tři čtvrtiny.

ČT – plynulé a hlasité čtení Skřítek hospodáříček
PSANÍ – str. 36 celá, písmenko L, D, Ď. Opis slov.

TV – gymnastika – šplh na tyči, správný úchop, výdrž, přítahy, ručkování

INFO
26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny

 

PONDĚLÍ 23.1.2023

ČJ – hlásky, dělení hlásek, tvrdé souhlásky
Uč. str. 59/9, 10 – společně na fólii
Školní sešit – uč. str. 59/ 9 – opis slov z prvního  řádku
DÚ – PS – str. 43/9, 10, 11

M – kontrola dú VM str. 29/1, 2, 3   Kdo neměl dú, přinese zítra. Budu kontrolovat.
Práce s číselnou osou a vyhledávání čísel , která jsou větší něž dané číslo a zároveň menší než dané číslo.
MM – str. 16/1,2
DÚ – MM – str. 16/ 2  Kdo nestihl ve škole, dopočítá doma.

PRV – projektová hodina – lidské tělo, zdraví, zdravá strava
Práce ve skupinách.

ČT – psaní – akce školy – artistické vystoupení  v tělocvičně
DÚ – ČT – Skřítek hospodáříček + písanka str. 35 (úkoly z pátku)

INFO

26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny

 

 

 

PÁTEK 20.1.2023

ČJ – tvrdé souhlásky
Uč. str. 59/6,8 + rozcvička s písmenky
PS – str. 42/7,8

M – G – přímky
VM – str. 19/ 1 – ústně + video s Mtýskem
Sešit G – rýsování přímek + zápis

ČT – str. 71 – ok. list  – Skřítek hospodáříček
DÚ – číst  skřítka. V pondělí zkouším.
Pís. str. 35/ 4 řádky
DÚ – pís. str. 35 /4 řádky

VV – temperová barva, otisky kostiček do plochy – iglú
PČ – Eskymáci, lední medvědi, sněžní psi

 

ČTVRTEK 19.1.2023

TV – šplh o tyči – nácvik
M – VM – str. 27/5  str. 28 – celá
DÚ – VM str. 29/1,2,3
Zítra bude Geometrie.

ČJ – tvrdé souhlásky
Uč. str. 58/ 4 – ústně i na fólii + diktát slov z tohoto cvičení
PS – str. 42/1,2
DÚ – PS – kočky – str. 2/1 – + číst věty i básničku a str. 3/1 – 2 sloupečky

Čtení – číst. str. 70 – Tajné dveře – hlasité čtení, význam slov
HV – seznámení s novou písní. J. Nohavica – Grónská písnička.
Zápis do sešitu – notová osnova, nota celá a půlová, houslový klíč.

INFO
Dětem jsem rozdala předběžnou přihlášku na školu v přírodě. Prosím o vyplnění  a zaslání zpět do školy. Vyplňují i ti, kteří ví, že nepojedou. Děkuji
26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prádniny

 

 

STŘEDA 18.1.2023

ČJ – PS – str. 41/1,2,3
DÚ – PS – str. 41/4

AJ – Laluhová
Hra se slovní zásobou – bomba.
Uč. str. 12 – čtení vět + poslech. Kontrola dú.
Píseň – uč. str. 14 – Super pets.
Ps – str.  15/ 3 – poslech
Ps – str. 17/6 – křížovka – slovní zásoba s domácími mazlíčky
DÚ – PS – str. 17/7 – nakreslit oblíbeného mazlíčka + doplnit větu.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby lekce 1 – 3
Čtení vět uč. str. 15 – celá. Opakování a little dog – a big dog uč. str. 16
DÚ – PS – str. 17/7

M -5 ti min
VM – str. 27/ 1, 2, 3, 4 – práce s počítadlem do 100.
DÚ – MM – str. 15/ celá

PRV – naše tělo, části těla, nemoc, úraz
Uč. str. 36, 37, 38
PS – str. 45/1, 2
DÚ – PS – str. 46 – celá. 

 

ÚTERÝ 17.1.2023

ČJ – souhlásky  – dělení  souhlásek – měkké, tvrdé, obojetné
Uč. str. 57 – žlutý rámeček + cv. 2
Uč. str. 58/ 1, 2 + žlutý rámeček
PS – str. 40/1a, 2
Zápis sešitu ČJ – Š
DÚ – str. 40/3

Čtení – Kouzelná třída

M – MM – str. 12 – celá + barevné počítání
Číselné řady do 100. Samostatná práce s počítadlem.

TV – kotoul vpřed. Protahovací cvičení.

 

 

PONDĚLÍ  16.1.

ČJ – oprava pololetní písemné práce
Zápis do sešitu ČJ  – Š
PS  – str. 38 – celá

Recitace básně  – sněhová vločka

M – VM str. 26 – celá
DÚ – str. MM – str. 14 – celá

PRV – pololetní písemná práce.
PÁTEK 13.1.2023

ČJ – pololetní písemná práce
ČT – str. 64 – krmítko pro sýkorky
DÚ – číst nahlas 20 min oblíbenou knihu

Psaní – str. 34 – celá

M – zhodnocení písemné práce, společná oprava
VM – str. 25 – dopočítání
DÚ – MM – str. 13/2  + sovičky str. 14 a 15 vždy poslední cvičení se slovní úlohou

VV – zimní krajina
– zimní sport

 

INFO

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
26.1. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před hlavní budovou. Děti nosí lísteček, kolik kg přinesly.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

ČTVRTEK 12.1.2023

M – pololetní písemná práce

ČJ – uč. str. 56/ 9, 10, 11, 15 – pravopis psaní u, ú, ů, hlásky

Zítra píšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka.

ČT – čtení s porozuměním – hlasité a plynulé čtení na známky
Psaní  – pís. 33 celá – psaní T, Ť, F + vlastní jména zvířat

HV– My tři králové – zkoušení na známky.  Příští hodinu dozkouším.
TV – pobyt venku na dopravním hřišti. Běh, honičky, lezení, protažení těla na čerstvém vzduchu.

 

INFO

13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole

26.1. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před hlavní budovou. Děti nosí lísteček, kolik kg přinesly.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

STŘEDA 11.1.2023

ČJ – uč. str. 55/ 6,7,8 – práce na fólii + IT
Procvičení slov nadřazených, podřazených, souřadných. Vlastní jména.
DÚ – PS – str. 38/1 – číst text „Hloupý medvěd“

AJ – Laluhová
Mini test – číslovky, školní nábytek, otázky. Opakování slovní zásoby – barvy, věk, číslovky, domácí mazlíčci.
Uč. str. 12/1 – Superstars fan club. Name ….. Age …… Favourite colour …….
PS str. 12/5 – čtení vět, doplnění informací k obrázkům
DÚ – PS – str. 12/6

AJ – Kochánková
Uč. str. 16/ 1 – slovíčka malý a little …. velký a big……
PS – str. 16/5
DÚ – procvičovat číslovky 1- 20 – bude test

M – 5 min – pís. +, –
VM – str. 23 – celá + str. 24/1
DÚ – VM – str. 25/ 1,2,3
Zítra pololetní písemná práce.

PRV – Naše tělo
Uč. str. 36
PS – str. 44 – celá + vypravujeme si o našich kamarádech a jejich vlastnostech. Části těla – stříhání, lepení.
Pohybová píseň – hlava, ramena

 

INFO
12.1.pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

ÚTERÝ 10.1.2023

ČJ – opakování na písemnou práci
Uč. str. 53/3   + 54/1,3 – ústně, na IT
PS – str. 37/4, 5
str. 39 – celá
DÚ – procvičovat na písemnou práci

M – opakování na písemnou práci
Číselné řady, +, – do 20, počítání v oboru do 100, jednotky, desítky, písemné odčítání + kontrola
DÚ – procvičovat na písemnou práci

TV – kotoul vpřed (příště na známky)

INFO
12.1.pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

PONDĚLÍ 9.1.2023

ČJ – rozvoj slovní zásoby – vypravujeme si zážitky z víkendu
Hlásky, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky.
Nové učivo – slabikotvorné r, l, m – vyvození na tabuli
Uč. str. 53/ 1,2,    3 – do sešitu ČJ – Š
DÚ – PS – str. 37/2,3

M –  (str. 8/1  + str. 13/1) dú z pátku
VM – kontrola dú 20/1 + 21/1,2
VM – str. 21/3,4,5  + str. 22/ 1,2 – 2 sloupce
DÚ – VM – str. 22/2 – dopočítat, 3, 4, 5

PRV – zima – opakování + Ájin zpravodaj
PS – str. 43 – celá

ČT – str. 63 – čtení básní  SNĚHOVÁ VLOČKA   NA RYBNÍKU  (V. Fischer)
Opis básně SNĚHOVÁ VLOČKA  do sešitu ČTENÍ
DÚ – kdo nestihl opis básně, dopíše podle nakopírované kopie a nakreslí obrázek sněhové vločky do sešitu čtení na pátek 13.1.
Naučit se zpaměti jednu vybranou básničku  na pondělí  16.1.

 

INFO
12.1. – pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1. – pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1. – pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

Doplnění za pátek 6.1.2023
ČJ – uč. str. 52/souhlásky
Diktát – věty
Ps – str. 36/2, 3, 4
DÚ – uč. str. 52/4 – napsat do sešitu ČJ – D – slova podle vzoru

M – VM – 18/2,3,4  + str. 20/ 1,2,3,4
DÚ  – str. 20/5  + str. 21/1,2

Kouzelná třída – společné čtení + dočetli jsme čtenářské listy

VV + PČ – Tři králové. Vyprávění + pohádka. Práce s papírem. Stříhání, lepení, ohýbání, zdobení, poz

 

 

ČTVRTEK 5.1.2023

ČJ – souhlásky, grafický záznam souhlásek
Uč. str. 52/4 – procvičení dvojhlásek  – práce na fólii
Uč. str. 52/1,2,3 – vyvození souhlásek
DÚ – PS – str. 36/1a – číst báseň 3x + a) graficky vyznačit souhlásky

M – pracovní list – písemné sčítání, společně i na známky
VM – str. 18/ 1 – písemné odčítání
DÚ – MM – str. 8/1 – dopočítat  + str. 13/1

ČT – čít str. 62 V. Čtvrtek – Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli.
Pís. str. 32 – celá – psaní písmen R, Ř

HV – píseň  My tři králové – pracovní list, zpěv, doprovod na Orffovy nástroje

INFO
12.1. – pololetní písemná práce z matematiky
13.1. – pololetní písemná práce z českého jazyka
16.1. – pololetní písemná práce z prvouky

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

Albatros – zima 2023 – nabídka knih. Děti mohou nosit vyplněné objednávkové listy s přesnou částkou nejlépe do pátku 6.1.

 

 

STŘEDA 4.1. 2023
ČJ  – dvojhlásky – vyvození učiva
Uč. str. 51/1, 2 – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š uč. str. 51/3 – opis slov, vyznačení slabik, grafické vyznačení dvojhlásek
DÚ – pracovní list – str. 25 – vybarvit slova s dvojhláskami

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – nábytek, čísla, domácí mazlíčci
Uč. str. 14/1,2 – poslech, píseň – super pets  + str. 15/ 1 – poslech, otázka, odpověď – hádanky
PS – str. 14/2
DÚ – na příští středu 11.1. – opakovat psaní slovní zásoby – domácí zvířata, nábytek – bude test + PS – str. 15/4 – procvičit odpovědi
Ano, to je.     Yes, it is.
Ne, to není.  No, it is not. (No, it isn´t  –  zkrácený tvar).

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby – barvy, čísla, zvířata.
Uč. str. 12/1,2  + Ps – str. 12/ 6
DÚ – PS str. 12/5

M – počítání do 100, sčítání desítek
VM – str. 16/2,3,4   + str. 17/1 – první část
DÚ – VM – str. 17/1 – dokončit slovní úlohu + cv. 2

PRV – opakování – zima
PS – str. 40, 41 – obě strany
DÚ  – str. 42 – celá na pondělí 9.1.

 

 

ÚTERÝ 3.1. 2023

ČJ – opakování psaní u, ú, ů, procvičování na IT, pravopis, doplnění cvičení v PS – str. 35/5,6

M – vyvození písemného sčítání
VM – str. 16/1
MM – str. 8/1 – 1. řádek
DÚ – školní sešit ŠŠ – vlepený okopír. list str. 31/2 – vypočítat písemným sčítáním

ČT – vypravujeme si o prázdninách, co jsme dostali od Ježíška
Čtenářské listy – představování knih

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme Vám s paní asistentkou krásně prožité vánoční svátky, plné pohody, štěstí, lásky, vzájemného porozumění, laskavého pohlazení a radostných úsměvů. V Novém roce 2023 buďte hodně zdraví a ať se Vám všem daří.     

Dětem také  přejeme bohatého Ježíška a sněhovou nadílku, aby to o Vánocích bylo se vším všudy.  Děkujeme za milé dárečky, které nás moc potěšily a také velké poděkování za skvělou spolupráci. 
Nemocným dětem přejeme brzké uzdravení a na dárečky se můžete těšit po prázdninách 3.1.2023, kdy se také  všichni opět sejdeme.   Šťastné a veselé Vánoce 

Zobrazit zdrojový obrázek
Kateřina Laluhová a Pavlína Rosolová Marešová

 

ČTVRTEK 22.12.

Vánoční besídka, tombola, tradice Vánoc, pouštění lodiček, rozbalování dárků, zpívání vánočních koled, slovní hádanky.
Dnešní výuka končí v 11:40. 

 

 

ÚTERÝ 20.12.

ČJ – uč. str. 50/5 – ústně + na fólii
PS – str. 34/3 – opis vět na známky
PS – str. 35/1,2

Čt – čít. str. 60 – poslech čteného textu, samostatné čtení, vypravování
DÚ – číst oblíbenou knihu  + zápis do čtenářského listu do (3.1.2023)
DÚ – na prázdniny str. 30 – celá  do (3.1.2023)

M – VM – str. 15 – celá
Matematická hra.
DÚ – MM – str. 7 – dopočítat  + str. 10 – celá (3.1.2023)

TV – zimní radovánky, koulování

INFO
21.12. – projektový den – tvořivé dílničky s dětmi 2.stupně. Ráno děti zůstávají v šatně. Budeme přecházet na 2. stupeň v 7:50.  Děti, které chodí do ranní družiny, si vyzvednu. 
Děti si mohou přinést batůžek, svačinu, pití, penál, lepidlo, nůžky.

22.12. – vánoční besídka s tombolou. Nezapomeňte na dáreček do tomboly, svačinku, pití, cukroví na ochutnání nebo sušené ovoce, oříšky atd.. Děti mohou přinést hudební nástroj a zahrát nám nějakou koledu nebo písničku, kterou se naučily. Nezapomeňte na červenobílé oblečení, budeme se fotit u stromečku. 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 19.12.

ČJ – opakování a procvičování psaní u, ú, ů a samohlásek a, e, i, o, u, y na školákově.
Práce na IT. Čtení vět.

Psaní – pís. str. 29 – písmeno K, str. 31 – celá – písmena P, B
DÚ – na prázdniny str. 30 – celá  do (3.1.2023)
DÚ – čtenářský list – zapsat přečtenou knihu do  (3.1.2023)

M – opakování a procvičování na školákově – numerace do 100.

PRV – balení dárečků, vánoční zvyky a tradice.

INFO
21.12. – projektový den – tvořivé dílničky s dětmi 2.stupně.
Děti si mohou přinést batůžek, svačinu, pití, penál, lepidlo, nůžky.

22.12. – vánoční besídka s tombolou. Nezapomeňte na dáreček do tomboly, svačinku, pití, cukroví na ochutnání nebo sušené ovoce, oříšky atd.. Děti mohou přinést hudební nástroj a zahrát nám nějakou koledu nebo písničku, kterou se naučily. Nezapomeňte na červenobílé oblečení, budeme se fotit u stromečku. 

 

 

PÁTEK 16.12.

ČJ – psaní ú,  ů, u – vyvození učiva, zápis slov na tabuli
Uč. str. 50/1,2 – ústně
PS – str. 34/1,2. Pracovní list 1. cv. – doplňování písmen u, ú, ů do slov + vybarvování štětců

DÚ – pracovní list 2. cv. – doplňování u, ú, ů do slov  + vybarvení dárečků

M –  VM – str. 14 – kontrola dú
Práce ve dvojicích – počítání do 100 +, – ,  Hádanky typu „Myslím si číslo, které má 6 desítek a 4 jednotky“
MM – str. 5 – počítání na čas      str. 6/1,2 – společně       rychlíci i str. 7  – 1,2,3
Početní král

Čtení – Vánoce, které nechtěly být. J. Čapek.  Vypravujeme si o slušném chování dětí i dospělých.

INFO
Na vrátnici jsou připravené pracovní sešity pro nemocné děti. Můžete si je vyzvednout.

21.12. – projektový den
22.12. – vánoční besídka s tombolou
Oba dny se nebudeme učit.
Adventní okýnka –  16.12. – děti se mají usmát na kamaráda nebo příbuzné
17.12. – naučit se vánoční koledu
18.12. – zapálit 4. svíčku na adventním věnci
Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji hezký víkend K. L.

 

 

 

ČTVRTEK 15.12.

M – VM – str. 13 – celá
str. 14/1
DÚ – VM – str. 14/1,2

ČJ – písemná práce – význam slov
uč. str. 48/ 3,5
DÚ – uč. str. 49/10 – opis vět do sešitu ČJ – D + vyznačit všechny samohlásky kroužkem.

ČT – čtení Kouzelná třída
Psaní – str. 29/4 řádky

HV – AJ v hudební výchově. Slovní zásoba – Vánoce, zvoneček, svíčka, vánoční stromeček, hvězda, vánoční baňka, dárek, kapr

Vánoční anglické koledy.

 

 

ÚTERÝ 13.12.

ČJ – PS – str. 33/1, 2,3,4 – samohlásky.
Kontrola dú. Pranostiky.

M – VM – str. 11/4 – slovní úloha
VM – str.12 – celá
MM – str. 4/2 – 2 řádky číselných os

ČT – čít. str. 57 – Vánoce jsou za dveřmi.
Psaní – str. 28 – celá – písmena I, J, opis vlastních jmen
DÚ – číst okopírovaný list z čítanky – str. 58 O Vánocích, které nechtěly být.

INFO
Zítra
14.12. jedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. Sraz ve třídě v 8:00h. S sebou batůžek se svačinou, pitím a kdo bude chtít drobné penízky do peněženky na dárečky. Tento den se nebudeme učit. Jedeme MHD. Příjezd cca v 11:30 – 11:40. Děti půjdou na oběd a po té buď domů nebo do družiny. Doporučuji teplé oblečení, obuv s pevnou podrážkou. Už se na výlet moc těšíme.

 

PONDĚLÍ 12.12.

ČJ – Samohlásky – krátké, dlouhé. Vyvození učiva – tabule, zápis do školního sešitu.
uč. str. 48/ 1,2 – grafický záznam samohlásek.
DÚ – PS – str. 33/1a

M – numerace v oboru do 100
VM – str. 10/ 1,2   + str. 11/1,2,3
DÚ – MM – str. 4/2 – 2 řádky číselných os  + str. 5/1

PRV – Zima , zimní krajina, měsíce zimy, zvířata v zimě, stálí ptáci
uč. str. 32,33 – čtení, vyhledávání zvířat a rostlin – video s Ájou
PS – str. 38 – celá
DÚ – PS str. 39 – celá. Úkol je až na pondělí 19.12.

ČT – přednes básní + povídání o zimě

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. Sraz ve třídě v 8:00h. S sebou batůžek se svačinou, pitím a kdo bude chtít drobné penízky do peněženky. Tento den se nebudeme učit. Jedeme MHD. Příjezd cca v 11:30 – 11:40. Děti půjdou na oběd a po té buď domů nebo do družiny. Už se na výlet moc těšíme.
15.12. – sběr starého papíru

 

PÁTEK 9.12.

ČJ – uč. str. 46/3,4 – ústně
Práce s mazací tabulkou. Slova dělíme na slabiky.
Sešit školní – diktát slov, vyznačení slov jednoslabičných, dvojslabičných atd….

M – MM – kontrola dú – dovysvětlení zápisu desítky, jednotky. Oprava.
Práce s počítadlem. Určování desítek, jednotek.
VM – str. 9/1,2 – práce s číselnou osou. Zápis číslem na mazací tabulku, práce u tabule.
DÚ – VM – str. 9/ 3 – zápis podle vzoru u Matýska v pergamenu

ČT – čít. str. 55 – Křehůlek – čtení o sněhulákovi. Zápis do sešitu čtení.
DÚ – číst o andlíkovi, kterého si děti vyráběly v PČ + učit se básničku ze str. 56

Psaní – str. 27 – dopsaná str. – písmeno q, Q

VV – vánoční přání
– andílek – zápich

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru
AJ – dú – číslovky. Dětem jsem rozdala okopírovaný list.

 

 

ČTVRTEK 8.12.

M – počítání v numeraci do 100 – vyvození učiva, práce s počítadlem do 100.
VM – str. 8/ 1,2
DÚ – MM – str. 4/1
Komu chybí počítadlo do 100, bude mít na zítra. Nutné.

ČJ – dělení slov na konci řádku
uč. str. 46 /1, 2 – ústně
Zápis do školního sešitu + cv. 2 – rozdělujeme slova po slabikách viz cv. 1
DÚ – napsat do sešitu ČJ – D 8 libovolných slov pod sebe a rozdělit slova na slabiky. Viz. školní sešit. Např. ko – lo
ly – že
krá – lovna

 

ČT -čít . str. 56 – čtení básní. Verše, rýmy. Vyprávění o Vánočních zvycích.
DÚ – okopírovaná strana 56 – číst obě básničky + naučit se jednu vybranou básničku zpaměti. Na pondělí 12.12.

Psaní – str. 27/

HV – rytmizace, vytleskávání, koleda Štědrý večer nastal – doprovod na Orffovy hudební nástroje.

 

STŘEDA 7.12.

Dnes suplované hodiny
ČJ – uč. str. 45 – opakování básničky Tučňák + cv. 1d
PS – str. 32/3,4
Pracovní list – slova souřadná
DÚ – dokončit pracovní list 

AJ – nová slovní zásoba – domácí mazlíčci
uč. str. 12/1 – poslech + výslovnost
Práce s obrázkovým slovníčkem.
DÚ – naučit se slovní zásobu – domácí mazlíčci viz uč. str. 12 nebo obrázkový slovníček + PS – str. 14/1
DÚ – opakovat číslovky 1 -20. Okopírovaný pracovní list. Vystřihnout názvy číslovek a nalepit do správných okýnek.
Procvičovat psaní slovní zásoby. 
Dnes proběhla poslední hodina AJ v tomto roce. Příští týden jedeme do svíčkárny a další týden máme vánoční projektový den. Proto si úkoly průběžně doplňujte a procvičujte přes vánoční prázdniny slovní zásobu.
Platí pro obě skupiny.

V rámci HV si uděláme anglické hudební okénko (koledy a tradice Vánoc v Anglii).

M – MM – str. 2,3 – celé strany
Sovičky – str. 7/  str. 10/ 8    str. 112/12 – opakování slovních úloh
Pracovní list – rychlíci

PRV – rodina
uč. str. 24,25 -čtení
PS – str. 27 – celá
DÚ – PS – str. 28 – celá. Dětský pokojíček. Dnes si děti vytáhly lísteček z adventního kalendáře a mají za úkol, uklidit si v pokojíčku.

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru

 

 

ÚTERÝ 6.12.

ČJ – vypravujeme si o Mikuláši. Co nám Mikuláš přinesl. Radost z dárečků.
PS – str. 31 – kontrola dú.
PS – str. – 31/3,4 – práce ve dvojicích – slovní kopaná
DÚ – str. 32/1,2

M – VM – str. 4/ 1,2,3 +str. 5/1,2,3,4,5 – kdo nestihl, dokončí za dú. 

ČT – představování čtenářských listů, 6. okénko v kalendáři – úkol – vytvořit z papíru sněhovou vločku.
Psaní – pís. str. 26/6 řádků

TV – házení, chytání, hod na koš, honička s šátkem

INFO
6. – 7. 12. proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ informace na webových stránkách
14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru

 

 

 

 

PONDĚLÍ 5.12.

ČJ – uč.  str. 45 – celá – slovo, slabika, hláska, písmeno
PS – str. 31 /1
DÚ – PS – str. 31/2

M – VM – str. 2 – celá  str. 3/1,2,3 – kdo nestihl cv. 3 dopočítá zítra

PRV – prezentace rodokmenů
PS – str. 26 – celá

ČT – J. Čapek – O pejskovi a kočičce. Mikuláš – čtení + poslech pohádky.
Zápis do sešitu Čtení – 5. prosince – Mikuláš + obrázek anděla, čerta nebo Mikuláše.
DÚ – kdo nestihl nakreslit ve škole, dokreslí doma. Zítra kontrola.

INFO
6. – 7. 12. proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ informace na webových stránkách
14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. 

 

PÁTEK 2.12.

ČJ – uč. str. 44/5,6 – ústně
Diktát 44/8 – psali jsme ve čtvrtek
PS – str. 29/2 + str. 30 – celá. PS  mám u sebe.

Čtení – čít str. 50,51 – Léčení Hubatidy.
Opis slov.
Přes víkend mají děti číst oblíbenou knihu.

M – G – body, přímá čára. Opakování
VM 1. díl str. 64 – celá
VM 2. díl str. 7 – pergameny  + rýsování na tabuli.

Test – rýsování do sešitu na známky.

VV –  prostírání z papírových obalů od čaje, lepení, stříhání, vytváření podkladů podle fantazie
PČ – zdobení vánočního stromečku, zpívání koled, otevírání 2., 3., 4. okénka z kalendáře. Děti mají splnit 3 úkoly.
1. povědět mamince něco pěkného
2. napsat dopis Ježíškovi a dát za okno
3. natrhat větvičku z třešně – 4.12. svátek Barborek + připravit si na pondělí 5.12. jednoduché oblečení nebo kostým čerta, anděla, Mikuláše.

 

 

ČTVRTEK 1.12.

ČJ – opakování
uč. str. 43/1,2,3 – ústně
PS – str. 29/ 1
DÚ – PS – str. 29/3a

M – VM – 2. díl str. 1 – celá
DÚ – MM 2. díl str. 1/ 1,2

Psaní – str. 26/ 4 řádky
Čtení – čít. str. 50
DÚ – kopie z čítanky str. 51 – číst 3x

HV – opakování písní, 1. adventní okénko, plnění úkolu, andělské čtení – anděl Valerián

 

 

STŘEDA 30.11.

ČJ – slova citově zabarvená
uč. str. 42/3 – společně + zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 28/2
DÚ – PS -str. 28/3a

AJ – čísla 1 -20 procvičování slovní zásoby

Rozhovory ve dvojicích.
Otázka How old are you?  Kolik je ti let?
Odpověď I am  …13. Je mi 13.
Uč. str. 11, PS str. 11/4. Platí pro obě skupiny.

M – 5ti min – sovičky
VM – str. 61 – celá Kdo nestihl poslední cvičení, dopočítá doma.
MM – str. 33/1 Rychlíci stihli i cv. 2
Dnes jsem dětem rozdala 2. díl matematiky. Doma obalit a zítra přinést.

PRV – rodina
Uč. str. 24 – čteme si o rodině. Seznámení s členy rodiny. Rodokmen na tabuli.
PS – str. 26 – zelený domeček.
DÚ – na pondělí vytvořit jednoduchý rodokmen rodiny a popsat, kdo na něm je.
Např. RODIČE = máma, táta, PRARODIČE = babička, dědeček, DĚTI = syn, dcera, teta, strýc, sestřenice, bratranec. Pomůcka v PS – str. 26.
Jednoduché obrázky nakreslit nebo vytisknout fotografie. Nechám na dětech.

 

 

 

ÚTERÝ 29.11.

ČJ – opakování slova nadřazená, podřazená, souřadná
Testík – slova nadřazená. 5 min.
Kontrola dú. Kdo neměl nakreslený obrázek draků, učiní do zítřka.
Slova mnohoznačná – zápis do sešitu ČJ – Š
Slova citově zabarvená – uč. str. 42/1,2 – společně, ústně
DÚ – uč. str. 42/2 – napsat do sešitu ČJ – D. Napsat slova do 3 sloupečků.
Slova bez citového zabarvení      Slova lichotivá        Slova hanlivá

Beseda s policií ČR.  Bezpečnost a ochrana zdraví.

M – 5 min. – mazací tabulky
VM – str. 59 – dokončeny slovní úlohy – hodiny.
VM – str. 61/1,2,3
DÚ – MM – str. 41/1,2

ČT – čít – Hurvínkovy narozeniny – zkoušení ve skupinách. Hlasité a plynulé čtení.
Psaní – pís. str. 25 – celá – píšeme písmena j, p
Zítra 30.11. odevzdat čtenářské listy. 

Třídnická hodina – sebehodnocení za 1. čtvrtletí. Kdo je nemocen, vyplní doma v žákovské knížce na str. 16

INFO
Na pátek 2.12. si děti přinesou papírové obaly z různých čajů, které si měly sbírat.

Také si na vánoční tvoření  do hodin VV, PČ sušte ovoce nakrojené na kolečka např. jablíčko, pomeranč, mandarinka, citron. Budeme potřebovat až na 9.12. K tomu si děti přinesou i různé koření např. celou skořici, badyán, hřebíček, nové koření atd..

Přeji hezký den
Katka Laluhová

 

 

PONDĚLÍ 28.11.

ČJ – slova mnohoznačná – uč. str. 41/ 1,2,4 – ústně
PS – str. 27/1 – společně
DÚ – PS – str. 27/3 – křížovka + obrázek 
                 str. 27/ 4 – obrázky

M – jednotky času – sekunda, minuta, hodina
VM – str. 59 – video s Matýskem + 1
str. 60/1, 2
DÚ – VM – str. 60/3, 4, 5

Chemické divadlo – knihovna v Horních Počernicích

 

INFO
Nemocným dětem jsem již minulý týden nachystala pracovní sešity na vrátnici. Můžete si vyzvednout.

29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

 

 

PÁTEK 25.11.

ČJ – uč. str. 40/4  – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š  – lepení hudebních nástrojů – slova nadřazená, podřazená, souřadná
V pondělí malý testík – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná

Psaní – str. 24 /5 řádků – E
DÚ – pís. str. 24 /3 řádky

M -G  VM – str. 55 – celá, čtení zápisů, názvosloví, postupy při rýsování
MM – str. 39/1,2

Čtení – Hurvínkovy narozeniny – čtení str. 47
DÚ – Hurvínkovy narozeniny přidávám str. 48 – v úterý budu zkoušet 

VV – kouzelné malování – vosková bílá pastelka, vodové barvy
– adventní čas – video – zvyky a tradice Vánoc
Svíčky z papíru, plamínky. Ohýbání, stříhání, lepení do plochy.

INFO
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích.
Hrazeno z OPJAK.
29.11. – preventivní program – policie ČR. Bezpečnost a ochrana zdraví.
29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

ČTVRTEK 24.11.

M– řetízkové počítání – zápisy na tabulky, práce ve dvojicích
VM – str. 57 – celá –  odčítání 16 -, 17 -, 18 –
str. 58 – celá

ČJ – procvičování slov nadřazených, podřazených, souřadných
Kontrola dú. Práce na inter. tabuli. Pracovní list – samostatná práce.

ČT – čít. str. 36 – Mimínek. Nácvik čtení. Význam slov. Dýchání. Pozornost.
DÚ – číst z pracovního listu  – str. 47  „Hurvínkovy narozeniny“ ( zdatní čtenáři str. 48)

Psaní – str. 23 – písmenko Ch

HV – stupnice C – dur, pracovní list.
DÚ – napsat do notové osnovy stupnici C – dur 2x     c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2

 

 

 

STŘEDA 23.11.

ČJ – slova nadřazená, podřazená, souřadná – práce na IT – školákov
Samostatná práce s pracovním listem.
DÚ – do sešitu ČJ – D – dopsat k nadřazeným slovům 3 slova podřazená + 1 slovo nadřazené vymyslet a také dopsat 3 slova podřazená. Píšeme psacím písmem.

AJ – nová slovní zásoba – čísla 13 -20
Uč. str. 11 – poslech písně
Práce s pracovním listem – čísla, zápis čísel
DÚ – PS str. 11/3 + naučit se číslovky 13 – 20. Platí pro obě skupiny.

PRV – test  – podzim
Projektová hodina – ovoce, zelenina. Ochutnávka, třídění a poznávání plodů.

M – pamětné počítání v kruhu
VM – str. 56 – celá
MM – str. 36/1 – kdo nestihl, dopočítá zítra
DÚ – MM  – str. 40/1,2,  dobrovolně cv. 3

 

 

ÚTERÝ 22.11.

ČJ – práce ve skupinách – slova nadřazená, podřazená, souřadná
Zápis do sešitu ČJ – Š
Slovo nadřazené – PEČIVO
Slova podřazená – rohlík, chléb, loupáček, koláč atd…
Slova souřadná – dalamánek, preclík, šáteček atd..

M – slovní úlohy, samostatná tvorba slovních úloh ze života dětí – práce s číselnou řadou do 20 (papírové kartičky) Komu kartičky chybí, určitě doplní na příští hodinu.
VM – str. 52/ 5  + str. 53/4 . Rychlíci počítali str. 53/2,3
DÚ – VM – str. 54 – celá. Obchodování s Matýskem.

Psaní – pís. str. 22 – písmenka C, Č
DÚ – pís. str. 23/4 řádky
Čtení – čít. str.  34 – hlasité čtení, vázané a plynulé čtení, důraz na čtení předložek.
DÚ – číst oblíbenou knihu – 10 -15 min nahlas.

TV – házení, chytání míče

Připomínám.
Zítra přinést do hodiny PRV – ovoce a zeleninu. Proběhne ochutnávka.
Test – savci, ptáci, ryby, ovoce, zelenina

INFO
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích.
Hrazeno z OPJAK.
29.11. – preventivní program – policie ČR. Bezpečnost a ochrana zdraví.
29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

 

PONDĚLÍ 21.11.

ČJ  –  slova nadřazená, podřazená, souřadná
Uč. str. 39/1,2,3a,b
PS – str. 26/1, 2
DÚ – PS str. 26/3, 4

M – VM str. 51/2 B, C + str. 52/1, 2, 4 + str. 53/1 – samostatné počítání
DÚ – PS – Sovičky – str. 6/5,6,8

PRV
Uč. str. 20,21 – podzimní zahrada, str. 22,23 – zelenina, ovoce – třídění obrázků
PS – str. 23
DÚ – na příští hodinu si žáci přinesou jeden druh zeleniny a jeden druh ovoce (př. hruška, mrkev nebo jablko, okurka  …)
Budeme mít ochutnávku ovoce a zeleniny. Také si napíšeme krátký testík – savci, ryby, ptáci na podzim + ovoce a zelenina na podzim (uč. str. 16 – 23)

 

 

 

STŘEDA 16.11.

ČJ – uč. str. 38/3 – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
PS – str. 25/1,2
DÚ – PS str. 25/3,4 na pondělí 21.11.
DÚ – čtenářský list – přinést do 30.11.

AJ – uč. str. 10/1,2 – ústně. Tvorba otázky: What colour´s the table?   Odpověď:  Blue. Konverzace ve dvojicích.
PS – str. 10/2 – na známky. Doplnění slovní zásoby do obrázkového slovníčku. Nábytek.
DÚ – učit se psát slovní zásobu – školní nábytek, školní potřeby. Příští hodina test. Na středu 23.11.

M – VM – str. 51/1, 2 A – měření teploty, °C, teploměry, zápisy. Video s Matýskem
DÚ – MM – str. 32 – celá + str. 35 – celá na pondělí 21.11.

PRV – opakování učiva savci, ryby, ptáci. – ústně. Mini test v PS str. 76 – tři otázky.
Ovoce – třídění obrázků. Strom, plod, rozpůlený plod. Malvice, peckovice, bobule.
DÚ – PS – str. 22 – dokončit modré cvičení s Ájou + cv. s knihou – nakreslit rozkrojené jablko, švestku a rybíz. Na pondělí 21.11.

INFO

28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

ÚTERÝ 15.11.

ČJ – slova souznačná – vyvození učiva – práce se slovy
Uč. str. 38/1,2 – ústně
Tabule – zápis do sešitu ČJ – Š
DÚ – pracovní list – str. 15 – celá (slova souznačná)

M – VM str. 48 – celá, 49 – celá
MM – str. -31/1,2,3
DÚ – VM – str. 50/1,2,4

ČT – návštěva školní knihovny, ukázka knih, žánry
DÚ – číst oblíbenou knihu 10 až 15 min nahlas

 

INFO

28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

 

PONDĚLÍ 14.11.

ČJ – čtení „Kouzelná třída“, svačina, odchod do divadla

Divadelní představení „Maková panenka“ – cesta zpět – procházka v rámci TV
Psaní – pís. str. 21 – celá.
Kresba  na téma “ Co se nám líbilo na divadelním představení?

 

 

PÁTEK 11.11.

ČJ  – slova protikladná – práce na IT.
Kontrola dú – pracovní list.
Zápis do sešitu ČJ – Š

Čtení – Kouzelná třída – četba na pokračování. Význam slov.
Psaní – str. 19 – celá
DÚ – psaní str. 20 ( str. 19 – kdo nestihl)
DÚ – čtení – Terezka a kaštanový skřítek – ofocený list z čítanky

M – G – bod, přímá čára, body na přímce – náleží, nenáleží, nácvik přesného rýsování, rýsování přímých čar, zápis do sešitu

VV – Příběh o svatém Martinovi – pohádka. Práce s papírem – kůň.
– Svatomartinská husa – trhání, mačkání, lepení krepového papíru. Zdobení husy.

INFO
V pondělí 14.11.  jdeme do divadla na představení „Maková panenka.“ Za příznivého počasí půjdeme do divadla pěšky ( procházka v rámci TV). V úterý pak budeme mít 2 hodiny matematiky. Děti si v pondělí přinesou pouze PRV, písanku, penál. svačinu a pití.

V neděli – 13.11. – počernická světýlka

Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji hezký víkend K. L.

 

ČTVRTEK 10.11.

TV – pravidla vybíjené

M – čtvrtletní písemná práce

ČJ  – slova opačného významu – antonyma
Uč. str. 37/1, 2, 4 – ústně  5 – folie
PS – str. 24/1,2,3
DÚ – okopírovaný list – str. 15/2,3 – procvičení protikladných slov

HV – Hádaly se houby – hra na klávesy  – Anežce velká pochvala.
Ježčí parta – zpívání na známky

 

INFO

14.11. – MAKOVÁ PANENKA – divadelní představení v Horních Počernicích
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

STŘEDA 9.11.

ČJ – čtvrtletní písemná práce.

AJ – Laluhová
Slovní zásoba opakování –  hra kolotoč.
Pokyny: Sit down. Stand up. Point to…. PS – str. 7/4
Otázka:  What colour´s the clock?  What colour´s the table?   Uč. str. 10
PS – str.   10/1 – kontrola dú + cv. 2 – příště dokončíme.

M – VM – str. 46/1,2
MM – str. 25/1 – poslední sloupeček  25/2 – poslední sloupeček
Samostatné počítání rychlíků – MM – str. 24/3    str. 20,21
Zítra 10.11. – čtvrtletní písemná práce z matematiky.

PRV – savci, ptáci, ryby – znaky živočichů. Video.
Uč. str. 18,19 – společné čtení
PS – str. 15 – dokončení strany + str. 25/ VV – lepení částí těl, pojmenování názvů živočichů, zařazení do skupin _savci, ryby, ptáci
DÚ – PS – str. 24 – celá. Opakování – podzim

14.11. – MAKOVÁ PANENKA – divadelní představení v Horních Počernicích
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

ÚTERÝ 8.11.

ČJ – opakování na písemnou práci – IT – práce na školákově – abeceda, druhy vět
Český jazyk 2. třída (skolakov.eu)
Uč. str. 36/3 – ústně + fólie + zápis do sešitu ČJ – Š – vlastní jména

Čtení – Kouzelná třída – vyprávění

M – litry, mililitry, hektolitry – praktická ukázka měření pomocí odměrných válců. Pokusy, odhady.
Uč. str. 45/2,3,4,5\
DÚ – str. 46/1 – slovní úlohy

TV – cvičení na žebřinách – protahovací cviky, napínací cviky, ručkování, úchopy. Skluzavka pomocí lavičky –  koordinace těla, obratnost.

 

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka 
Zítra 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda, řazení slov ve větě, opis 

 

PONDĚLÍ 7.11.

ČJ – pořádek slov ve větě
Uč. str. 36/1 – ústně, 2a  – ústně, 2b – písemně do sešitu ČJ – Š
Opakování na písemnou práci.

M – VM – str. 43 – celá + 44/ 1 – video litry, hektolitry+ slovní úloha cv. 2A
DÚ – VM – str. 44/2 B,C + str. 45/1 

PRV – Savci, ptáci, ryby
Uč. str. 16,17 – čtení + videa
Třídění obrázků – savci a ptáci.  PS str. – 21/ zelený domeček, kašpárek
Uč. 18 – ryby, rybníky, živočichové a rostliny
DÚ – PS – str. 15/ domeček – čtyřsměrka (pomůcka uč. str. 18)

ČT – Jablko
Psaní – str. 18/7 řádků
DÚ – str. 18/3 řádky – přesmyčky

INFO
Dnes třídní schůzky v 17:00h. 

 

PÁTEK 4.11.

ČJ – uč. 34/5 a,b + 6
PS – str. 23 – celá
DÚ – uč. str. 34/7 – do sešitu ČJ – D napsat pouze vyřešená slova z rébusů. Celkem 7 slov. Nezapomeňte na datum. Píšeme perem a psacím písmem.

DÚ – číst okopírovaný text „Jablko“

M – G – uč. str. 47 – celá – body
Zápis do sešitu, rýsování. značení bodů.
DÚ – MM – str. 25/1, 2 – vždy 2 sloupečky + str. 30/1,2 – geometrie na pátek

VV – zátiší s jablkem – prašné křídy
– modelování – miska s podzimním ovocem

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                   18.11. – ředitelské volno. 

 

 

ČTVRTEK  3.11.

TV – kotoul vpřed – správné provedení cviku. Děti trénují.

M – 5ti min. +, – do 20 + slovní úloha Sovičky – str. 5/1,2
VM – str. 42/1,2,3
MM – str. 24/1,2,3
Práce ve dvojicích – běhací diktát, počítání do 20. Vyhodnocení.

ČJ – diktát vět.
Práce s textem PS str. 21/1,2 – slovo, věty, slovní význam
DÚ – PS – str. 21/3,4

Čtení – čít. str. 22 – báseň Bílý podzim
Opis veršů z básničky + kresba obrázku do sešitu ČTENÍ
Trénovat opisy. Komu se opis nepodařil, opraví za DÚ.

HV – Ježčí parta – zpěv u piana, rytmizace, artikulace. Brumendo. Opakování písní. Bavorov. Okolo Frýdku.
DÚ – procvičovat píseň „Ježčí parta“ na příští hodinu. Budu zkoušet. Děti mají okopírovaný list u sebe.

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

STŘEDA 2.11.

ČJ – SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM
uč. str. 33/1a, 2 – ústně, fólie
Opis písničky do sešitu školního – Káča našla ptáče (uč. str. 33/1)
Kontrola písemné práce.

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – školní potřeby, školní nábytek – okno, stůl, židle, dveře, obrázek, tabule, hodiny. Pohybovka.
Věty – Stand up. Sit down. Point to a ….
Čtvrtletní test č. 1
PS – str. 9/7 – křížovka. Kontrola DÚ. Kdo nesplnil DÚ – splní na příští hodinu!
DÚ – PS – str. 10/1

AJ – Kochánková
Uč. str. 7 – věty Sit down. Stand up. Point to a ….
PS – str. 7 – celá
Video – slovíčka Halloween
DÚ – opakovat slovní zásobu – příště čtvrtletní písemná práce.

M – odčítání od 13 s přechodem přes 10
VM – str. 40 – celá + str. 41 – celá
DÚ – kdo nestihl str. 41 – dokončí

PRV – prezentace domácích úkolů – savci, ptáci.
Video s Ájou – podzim v lese –  jelen, divoké prase.

 

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

 

ÚTERÝ 1.11.

ČJ – TEST – druhy vět
Uč. str. 32/1,2
PS – str. 20/1
DÚ – PS str. 20/2 – omluva – sloh

M – MM str. 20/1 – společně – pamětné počítání + str. 23/ 1,2,3
– VM – str. 39/ 4
Zítra 5ti min na +, – do 20 i s přechodem přes 10 + jedna slovní úloha

ČT – Kouzelná třída – čtení na pokračování
Psaní – str. 16 – celá

TV – běh na čas, hod do dálky

 

INFO
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

 

PONDĚLÍ 31.10.

ČJ – druhy vět – opakování uč. str. 30/1,2 + str. 31 /4a,b,c,d – ústně, fólie
DÚ – opakovat druhy vět – zítra píšeme krátký testík

M – VM – str . 36 – celá – obchodování
VM – str. 39/1
DÚ – VM – str. 39/2, 3
MM – mám u sebe

PRV – uč. str. 13 – význam lesa, str. 14,15 – vypravujeme si o podzimním lese
PS – str. 20 – celá. Třídění obrázků – savci, ptáci
DÚ – PS – str. 21 – úkol ve spodním rámečku. Nalepit na papír (žáci dostali ve škole) jednoho savce a jednoho ptáka např. z časopisu nebo vytisknout z internetu. Přilepit nastříhané části těla ke  zvířatům. Napsat název savce i ptáka.

ČT – čít. str. 27
Písanka – str. 16/4 řádky
DÚ – str. 16/5 řádků  – písmenko o, O+ str. 15 dopsat

 

 

PÁTEK 21.10.

ČJ – diktát vět , druhy, vět – uč. str. 301,2
PS – str. 19/1
DÚ – PS – str. 19/2, 3 a) do 31.10.

ČT – „Kouzelná třída“  – čtení hlasité, plynulé, důraz na čtení předložek
Psaní – str. 15 – 6 řádků
DÚ – číst okopírovaný list „Já Baryk a můj srnec“ – čtení na prázdniny 

M – G – druhy čar, bod, značení bodů, spojování bodů  – rýsování podle pravítka
VM – str. 37/1,2
DÚ – MM – str. 22/1,2,3 – na 4.11.
DÚ – na prázdniny – MM – str. 17, 18, 19  – na 31.10. Počítat každý den něco. Nenechávejte si úkoly na poslední chvíli. Po prázdninách nás čeká čtvrtletní písemná práce.

VV – projekt ke státnímu svátku 28. říjnu – skupinová práce
– papírové dýně – skládání, ohýbání, lepení

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách

Přeji krásné podzimní prázdniny
Kateřina Laluhová
Zobrazit zdrojový obrázek

 

 

ČTVRTEK 20.10.

M –  uč. str. 33/2, str. 34/4,5, str. 35/1,2,3 – počítání s jednotkami hmotnosti g, kg
Praktická ukázka vážení. Kuchyňská váha – vážení potravin, které si děti přinesly (tyčinky, lentilky čokolády atd..)
Porovnávání, kdo měl nejvíc g, kdo nejméně. Slovní úlohy.
DÚ – uč. str. 38 – celá – počítání s přechodem přes 10. Připočítávání k číslu 7. Žáci mají pracovat s drobnými předměty pro lepší představivost. (pastelky, kostičky z lega, kolečka….)

ČJ – uč. str. 28/1 – přací věty. Vyvození učiva.
uč. str. 29/2 – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š
Ps – str. 17 – kontrola DÚ
PS – str. 18/ a,b
DÚ – str. 18/2,3

HV – projektová hodina na téma – státní svátek 28.října

 

STŘEDA 19.10.

ČJ – psaní – str. 14 – celá – procvičování psaní w, W – význam slov worcester, Washington, web
Druhy vět – procvičování na školákově IT.ovn
Ps – str. 17/2
DÚ -PS –  str. 17/3  + pracovní list s autíčky. Vybrat věty oznamovací, ve kterých jsou slova správně seřazená.

AJ – opakování barvy, školní potřeby
Poslech uč. str. 6 – celá
Otázka What is this? Zkrácený tvar What´s this?  Rozhovory ve dvojicích.
PS – str. 6/2 + str. 7/3
DÚ – děti si vyplní obrázkové slovníčky se slovní zásobou školních potřeb  – mají u sebe obě skupiny + v Ps – str. 8/5 
Tento úkol bude až na 2.11.

M – 5ti min. – Sovičky str. 3/9
VM – str. 33 – jednotky hmotnosti – kg, g. Druhy vah. Závaží o hmotnosti 1 kg, 2 kg, 50 g atd…. Odhady – co váží více.
PS – str. 33/1
DÚ – str. 34/1,2 + přinést jednu malou drobnou sladkost (např. horalka) Budeme vážit, hledat zapsané g a porovnávat.

PRV – test – stromy
Po prázdninách si budeme vyprávět o významu lesa a o savcích. Děti si mohou prohlédnout obrázek v uč. str. 14 – 15

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

ÚTERÝ 18.10.

ČJ – uč. str. – 26/1,2  – opakování vět oznamovacích a tázacích. Hra – hádej, které jsem zvíře – tvoříme tázací věty, klademe otázky.
uč. str. – 26/1,2
Věty rozkazovací – uč. str. 27 /1 – ústně + zápis do sešitu ČJ – Š

M – VM – str. 32 – celá + MM – str. 16/1 – rychlostní počítání
Běhací diktát
DÚ – Sovičky – str. 2/7,8

Psaní – Píšeme odpovědi.
str. 7 – Kde žije tuleň?
str. 9 – Co dělá netopýr v noci? Kde žije mravenec?
str. 11 – Napiš své jméno. Napiš jméno kamaráda.
str. 13/ 4 řádky

ČT – představujeme svou oblíbenou knihu z čtenářského listu
Recitace básničky – Houby. Oprava.

TV – gymnastika – nácvik na kotoul vpřed, kotoul vpřed.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze od zítřka. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

 

PONDĚLÍ 17.10.

ČJ – uč. str. 24 – celá + 25/2 – ústně /3 – ústně + písemně do sešitu ČJ – Š. Zapsána jedna věta oznamovací.
DÚ – učebnice str. 25/ 3 – zapsat do sešitu ČJ – D – 3 věty oznamovací. Nezapomeňte na datum, začátek věty velkým písmenkem a konec věty.

M – 30 – celá + 31 – celá
DÚ – kdo nestihl str. 31 – dopočítá

ČT – recitace na známky. Báseň „Houby“ Komu se přednes nepodařil, zítra si může opravit.
Čítanka – str. 19 – báseň podzim – čtení, rýmy. Význam slova úvoz. Sklízení ovoce na podzim.

PRV – opakování listnatých a jehličnatých stromů
uč. str. 11 – lesní plody, houby
PS – str. 19/kniha + část domečku
DÚ – str. 19 – dokončit. Nalepit plody ke správným názvům stromů, dopsat věty a poznat jedovaté houby.
Příští hodinu budeme psát test. Poznat stromy, listy a plody listnatých a jehličnatých stromů.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE V ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35h. Žáci budou již po obědě.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze od zítřka. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

 

PÁTEK 14.10.

ČJ – tázací věty, tvorba vět, znaménko za větou tázací, melodie hlasu na konci vět tázacích, odpovědi
Tabule – zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 16/1 a, b, c, d
DÚ – str. 16/2 a)

ČT – Kouzelná třída – četba na pokračování. Porozumění čtenému. Význam slov.
Recitace – báseň Houby
Dodatečný DÚ – Písanka str. 13/6 řádků. Žáci nemají zapsáno v úkolníčku!!!
Na pondělí zůstává básnička Houby

M – odčítání od čísla 12 s přechodem přes 10. Práce s kolečky a zápis příkladů na mazací tabulky. Zápis na tabuli.
PS – str. 29/1,2
DÚ – str. 29/3 

VV – kresba ježčí rodiny – tuš
Ve výtvarné výchově jsme si zazpívali písničku Ježčí parta. Děti mají píseň na okopírovaném listu u sebe. Píseň si mají v rámci čtení  přečíst 2x – 3x a přinést zpět na hodinu HV. Nemocným dětem rozdám v pondělí.

– stříhání ježků, lepení do plochy – podzimní les.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE V ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35h. Žáci budou již po obědě.

 

ČTVRTEK 13.10.

TV – opičí dráha – přeskoky, běh, cvičení na žebřinách, hod na cíl, slalom, hod na koš

ČJ – práce ve skupinách – řazení slov podle abecedy, tvorba věty oznamovací
PS – str. 15/1c, 2,3,4

M – pamětné počítání +,- do 20 s přechodem přes 10, kontrola dú
VM – str. 28/1 – počítání ve dvojicích barevné příklady + 28/2,3,4 – slovní úlohy
DÚ – MM – sr. 15/1,2

ČT – práce  textem
PS – čj – str. 14/1,2,3 + pohádka Koloběžka První
DÚ – ČJ – Ps str. 14/4

HV – zkoušení u tabule píseň – Kdyby byl Bavorov + poslech písní z pohádky Koloběžka První

 

 

STŘEDA 12.10.

ČJ –  diktát vět – zápis do diktátového sešitu
uč. str. 23/ 1,2, – ústně – věty oznamovací, tvorba vět
PS – str. 15/ 1b
DÚ – sešit ČJ – D – očíslovat slova podle abecedy

AJ – opakování slovní zásoby, psaní testíku – čísla, barvy – práce s obrázkovým slovníčkem
Nová slovní zásoba – školní potřeby. Uč. str. 6/1
PS – str. 6/1
DÚ – opakovat novou slovní zásobu – školní potřeby: aktovka, pero, tužka, guma, pravítko, kniha. Platí pro obě skupiny.

M – VM – str. 26 – celá  + str. 27/1
Sovičky str. 1/4 + str. 2/1
DÚ – VM – str. 27/2,3,4

PRV – podzimní procházka po okolí, poznávání stromů listnatých a jehličnatých, sběr plodů, listů, větviček

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

 

 

 

ÚTERÝ 11.10.

ČJ – Druhy vět
uč. str. 22/ báseň Borůvky – znaménka za větami  22/1 – práce s textem, fólie
PS – str. 15/1 a) – hledání znamének
DÚ – 14/1 a  + 14/2a,b,c,d

M – 5 ti minut Sovičky str. 1/3
VM – str. 23/3 + str. 24 – vypravujeme si o obchodech – obrázky obchodů v horní části strany
DÚ- str. 24/1  – vypočítat obě slovní úlohy

ČT – Kouzelná třída – čtenářský koutek. Porozumění čtenému textu.

DÚ – naučit se básničku „HOUBY“ zpaměti. Děti mají na okopírovaném listu. Naučit se na pondělí 17.10.

TV – cvičení s míčem. Házení, chytání, přihrávky.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

 

 

 

PONDĚLÍ 10.10.

ČJ – uč. str. 20/4,5,6 – ústně, práce s fólií
Zápis do sešitu ČJ – Š

M – práce s hodinami
VM – str. 6/ 5  + str. 7/4,5,6  + str. 23/ 1,2,4
DÚ – Sovičky – str. 1/1,2

PRV – uč. str. 8,9,10 – listnaté a jehličnaté stromy, plody, ukázka větviček, třídění obrázků
Ps – str. 14/1
DÚ – str. 14 – dokončit VV, Doplňte:  +  str. 16 – celá – nalepit názvy stromů do okýnek

ČT – Kvak a Žbluň.    Pranostiky
Kdo neodevzdal čtenářský list, zítra je poslední možnost!
Děti čtou oblíbenou knihu 10 – 15 min nahlas.

INFO
TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

 

 

 

PÁTEK 7.10.

ČJ – uč. str. 20/3 + dramatizace pohádky
PS – str. 13/5 – tvorba vět.

M – G – testík – tělesa. Vyvození učiva – druhy čar. Přímá, křivá, lomená.
VM – str. 25 – celá
Zápis do sešitu + kreslení a rýsování čar.
DÚ – MM – str. 14 – celá

ČT – čítanka str. 13 – 14  Jak písmenko M uteklo.
DÚ – číst oblíbenou knihu.

VV + PČ – otisky listů do plochy, práce s temperovou barvou, míchání podzimních barev

INFO
POZOR! 
TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

Mimoškolní aktivity, které nabízí škola:

Na tomto odkaze https://zschvaly.cz/skola/krouzky-a-mimoskolni-aktivity/ je přehled zájmových kroužků, v případě zájmu kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu uvedenou v tabulce pro informace / přihlášení vašeho dítěte

Program pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Praha, týkající se finanční výpomoci s úhradami výdajů spojených s výukou či volnočasovými aktivitami, je v běhu a kdo potřebujete, neváhejte tuto pomoc využít.

 

 

ČTVRTEK 6.10.

ČJ – uč. str. 19/2 a,b
Opis básničky do školního sešitu.
PS – kontrola dú.
DÚ – PS str. 12/2 + str. 13/3 a,b,  4 a,b,c,d

M – rovnice – uč. str. 22/1, 2, 3 + práce ve dvojicích
DÚ – MM – str. 11/1 – dopočítat poslední sloupec   11/2 – rovnice

ČT – Fík ve škole – děti pravidelně čtou každý den a nahlas.
Psaní – str. 12 – píšeme písmenko v

HV – opakování písničky Okolo Frýdku cestička.  Nová píseň – Kdyby byl Bavorov – pracovní list mají žáci u sebe.
DÚ  – naučit se písničku Kdyby byl Bavorov

INFO
Na zítra si žáci přinesou do VV  podzimní listí. Budeme listy barvit a otiskovat do plochy.
Na zítra 7.10. připomínám ČTENÁŘSKÝ LIST.
Geometrie – testík na g. tvary a tělesa. Umět pojmenovf

 

STŘEDA 5.10.

ČJ – opis slov do diktátového sešitu, číslování slov podle abecedy

MLUVENÍ VE VĚTÁCH
uč. str. 18/1,2,3 + str. 19/1
PS – str. 12/1 – číslování vět ve správném pořadí
DÚ- PS – str. 12/1 – dokončit a) b) c) d)

AJ – Laluhová
Uč. str. 3 – písnička Hello, Superstars!  Opakování barev – uč. str. 4 – poslech – Hello, bugs!
Ps – str. 4/5 – na známky
Čísla – 1 – 12 – poslech písničky uč. str. 5
Psaní čísel do OBRÁZKOVÉHO SLOVNÍČKU – děti mají u sebe.
DÚ – dopsat číslovky do obrázkového slovníčku, vybarvit broučky. Někdo stihl v hodině.
DÚ – PS str. 5/6 – napsat čísla slovy (pomůže obrázkový slovníček s broučky)

AJ Kochánková
Opakování barev. PS – str. 4/5
Číslovky 1 – 12 – okopírovaný pracovní list – dopisování písmen do slov
DÚ – procvičovat psaní číslovek.

M – VM – str. 21/1 – společně
5ti minut. MM – str. 11/1 – 2 sloupečky
VM – str. 21/2,3,4
DÚ – VM – str. 21/5 – slovní úloha + str. 22/4 – počítání zpaměti

PRV – opakování – škola – PS str. 12 – samostatně na známky
Uč. str. 8,9 – vypravujeme si o podzimu. Měsíce, podzimní den, rovnodennost, počasí, oblékání, stromy, plody.
DÚ – uč. str. 8,9 – pročíst

INFO
Na pátek si žáci přinesou vylisované podzimní listí do VV. (10 různých listů)
Dlouhodobý úkol – žáci mají sbírat papírové sáčky z různých druhů čajů. Budeme potřebovat v listopadu.
V úterý 25.10. – proběhne třídnická hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

ÚTERÝ 4.10.

ČJ – uč. str.17/1 a,b + 2 a,b,c,d,e – ústně
PS – str. 11/1,2
DÚ – str. 11/2 dokončit + 3

M – seznámení s měřením délek –  metry, centimetry, milimetry. Práce s pravítkem. Praktické měření předmětů.
VM – str. 20/1,2
DÚ – MM – str. 10/1,2

ČT – říkanky k hláskám R, Ř, Š, Ž, Č
– čítanka str. 8 – Školní strašidlo -otázky k textu
–  čítanka str. 9 – Pro zasmání – anekdoty
Psaní – str. 11 – nácvik písmen N, Ň, M
DÚ – pís. str. 10 – celá
DÚ – čtení na čtvrtek 6.10. – Fík ve škole 

 

PONDĚLÍ 3.10.

ČJ – složitější řazení slov podle abecedy
uč. str. 15/1,2, – ústně + práce na IT
16/6 a) – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
PS – str. 10/1,2
11/3

M – VM – str. 18/1,2,3
19/1
DÚ – VM – str. 18/4  + str. 19/3,4

PRV – uč. str. 7 – celá
PS – str. 11- celá . Dopravní prostředky. Důležitá telefonní čísla.

Čt – Telefon – pracovní list

 

 

ÚTERÝ 27.9.

ČJ – uč. str. 14/5 – ústně
Školní sešit – opis slov z tabule, číslování – práce na školákově Řazení slov podle abecedy (skolakov.eu)
Děti si mohou procvičovat na tomto webu.

Seznámení se složitějším řazením slov.
JABLKO  JELEN  JIŘINA. U slov, která začínají stejným písmenem, se řídíme podle druhého nebo dalšího písmene.
DÚ – do sešitu domácího ČJ – D  jsme si vlepili okopírovaný list. Žáci mají opsat slova na linky podle abecedy. Rostliny, zvířata.

M – vyvození odčítání s přechodem přes 10 – tabule, kolečka, zápis příkladů
VM – str. 16/1,2,3
DÚ – VM – str. 17 – celá + MM – str. 8 – celá
Dobrovolný úkol – pracovní list str. 20 – přičítání k 9.

ČT – čtení na pokračování Kouzelná třída
Psaní – str. 9 – celá.  Psaní písmen n, ň, m. Písanky mám u sebe.
DÚ – číst text z okopírovaného listu „TELEFON“ + splnit úkol 2 (TAJENKA)
DÚ – ČTENÁŘSKÝ LIST – žáci byli seznámeni se čtenářským listem, do kterého si zapíší informace o své oblíbené a hlavně přečtené knize. Tento úkol je do 7.10. 

TV – vyprávění o sv. Václavovi, cvičení s malými žíněnkami (koníci), cvičení s míčem – házení, chytání, dribling.

27.9. – dnes oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno, družina zajištěna.

Přeji krásný prodloužený víkend
Kateřina Laluhova

 

 

PONDĚLÍ 26.9.

 

ČJ – řazení slov podle abecedy
uč. str. 13/1,2,3  + zápis do sešitu školního

M – VM – str. 14/3  + str. 15/1,2,3,4
MM – str. 7/1,3kdo nestihl dokončí za DÚ

PRV – uč. str. 6  – vypravujeme si o cestě do školy, o dopravních značkách, o pravidlech sil. provozu
PS – str. 10/ domeček + obrázek dopravní situace
DÚ – PS – str. 10/ doplň slova do vět + str. 11/zelený domeček + modrá Ája. Splnit na pondělí 3.10.

Psaní – pís. str. 9/ 4 řádky
DÚ – str. 9/5 řádků
Čtení – Mourek a Šalamoun – okopírovaný list.


INFO
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno. Družina zajištěna pro nutné případy.

 

 

PÁTEK 23.9.

ČJ – abeceda – zkoušení na známky
uč. str. 13/4 – ústně
Sešit školní – zápis
Datum: 23. září
Nadpis : Abeceda
Vypsaná písmena abecedy velkým tiskacím písmem  A, B, C, D, E, ….

ČT – Polámal se mraveneček
DÚ – list ke čtení mají u sebe „Mourek a Šalamoun“  – 1,2
Psaní – str. 7/7 řádků

M – G – geometrická tělesa, ukázka modelů, vybarvování těles, počítání vrcholů, stran, hran

VV – záložky – dokončení z minulé hodiny – vázání provázků, uzlík
– modelování geometrických těles – krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec

INFO

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Děti velice chválím za práci v hodinách a chování o přestávkách. Dnes přiletěly zmrzlinky.

Nemocné děti mají pracovní sešity na vrátnici.

Přeji hezký víkend. K. L.

 

 

ČTVRTEK 22.9.

ČJ  – abeceda, uč. str. 12/2 a,b,c
12/3
PS – str. 9 – celá

M –  počítání s přechodem přes 10, práce s číselnou řadou a papírovými kolečky
VM – str. 14/1,2
MM – str. 6/3 + str. 7/2

Čtení – „Polámal se mraveneček“ – okopírovaný list
DÚ – číst mravenečka

HV – Okolo Frýdku cestička – dirigování ve 2/4 taktu. Rytmizace.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala sešity k podpisu. Je sešit A4 – testíky. Zítra děti přinesou zpět.

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

 

 

STŘEDA 21.9.

ČJ –  diktát slov
PS – str. 8/1,2
DÚ – PS – str. 8/3,4

M – VM – str. 13/1,2,3
DÚ – MM – str. 6/1,2

AJ – Kochánková
uč. str. 4 – barvy, opisování
PS – str. 4/4
DÚ – opisování – pracovní list mají u sebe

AJ – Laluhová
uč. str. 4 – barvy, písnička  Red and orange ….
Pracovní list – barevné pastelky – učíme se psát
DÚ – PS – str. 4/4 – čtyřsměrka

PRV – test – měsíce v roce
Seznámení s učivem – doprava, bezpečnost, dopravní prostředky

 

 

ÚTERÝ 20.9.

ČJ – ABECEDA uč. str. 11 – básnička Jede vláček Písmenkáček
str. 11/1,2 – ústně
str. 12/1 – společné čtení písmen abecedy – správné pojmenování
DÚ – uč. str. 12/1 – naučit se zpaměti abecedu. Do pátku 23.9.

M – 5ti. minutovka – slovní úloha
MM – str. 4/2,3 – společně na IT
uč. VM – str. 12/ 1,2,3 – vyvození desítek a jednotek (video s Matýskem)
– společné vyvození a na tabuli – zápis + nákres
DÚ – MM – str. 5/2,3

Psaní – str. 6/4řádky – písmenko i
DÚ – str. 6/3 řádky – písmenko u – na čtvrtek 22.9.
Čtení básničky.

TV – cvičení venku. Honičky, pohybově zábavné hry, soutěže.

INFO
Zítra píšeme diktát – procvičujte psaní vlastních jmen.
PRV – testík na školu, měsíce.

21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.

K. L.

 

PONDĚLÍ 19.9.

ČJ – uč. str.  9/1 – oslovování, pozdravy
str. 10/2
PS – str. 7/1
DÚ – str. 7/2

M – procvičujeme s papírovými číslicemi – slovní úlohy ze života dětí
VM – str. 11/1 – společně na IT
MM – str. 4/1 – společně
DÚ – VM – str. 11/2,3
Zítra budeme psát testík na slovní úlohy.

PRV –  kontrola dú na IT, pantomima – hádáme osoby, které pracují ve škole
PS – str. 9 / cv. s domečkem
Ve středu bude testík na téma naše škola, měsíce v roce, období.

ČT – čítanka str. 6 – 7 Kašpárkův první školní den – společné čtení rolí
písanka  – str.  5 – psaní věty Fenek loví v noci.

INFO
20.9. – 21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.
27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Odchody z družiny!!!
Pokud vaše dítě odchází z družiny v jiný čas, než je uvedeno v zápisovém lístku (např. po obědě, s jiným rodičem atd.) zapište tuto skutečnost do družinového sešitku, který děti obdržely na začátku školního roku. Již neposílejte  po dětech volné lístečky.  Pište pouze změny. Děkujeme
Vzor:  15.9. 2022  Syn/dcera (jméno) odchází po obědě. Podpis rodiče

Nepřítomní žáci z důvodu nemoci nebo uvolnění ze školy, poctivě doplňují učivo podle webových stránek.

 

 

 

PÁTEK 16.9.

ČJ – Práce s větou. Začátek věty, konec věty. Řazení vět. Počet slov ve větě.
Uč. str. 9/5,6,7,8
PS  str. 7/ 6
DÚ – PS str. 7/7 a),b)

M – G – geometrické tvary, geometrická tělesa. Hádanky.
Ukázka modelů těles. Třídění, pojmenování.
PS – str. 8/2,3 + PS – str. 7/1,2,3
DÚ – MM – str. 3/1,2 na pátek 23.9. – učit se tvary a tělesa. Příští hodinu testík.

Čt – vypracujeme podle obrázkové osnovy
Psaní – pís. str. 4 – poslední 2 řádky + str. 5 /3 řádky
DÚ – str. 5/ 4 řádky
DÚ – přes víkend si děti čtou oblíbenou knihu

VV – malba vodovými barvami, zapouštění pozimních barev
– Projekt „ZÁLOŽKY“ papírové záložky do knihy nejen pro nás.

 

 

ČTVRTEK 15.9

TV – fotografování

M – VM – str. 9/1,2,3 – práce u tabule
DÚ – VM – str. 10 – celá
Zítra máme geometrii.

ČJ – uč. str. 8  –  celá  O větách
– PS – str. 6/1, 2, 4
DÚ – PS – str. 6/5

Čt – čtení na pokračování „Kouzelná třída“
– písanka  – kontrola dú. Diktát písmen, slov.
– popis psa, nákres psa do sešitu čtení

HV – Červená Krkulka – Uhlíř, Svěrák. Poslech.
– Okolo Frýdku cestička – uč. str. 8 – 1. sloka
str. 9 – 2. – 4. sloka
Okolo Frýdku cestička – Písničky pro děti a nejmenší – zpívánky – YouTube

 

 

STŘEDA 14.9.

ČJ – uč. str. 7/1 a) – dole – slohová cvičení
– PS – str. 5/1 – kontrola dú
– zápis do školního sešitu – vlastní jména osob, zvířat

AJ –  uč. str. 2,3 – pozdravy, otázky, odpovědi
– PS – str. 2/1
DÚ –  PS str. 3/3   na 21.9.
What´s your name?
I´m …….
My name´s ……

Píseň – Hello, Superstars! uč. str. 2,3  Chit Chat – Hello, Superstars! – YouTube

 

M – VM  str. 5/4,5 – společně u IT + samostatně
– VM str. 6/1 – slovní úlohy
DÚ – VM str. 6/2,3,4

PRV – uč. str. 5 – báseň Co děláme o přestávce
– měsíce, školní rok, kalendářní rok, řazení měsíců
– PS – str. 6,7 – čtení vět v dolním růžovém rámečku, doplnění slov
– PS – str. 8 – samostatná práce na známky, lepení, dopisování slov
DÚ – PS – str. 7 – vybarvit obrázky, popsat obrázky ústně + doplnit 4 věty  na 19.9.

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

 

 

ÚTERÝ 13.9.

ČJ – PS – str. 4/7
– str. 5/1,2,3
DÚ – PS – str. 5/1 – slohová cvičení

M – VM – str. 4/2,3,4
– str. 5/2 – pětiminutovka . Kostičkové BINGO.
DÚ – VM str. 5/1,3

ČT + PSANÍ – písanka  str. 3 – celá
– čítanka str. 4 – 5 + jazyková rozcvička, správná výslovnost hlásek r, ř, s, š, c, č
DÚ – písanka str. 4/ 7 řádků  –  h, k. Na čtvrtek 15.9
DÚ – zůstává čtení z listu MATES JE PES – celý příběh. Na čtvrtek 15.9.

 

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

PONDĚLÍ 12.9.

ČJ – uč. str. 7/1a,  2a,b
PS – str. 5/1a, 2 – vybarven jeden obrázek
DÚ – PS – str. 5/2 – dokončit vybarvování dětí podle vět z 1.cv
Ve středu píšeme první diktát písmen a jednoduchých slov. Procvičovat psaní.

M – VM – str. 3 – dokončení celé strany
str. 4/1 – společně u tabule, samostatně v lavici, kontrola
Hra na mouchy.
DÚ – MM – str. 2/ 1,2,3

PRV – Škola. Co děláme ve škole.
uč. str. 5 – čtení, vypravování, básnička Co děláme o přestávce. J. Nohavica (učíme se společně                   zpaměti)
PS – str. 6/zelený domeček

ČT + PSANÍ – čítanka str. 4   Mates je pes – doma stále číst z okopírovaného listu + přidat druhou část „Tys přinesl do školy psa? “ ……………….
-písanka str. 3/5 řádků

INFO
Dnes si žáci napsali a nalepili informace do žákovské knížky.
Prosím o podpisy:
str. 20 – třídní schůzky
str. 8 – informace o platbě za pracovní sešity

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

PÁTEK 9.9.

ČJ – uč. str. 5/2 – ústně + práce a fólii
6/3, 5a)  ústně
PS – str. 3/1 společně
DÚ – PS str. 4/6,8

M – G – seznámení s učivem. Kontrola složek a pomůcek do G.
PS – str. 8/1

ČT – vypravování o prázdninové četbě „První školní výlet“
– čítanka str. 4 MATES JE PES
DÚ – čtení z pracovního listu 1. část Mates je pes. Vyznačeno červen. Alespoň 3x.

VV- prázdninové zážitky – kresba pastelkami, prašnou křídou
PČ – prázdninové zážitky – stříhání, lepení, dotváření obrázku

INFO
Od pondělí 12.9. zapisujeme zapomínání. Prosím rodiče, aby dětem dokoupili věci, které
jim ještě chybí. Např. úkolníček, fólii na psaní tužkou, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ubrusy do VV, mazací tabulky, číslice do 20.
Prosím, podepisujte dětem DÚ.
Děti za tento týden chválím.

STÁTNÍ SVÁTEK – SVATÝ  VÁCLAV    28.9.
ŘEDITELSKÉ VOLNO    29.9. – 30. 9.   Družina je zajištěna.
Přeji hezký víkend K. LaluhováČTVRTEK 8.9.

TV – nástup, rozcvička, protahovací cviky, poskoky, nácvik na přeskoky přes švihadlo, cvičení se švihadly

M – VM str. 2/3 – společně
3/1,2,3 – procvičování do 20, číselné řady, porovnávání
MM – str. 1/1,2,3 – samostatná práce na známky (počítání do 10)

ČJ – PS – str. 2/4,5,6,7   – čtyřsměrka společně u tabule
DÚ – PS – str. 3/2,3,4,5 – slabiky, slova, rébusy (zapsáno v úkolníčku)

ČT + Psaní – čítanka str. 3 – čtení básně „UČITELKA“  Povídání o povolání dětí.
– písanka str. 2/6 řádků
HV – opakování písniček z 1. třídy, pohybová rytmická hra na tělo ( úkol pro děti – naučit pohybovou hru rodiče a měly by si na to vzpomenout)

INFO
Děkujeme za přinesený papír.
Zítra máme Matematiku – Geometrii. Žáci si přinesou plastovou složku s drukem A4, linkovanou podložku (lenoch) tužku č. 3, trojúhelník s ryskou (1x  do školy, 1x doma). Vše podepsat. Budeme si nechávat ve škole.

 

STŘEDA 7.9.

ČJ – uč. str. 4/1e – psaní do  mazací tabulky,  str. 5/1 – ústně
PS – str. 2/4 – čtyřsměrku dokončíme zítra (někdo vyluštil celou tabulku)

AJ – seznámení s učivem 2. ročníku.
Pozdravy. Umíme se představit.
Uč. str. 2 -3 úvodní povídání o obrázku. Hello. What´s your name? I´m….
na 14.7. – vybarvit obrázky z pracovního listu  podle učebnice str. 2 -3 – 4 postavičky Kat, Jet, Spike, Nick

M – PS – VM – str. 1/5 , str. 2/1
PS – VM – str. 2/2

PRV – Naše škola uč. str. 4
PS – str. 6 vypravování o naší škole

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

ÚTERÝ 6.9.

ČJuč. str. 4 – celá, PS – str. 1/1  Opakujeme z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova, věty.
PS str. 1/2,3  Máme zapsáno v úkolníčku.

M – Co jsme se naučili v 1. třídě. Myšlenková mapa. Rozcvička – číselná řada.
PS – VM (Velký Matýsek) str. 1/1,2,3,4. Kdo nestihl 4 cv. – dokončí doma

ČT – PSANÍ – čítanka str. 3 – čtení básně „Těšíte se do školy?“
– písanka str. 2 – 3 řádky písmene l
TV – poučení o bezpečnosti, pravidla chování v TV, cvičební úbor, úprava dlouhých vlasů. Pohybová hra.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala kopii listu „Chvalská škola.“ Jedná se o finanční příspěvek na školní rok 2022/2023.
Po zaplacení, odstřihněte spodní část listu a pošlete po dětech do školy. Děkuji

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

PONDĚLÍ 5.9.

ČJ –  seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Zážitky z prázdnin – volné vypravování.

M – seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Číselná řada do 20.

PRV – seznámení s učivem, učebnicí a pracovním sešitem 2. ročníku. Podepisování pracovního sešitu, jméno, třída, škola.
Opakování učiva 1. roč. – roční období, měsíce v roce, písnička.

ČT – PSANÍ – pís. str. 1 – tvary psacího písma, seznámení s čítankou.
Opakování básniček z 1.ročníku.

INFO
Zítra máme poslední hodinu TV. Žáci si přinesou cvičební úbor + jedny sportovní boty na venkovní cvičení. Za příznivého počasí půjdeme cvičit ven.
Zítra si žáci přinesou mazací tabulky + fixy 2x, hadřík, fólie pro psaní tužkou.

K. L.

 

 

 

 

 

                   Září

                                                 Tak, a už je zase září,                      
slunce ještě pořád září.Zobrazit zdrojový obrázek

Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.

Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.

A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

 

 

Informace k prvním dnům školního roku 2022 – 2023

ČTVRTEK
 1.9.  – zahájení školního roku proběhne 1. vyučovací hodinu 8:00 – 8:45h.  Po ukončení hodiny žáci odchází domů, na oběd nebo do družiny.
Žáci obdrží žákovské knížky s rozvrhy hodin. Prosím, obalit průhledným obalem a vyplnit 1. stranu.
Nepřezouváme se!

PÁTEK
2.9. – 4 vyučovací hodiny – třídnické práce. Žáci si přinesou přezůvky, aktovku, penál, svačinu, kufřík do VV, kapsář k lavici, cvičební úbor.
Konec  v 11:40h – budeme již po obědě.

Zítřejší odchod domů prosím na lístečcích. 
Ranní družina funguje od pondělí 5.9.

 

  • Žáci si dnes domů  donesou pracovní sešity a učebnice. Prosím vše obalit. Již máme podepsané.
  •  Kdo ještě nepřinesl vyplněnou žákovskou knížku, prosím přinést v pondělí 5.9. Děkuji
  • Nabídka knih PODZIM 2022 – děti si mohou objednat knihy z obdržených katalogů. Vyplněnou objednávku a přesnou částku mohou nosit do 9.9.2022
  • V pondělí 5.9. se učíme dle rozvrhu hodin
  • ČJ – učebnice + PS s Agátou, M – PS s Matýskem velký, malý+ sovičky,  PRV – učebnice + PS, ČT – PS – písanka
  • Učebnice čítanek máme ve škole, kde také budou zůstávat celý rok.
  • Žáci si na pondělí přinesou obaly: 6x – A5,  1x – A4, 1x – A4 – rozměr 21,5cm x 31cm (na čítanku)

Přeji krásný víkend
Kateřina Laluhová