III. B

8.12.

ČJ-procvičování  vyjmenovaných slov

ps modrý str.28

učebnice str.86-87

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

Teams dú dva dny

M- PS GEOMETRIE STR.20-23

PRV- denní režim

myšlenková mapa

AJ-  Motalová MOJE MĚSTO

Left and Right – Kvíz (wordwall.net)

Direction HS 2 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Directions – easy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

učebnice str.21-22

PS STR.21 DÚ NA PŘÍSTÍ TÝDEN PS STR.21 CV.5

Aj (Korenčiaková): čtení a práce s textem na str. 22, také poslech a překlad

VV- zimní radovánky

Zítra odpoledne děti prosím příchod v 15 45,rodiče v 16 hod

 

7.12.

M- učebnice str.36-37

procvičování sčítání odčítání písemné, dělení se zbytkem, na tabuli

ČJ-PS modrý  str.27

přepis učebnice str.83 cv.2b

ústně procvičování str.83-84

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po b, f, l, m – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Práskni krtka (wordwall.net)

BEZ dú, ale procvičovat vyjmenovaná slova

6.12.

M-pracovní sešit str.37

testíky str.14

PRV-DENNÍ REŽIM – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Denní režim – Najít shodu (wordwall.net)

čj-

Přiřaď slovo ke správnému i/y – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Anagram (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

 dú čj -písanka str.21

 

 

3.12.

M- počítání se závorkami

Počítání se závorkami i bez – Kvíz (wordwall.net)

aj-Motalová

town – Výukové zdroje (wordwall.net)

Town – Označený diagram (wordwall.net)

Prepositions – in the town – Kvíz (wordwall.net)

Town (public places) – Označený diagram (wordwall.net)

učebnice str.20.PS str.20

psaní slovíček my dictionary str.8

příští týden čt minitest nábytek

čj- vyjmenovaná slova po M

ROZDĚLENÍ

Vyjmenovaná slova po M – Práskni krtka (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Třídění skupin (wordwall.net)

Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkaze:

https://bsurvey.cz/index.php/738678?lang=cs

 

2.12.

prv-Čas – Kvíz (wordwall.net)

ČAS – Kvíz (wordwall.net)

Čas – Kvíz (wordwall.net)

Čas – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M-dělení se zbytkem

Dělení 2 se zbytkem – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení 3 se zbytkem – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení se zbytkem – Spojte odpovídající (wordwall.net)

testíky str. 13

aj- Motalová Dragon Crown – POSLECH 1 – 11

Chit chat 2 The Dragon Crown 1 – 11 – YouTube

PS str.19,učebnice str.18- 19

Aj (Korenčiaková): PS: str, 18, 19; Vánoční koleda Oh Christmas Tree, písnička S-A-N-T-A, procvičujte básničku Santa Claus, prosím. Děti se můžou přihlásit na 1 🙂

ČJ- seznámení vyjmenovaná slova po M-TŘÍDĚNÍ DO LEPÍSKA

DÚ – PÍSANKA STR.20

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po M přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Třídění skupin (wordwall.net)

 

 

1.12.

PRV- Vánoce MYŠLENKOVÁ MAPA

Vánoce – Chybějící slovo (wordwall.net)

Slovosled Vánoce – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

KVÍZ – České Vánoce – Otevřít krabici (wordwall.net)

m- VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK

GEOMETRIE PS STR.18-19

dú na Teams 2 dny

Opakování geometrie – přímky – Kvíz (wordwall.net)

Přímka, úsečka, polopřímka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – základní pojmy a útvary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

ČJ-procvičování vyjmenovaní slova po L

ps modrý str.26

NEMOCNÝM POSÍLÁM MAIL

AJ-  MOTALOVÁ  opakování slovní zásoby

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

3 – Be healthy! – Najít shodu (wordwall.net)

Be healthy! 2 – Anagram (wordwall.net)

PS STR.17-18

DÚ NA TÝDEN  BÁSNIČKA  PS STR.17 zkoušení příští středu Seven little spiders

AJ (Korenčiaková): básnička Santa Claus, žáci se můžou přihlásit na 1. PS: str. 16, 17 vypracované v hodině.

VV- zimní radovánky

 

 

 

30.11.

ČJ- pracovní list vyjmenovaná slova po B

SLOH -pozvánka

Advent- práce s textem

Advent – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Advent – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Advent – co k sobě patří – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M – počítání se závorkami

Počítání se závorkami i bez – Kvíz (wordwall.net)

Počítání se závorkami – Chybějící slovo (wordwall.net)

Počítání se závorkami a bez závorek – Kvíz (wordwall.net)

bez dú

HV- poznávání hudebních nástrojů

Poznávání hudebních nástrojů – YouTube

Hudební nástroje poznávačka – YouTube

29.11.

čj -PS MODRÝ STR.25

práce s textem-Advent

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Chybějící slovo (wordwall.net)

VS po B – doplň slova do textu – Chybějící slovo (wordwall.net)

čtení Mikeš

dú písanka str.19

M-VELKÝ MATÝSEK str.36

testíky str.12

Násobení mimo obor násobilek – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení mimo obor násobilek – Spojte odpovídající (wordwall.net)

prv-

Orientace v čase a časový řád, mechanické a digitální hodiny

Hodiny – Označený diagram (wordwall.net)

Orientace v čase – kalendář – Náhodné kolo (wordwall.net)

Hodiny – celé, digitální – Spojte odpovídající (wordwall.net)

DĚKUJI RODIČŮM ZA POSLANÉ ODMĚNY

 

26.11.

M-

Matýskova matematika, 7. díl – strana 35 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

PS STR.35,učebnice str.35

ČJ-procvičování vyjmenovaných slov

VS po B – problémové dvojice – Kvíz (wordwall.net)

Z nabídky doplň do vět vhodná slova (po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova_b_text1 – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

AJ-Motalová

PŘÍŠTÍ STŘEDA ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ  z My dictionary  str.6 -7

učebnice str.16,PS str.16

procvičování

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

3 – Be healthy! – Najít shodu (wordwall.net)

Be healthy! 2 – Anagram (wordwall.net)

BE HEALTHY! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Opakování a procvičování

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

house, body, be healthy, music – Třídění skupin (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková):prosím procvičovat slovíčka z My Dictionary str. 6 (doctor, drink this, etc.)

25.11.

M-GEOMETRIE

PS STR.17

Kolmé přímky, Geometrie 3. ročník, strana 28, úvod – YouTube

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

 DÚ písanka str. 18

PRV-povolání

Povolání – Spojte odpovídající (wordwall.net)

POVOLÁNÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

aj- Motalová

učebnice str.14-15

poslech

PS str.15

pátek – zítra psaní slovíček z My dictionary  str.6 

Be healthy! – Kvíz (wordwall.net)

Be healthy – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): uč. str. 19 desková hra, str. 20 čtení a práce s textem, nové předložky : next to , opposite, slovní zásoba: obchody (jen úvod, budeme ještě procvičovat)

 

24.11.

čj- ilustrace, ilustrátor

Ilustrátoři dětských knih – Kvíz (wordwall.net)

Ilustrace v dětských knihách – Spojte odpovídající (wordwall.net)

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – jejich význam (websnadno.cz)

dnes Teams 2 dny

M- velký Matýsek str. 34

DÚ CV.3,4 STR.34

MALÝ PS testíky do 1tr.11 vetně

PRV-povolání UČ.str. 21

ps str.26

*POVOLÁNÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Povolání – Najít shodu (wordwall.net)

AJ- MOTALOVÁ BÝT ZDRAVÝ

Opakování a procvičování

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

house, body, be healthy, music – Třídění skupin (wordwall.net)

Být zdravý

BE HEALTHY! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Be healthy! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Be healthy! – Prasknutí balónku (wordwall.net)

učebnice str.14-píseň,poslech,ps str.14-celá

slovníček My dictionary  str.6 BY HEALTHY – napsat

AJ (Korenčiaková)? PS: str. 15 (vypracovaná celá), uč. str. 17 ; zítra prosím přinést kostku a panáčka

večerní čtení dobrovolné

 

 

23.11.

M-velký Matýsek str.33

ústní procvičování  učebnice str.36-37

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

SLOVNÍ ÚLOHY – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- důležité stále procvičovat probrané

učebnice str.78-79

Dú- učebnice str.77 cv.10-přepsat doplnit, zítra z cvičení diktát-výběr vět

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

VS po B – doplň slova do textu – Chybějící slovo (wordwall.net)

VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

 

22.11.

M-PS velký  Matýsek str.32

DÚ  PS STR.32 CV.4,5

PRV-povinnosti dětí  ve škole

ČJ- VYJMENOVANÁ SLOVA PO l-zařazení

pl -třídění slov příbuzných

Z nabídky doplň do vět vhodná slova (po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

Z nabídky doplň do vět vhodná slova. (Vyjm. sl. po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

– vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Práskni krtka (wordwall.net)

čtení- pokračování mimočítanková četba

DNES TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE NA MS TEAMS 17 00

19.11.

M-PS STR. 30 cv.4,5,6

učebnice str.32

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov po L,ZAŘAZENÍ

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Šibenice – vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Rozlišování dvojic (skolakov.eu)

PÍSANKA STR

aj – slovní zásoba

Čtení jednoduchých textů v rámci probírané slovní zásoby

procvičování

naučit básničku str.13-příští středa zkoušení

Aj předložky 3. r. – Najít shodu (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

Zájmena (lehké) – online Anglická slovíčka: Výběr z možností (umimeanglicky.cz)

Picture description: animals (lehké) – online Stavba vět (umimeanglicky.cz)

Aj (Korenčiaková): popis obrázků, There is/ there are, In the picture I can see;, práce s PS

18.11.

ČJ-pracovní list třídění vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Práskni krtka (wordwall.net)

– vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Třídění skupin (wordwall.net)

M- str.30  PS-slovní úlohy

DÚ str-31 1,2,3

PRV- co mě baví

myšlenková mapa co mě baví-upoutávka pro kamaráda

učebnice str.20

AJ- MOTALOVÁ předložky

PS str. 13

naučit básničku str.13-příští středa zkoušení

zítra ústní zkoušení slovíčka   Z My dictionary str. 5

Nábytek AJ – Najít shodu (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

AJ – nábytek (2. tř.) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Chit chat str. 32 – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Chit Chat 2 – předložky – Kvíz (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): str. 14; 15-čtení a překlad textu

v PS jsme vypracovali strany 13,14

Rozkaz- kladný (drink this), záporný (Don´t drink this)- budeme ještě procvičovat

slovní zásoby: I´ve got (a stomach ache, headache, sore throat); What´s the matter?

 

 

12.11.

GEOMETRIE UČ .STR.25,PS str.16

Geometrická tělesa, Geometrie 3.ročník, strana 15, cvičení 1 – YouTube

Úhel, pravý úhel, Geometrie 3. ročník, strana 25, úvod 2 – YouTube

ČJ-

AJ-MOTALOVÁ-

PS STR.12 CV.7 DÚ NA TÝDEN CV.8

procvičování předložek-doporučuji

My house – Označený diagram (wordwall.net)

MY HOME – Kvíz (wordwall.net)

On/ In – Kvíz (wordwall.net)

Prepositions (on, in, under, behind) – Kvíz (wordwall.net)

IN ON UNDER – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková) : nová slovíčka, What´s in the house, píseň: str.14

čj- vyjmenovaná slova po L seznámení

pracovní list

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po L – Spojte odpovídající (wordwall.net)

KOŘEN SLOVA – Slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

11.11.

ČJ-učebnice str.74-75

přepis doplňování i,y cv.4 a

VS po B – problémové dvojice – Kvíz (wordwall.net)

Chytáky – vyjmenovaná slova po „B“ – Kvíz (wordwall.net)

M-velký PS str.29

 • důležité pravidelné procvičování násobení, dělení
 • DÚ  PS STR.  str.29 cv. 5 a30 1,A,B

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 – Kvíz (wordwall.net)

PRV- opakování probraných témat

PS STR.24-25

AJ Motalová

Učebnice str,11

PS STR.11,poslech,předložky,slovíčka

zítra psaní slovíček My dictionery str.5

AJ Korenčiaková: PS: 11; DÚ: dokončit PS: 12/7, uč. 12- čtení a práce s textem

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

 

10.11.

PRV- mapa

Mapy a plány. – Kvíz (wordwall.net)

Buzola – www.skautnet.cz | www.skautnet.sk – YouTube

čj-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Práskni krtka (wordwall.net)

VS_B Jak kobyla skončila – Kvíz (wordwall.net)

DÚ ČJ- MODRÝ PS STR.24 CV.6 doplnit vhodná slova do vět

AJ- Motalová

UČEBNICE STR.12-čtení překlad ,předložky, spelování, pracovní list

slovíčka My dictionery str.5

zítra ústní zkoušení slovíček – dům, v pátek se píší

Greg’s flat Quiz – Kvíz (wordwall.net)

HOUSE, FLAT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

House/flat – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

AJ-Korenčiaková

Abeceda- pracovní list, Den Díkuvzdání- osmisměrka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

9.11.

ČJ- procvičování vyjmenovaných slova

zítra diktát z PS MODRÝ Z  CV.2. STR.23

bez dú

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

M- slovní úlohy, zápis

PS str. 28 cv.1,2,3,4

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Písemné sčítání dvojciferných čísel (websnadno.cz)

Písemné odčítání dvojciferných čísel (websnadno.cz)

HV- zápis not

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Noty a pomlky základní – Spojte odpovídající (wordwall.net)

sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

8.11.

ČJ- příprava na test z čj – zítra

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

STAVBA SLOVA – ROZŘAZOVÁNÍ I. – Třídění skupin (wordwall.net)

MODRÝ PS  STR.22 CV.21,1STR.23-CELÁ

ve středu diktát z PS MODRÝ Z  CV.2. STR.23

PS vyjmenovaná slova po B- procvičování

čtení na pokračování Mikeš

M- procvičování

DÚ PS STR. 27 CV.3,4,5

Násobilková tabulka – Označený diagram (wordwall.net)

Stovková tabulka: Kam patří zadaná čísla? – Označený diagram (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

prv – práce s mapou a kompasem

učebnice str.19

nakreslit značky do sešitu- malého

Doplň legendu ke značkám na mapě – Spojte odpovídající (wordwall.net)

příští týden sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

 

 

5.11.

M-procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení

násobení – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem – Třídění skupin (wordwall.net)

Čj-písanka str.16

čtení s porozuměním Mikeš

AJ MOTALOVÁ  PŘEDLOŽKY ON,IN,

Předložky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

příští týden sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

Aj Korenčiaková:  Čtení a práce s textem The Dragon Crown, Prosím naučit se předložky (on, in, under, behind, by)

 

4.11.G-POLOPŘÍMKY

DÚ PS STR.15-RÝSOVÁNÍ POLOPŘÍMEK

Polopřímky navzájem opačné, Geometrie 3. ročník, strana 24, cvičení 1 – YouTube

Polopřímky, Geometrie 3. ročník, strana 22, úvod – YouTube

GEOMETRIE – Spojte odpovídající (wordwall.net)

POLOPŘÍMKY Jsou zápisy pravdivé? – Kvíz (wordwall.net)

Geometrie – procvičování – Kvíz (wordwall.net)

AJ-Motalová  PŘEDLOŽKY

poslech str.10,PS STR.CV 3,opakování slovní zásoby

My house – Označený diagram (wordwall.net)

Předložky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – Kvíz (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

Aj- Korenčiaková: str. 11 píseň, předložky- procvičování, zítra si slovní zásobu ze str. 11 přepíšeme do sešitů, také s výslovnosti.

Den Díkuvzdání- slovní zásoba (pumpkin pie, turkey, stuffing, atd). Posívejte se za domácí úkol ještě jednou doma na písničku:

Thanksgiving & Autumn Songs for Kids🌽Thanksgiving Feast🌽Kids Turkey Songs by The Learning Station

RV-orientační mapa, topografické značky

Co najdeš na mapě? – Označený diagram (wordwall.net)

Značky – Otáčet dlaždice (wordwall.net)

Směrová růžice – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ- učebnice str.74-75

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná k: (websnadno.cz)

 

3.11.

AJ-Motalová

ZÍTRA minitest  i cant…..

CAN/CAN’T – Kvíz (wordwall.net)

My house – Spojte odpovídající (wordwall.net)

MY HOME – Kvíz (wordwall.net)

My house – Označený diagram (wordwall.net)

napsat slovíčka ze slovníčku-přepis- V HODINĚ

učebnice str.10

ps str.10 CV.1,2

Anglický jazyk (Korenčiaková): Prosím procvičovat slovíčka ze slovníku – My house

ČJ- VYJMENOVANÁ SLOVA PO B- procvičování

Vyjmenovaná slova po B – Pravda nebo lež (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Chybějící slovo (wordwall.net)

Šibenice – vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B (skolakov.eu)

VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

PŘÍPRAVA NA TEST PŘÍSTÍ TÝDEN ÚTERÝ

KOŘEN SLOVA – Slova příbuzná – Letadlo (wordwall.net)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Příbuzná slova – Kvíz (wordwall.net)

PRV-pl orientace v krajině

Školákov – Prvouka – Orientace v krajině (skolakov.eu)

Směrová družice – Označený diagram (wordwall.net)

Mapové značky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Topografické značky – pexeso – Shodné dvojice (wordwall.net)

každou středu na MS Teams úkol 2 dny

 

2.11.

Pracovní list vyjmenovaná slova po B

Abeceda

Online řešení úloh: Seřaď slova od A do Ž 1 (gramar.in)

Řadíme podle ABECEDY (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po Z (websnadno.cz)

Roztřiď slova – kořen, příbuznost – Třídění skupin (wordwall.net)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

 

M- ps str.26

zítra test z matematiky

DÚ- příprava na písemnou práci

Příklady se závorkou (websnadno.cz)

Slovní úlohy do 100 (websnadno.cz)

Sčítání dvojciferných čísel s přechodem zpaměti (websnadno.cz)

HV-

Noty a pomlky – Kvíz (wordwall.net)

Noty 1 – Práskni krtka (wordwall.net)

1.11.

Prv-orientace v krajině

orientace v krajině – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Světové strany – růžice – Označený diagram (wordwall.net)

PRV3 – Světové strany – Kvíz (wordwall.net)

ORIENTACE V KRAJINĚ – YouTube–video

Učebnice str.18

Ps str-22

Nakreslit do sešitu  růžici + světové strany učebnice str.18

ČJ-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Náhodné kolo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Pravda nebo lež (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Práskni krtka (wordwall.net)

PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV

Šibenice – vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

ČTENÍ MIKEŠ

M-PS STR.25

dú-příprava na test

Příprava na písemnou práci- ve středu

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ – Kvíz (wordwall.net)

Písemné odčítání – Kvíz (wordwall.net)

Násobilka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – přímka, úsečka, bod – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Přímka, polopřímka, úsečka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Základy geometrie – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Počítání se ZÁVORKAMI – Kvíz (wordwall.net)

Počítání se závorkami do 100 bez přechodu – Náhodné kolo (wordwall.net)

26.10.

ČJ-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Antonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Synonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M- MALÝ PRACOVNÍ SEŠIT TESTÍKY DO STR.7

NÁSOBENÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

násobení – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Násobení – Práskni krtka (wordwall.net)

po prázdninách test – ne v pondělí –  sčítání odčítání, násobení dělení, rýsování

HV-

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Hudební nástroje – Třídění skupin (wordwall.net)

Středa večerní čtení dobrovolné 19 30

DRUŽINA V ZŠ SPOJENCŮ-INFO NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

objednávky knih KMČ do 15.11.

25.10.

26.10.

 třídnická hodina ,děti mají konec vyučování v 13 30.

Prvouka- Vznik Československa (28. října 1918) – YouTube

Pavel Koutský: 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

22.10.

M-slovní úlohy

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

AJ-Motalová

To be, to have – positive – Kvíz (wordwall.net)

Animals can/ can‘ t – Třídění skupin (wordwall.net)

Quiz – can / can’t – Kvíz (wordwall.net)

CAN CAN NOT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenčiaková): Povídali jsme si ,jak slaví Halloween v Anglii. Viděli jsem video Halloween In Britain, posílam link: https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE&t=26s

Děkuji za vypracování online testů, o víkendu je ohodnotím.

Jestli budete mít nějaké foto na téma : Spooky Food, budu ráda, když mi je pošlete (Scary pizza, spooky sandwiches, etc).

Hezký víkend

čj-ilustrace,ilustátor

Ilustrace v dětských knihách – Spojte odpovídající (wordwall.net)

21.10.

AJ- spojená obě skupiny Motalová

čtení,překlad učebnice str.8

PS str.8 – 9

procvičování

DÚ- ps str.8 cv.6

True or False – Kvíz (wordwall.net)

Practice TO BE – Chybějící slovo (wordwall.net)

I can … – Kat (wordwall.net)

Can/can´t – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

I can … – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

m-Pracovní list násobení

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Násobilka – Prasknutí balónku (wordwall.net)

 

Čj-

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Anagram (wordwall.net)

Prv

Koloběh vody 1 – YouTube

Koloběh vody – Označený diagram (wordwall.net)

Skupenství vody – Třídění skupin (wordwall.net)

 

20.10.

PRV-VODA V KRAJINĚ

PS- str.21,učebnice str.17

Voda v krajině – Anagram (wordwall.net)

Schéma pohybu vody v krajině – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ-

Slova jednoznačná a mnohoznačná – Třídění skupin (wordwall.net)

Synonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

slova opačného významu – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ- Motalová PS STR.8,UČEBNICE7

NA TEAMS ÚKOL 2 DNY

Chit chat 2 U1 Sports time – Kat (wordwall.net)

Sports time! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

I can … – Kat (wordwall.net)

AJ (Korenčiaková): čtení a práce s textem str. 9, slovní hra „Chestnut Game“

M- GEOMETRIE TĚLESA

DÚ- geometrie str.13 cv.3

GEOMETRICKÉ TVARY A TĚLESA – Označený diagram (wordwall.net)

geometrické tvary – Najít shodu (wordwall.net)

19.10.

ČJ-dú – str.47 cv.2a -ke kružítko, zítra výběr vět jako diktát

vyprávění podle obrázků -pracovní list

seřazení slov podle abecedy

osnova příběhu

postupné seřazení příběhu

Příběh – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Letadlo (wordwall.net)

Seřaď věty ve vyprávění Aničky – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

Abeceda – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

Abeceda – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

M- učebnice str.24- určování času

Hodiny – Kvíz (wordwall.net)

DĚLENÍ – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení – Najít shodu (wordwall.net)

HV-

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Noty a nástroje – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

 

 

18.10.

M-práce v hodině-UČEBNICE str..22-23

DÚ UČEBNICE STR.22 CV.3

Hledej dvojice příkladů se stejnými výsledky – Shodné dvojice (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem – Třídění skupin (wordwall.net)

ČJ- Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Práskni krtka (wordwall.net)

práce s textem-pracovní list

čtení Mikeš

PRV- práce s mapou

Na Teams úkol-krajina 2 dny

Povrch ČR – pohoří a nížiny – Označený diagram (wordwall.net)

ČR – hory, hl. město, 3. třída – Označený diagram (wordwall.net)

STŘEDA-DOBROVOLNÉ ONLINE ČTENÍ 19 30

 

15.10.

Žádám rodiče, aby kvízy na Teams psaly děti samy, kvízy  nemohou být pak hodnoceny 

M- procvičování sčítání,odčítání ,násobení,dělení

NÁSOBENÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání dvojcifených čísel – přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ- MOTALOVÁ -procvičování slovní zásoby str.6- 7 ,učebnice, pracovní sešit  str.7.cv.4

To be – positive – Kvíz (wordwall.net)

To be – positive (czech) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

TO BE – Kvíz (wordwall.net)

sporty

Sports and free time activities – Práskni krtka (wordwall.net)

Chit chat 2 U1 Sports time – Kat (wordwall.net)

Sports – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): uč. str. 7 (sports quizz); str. 8 -čtení a práce s textem; DÚ: pořád procvičovat slovní zásobu ze slovníku a hláskování. Hezký víkend

ČJ- čtení MIKEŠ

písanka str.14

14.10.

PRVOUKA – myšlenková mapa

Využití krajiny – Třídění skupin (wordwall.net)

Povrch krajiny. – Označený diagram (wordwall.net)

M- PS str. 23

DÚ STR-23 cv.1,2

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- str modrý PS str.22 cv.1

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ –  Motalová sport uč.str.6 píseň

Oxford Chit Chat 2 Class Book – Class Audio – YouTube

PS str.7

zítra psaní slovíček sport

Sports time – true or false? – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Sports time! – find the match – Najít shodu (wordwall.net)

Sports time! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): zítra psaní slovíček sport, prosím procvičovat ze slovníku na str. 3

-píseň str. 6

 

13.10.

PRV-VYUŽITÍ KRAJINY

PS str.20,učebnice str.17

zápis do sešitu

M-tělesa, osová souměrnost Geometrie PS st.9 -11

učebnice str.12 – 14

DÚ- OSOVÁ SOUMĚRNOST str.9 cv.4

Dopravní značky – osová souměrnost – Najít shodu (wordwall.net)

Osová souměrnost – Třídění skupin (wordwall.net)

TĚLESA 2 – Pravda nebo lež (wordwall.net)

geometrická tělesa – Kvíz (wordwall.net)

Aj- Motalová sports time učebnice str.str.6

PS str.6

 • přepis slovíček ve slovníčku sporty v pátek pětiminutovka na psaní
 • AJ TEAMS DVA DNY PÍŠÍ OBĚ SKUPINY

Sports time! – – Anagram (wordwall.net)

Sports time! – quiz – Kvíz (wordwall.net)

Sports time – true or false? – Pravda nebo lež (wordwall.net)

AJ Korenčiaková – uč. str. 6, Sports; PS str. 6

Můžete si kliknout na linky, které dala paní učitelka Motalová k tématu Sports time a procvičovat (dobrovolné, doporučené).

Prosím vypracujte test v MS teams do konce týdne ode mne, abychom si vyzkoušeli zda nám všechno funguje.

ČJ- PS STR.21

řazení podle abecedy

 

12.11.

ČJ-STR.46 cv.3

DÚ-str.46 cv. 3 b-zítra  diktát

slova nadřazená,podřazená

modrý PS str.20

Slova nadřazená a podřazená – Třídění skupin (wordwall.net)

Slova nadřazená – podřazená – Spojte odpovídající (wordwall.net)

SLOVA NADŘAZENÁ – PODŘAZENÁ – Třídění skupin (wordwall.net)

Teams čj 1 den

upozornění-kvízy na Teams jsou známkované

V úterý povinná schůzka všech dětí na Teams večerní čtení v 20 hod

M- PS str.22

ústně učebnice str.17

Násobení a dělení 2,3,4,5 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení 6,7,8 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

 

11.10.

M- učebnice str. 17-19

procvičování násobení a dělení

Násobení a dělení 8 – Najít shodu (wordwall.net)

násobení/dělení – Zrušit míchání (wordwall.net)

na TEAMS MATEMATIKA 1 DEN

ČJ- učebnice str. 21 souhlásky na konci slova   cv.1

přepis -cv 1  b,p,d,t,ď,ť

PÁROVÉ SOUHLÁSKY (28 slov) – Kvíz (wordwall.net)

Párové souhlásky – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Párové souhlásky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

PRV- povrch ČR učebnice str.21

čtení Mikeš

písanka str. 13

MODRÁSEK STR.19 cv.3

DÚ MODRÁSEK STR.19 cv.4,5

Prvouka: Povrch České republiky – YouTube

Využití krajiny – YouTube

 

V úterý povinná schůzka všech dětí na Teams večerní čtení v 20 hod

 

8.10.

M učebnice str.12 – 16 -ústní procvičování násobení

Malá násobilka (střední) – online Pexeso (umimematiku.cz)

Násobilka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

násobilka – Najít shodu (wordwall.net)

ČJ-čtení Mikeš, procvičování probraného učiva

KDO NEMÁ MIKEŠE,PROSÍM SEHNAT

AJ- MOTALOVÁ psaní slovíček ,čtení, na příští týdne středu naučit básničku z pracovního sešitu

My little bed….

poslech,hláskování

sloveso být

Sloveso být – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso BÝT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso být (kladná věta) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso být (oznamovací způsob) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ-Korenčiaková: opakování slovní zásoby- hudební nástroje, link na učebnici na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs

stihli jsme ještě zpívat písničku a učit se dny v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Hezký víkend!

7.10.

M-Velký Matýsek str.20-21

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 – Náhodné kolo (wordwall.net)

PRV- práce s mapou

POVRCH ČR – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ- čtení Mikeš 3.kapitola

modrý PS STR.17 – 18

DÚ modrý PSstr.17 cv.1 oprav popletené  věty a napiš

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

AJ Motalová-zítra psaní slovíček

PS  str.5.cv 6

uč str.4-poslech

Oxford Chit Chat 2 Class Book – Class Audio – YouTube

Music time! – Kvíz (wordwall.net)

Chit Chat 1 Unit 0 – Music Time (word order) – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Music time! – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Starter unit: Superstars – – Kvíz (wordwall.net)

Aj Korenčiaková: PS: strana 5 vypracovaná ve škole, žáci dostali slovníčky, prosím naučit se slovní zásobu Music(také písmem), paní učitelka Motalová sdílela linky na hezká cvičení, můžete si je zkoušet (dobrovolné).

 

6.10.

PRV-PS STR.19

KRAJINOU DOMOVA timelapse 4K – YouTube

4K Sněžka 4K – YouTube

 DÚ – M – MS Teams -ščítání,odčítání -1 den

geometrie PS str. 8

Porovnávání úseček, shodné úsečky, Geometrie 3.ročník, strana 10, cvičení 1 – YouTube

Násobení a dělení 9 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

důležité pravidelné procvičování násobení a dělení

ČJ.

AJ Motalová- psaní slovíček ve slovníčku MY DICTIONARY 2- v pátek zkoušení slovíček- hudební nástroje-psaná forma

AJ Korenčiaková: Hudební nástroje, procvičovat, prosím, slovíčka (violin, guitar, drum), PS- celá strana 4

Ps- str.4,učebnice str.4

VV- podzimní vitáž

 

5.10.

ČJ -učebnice str.32 cv.2-přepsat a označit kořen slova

Stavba slova (skolakov.eu)

STAVBA SLOVA (websnadno.cz)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

zítra opakovací test z 2.třídy

-popis pohádkové postavy

slova souznačná, opačná

pracovní sešit modrý str.15-16

SLOVA SOUZNAČNÁ – podstatná jména (websnadno.cz)

SLOVA SOUZNAČNÁ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

antonyma – slova opačná – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M- velký Matýsek str.18-19

DÚ STR.19  CV.3,4,5 SLOVNÍ ÚLOHY

 

 

4.10.

M-velký Matýsek str.17

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Spojte odpovídající (wordwall.net)

opakování sčítání dvojciferných čísel – Prasknutí balónku (wordwall.net)

ČJ- slova příbuzná

Slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

Která slova jsou příbuzná? – Třídění skupin (wordwall.net)

DÚ- modrý pracovní sešit  str.14,cv.3 nepřepisovat, doplnit

učebnice str.32-33

písanka str.12-13

společné čtení -Mikeš, kdo nemá, doplnit

PRV-JSME EVROPANÉ

SOUSEDNÍ STÁTY ČR / HISTORICKÉ HRANICE ČR – Dokument pro děti / Vlastivěda 5.třída ZŠ / Zeměpis – YouTube

PS STR.18

 

1.10.

Zaokrouhlování na desítky – – Kvíz (wordwall.net)

Zaokrouhlování čísel – Kvíz (wordwall.net)

M-velký Matýsek str.16

procvičování násobení  a dělení

Na Teams matematika-násobení dělení 2 dny

AJ-Motalová- spelování slov, slovní zásoba, správné přepisování slovíček

ČJ- čtení s porozuměním

od pondělí mimočítanková četba kniha Kocour Mikeš-přinést

Prosím o založení malého notýsku úkolníčku, aby se děti učily zapisovat úkoly

30.9

M-VELKÝ MATÝSEK STR.15

LICHÁ SUDÁ ČÍSLA

důležité denně procvičovat násobení dělení, písemné sčítání odčítání

Sudá a lichá čísla – Třídění skupin (wordwall.net)

Sudá a lichá čísla – Práskni krtka (wordwall.net)

SUDÁ A LICHÁ ČÍSLA – Třídění skupin (wordwall.net)

PRV- ps str.16-17

AJ- MOTALOVÁ dokončení pracovního sešitu

str.60

spelování slov,abeceda

Speling – Kvíz (wordwall.net)

Speling – Práskni krtka (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): Prosím procvičovat abecedu. Vědět vyhláskovat své příjmení: How do you spell your surname?

OD.1.10. AJ Motalová  oranžová knížka a pracovní sešit

ČJ -psaní příběhu podle obrázků

dú písanka str.11

Na Teams AJ – pro druhou skupinu dobrovolná

29.9.

PRV pracovní sešit str.14-15

Památky Prahy – YouTube

ČJ- ps modrý str.11

Roztřiď slova – kořen, příbuznost – Třídění skupin (wordwall.net)

Stavba slova (skolakov.eu)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

AJ-MOTALOVÁ dú ps str.58 druhý  obrázek

Osoby anglicky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

dny v týdnu ANGLICKY – Kvíz (wordwall.net)

Měsíce – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Months in year – Anagram (wordwall.net)

abeceda,měsíce

Aj- Korenčiaková: Procvičování abecedy, poslech písničky, Prosím procvičovat vyhláskování jména. How do you spell your name? P-E-T-E-R

M- PS GEOMETRIE STR.5-7

dú geometrie str.7 e,f

OD.1.10. AJ Motalová  oranžová knížka a pracovní sešit

středa 29.9. školení MS TEAMS 18 30 pro rodiče

 

 

24.9.

AJ (Korenčiaková): Dobrý den, omlouvám se, že poskytuji informace až teď, v pátek jsme začali s abecedou. Zatím jen úvod. Dělali jsme cvičení pro tvorbu Alphabet Poster, na každé písmenko jsme napsali slovo. Doma, prosím, dokončit po písmeno P.

Také, prosím, budeme už používat oranžovou knížku a pracovní sešit. Hezký zbytek dne.

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

školní družina od 7 – 16h pro nutné případy, nevaří se

M- GEOMETRIE  ps str.3,4

procvičovat násobení dělení

písemné sčítání a odčítání

čj- vypravování, připomenutí sv.Václav

procvičovat hlasité čtení

AJ- MOTALOVÁ – dny v týdnu naučit

                                  měsíce- naučit – učebnice str.63,PS 58

OD.1.10. AJ  oranžová knížka a pracovní sešit

středa 29.9. školení MS TEAMS 18 30 pro rodiče

 

23.9.

M-Matýsek str.13-14

procvičovat písemné sčítání a odčítání

PRV PS str. Domov,Čr str 13

AJ-  MOTALOVÁ Abeceda PS str 56- 57

AJ-Korenčiaková: Na příští hodině si napíšeme krátkou písemku, procvičovat otázky a odpovědi v PS: 60/B (1,2,7,8,10), ústně a také písmem, prosím. Začali jsme s novou učebnicí, str. 2,3 (čtení a poslech).

PŘÍŠTÍ TÝDEN STŘEDA ZKOUŠENÍ abecedy-mají nalepeno v sešitě

English Alphabet Pronunciation – Alphabet (ABC) Pronunciation – YouTube

Spellings: correct choose the correct spelling – Práskni krtka (wordwall.net)

Hláskování slov (skolasnadhledem.cz)

ČJ-dú písanka str.10

procvičování  párových souhlásek

PL-SVATÝ VÁCLAV

zítra s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

22.9.

PRV-PS str. 10-13

místo kde žijeme

ČJ- ps modrý str.10

párové souhlásky

AJ-Motalová -opakování a procvičování slovní zásoby, abeceda

AJ-Korenčiaková

Podzim, slovní zásoba, brainstorming (leaves, windy, fly a kite, short days, chestnuts, etc.), podzimní báseň, žáci se můžou přihlásit recitovat báseň

M-ps str.11,12

Dú str.12 cv.3,4

VV- pouštění draka

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

21.9.

ČJ-modrý PS  str.5,6,7,8,9

DÚ- z modrého PS cv.13 str.6- doplnit písmena

ze stejného cvičení bude zítra diktát

M- procvičování násobení a dělení

Velký Matýsek str.9

procvičovat písemné sčítání a odčítání

-HV -opakování písní, Kdyby byl Bavorov kánon

příští týden test délky not ,notová osnova

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

20.9.

M- násobení ,dělení

 • pravidelně procvičovat násobení a dělení

DÚ-VELKÝ MATÝSEK STR.9 CV.3,4,5

zítra pětiminutovka sčítání, odčítání pod sebou

PRV-MYŠLENKOVÁ MAPA -cesta do školy

PS. str.9

ČJ-písanka str.9

-ústně čj učebnice str.15.cv4 a,str.16 cv 4 b

-modrý PS  str.3-4  celá

-čítanka -do pátku si vybrat jednu báseň ze str.3,

slova nadřazená ,podřazená,slabiky

 • čtení čítanka
 • důležité domácí hlasité čtení

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

17.9.

M-pracovní list-jednotky délky, výpočet, porovnávání

procvičování násobení a dělení

AJ-Motalová Popis pokoje, vazba There is/are.

PS STR. 54 -55

THERE IS THERE ARE – Kvíz (wordwall.net)

There is / There are – Třídění skupin (wordwall.net)

ČJ -Čtení s porozuměním

procvičovat hlasité čtení

20.9.-21.9. Srdíčkové dny

Anglický jazyk (Korenčiaková) 13.9.-17.9. 

Dobrý den,

tento týden jsme na angličtině popisovali svojí třídu a svůj pokoj (There are books, there is a bed, there are planes, atď).
Dále jsme procvičovali otázky s tázacím zájmenem How many? e.i. How many books are there?
V pracovním sešite jsme udělali str. 55, a str. 60 (A, B- musíme ještě dokončit).
DÚ: PS. str. 58 (první obrázek) 

16.9.

M- geometrie PS Matýsek str.1-2

PRV-PS  CHODEC str..8

ČJ- práce s textem

DÚ PÍSANKA STR..8

Aj Motalová  PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování)

 zítra s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

 

 

15.9.

PRV- jak se k sobě chováme

PS STR. 6

ČJ-Modrásek str.ctr.2 cv.4

určování podstatných jmen a sloves

M- PS STR.8

pravidelně procvičovat násobení a dělení

Dú PS str.8 cv.1,2

AJ Motalová

PS str.52 celá

otázky, odpovědi

aKorenčiaková

PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování):  How many books are there? There are five books.

PS: s. 54/4

 

14.9.
PRVM- násobení ,dělení PS str..6-7

procvičovat doma násobení a dělení

ČJ-učebnice str.9-vyprávění podle obrázků

PÍSANKA STR.7

čtení čítanka

pohádkový kvíz

DÚ-k zadaným slovům  napsat slova podřazená ,ke každému 7 slov

slova STROM,NÁBYTEK,AKTROVKA,JÍDLO

párové souhlásky uvnitř slova-procvičování

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

15.9.focení- KDO NECHCE FOTO,NAPÍŠE

 

 

13.9

M-velký Matýsek str. 5 dokončení

Dú str. 6 cv.1,2

Čj- písanka str.6

modrý PS- STR-2 cv.3

přepis  učebnice str.10 písničky u ohýnku 4 věty

PL- JAK SE KOCOURKOVŠTÍ STARALI O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRV- cesta do školy ps str.7 učebnice str.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla do MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

10.9.

ČJ- písanka str.5

čtení s porozuměním

vyhledávání sloves PL

M- velký Matýsek str.5.cv.1,2

doma procvičovat sčítání, odčítání pod sebou

AJ-opakování slovní zásoby,členy a,an

Anglický jazyk (Korenčiaková) 6.9.- 10.9. 
Dobrý den,
tento týden jsme opakovali základní seznamovací otázky (What´s your name? How old are you? Where are you from?) pomocí slovní hry.
Taká jsme se seznámili s novými spolužáky v naši skupině.
V pracovním sešite jsme začali lekci Favourite things, prosím procvičovat slovní zásobu (keyboard, doll, atd).
Zopakovali jsme vazbu There is/ are.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

9.9.

M- dú velký Matýsek str.4 cv.4,5

str. 4 -celá

ČJ- slova protikladná, souznačná ,pracovní list

modrý PS str.1 cv.2

PRV – slušné chování

AJ-str.50

s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

8.9.

Prvouka- opakování  z 2. třídy

stromy, plody, listy-vyhledávání, přikládání kartiček

Čj- DÚ – PÍSANKA STR.4

 • učebnice čj str.8 cv.1,2-ústně
 • přepis str.8 cv.2- 5 vět

M- učebnice.3,PS Matýsek str.3-slovní úlohy

AJ-opakování slovní zásoby

PS str.48 – 49

kdo nemá  PS z Aj MODRÝ Z LOŇSKÉHO ROKU-DONÉST

VV- vzpomínky na prázdniny

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

7.9.

– na VV přinést hadřík na otírání rukou např. starý ručník

 • ÚKOL NA TEAMS-časově ohraničen
 • zatím v čj 2.B nové týmy budou

ČJ- modrý sešit.1 cv.1

čtení – čítanka str.4-6

M- Matýsek  počítáme do 100 str.2

procvičování násobení a dělení do 5

DÚ STR. 2 CV.5,6

HV- opakování hudební teorie

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

6.9.

-kontrola přístupu na MS Teams -pokud nejde  hned hlásit TU

M Matýsek PS počítáme do 100    str.2

písanka  č.1 str.3

práce s textem- pracovní list

poslán  mail ohledně PS

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

 

3.9.

Od pondělí se děti učí podle rozvrhu (děti dostaly)

 • konec vyučování podle rozvrhu
 • Přinést kufříky s VV + čtvrtky+ barevné papíry
 • Kdo nedodal evidenční list-dodat
 • Sběr papíru 14. až 16.9.
 • dětem byly rozdány katalogy knih-objednávky do 13.9.
 • od pondělí funguje ranní družina

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

 2.9.

3.9.- vyučování končí v 11. 40 (třídnické hodiny) + plavání

s sebou na plavání plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

-obalit poslané učebnice

– 3.9.přinést vyplněný a podepsaný evidenční list

-kdo z dětí neměl obaly na sešity – dodat

– v pondělí přinést kufřík i s věcmi na VV a PČ

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

30.8.

 

1.9. doplnit údaje v ŽK str.1-ŽK dostanou ve středu

 

ŽK bude v průhledném obalu

-veškeré změny– bydliště ,tlf, pojišťovna atd. ihned hlásit třídní učitelce

 

1.9. vyučování končí  po 1.vyuč. hodině – nahlásit ráno zda jde dítě na oběd 1.9.

1.9. pro nutné případy dohled dětí zajištěn

 

 1. a 3.9. vyučování končí v 11 40

na 2.9.přinést sešity, obaly, desky na geometrii, penál, přezuvky

3.9. plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice

 

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

Zkontrolujte prosím hesla do MS Tea, zda je vše funkční