II. B

    

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy 2.B, kde naleznete informace k probranému učivu, domácím úkolům a akcím školy.
To nejlepší vykročení do nového školního roku 2022/2023 Vám přeje

Mgr. Kateřina Laluhová – třídní učitelka
Pavlína Rosolová Marešová – asistent pedagoga
Alžběta Nováková –  vychovatelka školní družiny (1. oddělení, tel. č. 778 713 912)

___________________________________________________________________

PONDĚLÍ 30.1.2023

ČJ – dělení souhlásek, třídění písmen  – společně u tabule, diktát hlásek
PS – str. 48 – celá + 49 – doplňování hlásek do slov (barevné vybarvování)
PS – mám u sebe.
Dnes jsem dětem rozdala nové PS s Agátou (2. díl) Prosím obalit.
Nemocní mají na vrátnici.

M – počítání se závorkami
VM – str. 29/4, 5
MM – str. 17/2
VM – seznámení s násobením do 2 – postupným sčítáním kostiček
DÚ – okopírovaný list str. 10 – vypočítat příklady se závorkami a políčka vybarvit ( 20 – 30 příkladů)

Psaní – písmena Z, Ž – str. 38/ 4 ř
DÚ – str. 38 – dopsat

PRV – Jídlo – jak říkáme jídlu, které jíme ráno, dopoledne, v poledne ….,  zdraví, hygiena,  nemoci, očkování – opakování učiva.
Roční období – měsíce v roce. Písnička
DÚ – PS – str. 48 – celá

INFO
31.1.2023   Pololetní vysvědčení bude dětem rozdáno 4. vyučovací hodinu, která bude zároveň i třídnická. Děti dostanou pouze výpis z vysvědčení, který si ponechají doma. Nezapomeňte na složku.
Tento den již nebudeme mít tělesnou výchovu. Děti si přinesou cvičební úbor domů.
Od 2. pololetí budeme plavat.

1.2. – nový rozvrh hodin (žáci mají u sebe nebo viz. od 1.2. na bakalářích)
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátky). Informace k plavání budu zasílat do emailu.

 

 

 

PÁTEK 27.1.2023

ČJ –  hlásky, souhlásky, opakování učiva
PS – str. 47/1 a, b, c, d, e, f   +cv. 3 – 1. část
DÚ – PS – str. 47/2

M – G – úsečky
VM – str. 34/1, 2 – do sešitu G
Zápis do sešitu + rýsování úseček. Děti chválím.
DÚ – MM – str. 22 – celá na 16.2.

SLOH – uč. čj. – str. 61/1 a, 2
Popis zvířat z obrázků. 3 věty.
DÚ – PS str. 46/1 – přečíst + cv. 4 – nakreslit zvíře a popsat jej. Děti mohou nakreslit i své oblíbené plyšové zvířátko. Pokud by někdo chtěl, může vypracovat tento úkol na čistý papír.
DÚ – čtení z okopírovaného listu „Hrnečku vař!“ obě strany na 16.2.

VV + PČ – výroba pomůcky do českého jazyka – papírové klíče na kroužku (dělení hlásek) Dětem se pomůcka velmi povedla.

INFO
Prosím o dokoupení barevných papírů do PČ.
Dětem dopisují fixy k mazacím tabulkám. Prosím také dokoupit. Děkuji.

31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátky). Informace k plavání budu zasílat do emailu.
Přeji hezký víkend K. L.

 

 

 

ČTVRTEK 26.1.2023

M – hodiny – určování hodin, celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě
VM – str. 33/4 – digitální hodiny, záznam času na digitálních hodinách – společné procvičování
DÚ – MM – str. 21/2, 3 

ČJ – tvrdé souhlásky
PS – str. 44/15    str. 45/19, 20 21    str. 49/7
PS  mám u sebe na kontrolu.
DÚ – PS – kočky – str. 3/1 – dokončit + str. 4/1 – procvičit psaní po slabikách hy, hý, chy, chý

Pís. str. 37 – celá
ČT – čít. str. 74 – Štaflík a Špagetka

HV – Grónská písnička J. Nohavica. gronska pisnicka – Hledat (bing.com)
Rytmizace. Taneček – Když máš radost …
DÚ – naučit se první dvě sloky Grónské písničky

 

INFO
Dnes jsem dětem rozdala nový rozvrh hodin, který je platný od 1.2.2023
Zítra si děti přinesou do pracovních činností jeden kovový kroužek na klíče. Budeme si vyrábět pomůcku do českého jazyka. Děkuji

Děkujeme za přinesený sběr starého papíru.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny
17.2. první lekce plaveckého výcviku (pátek)

 

STŘEDA 25.1.2023

ČJ – dělení hlásek – opakování, tvrdé souhlásky
Diktát vět –  uč str. 60/14b
PS – str. 44/14
DÚ – PS – str. 45/18

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – společně.
PS – str. 18/1,2 – samostatná práce
PS – str. 19/3
PS mám u sebe.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby. Otázka Is it a cat?  Yes, it is. No, it isn´t.
PS – str. 18/1,2 – kdo nestihl cv. 2 dokončí za úkol

M – hodiny – tři čtvrtě na 8 ……, práce s papírovými hodinami, práce na IT
VM – str. 33/1, 2, 3
DÚ – MM – str. 17/1 + str. 21/1

PRV – Naše zdraví
PS – str. 47/1,2
DÚ – PS – str. 47/dokončit kašpárka a knihu

ÚTERÝ 24.1.2023

ČJ – slovní hrátky – odůvodňování pravopisu po tvrdých souhláskách, význam slov
PS – str. 43/12, 13
PS – str. 44/16
DÚ – uč. str. 60/13 – napsat do sešitu ČJ – D. Nezapomeňte na datum.

M – hodiny
VM – žlutá 4. díl – dokončena str. 63/ 1, 2, 3 –  čtvrtina Např. čtvrt na 2, čtvrt na 7 atd.. Práce s papírovými hodinami + IT
VM – str. 6/1
DÚ – VM str. 6/2,3
DÚ – trénovat poznávání hodin. Zítra nás čekají tři čtvrtiny.

ČT – plynulé a hlasité čtení Skřítek hospodáříček
PSANÍ – str. 36 celá, písmenko L, D, Ď. Opis slov.

TV – gymnastika – šplh na tyči, správný úchop, výdrž, přítahy, ručkování

INFO
26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny

 

PONDĚLÍ 23.1.2023

ČJ – hlásky, dělení hlásek, tvrdé souhlásky
Uč. str. 59/9, 10 – společně na fólii
Školní sešit – uč. str. 59/ 9 – opis slov z prvního  řádku
DÚ – PS – str. 43/9, 10, 11

M – kontrola dú VM str. 29/1, 2, 3   Kdo neměl dú, přinese zítra. Budu kontrolovat.
Práce s číselnou osou a vyhledávání čísel , která jsou větší něž dané číslo a zároveň menší než dané číslo.
MM – str. 16/1,2
DÚ – MM – str. 16/ 2  Kdo nestihl ve škole, dopočítá doma.

PRV – projektová hodina – lidské tělo, zdraví, zdravá strava
Práce ve skupinách.

ČT – psaní – akce školy – artistické vystoupení  v tělocvičně
DÚ – ČT – Skřítek hospodáříček + písanka str. 35 (úkoly z pátku)

INFO

26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prázdniny

 

 

 

PÁTEK 20.1.2023

ČJ – tvrdé souhlásky
Uč. str. 59/6,8 + rozcvička s písmenky
PS – str. 42/7,8

M – G – přímky
VM – str. 19/ 1 – ústně + video s Mtýskem
Sešit G – rýsování přímek + zápis

ČT – str. 71 – ok. list  – Skřítek hospodáříček
DÚ – číst  skřítka. V pondělí zkouším.
Pís. str. 35/ 4 řádky
DÚ – pís. str. 35 /4 řádky

VV – temperová barva, otisky kostiček do plochy – iglú
PČ – Eskymáci, lední medvědi, sněžní psi

 

ČTVRTEK 19.1.2023

TV – šplh o tyči – nácvik
M – VM – str. 27/5  str. 28 – celá
DÚ – VM str. 29/1,2,3
Zítra bude Geometrie.

ČJ – tvrdé souhlásky
Uč. str. 58/ 4 – ústně i na fólii + diktát slov z tohoto cvičení
PS – str. 42/1,2
DÚ – PS – kočky – str. 2/1 – + číst věty i básničku a str. 3/1 – 2 sloupečky

Čtení – číst. str. 70 – Tajné dveře – hlasité čtení, význam slov
HV – seznámení s novou písní. J. Nohavica – Grónská písnička.
Zápis do sešitu – notová osnova, nota celá a půlová, houslový klíč.

INFO
Dětem jsem rozdala předběžnou přihlášku na školu v přírodě. Prosím o vyplnění  a zaslání zpět do školy. Vyplňují i ti, kteří ví, že nepojedou. Děkuji
26.1. – sběr
31.1. – vydání pololetního vysvědčení
3.2. – pololetní prázdniny
6. – 10.2. – jarní prádniny

 

 

STŘEDA 18.1.2023

ČJ – PS – str. 41/1,2,3
DÚ – PS – str. 41/4

AJ – Laluhová
Hra se slovní zásobou – bomba.
Uč. str. 12 – čtení vět + poslech. Kontrola dú.
Píseň – uč. str. 14 – Super pets.
Ps – str.  15/ 3 – poslech
Ps – str. 17/6 – křížovka – slovní zásoba s domácími mazlíčky
DÚ – PS – str. 17/7 – nakreslit oblíbeného mazlíčka + doplnit větu.

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby lekce 1 – 3
Čtení vět uč. str. 15 – celá. Opakování a little dog – a big dog uč. str. 16
DÚ – PS – str. 17/7

M -5 ti min
VM – str. 27/ 1, 2, 3, 4 – práce s počítadlem do 100.
DÚ – MM – str. 15/ celá

PRV – naše tělo, části těla, nemoc, úraz
Uč. str. 36, 37, 38
PS – str. 45/1, 2
DÚ – PS – str. 46 – celá. 

 

ÚTERÝ 17.1.2023

ČJ – souhlásky  – dělení  souhlásek – měkké, tvrdé, obojetné
Uč. str. 57 – žlutý rámeček + cv. 2
Uč. str. 58/ 1, 2 + žlutý rámeček
PS – str. 40/1a, 2
Zápis sešitu ČJ – Š
DÚ – str. 40/3

Čtení – Kouzelná třída

M – MM – str. 12 – celá + barevné počítání
Číselné řady do 100. Samostatná práce s počítadlem.

TV – kotoul vpřed. Protahovací cvičení.

 

 

PONDĚLÍ  16.1.

ČJ – oprava pololetní písemné práce
Zápis do sešitu ČJ  – Š
PS  – str. 38 – celá

Recitace básně  – sněhová vločka

M – VM str. 26 – celá
DÚ – str. MM – str. 14 – celá

PRV – pololetní písemná práce.
PÁTEK 13.1.2023

ČJ – pololetní písemná práce
ČT – str. 64 – krmítko pro sýkorky
DÚ – číst nahlas 20 min oblíbenou knihu

Psaní – str. 34 – celá

M – zhodnocení písemné práce, společná oprava
VM – str. 25 – dopočítání
DÚ – MM – str. 13/2  + sovičky str. 14 a 15 vždy poslední cvičení se slovní úlohou

VV – zimní krajina
– zimní sport

 

INFO

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
26.1. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před hlavní budovou. Děti nosí lísteček, kolik kg přinesly.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

ČTVRTEK 12.1.2023

M – pololetní písemná práce

ČJ – uč. str. 56/ 9, 10, 11, 15 – pravopis psaní u, ú, ů, hlásky

Zítra píšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka.

ČT – čtení s porozuměním – hlasité a plynulé čtení na známky
Psaní  – pís. 33 celá – psaní T, Ť, F + vlastní jména zvířat

HV– My tři králové – zkoušení na známky.  Příští hodinu dozkouším.
TV – pobyt venku na dopravním hřišti. Běh, honičky, lezení, protažení těla na čerstvém vzduchu.

 

INFO

13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole

26.1. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před hlavní budovou. Děti nosí lísteček, kolik kg přinesly.
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

STŘEDA 11.1.2023

ČJ – uč. str. 55/ 6,7,8 – práce na fólii + IT
Procvičení slov nadřazených, podřazených, souřadných. Vlastní jména.
DÚ – PS – str. 38/1 – číst text „Hloupý medvěd“

AJ – Laluhová
Mini test – číslovky, školní nábytek, otázky. Opakování slovní zásoby – barvy, věk, číslovky, domácí mazlíčci.
Uč. str. 12/1 – Superstars fan club. Name ….. Age …… Favourite colour …….
PS str. 12/5 – čtení vět, doplnění informací k obrázkům
DÚ – PS – str. 12/6

AJ – Kochánková
Uč. str. 16/ 1 – slovíčka malý a little …. velký a big……
PS – str. 16/5
DÚ – procvičovat číslovky 1- 20 – bude test

M – 5 min – pís. +, –
VM – str. 23 – celá + str. 24/1
DÚ – VM – str. 25/ 1,2,3
Zítra pololetní písemná práce.

PRV – Naše tělo
Uč. str. 36
PS – str. 44 – celá + vypravujeme si o našich kamarádech a jejich vlastnostech. Části těla – stříhání, lepení.
Pohybová píseň – hlava, ramena

 

INFO
12.1.pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

ÚTERÝ 10.1.2023

ČJ – opakování na písemnou práci
Uč. str. 53/3   + 54/1,3 – ústně, na IT
PS – str. 37/4, 5
str. 39 – celá
DÚ – procvičovat na písemnou práci

M – opakování na písemnou práci
Číselné řady, +, – do 20, počítání v oboru do 100, jednotky, desítky, písemné odčítání + kontrola
DÚ – procvičovat na písemnou práci

TV – kotoul vpřed (příště na známky)

INFO
12.1.pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1.pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1.pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

PONDĚLÍ 9.1.2023

ČJ – rozvoj slovní zásoby – vypravujeme si zážitky z víkendu
Hlásky, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky.
Nové učivo – slabikotvorné r, l, m – vyvození na tabuli
Uč. str. 53/ 1,2,    3 – do sešitu ČJ – Š
DÚ – PS – str. 37/2,3

M –  (str. 8/1  + str. 13/1) dú z pátku
VM – kontrola dú 20/1 + 21/1,2
VM – str. 21/3,4,5  + str. 22/ 1,2 – 2 sloupce
DÚ – VM – str. 22/2 – dopočítat, 3, 4, 5

PRV – zima – opakování + Ájin zpravodaj
PS – str. 43 – celá

ČT – str. 63 – čtení básní  SNĚHOVÁ VLOČKA   NA RYBNÍKU  (V. Fischer)
Opis básně SNĚHOVÁ VLOČKA  do sešitu ČTENÍ
DÚ – kdo nestihl opis básně, dopíše podle nakopírované kopie a nakreslí obrázek sněhové vločky do sešitu čtení na pátek 13.1.
Naučit se zpaměti jednu vybranou básničku  na pondělí  16.1.

 

INFO
12.1. – pololetní písemná práce z matematiky ( číselné řady do 100, porovnávání čísel, +, – do 20 s přechodem přes základ 10, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání, desítky a jednotky v oboru do 100, G – rýsování přímých čar + body (náleží, nenáleží)
13.1. – pololetní písemná práce z českého jazyka ( řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, sl. souznačná, protikladná, psaní ú,ů,u, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky + jejich grafické znázornění x,o)
16.1. – pololetní písemná práce z prvouky ( měsíce, roční období, dny v týdnu, stromy, keře, zvířata – savci, ryby, ptáci, rodina, zima – počasí, ptáci stálí, zvířata v zimě

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

 

 

 

Doplnění za pátek 6.1.2023
ČJ – uč. str. 52/souhlásky
Diktát – věty
Ps – str. 36/2, 3, 4
DÚ – uč. str. 52/4 – napsat do sešitu ČJ – D – slova podle vzoru

M – VM – 18/2,3,4  + str. 20/ 1,2,3,4
DÚ  – str. 20/5  + str. 21/1,2

Kouzelná třída – společné čtení + dočetli jsme čtenářské listy

VV + PČ – Tři králové. Vyprávění + pohádka. Práce s papírem. Stříhání, lepení, ohýbání, zdobení, poz

 

 

ČTVRTEK 5.1.2023

ČJ – souhlásky, grafický záznam souhlásek
Uč. str. 52/4 – procvičení dvojhlásek  – práce na fólii
Uč. str. 52/1,2,3 – vyvození souhlásek
DÚ – PS – str. 36/1a – číst báseň 3x + a) graficky vyznačit souhlásky

M – pracovní list – písemné sčítání, společně i na známky
VM – str. 18/ 1 – písemné odčítání
DÚ – MM – str. 8/1 – dopočítat  + str. 13/1

ČT – čít str. 62 V. Čtvrtek – Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli.
Pís. str. 32 – celá – psaní písmen R, Ř

HV – píseň  My tři králové – pracovní list, zpěv, doprovod na Orffovy nástroje

INFO
12.1. – pololetní písemná práce z matematiky
13.1. – pololetní písemná práce z českého jazyka
16.1. – pololetní písemná práce z prvouky

16.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole
31.1. – vydání pololetního vysvědčení

Albatros – zima 2023 – nabídka knih. Děti mohou nosit vyplněné objednávkové listy s přesnou částkou nejlépe do pátku 6.1.

 

 

STŘEDA 4.1. 2023
ČJ  – dvojhlásky – vyvození učiva
Uč. str. 51/1, 2 – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š uč. str. 51/3 – opis slov, vyznačení slabik, grafické vyznačení dvojhlásek
DÚ – pracovní list – str. 25 – vybarvit slova s dvojhláskami

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – nábytek, čísla, domácí mazlíčci
Uč. str. 14/1,2 – poslech, píseň – super pets  + str. 15/ 1 – poslech, otázka, odpověď – hádanky
PS – str. 14/2
DÚ – na příští středu 11.1. – opakovat psaní slovní zásoby – domácí zvířata, nábytek – bude test + PS – str. 15/4 – procvičit odpovědi
Ano, to je.     Yes, it is.
Ne, to není.  No, it is not. (No, it isn´t  –  zkrácený tvar).

AJ – Kochánková
Opakování slovní zásoby – barvy, čísla, zvířata.
Uč. str. 12/1,2  + Ps – str. 12/ 6
DÚ – PS str. 12/5

M – počítání do 100, sčítání desítek
VM – str. 16/2,3,4   + str. 17/1 – první část
DÚ – VM – str. 17/1 – dokončit slovní úlohu + cv. 2

PRV – opakování – zima
PS – str. 40, 41 – obě strany
DÚ  – str. 42 – celá na pondělí 9.1.

 

 

ÚTERÝ 3.1. 2023

ČJ – opakování psaní u, ú, ů, procvičování na IT, pravopis, doplnění cvičení v PS – str. 35/5,6

M – vyvození písemného sčítání
VM – str. 16/1
MM – str. 8/1 – 1. řádek
DÚ – školní sešit ŠŠ – vlepený okopír. list str. 31/2 – vypočítat písemným sčítáním

ČT – vypravujeme si o prázdninách, co jsme dostali od Ježíška
Čtenářské listy – představování knih

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme Vám s paní asistentkou krásně prožité vánoční svátky, plné pohody, štěstí, lásky, vzájemného porozumění, laskavého pohlazení a radostných úsměvů. V Novém roce 2023 buďte hodně zdraví a ať se Vám všem daří.     

Dětem také  přejeme bohatého Ježíška a sněhovou nadílku, aby to o Vánocích bylo se vším všudy.  Děkujeme za milé dárečky, které nás moc potěšily a také velké poděkování za skvělou spolupráci. 
Nemocným dětem přejeme brzké uzdravení a na dárečky se můžete těšit po prázdninách 3.1.2023, kdy se také  všichni opět sejdeme.   Šťastné a veselé Vánoce 

Zobrazit zdrojový obrázek
Kateřina Laluhová a Pavlína Rosolová Marešová

 

ČTVRTEK 22.12.

Vánoční besídka, tombola, tradice Vánoc, pouštění lodiček, rozbalování dárků, zpívání vánočních koled, slovní hádanky.
Dnešní výuka končí v 11:40. 

 

 

ÚTERÝ 20.12.

ČJ – uč. str. 50/5 – ústně + na fólii
PS – str. 34/3 – opis vět na známky
PS – str. 35/1,2

Čt – čít. str. 60 – poslech čteného textu, samostatné čtení, vypravování
DÚ – číst oblíbenou knihu  + zápis do čtenářského listu do (3.1.2023)
DÚ – na prázdniny str. 30 – celá  do (3.1.2023)

M – VM – str. 15 – celá
Matematická hra.
DÚ – MM – str. 7 – dopočítat  + str. 10 – celá (3.1.2023)

TV – zimní radovánky, koulování

INFO
21.12. – projektový den – tvořivé dílničky s dětmi 2.stupně. Ráno děti zůstávají v šatně. Budeme přecházet na 2. stupeň v 7:50.  Děti, které chodí do ranní družiny, si vyzvednu. 
Děti si mohou přinést batůžek, svačinu, pití, penál, lepidlo, nůžky.

22.12. – vánoční besídka s tombolou. Nezapomeňte na dáreček do tomboly, svačinku, pití, cukroví na ochutnání nebo sušené ovoce, oříšky atd.. Děti mohou přinést hudební nástroj a zahrát nám nějakou koledu nebo písničku, kterou se naučily. Nezapomeňte na červenobílé oblečení, budeme se fotit u stromečku. 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 19.12.

ČJ – opakování a procvičování psaní u, ú, ů a samohlásek a, e, i, o, u, y na školákově.
Práce na IT. Čtení vět.

Psaní – pís. str. 29 – písmeno K, str. 31 – celá – písmena P, B
DÚ – na prázdniny str. 30 – celá  do (3.1.2023)
DÚ – čtenářský list – zapsat přečtenou knihu do  (3.1.2023)

M – opakování a procvičování na školákově – numerace do 100.

PRV – balení dárečků, vánoční zvyky a tradice.

INFO
21.12. – projektový den – tvořivé dílničky s dětmi 2.stupně.
Děti si mohou přinést batůžek, svačinu, pití, penál, lepidlo, nůžky.

22.12. – vánoční besídka s tombolou. Nezapomeňte na dáreček do tomboly, svačinku, pití, cukroví na ochutnání nebo sušené ovoce, oříšky atd.. Děti mohou přinést hudební nástroj a zahrát nám nějakou koledu nebo písničku, kterou se naučily. Nezapomeňte na červenobílé oblečení, budeme se fotit u stromečku. 

 

 

PÁTEK 16.12.

ČJ – psaní ú,  ů, u – vyvození učiva, zápis slov na tabuli
Uč. str. 50/1,2 – ústně
PS – str. 34/1,2. Pracovní list 1. cv. – doplňování písmen u, ú, ů do slov + vybarvování štětců

DÚ – pracovní list 2. cv. – doplňování u, ú, ů do slov  + vybarvení dárečků

M –  VM – str. 14 – kontrola dú
Práce ve dvojicích – počítání do 100 +, – ,  Hádanky typu „Myslím si číslo, které má 6 desítek a 4 jednotky“
MM – str. 5 – počítání na čas      str. 6/1,2 – společně       rychlíci i str. 7  – 1,2,3
Početní král

Čtení – Vánoce, které nechtěly být. J. Čapek.  Vypravujeme si o slušném chování dětí i dospělých.

INFO
Na vrátnici jsou připravené pracovní sešity pro nemocné děti. Můžete si je vyzvednout.

21.12. – projektový den
22.12. – vánoční besídka s tombolou
Oba dny se nebudeme učit.
Adventní okýnka –  16.12. – děti se mají usmát na kamaráda nebo příbuzné
17.12. – naučit se vánoční koledu
18.12. – zapálit 4. svíčku na adventním věnci
Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji hezký víkend K. L.

 

 

 

ČTVRTEK 15.12.

M – VM – str. 13 – celá
str. 14/1
DÚ – VM – str. 14/1,2

ČJ – písemná práce – význam slov
uč. str. 48/ 3,5
DÚ – uč. str. 49/10 – opis vět do sešitu ČJ – D + vyznačit všechny samohlásky kroužkem.

ČT – čtení Kouzelná třída
Psaní – str. 29/4 řádky

HV – AJ v hudební výchově. Slovní zásoba – Vánoce, zvoneček, svíčka, vánoční stromeček, hvězda, vánoční baňka, dárek, kapr

Vánoční anglické koledy.

 

 

ÚTERÝ 13.12.

ČJ – PS – str. 33/1, 2,3,4 – samohlásky.
Kontrola dú. Pranostiky.

M – VM – str. 11/4 – slovní úloha
VM – str.12 – celá
MM – str. 4/2 – 2 řádky číselných os

ČT – čít. str. 57 – Vánoce jsou za dveřmi.
Psaní – str. 28 – celá – písmena I, J, opis vlastních jmen
DÚ – číst okopírovaný list z čítanky – str. 58 O Vánocích, které nechtěly být.

INFO
Zítra
14.12. jedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. Sraz ve třídě v 8:00h. S sebou batůžek se svačinou, pitím a kdo bude chtít drobné penízky do peněženky na dárečky. Tento den se nebudeme učit. Jedeme MHD. Příjezd cca v 11:30 – 11:40. Děti půjdou na oběd a po té buď domů nebo do družiny. Doporučuji teplé oblečení, obuv s pevnou podrážkou. Už se na výlet moc těšíme.

 

PONDĚLÍ 12.12.

ČJ – Samohlásky – krátké, dlouhé. Vyvození učiva – tabule, zápis do školního sešitu.
uč. str. 48/ 1,2 – grafický záznam samohlásek.
DÚ – PS – str. 33/1a

M – numerace v oboru do 100
VM – str. 10/ 1,2   + str. 11/1,2,3
DÚ – MM – str. 4/2 – 2 řádky číselných os  + str. 5/1

PRV – Zima , zimní krajina, měsíce zimy, zvířata v zimě, stálí ptáci
uč. str. 32,33 – čtení, vyhledávání zvířat a rostlin – video s Ájou
PS – str. 38 – celá
DÚ – PS str. 39 – celá. Úkol je až na pondělí 19.12.

ČT – přednes básní + povídání o zimě

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. Sraz ve třídě v 8:00h. S sebou batůžek se svačinou, pitím a kdo bude chtít drobné penízky do peněženky. Tento den se nebudeme učit. Jedeme MHD. Příjezd cca v 11:30 – 11:40. Děti půjdou na oběd a po té buď domů nebo do družiny. Už se na výlet moc těšíme.
15.12. – sběr starého papíru

 

PÁTEK 9.12.

ČJ – uč. str. 46/3,4 – ústně
Práce s mazací tabulkou. Slova dělíme na slabiky.
Sešit školní – diktát slov, vyznačení slov jednoslabičných, dvojslabičných atd….

M – MM – kontrola dú – dovysvětlení zápisu desítky, jednotky. Oprava.
Práce s počítadlem. Určování desítek, jednotek.
VM – str. 9/1,2 – práce s číselnou osou. Zápis číslem na mazací tabulku, práce u tabule.
DÚ – VM – str. 9/ 3 – zápis podle vzoru u Matýska v pergamenu

ČT – čít. str. 55 – Křehůlek – čtení o sněhulákovi. Zápis do sešitu čtení.
DÚ – číst o andlíkovi, kterého si děti vyráběly v PČ + učit se básničku ze str. 56

Psaní – str. 27 – dopsaná str. – písmeno q, Q

VV – vánoční přání
– andílek – zápich

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru
AJ – dú – číslovky. Dětem jsem rozdala okopírovaný list.

 

 

ČTVRTEK 8.12.

M – počítání v numeraci do 100 – vyvození učiva, práce s počítadlem do 100.
VM – str. 8/ 1,2
DÚ – MM – str. 4/1
Komu chybí počítadlo do 100, bude mít na zítra. Nutné.

ČJ – dělení slov na konci řádku
uč. str. 46 /1, 2 – ústně
Zápis do školního sešitu + cv. 2 – rozdělujeme slova po slabikách viz cv. 1
DÚ – napsat do sešitu ČJ – D 8 libovolných slov pod sebe a rozdělit slova na slabiky. Viz. školní sešit. Např. ko – lo
ly – že
krá – lovna

 

ČT -čít . str. 56 – čtení básní. Verše, rýmy. Vyprávění o Vánočních zvycích.
DÚ – okopírovaná strana 56 – číst obě básničky + naučit se jednu vybranou básničku zpaměti. Na pondělí 12.12.

Psaní – str. 27/

HV – rytmizace, vytleskávání, koleda Štědrý večer nastal – doprovod na Orffovy hudební nástroje.

 

STŘEDA 7.12.

Dnes suplované hodiny
ČJ – uč. str. 45 – opakování básničky Tučňák + cv. 1d
PS – str. 32/3,4
Pracovní list – slova souřadná
DÚ – dokončit pracovní list 

AJ – nová slovní zásoba – domácí mazlíčci
uč. str. 12/1 – poslech + výslovnost
Práce s obrázkovým slovníčkem.
DÚ – naučit se slovní zásobu – domácí mazlíčci viz uč. str. 12 nebo obrázkový slovníček + PS – str. 14/1
DÚ – opakovat číslovky 1 -20. Okopírovaný pracovní list. Vystřihnout názvy číslovek a nalepit do správných okýnek.
Procvičovat psaní slovní zásoby. 
Dnes proběhla poslední hodina AJ v tomto roce. Příští týden jedeme do svíčkárny a další týden máme vánoční projektový den. Proto si úkoly průběžně doplňujte a procvičujte přes vánoční prázdniny slovní zásobu.
Platí pro obě skupiny.

V rámci HV si uděláme anglické hudební okénko (koledy a tradice Vánoc v Anglii).

M – MM – str. 2,3 – celé strany
Sovičky – str. 7/  str. 10/ 8    str. 112/12 – opakování slovních úloh
Pracovní list – rychlíci

PRV – rodina
uč. str. 24,25 -čtení
PS – str. 27 – celá
DÚ – PS – str. 28 – celá. Dětský pokojíček. Dnes si děti vytáhly lísteček z adventního kalendáře a mají za úkol, uklidit si v pokojíčku.

INFO

14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru

 

 

ÚTERÝ 6.12.

ČJ – vypravujeme si o Mikuláši. Co nám Mikuláš přinesl. Radost z dárečků.
PS – str. 31 – kontrola dú.
PS – str. – 31/3,4 – práce ve dvojicích – slovní kopaná
DÚ – str. 32/1,2

M – VM – str. 4/ 1,2,3 +str. 5/1,2,3,4,5 – kdo nestihl, dokončí za dú. 

ČT – představování čtenářských listů, 6. okénko v kalendáři – úkol – vytvořit z papíru sněhovou vločku.
Psaní – pís. str. 26/6 řádků

TV – házení, chytání, hod na koš, honička s šátkem

INFO
6. – 7. 12. proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ informace na webových stránkách
14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK.
15.12. – sběr starého papíru

 

 

 

 

PONDĚLÍ 5.12.

ČJ – uč.  str. 45 – celá – slovo, slabika, hláska, písmeno
PS – str. 31 /1
DÚ – PS – str. 31/2

M – VM – str. 2 – celá  str. 3/1,2,3 – kdo nestihl cv. 3 dopočítá zítra

PRV – prezentace rodokmenů
PS – str. 26 – celá

ČT – J. Čapek – O pejskovi a kočičce. Mikuláš – čtení + poslech pohádky.
Zápis do sešitu Čtení – 5. prosince – Mikuláš + obrázek anděla, čerta nebo Mikuláše.
DÚ – kdo nestihl nakreslit ve škole, dokreslí doma. Zítra kontrola.

INFO
6. – 7. 12. proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ informace na webových stránkách
14.12. – výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Hrazeno z OP JAK. 

 

PÁTEK 2.12.

ČJ – uč. str. 44/5,6 – ústně
Diktát 44/8 – psali jsme ve čtvrtek
PS – str. 29/2 + str. 30 – celá. PS  mám u sebe.

Čtení – čít str. 50,51 – Léčení Hubatidy.
Opis slov.
Přes víkend mají děti číst oblíbenou knihu.

M – G – body, přímá čára. Opakování
VM 1. díl str. 64 – celá
VM 2. díl str. 7 – pergameny  + rýsování na tabuli.

Test – rýsování do sešitu na známky.

VV –  prostírání z papírových obalů od čaje, lepení, stříhání, vytváření podkladů podle fantazie
PČ – zdobení vánočního stromečku, zpívání koled, otevírání 2., 3., 4. okénka z kalendáře. Děti mají splnit 3 úkoly.
1. povědět mamince něco pěkného
2. napsat dopis Ježíškovi a dát za okno
3. natrhat větvičku z třešně – 4.12. svátek Barborek + připravit si na pondělí 5.12. jednoduché oblečení nebo kostým čerta, anděla, Mikuláše.

 

 

ČTVRTEK 1.12.

ČJ – opakování
uč. str. 43/1,2,3 – ústně
PS – str. 29/ 1
DÚ – PS – str. 29/3a

M – VM – 2. díl str. 1 – celá
DÚ – MM 2. díl str. 1/ 1,2

Psaní – str. 26/ 4 řádky
Čtení – čít. str. 50
DÚ – kopie z čítanky str. 51 – číst 3x

HV – opakování písní, 1. adventní okénko, plnění úkolu, andělské čtení – anděl Valerián

 

 

STŘEDA 30.11.

ČJ – slova citově zabarvená
uč. str. 42/3 – společně + zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 28/2
DÚ – PS -str. 28/3a

AJ – čísla 1 -20 procvičování slovní zásoby

Rozhovory ve dvojicích.
Otázka How old are you?  Kolik je ti let?
Odpověď I am  …13. Je mi 13.
Uč. str. 11, PS str. 11/4. Platí pro obě skupiny.

M – 5ti min – sovičky
VM – str. 61 – celá Kdo nestihl poslední cvičení, dopočítá doma.
MM – str. 33/1 Rychlíci stihli i cv. 2
Dnes jsem dětem rozdala 2. díl matematiky. Doma obalit a zítra přinést.

PRV – rodina
Uč. str. 24 – čteme si o rodině. Seznámení s členy rodiny. Rodokmen na tabuli.
PS – str. 26 – zelený domeček.
DÚ – na pondělí vytvořit jednoduchý rodokmen rodiny a popsat, kdo na něm je.
Např. RODIČE = máma, táta, PRARODIČE = babička, dědeček, DĚTI = syn, dcera, teta, strýc, sestřenice, bratranec. Pomůcka v PS – str. 26.
Jednoduché obrázky nakreslit nebo vytisknout fotografie. Nechám na dětech.

 

 

 

ÚTERÝ 29.11.

ČJ – opakování slova nadřazená, podřazená, souřadná
Testík – slova nadřazená. 5 min.
Kontrola dú. Kdo neměl nakreslený obrázek draků, učiní do zítřka.
Slova mnohoznačná – zápis do sešitu ČJ – Š
Slova citově zabarvená – uč. str. 42/1,2 – společně, ústně
DÚ – uč. str. 42/2 – napsat do sešitu ČJ – D. Napsat slova do 3 sloupečků.
Slova bez citového zabarvení      Slova lichotivá        Slova hanlivá

Beseda s policií ČR.  Bezpečnost a ochrana zdraví.

M – 5 min. – mazací tabulky
VM – str. 59 – dokončeny slovní úlohy – hodiny.
VM – str. 61/1,2,3
DÚ – MM – str. 41/1,2

ČT – čít – Hurvínkovy narozeniny – zkoušení ve skupinách. Hlasité a plynulé čtení.
Psaní – pís. str. 25 – celá – píšeme písmena j, p
Zítra 30.11. odevzdat čtenářské listy. 

Třídnická hodina – sebehodnocení za 1. čtvrtletí. Kdo je nemocen, vyplní doma v žákovské knížce na str. 16

INFO
Na pátek 2.12. si děti přinesou papírové obaly z různých čajů, které si měly sbírat.

Také si na vánoční tvoření  do hodin VV, PČ sušte ovoce nakrojené na kolečka např. jablíčko, pomeranč, mandarinka, citron. Budeme potřebovat až na 9.12. K tomu si děti přinesou i různé koření např. celou skořici, badyán, hřebíček, nové koření atd..

Přeji hezký den
Katka Laluhová

 

 

PONDĚLÍ 28.11.

ČJ – slova mnohoznačná – uč. str. 41/ 1,2,4 – ústně
PS – str. 27/1 – společně
DÚ – PS – str. 27/3 – křížovka + obrázek 
                 str. 27/ 4 – obrázky

M – jednotky času – sekunda, minuta, hodina
VM – str. 59 – video s Matýskem + 1
str. 60/1, 2
DÚ – VM – str. 60/3, 4, 5

Chemické divadlo – knihovna v Horních Počernicích

 

INFO
Nemocným dětem jsem již minulý týden nachystala pracovní sešity na vrátnici. Můžete si vyzvednout.

29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

 

 

PÁTEK 25.11.

ČJ – uč. str. 40/4  – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š  – lepení hudebních nástrojů – slova nadřazená, podřazená, souřadná
V pondělí malý testík – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná

Psaní – str. 24 /5 řádků – E
DÚ – pís. str. 24 /3 řádky

M -G  VM – str. 55 – celá, čtení zápisů, názvosloví, postupy při rýsování
MM – str. 39/1,2

Čtení – Hurvínkovy narozeniny – čtení str. 47
DÚ – Hurvínkovy narozeniny přidávám str. 48 – v úterý budu zkoušet 

VV – kouzelné malování – vosková bílá pastelka, vodové barvy
– adventní čas – video – zvyky a tradice Vánoc
Svíčky z papíru, plamínky. Ohýbání, stříhání, lepení do plochy.

INFO
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích.
Hrazeno z OPJAK.
29.11. – preventivní program – policie ČR. Bezpečnost a ochrana zdraví.
29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

ČTVRTEK 24.11.

M– řetízkové počítání – zápisy na tabulky, práce ve dvojicích
VM – str. 57 – celá –  odčítání 16 -, 17 -, 18 –
str. 58 – celá

ČJ – procvičování slov nadřazených, podřazených, souřadných
Kontrola dú. Práce na inter. tabuli. Pracovní list – samostatná práce.

ČT – čít. str. 36 – Mimínek. Nácvik čtení. Význam slov. Dýchání. Pozornost.
DÚ – číst z pracovního listu  – str. 47  „Hurvínkovy narozeniny“ ( zdatní čtenáři str. 48)

Psaní – str. 23 – písmenko Ch

HV – stupnice C – dur, pracovní list.
DÚ – napsat do notové osnovy stupnici C – dur 2x     c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2

 

 

 

STŘEDA 23.11.

ČJ – slova nadřazená, podřazená, souřadná – práce na IT – školákov
Samostatná práce s pracovním listem.
DÚ – do sešitu ČJ – D – dopsat k nadřazeným slovům 3 slova podřazená + 1 slovo nadřazené vymyslet a také dopsat 3 slova podřazená. Píšeme psacím písmem.

AJ – nová slovní zásoba – čísla 13 -20
Uč. str. 11 – poslech písně
Práce s pracovním listem – čísla, zápis čísel
DÚ – PS str. 11/3 + naučit se číslovky 13 – 20. Platí pro obě skupiny.

PRV – test  – podzim
Projektová hodina – ovoce, zelenina. Ochutnávka, třídění a poznávání plodů.

M – pamětné počítání v kruhu
VM – str. 56 – celá
MM – str. 36/1 – kdo nestihl, dopočítá zítra
DÚ – MM  – str. 40/1,2,  dobrovolně cv. 3

 

 

ÚTERÝ 22.11.

ČJ – práce ve skupinách – slova nadřazená, podřazená, souřadná
Zápis do sešitu ČJ – Š
Slovo nadřazené – PEČIVO
Slova podřazená – rohlík, chléb, loupáček, koláč atd…
Slova souřadná – dalamánek, preclík, šáteček atd..

M – slovní úlohy, samostatná tvorba slovních úloh ze života dětí – práce s číselnou řadou do 20 (papírové kartičky) Komu kartičky chybí, určitě doplní na příští hodinu.
VM – str. 52/ 5  + str. 53/4 . Rychlíci počítali str. 53/2,3
DÚ – VM – str. 54 – celá. Obchodování s Matýskem.

Psaní – pís. str. 22 – písmenka C, Č
DÚ – pís. str. 23/4 řádky
Čtení – čít. str.  34 – hlasité čtení, vázané a plynulé čtení, důraz na čtení předložek.
DÚ – číst oblíbenou knihu – 10 -15 min nahlas.

TV – házení, chytání míče

Připomínám.
Zítra přinést do hodiny PRV – ovoce a zeleninu. Proběhne ochutnávka.
Test – savci, ptáci, ryby, ovoce, zelenina

INFO
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích.
Hrazeno z OPJAK.
29.11. – preventivní program – policie ČR. Bezpečnost a ochrana zdraví.
29.11. – třídnická hodina proběhne 5. vyučovací hodinu. Konec výuky ve 12:35h.

 

 

PONDĚLÍ 21.11.

ČJ  –  slova nadřazená, podřazená, souřadná
Uč. str. 39/1,2,3a,b
PS – str. 26/1, 2
DÚ – PS str. 26/3, 4

M – VM str. 51/2 B, C + str. 52/1, 2, 4 + str. 53/1 – samostatné počítání
DÚ – PS – Sovičky – str. 6/5,6,8

PRV
Uč. str. 20,21 – podzimní zahrada, str. 22,23 – zelenina, ovoce – třídění obrázků
PS – str. 23
DÚ – na příští hodinu si žáci přinesou jeden druh zeleniny a jeden druh ovoce (př. hruška, mrkev nebo jablko, okurka  …)
Budeme mít ochutnávku ovoce a zeleniny. Také si napíšeme krátký testík – savci, ryby, ptáci na podzim + ovoce a zelenina na podzim (uč. str. 16 – 23)

 

 

 

STŘEDA 16.11.

ČJ – uč. str. 38/3 – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
PS – str. 25/1,2
DÚ – PS str. 25/3,4 na pondělí 21.11.
DÚ – čtenářský list – přinést do 30.11.

AJ – uč. str. 10/1,2 – ústně. Tvorba otázky: What colour´s the table?   Odpověď:  Blue. Konverzace ve dvojicích.
PS – str. 10/2 – na známky. Doplnění slovní zásoby do obrázkového slovníčku. Nábytek.
DÚ – učit se psát slovní zásobu – školní nábytek, školní potřeby. Příští hodina test. Na středu 23.11.

M – VM – str. 51/1, 2 A – měření teploty, °C, teploměry, zápisy. Video s Matýskem
DÚ – MM – str. 32 – celá + str. 35 – celá na pondělí 21.11.

PRV – opakování učiva savci, ryby, ptáci. – ústně. Mini test v PS str. 76 – tři otázky.
Ovoce – třídění obrázků. Strom, plod, rozpůlený plod. Malvice, peckovice, bobule.
DÚ – PS – str. 22 – dokončit modré cvičení s Ájou + cv. s knihou – nakreslit rozkrojené jablko, švestku a rybíz. Na pondělí 21.11.

INFO

28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

ÚTERÝ 15.11.

ČJ – slova souznačná – vyvození učiva – práce se slovy
Uč. str. 38/1,2 – ústně
Tabule – zápis do sešitu ČJ – Š
DÚ – pracovní list – str. 15 – celá (slova souznačná)

M – VM str. 48 – celá, 49 – celá
MM – str. -31/1,2,3
DÚ – VM – str. 50/1,2,4

ČT – návštěva školní knihovny, ukázka knih, žánry
DÚ – číst oblíbenou knihu 10 až 15 min nahlas

 

INFO

28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

 

PONDĚLÍ 14.11.

ČJ – čtení „Kouzelná třída“, svačina, odchod do divadla

Divadelní představení „Maková panenka“ – cesta zpět – procházka v rámci TV
Psaní – pís. str. 21 – celá.
Kresba  na téma “ Co se nám líbilo na divadelním představení?

 

 

PÁTEK 11.11.

ČJ  – slova protikladná – práce na IT.
Kontrola dú – pracovní list.
Zápis do sešitu ČJ – Š

Čtení – Kouzelná třída – četba na pokračování. Význam slov.
Psaní – str. 19 – celá
DÚ – psaní str. 20 ( str. 19 – kdo nestihl)
DÚ – čtení – Terezka a kaštanový skřítek – ofocený list z čítanky

M – G – bod, přímá čára, body na přímce – náleží, nenáleží, nácvik přesného rýsování, rýsování přímých čar, zápis do sešitu

VV – Příběh o svatém Martinovi – pohádka. Práce s papírem – kůň.
– Svatomartinská husa – trhání, mačkání, lepení krepového papíru. Zdobení husy.

INFO
V pondělí 14.11.  jdeme do divadla na představení „Maková panenka.“ Za příznivého počasí půjdeme do divadla pěšky ( procházka v rámci TV). V úterý pak budeme mít 2 hodiny matematiky. Děti si v pondělí přinesou pouze PRV, písanku, penál. svačinu a pití.

V neděli – 13.11. – počernická světýlka

Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji hezký víkend K. L.

 

ČTVRTEK 10.11.

TV – pravidla vybíjené

M – čtvrtletní písemná práce

ČJ  – slova opačného významu – antonyma
Uč. str. 37/1, 2, 4 – ústně  5 – folie
PS – str. 24/1,2,3
DÚ – okopírovaný list – str. 15/2,3 – procvičení protikladných slov

HV – Hádaly se houby – hra na klávesy  – Anežce velká pochvala.
Ježčí parta – zpívání na známky

 

INFO

14.11. – MAKOVÁ PANENKA – divadelní představení v Horních Počernicích
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

STŘEDA 9.11.

ČJ – čtvrtletní písemná práce.

AJ – Laluhová
Slovní zásoba opakování –  hra kolotoč.
Pokyny: Sit down. Stand up. Point to…. PS – str. 7/4
Otázka:  What colour´s the clock?  What colour´s the table?   Uč. str. 10
PS – str.   10/1 – kontrola dú + cv. 2 – příště dokončíme.

M – VM – str. 46/1,2
MM – str. 25/1 – poslední sloupeček  25/2 – poslední sloupeček
Samostatné počítání rychlíků – MM – str. 24/3    str. 20,21
Zítra 10.11. – čtvrtletní písemná práce z matematiky.

PRV – savci, ptáci, ryby – znaky živočichů. Video.
Uč. str. 18,19 – společné čtení
PS – str. 15 – dokončení strany + str. 25/ VV – lepení částí těl, pojmenování názvů živočichů, zařazení do skupin _savci, ryby, ptáci
DÚ – PS – str. 24 – celá. Opakování – podzim

14.11. – MAKOVÁ PANENKA – divadelní představení v Horních Počernicích
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – Třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h.

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                    18.11. – ředitelské volno. Družina zajištěna od 7:00 – 16:00h

 

 

ÚTERÝ 8.11.

ČJ – opakování na písemnou práci – IT – práce na školákově – abeceda, druhy vět
Český jazyk 2. třída (skolakov.eu)
Uč. str. 36/3 – ústně + fólie + zápis do sešitu ČJ – Š – vlastní jména

Čtení – Kouzelná třída – vyprávění

M – litry, mililitry, hektolitry – praktická ukázka měření pomocí odměrných válců. Pokusy, odhady.
Uč. str. 45/2,3,4,5\
DÚ – str. 46/1 – slovní úlohy

TV – cvičení na žebřinách – protahovací cviky, napínací cviky, ručkování, úchopy. Skluzavka pomocí lavičky –  koordinace těla, obratnost.

 

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka 
Zítra 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda, řazení slov ve větě, opis 

 

PONDĚLÍ 7.11.

ČJ – pořádek slov ve větě
Uč. str. 36/1 – ústně, 2a  – ústně, 2b – písemně do sešitu ČJ – Š
Opakování na písemnou práci.

M – VM – str. 43 – celá + 44/ 1 – video litry, hektolitry+ slovní úloha cv. 2A
DÚ – VM – str. 44/2 B,C + str. 45/1 

PRV – Savci, ptáci, ryby
Uč. str. 16,17 – čtení + videa
Třídění obrázků – savci a ptáci.  PS str. – 21/ zelený domeček, kašpárek
Uč. 18 – ryby, rybníky, živočichové a rostliny
DÚ – PS – str. 15/ domeček – čtyřsměrka (pomůcka uč. str. 18)

ČT – Jablko
Psaní – str. 18/7 řádků
DÚ – str. 18/3 řádky – přesmyčky

INFO
Dnes třídní schůzky v 17:00h. 

 

PÁTEK 4.11.

ČJ – uč. 34/5 a,b + 6
PS – str. 23 – celá
DÚ – uč. str. 34/7 – do sešitu ČJ – D napsat pouze vyřešená slova z rébusů. Celkem 7 slov. Nezapomeňte na datum. Píšeme perem a psacím písmem.

DÚ – číst okopírovaný text „Jablko“

M – G – uč. str. 47 – celá – body
Zápis do sešitu, rýsování. značení bodů.
DÚ – MM – str. 25/1, 2 – vždy 2 sloupečky + str. 30/1,2 – geometrie na pátek

VV – zátiší s jablkem – prašné křídy
– modelování – miska s podzimním ovocem

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

POZOR!!! 17.11. – státní svátek. 
                   18.11. – ředitelské volno. 

 

 

ČTVRTEK  3.11.

TV – kotoul vpřed – správné provedení cviku. Děti trénují.

M – 5ti min. +, – do 20 + slovní úloha Sovičky – str. 5/1,2
VM – str. 42/1,2,3
MM – str. 24/1,2,3
Práce ve dvojicích – běhací diktát, počítání do 20. Vyhodnocení.

ČJ – diktát vět.
Práce s textem PS str. 21/1,2 – slovo, věty, slovní význam
DÚ – PS – str. 21/3,4

Čtení – čít. str. 22 – báseň Bílý podzim
Opis veršů z básničky + kresba obrázku do sešitu ČTENÍ
Trénovat opisy. Komu se opis nepodařil, opraví za DÚ.

HV – Ježčí parta – zpěv u piana, rytmizace, artikulace. Brumendo. Opakování písní. Bavorov. Okolo Frýdku.
DÚ – procvičovat píseň „Ježčí parta“ na příští hodinu. Budu zkoušet. Děti mají okopírovaný list u sebe.

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

STŘEDA 2.11.

ČJ – SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM
uč. str. 33/1a, 2 – ústně, fólie
Opis písničky do sešitu školního – Káča našla ptáče (uč. str. 33/1)
Kontrola písemné práce.

AJ – Laluhová
Opakování slovní zásoby – školní potřeby, školní nábytek – okno, stůl, židle, dveře, obrázek, tabule, hodiny. Pohybovka.
Věty – Stand up. Sit down. Point to a ….
Čtvrtletní test č. 1
PS – str. 9/7 – křížovka. Kontrola DÚ. Kdo nesplnil DÚ – splní na příští hodinu!
DÚ – PS – str. 10/1

AJ – Kochánková
Uč. str. 7 – věty Sit down. Stand up. Point to a ….
PS – str. 7 – celá
Video – slovíčka Halloween
DÚ – opakovat slovní zásobu – příště čtvrtletní písemná práce.

M – odčítání od 13 s přechodem přes 10
VM – str. 40 – celá + str. 41 – celá
DÚ – kdo nestihl str. 41 – dokončí

PRV – prezentace domácích úkolů – savci, ptáci.
Video s Ájou – podzim v lese –  jelen, divoké prase.

 

INFO

Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
ČJ – 9.11.2022 – věta, slovo, slabiky, druhy vět, abeceda
M – 10.11.2022 – +, – do 20, přechod přes 10, porovnávání, číselná řada, slovní úloha, geometrické tvary a tělesa
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

 

ÚTERÝ 1.11.

ČJ – TEST – druhy vět
Uč. str. 32/1,2
PS – str. 20/1
DÚ – PS str. 20/2 – omluva – sloh

M – MM str. 20/1 – společně – pamětné počítání + str. 23/ 1,2,3
– VM – str. 39/ 4
Zítra 5ti min na +, – do 20 i s přechodem přes 10 + jedna slovní úloha

ČT – Kouzelná třída – čtení na pokračování
Psaní – str. 16 – celá

TV – běh na čas, hod do dálky

 

INFO
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách
14.11. – divadelní představení –  MAKOVÁ PANENKA – Horní Počernice
28.11. – CHEMICKÉ DIVADLO – městská knihovna v Horních Počernicích
29.11. – třídnická hodina. 5. vyučovací hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

 

PONDĚLÍ 31.10.

ČJ – druhy vět – opakování uč. str. 30/1,2 + str. 31 /4a,b,c,d – ústně, fólie
DÚ – opakovat druhy vět – zítra píšeme krátký testík

M – VM – str . 36 – celá – obchodování
VM – str. 39/1
DÚ – VM – str. 39/2, 3
MM – mám u sebe

PRV – uč. str. 13 – význam lesa, str. 14,15 – vypravujeme si o podzimním lese
PS – str. 20 – celá. Třídění obrázků – savci, ptáci
DÚ – PS – str. 21 – úkol ve spodním rámečku. Nalepit na papír (žáci dostali ve škole) jednoho savce a jednoho ptáka např. z časopisu nebo vytisknout z internetu. Přilepit nastříhané části těla ke  zvířatům. Napsat název savce i ptáka.

ČT – čít. str. 27
Písanka – str. 16/4 řádky
DÚ – str. 16/5 řádků  – písmenko o, O+ str. 15 dopsat

 

 

PÁTEK 21.10.

ČJ – diktát vět , druhy, vět – uč. str. 301,2
PS – str. 19/1
DÚ – PS – str. 19/2, 3 a) do 31.10.

ČT – „Kouzelná třída“  – čtení hlasité, plynulé, důraz na čtení předložek
Psaní – str. 15 – 6 řádků
DÚ – číst okopírovaný list „Já Baryk a můj srnec“ – čtení na prázdniny 

M – G – druhy čar, bod, značení bodů, spojování bodů  – rýsování podle pravítka
VM – str. 37/1,2
DÚ – MM – str. 22/1,2,3 – na 4.11.
DÚ – na prázdniny – MM – str. 17, 18, 19  – na 31.10. Počítat každý den něco. Nenechávejte si úkoly na poslední chvíli. Po prázdninách nás čeká čtvrtletní písemná práce.

VV – projekt ke státnímu svátku 28. říjnu – skupinová práce
– papírové dýně – skládání, ohýbání, lepení

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.
7.11. – třídní schůzky od 17:00h ve třídách

Přeji krásné podzimní prázdniny
Kateřina Laluhová
Zobrazit zdrojový obrázek

 

 

ČTVRTEK 20.10.

M –  uč. str. 33/2, str. 34/4,5, str. 35/1,2,3 – počítání s jednotkami hmotnosti g, kg
Praktická ukázka vážení. Kuchyňská váha – vážení potravin, které si děti přinesly (tyčinky, lentilky čokolády atd..)
Porovnávání, kdo měl nejvíc g, kdo nejméně. Slovní úlohy.
DÚ – uč. str. 38 – celá – počítání s přechodem přes 10. Připočítávání k číslu 7. Žáci mají pracovat s drobnými předměty pro lepší představivost. (pastelky, kostičky z lega, kolečka….)

ČJ – uč. str. 28/1 – přací věty. Vyvození učiva.
uč. str. 29/2 – ústně
Zápis do sešitu ČJ – Š
Ps – str. 17 – kontrola DÚ
PS – str. 18/ a,b
DÚ – str. 18/2,3

HV – projektová hodina na téma – státní svátek 28.října

 

STŘEDA 19.10.

ČJ – psaní – str. 14 – celá – procvičování psaní w, W – význam slov worcester, Washington, web
Druhy vět – procvičování na školákově IT.ovn
Ps – str. 17/2
DÚ -PS –  str. 17/3  + pracovní list s autíčky. Vybrat věty oznamovací, ve kterých jsou slova správně seřazená.

AJ – opakování barvy, školní potřeby
Poslech uč. str. 6 – celá
Otázka What is this? Zkrácený tvar What´s this?  Rozhovory ve dvojicích.
PS – str. 6/2 + str. 7/3
DÚ – děti si vyplní obrázkové slovníčky se slovní zásobou školních potřeb  – mají u sebe obě skupiny + v Ps – str. 8/5 
Tento úkol bude až na 2.11.

M – 5ti min. – Sovičky str. 3/9
VM – str. 33 – jednotky hmotnosti – kg, g. Druhy vah. Závaží o hmotnosti 1 kg, 2 kg, 50 g atd…. Odhady – co váží více.
PS – str. 33/1
DÚ – str. 34/1,2 + přinést jednu malou drobnou sladkost (např. horalka) Budeme vážit, hledat zapsané g a porovnávat.

PRV – test – stromy
Po prázdninách si budeme vyprávět o významu lesa a o savcích. Děti si mohou prohlédnout obrázek v uč. str. 14 – 15

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

ÚTERÝ 18.10.

ČJ – uč. str. – 26/1,2  – opakování vět oznamovacích a tázacích. Hra – hádej, které jsem zvíře – tvoříme tázací věty, klademe otázky.
uč. str. – 26/1,2
Věty rozkazovací – uč. str. 27 /1 – ústně + zápis do sešitu ČJ – Š

M – VM – str. 32 – celá + MM – str. 16/1 – rychlostní počítání
Běhací diktát
DÚ – Sovičky – str. 2/7,8

Psaní – Píšeme odpovědi.
str. 7 – Kde žije tuleň?
str. 9 – Co dělá netopýr v noci? Kde žije mravenec?
str. 11 – Napiš své jméno. Napiš jméno kamaráda.
str. 13/ 4 řádky

ČT – představujeme svou oblíbenou knihu z čtenářského listu
Recitace básničky – Houby. Oprava.

TV – gymnastika – nácvik na kotoul vpřed, kotoul vpřed.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze od zítřka. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

 

PONDĚLÍ 17.10.

ČJ – uč. str. 24 – celá + 25/2 – ústně /3 – ústně + písemně do sešitu ČJ – Š. Zapsána jedna věta oznamovací.
DÚ – učebnice str. 25/ 3 – zapsat do sešitu ČJ – D – 3 věty oznamovací. Nezapomeňte na datum, začátek věty velkým písmenkem a konec věty.

M – 30 – celá + 31 – celá
DÚ – kdo nestihl str. 31 – dopočítá

ČT – recitace na známky. Báseň „Houby“ Komu se přednes nepodařil, zítra si může opravit.
Čítanka – str. 19 – báseň podzim – čtení, rýmy. Význam slova úvoz. Sklízení ovoce na podzim.

PRV – opakování listnatých a jehličnatých stromů
uč. str. 11 – lesní plody, houby
PS – str. 19/kniha + část domečku
DÚ – str. 19 – dokončit. Nalepit plody ke správným názvům stromů, dopsat věty a poznat jedovaté houby.
Příští hodinu budeme psát test. Poznat stromy, listy a plody listnatých a jehličnatých stromů.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE V ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35h. Žáci budou již po obědě.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

Cena za Vánoční fotografie činí 330,-Kč. Děti mohou nosit peníze od zítřka. Prosím o přesnou částku. Děkuji

 

 

PÁTEK 14.10.

ČJ – tázací věty, tvorba vět, znaménko za větou tázací, melodie hlasu na konci vět tázacích, odpovědi
Tabule – zápis do sešitu ČJ – Š
PS – str. 16/1 a, b, c, d
DÚ – str. 16/2 a)

ČT – Kouzelná třída – četba na pokračování. Porozumění čtenému. Význam slov.
Recitace – báseň Houby
Dodatečný DÚ – Písanka str. 13/6 řádků. Žáci nemají zapsáno v úkolníčku!!!
Na pondělí zůstává básnička Houby

M – odčítání od čísla 12 s přechodem přes 10. Práce s kolečky a zápis příkladů na mazací tabulky. Zápis na tabuli.
PS – str. 29/1,2
DÚ – str. 29/3 

VV – kresba ježčí rodiny – tuš
Ve výtvarné výchově jsme si zazpívali písničku Ježčí parta. Děti mají píseň na okopírovaném listu u sebe. Píseň si mají v rámci čtení  přečíst 2x – 3x a přinést zpět na hodinu HV. Nemocným dětem rozdám v pondělí.

– stříhání ježků, lepení do plochy – podzimní les.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE V ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35h. Žáci budou již po obědě.

 

ČTVRTEK 13.10.

TV – opičí dráha – přeskoky, běh, cvičení na žebřinách, hod na cíl, slalom, hod na koš

ČJ – práce ve skupinách – řazení slov podle abecedy, tvorba věty oznamovací
PS – str. 15/1c, 2,3,4

M – pamětné počítání +,- do 20 s přechodem přes 10, kontrola dú
VM – str. 28/1 – počítání ve dvojicích barevné příklady + 28/2,3,4 – slovní úlohy
DÚ – MM – sr. 15/1,2

ČT – práce  textem
PS – čj – str. 14/1,2,3 + pohádka Koloběžka První
DÚ – ČJ – Ps str. 14/4

HV – zkoušení u tabule píseň – Kdyby byl Bavorov + poslech písní z pohádky Koloběžka První

 

 

STŘEDA 12.10.

ČJ –  diktát vět – zápis do diktátového sešitu
uč. str. 23/ 1,2, – ústně – věty oznamovací, tvorba vět
PS – str. 15/ 1b
DÚ – sešit ČJ – D – očíslovat slova podle abecedy

AJ – opakování slovní zásoby, psaní testíku – čísla, barvy – práce s obrázkovým slovníčkem
Nová slovní zásoba – školní potřeby. Uč. str. 6/1
PS – str. 6/1
DÚ – opakovat novou slovní zásobu – školní potřeby: aktovka, pero, tužka, guma, pravítko, kniha. Platí pro obě skupiny.

M – VM – str. 26 – celá  + str. 27/1
Sovičky str. 1/4 + str. 2/1
DÚ – VM – str. 27/2,3,4

PRV – podzimní procházka po okolí, poznávání stromů listnatých a jehličnatých, sběr plodů, listů, větviček

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

 

 

 

ÚTERÝ 11.10.

ČJ – Druhy vět
uč. str. 22/ báseň Borůvky – znaménka za větami  22/1 – práce s textem, fólie
PS – str. 15/1 a) – hledání znamének
DÚ – 14/1 a  + 14/2a,b,c,d

M – 5 ti minut Sovičky str. 1/3
VM – str. 23/3 + str. 24 – vypravujeme si o obchodech – obrázky obchodů v horní části strany
DÚ- str. 24/1  – vypočítat obě slovní úlohy

ČT – Kouzelná třída – čtenářský koutek. Porozumění čtenému textu.

DÚ – naučit se básničku „HOUBY“ zpaměti. Děti mají na okopírovaném listu. Naučit se na pondělí 17.10.

TV – cvičení s míčem. Házení, chytání, přihrávky.

INFO
Ředitelské volno 24. -25.10. – školní družina je zajištěna od 7:00 – 16:30. Školní jídelna nevaří.
Podzimní prázdniny 26. – 27.10. – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace na webu školy.
Státní svátek 28.10. – školní družina není zajištěna.

 

 

 

PONDĚLÍ 10.10.

ČJ – uč. str. 20/4,5,6 – ústně, práce s fólií
Zápis do sešitu ČJ – Š

M – práce s hodinami
VM – str. 6/ 5  + str. 7/4,5,6  + str. 23/ 1,2,4
DÚ – Sovičky – str. 1/1,2

PRV – uč. str. 8,9,10 – listnaté a jehličnaté stromy, plody, ukázka větviček, třídění obrázků
Ps – str. 14/1
DÚ – str. 14 – dokončit VV, Doplňte:  +  str. 16 – celá – nalepit názvy stromů do okýnek

ČT – Kvak a Žbluň.    Pranostiky
Kdo neodevzdal čtenářský list, zítra je poslední možnost!
Děti čtou oblíbenou knihu 10 – 15 min nahlas.

INFO
TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

 

 

 

PÁTEK 7.10.

ČJ – uč. str. 20/3 + dramatizace pohádky
PS – str. 13/5 – tvorba vět.

M – G – testík – tělesa. Vyvození učiva – druhy čar. Přímá, křivá, lomená.
VM – str. 25 – celá
Zápis do sešitu + kreslení a rýsování čar.
DÚ – MM – str. 14 – celá

ČT – čítanka str. 13 – 14  Jak písmenko M uteklo.
DÚ – číst oblíbenou knihu.

VV + PČ – otisky listů do plochy, práce s temperovou barvou, míchání podzimních barev

INFO
POZOR! 
TŘÍDNICKÁ HODINA BUDE PŘESUNUTA NA ÚTERÝ 18.10. KONEC VE 12:35

Mimoškolní aktivity, které nabízí škola:

Na tomto odkaze https://zschvaly.cz/skola/krouzky-a-mimoskolni-aktivity/ je přehled zájmových kroužků, v případě zájmu kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu uvedenou v tabulce pro informace / přihlášení vašeho dítěte

Program pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Praha, týkající se finanční výpomoci s úhradami výdajů spojených s výukou či volnočasovými aktivitami, je v běhu a kdo potřebujete, neváhejte tuto pomoc využít.

 

 

ČTVRTEK 6.10.

ČJ – uč. str. 19/2 a,b
Opis básničky do školního sešitu.
PS – kontrola dú.
DÚ – PS str. 12/2 + str. 13/3 a,b,  4 a,b,c,d

M – rovnice – uč. str. 22/1, 2, 3 + práce ve dvojicích
DÚ – MM – str. 11/1 – dopočítat poslední sloupec   11/2 – rovnice

ČT – Fík ve škole – děti pravidelně čtou každý den a nahlas.
Psaní – str. 12 – píšeme písmenko v

HV – opakování písničky Okolo Frýdku cestička.  Nová píseň – Kdyby byl Bavorov – pracovní list mají žáci u sebe.
DÚ  – naučit se písničku Kdyby byl Bavorov

INFO
Na zítra si žáci přinesou do VV  podzimní listí. Budeme listy barvit a otiskovat do plochy.
Na zítra 7.10. připomínám ČTENÁŘSKÝ LIST.
Geometrie – testík na g. tvary a tělesa. Umět pojmenovf

 

STŘEDA 5.10.

ČJ – opis slov do diktátového sešitu, číslování slov podle abecedy

MLUVENÍ VE VĚTÁCH
uč. str. 18/1,2,3 + str. 19/1
PS – str. 12/1 – číslování vět ve správném pořadí
DÚ- PS – str. 12/1 – dokončit a) b) c) d)

AJ – Laluhová
Uč. str. 3 – písnička Hello, Superstars!  Opakování barev – uč. str. 4 – poslech – Hello, bugs!
Ps – str. 4/5 – na známky
Čísla – 1 – 12 – poslech písničky uč. str. 5
Psaní čísel do OBRÁZKOVÉHO SLOVNÍČKU – děti mají u sebe.
DÚ – dopsat číslovky do obrázkového slovníčku, vybarvit broučky. Někdo stihl v hodině.
DÚ – PS str. 5/6 – napsat čísla slovy (pomůže obrázkový slovníček s broučky)

AJ Kochánková
Opakování barev. PS – str. 4/5
Číslovky 1 – 12 – okopírovaný pracovní list – dopisování písmen do slov
DÚ – procvičovat psaní číslovek.

M – VM – str. 21/1 – společně
5ti minut. MM – str. 11/1 – 2 sloupečky
VM – str. 21/2,3,4
DÚ – VM – str. 21/5 – slovní úloha + str. 22/4 – počítání zpaměti

PRV – opakování – škola – PS str. 12 – samostatně na známky
Uč. str. 8,9 – vypravujeme si o podzimu. Měsíce, podzimní den, rovnodennost, počasí, oblékání, stromy, plody.
DÚ – uč. str. 8,9 – pročíst

INFO
Na pátek si žáci přinesou vylisované podzimní listí do VV. (10 různých listů)
Dlouhodobý úkol – žáci mají sbírat papírové sáčky z různých druhů čajů. Budeme potřebovat v listopadu.
V úterý 25.10. – proběhne třídnická hodina. Konec výuky ve 12:35h

 

ÚTERÝ 4.10.

ČJ – uč. str.17/1 a,b + 2 a,b,c,d,e – ústně
PS – str. 11/1,2
DÚ – str. 11/2 dokončit + 3

M – seznámení s měřením délek –  metry, centimetry, milimetry. Práce s pravítkem. Praktické měření předmětů.
VM – str. 20/1,2
DÚ – MM – str. 10/1,2

ČT – říkanky k hláskám R, Ř, Š, Ž, Č
– čítanka str. 8 – Školní strašidlo -otázky k textu
–  čítanka str. 9 – Pro zasmání – anekdoty
Psaní – str. 11 – nácvik písmen N, Ň, M
DÚ – pís. str. 10 – celá
DÚ – čtení na čtvrtek 6.10. – Fík ve škole 

 

PONDĚLÍ 3.10.

ČJ – složitější řazení slov podle abecedy
uč. str. 15/1,2, – ústně + práce na IT
16/6 a) – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
PS – str. 10/1,2
11/3

M – VM – str. 18/1,2,3
19/1
DÚ – VM – str. 18/4  + str. 19/3,4

PRV – uč. str. 7 – celá
PS – str. 11- celá . Dopravní prostředky. Důležitá telefonní čísla.

Čt – Telefon – pracovní list

 

 

ÚTERÝ 27.9.

ČJ – uč. str. 14/5 – ústně
Školní sešit – opis slov z tabule, číslování – práce na školákově Řazení slov podle abecedy (skolakov.eu)
Děti si mohou procvičovat na tomto webu.

Seznámení se složitějším řazením slov.
JABLKO  JELEN  JIŘINA. U slov, která začínají stejným písmenem, se řídíme podle druhého nebo dalšího písmene.
DÚ – do sešitu domácího ČJ – D  jsme si vlepili okopírovaný list. Žáci mají opsat slova na linky podle abecedy. Rostliny, zvířata.

M – vyvození odčítání s přechodem přes 10 – tabule, kolečka, zápis příkladů
VM – str. 16/1,2,3
DÚ – VM – str. 17 – celá + MM – str. 8 – celá
Dobrovolný úkol – pracovní list str. 20 – přičítání k 9.

ČT – čtení na pokračování Kouzelná třída
Psaní – str. 9 – celá.  Psaní písmen n, ň, m. Písanky mám u sebe.
DÚ – číst text z okopírovaného listu „TELEFON“ + splnit úkol 2 (TAJENKA)
DÚ – ČTENÁŘSKÝ LIST – žáci byli seznámeni se čtenářským listem, do kterého si zapíší informace o své oblíbené a hlavně přečtené knize. Tento úkol je do 7.10. 

TV – vyprávění o sv. Václavovi, cvičení s malými žíněnkami (koníci), cvičení s míčem – házení, chytání, dribling.

27.9. – dnes oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno, družina zajištěna.

Přeji krásný prodloužený víkend
Kateřina Laluhova

 

 

PONDĚLÍ 26.9.

 

ČJ – řazení slov podle abecedy
uč. str. 13/1,2,3  + zápis do sešitu školního

M – VM – str. 14/3  + str. 15/1,2,3,4
MM – str. 7/1,3kdo nestihl dokončí za DÚ

PRV – uč. str. 6  – vypravujeme si o cestě do školy, o dopravních značkách, o pravidlech sil. provozu
PS – str. 10/ domeček + obrázek dopravní situace
DÚ – PS – str. 10/ doplň slova do vět + str. 11/zelený domeček + modrá Ája. Splnit na pondělí 3.10.

Psaní – pís. str. 9/ 4 řádky
DÚ – str. 9/5 řádků
Čtení – Mourek a Šalamoun – okopírovaný list.


INFO
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno. Družina zajištěna pro nutné případy.

 

 

PÁTEK 23.9.

ČJ – abeceda – zkoušení na známky
uč. str. 13/4 – ústně
Sešit školní – zápis
Datum: 23. září
Nadpis : Abeceda
Vypsaná písmena abecedy velkým tiskacím písmem  A, B, C, D, E, ….

ČT – Polámal se mraveneček
DÚ – list ke čtení mají u sebe „Mourek a Šalamoun“  – 1,2
Psaní – str. 7/7 řádků

M – G – geometrická tělesa, ukázka modelů, vybarvování těles, počítání vrcholů, stran, hran

VV – záložky – dokončení z minulé hodiny – vázání provázků, uzlík
– modelování geometrických těles – krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec

INFO

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Děti velice chválím za práci v hodinách a chování o přestávkách. Dnes přiletěly zmrzlinky.

Nemocné děti mají pracovní sešity na vrátnici.

Přeji hezký víkend. K. L.

 

 

ČTVRTEK 22.9.

ČJ  – abeceda, uč. str. 12/2 a,b,c
12/3
PS – str. 9 – celá

M –  počítání s přechodem přes 10, práce s číselnou řadou a papírovými kolečky
VM – str. 14/1,2
MM – str. 6/3 + str. 7/2

Čtení – „Polámal se mraveneček“ – okopírovaný list
DÚ – číst mravenečka

HV – Okolo Frýdku cestička – dirigování ve 2/4 taktu. Rytmizace.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala sešity k podpisu. Je sešit A4 – testíky. Zítra děti přinesou zpět.

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

 

 

STŘEDA 21.9.

ČJ –  diktát slov
PS – str. 8/1,2
DÚ – PS – str. 8/3,4

M – VM – str. 13/1,2,3
DÚ – MM – str. 6/1,2

AJ – Kochánková
uč. str. 4 – barvy, opisování
PS – str. 4/4
DÚ – opisování – pracovní list mají u sebe

AJ – Laluhová
uč. str. 4 – barvy, písnička  Red and orange ….
Pracovní list – barevné pastelky – učíme se psát
DÚ – PS – str. 4/4 – čtyřsměrka

PRV – test – měsíce v roce
Seznámení s učivem – doprava, bezpečnost, dopravní prostředky

 

 

ÚTERÝ 20.9.

ČJ – ABECEDA uč. str. 11 – básnička Jede vláček Písmenkáček
str. 11/1,2 – ústně
str. 12/1 – společné čtení písmen abecedy – správné pojmenování
DÚ – uč. str. 12/1 – naučit se zpaměti abecedu. Do pátku 23.9.

M – 5ti. minutovka – slovní úloha
MM – str. 4/2,3 – společně na IT
uč. VM – str. 12/ 1,2,3 – vyvození desítek a jednotek (video s Matýskem)
– společné vyvození a na tabuli – zápis + nákres
DÚ – MM – str. 5/2,3

Psaní – str. 6/4řádky – písmenko i
DÚ – str. 6/3 řádky – písmenko u – na čtvrtek 22.9.
Čtení básničky.

TV – cvičení venku. Honičky, pohybově zábavné hry, soutěže.

INFO
Zítra píšeme diktát – procvičujte psaní vlastních jmen.
PRV – testík na školu, měsíce.

21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.

K. L.

 

PONDĚLÍ 19.9.

ČJ – uč. str.  9/1 – oslovování, pozdravy
str. 10/2
PS – str. 7/1
DÚ – str. 7/2

M – procvičujeme s papírovými číslicemi – slovní úlohy ze života dětí
VM – str. 11/1 – společně na IT
MM – str. 4/1 – společně
DÚ – VM – str. 11/2,3
Zítra budeme psát testík na slovní úlohy.

PRV –  kontrola dú na IT, pantomima – hádáme osoby, které pracují ve škole
PS – str. 9 / cv. s domečkem
Ve středu bude testík na téma naše škola, měsíce v roce, období.

ČT – čítanka str. 6 – 7 Kašpárkův první školní den – společné čtení rolí
písanka  – str.  5 – psaní věty Fenek loví v noci.

INFO
20.9. – 21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.
27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Odchody z družiny!!!
Pokud vaše dítě odchází z družiny v jiný čas, než je uvedeno v zápisovém lístku (např. po obědě, s jiným rodičem atd.) zapište tuto skutečnost do družinového sešitku, který děti obdržely na začátku školního roku. Již neposílejte  po dětech volné lístečky.  Pište pouze změny. Děkujeme
Vzor:  15.9. 2022  Syn/dcera (jméno) odchází po obědě. Podpis rodiče

Nepřítomní žáci z důvodu nemoci nebo uvolnění ze školy, poctivě doplňují učivo podle webových stránek.

 

 

 

PÁTEK 16.9.

ČJ – Práce s větou. Začátek věty, konec věty. Řazení vět. Počet slov ve větě.
Uč. str. 9/5,6,7,8
PS  str. 7/ 6
DÚ – PS str. 7/7 a),b)

M – G – geometrické tvary, geometrická tělesa. Hádanky.
Ukázka modelů těles. Třídění, pojmenování.
PS – str. 8/2,3 + PS – str. 7/1,2,3
DÚ – MM – str. 3/1,2 na pátek 23.9. – učit se tvary a tělesa. Příští hodinu testík.

Čt – vypracujeme podle obrázkové osnovy
Psaní – pís. str. 4 – poslední 2 řádky + str. 5 /3 řádky
DÚ – str. 5/ 4 řádky
DÚ – přes víkend si děti čtou oblíbenou knihu

VV – malba vodovými barvami, zapouštění pozimních barev
– Projekt „ZÁLOŽKY“ papírové záložky do knihy nejen pro nás.

 

 

ČTVRTEK 15.9

TV – fotografování

M – VM – str. 9/1,2,3 – práce u tabule
DÚ – VM – str. 10 – celá
Zítra máme geometrii.

ČJ – uč. str. 8  –  celá  O větách
– PS – str. 6/1, 2, 4
DÚ – PS – str. 6/5

Čt – čtení na pokračování „Kouzelná třída“
– písanka  – kontrola dú. Diktát písmen, slov.
– popis psa, nákres psa do sešitu čtení

HV – Červená Krkulka – Uhlíř, Svěrák. Poslech.
– Okolo Frýdku cestička – uč. str. 8 – 1. sloka
str. 9 – 2. – 4. sloka
Okolo Frýdku cestička – Písničky pro děti a nejmenší – zpívánky – YouTube

 

 

STŘEDA 14.9.

ČJ – uč. str. 7/1 a) – dole – slohová cvičení
– PS – str. 5/1 – kontrola dú
– zápis do školního sešitu – vlastní jména osob, zvířat

AJ –  uč. str. 2,3 – pozdravy, otázky, odpovědi
– PS – str. 2/1
DÚ –  PS str. 3/3   na 21.9.
What´s your name?
I´m …….
My name´s ……

Píseň – Hello, Superstars! uč. str. 2,3  Chit Chat – Hello, Superstars! – YouTube

 

M – VM  str. 5/4,5 – společně u IT + samostatně
– VM str. 6/1 – slovní úlohy
DÚ – VM str. 6/2,3,4

PRV – uč. str. 5 – báseň Co děláme o přestávce
– měsíce, školní rok, kalendářní rok, řazení měsíců
– PS – str. 6,7 – čtení vět v dolním růžovém rámečku, doplnění slov
– PS – str. 8 – samostatná práce na známky, lepení, dopisování slov
DÚ – PS – str. 7 – vybarvit obrázky, popsat obrázky ústně + doplnit 4 věty  na 19.9.

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

 

 

ÚTERÝ 13.9.

ČJ – PS – str. 4/7
– str. 5/1,2,3
DÚ – PS – str. 5/1 – slohová cvičení

M – VM – str. 4/2,3,4
– str. 5/2 – pětiminutovka . Kostičkové BINGO.
DÚ – VM str. 5/1,3

ČT + PSANÍ – písanka  str. 3 – celá
– čítanka str. 4 – 5 + jazyková rozcvička, správná výslovnost hlásek r, ř, s, š, c, č
DÚ – písanka str. 4/ 7 řádků  –  h, k. Na čtvrtek 15.9
DÚ – zůstává čtení z listu MATES JE PES – celý příběh. Na čtvrtek 15.9.

 

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

PONDĚLÍ 12.9.

ČJ – uč. str. 7/1a,  2a,b
PS – str. 5/1a, 2 – vybarven jeden obrázek
DÚ – PS – str. 5/2 – dokončit vybarvování dětí podle vět z 1.cv
Ve středu píšeme první diktát písmen a jednoduchých slov. Procvičovat psaní.

M – VM – str. 3 – dokončení celé strany
str. 4/1 – společně u tabule, samostatně v lavici, kontrola
Hra na mouchy.
DÚ – MM – str. 2/ 1,2,3

PRV – Škola. Co děláme ve škole.
uč. str. 5 – čtení, vypravování, básnička Co děláme o přestávce. J. Nohavica (učíme se společně                   zpaměti)
PS – str. 6/zelený domeček

ČT + PSANÍ – čítanka str. 4   Mates je pes – doma stále číst z okopírovaného listu + přidat druhou část „Tys přinesl do školy psa? “ ……………….
-písanka str. 3/5 řádků

INFO
Dnes si žáci napsali a nalepili informace do žákovské knížky.
Prosím o podpisy:
str. 20 – třídní schůzky
str. 8 – informace o platbě za pracovní sešity

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

PÁTEK 9.9.

ČJ – uč. str. 5/2 – ústně + práce a fólii
6/3, 5a)  ústně
PS – str. 3/1 společně
DÚ – PS str. 4/6,8

M – G – seznámení s učivem. Kontrola složek a pomůcek do G.
PS – str. 8/1

ČT – vypravování o prázdninové četbě „První školní výlet“
– čítanka str. 4 MATES JE PES
DÚ – čtení z pracovního listu 1. část Mates je pes. Vyznačeno červen. Alespoň 3x.

VV- prázdninové zážitky – kresba pastelkami, prašnou křídou
PČ – prázdninové zážitky – stříhání, lepení, dotváření obrázku

INFO
Od pondělí 12.9. zapisujeme zapomínání. Prosím rodiče, aby dětem dokoupili věci, které
jim ještě chybí. Např. úkolníček, fólii na psaní tužkou, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ubrusy do VV, mazací tabulky, číslice do 20.
Prosím, podepisujte dětem DÚ.
Děti za tento týden chválím.

STÁTNÍ SVÁTEK – SVATÝ  VÁCLAV    28.9.
ŘEDITELSKÉ VOLNO    29.9. – 30. 9.   Družina je zajištěna.
Přeji hezký víkend K. LaluhováČTVRTEK 8.9.

TV – nástup, rozcvička, protahovací cviky, poskoky, nácvik na přeskoky přes švihadlo, cvičení se švihadly

M – VM str. 2/3 – společně
3/1,2,3 – procvičování do 20, číselné řady, porovnávání
MM – str. 1/1,2,3 – samostatná práce na známky (počítání do 10)

ČJ – PS – str. 2/4,5,6,7   – čtyřsměrka společně u tabule
DÚ – PS – str. 3/2,3,4,5 – slabiky, slova, rébusy (zapsáno v úkolníčku)

ČT + Psaní – čítanka str. 3 – čtení básně „UČITELKA“  Povídání o povolání dětí.
– písanka str. 2/6 řádků
HV – opakování písniček z 1. třídy, pohybová rytmická hra na tělo ( úkol pro děti – naučit pohybovou hru rodiče a měly by si na to vzpomenout)

INFO
Děkujeme za přinesený papír.
Zítra máme Matematiku – Geometrii. Žáci si přinesou plastovou složku s drukem A4, linkovanou podložku (lenoch) tužku č. 3, trojúhelník s ryskou (1x  do školy, 1x doma). Vše podepsat. Budeme si nechávat ve škole.

 

STŘEDA 7.9.

ČJ – uč. str. 4/1e – psaní do  mazací tabulky,  str. 5/1 – ústně
PS – str. 2/4 – čtyřsměrku dokončíme zítra (někdo vyluštil celou tabulku)

AJ – seznámení s učivem 2. ročníku.
Pozdravy. Umíme se představit.
Uč. str. 2 -3 úvodní povídání o obrázku. Hello. What´s your name? I´m….
na 14.7. – vybarvit obrázky z pracovního listu  podle učebnice str. 2 -3 – 4 postavičky Kat, Jet, Spike, Nick

M – PS – VM – str. 1/5 , str. 2/1
PS – VM – str. 2/2

PRV – Naše škola uč. str. 4
PS – str. 6 vypravování o naší škole

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

ÚTERÝ 6.9.

ČJuč. str. 4 – celá, PS – str. 1/1  Opakujeme z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova, věty.
PS str. 1/2,3  Máme zapsáno v úkolníčku.

M – Co jsme se naučili v 1. třídě. Myšlenková mapa. Rozcvička – číselná řada.
PS – VM (Velký Matýsek) str. 1/1,2,3,4. Kdo nestihl 4 cv. – dokončí doma

ČT – PSANÍ – čítanka str. 3 – čtení básně „Těšíte se do školy?“
– písanka str. 2 – 3 řádky písmene l
TV – poučení o bezpečnosti, pravidla chování v TV, cvičební úbor, úprava dlouhých vlasů. Pohybová hra.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala kopii listu „Chvalská škola.“ Jedná se o finanční příspěvek na školní rok 2022/2023.
Po zaplacení, odstřihněte spodní část listu a pošlete po dětech do školy. Děkuji

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

PONDĚLÍ 5.9.

ČJ –  seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Zážitky z prázdnin – volné vypravování.

M – seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Číselná řada do 20.

PRV – seznámení s učivem, učebnicí a pracovním sešitem 2. ročníku. Podepisování pracovního sešitu, jméno, třída, škola.
Opakování učiva 1. roč. – roční období, měsíce v roce, písnička.

ČT – PSANÍ – pís. str. 1 – tvary psacího písma, seznámení s čítankou.
Opakování básniček z 1.ročníku.

INFO
Zítra máme poslední hodinu TV. Žáci si přinesou cvičební úbor + jedny sportovní boty na venkovní cvičení. Za příznivého počasí půjdeme cvičit ven.
Zítra si žáci přinesou mazací tabulky + fixy 2x, hadřík, fólie pro psaní tužkou.

K. L.

 

 

 

 

 

                   Září

                                                 Tak, a už je zase září,                      
slunce ještě pořád září.Zobrazit zdrojový obrázek

Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.

Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.

A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

 

 

Informace k prvním dnům školního roku 2022 – 2023

ČTVRTEK
 1.9.  – zahájení školního roku proběhne 1. vyučovací hodinu 8:00 – 8:45h.  Po ukončení hodiny žáci odchází domů, na oběd nebo do družiny.
Žáci obdrží žákovské knížky s rozvrhy hodin. Prosím, obalit průhledným obalem a vyplnit 1. stranu.
Nepřezouváme se!

PÁTEK
2.9. – 4 vyučovací hodiny – třídnické práce. Žáci si přinesou přezůvky, aktovku, penál, svačinu, kufřík do VV, kapsář k lavici, cvičební úbor.
Konec  v 11:40h – budeme již po obědě.

Zítřejší odchod domů prosím na lístečcích. 
Ranní družina funguje od pondělí 5.9.

 

  • Žáci si dnes domů  donesou pracovní sešity a učebnice. Prosím vše obalit. Již máme podepsané.
  •  Kdo ještě nepřinesl vyplněnou žákovskou knížku, prosím přinést v pondělí 5.9. Děkuji
  • Nabídka knih PODZIM 2022 – děti si mohou objednat knihy z obdržených katalogů. Vyplněnou objednávku a přesnou částku mohou nosit do 9.9.2022
  • V pondělí 5.9. se učíme dle rozvrhu hodin
  • ČJ – učebnice + PS s Agátou, M – PS s Matýskem velký, malý+ sovičky,  PRV – učebnice + PS, ČT – PS – písanka
  • Učebnice čítanek máme ve škole, kde také budou zůstávat celý rok.
  • Žáci si na pondělí přinesou obaly: 6x – A5,  1x – A4, 1x – A4 – rozměr 21,5cm x 31cm (na čítanku)

Přeji krásný víkend
Kateřina Laluhová