II. B

Třída 2.B

tř. učitelka Mgr. Iva Frauenterková

Vítám Vás na stránce třídy 2.B. Zde najdete informace o probíraném učivu, domácích úkolech a dění v naší třídě. 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Oblečení- slovní zásoba (procvičování), písnička. Věta : I have got  an orange/ a yellow/a  blue T-shirt.

13.5.2022

ČJ– předložky

 • uč. str. 94/1,2
 • PS str. 34/ 1
 • procvičování podstatných jmen a sloves

M- délka úsečky

 • PS- str. 42- celá
 • opakování- rozdíl mezi přímkou a úsečkou

 • čtení

12.5.2022

ČJ– slovesa

 • diktát vět
 • uč. str. 93/ cv.5- ústně
 • určování podstatných jmen a sloves ve větě
 • pracovní list
 • čtení na pokračování
 • písanka str. 30- celá

M– praktické úlohy

 • PS str. 41- celá
 • pětiminutovka- dělení č. 5
 • skupinová práce

 • čtení
 • MM- str. 20/ cv.2- 1. a 2. sloupeček
 • kočky-str. 31/ 2b

Informace ke škole v přírodě:

 • zajistěte si Potvrzení o způsobilosti dítěte jet na ŠVP- vydává dětský lékař a platí 2 roky- pozor, lékař Vám potvrzení nedá na počkání, vyřiďte si proto s předstihem.
 • prosím rodiče o donesení nějakých vhodných odměn na ŠVP pro 22 žáků ( uvítám, když to nebudou jen sladkosti)
 • v brzké době obdržíte informace k platbě ( cena 2710,- Kč)

11.5.2022

ČJ– slovesa

 • testík- podstatná jména
 • uč. str. 93/ cv.6
 • pracovní list
 • čtení na známku
 • písanka str. 29

M– součet, rozdíl, součin, podíl

 • pětiminutovka násobení č. 5
 • PS str. 39- celá

PRV– ochutnávka mléčných výrobků

 • čtení
 • ČJ- do domácího sešitu z uč. str. 93/6- na každý obrázek vymysli 1 větu.
 • M-MM str. 19/ cv. 3

Informace ke škole v přírodě:

 • zajistěte si Potvrzení o způsobilosti dítěte jet na ŠVP- vydává dětský lékař a platí 2 roky- pozor, lékař Vám potvrzení nedá na počkání, vyřiďte si proto s předstihem.
 • prosím rodiče o donesení nějakých vhodných odměn na ŠVP pro 22 žáků ( uvítám, když to nebudou jen sladkosti)
 • v brzké době obdržíte informace k platbě ( cena 2710,- Kč)

10.5.2022

ČJ- Slovesa

 • testík- pořadí slovních druhů
 • uč. str. 93/ cv. 3,4- ústně
 • PS str. 33/ cv. 2,3
 • Čtení v čítance
 • opis hádanky + ilustrace

M– dělení č. 10

 • pětiminutovka- násobení č. 5
 • PS str. 39- celá
 • MM- str.19/ 2- 1. a 2. sloupeček

PRV– jaro opakování

 • PS str. 65- celá
 • opakování tématu Jaro

 • čtení list- nedělat úkoly pod textem
 • MM- str. 19/ cv. 2- 3. a 4. sloupeček
 • ČJ- kočky str. 30/ cv. 5

Sběr papíru- do 12.5.


9.5.2022

ČJ- slovesa

 • kočky str. 30/ cv.6
 • uč. 92/1, 93/2
 • PS str. 33/1
 • Sloh- uč. str. 87

M- dělení č. 10

 • pětiminutovka- násobení č. 5
 • PS str. 38- celá
 • MM- str. 18/ cv. 2

 • čtení
 • M- MM- str. 18/3
 • kočky str. 31/ cv. 2a

10.5.-12.5.- sběr starého papíru


Anglický jazyk (Korenčiaková)- obě skupiny 

uč. str. 36 práce s textem (Big Foot, The Loch Ness Monster); str. 37 práce s textem )My Friend is a Monster

6.5.2022

ČJ– podstatná jména

 • opakování, procvičování
 • prac. list

M- násobení č. 10

 • PS str. 37- celá
 • skupinová práce

HV- ukolébavka

 • poslech- Princi můj malinký, spi
 • nová píseň- Černé oči

 • čtení z vlastní knížky

10.5.-12.5.- sběr starého papíru


5.5.2022

ČJ– podstatná jména

 • uč. 91/5- ústně
 • PS-32/3,4
 • čtení na známku
 • písanka str. 28- celá

M– násobky č. 10

 • pětiminutovka- dělení č. 4
 • PS str. 36- celá
 • MM- str. 18/ cv. 1+ 19/ cv. 1
 • skupinová práce

 • čtení
 • MM- str. 17/3
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 92/ cv. 6- opsat a podtrhnout: červeně- názvy osob, modře názvy zvířat, zeleně názvy věcí

4.5.2022

ČJ- podstatná jména

 • test- párové souhlásky
 • uč. str. 91/ cv. 3,4- ústně
 • PS str. 32/2
 • čtení
 • písanka str. 27- celá

M– úlohy typu 5 krát menší

 • pětiminutovka
 • PS str. 35- celá
 • prac. list

PRV– Opakování

 • test- hospodářská zvířata
 • PS str. 64- dokončení

 • čtení – list- otázky nedělat
 • ČJ- kočky 28/4
 • M- procvičovat na www.skolakov.eu- násobení a dělení č. 2,3,4

 


3.5.2022

ČJ- slovní druhy, podstatná jména

 • diktát slov
 • zkoušení- pořadí slovních druhů
 • uč. str. 90/ cv. 3, 91/ cv. 1,2
 • PS str. 31/3, 32/1
 • nácvik čtení
 • písanka str. 25- diktát slov-Bětka, pětka, světlo, oběd, pěšina, Věra
 • písanka str. 26- celá

M– dělení č. 5

 • pětiminutovka- násobení č. 4
 • PS str. 34- celá
 • skupinová práce

PRV– opakování

 • hospodářská zvířata a jejich užitek
 • výuková videa

PRV- připravit se na zítřejší test- hosp. zvířata a jejich užitek

ČJ- do domácího sešitu vypracovat z uč. str. 89/ cv.6


2.5.2022

ČJ– slovní druhy

 • kočky str. 28/3- na známku
 • uč. str. 90/1,2,3
 • PS str. 31/1,2
 • nácvik čtení
 • písanka str. 25- vše kromě diktátu slov

M– dělení č. 5

 • pětiminutovka- násobení č. 4
 • PS str. 33- celá
 • MM- str. 17/ cv. 2- celé

Naučit zpaměti pořadí slovních druhů- uč. str. 90/ cv.1- každý bude zkoušen na známku


Anglický jazyk (Korenčiaková): týden 25.4.-29.4.

Vypracované v hodině: PS: 34, 35/3, 36/5

uč. str. 34

29.4.2022

M– úlohy typu 5 krát více, o 5 více

 • PS str. 32- celá
 • MM- str. 16/ cv. 3

ČJ– dě,tě,ně,bě,pě,vě.mě

 • Uč. 88/3+ 89/6- ústně
 • PS str. 30- celá

 • čtení

28.4.2022

M– násobky č. 5

 • pětiminutovka
 • PS str. 31- celá
 • MM- str. 16/ cv. 2- dokončení

ČJ– bě, pě, vě,mě

 • pravopisné cvičení- kočky str. 28/cv. 2
 • uč. str. 88/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 27/ cv. 9,10+ 29/ cv. 1,2
 • Kouzelná třída- čtení
 • písanka str. 24- celá

 • čtení- 10 minut
 • M- PS str. 31/3- dokončit
 • ČJ-PS str. 29/ cv. 3

Zítra opět plaveme!


27.4.2022

M– násobky č. 5

 • pětiminutovka
 • PS str. 30
 • MM- str. 16/ cv. 1+ 17/ cv.1

ČJ- BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

 • diktát vět
 • uč. str. 86/ 5,7
 • PS str. 27
 • kočky 28/2
 • sloh- vypravování
 • PS str. 28- celá

PRV– domácí ptáci

 • výuková videa- hospodářská zvířata
 • PS str. 62- celá+ 64/1

 • Čtení- list+ úkoly
 • MM- str. 16/ cv. 2- 1. a 2. sloupeček
 • kočky- str. 35/ cv. 6,7
 • PRV- PS str. 64/1- dokončí, kdo nestihl
 • NA PÁTEK- HV- test z not- celá, půlová, čtvrťová, osminová- děti mají domů notový sešit, kde je to vlepeno

26.4.2022

ČJ– BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

 • testík na známku- kočky str. 35/ cv.5
 • PS str. 26/ 5,7
 • kočky- str. 25- celá, 26- celá, 27/ celá
 • nácvik čtení
 • písanka- str. 22- celá

M- úlohy typu 4 krát menší, o 4 menší

 • pětiminutovka- násobení č. 3
 • PS str. 29- celá

PRV– hospodářská zvířata

 • PS- str. 60- dokončení+ 61- celá

 • čtení z vlastní knihy ( zapomněla jsem dětem dát okopírovaný list- dám zítra)
 • ČJ- PS str. 26/ cv.6
 • kočky- str. 29/ cv.1
 • NA PÁTEK- HV- test z not- celá, půlová, čtvrťová, osminová- děti mají domů notový sešit, kde je to vlepeno

25.4.2022

ČJ– BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

 • kočky str. 35/cv. 4- na známky
 • uč. str. 85/ cv. 3
 • PS str. 25/ cv. 2,3
 • čtení na známky
 • Písanka str. 21- celá- diktát slov- tulipány, sněženky, narcis, bledule, petrklíč, sluníčko

M– dělení č. 4

 • pětiminutovka- násobení č. 3
 • PS str. 28/ celá
 • MM- str. 15/ cv. 1,2

 • NA PÁTEK- HV- test z not- celá, půlová, čtvrťová, osminová- děti mají domů notový sešit, kde je to vlepeno
 • MM- str. 15/ cv. 3
 • ČJ- PS str. 26/ cv. 4

 


22.4.2022

ČJ– BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

 • test- párové souhlásky- kočky 34/ cv. 2b
 • uč. str. 85/ 1,2- ústně
 • PS str. 25/1

M- dělení č. 4

 • PS str. 27- celá
 • MM- str. 14/ 1,2- dokončení

DÚ- děti dostaly okopírovaný list- přečtou a vypracují úkol dole, PŘINESOU NA PONDĚLÍ- ČTENÍ NA ZNÁMKU

 • Prosím o kontrolu pomůcek-dětem chybí lepidla, fixy na tabulku, tabulky

V pondělí 25.4.- třídnická hodina- vyučování končí ve 12:35 hod.

INFORMACE PRO DRUŽINOVÉ DĚTI:

2.5. se děti z družiny zúčastní od 14 hodin představení kouzelníka- MAGIC SHOW- cena 60 Kč. Peníze od pondělí vybírá paní Krajňáková


Anglický jazyk (Korenčiaková): týden 18.4.-22.4.

PS: 30/5; 31/7; 32/1 (vypracované v hodině)

21.4.2022

ČJ– čtvrtletní písemná práce

 • Sloh- vzkaz, SMS
 • uč. str. 84- ústně
 • PS str. 24

M- úlohy typu o 4 více, 4 krát více

 • PS str. 26/2-4
 • MM-str. 14/1,2

 • MM- str. 14/ cv. 3
 • čtení
 • písanka str. 20- celá

 


20.4.2022

ČJ– opakování k pís. práci, dě,tě,ně

 • uč. str. 83/ 8,9
 • PS str. 23/6,7
 • čtení
 • písanka str. 19- celá

M– čtvrtletní písemná práce

PRV– hospodářská zvířata

 • uč. str. 52,53
 • PS str. 60- pouze 1. obrázek

– dnes není

Zítra- čtvrtletní pís. práce z ČJ


19.4.2022

ČJ– opakování k pís. práci, slabiky DĚ,TĚ,NĚ

 • uč. str. 82/5, 83/6,7
 • PS str. 23/5
 • čtení- Kouzelná třída
 • písanka str. 18- celá

M– opakování k pís. práci, úlohy typu o 4 větší, 4 krát větší

 • MM- str. 12/ cv.1- písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 26/ cv. 1

PRV

 • povídání o Velikonocích
 • Hospodářská zvířata- práce s obrázky na tabuli

 • MM- str. 25/1- písemné sčítání a odčítání
 • ČJ- PS str. 23/ cv. 8
 • 20.4.- čtvrtletní pís. práce z matematiky
 • 21.4.- čtvrtletní písemná práce z ČJ

12.4.2022

ČJ– skupiny dě,tě,ně

 • uč. str. 82/ cv. 2,3- ústně
 • PS str. 22/ cv. 3
 • čtení
 • písanka- str. 17- celá- diktát slov: skořápka, klubko, Žofka, Václav, vlaštovka, hlad, batoh, borůvky, chléb

M– násobky č. 4

 • PS str. 25- celá
 • MM- str. 11/ 1,2

PRV– Ptáci a jejich hnízda

 • uč. str. 51- číst
 • PS str. 63- celá

DÚ- na prázdniny- čtení + procvičujte násobení a dělení č. 1,2,3,0

 

 

 

Zítra pojedeme na výlet do krokodýlí ZOO do Protivína.

 • Sraz je v 7:05 před školou, odjezd v 7:15
 • Návrat kolem 13 hodiny (záleží na provozu) a odchod na oběd
 • S sebou: batůžek s pitím, svačinou a drobné kapesné (komu bývá špatně: kinedryl na cestu zpět a sáček)

Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny – družina zajištěna ve FZŠ Chodovická

Pátek- státní svátek

Do školy jdou děti až v úterý 19.4.

19. 4. proběhne třídní focení- napište mi na lísteček, pokud chcete, aby se Vaše dítě vyfotilo s kamarádem

 • 20.4.- čtvrtletní pís. práce z matematiky
 • 21.4.- čtvrtletní písemná práce z ČJ

11.4. 2022

ČJ– skupiny dě,tě,ně

 • na známku- kočky str. 34/ cv. 2a)
 • PS str. 82/ cv. 1
 • PS str. 22/1
 • čtení z čítanky
 • písanka- str. 16- celá

M- násobky č. 4

 • pětiminutovka- násobení č. 3
 • PS str. 24- celá
 • MM- str. 10- celá

 • ČJ- PS str. 22/ cv. 4
 • M- MM- str. 12/ cv.2
 • čtení 10 minut
 • Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat.
 • 19.4. focení třídy
 • 20.4.- čtvrtletní pís. práce z matematiky
 • 21.4.- čtvrtletní písemná práce z ČJ

 


8.4.2022

ČJ- párové souhlásky

 • uč. str. 80/ cv. 4,5,7- ústně
 • prac. list
 • kočky- str. 34/3

M- geometrie

 • PS str. 23- celá- nemocné děti vypracují na papír
 • MM- str. 13- celá

HV- opakování písní

 • poslech hudební pohádky Červená Karkulka

 • čtení

!!!! Ve třídě se vyskytl spálový bacil!!!!

 • V pondělí 11.4. se v 17 hodin konají třídní schůzky ve škole. Informace ke škole v přírodě, prospěchu a chování.
 • Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat.
 • 19.4. focení třídy

 

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 4.4.-8.4.

Procvičování otázky a odpovědi: Who’s this? It’s my mum.

PS: str. 29 celá vypracována v hodině

7.4.2022

ČJ-párové souhlásky opakování

 • kočky- str. 34/ cv. 1- nemocní žáci mají k vyzvednutí ve vrátnici
 • uč. str. 78/ cv. 3+ otázky- ústně
 • PS str. 20/ cv. 3
 • čtení v čítance
 • písanka str. 15- celá

M- opakování násobení č. 0,1,2 a 3

 • MM- str. 8/ cv. 2
 • PS str. 22/ cv. 1,2

 • čtení
 • M- PS str. 22/cv. 3,4
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 80/ 9 a)
 • V pondělí 11.4. se v 17 hodin konají třídní schůzky ve škole.
 • Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat už zítra.
 • 19.4. focení třídy

6.4.2022

ČJ– opakování- párové souhlásky

 • diktát slov
 • uč. str. 79/ cv. 1,2
 • PS str. 20/ cv. 1,2
 • čtení na pokračování Kouzelná třída
 • písanka str. 14- celá

M- slovní úlohy

 • pětiminutovka- MM- str. 7/ cv. 2/ 3. a 4. sloupeček
 • PS str. 21- celá
 • MM- str. 7/ cv. 1- dokončit

Prv– Jaro 

 • soutěž ve družstvech
 • PS str. 59- celá

 • čtení 10 minut
 • MM- str. 8/cv. 1
 • ČJ- PS str. 20/ cv. 4
 • V pondělí 11.4. se v 17 hodin konají třídní schůzky ve škole.Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat už zítra.

5.4.2022

ČJ– párové souhlásky H-CH

 • pětiminutovka párové souhlásky
 • uč. str. 78/ cv. 3 a 5- ústně
 • uč. str. 78/ cv. 4- 2 sloupečky do sešitu napsat
 • PS str. 19/ cv. 3
 • čtení textu na známky + úkoly
 • písanka str. 13- celá

M- podíl, součin

 • PS str. 20- cešlá
 • MM- str. 7/ cv. 2- 1. a 2. sloupeček

PRV- Jaro

 • uč. str. 46
 • PS str. 58- celá

 • číst 10 minut
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 110-Ž-Š- 3 řádky
 • MM- str. 7/ cv1- 1. sloupeček

V pondělí 11.4. se v 17 hodin konají třídní schůzky ve škole.

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat už zítra.


4.4.2022

ČJ- párové souhlásky H- CH

 • uč. str. 78/ 1,2- ústně
 • PS str. 19/ 1,2
 • písanka str. 12- celá

M– násobení č. 0

 • PS str. 19- celá
 • MM- str. 6/1,3,4
 • pětiminutovka + a – do 100

 • číst 10 minut
 • ČJ- PS str. 19/ cv. 4
 • M- MM- str. 6/ cv. 2

V pondělí 11.4. se v 17 hodin konají třídní schůzky ve škole.

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat už zítra.


1.4.2022

ČJ– párové souhlásky Ž-Š

 • uč. str. 77- dokončení
 • Prac. list

M– dělení č. 1

 • PS str. 18- celá
 • MM- str. 5/ cv. 2,3

 • Čtení- list- přinést v pondělí do školy

Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 28.3.- 1.4.

uč. str. 28: Family photos (slovní zásoba); Otázky a odpovědi: Who’s this? It’s my mum. Prosím, na příští hodinu si přinést rodinnou fotografii.

uč. str. 29 píseň (track 47)


31.3.2022

ČJ– párové souhlásky Ž-Š

 • test- párové souhlásky
 • uč. str. 77/ cv. 3,5- ústně, cv. 4- do sešitu
 • PS str. 18/ cv. 3
 • čtení- Kouzelná třída
 • písanka- str. 11- celá
 • školákov- procvičování na tabletu

M– násobení č. 1

 • pětiminutovka- dělení č. 2
 • PS str. 17- celá
 • MM- str. 4/ cv. 1 a 3+ str. 5- cv. 1

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 9/ cv. 2
 • ČJ- PS str. 18/ cv. 4
 • Zítra plavání
 • v pondělí 4.4.- 3. vyuč. hodina – Policie ČR- preventivní program
 • v pondělí 11.4.- od 17 hod.- třídní schůzky ve škole

30.3.2022

ČJ– párové souhlásky Ž-Š

 • uč. str. 77/ cv. 1,2
 • PS str. 18/ 1,2
 • do sešitu- PS str. 18/ cv. 2- opsat věty rozkazovací
 • čtení textu+ úkoly
 • písanka str. 10- celá

M- úlohy- o 3 menší, 3 krát menší

 • pětiminutovky- sčítání a odčítání do 100
 • PS str. 16- celá
 • na tabulku- vymýšlení slovních úloh

PRV– rok, měsíce, týden, den- závěrečné opakování

 • samostatná práce na známky- PS str. 56/1+ 57/1 a 3 + prac. list- roční období

 • číst 10 minut nahlas
 • MM- str. 9/ cv.1
 • do domácího sešitu- uč. str. 110- Ď-Ť- pouze 2 řádky. Nezapomeň na datum!!
 • 31.3.- sběr starého papíru
 • v pondělí 4.4.- 3. vyuč. hodina – Policie ČR- preventivní program
 • v pondělí 11.4.- od 17 hod.- třídní schůzky ve škole

29.3.2022

ČJ– párové souhlásky S-Z

 • diktát slov- párové souhlásky V-F- do písanky
 • uč. str. 76/ cv. 3,5- ústně
 • do sešitu uč. str. 76/ cv. 4- 1. a 2. sloupeček
 • PS str. 17/ cv. 4
 • Sloh- uč. str. 81- celá- čtení+ úkoly k textu
 • PS str. 21- celá

M- dělení č. 3

 • opakování násobků č. 2 a 3
 • PS str. 15- celá
 • MM- str. 4/ cv.3- dokončit

PRV– Čas- opakování

 • debata nad domácím úkolem- PS str. 54
 • PS str. 55- dokončení

 • číst 10 minut
 • ČJ- písanka str. 9- dokončit
 • MM- str. 3/ cv.3
 • 29.3.+ 30.3.- srdíčkové dny
 • 31.3.- sběr starého papíru

28.3.2022

ČJ– párové souhlásky S-Z

 • diktát slov- párové souhlásky
 • uč. str. 76/ cv. 1,2
 • PS str. 17/ cv. 1,2
 • čtení- Kouzelná třída
 • písanka str. 8- celá+ str. 9- 4 řádky

M– dělení č. 3

 • Pětiminutovka- násobení č. 2
 • PS str. 14- celá
 • MM- str. 2/ cv. 2- dokončit+ str. 4/ cv. 2- 1. a 2. sloupeček

 • čtení – uč. ČJ- str. 81/ cv. 1
 • MM- str. 3/ cv.2- dokončit
 • ČJ- PS str. 17/ cv. 3- křížovka
 • 29.3.+ 30.3.- srdíčkové dny31.3.- sběr starého papíru

Anglický jazyk (Korenčiaková): týden 21.3.-25.3.

PS: str.27/8

uč: čtení a práce s textem na str. 26 (učebnice)

Hezký víkend

25.3.2022

ČJ-párové souhlásky V-F

 • práce na pracovním listu
 • procvičování

M– 3 krát více, o 3 více

 • PS str. 13- celá
 • MM- str. 3/ cv2- 1. a 2. sloupeček

HV

 • nová píseň- Rybička maličká

 • čteme 10 minut ve své knize

V pondělí končíme ve 12:35- máme třídnickou hodinu

29.3.+ 30.3.- srdíčkové dny

31.3.- sběr starého papíru


24.3.2022

ČJ– párové souhlásky V-F

 • cvičný diktát slov na tabulku
 • kartičky Y,I
 • uč. str. 75/3- ústně
 • uč. str. 75/4- písemně do sešitu
 • PS str. 16/ cv.3
 • nácvik hlasitého čtení, práce s textem
 • písanka str. 6- dokončení+ str. 7- celá

M– násobky č. 3

 • procvičování násobení a dělení č. 2
 • PS str. 12/ 1,2,3
 • opakování úloh o n více, o n méně, n krát více, n krát méně

 • čteme 10 minut
 • M- PS str. 12/ cv.4
 • ČJ- PS str. 16/ cv. 4

ZÍTRA NEZAPOMENEME VĚCI NA PLAVÁNÍ.

Děti si donesou z domova 2 roušky nebo respirátory, dáme si do kapsáře, budou potřeba v pátek do autobusu při cestě na plavání!!!!

V pondělí 28.3. je třídnická hodina- výuka končí v 12:35 hod.


23.3.2022

ČJ– párové souhlásky V-F

 • diktát slov- párové souhlásky
 • uč. str. 75/1,2- ústně
 • PS str.16/ 1,2
 • čtení textu na známky+ úlohy k textu
 • písanka str. 6- opis básně AKTOVKA

M– násobky č. 3

 • pětiminutovka- násobení č. 2
 • PS str. 11- celá
 • MM- str. 3/1

PRV– části dne

 • uč. str. 45
 • PS str. 54- pouze cvičení s obrázky
 • PS str. 55- celá

 • čteme 10 minut
 • M- nalepený lísteček ve školním sešitě
 • ČJ- do domácího sešitu napsat cvičení z uč. str. 110- D-T- opsat 3 řádky
 • PRV- na úterý 29.3.– PS str. 54- dokončit

Děti si donesou z domova 2 roušky nebo respirátory, dáme si do kapsáře, budou potřeba v pátek do autobusu při cestě na plavání!!!!

V pondělí 28.3. je třídnická hodina- výuka končí v 12:35 hod.

 


22.3.2022

ČJ– párové souhlásky Ď-Ť

 • cvičný diktát slov
 • uč. str. 74/ cv. 3,4
 • PS str. 15/3
 • prezentace přečtené knihy
 • písanka str. 5- dokončení

M– 2 krát méně, o 2 méně

 • pětiminutovka- násobení č. 2
 • PS str. 10/ 1,3,4

PRV– části dne

 • opakování – rok, měsíce, dny v týdnu
 • uč. str. 44
 • PS str. 53- celá
 • skupinová práce- měsíce v roce

 • čtení – okopírovaný list- NEVYPLŇOVAT- zítra donést, budeme číst na známku
 • M- PS str. 10/ cv. 2
 • ČJ- PS- str. 15/ cv. 4

21.3.2022

ČJ– párové souhlásky Ď-Ť

 • cvičný diktát slov
 • uč. str. 74/ 1,2- ústně
 • PS str. 15-/ cv. 1,2
 • hlasité čtení v čítance
 • opis básně z čítanky + ilustrace

M– násobení a dělení č. 2

 • PS str. 9- celá
 • MM- str. 2/ cv.2

 • přinést přečtenou knihu
 • MM- str. 2/ cv. 3
 • ČJ- PS str. 15/ cv. 5

11.3.2022

ČJ– párové souhlásky B-P, D-T

 • cvičný diktát slov
 • uč. str. 73/4,5- ústně
 • pracovní list

M– násobení a dělení č. 2

 • PS str. 8- celá
 • MM- str. 2/ cv.1

 • čtenářský list ( ten, kdo odevzdal, má splněno)
 • co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu 

Přeji krásné sluníčkové prázdniny.

Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 7.3.- 11.3.

Kreslili jsme příšeru, a popisovali ji. Na příští hodině se děti můžou přihlásit popisovat příšeru na známky.

This is my monster Suzie/John/Vicky…..He/She has got one yellow eye and one blue eye.

PS: str. 26 celá vypracovaná v hodině (poslech)


10.3.2022

ČJ– párové souhlásky D-T

 • diktát slov
 • uč. str. 73/ cv.3
 • PS str. 14/3
 • školákov- práce s tablety
 • čtení textu+ úkoly
 • písanka str. 4- dokončení+ str. 5- řazení slov podle abecedy

M– násobení a dělení číslem 2

 • pětiminutovka- písemné sčítání
 • PS str. 7- celá

 • M- MM- str. 1/ cv2- dodělat
 • ČJ- do domácího sešitu- vlepený lísteček dokončit
 • čtení z vlastní knihy
 • DÚ- na prázdniny- děti dostaly Čtenářský list- vyplní název knihy, autora, ilustrátora, 2 věty o obsahu a nakreslí obrázek. do školy donesou 21.3. List jsem také zaslala emailem pro nepřítomné.
 • Kdo ještě nedonesl vyplněnou závaznou přihlášku na školu v přírodě, donese zítra. Nemocní žáci donesou po prázdninách. Prosím rodiče, jejichž děti nepojedou, potvrďte toto SMS nebo emailem. Děkuji.

9.3.2022

ČJ– párové souhlásky D-T

 • cvičný diktát na tabulku: klubko, žabka, chléb, čáp, slupka
 • uč. str. 73/ cv. 1,2
 • PS str. 14/ 1,2
 • školákov- procvičování
 • čtení na známky+ otázky
 • přepis básně- písanka str. 4

M– vyvození dělení č. 2

 • pětiminutovka- písemné sčítání
 • PS str. 5/ cv. 4+ str. 6- celá
 • puzzle s násobením

PRV-dny v týdnu

 • PS str. 5

 • čtení- list
 • M- MM- str. 1/ cv. 3
 • ČJ- kočky- str. 22/f)

Dnes děti dostaly závaznou přihlášku na školu v přírodě s podrobnějšími informacemi. Prosím o vyplnění a zítra pošlete zpět. Děkuji.


8.3.2022

ČJ– párové souhlásky

 • diktát- písanka str. 3 na poslední 3 řádky- slova: šiška, krátký, štiky, modrý, břicho, kniha prší, sněží, sluníčko
 • kočky str. 22/ e
 • uč. str. 72/5,6- ústně
 • do sešitu- uč. str. 72/ cv.4- 2 sloupečky

M– násobení č. 2

 • pětiminutovka- písemné sčítání
 • PS str. 4/ cv.3+ str. 5/ 1 a 3
 • interaktivní cvičení na násobilku

PRV– měsíce v roce, kalendář

 • uč. str. 43
 • PS str. 51/dokončení celé stránky

 • čtení- děti dostaly list- zítra zkouším čtení na známku- úkoly na zadní straně NEDĚLEJTE
 • M- PS str. 5/ cv. 2
 • ČJ- do domácího sešitu- vypracovat z uč. str. 110 B-D- napsat 2 řádky

Ve třídě mají děti od včera novou spolužačku Táňu z Ukrajiny. Musím všechny děti moc pochválit za vřelé přijetí. Pro děti je to nová zkušenost a určitě Vám doma povypráví.

 


7.3.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 72/3- ústně
 • PS str. 13/cv. 1,2
 • čtení textu+ otázky
 • písanka- str. 2- dokončit+ str. 3- 8 řádků

M– násobení číslem 2

 • PS- str. 3/cv. 4+ PS str. 4/1,2
 • MM- str. 1/ cv.1
 • pětiminutovka

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 1/ cv. 2- pouze 1. a 2. sloupeček
 • ČJ- PS str. 13/ cv.3- čtyřsměrka

4.3.2022

ČJ– párové souhlásky

 • kočky- str. 22/d)
 • pracovní list

M– násobky č. 2

 • MM- str. 46- celá
 • PS str. 3/ cv. 1-3

– čtení 10 minut

V pondělí dostanou děti další díl Malého Matýska.


3.3.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 72/1,2- ústně
 • PS str. 12/ cv. 3,4
 • čtení na pokračování
 • písanka- 2. díl- str. 1- pouze 4 řádky- opis říkanky- opisujeme vždy 1 verš na 1 řádek

M– násobení číslem 2

 • učíme se zpaměti násobky č. 2
 • PS str. 2- celá
 • MM- str. 45/ 2,4

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 45/cv.1,3
 • kočky str. 22/c)

Omlouvám se, včera jsem zapomněla napsat úkoly. Ti, kteří si je nezapsali do úkolníčku, dokončí dnes.

DÚ z 2.3.

M- MM- str. 43/ cv./1

ČJ- kočky- str. 21/ cv. b

Zítra nezapomeneme věci na plavání!!!!!

 


2.3.2022

ČJ– párové souhlásky

 • diktát vět
 • uč. str. 71/1,2- ústně
 • PS str. 12/1,2
 • čtení- Kouzelná třída
 • písanka str. 38- celá

M– násobení číslem 2

 • PS str.1- celá
 • pětiminutovka – sčítání a odčítání do 100
 • MM-str. 42/ cv. 3

PRV– měsíce v roce

 • test- Zdraví
 • PS str. 51/ cv. 2

V MS Teams najdete dotazník průzkumu zájmu o školu v přírodě- vyplňte do pátku. Další informace Vám poskytnu, jakmile budu jistě vědět podrobnosti.

Dnes děti dostaly novou písanku, od zítřka nosí jen tuto novou.


1.3.2022

ČJ– slova příbuzná

 • pětiminutovka na známky- kočky str. 21/ 4a
 • uč. str. 70/ cv. 3,4
 • ŠS- vlepené cvičení
 • čtení v čítance
 • písanka- str. 33- na horní volné řádky děti napíší rýmy- les, pes, drak, mrak, čepice, slepice. dále pojmenují obrázky a napíší tyto věty: Sova houká. Miminko pláče.

M– geometrie- délka úsečky

 • PS str. 48- celá
 • MM- str. 48- celá

PRV- opakování – Části těla, zdraví, nemoc, úraz

 • čtení 10 minut
 • MM- str. 42/ 1,2
 • ČJ- v domácím sešitě – vlepené cvičení- pouze C
 • Zítra děti dostanou nový PS z M, starý už nechají doma. Malého Matýska ještě nosí do školy.

28.2.2022

ČJ– slova příbuzná

 • pětiminutovka- kočky- str. 23/5
 • uč. str.70/1,2- ústně
 • PS str. 11/1,2
 • čtení textu+ úkoly
 • písanka str. 37

M- hodiny

 • pětiminutovka + a – do 100
 • PS str. 63
 • práce s papírovými hodinami

 –  ze středy– PRV- PS str. 48- celá

ČJ- PS str. / cv.3

M- MM- str. 47/1,2

Čtení- kočky str. 23/ cv. 6- jen přečíst

V MS Teams najdete dotazník ke škole v přírodě, prosím o vyplnění.

 

 


25.2.2022

ČJ– sloh- popis postavy

 • uč. str. 68
 • kočky- str. 21/3

M-slovní úlohy

 • PS str. 62
 • MM- str. 38/2

 • čtení – 10 minut
 • V pondělí si děti donesou papírové hodiny, pokud je nemají ve škole.
 • V pondělí je třídnická hodina- vyučování končí 12:35.

Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 21.2.-25.2.

Tento týden jsme hráli hru : Draw the monster, kreslili jsme podle pokynů: Draw the big head. Draw two eyes: one blue and one pink, atd.

Opakovali jsme části obličeje (ears, mouth, nose, eyes), tančili jsme : Head, shoulders , knees and toes: https://www.youtube.com/watch?v=jHfwxsGO904&t=20s

Vypracovávali jsme cvičení v PS, ve kterém jsme se naučili používat dlouhý a krátký tvar slovesa on má: He has got/ He´s got.

24.2.2022

ČJ– tvary slov

 • testík- tvrdé, měkké souhlásky- kočky str. 21/1
 • uč. str. 69/ cv. 3,4
 • PS str. 10/ cv. 2,4
 • kočky- str. 19/ cv. 6- pokračování na str. 20- 8 řádků
 • čtení na známky
 • dokončení čtení knihy Kouzelná třída
 • písanka str. 36- napsat slova správně, na poslední dva řádky- opsat 1. řádek+ větu: Kočka má 3 koťata.

M– sčítání a odčítání do 100

 • pětiminutovka – MM- str. 44/3
 • PS str. 61- celá

 • čtení 10 minut
 • MM- 39/1
 • kočky str.20- dokončit

Zítra jedeme na plavání. Připomínám, co zabalit: do podepsané igelitové tašky vložit: sáček na boty, plavky, ručník, mýdlo, obuv k bazénu (žabky, crocs), hřeben, koupací čepice. Dejte dětem s sebou k bundě i čepici.


23.2.2022

ČJ- Tvary slov

 • uč. str. 69/1,2
 • PS str. 10/1,3
 • diktát- prosím o podpis
 • čtení textu v čítance
 • písanka str. 35- k srdíčku děti dopíší tyto věty: Slepička dala napít kohoutkovi vody. Kohoutek už nebyl lakomý.

M– sčítání a odčítání do 100

 • písemné sčítání a odčítání na tabulku
 • PS str. 60+ 59/5

PRV– Měsíce v roce

 • PS str. 50- celá

 • čtení- list- žáci přinesou zítra zpět do školy- čtení na známku
 • ČJ-kočky- str. 20/ cv.7
 • M- MM- str. 43/2
 • PRV- Na úterý 1.3.– PS str. 48- celá

22.2.2022- online výuka

ČJ- tvrdé a měkké souhlásky

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

 • písanka str. 40- opsat z uč. ČJ str. 109 (y,i) cv. a)- 3 řádky až po slovo HODIN
 • čtení- z vlastní knihy 10 minut nahlas

 

M– počítáme se závorkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

 • MM- str. 41/2

21.2.2022- online výuka

ČJ– tvrdé a měkké souhlásky

ONLINE:

 • uč. str. 67/1,2
 • PS str. 7/ cv. 3

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

 • písanka str. 39- sem opište z uč. ČJ str. 65/ cv. 4b
 • kočky str. 18/3 + 19/4
 • čtení- vlastní kniha

MATEMATIKA- + a- do 100

ONLINE:

 • PS str. 58- celá
 • MM- str. 40/cv.3

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

 • MM- str. 41/1

VÝTVARNÁ VYCHOVA

 • vymaluj obrázek v PS z ČJ- str. 8/ cv. 5

Samostatnou práci si zkontroluji ve středu ve škole, nemusíte posílat.


18.2.2022- online výuka

ČJ- tvrdé měkké souhlásky

 • procvičování školákov
 • PS str. 7/cv. 1,2
 • kočky str. 18/1,2

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

Písanka str. 34- celá- opiš, pojmenuj zvířátka a na poslední 2 řádky vymysli 2 věty o zvířátkách

M- sčítání a odčítání do 100

 • procvičování školákov
 • PS str. 57/2-5
 • MM- str- 40/2

HV

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

zopakuj si písničky, které jsme se učili. Příští týden budeme zpívat na známku. Nauč se text písně Mravenci. Doprovod ke všem písním najdete na youtube- Hudební výchova 2. ročník.


17.2.2022

ČJ– tvrdé a měkké souhlásky

 • diktát slov
 • uč. str. 65/ 4a- ústně+ zdůvodňování
 • PS str. 6/ cv. 4
 • kočky str. 17- celá
 • čtení na pokračování- Kouzelná třída
 • poslech audio pohádky- Boudo, budko
 • písanka str. 32-na 2.-5. řádek napsat: myška Hrabalka, žába Kuňkalka, zajíček Ušáček, medvěd Všechnosněd

M– písemné sčítání a odčítání

 • pětiminutovka- MM- str. 44/1
 • PS str. 56- celá

MM- str. 37/2

kočky str. 16- celá- odpovídat celou větou!!!!

Sledujte Bakaláře, tam se dozvíte, jestli zítra jdeme do školy a na plavání nebo jsme online. Pokud budeme v karanténě, plavání není.


16.2.2022- online výuka

ČJ– tvrdé a měkké souhlásky

ONLINE

 • procvičování školákov
 • uč. str. 65/3
 • PS str.6/ cv. 2,3

SAMOSTATNÁ PRÁCE

 • kočky- str. 15 celá
 • písanka- str. 31- celá- po tiskací písmena napiš správné psací
 • čtení- uč. ČJ- str. 68/ cv. 4

Matematika

ONLINE

 • interaktivní cvičení
 • PS str. 55/4,5

SAMOSTATNÁ PRÁCE

 • MM- str. 40/1

PRV– Zdraví a nemoc

ONLINE

 • opakování tématu

Zítra se sejdeme ve škole!!!

 


15.2.2022- online výuka

ČJ– tvrdé měkké souhlásky

ONLINE

 • Uč. str. 65/ cv. 2
 • PS str. 6/ cv. 1

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

 • čtení- uč. str. 68/1
 • Písanka str. 30- opiš z uč. ČJ str. 60/ cv. 14b)
 • kočky str. 14- celá

Matematika

ONLINE

 • interaktivní cvičení- písemné sčítání a odčítání
 • MM- str. 38/1 
 • PS str. 55/1-3

Prvouka

ONLINE

 • Opakování zdraví a nemoc

Úkoly, které jsou označené online- uděláme společně na online hodinách. Samostatnou práci dělají děti samy, práci neodesílejte, zkontroluji si ve škole.


14.2.2022

ČJ– měkké a tvrdé souhlásky

 • uč. str. 64/1,2,3- ústně
 • kočky-str. 12- dokončení, str. 13/ cv.3 a+b
 • zítra bude diktát slov
 • nácvik čtení- čítanka
 • písanka str. 26- děti opisovaly z tabule tyto verše : Markéto, Markéto,
  jak se těšíš na léto?Slunéčko nám pěkně svítí,
  natrhám ti náruč kvítí.Natrhám ti jahody
  a pak hopla do vody.
 • M– sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání
 • pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání- testíky mají děti vlepeny v sešitě s balonem
 • PS str. 54- celá
 • sovy- str. 16/ cv. 13,14

 • čtení – 10 minut
 • M- sovy- str. 15/ cv. 9
 • ČJ- do domácího sešitu – uč. str. 64/ cv. 3- pouze 3 řádky
 • Prosím o dohled nad DÚ- dnes 4 děti neměly jediný DÚ. Prosím o kontrolu školních pomůcek, stále chodí děti do školy bez pera, nůžek, lepidla…..

11.2.2022

ČJ– měkké a tvrdé souhlásky

 • diktát slov
 • uč. str. 63/cv. 7- ústně
 • PS str. 5/ cv. 3,4

M– písemné sčítání a odčítání

 • PS str. 53- celá
 • MM- str. 32/cv. 1

 • čtení
 • kočky- str. 13/4- křížovka
 • MM- str. 32/2
 • HV- umět na pátek slova písně Mravenci str. 34

10.2.2022

ČJ– psaní i,í po měkkých souhláskách

 • opakování tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
 • opakování básniček
 • uč. str. 63/cv.5- 2 řádky napsat do školního sešitu
 • práce s kartičkami- zdůvodňování- šiška, počítat, čítanka, kruhy, cirkus, hory
 • kočky- str. 12/ 1.a 2. sloupeček
 • čtení v čítance
 • psaní- písanka str. 24- přepis vět z tabule: Jím rád chléb s máslem. Chobotnice rychle uplavala. Žaneta je doma. Honza má malého králíka. Adam už to umí s počítačem. Včera jsem byla ve škole.

M– sčítání a odčítání do 100

 • rozcvička- písemné sčítání a odčítání  32+8, 44+9, 41-6, 32-8
 • PS str. 52- celá
 • MM- str. 37/1

 • čtení 5-10 minut
 • MM- str. 29/2
 • kočky- 13/2

Zítra nezapomeňte plavání!!!!


9.2.2022

 1. Hodina – MATEMATIKA
 • Rozcvička na tabulku a pak společná kontrola na tabuli

Písemně sečti a odečti: 34+17   25+26

45-17     32-18

 • PS str. 51- celá/ cv. 1,2,3- společně a 4,5- samostatná práce
 • Malý Matýsek- str. 30/ 1-3 samostatná práce, kdo nestihne, dokončí za DÚ
 1. Hodina – PRVOUKA
 • Téma- Zdraví a nemoc
 • Uč. str. 38,39
 • PS str. 46- dokončit+ 47
 1. Hodina – Český jazyk

Téma- psaní i,í po měkkých souhláskách

 • Cvičný diktát slov na tabulku+ zdůvodnění

Slova: žížala, počítač, rychlá, cibule, čítanka, rýč, dým

 • Uč. str. 62/ 4- společně + zdůvodnění
 • Uč. str. 63/ cv. 6- samy na tabulku napsat+ kontrola
 • PS str. 5/ cv. 1- přečíst+ podtrhnout
 • PS str. 5/ cv. 2- samostatná práce, psát psacím písmem, kdo nestihne- dokončí za DÚ
 1. Hodina- Sloh- popis osoby

PS str. 9- celá

Cv. 4 možno dokončit za DÚ

5. hodina – Anglický jazyk

Korenčiaková:

 1. Osoby She is (She´s), He is (He´s); v hodině vypracovaná str. 21 v PS

2. Pozdravy (Good morning/Good afternoon/Good evening)- píseň v učebnici na str. 22, a v PS vypracované 22/6 a 23 celá

 


8. 2. 2022

1.hodina- český jazyk

-opakování básničky na tvrdé slabiky a na měkké slabiky

-procvičování + zdůvodňování – kartičky-Y,i- slova: žirafa, budík, ryba, oči, mouchy, citron

-uč. str. 62/ cv. 3- číst + úkoly a,b,c

– PS str. 4/ cv. 4,5- společně + zdůvodnění

-kočky- str. 11/cv. 1- společně doplňovat, slova psát pro kontrolu na tabuli

DÚ- PS str. 9/cv. 1- pouze přečíst

2.hodina- Matematika

-Rozcvička na tabulku- ukazuj jen výsledky

34+4, 35+6, 22+9,  52- 4, 23-7,44-20

-PS str. 50/ 1,4,5- spolu

-samostatná práce- str. 50/2,3

-samostatná práce MM str. 36/cv. 1,2

DÚ- MM str. 36/3

3.hodina- čtení, psaní

Čtení na pokračování- Kouzelná třída

-povídání o obsahu

Psaní- písanka str. 29- celá

4.hodina- Prvouka

Téma: Zdraví

– uč. str. 38

-PS str. 45 + 46- polovina stránky


7.2.2022

 1. Hodina-  čtení, psaní

Čtení z čítanky-

Otázky k textu, vypravování obsahu

Psaní- písanka str. 28- celá

 

 

 1. Hodina- Matematika- geometrie

 

 

PS- str. 49-Měření délky úsečky- nejprve si společně přečíst cv. 1 a společně vypracovat

Pak prohlédnout v PS -Jak narýsovat úsečku o dané délce

Do sešitu na geometrii na novou stránku napsat datum+ nadpis barevně+ tento zápis z tabule

ÚSEČKA

Úsečky měřit můžeme, protože mají krajní body.

Délku úsečky měříme v centimetrech (cm) nebo milimetrech (mm)

Děti vypracují společně s učitelem cv. 2 na str. 49 a rýsují do sešitu na geometrii.

Pokud stihnete – v malém sešitě můžete udělat str. 35/cv. 1,2 nebo to může být za DÚ

 1. Hodina- Český jazyk

Psaní i,í po měkkých souhláskách

-zopakovat druhy samohlásek, souhlásek

-zopakovat básničku na tvrdé souhlásky- děti umí

– učebnice- str. 62/ cv. 1- ústně

Sešit s kočkami-str. 11- přečíst modré okénko+ přečíst básničku a naučit se společně zpaměti

-práce s kartičkami Y,i– učitel říká slova a děti ukazují a zdůvodňují-Šimon, Otík, košile, peřina, křižovatka, dlouhý, rýma, chytrá…

Pracovní sešit- str. 4/1 společně, 4/2- samostatně+ společná kontrola, 4/3- nejprve společně vyznačit, očíslovat podle abecedy a samostaně přepsat psacím písmem perem

 

DÚ-  PS str. 5/CV.1-pouze přečíst


3.2.2022

 Matematika

rozcvička na tabulky- písemné sčítání a odčítání

23+7      26+6     37+8     41-2   32-7    36-8 – společná kontrola na tabuli

PS str. 48 celá

Malý Matýsek- str.33- celá

DÚ- MM- str. 29/1

 

Český jazyk-opakování učiva

Procvičujeme na tabulku: žáci si napíší tiskacím písmem tato slova:  PLAVÁNÍ, MLHA, HOUPAČKA, KRK

 1. Žáci vyznačí souhlásky, samohlásky, slabikotvorné hlásky, dvojhlásky
 2. Žáci očíslují pořadí slov podle abecedy
 3. Kontrola společně na tabuli

Prac. Sešit- str. 3/ cv. 9 a 10- společná práce

Sešit s kočkami- str. 9/cv. 5- samostatná práce

Dále možno procvičovat na interaktivní tabuli na www. https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html- tvrdé souhlásky, psaní u,ů,ú

 

 ČJ- čtení

Čteme na pokračování knížku Kouzelná třída

-vypravování obsahu, otázky k textu

Psaní- písanka str. 27- celá


2.2.2022

ČJ- opakování učiva 1. pololetí

Cvičný diktát na tabulku: hry, rýma, starý, mladý, půjde, ústa, motýl

PS str. 2/ cv. 7- společně na tabuli

PS str. 3/ cv. 8- společně na tabuli

PS str. 3/ cv. 9- společně opravit a děti samy přepíší věty správně

Matematika

Rozcvička na tabulku- vypočítej písemně

27+6        34+8        44-9       32-6

PS- str. 47- celá- společně na tabuli

MM-str. 32- celá

 

Prvouka

Uč. str. 37,38

PS str. 45,46

 

Čtení

Čteme v čítance článek po Krtečkovi

Písanka další strana 26

 


1.2.2022

Z důvodu mé nemoci, se bude až do čtvrtka ve třídě suplovat.

ČJ-opakování učiva za 1. pololetí

 1. Samostatná práce na tabulku- napiš na tabulku tato slova hůlkovým písmem, rozděl na slabiky, vyznač souhlásky a samohlásky a očísluj podle abecedy.

AUTOSALON   SLZA   NANUK   ŠPAČEK

 

 1. PS str. 2/ cv. 5,a 6- společná práce na tabuli
 2. Cvičení na interaktivní tabuli https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hy1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm

Matematika

 1. Rozcvička na tabulku- děti píší jen výsledky

23+10=        23+6=         44+6=          46+8=

45-10=          46-3=          32-4=          41-5=

 

 1. PS 46/ 2,3,5- společně
 2. PS str. 46/ cv. 1- samostatná práce
 3. Pokud zbyde čas- MM- str. 31/2

ČTENÍ

Čítanka-Krteček

Písanka- přeskočte str. 24 a pokračujte str. 25

Můžete si pustit nějaký díl s Krtkem

PRV

Práce na papír:  Děti si nakreslí postavu , hezky vybarví, udělají oblečení, detaily na obličeji a pojmenují jednotlivé části těla, pak si obkreslí ruku, mohou nazdobit udělat prstýnek, hodinky apod. a pojmenují jednotlivé prsty. Mohou využít učebnici na straně 36.

 

Čtení 10 minut

MM- str. 28/2

Ve čtvrtek 3.2.- sběr papíru. Sběr dávejte před dolní budovu již od středy

V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny, družina je zajištěna pro nutné případy v ZŠ Chodovická


31.1.2021

ČJ-opakování učiva

 • PS 2. díl str. 1/ cv.1 -3
 • Kočky- str. 9/4b,c
 • nácvik čtení
 • písanka str. 23- celá

M– Vyvození násobení č. 4 a 5

 • PS str. 45/1,2+ str. 44/4,5

 • čteme 10 minut
 • ČJ- PS str. 1/ cv. 4
 • M- PS str. 45/ cv. 3

28.1.2022

ČJ- opakování učiva

 • opakování ú,ů
 • PS str. 47/3+ 48/4,5
 • čtení na pokračování- Kouzelná třída
 • písanka str. 22 dokončení- na poslední 2 řádky děti napíší: A pod hrušku talíř. Slava, ty jsi malíř!

M- sčítání a odčítání do 100

 • pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 44/ 1-3

 • Počítání do 60 nutno procvičovat, dětem příliš nejde. Stejně tak i písemné sčítání a odčítání
 • Děti dostaly domů sešit s balonem, kde jsou vlepeny testíky za tento týden.
 • Některé děti dostaly z matematiky lísteček s příklady na procvičování
 • čtení- 10 minut
 • ČJ- PS str. 48/6+ str. 49- dodělá, kdo nestihl
 • V pondělí si děti donesou už nový 2. díl PS z ČJ

INFO:

V pondělí 31.1.- poslední hodinu vydání výpisu vysvědčení, výuka končí v 11:40.

Od úterý 1.2.- platí nový rozvrh hodin- nalepen v ŽK na zadní straně.

Ve čtvrtek 3.2.- sběr papíru. Sběr dávejte před dolní budovu již od středy

V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny, družina je zajištěna pro nutné případy v ZŠ Chodovická

V pátek 11.2. jedeme poprvé na plavání


27.1.2022

ČJ- opakování učiva

 • testík- tvrdé souhlásky
 • PS str. 47/2
 • Kočky- str. 8/ cv. 3, 9/ 4a

M- sčítání a odčítání do 100

 • PS str. 43- celá
 • interaktivní cvičení

 • čtení
 • Kočky- str. 8/ cv.3+9/4a– dokončí, kdo nestihl

26.1.2022

ČJ- opakování učiva

 • PS str. 47/ cv. 1
 • kočky str. 8/cv.1
 • opakování hláskové skladby slov
 • nácvik čtení
 • písanka str. 21- 2 poslední řádky- napište tyto věty: Žaneta jede na kole. Matěj rád lyžuje.
 • písanka str. 22- 4 řádky

M– + a – do 100

 • Pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 42
 • MM- str. 27/2
 • interaktivní cvičení

PRV- Lidské tělo

 • uč. str. 36
 • PS str. 44

 • čtení 10 minut
 • Písanka str. 21- dokončit
 • Na zítra na VV si děti donesou kroužek na klíče a tenký černý fix.

25.1.2022

ČJ- sloh- popis zvířátka

 • uč. str. 61/cv. 1,2- ústně
 • PS str. 46/ cv.1-3
 • Kočky- str. 10
 • diktát slov-boty, ryba, bohatý, rýže, vločky, hrady, housky, motýl
 • Čtení v čítance
 • písanka str. 20- celá

M- sčítání a odčítání do 100

 • pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky, příklady typu PS str. 23/1
 • PS- str. 41- celá
 • MM- str. 27/1

PRV- opakování zima

 • PS- str. 42+43- celá

 • čtení-okopírovaný list, děti, které jsou doma čtou vlastní knihu
 • ČJ- PS str. 46/ cv.4
 • M- MM- str. 26/1

24.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • PS str. 45- celá
 • Kočky-str. 7- celá
 • cvičný diktát slov- ryby, hory, dýně, rýma, motýl
 • čtení v čítance
 • písanka str. 19- celá

M– sčítání a odčítání do 100

 • PS str. 40- celá
 • MM- str. 25/ cv. 2

 • čteme 10 minut
 • MM- 25/2- dodělá, kdo nedokončil
 • Kočky str. 6/ cv. 2

Na čtvrtek na VV si děti donesou kroužek na klíče a tenký černý fix.


21.1.2022


ČJ– tvrdé souhlásky

 • PS str. 44/celá
 • čtení na pokračování- Kouzelná třída
 • Písanka str.18- celá, na poslední 3 řádky napište tyto věty: Je to králíček. Jmenuje se Zoubek. Má rád seno.

M– písemné sčítání a odčítání

 • Ps str. 39- celá
 • MM- str. 25/1
 • interaktivní cvičení
 • opakování + a – s rozkladem

 • čtení
 • MM- str. 25/1- dokončí, kdo nestihl

Na čtvrtek na VV si děti donesou kroužek na klíče a tenký černý fix.


20.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • uč. str. 60/ cv. 13- ústně
 • PS str. 43/ cv. 11-13
 • PS str. 49/7

M– písemné odčítání

 • PS str.38- celá
 • interaktivní cvičení

 • čtení 10 minut
 • ČJ- PS str. 49/7- dokončit

Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 17.1.-21.1.

Pocity (I´m happy/sad/hungry/thirsty/angry), video: https://www.youtube.com/watch?v=t4qfHyPZTIc

 

19.1.2022

M– pololetní písemná práce

ČJ– tvrdé souhlásky

 • uč. str. 60/ cv. 12- ústně
 • PS str. 42/ cv. 7, 43/ cv. 9- společná práce
 • PS str. 43/10- samostatná práce
 • kočky str. 5/ cv.2
 • čtení v čítance
 • písanka str. 16- na volné řádky napište tyto věty: Měsíc hodně svítí. Praha je hlavní město. Leden je zimní měsíc. Pojedu do Mělníka.

PRV- zima

 • PS str. 38- dokončit
 • PS str. 41- celá

 • čteme nahlas 5- 10 minut
 • písanka str. 17- celá – úkol s hvězdičkou- pokyny jsou dole na stránce 

 


18.1.2021

ČJ – pololetní písemná práce

 • čtení z čítanky
 • písanka str. 15- na volné řádky napište tyto věty: Věrka pěkně čte. Máme pěkný dům. Na stromě jsou květy. Bydlíme ve městě.
 • kočky – str. 6/ cv.1

M- + a – do 100

 • PS str. 37- celá
 • MM-str. 19/ cv.2
 • opakování před písemnou prací

PRV– Zima

 • uč. str. 32
 • povídání – zimní měsíce, počasí v zimě, jak se v zimě obléknout
 • PS- str. 26

 • číst 10 minut
 • M- MM-str. 19/ cv.2- kdo nedokončil
 • ČJ- kočky- str. 6/1- kdo nedokončil

 


17.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • opakování k písemné práci
 • uč. str. 59/10- ústně
 • PS str. 42/6
 • kočky- str. 5/ cv. 1
 • čtení v čítance+ práce s textem
 • písanka str. 14- na poslední 2 řádky napište tyto věty:

Pěnkava pěkně zpívá. Růže má velké poupě.

M- sčítání a odčítání typu: 40+5=, 47-7=

 • PS str. 36- celá
 • opakování příkladů s rozkladem
 • opakování geometrie před pololetní písemnou prací
 • MM- str. 24/1

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 17/ 1 nebo 2 podle toho, co nemáte hotovo. Někteří žáci mají hotovo vše, úkol nemají.

Ve úterý- pololetní písemná práce z českého jazyka- přepis textu, synonyma, slova protikladná, slova souznačná, psaní ú,ů, hlásková stavba slov, abeceda

Ve středu- pololetní písemná práce z matematiky- počítání s rozkladem. + a – do 40, porovnávání čísel, číselná řada 0-100, slovní úloha, poloha bodu a přímky- rýsování


14.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • uč. str. 59/8- ústně
 • PS str. 41/4
 • kočky-str. 3/2+ str. 4/2- ústně
 • čtení na pokračování
 • písanka str. 13- celá

M– porovnávání čísel

 • PS str. 35- celá
 • MM- str. 23- celá
 • pětiminutovka

 • čteme 10 minut nahlas
 • MM- str. 24/2
 • Kočky- str. 4/cv.1

Děti domů dostaly domů sešit s balonem, kde jsou k podpisu malé testy.

Ve úterý- pololetní písemná práce z českého jazyka- přepis textu, synonyma, slova protikladná, slova souznačná, psaní ú,ů, hlásková stavba slov, abeceda

Ve středu- pololetní písemná práce z matematiky- počítání s rozkladem. + a – do 40, porovnávání čísel, číselná řada 0-100, slovní úloha, poloha bodu a přímky- rýsování

Dnes třída fungovala v normálním režimu, žákovi vyšel PCR test negativní. Od pondělí se budeme testovat 1x týdně.


Anglický jazyk týden 10.1.- 14.1. (Korenčiaková)

Zimní plakát- tvorba, báseň Snow (Snow can be cold, snow can be fun, snow can be wet, if it´s melted by the Sun), děti se můžou přihlásit na recitaci básničky (dobrovolné), úvod do nové lekce- pocity (I´m happy/sad/ angry/scared).

13.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • uč. str. 59/6,7
 • PS str. 41/2,3
 • test- hlásková stavba slova

M- geometrie- úsečka

 • PS str. 34- celá, cv. 2- vypracují nemocní žáci na papír a vlepíme do sešitu na geometrii
 • MM- str. 20- celá

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 22- celá
 • ČJ- PS str. 42/5

Nemocní žáci mají písanky a PS ve vrátnici.

Kdo ještě nepodepsal Informovaný souhlas- vložený v ŽK- zítra donese.


12.1.2022

ČJ– tvrdé souhlásky

 • PS-nový- kočky- str. 2/cv.1+ str. 3/ cv. 1
 • PS- str. 41/1
 • báseň- tvrdé souhlásky
 • čtení – Skřítek Hospodáříček- práce s textem
 • písanka str. 12- celá- na volné řádky vymyslet 4 věty

M– hodiny

 • testík- + a – s rozkladem
 • PS str. 33- celá
 • interaktivní cvičení

PRV– Domov

 • PS str. 35- dokončení+36- celá+37/1,4

 • čteme nahlas 10 minut ve své knížce
 • MM- str. 21/ celá
 • ČJ- do domácího sešitu vypracuj- uč. str. 58/ cv.4

 


11.1.2022

ČJ- dělení souhlásek

 • testík- hlásková skladba slova
 • uč. str. 57/5+ interaktivní cvičení
 • PS str. 40/2,3
 • do školního sešitu- uč. str. 109/a)- 1. řádek
 • čtení- Tajné dveře
 • písanka str. 11- celá

M– nakupujeme

 • procvičování- příklady s rozkladem- zítra testík
 • PS str. 32- celá
 • MM- 18/1- samostatná práce

Prv– Domov, naše vlast

 • život na vesnici x ve městě- diskuse
 • uč. str. 33+31
 • PS- str. 35- jen křížovka

 • čteme 10 minut
 • MM- str. 16/ cv.2- dodělá, kdo nemá
 • ČJ- PS str- 40/3- dokončí, kdo nestihl

Děti dnes dostaly Informovaný souhlas s činností školního psychologa, prosím podepište a pošlete po dětech zpět. Děti si vložily do ŽK. Děkuji.

V pondělí 17.1.- od 17:00- online třídní schůzky


10.1.2022

ČJ– opakování- hlásková stavba slova

 • uč. str. 56/11- ústně
 • nová látka- dělení souhlásek- uč. str. 57/1,2
 • PS str. 40/cv. 1
 • Čtení na pokračování- Kouzelná třída
 • písanka str. 10- celá

M-písemné sčítání s přechodem desítky

 • PS str. 31- celá
 • MM- str. 19/1

 • čteme 10 minut nahlas ve své knize
 • M- MM- 19/3
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 56/ cv. 15

7.1.2022

ČJ

 1. Opakování na tabulku- u slov vyznač souhlásky, samohlásky, dvojhlásky a slabikotvorné hlásky

          LAVICE, SLEPICE, VLK, EUROPARK

 1. Uč. Str. 55/cv. 1,8,9,10- společně ústně
 2. Do školního sešitu- uč. Str. 55/cv. 7- 2 řádky
 3. DÚ- číst 10 minut nahlas svou knihu
 4. Písanka str. 8- celá

Matematika

 1. PS str. 30- celá-příprava na násobení
 2. MM- str. 17/cv.2- společně
 3. MM- str. 18/1- sami
 4. DÚ- MM- str. 18/cv. 

17.1.- od 17:00 hod. se budou konat online třídní schůzky

 


6.1.2022

ČJ- opakování souhlásky a samohlásky

 1. Diktát na tabulku- užovka, krůta, únor, hůl, úkol
 2. Uč. Str. 54- celá- společně na tabuli- cv. 4a)- děti napíší na tabulku a vyznačí samohlásky
 3. PS str. 39/1,2
 4. DÚ- do domácího sešitu- uč. Str. 55/cv. 6

 

Matematika

1.PS str. 29- celá- u cv. 4,5-  závorka se počítá nejdříve

 1. MM- str. 16/2- společně
 2. MM- 17/1- sami, případně dokončit za DÚ

Anglický jazyk (Korenčiaková): 

DÚ : PS str. 18/1,2

V hodině jsme dělali stranu 19, prosím, ať žáci umí odpovídat na otázky na str. 19 B (stačí ústně).

Na příští hodinu, prosím, přinést kostku a figurku.

Děkuji.

 

 

5.1.2022

 

ČJ

 1. Procvičování na tabulku- u slov vyznač X a O souhlásky a samohlásky

KALHOTY, KOLENO, UŠI

-vymysli slova na tyto vzorce XOX, XO/XO

 

2.opakování slabikotvorné r,l,m – uč. Str. 53/3- na tabuli

3.PS str. 37- dokončit

 1. procvičování na WWW.skolakov.eu- ČJ 2.Třída- samohlásky- psaní u,ú,ů
 2. DÚ- PS str. 39/cv. 4

 

Matematika

 1. PS str. 28- celá
 2. MM- str. 15/3- samostatná práce
 3. DÚ- MM- str. 16/1

Čtení

Kniha Kouzelná třída

Písanka str.  7- celá

 

PRV

 1. Uč. Str. 31
 2. PS- str. 34
 3. křížovka na rysava.websnadno.cz- PRVOUKA2- Moje vlast

4.1.2022

ČJ-

 1. Zopakovat souhlásky a samohlásky
 2. Tabulka-u slov vyznač samohlásky a souhlásky- BOTY, ŠÁLA, SOUTĚŽ
 3. Uč. Str. 53- slabikotvorné r,l,m-  na tabuli společně cv. 1 a 2
 4. PS- str. 37/1,2,3- společně
 5. DÚ- PS str. 39/3
 6. písanka str. 6- celá

 

 

Matematika

 1. Procvičení na tabulky- děti píší jen výsledky

28+2        40-4      35+2     28-6     30-3     49-4

 1. PS str. 27- celá- společně
 2. MM- str. 15/1- spolu
 3. MM- str. 15/2- samostatně

PRV- Domov

Uč. Str. 30

PS str. 32,33- obrázek nalepit na papír


3.1.2022

Dnes se v naší třídě suplovalo. Posílám probrané učivo.

M-PS str. 26- celá

     MM- str. 14/1,2,3- kdo nestihl- dokončí

ČJ-opakování psaní ú,ů,u

     pracovní list

      písanka str. 5

 


22.12.2021

Dětem i rodičům přeji krásné Vánoce. Do nového roku 2022 hodně zdraví a spokojenosti. Děkuji za krásné dárečky.

Ve škole se uvidíme 3.1.2022.

 


21.12.2021

ČJ– sloh- čtení s porozuměním

 • diktát slov na ú,ů
 • PS str. 38- celá mimo úkolu 1/a
 • Kouzelná třída- čtení na pokračování
 • zápis knihy do sešitu – název, autor, ilustrátor, obsah+ ilustrace 

M– sčítání a odčítání příklady typu- 26+4, 30-3

 • PS str. 25- celá
 • MM- str. 13/ cv. 2

 • dnes není žádný domácí úkol

Ve středu končíme v 11:20 a pak jdeme na oběd. Po obědě můžete vyzvedávat v 11:35 hod. Děti si mohou donést trochu cukroví oblíbenou hračku nebo hru. Přinesou si pouze penál.

Pro nutné případy o vánočních prázdninách funguje družina- informace na hlavní straně webu školy.

 


20.12.2021

ČJ– souhlásky a samohlásky

 • cvičný diktát slov na u,ú,ů
 • uč. str. 52/4,5- na tabuli
 • PS str. 36/ 2,3,4
 • čtení+ písanka str. 6

M- sčítání a odčítání do 100

 • PS str. 23/ 2-5+ 24- celá
 • MM- str. 13/ cv. 1

 • čtení- okopírovaný list

Ve středu končíme v 11:20 a pak jdeme na oběd. po obědě můžete vyzvedávat v 11:35 hod. Děti si mohou donést trochu cukroví oblíbenou hračku nebo hru. Přinesou si pouze penál.

Pro nutné případy o vánočních prázdninách funguje družina- informace na hlavní straně webu školy.


Anglický jazyk (Korenčiaková) týden 13.12.- 17.12.

Christmas :text s překladem na str. 66, písnička na str. 69 . Nahrávky jsem se pokusila vložit tady (dolů).  Veselé Vánoce!

 

 

 

 

17.12.2021

ČJ– souhlásky

 • cvičný diktát- u, ú,ů
 • uč. str. 52/ cv. 1-3
 • PS str. 36/1
 • Čtení na pokračování- Kouzelná třída
 • písanka str. 4- dokončení. Věty: Tonda hraje fotbal. Labuť plave po řece. Venku hodně fičí.
 • písanka str. 5- celá

M– sčítání a odčítání- příklady typu: 25+3, 38-2

 • PS str. 22- celá+ 23/ cv. 1
 • MM- str. 12/ cv. 1

 • čteme 10 minut
 • M- MM- str. 12/ cv.2

16.12.2021

ČJ– psaní u, ú, ů, dvojhlásky

 • testík- slova protikladná
 • uč. str. 51/3- ústně
 • uč. str. 50/ cv.3- na folii
 • uč. str. 109a- druhý řádek do školního sešitu

M– příklady typu 20+6, 46-6

 • PS str.21/ celá
 • MM- str. 11- celá

 • čteme 10 minut
 • M- sovy- str. 13/ cv.2,4
 • do domácího sešitu- ČJ- uč. str. 109/b)-opsat první řádek

Děti nosí dárky do tomboly

Příští týden- pondělí a úterý- výuka podle rozvrhu

Ve středu vánoční den- podrobnější informace příští týden


15.12.2021

ČJ– psaní u,ú,ů, dvojhlásky

 • testík- slova podřazená
 • uč. str. 51/1,2
 • PS str. 35/ cv. 1
 • do škol. sešitu- uč. str. 104/ cv a)- opsat 1. řádek
 • Nácvik čtení- čítanka str. 62
 • písanka str. 3- celá+ str. 4-6 řádků

M- porovnávání čísel

 • PS str. 20- celá
 • MM- str. 10- celá
 • pětiminutovka- sovy- str. 13/1- 3. a 4. sloupeček

PRV– Vánoční zvyky

 • uč. str.35
 • PS str. 40- celá

 • čteme 10 minut
 • M- sovy str. 13/3
 • ČJ- PS str. 35/ cv. 2- čtyřsměrka

14.12.- 16.12.- sběr papíru


14.12.2021

ČJ– psaní u,ú,ů

 • testík- slova protikladná
 • uč. str. 51/cv. 4,5- ústně
 • PS str. 35/ cv. 1- samostatná práce
 • do školního sešitu- uč. str. 50/ cv. 3- 1. řádek opsat a doplnit ú,ů
 • nácvik čtení – čítanka str. 60
 • přepis básně do sešitu- 4 VERŠE+ ilustrace- čítanka str. 56-PŘED VÁNOCEMI

M– geometrie- Přímka

 • práce do sešitu- PS str. 19/ cv. 2- nemocné děti vypracují na papír a pak do sešitu na geometrii vlepíme
 • PS str. 19- celá
 • MM- str. 9- celá

PRV– Vánoce

 • uč. str. 34
 • PS str. 39- celá

 • číst- list Medvěd
 • ČJ- PS str. 35/ cv. 2- křížovka + obrázek
 • M- MM- str. 8/ cv.2

14.12.-16.12.- sběr papíru


13.12.2021

ČJ– psaní u, ú,ů

 • uč. str. 49/ cv.9,10- na tabuli
 • uč. 50/1,2-a,b,c- ústně
 • PS str. 34/ cv. 1,2,4
 • čtení textu na známku
 • Nová písanka- str. 1 a 2- celá- opakování psaní F,f

M-písemné odčítání

 • PS str. 17+18- celá
 • MM- str. 7/ cv. 1,2

 • čteme 10 minut svou knížku
 • M- MM- str. 8/ cv.1
 • ČJ- PS str. 34/ cv.3

14.12.-16.12.- sběr papíru


10.12.2021

ČJ– samohlásky

 • uč. str. 84/ cv. 4,5- ústně
 • PS str. 33/ cv. 3,4
 • test- slova nadřazená a podřazená
 • hlasité a tiché čtení 
 • písanka str. 39- celá

M-písemné sčítání

 • PS str. 16- celá
 • MM-str. 6/ cv. 2

 • čtení- list- donést na pondělí do školy- čtení na známku
 • MM- str. 7/ cv. 3
 • ČJ- PS str. 33/ cv. 2

9.12.2021

ČJ– samohlásky

 • uč. str. 48/1,3
 • PS str. 33/1
 • práce do školního sešitu- Uč. str. 48/2- 3 slova

M-sčítání a odčítání desítek

 • PS str. 14 a 15- celá

 • M-Sovy- str. 11/10, 11
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 48/cv. 2- 4 poslední slova
 • čteme 10 minut

Dnes jsme navštívili vystoupení žáků z 3.B na téma Vánoční příběh. Dětem se vystoupení moc líbilo. Všechny chválím za vzorné chování na představení.


Anglický jazyk (Korenčiaková): Otázky a odpovědi: What´s this? It´s a ……(cat, rabbit, dog, fish, spider), pracovní sešity jsem si vysbírala ke kontrole, dnes je vrátím.

8.12.2021

ČJ– Hlásky

 • uč. str. 47/4,5
 • PS str. 32/1,3,4
 • diktát vět
 • nácvik čtení
 • písanka str. 38- celá

M– Sčítání a odčítání desítek

 • PS str. 12,13
 • MM-str. 5/ cv. 2,3

PRV– prezentace domácích mazlíčků

 • ČJ- PS str. 32/ cv. 2
 • čtení-uč. ČJ- str. 50/ cv2
 • M- sovy- str. 11/ cv. 10 a 11-bohužel jsem zapomněla dětem dát sešit, udělají 9.12.

Dnes moc chválím všechny děti za vyprávění o svých mazlíčcích.


7.12.2021

ČJ-Hlásky- samohlásky a souhlásky

 • testík- slova podřazená
 • uč. str. 47/ cv. 1,2,3- ústně
 • nácvik čtení+ otázky
 • písanka str. 37

M-číselná osa 0-100

 • pětiminutovka- sovy str. 12/ cv. 15- 3.a 4. sloupeček
 • PS str. 10/ cv. 2+ str. 11- celá
 • MM- str. 5/ cv. 1
 • společná kontrola DÚ

PRV- Domácí mazlíček

 • uč. str. 28+ obrázky a videa
 • PS str. 29- celá+ 31/ 3,5

 • M- MM- str. 4/ cv. 2
 • Čj- písanka str. 40- celá
 • čtení- uč. z PRV str. 29
 • Na středu 8.12. přinést na PRV obrázek svého domácího mazlíčka, umět o něm vyprávět /asi 4 věty/

6.12.2021

ČJ– dělení slova na konci řádku

 • uč.str.46/ cv. 2,3,4
 • opakování řazení slov podle abecedy
 • práce do školního sešitu- opiš slova z tabule- KOČKA, SLEPICE, TELE, KOHOUT, SELE-očísluj podle abecedy a rozděl čarou na slabiky
 • čtení textu- O mláděti delfína
 • písanka str. 36- celá

M– číselná osa 0-100

 • PS str. 9- celá+ str. 10/ cv. 1- zapiš tato čísla4,9,13,15,26,38,44,55,69,78,84,92,99
 • na tabulku- hádáme číslo, které má např. 2 desítky a 3 jednotky, 4 desítky a 6 jednotek apod.

 • čteme 10 minut ve své knížce
 • M- MM- str. 4/ cv.1
 • ČJ- PS str. 31/cv. 4
 • Na středu 8.12. přinést na PRV obrázek svého domácího mazlíčka, umět o něm vyprávět /asi 4 věty/

3.12.2021

ČJ-dělení slova na konci řádku

 • uč. str. 46/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 31/ 2,3
 • čtení- Mikuláš- J. Čapek
 • písanka str. 35- na poslední 2 řádky děti napíší tyto věty: Simona píše. Štěpán umí číst.

M– hodiny, numerace do 100

 • PS str. 6/cv. 2,3+ str. 8- celá
 • pětiminutovky – sovy- str. 12/ cv. 15- 1. a 2. sloupeček

 • čtení- list

Vybírám 18 Kč na písanku.

Do 9.12. vyplňte dotazník od pana ředitele- najdete v Bakalářích


2.12.2021

ČJ– věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

 • prac. list- slova nadřazená a podřazená
 • uč. str. 45- celá- ústně
 • PS str. 30/cv. 6+ 31/cv.1

M– opakování geometrie+ opakování hodin

 • PS str. 7/ cv. 1,2- děti pracovaly do sešitu z geometrie. Kdo je nemocný, vypracuje na papír a pak do sešitu ve škole vlepíme.
 • Procvičování hodin na papírových hodinách ( čtvrt, půl a celá hodina)

 • Čtení- list Delfín
 • M- Sovy- str. 10/ cv. 5 a 6
 • písanka str. 34- dokončení
 • Na HV- připomínám- umět slova písně Muzikant- uč. str. 25-26- 5 slok
 • na středu 8.12. přinést na PRV obrázek svého domácího mazlíčka, umět o něm vyprávět /asi 4 věty/

Stále vybírám 18 Kč na písanku.

Zítra si napíší čtvrtletní písemnou práci z matematiky tito žáci: Vaneska, Jakub M., Eliška, Denis, Klárka

 

 


1.12.2021

ČJ– opakování- význam slova

 • diktát slovních spojení
 • uč. str. 44/6- ústně
 • PS str. 30/ cv. 4
 • prezentace přečtené knihy
 • písanka- str. 34- 4 řádky

M– sčítání a odčítání do 20

 • pětiminutovka- sovy str. 12/ cv. 13-1. polovina
 • PS str. 5- celá+ str. 6/cv. 1

PRV– Rodina

 • PS str.28 a 30

 • M- MM- str. 3/ cv2
 • čtení- uč. PRV- str. 28
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 44/ cv. 7 a,b
 • na čtvrtek 9.12. přinést na PRV obrázek svého domácího mazlíčka, umět o něm vyprávět / asi 4 věty/

Anglický jazyk (Korenčiaková): vypracovaná str. 12 v hodině, prosím procvičovat básničku: I´m a little snowman. Žáci se můžou přihlásit a dostat 1 🙂


30.11.2021

ČJ-opakování- slovo a jeho význam

 • testík- slova podřazená
 • uč. str. 43/4+44/5- ústně
 • PS str. 29/2
 • čtení Hurvínek- dokončení
 • písanka str. 33- celá

M– procvičování + a – do 20

 • pětiminutovka- MM str. 2/ cv. 1- 3. a 4. sloupeček
 • PS str. 3/ 2,3- společná práce
 • PS str. 4/ cv. 1,2,4- samostatná práce
 • MM- str. 3/ cv. 1- celé

PRV– Jak doma pomáháme

 • uč. str. 27
 • PS str. 27- zelené okénko

 • čteme 10 minut
 • ČJ- PS str. 30/ cv. 5
 • M- PS str. 4/ cv.3
 • dokončit v MM str. 3/ cv.1- kdo nestihl

Posílejte po dětech 18 Kč na písanku.

Děti si do školy donesou papírové hodiny.

 


29.11.2021

ČJ- opakování – slovo a jeho význam

 • uč. str. 43/cv2- ústně
 • uč. str. 43/cv. 3- písemně do sešitu
 • PS str. 29/cv1
 • Recitace básně Tučňák
 • Písanka str. 32- celá

M- numerace do 20

 • pětiminutovka
 • PS str. 2- celá+ str. 3/ cv. 1
 • sovy str. 9/ cv. 2,4

 • číst 10 minut
 • ČJ- PS str. 29/ cv. 3
 • M- MM- str. 2/ cv.2

 

Posílejte po dětech 18 Kč na písanku.

Děti si do školy donesou papírové hodiny.


26.11.2021

ČJ– slova citově zabarvená- lichotivá x hanlivá

 • testík- slova nadřazená
 • uč. str. 42/ cv. 3,4
 • PS str. 28/2,3
 • čtení textu o Hurvínkovi+ otázky
 • písanka str. 31- celá- na poslední 2 řádky děti napíší tyto věty: Bydlíme v Praze. Pojedeme do Benešova.

M– Nové prac. sešity

 • PS str. 1- celá
 • MM- str. 1/1

DÚ- 

 • HV- na 3.12.- naučit slova písně Muzikant uč. str. 25,26
 • Čtení- báseň Tučňák uč. str. 45+ naučit zpaměti na pondělí
 • M- MM- str. 1/ cv.2

V pondělí 29.11. se koná třídnická hodina, výuka končí ve 12:35 hod.

Jak jsem již informovala na třídní schůzce, dokoupila jsem dětem ještě jednu písanku. Od pondělí posílejte po dětech 18 Kč- budu ráda za přesnou částku.


25.11.2021

ČJ-slova citově zabarvená

 • uč. str. 42/1,2- ústně
 • PS str. 28/1
 • čtení textu na známku

M– slovní úlohy

 • MM- dokončení- str. 45,46 a 47- celá
 • zítra děti dostanou nové pracovní sešity

 • čteme 10 minut
 • M- sovy- str. 9/ cv. 3
 • ČJ- do domácího sešitu vypracovat z uč. str. 43/ cv.2- pouze 3 věty

Zítra si napíší čtvrtletní práci z ČJ tito žáci- Ema, Klárka, Nellinka U. a Jakub B.


 

24.11.2021

ČJ– slova mnohoznačná

 • diktát vět
 • uč. str. 41/4
 • PS str. 27/2
 • Nácvik hlasitého čtení
 • Písanka str. 29- celá

M– sčítání a odčítání do 20

 • MM- str. 38/1, 40, 41, 42, 43- celá+ 44/2

PRV– Rodina

 • PS str. 27- polovina stránky

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Čísla 1-20, Procvičování otázky How old are you? a odpovědi: I am seven/eight (prosím doma procvičovat).

 

23.11.2021

ČJ– slova mnohoznačná

 • slova souznačná- testík
 • uč. str. 41/1-3- ústně
 • PS str. 27/1
 • procvičování na tabulku

M- Geometrie- Vzájemná poloha bodů a přímky

 • Práce do sešitu na geometrii
 • PS str. 64- celá
 • pětiminutovka- MM- str. 38/2

PRV– Rodina

 • uč. str. 24,25
 • PS str. 26- celá

 • čtení- PS z ČJ- str. 28/1- jen přečíst
 • M- MM- str. 48- celá
 • ČJ- PS str. 27/4- namalovat
 • PRV- PS str. 26- modré okénko
 • Velkou matematiku už děti nemusí nosit, do konce týdne dostanou další díl.

Zkontrolujte, prosím, svým dětem tyto pomůcky- lepidlo, pastelky ( jestli nechybí základní barvy nebo nejsou už ořezané tak, že jsou příliš krátké),tužky, nůžky, fixy na tabulku a pero. Vše doplňte, pero by měly mít děti náhradní nebo alespoň náplň. Komplikuje nám práci, když stále někdo něco nemá.


22.11.2021

ČJ- slova nadřazená, podřazená souznačná

 • uč. str. 40/ cv. 4- ústně
 • do školního sešitu- napiš 5 slov podřazených ke slovu-OBLEČENÍ a ke slovu ZVÍŘATA V ZOO
 • opakování na tabulku- antonyma, synonyma
 • čtení článku o čápovi
 • písanka str. 27- celá

M- slovní úlohy, čtvrtina

 • PS str. 62+63- celá
 • opakování hodin- celá hodina, půl, čtvrt

 • čtení – 10 minut
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 43/ cv. 1
 • M- MM- str. 37- celá

Dnes od 18:00 hod. online třídní schůzky.


19.11.2021

ČJ– slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

 • testík- slova protikladná
 • uč. str. 39/3- ústně+ 39/2 písemně do sešitu
 • PS str. 26/3
 • čtení textu+ otázky
 • písanka str. 26- celá- poslední řádek doplnit za DÚ

M– čtvrtletní písemná práce

 • čtení- okopírovaný list- O čápovi
 • ČJ- PS str. 26/ cv.4- vybarvit
 • písanka str. 26- poslední řádek

V pondělí 25.11.2021 proběhne opět testování dětí antigenním testem ze slin.


18.11.2021

ČJ– slova nadřazená, podřazená, souřadná

 • testík- slova protikladná
 • Uč. str. 39/cv. 1- ústně
 • PS str. 26/1,2

M– slovní úlohy

 • PS str. 61- celá
 • MM- str. 36/ cv. 2

 • čteme 10 minut
 • M-MM-str. 36/cv. 1
 • ČJ- pracovní list – synonyma- slova stejného nebo podobného významu

Zítra budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky- nebude tam učivo geometrie

V pondělí od 18:00 se konají třídní schůzky online- odkaz máte v kalendáři v MS Teams

Dnes proběhlo testování, zatím jsme všichni negativní.


12.11.2021

ČJ– synonyma

 • uč. str. 38/ cv. 3,4
 • PS str. 25/4
 • pracovní list- opakování slova protikladná
 • čtení- práce s textem
 • nácvik psaní v písance- str. 24- celá

M– sčítání a odčítání do 20

 • PS str. 60- celá

HV

 • opakování písní
 • doprovod s Orffovými nástroji

 • M- PS str. 59- celá
 • M- MM- str. 35- celá
 • Písanka str. 25 a 30
 • Čtenářský list- zapsat přečtenou knihu- obsah stačí 1-2 věty.Přinést 18.11.

15.11. + 16.11.- ředitelské volno- družina pro nutné případy zajištěna                             od 7-16 hodin, jídelna nevaří

17.11.- státní svátek

18. 11- testování žáků

V pátek 19.11.- budeme psát čtvrtletní práci z matematiky

 


Anglický jazyk (Korenčiaková): Tento týden jsme měli spojené obě skupiny. Opakovali jsme čísla do 20, vypracovali jsme osmisměrku (prosím, doma dokončit), zpívali jsme píseň: uč. str.11

11.11.2021

ČJ- čtvrtletní písemná práce

M- odčítání od čísla 15, 16, 17

 • pětiminutovka
 • PS str. 57+58- celá

 • čtení 10 minut
 • M- MM- str. 33/ cv. 2

10.11.2021

ČJ– synonyma- slova souznačná

 • opakování učiva k zítřejší písemné práci
 • slova souznačná
 • uč. str. 38/ 1,2- ústně
 • PS str. 25/ 1,2
 • čtení textu+ úkoly
 • trénink přepisu vět

M– geometrie

 • práce do sešitu
 • PS- str. 55- celá

PRV-Ovoce a zelenina

 • uč. str. 23
 • PS str. 22- dokončení + str. 24

M- MM- str. 39- celá

ČJ- PS str. 25/3

Čtení- PS z ČJ- str. 28/1

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka-přepis vět, řazení slov podle abecedy,vlastní jména, druhy vět, pořadí slov ve větě

9.11.- 11.11.- sběr papíru

15.11.+ 16.11.- ředitelské volno

17.11.- státní svátek

18.11.- testování žáků


9.11.2021

ČJ– antonyma- slova protikladná

 • uč. str. cv 4- ústně+ 5 na folii
 • PS str. 24/ cv. 4
 • práce do školního sešitu- napiš ke slovům slova protikladná nová-, malá-, hodně-, světlo-, široký-
 • čtení- text Pavlínka+ otázky
 • písanka str. 23

M

 • pětiminutovka- MM- str. 33/1-2 sloupečky
 • PS str. 54/ celá+ 56- celá

PRV– ovoce a zelenina

 • uč. str. 22,23
 • PS str. 22- 1. cvičení+ 23- celá

 • M- MM- str. 29/ cv. 2
 • ČJ- PS str. 24/ cv. 3- křížovka
 • číst- ps z ČJ- str. 27/ cv. 1

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka-přepis vět, řazení slov podle abecedy,vlastní jména, druhy vět, pořadí slov ve větě

9.11.- 11.11.- sběr papíru

15.11.+ 16.11.- ředitelské volno

17.11.- státní svátek

18.11.- testování žáků


8.11.2021

ČJ– slova protikladná

 • uč. str. 37/ 1,2,3- ústně
 • PS str. 24/ 1,2
 • čtení textu Mimínek+ otázky k textu
 • psaní vět

M- 

 • PS str. 53- celá
 • Sovy- str. 7- dokončení+str. 8/ cv. 14,15

 • čtení ve své knížce 10 minut
 • ČJ- děti dostaly okopírovaný list- správně poskládej slova ve větě a věty správně napiš
 • M- MM- str. 34/1

5.11.2021

ČJ-

 • uč. str. 36/ cv. 2- ústně
 • PS str. 23/3
 • opakování řazení slov podle abecedy
 • Pracovní list- skládání slov
 • Čtení v čítance
 • Nácvik opisu

M- 

 • PS str. 52- celá
 • pětiminutovka – sovy str. 8/1- 1. polovina

HV- 

 • nová píseň Pod naším okýnkem

Anglický jazyk (Korenčiaková): čísla 1-20, hra „Guess the Number“, žáci hádají číslo od 11-20. Používání otázek: Is it seventeen? A odpovědí: No, it isn´t, Yes, it is.

 • čteme 10 minut
 • M- MM- str. 29/1
 • ČJ- okopírovaný list- druhy vět

4.11.2021

ČJ– Pořádek slov ve větě

 • druhy vět-opakování+ test
 • uč. str. 36/1 a 3- ústně
 • PS str. 23/1,2

M– Teplota- měření, jednotky

 • PS str. 50/3- soutěž družstev
 • PS str. 50/2,4
 • Teplota- PS str. 51/1,2

 • čtení- žáci dostali nakopírovaný list, zítra toto čteme na známky
 • M- PS str. 50/cv.1
 • ČJ- do domácího sešitu vypracovat z uč. str. 36/ cv. 3

Info:

8. a 18.11- testování žáků na Covid-19

15.a 16.11.- ředitelské volno


3.11.2021

ČJ– Slova ve větě

 • uč. str. 34/6,7- ústně
 • uč. str. 34/ cv. 5b- písemně do školního sešitu
 • diktát vět na známky- děti mají sluníčkový sešit doma k podpisu
 • Sloh- porozumění textu- uč. str. 35/1- ústně
 • PS str. 22/1-3

M– Odčítání od čísla 15 a 16

 • PS str. 49- celá
 • MM- slovní úlohy na známky- str. 28/2
 • společná práce MM- str. 32- celá

PRV– Ptáci a savci

 • uč. str. 16 a 19
 • PS str. 21- celá+25- celá

 • čtení- v uč. PRV-přečíst str.24
 • MM- str. 29/1
 • ČJ- PS str. 22/ cv 4- namalovat obrázek

INFO:

8. a 18.11- testování žáků na Covid-19

15.a 16.11.- ředitelské volno


2.11.2021

ČJ-Slova ve větě

 • test- druhy vět
 • uč. str. 33/3,4- ústně
 • PS str. 21/3,4
 • nácvik plynulého hlasitého čtení
 • zápis o čteném textu- opis z tabule + ilustrace

M– sčítání typu 5+9, 6+7

 • PS str. 48- celá
 • počítání na tabulku- příklady typu 12+    =16
 • MM- str. 31- celá
 • Sovy- samostatná práce na str. 6

PRV– Savci a ptáci

 • práce s donesenými obrázky ptáků a savců
 • Úkol pro nemocné žáky – z PS ze str. 21 vystřihnout názvy částí těla. Na papír nalepit obrázek savce a přiřadit názvy částí těla-jako v uč. na str. 16. To samé udělat s obrázkem ptáka. Vyfotit a poslat- bude známkováno.

 • Psaní okopírovaný list- napsat své jméno a příjmení, napsat jména maminky, tatínka, sourozenců, babičky, dědečka a nejlepšího kamaráda
 • čtení- 10 minut ze své knížky
 • M- MM- str. 28/ cv. 1

1.11.2021

ČJ- Slova ve větě

 • uč. str. 33/cv. 1,2- ústně
 • PS str. 21/1,2
 • čtení- text Ohýnek – nemocné děti čtou nahlas ve své knížce
 • psaní- písanka str. 22- celá
 • procvičování druhů vět https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

M– Geometrie- poloha bodu

 • PS str. 47- celá+ str. 45/2,3,4

 • čtení- PS z ČJ- str. 22/1- pouze přečíst
 • Čj- do domácího sešitu- nemocné děti udělají na papír- uč. str. 33/ cv. 2- vyber si tři věty a správně přepiš do sešitu, nezapomeň na datum.
 • M- MM- str. 30- celá
 • PRV- přinést obrázek savce a ptáka

26.10.2021

ČJ– sloh- Omluva

 • uč. str. 32/ celá- ústně
 • PS str. 20- celá
 • písanka str. 19- celá
 • nácvik hlasitého plynulého čtení

M– objem- měření, jednotky

 • PS str. 44- celá+ 45/1 a 5

PRV– podzimní rybník

 • uč. str. 19+19
 • PS str. 15- celá

 • čtení 2 okopírované listy ( nemocné děti čtou ve své knize)
 • písanka str. 20+21- celá
 • M- PS str. 46- celá
 • MM- str. 26+27- celá
 • PRV- na 2.11. donést obrázek savce a ptáka

Kdo má ještě ve škole fotky, donese 300,- Kč.


25.10.2021

ČJ– druhy vět

 • procvičování druhů vět
 • uč. str. 31/ cv. 5- písemně do sešitu
 • čtení- Nejdražší korále
 • písanka – str. 18- celá

M– sčítání a odčítání do 20

 • PS str. 43/ 2,3,4
 • MM- str. 24/2,3+25/ cv. 1
 • Sovy- str. 6/1

 • čteme 10 minut
 • ČJ- úkol nalepený v domácím sešitě
 • M- MM- str. 25/ cv. 2

22.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str. 31/4- ústně
 • PS str. 19/2,3
 • abeceda- doplňování písmen- na známku
 • nácvik čtení- Já, Baryk a můj srnec
 • přepis vět- na známku

M– počítáme do 20

 • PS str. 42- celá+ 43/1
 • MM- str. 21/cv. 2

HV

 • Význam 28. října
 • poslech státní hymny
 • opakování písní

 • čtení – PS z ČJ- str. 21/3- jen přečíst
 • M- MM- str. 22- celá
 • ČJ- str. 31/cv. 6a- opsat do domácího sešitu
 • PRV- na 2.11.- přinést obrázek savce a ptáka

V pondělí 25.10. končíme ve 12:35- máme třídnickou hodinu

Ve středu 27.10. a v pátek 19.10. jsou podzimní prázdniny+ čtvrtek 28.10. je státní svátek

 


Anglický jazyk (Korenčiaková): týden 18.10.-22.10.

Tento týden jsme se věnovali tématu Halloween, podívali jsme se na video, jak slaví Halloween v Anglii, můžete se na něj podívat ještě jednou doma: https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE

Pouštěli jsme si halloweenske písničky: https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk&list=RDDPRaY5QWKIk&start_radio=1

Učili jsme se čísla od 11-20, ale jen úvod, budeme je ještě procvičovat v hodinách.

21.10.2021

ČJ– druhy vět- opakování

 • diktát vět
 • uč. str. 30- celá- ústně
 • PS str. 19/ cv. 1
 • procvičování na www.onlinecviceni.cz

M– + a – do 20

 • PS str. 40/3 + 41/2,3,4
 • pětiminutovka- MM- str. 20/1- druhá polovina
 • Sovy-str. 5/1-3

 • čteme 10 minut ve své knize
 • M- MM- str. 23/ cv.2,3
 • ČJ- uč. str. 30/ cv. 2- děti vypracují na papír (zapomněla jsem jim dát domácí sešit)

V pondělí 25.10. končíme ve 12:35- máme třídnickou hodinu

Ve středu 27.10. a v pátek 19.10. jsou podzimní prázdniny+ čtvrtek 28.10. je státní svátek


20.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str. 29- celá- ústně
 • PS str. 18/ cv. 2
 • procvičování na www. skolakov.com
 • nácvik čtení
 • přepis vět

M– odčítání od čísla 13

 • Pětiminutovka- MM- str. 20/1- polovina příkladů
 • PS str. 39- dokončení+ 40/1,2+41/1
 • MM- str. 20/2
 • Sovy- str.4- dokončení stránky

PRV– podzimní les

 • Uč. str. 16
 • práce na interaktivní tabuli

 • M- PS str. 37/ 1,2
 • ČJ- PS str. 18/3
 • čtení- uč. Prv- str. 17
 • PRVOUKA- na 1.11. si každý donese 1 obrázek savce a 1 obrázek ptáka- může být výstřižek z časopisu, kalendáře, vytisklé z internetu- budeme určovat části těla živočichů

Zítra o VV budeme pracovat s tuší, nedávejte dětem nové oblečení.

15.11.a 16.11.2021- je vyhlášeno ředitelské volno

 


19.10.2021

ČJ– Věta přací

 • test- řazení slov podle abecedy
 • uč. str. 28/1- ústně
 • interaktivní cvičení na tabuli
 • PS str. 18/ cv. 1
 • nácvik čtení a psaní

M- geometrie- bod

 • PS str. 37/1
 • PS str. 38- celá+ 39/1

PRV– Význam lesa

 • Test- kdo chyběl+ oprava
 • uč. str. 13
 • PS str. 17- dokončení +str. 20- celá

 • M-MM- str. 19/cv. 1,2
 • ČJ- PS str. 17/ cv. 3
 • Čtení- v uč. Prvouky str. 12- celá

V pondělí 25.10. se bude konat třídnická hodina. Výuka bude končit ve 12:35 hodin. Vyzvednout děti po obědě bude možné ve 12:35 hod.

Středa 27.10. a pátek 29.10. jsou podzimní prázdniny.

Ve čtvrtek 28.10. je státní svátek.

 


18.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str. 27- celá- ústně
 • PS str. 17/1,2
 • nácvik hlasitého čtení
 • opis a přepis na okopírovaný list

M– sčítání a odčítání, slovní úlohy

 • PS str. 35/ cv. 3,4+ 36- celá
 • MM- str. 18/1- 2. slovní úloha – na známku

 • čtení – uč. ČJ- str. 29/ cv. 4
 • písanka str. 17- dokončit stránku
 • M- PS str. 35/ cv. 1,2
 • Test z PRVOUKY- bude psát, kdo chyběl a kdo si bude chtít opravit známku.
 • Dnes je poslední možnost vypracovat 3 úkoly v MS Teams- budou známkované

15.10.2021

ČJ-druhy vět

 • uč. str. 26/5-7- ústně
 • do školního sešitu- přepis vět str. 26/ cv. 8a
 • Hlasité čtení textu+ otázky
 • písanka str. 16- dokončení+ str. 17-6 řádků

M– hmotnost

 • PS str. 33/2+ 34/1,4,5
 • MM- str. 18/1- 1. slovní úloha- na známku

HV

 • poslech V. Novák – Bouře+ B. Smetana- Vltava
 • nová píseň- Co to zvoní- uč. str. 11

 • čtení- PS str. 18/ cv. 1- pouze číst text- nic nedoplňovat
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 26/ 8b- přepsat správně věty
 • M- PS str. 34/ cv. 2,3
 • HV- na 22.10- naučit text písně str. 11

V MS Teams jsou zadány 3 úkoly- termín vypracování do 18.10.

 


14.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str. 25/2- ústně+ 25/3- písemně do sešitu- napsat dvě věty
 • opakování řazení slov podle abecedy

M-hmotnost, měření , jednotky

 • PS str. 32- celá+ 33/cv. 1

 • čtení- okopírovaný list vložen v PS
 • M- MM- str. 16/ cv. 2,3+ 17/ cv. 2,3
 • ČJ- PS str. 16/3

Dnes od 17:00 online setkání s dětmi přes MS Teams- účast nutná.


13.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str. 24- celá- ústně
 • PS str. 16/1,2
 • Čtení básně- sloka, verš
 • Přepis

M– Odčítání od čísla 12

 • PS str. 30/2,3,4+ str. 31/1,3
 • pětiminutovka- MM- str. 16/1- druhá polovina příkladů

PRV– opakování- listnaté a jehličnaté stromy

 • stromy- práce na interaktivní tabuli
 • test

 • M- PS str. 31/2
 • písanka str. 16/ 7 řádků
 • čtení – PS z ČJ- str. 17/1

Děti, kterým se nepovedl test z prvouky si ho mohou opravit 19.10. Děti, které chyběly, budou také 19.10. psát tento test.

AJ Korenčiaková: uč. str. 9 (My Friend is a Monster) poslech a čtení textu, práce s textem.

DÚ: PS: str. 8/5

Prosím vypracujete krátký test v MS teams do konce týdne, abychom si vyzkoušeli, zda nám všechno funguje, jak má. Děkuji, Korenčiaková


12.10.2021

ČJ– druhy vět

 • uč. str.- 23- celá- ústně
 • PS str. 15/cv. 3,4
 • opis vět na známku
 • čtení Lískulka

M– Odčítání od čísla 12

 • PS str. 30/1+ str. 29- celá
 • MM- str. 17/1
 • MM- pětiminutovka str. 16/1- polovina příkladů

PRV– stromy a keře

 • uč. str. 8-10
 • PS str. 19- celá

 • čtení – uč. str. 22/1
 • písanka str. 15- celá
 • MM- str. 12/ cv.2
 • PRV- naučit stromy- zítra test

V kalendáři MS Teams máte vloženou schůzku na čtvrtek 17 hodin, bude se jednat o zkoušku online výuky s dětmi. Stačí, když dítě připojíte.

V MS Teams mají děti zadané 2 kvízy- z ČJ a Prvouky. Čas na vypracování je do 18.10.


11.10.2021

ČJ– Druhy vět

 • uč. str. 22- celá- ústně
 • PS str. 15/1,2
 • čtení- Lískulka
 • psaní- písanka str. 14- celá

M– sčítání a odčítání do 20

 • pětiminutovka- MM- str. 13/2- 2. slovní úloha
 • PS str. 28- celá
 • sova- str. 3/ 10,12

 • čtu 10 minut nahlas
 • MM- str. 12/1
 • ČJ- do domácího sešitu vypracovat uč. str. 22/1f )

 


8.10.2021

ČJ– řazení vět v textu

 • uč. str. 21/1,2- ústně
 • PS str. 14/1,2,3
 • přepis vět

M– sčítání a odčítání do 20

 • PS str. 27- dokončení
 • MM- str. 14 a 15- celá

HV– Kdyby byl Bavorov

– ČJ- PS str. 14/ cv. 4

 • M-PS str. 26/ cv. 3
 • číst 10 minut nahlas

 


7.10.2021

ČJ– pořadí vět v textu, pořadí slov ve větě

 • PS str. 13/ cv. 4,5
 • procvičování řazení slov podle abecedy
 • test

M– přičítání k číslu 8- příklady typu 8+5

 • PS str. 26/ cv. 1,2+ str. 27/ cv. 1
 • pětiminutovka MM-str. 13/cv. 2- pouze 1. úloha

 • čtení- ČJ- uč. str. 21/1
 • M- sova- str. 2/ cv. 5 a 8
 • ČJ- domácí sešit- nalepený lísteček

 


6.10.2021

ČJ– řazení slov v textu, řazení slov podle abecedy

 • uč. str. 20- celá- ústně
 • PS str. 13/3
 • cvičení na řazení slov podle abecedy
 • čtení textu na známku
 • psaní- písanka str. 12

M-Nakupování

 • PS str. 24- celá+25/ cv. 5
 • sešit Sova- str. 4/ cv.1

PRV– Listnaté a jehličnaté stromy

 • PS str. 16- celá+ str. 17/ první a druhý sloupeček

Aj Korenčiaková: úkolová kostka, písnička na str. 7, instrukce (point to a book/ a window/ a bag/ a pen; stand up, sit down- prosím procvičovat). PS: str.7 (vypracovaná ve škole).

: PS: 9

 • M- MM- str. 11- dokončit
 • písanka str. 12/ 7. a 8. řádek
 • ČJ- domácí sešit- vlepený úkol
 • čteme 10 minut nahlas

5.10.2021

ČJ-pořádek vět

 • uč. str. 19- celá- ústně
 • PS str. 12/1
 • Nácvik čtení
 • Nácvik opisu vět z tabule
 • Stále procvičujeme řazení slov podle abecedy

M– sčítání a odčítání do 20+ geometrie

 • PS str. 23- celá
 • pětiminutovka
 • PS str. 25/1-4

PRV– Podzim, stromy

 • uč. str. 8 a 9
 • PS str. 14- celá

-na zítřek na prvouku donést větvičku z listnatého a jehličnatého stromu a vědět o jaký strom se jedná

 • M- sova- str. 2/ cv. 6,7
 • ČJ- opis 2. básně – uč. str.19/ cv. 2
 • čtení- děti mají okopírovaný list- donesou zpět do školy- budeme číst na známku
 • děti dostaly domů k nahlédnutí velký sešit, kam budeme lepit testy, které budou na papíře, aby se neztratily. Budu Vám je posílat ke kontrole. Zítra děti donesou zpět.

4.10.2021

ČJ- procvičování- řazení slov podle abecedy+ mateřský jazyk

 • uč. str. 18- celá- ústně
 • PS str. 12/2
 • Školní sešit- vlepený prac. list
 • Čtení – Kvak a Žbluňk
 • psaní- písanka str. 11- dokončení
 • nácvik přepisu vět z tiskacího písma na psací

M-Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

 •  PS str. 22/2-4
 • MM-str. 10- dokončení

 • M-MM- str. 9- celá
 • ČJ- děti mají nalepený úkol v domácím sešitě- psacím písmem napiš jména zvířátek a očísluj, jak jdou slova podle abecedy
 • čtení- čteme 10 minut svou knihu
 • je nutné trénovat řazení slov podle abecedy, budeme opět psát na známku
 • trénujeme i opis a přepis textu- stačí 2 věty, ale provést kontrolu a opravit chyby

Děti, které nemají kompletní cvičební úbor- sportovní  obuv, tepláky a tričko, NECVIČÍ!!!

 


1.10.2021

ČJ– sloh- pozdrav, poděkování

 • řazení slov podle abecedy- stále trénujeme
 • uč. str. 17- celá- ústně
 • PS str. cv. 1- růžová

M– počítání s jednotkami délky

 • PS str. 21- celá+ 22/1

AJ– (Korenčiaková): Dobrý den, dnes jsme se naučili nová slovíčka: pen, rubber, ruler, pencil, bag, book, hráli jsem paměťové hry, učili jsme se říkanku „Finger Rhyme“ (Five litttle spiders, going out to play, One says goodbye and runs away…Four little spiders, three little spiders, atď). Hráli jsem hru s pokynovou kostkou. DÚ: PS: 6/1. Hezký víkend.

DÚ- čteme 10 minut svou knihu

ČJ- PS str. 11/ cv. 2,3

Žáci dnes dostaly nový rozvrh hodin ( je vložený v ŽK), který bude platit od pondělí 4.10. Ke změně došlo z personálních důvodů. Děti, které dnes chyběly, se na pondělí připraví podle starého rozvrhu, protože v pondělí zůstává rozvrh beze změny.

V ŽK najdete na str. 9  jméno své paní učitelky na angličtinu.


30.9.2021

ČJ– řazení slov podle abecedy podle 2,3….písmenka

 • test
 • uč. str. 15/4+16/6- ústně
 • PS str. 10/1
 • čtení- nácvik hlasitého čtení
 • psaní- písanka str. 9- dokončení+ str. 11-5 řádků

M– jednotky délky, měření, měřidla

 • pětiminutovky
 • PS str. 20/1, 20/2-A

PRV– opakování ŠKOLA

 • samostatná práce na známku PS str. 12
 • Je tu podzim- změny v přírodě

HV

 • houslový klíč
 • opakování písní

 • číst 10 minut svou knihu
 • M- PS str. 20- dokončit 2. cvičení
 • ČJ- PS str. 11/cv.3

 


29.9.2021

ČJ– řazení slov podle abecedy

 • uč. str. 15/ cv. 1/2- na tabuli
 • PS str. 10/cv. 2
 • Čtení- čítanka str. 13 /nemocné děti čtou nahlas 10 minut svou knihu/
 • Psaní- písanka str. 9- 7 řádků

M– Příklady typu: 9+6,9+2, 11-8, 11-6

 • PS str. 19/ celá
 • MM- str. 6/3, 7/2,3

 • čteme 10 minut nahlas
 • MM- str. 8/2,3
 • ČJ- uč. str. 15/ cv. 5- seřaďte slova podle abecedy a napište psacím písmem do domácího sešitu, nezapomeňte na datum
 • Dnes od 18:00- školení pro rodiče a děti v MS Teams

24.9.2021

ČJ- řazení slov podle abecedy

 • uč. str.14/ cv. 5,6
 • PS str9/ cv.3

M-  Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

 • PS str. 17/2,3+ 18- celá
 • MM- str. 7/2

 • čtení- uč. prvouky- str. 6,7- růžové okénko
 • písanka str. 8 a 10- celá
 • M- sešit se sovou- str. 1- celá

27.9.-ředitelské volno- možno využít družinu

28.9.- Den české státnosti

29.9.- 18:00- online školení MS Teams pro rodiče a děti


23.9.2021

ČJ– řazení slov podle abecedy

 • uč. str. 13/cv. 2- ústně, cv 3- písemně
 • PS str. 9/1
 • čtení- okopírovaný list- otázky k obsahu
 • psaní- písanka str. 7- dokončení

M- Sčítání a odčítání s přechodem desítky

 • PS str. 16/ cv. 2,3+17/1
 • MM- str. 8/1
 • pětiminutovka

PRV- Dopravní prostředky

 • Uč. str. 7
 • PS str. 11- žluté okénko- na papír

 • M- MM-7/1
 • ČJ- PS str. 9/cv. 4- píšeme psacím písmem
 • čtení- okopírovaný list v ŽK
 • Děti, které nebyly zkoušeny z abecedy nebo mají známku horší než 2- budu zkoušet ve středu

Zkontrolujte si, zda Vám funguje přístup do MS Teams. Školení pro rodiče a děti naší třídy se uskuteční on line ve středu 29.9. od 18:00 hodin.


22.9.2021

ČJ– Abeceda- řazení slov

 • uč. str. 13/ cv. 1- ústně
 • diktát slov- uč. str. 14/8a
 • abeceda- zkoušení
 • čtení- Fík ve škole
 • psaní- písanka str. 7/ 6 řádků

M– Sčítání a odčítání s přechodem desítky typu 9+4, 9+3, 11-8, 11-3

 • PS- str. 15/ 3,4+ str. 16/1
 • MM- str. 6/ 1 a 3

 • číst 10 minut ve své knížce
 • ČJ- PS str. 9/cv. 2
 • M-PS str. 15/1,2

Děti, které si chtějí opravit známku z abecedy, mohou se nechat zítra přezkoušet.

 


21.9.2021

ČJ– Abeceda- pořadí písmen

 • uč. str. 13/ cv. 4- ústně
 • uč. str. 12/3a- písemně do sešitu
 • PS str. 8/cv. 4- píšeme psacím písmem
 • čtení- okopírovaný list
 • psaní- písanka str. 6- dokončení

M

 • PS- str. 14- celá

PRV

 • uč. str. 6
 • PS str. 10- dokončení

 • ČJ- PS str. 8/ cv. 2,3
 • čtení- list v ŽK
 • na zítra umět abecedu

V pondělí 27.9.- ředitelské volno

V úterý 28.9.- státní svátek

 


20.9.2021

ČJ– Abeceda- pořadí písmen

 • uč. str. 12/cv. 1,2
 • PS str. 8/cv. 1
 • čtení-čítanka str. 9
 • psaní – písanka str. 6/ 4 řádky

M– rozcvička- práce s kartičkami- desítky, jednotky

 • sčítání čísel s přechodem přes desítku- PS str. 13/cv. 1,2

– M- MM- str. 6/cv. 2

 

 • vystříhat kartičky s abecedou, podepsat a dát do zavíratelné obálky nebo sáčku– donést zítra
 • naučit abecedu- uč. str. 12/1- do středy 22.9.- budu všechny děti zkoušet

17.9.2021

ČJ-uč. str. 11- celá- vše ústně

     písanka str. 5- dokončení

M– PS- str. 12

      MM- str. 5/ cv. 2 a 3

– čtení- ČJ- uč. str. 9/ cv.1- 2x

20.a 21.9.- srdíčkové dnyděti si mohou koupit drobné předměty, výtěžek jde na pomoc nemocným dětem

27.9.- pondělí- je vyhlášeno ředitelské volno


16.9.2021

ČJ-uč. str. 9/1+10/2,3- ústně

PS- str. 7/7,1,2

písanka- str. 5-7 řádků

Čtení- Školní strašidlo

M– PS str. 11- celá

PRV– PS str. 9- celá+ str. 10/ zelené okénko

– M- MM- str. 5/ cv. 1

         ČJ- uč. str. 9/cv.8- děti vypracují do domácího sešitu, napíšeme i datum

 čteme 10 minut

Prosím, aby rodiče DÚ podepisovali.


15.9.2021

ČJ-uč. str. 9/cv. 5 a 7- ústně

 • PS- str. 7/ cv. 6
 • čtení textu + zápis informací do sešitu + ilustrace
 • čtení na známku

M-PS str. 9/2+ str. 10- celá

 • pětiminutovka

– číst text- mají děti v ŽK

        písanka- str. 4- dopsat stránku

HV- Okolo Frýdku- naučit text (z 9.9.)

 


14.9.2021

ČJ– uč. str. 7- slohová cvičení- cv. 1+ str. 8- celá

PS- str. 5/ cv1- dole + str. 6/1-4

písanka- str. 4/ 4 řádky

PRV- uč. str. 5

PS – str. 6- dokončit+ 7- celá

M– PS str. 7/4-6+ str. 8/3+ str. 9/1

– M- PS str. 9/3

ČJ- PS str. 6/5

čtení- uč. ČJ- str. 8/1-číst 2x

Je nutné, aby všichni rodiče zkontrolovali své přihlášení do MS Teams, případné problémy mi nahlašte. Děkuji.

Zítra bude probíhat vánoční focení, kdo NEMÁ zájem, napíše na lísteček.

14.-16.9.- sběr papíru


13.9.2021

ČJ-Vlastní jména- uč. str. 7/ cv. 1,2- ústně

PS str. 5/ cv. 1

uč. str. 7/cv. 3- přepis do školního sešitu

čtení- čtení z čítanky

písanka str. 3- dokončení

M– PS str. 6- celá+ str. 7/cv. 2,3

– čteme 10 minut

ČJ- PS str. 5/ cv. 2,3

M- PS str. 8/ cv. 2

Děti mají v ŽK vložený papír s informacemi o platbě příspěvku Chvalská škola. Prosím o provedení platby, částka je oproti loňskému roku snížena.

Prosím o zavedení sešitu pro případ, že Vaše dítě není ve škole. Do sešitu vypracuje cvičení, která děti ve škole píší do školního sešitu. A po návratu do školy, mi sešit ukáže.

Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů z důvodu výskytu vší ve škole.


10.9.2021

ČJ-uč. str. 6/ cv. 3,4,5

PS- str. 4- celá

M– PS str. 5- celá+ str. 7/1+ 8/1

– číst 10 minut

15.9. vánoční fotografování jednotlivců 300,- Kč, pokud se vaše dítě

fotografovat nebude, napište na lístek:

Jméno a příjmení dítěte:                          Třída:

O fotografování nemám zájem.

podpis rodiče


9.9.2021

ČJ-uč. str. 5/1

PS str. 3/cv. 2,3,4,

Čtení- čtení textu Básnička

písanka str. 3- 5 řádků

M-PS str. 4- celá

MM-str. 2/ cv. 4+ str. 3/ cv.2

PRV-uč. str. 5

PS str. 6- zelené okénko+ str. 8- dokončení

HV-píseň- Okolo Frýdku

– HV- naučit slova Okolo Frýdku- uč. str. 9- na 16.9.

ČJ- PS str. 3/ cv. 5

M- MM- str.3/cv. 3

čtení- přečíst list vložený v ŽK

Pracovní sešity je nutné zaplatit do 21.9.

 


8.9.2021

ČJ-uč. str. 5/1

PS str.2/ cv.7+ str. 3/cv.1

 Čtení- čtení z čítanky

písanka str. 2

M-PS str.3- celá

MM- str. 4- celá

– MM- str. 2/ cv 3

čtení- každý den musí děti číst NAHLAS 10 minut, připravte dětem vhodnou knížku, kterou máte doma nebo půjčíte v knihovně. Vhodné jsou knížky s označením PRVNÍ ČTENÍ.

Pokud nebude uveden úkol na čtení- automaticky čtete ze své knihy 10 minut. Od října bych dětem dávala čtenářský list, kam knížku zapíší.


7.9.2021

ČJ-uč. str. 4- Do školy+ úkoly

PS-str. 2/ cv. 5,5

PRV- uč. str. 4

PS str.4,8- budeme dokončovat

M- PS str. 2-celá

MM- str. 2 /1,2+ str.

DÚ- ČJ- PS str. 2/4

Čj- uč. str. 2- naučit báseň Ve škole zpaměti

Děti si donesou zápisník na domácí úkoly.

V ŽK na str. 8 najdete informace k ceně pracovních sešitů a ke způsobu platby.


6.9.2021

ČJ– uč. str. 4/1

PS- str. 1/1,2

čtení v Čítance

M-PS str. 1- celá

-ČJ- PS str. 1/ cv.3

číst- PS str. 1/1- Báseň Září- čteme 3x