III. B

17.9.

M-pracovní list-jednotky délky, výpočet, porovnávání

procvičování násobení a dělení

AJ-Motalová Popis pokoje, vazba There is/are.

PS STR. 54 -55

THERE IS THERE ARE – Kvíz (wordwall.net)

There is / There are – Třídění skupin (wordwall.net)

ČJ -Čtení s porozuměním

procvičovat hlasité čtení

20.9.-21.9. Srdíčkové dny

16.9.

M- geometrie PS Matýsek str.1-2

PRV-PS  CHODEC str..8

ČJ- práce s textem

DÚ PÍSANKA STR..8

Aj Motalová  PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování)

 zítra s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

 

 

15.9.

PRV- jak se k sobě chováme

PS STR. 6

ČJ-Modrásek str.ctr.2 cv.4

určování podstatných jmen a sloves

M- PS STR.8

pravidelně procvičovat násobení a dělení

Dú PS str.8 cv.1,2

AJ Motalová

PS str.52 celá

otázky, odpovědi

aKorenčiaková

PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování):  How many books are there? There are five books.

PS: s. 54/4

 

14.9.
PRVM- násobení ,dělení PS str..6-7

procvičovat doma násobení a dělení

ČJ-učebnice str.9-vyprávění podle obrázků

PÍSANKA STR.7

čtení čítanka

pohádkový kvíz

DÚ-k zadaným slovům  napsat slova podřazená ,ke každému 7 slov

slova STROM,NÁBYTEK,AKTROVKA,JÍDLO

párové souhlásky uvnitř slova-procvičování

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

15.9.focení- KDO NECHCE FOTO,NAPÍŠE

 

 

13.9

M-velký Matýsek str. 5 dokončení

Dú str. 6 cv.1,2

Čj- písanka str.6

modrý PS- STR-2 cv.3

přepis  učebnice str.10 písničky u ohýnku 4 věty

PL- JAK SE KOCOURKOVŠTÍ STARALI O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRV- cesta do školy ps str.7 učebnice str.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

10.9.

ČJ- písanka str.5

čtení s porozuměním

vyhledávání sloves PL

M- velký Matýsek str.5.cv.1,2

doma procvičovat sčítání, odčítání pod sebou

AJ-opakování slovní zásoby,členy a,an

Anglický jazyk (Korenčiaková) 6.9.- 10.9. 
Dobrý den,
tento týden jsme opakovali základní seznamovací otázky (What´s your name? How old are you? Where are you from?) pomocí slovní hry.
Taká jsme se seznámili s novými spolužáky v naši skupině.
V pracovním sešite jsme začali lekci Favourite things, prosím procvičovat slovní zásobu (keyboard, doll, atd).
Zopakovali jsme vazbu There is/ are.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

9.9.

M- dú velký Matýsek str.4 cv.4,5

str. 4 -celá

ČJ- slova protikladná, souznačná ,pracovní list

modrý PS str.1 cv.2

PRV – slušné chování

AJ-str.50

s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

8.9.

Prvouka- opakování  z 2. třídy

stromy, plody, listy-vyhledávání, přikládání kartiček

Čj- DÚ – PÍSANKA STR.4

 • učebnice čj str.8 cv.1,2-ústně
 • přepis str.8 cv.2- 5 vět

M- učebnice.3,PS Matýsek str.3-slovní úlohy

AJ-opakování slovní zásoby

PS str.48 – 49

kdo nemá  PS z Aj MODRÝ Z LOŇSKÉHO ROKU-DONÉST

VV- vzpomínky na prázdniny

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

7.9.

– na VV přinést hadřík na otírání rukou např. starý ručník

 • ÚKOL NA TEAMS-časově ohraničen
 • zatím v čj 2.B nové týmy budou

ČJ- modrý sešit.1 cv.1

čtení – čítanka str.4-6

M- Matýsek  počítáme do 100 str.2

procvičování násobení a dělení do 5

DÚ STR. 2 CV.5,6

HV- opakování hudební teorie

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

6.9.

-kontrola přístupu na Teams -pokud nejde  hned hlásit TU

M Matýsek PS počítáme do 100    str.2

písanka  č.1 str.3

práce s textem- pracovní list

poslán  mail ohledně PS

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

 

3.9.

Od pondělí se děti učí podle rozvrhu (děti dostaly)

 • konec vyučování podle rozvrhu
 • Přinést kufříky s VV + čtvrtky+ barevné papíry
 • Kdo nedodal evidenční list-dodat
 • Sběr papíru 14. až 16.9.
 • dětem byly rozdány katalogy knih-objednávky do 13.9.
 • od pondělí funguje ranní družina

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

 2.9.

3.9.- vyučování končí v 11. 40 (třídnické hodiny) + plavání

s sebou na plavání plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

-obalit poslané učebnice

– 3.9.přinést vyplněný a podepsaný evidenční list

-kdo z dětí neměl obaly na sešity – dodat

– v pondělí přinést kufřík i s věcmi na VV a PČ

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

30.8.

 

1.9. doplnit údaje v ŽK str.1-ŽK dostanou ve středu

 

ŽK bude v průhledném obalu

-veškeré změny– bydliště ,tlf, pojišťovna atd. ihned hlásit třídní učitelce

 

1.9. vyučování končí  po 1.vyuč. hodině – nahlásit ráno zda jde dítě na oběd 1.9.

1.9. pro nutné případy dohled dětí zajištěn

 

 1. a 3.9. vyučování končí v 11 40

na 2.9.přinést sešity, obaly, desky na geometrii, penál, přezuvky

3.9. plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice

 

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

Zkontrolujte prosím hesla, zda je vše funkční