II. B

    

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy 2.B, kde naleznete informace k probranému učivu, domácím úkolům a akcím školy.
To nejlepší vykročení do nového školního roku 2022/2023 Vám přeje

Mgr. Kateřina Laluhová – třídní učitelka
Pavlína Rosolová Marešová – asistent pedagoga
Alžběta Nováková –  vychovatelka školní družiny (1. oddělení, tel. č. 778 713 912)

______________________________________________________________________

ÚTERÝ 4.10.

ČJ – uč. str.17/1 a,b + 2 a,b,c,d,e – ústně
PS – str. 11/1,2
DÚ – str. 11/2 dokončit + 3

M – seznámení s měřením délek –  metry, centimetry, milimetry. Práce s pravítkem. Praktické měření předmětů.
VM – str. 20/1,2
DÚ – MM – str. 10/1,2

ČT – říkanky k hláskám R, Ř, Š, Ž, Č
– čítanka str. 8 – Školní strašidlo -otázky k textu
–  čítanka str. 9 – Pro zasmání – anekdoty
Psaní – str. 11 – nácvik písmen N, Ň, M
DÚ – pís. str. 10 – celá
DÚ – čtení na čtvrtek 6.10. – Fík ve škole 

 

PONDĚLÍ 3.10.

ČJ – složitější řazení slov podle abecedy
uč. str. 15/1,2, – ústně + práce na IT
16/6 a) – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
PS – str. 10/1,2
11/3

M – VM – str. 18/1,2,3
19/1
DÚ – VM – str. 18/4  + str. 19/3,4

PRV – uč. str. 7 – celá
PS – str. 11- celá . Dopravní prostředky. Důležitá telefonní čísla.

Čt – Telefon – pracovní list

 

 

ÚTERÝ 27.9.

ČJ – uč. str. 14/5 – ústně
Školní sešit – opis slov z tabule, číslování – práce na školákově Řazení slov podle abecedy (skolakov.eu)
Děti si mohou procvičovat na tomto webu.

Seznámení se složitějším řazením slov.
JABLKO  JELEN  JIŘINA. U slov, která začínají stejným písmenem, se řídíme podle druhého nebo dalšího písmene.
DÚ – do sešitu domácího ČJ – D  jsme si vlepili okopírovaný list. Žáci mají opsat slova na linky podle abecedy. Rostliny, zvířata.

M – vyvození odčítání s přechodem přes 10 – tabule, kolečka, zápis příkladů
VM – str. 16/1,2,3
DÚ – VM – str. 17 – celá + MM – str. 8 – celá
Dobrovolný úkol – pracovní list str. 20 – přičítání k 9.

ČT – čtení na pokračování Kouzelná třída
Psaní – str. 9 – celá.  Psaní písmen n, ň, m. Písanky mám u sebe.
DÚ – číst text z okopírovaného listu „TELEFON“ + splnit úkol 2 (TAJENKA)
DÚ – ČTENÁŘSKÝ LIST – žáci byli seznámeni se čtenářským listem, do kterého si zapíší informace o své oblíbené a hlavně přečtené knize. Tento úkol je do 7.10. 

TV – vyprávění o sv. Václavovi, cvičení s malými žíněnkami (koníci), cvičení s míčem – házení, chytání, dribling.

27.9. – dnes oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno, družina zajištěna.

Přeji krásný prodloužený víkend
Kateřina Laluhova

 

 

PONDĚLÍ 26.9.

 

ČJ – řazení slov podle abecedy
uč. str. 13/1,2,3  + zápis do sešitu školního

M – VM – str. 14/3  + str. 15/1,2,3,4
MM – str. 7/1,3kdo nestihl dokončí za DÚ

PRV – uč. str. 6  – vypravujeme si o cestě do školy, o dopravních značkách, o pravidlech sil. provozu
PS – str. 10/ domeček + obrázek dopravní situace
DÚ – PS – str. 10/ doplň slova do vět + str. 11/zelený domeček + modrá Ája. Splnit na pondělí 3.10.

Psaní – pís. str. 9/ 4 řádky
DÚ – str. 9/5 řádků
Čtení – Mourek a Šalamoun – okopírovaný list.


INFO
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno. Družina zajištěna pro nutné případy.

 

 

PÁTEK 23.9.

ČJ – abeceda – zkoušení na známky
uč. str. 13/4 – ústně
Sešit školní – zápis
Datum: 23. září
Nadpis : Abeceda
Vypsaná písmena abecedy velkým tiskacím písmem  A, B, C, D, E, ….

ČT – Polámal se mraveneček
DÚ – list ke čtení mají u sebe „Mourek a Šalamoun“  – 1,2
Psaní – str. 7/7 řádků

M – G – geometrická tělesa, ukázka modelů, vybarvování těles, počítání vrcholů, stran, hran

VV – záložky – dokončení z minulé hodiny – vázání provázků, uzlík
– modelování geometrických těles – krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec

INFO

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Děti velice chválím za práci v hodinách a chování o přestávkách. Dnes přiletěly zmrzlinky.

Nemocné děti mají pracovní sešity na vrátnici.

Přeji hezký víkend. K. L.

 

 

ČTVRTEK 22.9.

ČJ  – abeceda, uč. str. 12/2 a,b,c
12/3
PS – str. 9 – celá

M –  počítání s přechodem přes 10, práce s číselnou řadou a papírovými kolečky
VM – str. 14/1,2
MM – str. 6/3 + str. 7/2

Čtení – „Polámal se mraveneček“ – okopírovaný list
DÚ – číst mravenečka

HV – Okolo Frýdku cestička – dirigování ve 2/4 taktu. Rytmizace.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala sešity k podpisu. Je sešit A4 – testíky. Zítra děti přinesou zpět.

27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

 

 

STŘEDA 21.9.

ČJ –  diktát slov
PS – str. 8/1,2
DÚ – PS – str. 8/3,4

M – VM – str. 13/1,2,3
DÚ – MM – str. 6/1,2

AJ – Kochánková
uč. str. 4 – barvy, opisování
PS – str. 4/4
DÚ – opisování – pracovní list mají u sebe

AJ – Laluhová
uč. str. 4 – barvy, písnička  Red and orange ….
Pracovní list – barevné pastelky – učíme se psát
DÚ – PS – str. 4/4 – čtyřsměrka

PRV – test – měsíce v roce
Seznámení s učivem – doprava, bezpečnost, dopravní prostředky

 

 

ÚTERÝ 20.9.

ČJ – ABECEDA uč. str. 11 – básnička Jede vláček Písmenkáček
str. 11/1,2 – ústně
str. 12/1 – společné čtení písmen abecedy – správné pojmenování
DÚ – uč. str. 12/1 – naučit se zpaměti abecedu. Do pátku 23.9.

M – 5ti. minutovka – slovní úloha
MM – str. 4/2,3 – společně na IT
uč. VM – str. 12/ 1,2,3 – vyvození desítek a jednotek (video s Matýskem)
– společné vyvození a na tabuli – zápis + nákres
DÚ – MM – str. 5/2,3

Psaní – str. 6/4řádky – písmenko i
DÚ – str. 6/3 řádky – písmenko u – na čtvrtek 22.9.
Čtení básničky.

TV – cvičení venku. Honičky, pohybově zábavné hry, soutěže.

INFO
Zítra píšeme diktát – procvičujte psaní vlastních jmen.
PRV – testík na školu, měsíce.

21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.

K. L.

 

PONDĚLÍ 19.9.

ČJ – uč. str.  9/1 – oslovování, pozdravy
str. 10/2
PS – str. 7/1
DÚ – str. 7/2

M – procvičujeme s papírovými číslicemi – slovní úlohy ze života dětí
VM – str. 11/1 – společně na IT
MM – str. 4/1 – společně
DÚ – VM – str. 11/2,3
Zítra budeme psát testík na slovní úlohy.

PRV –  kontrola dú na IT, pantomima – hádáme osoby, které pracují ve škole
PS – str. 9 / cv. s domečkem
Ve středu bude testík na téma naše škola, měsíce v roce, období.

ČT – čítanka str. 6 – 7 Kašpárkův první školní den – společné čtení rolí
písanka  – str.  5 – psaní věty Fenek loví v noci.

INFO
20.9. – 21.9. – proběhnou ve škole „SRDÍČKOVÉ DNY“ – sbírka na pomoc handicapovaným dětem.
27.9. – oslava 235 let trvání školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší školy i v bakalářích od pana ředitele.
28.9. – státní svátek
29.9. – 30. 9. – ředitelské volno

Odchody z družiny!!!
Pokud vaše dítě odchází z družiny v jiný čas, než je uvedeno v zápisovém lístku (např. po obědě, s jiným rodičem atd.) zapište tuto skutečnost do družinového sešitku, který děti obdržely na začátku školního roku. Již neposílejte  po dětech volné lístečky.  Pište pouze změny. Děkujeme
Vzor:  15.9. 2022  Syn/dcera (jméno) odchází po obědě. Podpis rodiče

Nepřítomní žáci z důvodu nemoci nebo uvolnění ze školy, poctivě doplňují učivo podle webových stránek.

 

 

 

PÁTEK 16.9.

ČJ – Práce s větou. Začátek věty, konec věty. Řazení vět. Počet slov ve větě.
Uč. str. 9/5,6,7,8
PS  str. 7/ 6
DÚ – PS str. 7/7 a),b)

M – G – geometrické tvary, geometrická tělesa. Hádanky.
Ukázka modelů těles. Třídění, pojmenování.
PS – str. 8/2,3 + PS – str. 7/1,2,3
DÚ – MM – str. 3/1,2 na pátek 23.9. – učit se tvary a tělesa. Příští hodinu testík.

Čt – vypracujeme podle obrázkové osnovy
Psaní – pís. str. 4 – poslední 2 řádky + str. 5 /3 řádky
DÚ – str. 5/ 4 řádky
DÚ – přes víkend si děti čtou oblíbenou knihu

VV – malba vodovými barvami, zapouštění pozimních barev
– Projekt „ZÁLOŽKY“ papírové záložky do knihy nejen pro nás.

 

 

ČTVRTEK 15.9

TV – fotografování

M – VM – str. 9/1,2,3 – práce u tabule
DÚ – VM – str. 10 – celá
Zítra máme geometrii.

ČJ – uč. str. 8  –  celá  O větách
– PS – str. 6/1, 2, 4
DÚ – PS – str. 6/5

Čt – čtení na pokračování „Kouzelná třída“
– písanka  – kontrola dú. Diktát písmen, slov.
– popis psa, nákres psa do sešitu čtení

HV – Červená Krkulka – Uhlíř, Svěrák. Poslech.
– Okolo Frýdku cestička – uč. str. 8 – 1. sloka
str. 9 – 2. – 4. sloka
Okolo Frýdku cestička – Písničky pro děti a nejmenší – zpívánky – YouTube

 

 

STŘEDA 14.9.

ČJ – uč. str. 7/1 a) – dole – slohová cvičení
– PS – str. 5/1 – kontrola dú
– zápis do školního sešitu – vlastní jména osob, zvířat

AJ –  uč. str. 2,3 – pozdravy, otázky, odpovědi
– PS – str. 2/1
DÚ –  PS str. 3/3   na 21.9.
What´s your name?
I´m …….
My name´s ……

Píseň – Hello, Superstars! uč. str. 2,3  Chit Chat – Hello, Superstars! – YouTube

 

M – VM  str. 5/4,5 – společně u IT + samostatně
– VM str. 6/1 – slovní úlohy
DÚ – VM str. 6/2,3,4

PRV – uč. str. 5 – báseň Co děláme o přestávce
– měsíce, školní rok, kalendářní rok, řazení měsíců
– PS – str. 6,7 – čtení vět v dolním růžovém rámečku, doplnění slov
– PS – str. 8 – samostatná práce na známky, lepení, dopisování slov
DÚ – PS – str. 7 – vybarvit obrázky, popsat obrázky ústně + doplnit 4 věty  na 19.9.

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

 

 

ÚTERÝ 13.9.

ČJ – PS – str. 4/7
– str. 5/1,2,3
DÚ – PS – str. 5/1 – slohová cvičení

M – VM – str. 4/2,3,4
– str. 5/2 – pětiminutovka . Kostičkové BINGO.
DÚ – VM str. 5/1,3

ČT + PSANÍ – písanka  str. 3 – celá
– čítanka str. 4 – 5 + jazyková rozcvička, správná výslovnost hlásek r, ř, s, š, c, č
DÚ – písanka str. 4/ 7 řádků  –  h, k. Na čtvrtek 15.9
DÚ – zůstává čtení z listu MATES JE PES – celý příběh. Na čtvrtek 15.9.

 

INFO

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce- cena 330,-kč.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

 

PONDĚLÍ 12.9.

ČJ – uč. str. 7/1a,  2a,b
PS – str. 5/1a, 2 – vybarven jeden obrázek
DÚ – PS – str. 5/2 – dokončit vybarvování dětí podle vět z 1.cv
Ve středu píšeme první diktát písmen a jednoduchých slov. Procvičovat psaní.

M – VM – str. 3 – dokončení celé strany
str. 4/1 – společně u tabule, samostatně v lavici, kontrola
Hra na mouchy.
DÚ – MM – str. 2/ 1,2,3

PRV – Škola. Co děláme ve škole.
uč. str. 5 – čtení, vypravování, básnička Co děláme o přestávce. J. Nohavica (učíme se společně                   zpaměti)
PS – str. 6/zelený domeček

ČT + PSANÍ – čítanka str. 4   Mates je pes – doma stále číst z okopírovaného listu + přidat druhou část „Tys přinesl do školy psa? “ ……………….
-písanka str. 3/5 řádků

INFO
Dnes si žáci napsali a nalepili informace do žákovské knížky.
Prosím o podpisy:
str. 20 – třídní schůzky
str. 8 – informace o platbě za pracovní sešity

Pozor!!! Ve čtvrtek 15.9. proběhne fotografování 1. stupně – Vánoční kolekce.
Pokud nemáte zájem o toto fotografování, prosím zašlete po dětech lístečky.
Jméno žáka, třída, mám x nemám zájem o fotografie, podpis zákonného zástupce. Děkuji

 

PÁTEK 9.9.

ČJ – uč. str. 5/2 – ústně + práce a fólii
6/3, 5a)  ústně
PS – str. 3/1 společně
DÚ – PS str. 4/6,8

M – G – seznámení s učivem. Kontrola složek a pomůcek do G.
PS – str. 8/1

ČT – vypravování o prázdninové četbě „První školní výlet“
– čítanka str. 4 MATES JE PES
DÚ – čtení z pracovního listu 1. část Mates je pes. Vyznačeno červen. Alespoň 3x.

VV- prázdninové zážitky – kresba pastelkami, prašnou křídou
PČ – prázdninové zážitky – stříhání, lepení, dotváření obrázku

INFO
Od pondělí 12.9. zapisujeme zapomínání. Prosím rodiče, aby dětem dokoupili věci, které
jim ještě chybí. Např. úkolníček, fólii na psaní tužkou, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ubrusy do VV, mazací tabulky, číslice do 20.
Prosím, podepisujte dětem DÚ.
Děti za tento týden chválím.

STÁTNÍ SVÁTEK – SVATÝ  VÁCLAV    28.9.
ŘEDITELSKÉ VOLNO    29.9. – 30. 9.   Družina je zajištěna.
Přeji hezký víkend K. LaluhováČTVRTEK 8.9.

TV – nástup, rozcvička, protahovací cviky, poskoky, nácvik na přeskoky přes švihadlo, cvičení se švihadly

M – VM str. 2/3 – společně
3/1,2,3 – procvičování do 20, číselné řady, porovnávání
MM – str. 1/1,2,3 – samostatná práce na známky (počítání do 10)

ČJ – PS – str. 2/4,5,6,7   – čtyřsměrka společně u tabule
DÚ – PS – str. 3/2,3,4,5 – slabiky, slova, rébusy (zapsáno v úkolníčku)

ČT + Psaní – čítanka str. 3 – čtení básně „UČITELKA“  Povídání o povolání dětí.
– písanka str. 2/6 řádků
HV – opakování písniček z 1. třídy, pohybová rytmická hra na tělo ( úkol pro děti – naučit pohybovou hru rodiče a měly by si na to vzpomenout)

INFO
Děkujeme za přinesený papír.
Zítra máme Matematiku – Geometrii. Žáci si přinesou plastovou složku s drukem A4, linkovanou podložku (lenoch) tužku č. 3, trojúhelník s ryskou (1x  do školy, 1x doma). Vše podepsat. Budeme si nechávat ve škole.

 

STŘEDA 7.9.

ČJ – uč. str. 4/1e – psaní do  mazací tabulky,  str. 5/1 – ústně
PS – str. 2/4 – čtyřsměrku dokončíme zítra (někdo vyluštil celou tabulku)

AJ – seznámení s učivem 2. ročníku.
Pozdravy. Umíme se představit.
Uč. str. 2 -3 úvodní povídání o obrázku. Hello. What´s your name? I´m….
na 14.7. – vybarvit obrázky z pracovního listu  podle učebnice str. 2 -3 – 4 postavičky Kat, Jet, Spike, Nick

M – PS – VM – str. 1/5 , str. 2/1
PS – VM – str. 2/2

PRV – Naše škola uč. str. 4
PS – str. 6 vypravování o naší škole

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

ÚTERÝ 6.9.

ČJuč. str. 4 – celá, PS – str. 1/1  Opakujeme z 1. ročníku – písmena, slabiky, slova, věty.
PS str. 1/2,3  Máme zapsáno v úkolníčku.

M – Co jsme se naučili v 1. třídě. Myšlenková mapa. Rozcvička – číselná řada.
PS – VM (Velký Matýsek) str. 1/1,2,3,4. Kdo nestihl 4 cv. – dokončí doma

ČT – PSANÍ – čítanka str. 3 – čtení básně „Těšíte se do školy?“
– písanka str. 2 – 3 řádky písmene l
TV – poučení o bezpečnosti, pravidla chování v TV, cvičební úbor, úprava dlouhých vlasů. Pohybová hra.

INFO
Dnes jsem dětem rozdala kopii listu „Chvalská škola.“ Jedná se o finanční příspěvek na školní rok 2022/2023.
Po zaplacení, odstřihněte spodní část listu a pošlete po dětech do školy. Děkuji

8.9. – sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u hlavní budovy.

 

PONDĚLÍ 5.9.

ČJ –  seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Zážitky z prázdnin – volné vypravování.

M – seznámení s učivem, učebnicí a pracovními sešity 2. ročníku. Podepisování a obalování školních sešitů.
Číselná řada do 20.

PRV – seznámení s učivem, učebnicí a pracovním sešitem 2. ročníku. Podepisování pracovního sešitu, jméno, třída, škola.
Opakování učiva 1. roč. – roční období, měsíce v roce, písnička.

ČT – PSANÍ – pís. str. 1 – tvary psacího písma, seznámení s čítankou.
Opakování básniček z 1.ročníku.

INFO
Zítra máme poslední hodinu TV. Žáci si přinesou cvičební úbor + jedny sportovní boty na venkovní cvičení. Za příznivého počasí půjdeme cvičit ven.
Zítra si žáci přinesou mazací tabulky + fixy 2x, hadřík, fólie pro psaní tužkou.

K. L.

 

 

 

 

 

                   Září

                                                 Tak, a už je zase září,                      
slunce ještě pořád září.Zobrazit zdrojový obrázek

Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.

Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.

A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

 

 

Informace k prvním dnům školního roku 2022 – 2023

ČTVRTEK
 1.9.  – zahájení školního roku proběhne 1. vyučovací hodinu 8:00 – 8:45h.  Po ukončení hodiny žáci odchází domů, na oběd nebo do družiny.
Žáci obdrží žákovské knížky s rozvrhy hodin. Prosím, obalit průhledným obalem a vyplnit 1. stranu.
Nepřezouváme se!

PÁTEK
2.9. – 4 vyučovací hodiny – třídnické práce. Žáci si přinesou přezůvky, aktovku, penál, svačinu, kufřík do VV, kapsář k lavici, cvičební úbor.
Konec  v 11:40h – budeme již po obědě.

Zítřejší odchod domů prosím na lístečcích. 
Ranní družina funguje od pondělí 5.9.

 

  • Žáci si dnes domů  donesou pracovní sešity a učebnice. Prosím vše obalit. Již máme podepsané.
  •  Kdo ještě nepřinesl vyplněnou žákovskou knížku, prosím přinést v pondělí 5.9. Děkuji
  • Nabídka knih PODZIM 2022 – děti si mohou objednat knihy z obdržených katalogů. Vyplněnou objednávku a přesnou částku mohou nosit do 9.9.2022
  • V pondělí 5.9. se učíme dle rozvrhu hodin
  • ČJ – učebnice + PS s Agátou, M – PS s Matýskem velký, malý+ sovičky,  PRV – učebnice + PS, ČT – PS – písanka
  • Učebnice čítanek máme ve škole, kde také budou zůstávat celý rok.
  • Žáci si na pondělí přinesou obaly: 6x – A5,  1x – A4, 1x – A4 – rozměr 21,5cm x 31cm (na čítanku)

Přeji krásný víkend
Kateřina Laluhová