III. B

Vítám Vás na stránkách třídy 3.B.

Zde najdete informace o učivu, domácích úkolech a třídních akcích.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve školním roce 2022/23.

Vaše třídní učitelka Iva Frauenterková


 

 

 

30.1.2023

ČJ– procvičování slovních druhů

 • PS str. 6/ cv. 3,4,5

PRV– práce ve dvojicích- obchod

AJ(LAD) –psaní srovnávacího testu z prvního pololetí 3. třídy, opakování nemocí

– dnes není
– AJ(LAD) procvičovat psaní slovíček -nábytek (drawer, sofa, picture, cupboard,…)

INFO:

 • zítra si děti donesou desky na vysvědčení+ ŽK- budeme dělat sebehodnocení
 • končíme normálně v 11:40
 • od středy 1.2. platí nový rozvrh- máme TV- děti si donesou cvičební úbor a obuv do tělocvičny
 • pátek- 3.2. pololetní prázdniny
 • od 6.1.-10.1.- jarní prázdniny- pro nutné případy funguje družina- info na webu školy

30.1.2023 AJ – Zikmundová

dnes děti dostanou pracovní list, za domácí úkol si vyplní jeho 1. část, přepíší si názvy obchodů a nová slovíčka si zapíší do slovníčku.

Dávejte prosím dětem tyto pracovní listy do desek, aby se jim neztratily.

Opět opakujeme předložky , nyní k nim přidáme opposite ( naproti). Děti se učí popsat jednoduchý plánek města a říct co kde je . Uč. str. 20

 


27.1.2023

AJ – Zikmundová, psaní malého testu, opakování slovní zásoby, tvorba vět. Seznamujeme se s novou slovní zásobou, slovíčka 4. lekce, pracujeme v PS str. 20/1

děti si zapíší slovíčka do slovníčku. V pondělí budeme znovu stejná slovíčka opakovat a pracovat s nimi.

M– geometrie- vzájemná poloha přímek

 • PS str. 21/ 5,6,7+ str. 23/1A,B ( str. 22 jsme vynechali)

AJ(LAD)– psaní desetiminutovky

 •  opakování látky 3. ročníku – slovíčka, tvorba vět

na pondělí 30.1.

 • M- PS str. 44/ cv. 5- dokončit
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 2

INFO

  • mimořádně plaveme i v pondělí 30.1.!!!!!
  • příští týden si děti donesou sáček s cvičebním úborem do tělocvičny- cvičíme už ve středu 1.2.
  • v úterý 4. hodinu budeme rozdávat vysvědčení- výuka bude končit normálně v 11:40
  • i když v pondělí není matematika, děti donesou DÚ v PS ke kontrole

 


26.1.2023

ČJ– přídavná jména

 • opakování vyjmenovaných slov- PS myš- str. 12/ c,d- společná kontrola
 • Uč. str. 58- celá – ústně+ zdůvodnění
 • vymýšlení vhodných přídavných jmen k obrázkům
 • PS str. 6/ cv. 1

M– převody jednotek času

 • test- jednotky
 • PS str. 44/ 4,5,6+ str. 48/ cv. 3- dokončení
 • kontrola DÚ

DÚ- na pondělí 30.1.

 • M- PS str. 44/ cv. 5- dokončit
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 2

INFO:

 • dnes děti dostaly nový rozvrh- bude platit od středy 1.2. ( nemocní dostanou příští týden)
 • zítra je plavání
 • mimořádně plaveme i v pondělí 30.1.!!!!!
 • příští týden si děti donesou sáček s cvičebním úborem do tělocvičny- cvičíme už ve středu 1.2.
 • v úterý 4. hodinu budeme rozdávat vysvědčení- výuka bude končit normálně v 11:40
 • i když v pondělí není matematika, děti donesou DÚ v PS ke kontrole

25.1.2023

AJ -Zikmundová : s dětmi opakujeme sporty, měli by umět říct i zapsat všechny sporty, které mají na pracovním listě. Spojení I can, I can´t např. I can play tennis, I can´t play tennis

trénujte s dětmi průběžně hláskování slov a dohlédněte, prosím, aby měly děti na každou hodinu krom učebnice, pracovního sešitu i slovníček. Dětem budu i nadále dávat pracovní listy, slovíčka si budou zapisovat do slovníčku a průběžně z nich budu zkoušet.

V pátek test na předložky a na jednoduché věty. Vše jsme procvičili v hodině.

ČJ– podstatná jména

 • diktát- PS myš- 13/ 3a
 • určování slovních druhů ve větě
 • uč. str. 57/cv. 10- do školního sešitu- 1. a 2. řádek
 • opakování řazení slov podle abecedy
 • čítanka- str. 94-96
 • písanka- str. 4

M– jednotky času

 • opakování všech fyzikálních veličin a jednotek- zítra test
 • PS str. 44/ cv. 1,3,2

PRV– Svět kolem nás

 • PS str. 27+ str. 33- celá

AJ(LAD) opakování slovní zásoby

 • každý pátek budeme psát desetiminutovky na slovíčka, začínáme od 27.1. (téma: předložky + nemoci)

 

 • ČJ- uč. str. 57/ cv. 10- 3. a 4. řádek- do domácího sešitu
 • M- PS str. 44/ cv. 2- dodělat

26.1.- sběr papíru

27.1. plavání

30.1.- pondělí- plavání 2. a 3. vyuč. hodina- mimořádná lekce za ředitelské volno 18.11.


24.1.2023

ČJ- podstatná jména

 • uč. str. 57/ cv.8- ústně
 • PS str. 5/ cv. 10,11
 • čítanka str. 90-91
 • Písanka str. 3- celá

M– jednotky rychlosti

 • uč. str. 58/ 2- ústně
 • PS str. 43/ cv. 4,5,6

 • ČJ- PS str. 5/ cv. 12
 • M- PS str. 48/ cv. 4

23.1.2022

ČJ– podstatná jména

 • PS myš-str. 12/ cv. 2a
 • uč. str. 56/ cv. 5,6 
 • PS str. 4/ cv. 7,8+ str. 5/ cv. 9

M– teplota

 • opakování jednotek délky, objemu,hmotnosti, času
 • jednotky teploty- uč. str. 58/ cv. 1
 • PS str. 42/ cv. 7+43/1,2,3

PRV– Svět kolem nás

 • uč. str.24
 • zápis do sovičkového sešitu- uč. str. 24-modrá tabulka

AJ – Zikmundová 

s dětmi opakujeme slovní zásobu zdraví, předměty ve třídě spelování slov

Dú: procvičit spelování slov, abecedu – v  pátek bude diktát na slova, která budou spelovaná ( cca 6 slov)

AJ(LAD)

opakování slovní zásoby zdraví, předměty ve třídě, I like/don’t like, hláskování, předložky

DÚ: procvičit hláskování/ abecedu – v  pátek diktát z( cca 6 slov)

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 56/ cv. 7+ podtrhnout vlastní jména osobní
 • M- do domácího sešitu-uč. str. 55/ cv.2

20.1.2023

AJ Zikmundová

procvičujeme a opakujeme předložky, ( in, in front of, behind, under, at)

Děti budou mít od 2. pololetí zavedený slovníček kam si budou zapisovat slovíčka.

Ve 2. pololetí budou pravidelně zkoušena slovíčka, buď formou diktátu nebo doplnění chybějících písmen do slov, která by děti už měly znát.

Prosím dohlédněte, aby na každou hodinu měly děti jak učebnici, tak pracovní sešit a také slovníček. Slovníček prosím linkovaný sešit forma A5.

 

M– geometrie

 • vzájemná poloha přímek
 • rovnoběžky, různoběžky a kolmice- umět narýsovat- rovnoběžky zatím rýsujeme pouze na tečkovaný papír, kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
 • uč. str.29
 • PS str. 19/2A,B,C+str. 20/ cv. 3

AJ(LAD)- opakování slovíček, pracovní list

 

 • geometrie- PS str. 19/ cv. 1/A,B- donést v pátek 27.1.

V pondělí 3. vyuč. hodinu máme v tělocvičně varietní vystoupení- hrazeno z OPJAK, nic nevybíráme. Děti nemusí mít v tento den čítanku a písanku.


19.1.2023

ČJ– podstatná jména

 • určování slovních druhů ve větě- na tabuli
 • opakování pořadí slovních druhů
 • uč. str. 55/2- ústně+ str. 56/3- na tabuli
 • PS myš- str. 11/ 1c,d
 • PS- 2. díl- str. 3/ cv. 2- dokončení+ cv. 3
 •                    str. 4/ cv.5,6

M- jednotky času

 • procvičování- písemné sčítání a odčítání+ zkouška
 • uč. str. 57- cv. 2- ústně
 • PS str. 42/ cv. 4,5,6+ str. 48/ cv. 3- 1. okénko

 • ČJ- PS str./ cv. 4
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 51/ cv. 3/a-f- neděláme zápis ani odpověď, zapíšeme pouze: např. A) 12.5=60…..takto vznikne 6 příkladů
 • Děti mají v čtenářském deníku zapsány další termíny, kdy se bude deník odevzdávat- nejbližší termín je 13.2. 

18.1.2023

ČJ– podstatná jména

 • opakování pořadí slovních druhů
 • číslování slovních druhů ve větě
 • interaktivní cvičení na tabuli
 • uč. str. 55/1- ústně
 • PS str. 2/ cv. 3+ str. 3/ cv2/a,b
 • tiché čtení+ práce s textem- pracovní list
 • písanka str. 1,2- opakování malých a velkých písmen

M– jednotky objemu

 • test- písemné násobení
 • uč. str. 57- žluté okénko
 • PS str. 42/ 1,2,3+ str. 48/cv. 1,2

PRV– povolání

 • prezentace DÚ
 • diskuse

AJ(LAD)- tvoření vět a procvičování nemocí

 • PS str. 17/7

 • ČJ- PS myš str. 11/ b
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 50/ cv. 2

17.1.2023

ČJ- slovní druhy

 • test- vyjmenovaná slova
 • slovní druhy- zkoušení
 • určování slovních druhů ve větě
 • PS str. 2/ cv. 2
 • čítanka- str. 87-88
 • písanka str. 31- dokončení+ 32- celá. Zítra děti dostanou písanku 2. díl

M– jednotky hmotnosti

 • test- písemné násobení
 • PS str. 41/ 4,5,6+ str. 40- cv. 6
 • uč str. 56/ cv. 1,2

 • ČJ- do domácího sešitu- PS str. 3/ cv. 1
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 53/ cv. 4- celé
 • PRV– na středu 18.1.– PS str. 26- zelené okénko

 


16.1.2023

ČJ– slovní druhy

 • opakování vyjmenovaných slov po B,L,M
 • PS myš- str. 9/ cv. d- samostatná práce na známku
 • uč. str.54- cv. 1- opakování slovních druhů- umět vyjmenovat ve správném pořadí
 • PS 2. díl- str. 2/ cv.1
 • čítanka- str. 84-86- čtení podle rolí
 • písanka str. 31- 8 řádků

M– dělení mimo obor malé násobilky

 • řešení slovních úloh- PS str. 40/4,5,6
 • jednotky délky- opakování -PS str. 41/1,2,3
 • opakování písemného násobení na tabulku- zítra bude test

PRV– povolání

 • test
 • PS str. 26- modré okénko
 • diskuse o vlastnostech 

AJ(LAD)– Zápis do slovníčku –  nemoci

 • PS str. 18

 • naučit (zopakovat- někdo si dobře pamatuje z loňského roku) vyjmenovat slovní druhy ve správném pořadí- zítra budu zkoušet
 • ČJ- PS myš- str. 10/ cv.5
 • PRV– na středu 18.1.– PS str. 26- zelené okénko

13.1.2023

M– geometrie

 • vzájemná poloha přímek- rovnoběžné, různoběžné, kolmé
 • Uč. str. 27/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 18/ cv. 2- celé

AJ(LAD)- opakování členů, slovní zásoba u doktora

 

– na pondělí 16.1.

 • M- PS str. 40/2,3
 • ČJ- PS myš-9/c
 • písanka – do str. 29- dopsat, co chybí- na pondělí 16.1.
 • PRV- v pondělí – test- krajina- uč. str. 15-19
 • Na úterý 17.1.- opakovat noty- test- nota celá, půlová, čtvrťová, osminová+ notová osnova- uč. str. 8 a 19

V pondělí 16.1.- třídní schůzky od 17 hodin

PS na ČJ 1. díl už mohou děti nechat doma, dostanou 2. díl. PS- myš- stále nosíme.

 


12.1.2023

ČJ– opakování vyjmenovaných slov

 • kontrola písemné práce+ hodnocení
 • diktát- PS str. 40/ cv. 4
 • PS str. 41ú cv. 1, 3

M- dělení mimo obor malé násobilky

 • slovní úlohy- PS str. 39/4,5
 • PS str. 40/ cv. 1- výsledky vždy napíšeme nad příklady
 • kontrola DÚ

– na pondělí 16.1.

 • M- PS str. 40/2,3
 • ČJ- PS myš-9/c
 • písanka – do str. 29- dopsat, co chybí- na pondělí 16.1.
 • PRV- v pondělí – test- krajina- uč. str. 15-19
 • Na úterý 17.1.- opakovat noty- test- nota celá, půlová, čtvrťová, osminová+ notová osnova- uč. str. 8 a 19

V pondělí 16.1.- třídní schůzky od 17 hodin


11.1.2023

ČJ

 • pololetní písemná práce
 • prezentace čtenářského deníku
 • písanka str. 30- celá

M- dělení mimo obor malé násobilky

 • zhodnocení pololetní písemné práce
 • opětovné vysvětlení dělení mimo obor malé násobilky
 • PS str. 39/ cv. 2- dokončení+ cv. 3

PRV– koníčky a povolání

 • opakování k pondělnímu testu
 • uč. str. 20,21
 • zápis do sovičkového sešitu

 • M- PS str. 39/cv. 3- dokončit
 • písanka – do str. 29- dopsat, co chybí- na pondělí 16.1.
 • PRV- v pondělí – test- krajina- uč. str. 15-19
 • Na úterý 17.1.- opakovat noty- test- nota celá, půlová, čtvrťová, osminová+ notová osnova- uč. str. 8 a 19

 


10.1.2023

ČJ– opakování vyjmenovaných slov

 • opakování k pololetní práci
 • uč. str. 52/cv. 4+53/ cv. 1- ústně
 • PS str. 40- kontrola DÚ+ str. 41/ cv. 2- na známku
 • prezentace čtenářských deníků

M– pololetní písemná práce

HV

 • opakování not
 • poslech- Mozart-Kouzelná flétna
 • poslech- Vivaldi- Čtvero ročních období- Zima
 • nová píseň- Rampouch

 • písanka- dopsat, co chybí do str.29
 • ČJ- PS myš- str. 9/b
 • Na úterý 17.1.- opakovat noty- test- nota celá, půlová, čtvrťová, osminová+ notová osnova- uč. str. 8 a 19

Ve středu 11. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci z ČJ( 3. vyuč. hodina)– párové souhlásky, y,i po tvrdých a měkkých souhláskách, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B,L,M, slova příbuzná, psaní ů,ú, kořen slova, slova protikladná, řazení slov podle abecedy.

V pondělí 16. 1. 2022 se od 17 hodin konají třídní schůzky.


9.1.2023

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov po M

 • příprava k pololetnímu testu
 • uč. str. 52/ cv. 1,2,3
 • PS str. 40/1,3
 • čítanka- str. 79,80
 • písanka- str. 29-7.-13. řádek. diktát- hmyzožravec, kobylka, myčka, líska, míč, býk, mýtina

M-dělení mimo obor násobilky

 • uč. str. 54- vysvětlení
 • PS str. 39/ 1,2
 • opakování k písemné práci

PRV- co nás baví

 • opakování Krajina- k testu, který bude v pondělí 16.1.
 • uč. str. 20- čtení+ povídání- Co mě baví? Čím bych chtěl být?

AJ (LAD)- Opakování látky z předchozích lekcí

 

 • ČJ- PS str. 40/ cv. 2
 • M- uč. str. 54/ cv. 1- do domácího sešitu
 • PRV- v pondělí 16.1.- test- Krajina- uč. str. 15-19

V úterý 10. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci z M( 1. vyuč. hodina)– násobení a dělení, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 100,slovní úloha, geometrické tvary-vrcholy, strany, sousední strany, geometrická tělesa- názvy.

Ve středu 11. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci z ČJ( 3. vyuč. hodina)– párové souhlásky, y,i po tvrdých a měkkých souhláskách, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B,L,M, slova příbuzná, psaní ů,ú, kořen slova, slova protikladná, řazení slov podle abecedy.

V pondělí 16. 1. 2022 se od 17 hodin konají třídní schůzky.


6.1.2023

M– geometrie

 • PS str. 17/1b,c,d,e
 • PS str. 18/1A,B

V úterý 10. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci z M– násobení a dělení, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 100,slovní úloha, geometrické tvary-vrcholy, strany, sousední strany, geometrická tělesa- názvy.

Ve středu 11. 1. 2023 budeme psát pololetní písemnou práci z ČJ – párové souhlásky, y,i po tvrdých a měkkých souhláskách, vlastní jména, vyjmenovaná slova po B,L,M, slova příbuzná, psaní ů,ú, kořen slova, slova protikladná, řazení slov podle abecedy.

V pondělí 16. 1. 2022 se od 17 hodin konají třídní schůzky.


5.1.2023

ČJ– vyjmenovaná slova po M

 • diktát vět
 • uč. str. 51- celá- ústně
 • PS str. 39- celá
 • PS myš str. 10/ cv. 3- jen čtení

M– písemné násobení

 • rozcvička na tabulku- násobilka
 • PS str. 38/ 2,3,4,5

 • M- PS str. 38/1
 • PS- myš- str. 10/ cv4- do domácího sešitu

4.1.2023

ČJ– vyjmenovaná slova po M

 • uč. str. 50/ cv. 1,2,3- ústně
 • PS str. 38/1,3,4
 • PS- myš- str. 9/a
 • tabulka- opakování vyjmenovaných slov po B,L,M
 • čtení knihy na pokračování

M– písemné násobení

 • uč. str. 52/1,3- interaktivní cvičení
 • PS str. 37/ cv. 3,4,5

PRV– Vánoce- dokončení tématu

 • PS str. 30/ cv. 3,5+str. 32- celá

AJ (obě skupiny)- naučit nemoci (bolest krku, bolest hlavy, bolest břicha, nachlazení, Co se děje?)

 • uč. str. 14

 • ČJ- PS str. 38/2
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 52/ cv. 3- celé
 • PRV- na 9.1.- kdo nemá hotové-PS str. 29- celá
 • AJ (LAD)– test Unit 2, PS. 10-13, slovíčka, předložky, věty typu „Je tam kočka na posteli.“

3.1.2023

ČJ– vyjmenovaná slova po M

 • uč. str. 49/ cv. 1,2,3- zdůvodňování
 • PS- myš- str. 8/ b,c
 • čtení- čítanka str. 76+77
 • písanka str. 28- dokončení- pozvánka na karneval+ str. 29- 6 řádků

M– písemné násobení

 • uč. str. 52- vysvětlení
 • PS str. 36/ cv. 3,4,5+37/ cv. 2

 • ČJ- myš- str. 8/ cv. d
 • M- PS str. 37/1
 • Zítra donesou geometrii a čtenářský deník, kdo dnes neměl
 • Zítra je možné si opravit vyjmenovaná slova po M, kdo z nich dostal 5

22.12.2022

Vážení rodiče,

moc děkuji za krásné dárečky. Vám i Vašim dětem přeji krásné Vánoce a do nového roku 2023 hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Ve škole se opět setkáme v úterý 3.1.2023. Pro nutné případy je zajištěna družina- informace na webu školy.


21.12.2022

Zítra máme vánoční besídku- děti si donesou svačinu (cukroví), pití, penál, kdo nedonesl dárek do tomboly, mohou si donést i nějakou společenskou hru. Konec výuky je v 11:30, pak jdeme na oběd.


20.12.2022

Zítra bude projektový den, sejdeme se ráno ve třídě. S sebou prosím batůžek se svačinou a pití. Ukončení výuky bude během 5. vyučovací hodiny. Odchod na oběd pro naši třídu je ve 12:20, vyzvedávat lze ve 12:35hod.


19.12.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po M

 • zkoušení vyjmenovaných slov
 • uč. str. 48/8- ústně
 • PS str. 37/3
 • procvičování

M– násobení mimo rozsah malé násobilky

 • procvičování učiva na tabuli
 • kontrola hotového učiva v PS
 • PS str. 36/ cv. 3- pouze 1. a 2. sloupeček

DÚ děti odevzdají 3.1.2023

 • Geometrie- PS str. 17/ cv. 1, str. 20/cv. 1,2+ str. 21/ cv.8- děti odevzdají v úterý 3.1. i když není geometrie
 • čtenářský deník
 • prac. list- násobilka- děti, které chybí dostanou až přijdou, některým jsem poslala po spolužácích
 • Tento týden už chodíme do školy bez učení

Zítra jedeme na výlet– sraz v 7:50 před školou, v 8:00 odjezd, návrat v cca 14:00. Oběd mají děti odhlášený.

– s sebou- batůžek- pití, větší svačina, kapesné, teplé oblečení- i čepice a rukavice


16.12.2022

Dnešní zadaná práce:

Geometrie- úhel,pravý úhel

 • Zopakovat- uč. str. 25- vysvětlení+ cv. 1- ústně
 • Vysvětlit- uč. str. 26- směr svislý+ vodorovný+ vlastnosti tečkovaného papíru na rýsování+ cv. 1- ústně
 • PS str. 16/1C+ cv. 2A+B
 • Když bude čas můžou udělat str. 17/1A

Informace o akcích a výletě v příštím týdnu najdete v BAKALÁŘÍCH!

V úterý 20.12. budou v družině vánoční tvořivé dílny od 13 do 16:30 hod. Všichni jste srdečně zváni.


15.12.2022

Dnešní zadaná práce:

1.VH- ČESKÝ JAZYK- vyjmenovaná slova po M

– uč. str. 48/cv. 5- modré okénko- vysvětlit

– Uč. str. 48/cv. 6- společně ústně+ zdůvodnění+ cv. 7

-PS str. 36/ cv.5,6- společně

-Hra- PS str. 36/cv. 4

DÚ- PS- str. 36/ cv. 7,8

 

2.VH- MATEMATIKA- násobení mimo rozsah násobilky

-rozcvička- násobilka- děti mají stírací tabulku, napíší výsledek a ukáží

-uč. str. 49- žluté okénko vysvětlit jak počítat

Např. 17.4=10.4+7.4=40+28=68

Uč. str. 49/cv. 2a,b,c- děti se prostřídají u tabule

-PS str. 35/cv. 4,5- společně- zápis, výpočet, odpověď

PS str. 36/ cv. 1- 1. Sloupeček společně, 2. Samy

DÚ- PS str. 36/ cv. 2

 

3.VH- ČJ- vyjmenovaná slova po M

kartičky- děti mají kartičky s vyjmenovanými slovy po M- seřadí, jak jdou za sebou

-opakujeme nahlas společně vyjmenovaná slova po B,L,M

-uč. str. 49/ cv. 1,2

-PS str. 37/ cv. 1,2- společně

-Hra- PS str. 36/cv. 4

DÚ- Naučit vyjmenovaná slova po M- každého v pondělí vyzkouším!!!

Informace o akcích a výletě v příštím týdnu najdete v BAKALÁŘÍCH!

V úterý 20.12. budou v družině vánoční tvořivé dílny od 13 do 16:30 hod. Všichni jste srdečně zváni.


14.12.2022

Dnešní zadaná práce:

ČJ- vyjmenovaná slova po M

 • Zopakovat všechna vyjmenovaná slova- po B,L,M
 • Uč. str. cv. 3- společně ústně+ 48/ cv. 4- ústně
 • Ps str. 35/ cv. 2,3- společně
 • Hra- PS str. 36/cv.4

M-násobení mimo rozsah malé násobilky

-uč. str. 49- žluté okénko- vysvětlení

PS str. 35/ cv. 1,2- společně, cv. 3- samostatná práce

DÚ- uč. str. 49/cv. 1- nemocné děti vypracují na papír

 

ČJ- čtení + psaní

 • Nahlas přečíst v čítance str. 72-74- David a vánoční kapr+ otázky k textu
 • Písanka str. 28- pozvánku na karneval už ne

PRV- Advent+ Vánoce

 • Uč. str. 22-23
 • Ps str. 31- pokud je hotovo str. 30/3,5+6
 • DÚ- PS str. 29- celá

AJ– Vánoční projekt, slovíčka


13.12.2022

Dnešní zadaná práce:

ČJ- vyjmenovaná slova po L

-společně vyjmenovat, děti by měly mít nastříhané kartičky- skládáme, jak jdou slova za sebou

-uč. str. 47/cv. 1- vysvětlit+ cv. 2- společně ústně

-PS str. 35/cv. 1+2- společně+ následující cv.1- samostatná práce

-DÚ- PS-MYŠ- str.8/1a

 

M-řešení slovních úloh

 • PS str. 34- dokončit
 • Pokud bude čas- procvičovat násobilku na skolakov.com
 • Popř. je možné začít str.35- je nutné dětem vysvětlit postup u cv. 1
 • DÚ- jestliže někdo nedokončí v hodině- dodělá doma

ČJ- čtení+ psaní

-čítanka str. 70-71+ úkoly k textu

-Písanka str. 27- celá

-pokud zbyde čas- možno procvičovat vyjmenovaná slova po B,L na www. skolakov.com

Hudební výchova

-opakování písní- hudební doprovod je na www.youtube.com     hudební výchova 3. ročník

– koledy


12.12.2022

Z důvodu mé nemoci se bude tento týden ve třídě suplovat. Pro nemocné děti sem budu vkládat zadané učivo.

 

Český jazyk– opakování vyj. slov po B a L+ seznámení s vyjmenovanými slovy po M

-stírací tabulka- děti si napíší z jedné strany Y a z druhé měkké a ukazují, co napíší+ zdůvodnění

Např.: babička, býložravec, bylinkový čaj, bystrý zrak, bidélko v kleci, přibít hřebík, nabít mobil,zbytek, plyšová hračka, taška z lýčí, maminka se líčí, lyžař, plýtvat, blízká vesnice mlýnské kolo

-uč. str.46/ cv. 1- vysvětlit význam

-rozdat listy s obrázky vyjmenovaných slov- děti si dají do šanonu+ vybarvit- nemocní dostanou až přijdou do školy

 

DÚ- naučit vyj.slova po M

 

Matematika- příklady se závorkami, přednost násobení a dělení

PS str. 33/cv. 2,3,4+ 34/1

DÚ- PS str. 33/cv.1

ČJ- čtení+ psaní

 • Čítanka str. 67-69+ otázky k textu
 • Písanka str. 26- celá

PRVOUKA

-uč. str.22-číst

PS- str. 30/cv. 3,5

AJ (LAD)- místnosti v domě

 • předložky
 • PS str. 10/3, 11/4

 • AJ- uč. 10-13 procvičovat čtení (možnost se nechat vyvolat na čtení na známky v průběhu následujícího týdne) + PS str. 11/5,6

9.12.2022

AJ (LAD)- místnosti v domě

 • nová slovní zásoba
 • předložky
 • PS str. 12/7
 • uč str. 12,13

 • AJ- uč. 10-13 procvičovat čtení (možnost se nechat vyvolat na čtení na známky v průběhu následujícího týdne) + PS str.12/8

 

8.12.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • diktát
 • uč. str. 45/ cv. 1,2,3- ústně+ zdůvodňování
 • PS str. 34/ cv. 3,4
 • PS myš-str. 6/ cv. 2 a,b,c

M– příklady se závorkou

 • uč. str. 46- vysvětlení
 • PS str. 32/ cv. 2,3,4

– na pondělí 12.12

 • M- PS str. 32/ cv. 5
 • ČJ- myš- str. 6/ cv. 2d
 • Zítra si děti donesou normální matematiku, protože se bude o matematice suplovat. Kdo nestihne v PS vše ze str. 31- dokončí na pondělí doma

 


7.12.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • uč str. 44/2,4,5- ústně+ zdůvodnění
 • PS str. 33/ cv. 2,3
 • čítanka str.- 64-65
 • písanka str. 25- dokončení

M– sčítání a odčítání více čísel

 • uč. str. 44- vysvětlení
 • PS str. 29/1- dokončení+ str. 30/1b,cv.2+ str.32/ cv.1- str. 31 jsme vynechali, budeme dělat v pátek

PRV– domov- dokončení tématu

 • PS str. 22- dokončení+ str. 23- celá

AJ(LAD)-Unit 2

 • uč. str. 11, 12 – čtení (DÚ- doma čtení každý den 10min procvičovat)
 • slovní zásoba „Co je v domě?“

 • M- PS str. 29/ cv. 3
 • ČJ- PS str. 33/ cv. 4

V pátek si děti donesou normální matematiku- nebude geometrie


6.12.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • testík- vyjmenovaná slova po B
 • uč. str. 43/ cv. 4,5- ústně+ 44/ cv. 1,3
 • PS str. 32/ cv. 3+ 33/1
 • kontrola DÚ

M– písemné sčítání 4,5 čísel

 • PS str. 29/ cv. 4,4+ str. 30/ cv. A+ str. 30/ cv. 3,4

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 43/ cv. 4
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 43/2a,b

5.12.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • kartičky- řazení
 • uč. str. 42/3- ústně+ PS str. 31/ cv.
 • uč. str.43/1,2,3- ústně+ PS str. 32/1,2,4,5
 • čítanka str. 54-56
 • písanka str. 24- celá

M– sčítání většího množství sčítanců

 • procvičování na tabulku
 • uč. str. 43/ cv. 1- ústně
 • PS str. 28- dodělat – cv. 3,4,5
 • PS str. 29/ cv. 1/ pouze první sloupeček+ cv. 2 – celé

PRV– orientace v krajině

 • světové strany- práce s atlasem
 • dokončení zápisu v sovičkovém sešitě
 • PS str. 22- vše kromě mapy- budeme dělat ve středu

AJ (LAD)- Popis domu

 • tvoření vět there is/there are
 • uč. str. 10

 • M- PS str. 28/ cv. 6
 • ČJ- PS- myš- str. 5/cv. 1D

2.12.2022

M– geometrie

 • opakování- přímka, úsečka, polopřímka, polopřímky opačné, poloha bodu na polopřímce
 • PS str. 15/ cv. 2A,B,C
 • úhel, pravý úhel- vysvětlení na příkladech ve třídě, seznámení s ryskou u trojúhelníku
 • PS str. 16/ cv1 A,B

AJ (LAD) – nová látka – Co je v domě?

 • PS. str. 10/1,2

– jsou ze středy na pondělí 5.12.

 

Chválím všechny děti za vzorné chování na včerejším výletě, moc jsme si to užili.


30.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • test- vyjmenovaná slova po B
 • uč. str. 42/1,2,3- ústně
 • PS str. 31/ cv. 1,2,3
 • písanka- str. 23- celá

M– slovní úlohy

 • kontrola DÚ
 • PS str. 27/ cv. 2,4,5+ 28/cv. 1,2

PRV– orientace v krajině

 • uč. str. 18
 • PS str. 22/pouze cv.a)- doplnění světových stran
 • zápis do sešitu


AJ (LAD):

 • opakování učiva – sporty, hudební nástroje, umí/ neumím
 • PS str. 4 – 9 opakovat popř. doplnit
 • píšeme test z těchto stran v pátek

 

– na pondělí 5.12.

 • ČJ- PS str. 31/5,6
 • M- PS str. 28/ cv. 3
 • Zítra jedeme na výlet- informace k výletu najdete v Bakalářích

29.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • test- vyjmenovaná slova po B
 • uč. str. 41/4,5- ústně
 • PS str. 30- kontrola DŹ+ cv. 4
 • PS myš- str. 5/ cv. 1/c
 • prezentace čtenářského deníku

M– + a- do 100

 • pětiminutovka- písemné sčítání
 • uč. str. 39/2+40/2- ústně
 • PS str. 26- kontrola DÚ
 • PS str. 27/cv. 1

 • M- PS str. 27/cv.3
 • ČJ- v domácím sešitě vlepený list
 • nemocné děti si doplní v žákovské knížce na str. 16- čtvrtletní sebehodnocení
 • Podrobné informace ke čtvrtečnímu výletu najdete v Bakalářích!!!!

28.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • uč. str. 41/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 30/ cv. 1,3
 • čítanka str. 52-53
 • písanka str. 22- celá

M– sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10

 • tabulka- písemné sčítání a odčítání
 • kontrola DÚ
 • PS str. 26/ 1,2,5,6

PRV- voda v krajině

 • opakování učiva o krajině
 • zápis do sovičkového sešitu- nemocní doplní
 • PS str. 21- celá

AJ (LAD) – opakování učiva

 • sporty, hudební nástroje, umí/ neumím
 • PS str. 4 – 9 opakovat popř. doplnit
 • 2.12. píšeme test z těchto stran

 

 • M- PS str. 26/ cv. 3,4
 • ČJ- PS str. 30/ cv.2

Podrobné informace ke čtvrtečnímu výletu najdete v Bakalářích!!!!

V úterý- 4. hodina- Policie- preventivní program+ třídnická hodina- konec výuky ve 12:35!


25.11.2022

M– polopřímka

 • geometrie PS str. 24- celá+ str. 25/ cv. 1

– na pondělí 28.1.2022

 • M- PS str. 25/ 3,4
 • ČJ- str. 29/ cv.2
 • naučit vyjmenovaná slova po L- budou zkoušeni ti, co ještě nebyli
 • odevzdat čtenářský deník

V Bakalářích v sekci Komens najdete informace o plánovaných akcích do konce roku 2022. Prosím, přečtěte si, důležité! 

V úterý- 4. hodina- Policie- preventivní program+ třídnická hodina- konec výuky ve 12:35

Ve čtvrtek- výlet- Pražský hrad- informace budou v pondělí v Bakalářích

 


24.11.2022

AJ – Zikmundová – procvičujeme slovní zásobu 2. lekce ( kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, hall) Děti umí pojmenovat místnosti a nábytek , který se v nich nachází ( slovní zásoba viz pracovní list, který mají rozdaný)

Popistují co kde je s využitím předložek on, in, in front of, behind : Například : There is one bed in the living room. There is a baby on the sofa

Příští hodinu budu zkoušet . Doporučuji procvičit podle obrázku v uč. str. 12

Dobrovolný úkol: PS str. 12/7

ČJ– vyjmenovaná slova po L

 • uč. str. 40/ 1,2
 • PS str. 29/1,3,4
 • PS- MYŠ- str. 5/1a,b
 • práce s tablety- procvičování vyjmenovaných slov po B na www.skolakov.com

M- sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10

 • pětiminutovka- písemné + a –
 • PS str. 25/ cv. 1,2,5,6

– stavby z kostek podle PS z geometrie- str. 13

NA PONDĚLÍ 28.11.

 • M- PS str. 25/ 3,4
 • ČJ- str. 29/ cv.2
 • naučit vyjmenovaná slova po L- budou zkoušeni ti, co ještě nebyli
 • odevzdat čtenářský deník

V Bakalářích v sekci Komens najdete informace o plánovaných akcích do konce roku 2022. Prosím, přečtěte si, důležité! (Zatím přečetlo pouze 10 rodičů. )


23.11.2022

ČJ- vyjmenovaná slova po L

 • diktát
 • vyjmenovaná slova po L- vysvětlení, seznámení
 • uč. str. 40/ cv. 1
 • Sloh- uč. str. 39- celá- ústně+ PS str. 28/1- dole- práce ve skupinách

M- + a – do 100

 • pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 24/ cv. 2-6

PRV– voda v krajině

 • uč. str. 17
 • výukové video+ fotografie

 • naučit vyjmenovaná slova po L- bude každý zkoušen
 • M- uč. str. 36/3- do domácího sešitu
 • Zítra donést PS z geometrie
 • V Bakalářích najdete informace o plánovaných akcích do konce roku 2022

22.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • procvičování na okopírovaný list- zdůvodňování
 • PS myš- str. 4/ cv. 4+ cv. 5- ústně
 • samostatné čtení – okopírovaný list+ dopňování úkolů- ověřování porozumění
 • písanka str. 21- přepis básně

M– sčítání a odčítání dvojciferných čísel

 • procvičování písemného sčítání a odčítání na tabulku
 • PS str. 23/ cv. 1,2,4,5

HV- nová píseň Beskyde, Beskyde

 • M-zítra testík na písemné sčítání a odčítání
 • M- PS str. 24/ cv. 1- celé
 • ČJ- PS myš- str. 4/ cv. 6
 • PČ- na čtvrtek si děti donesou PS z geometrie- budeme stavět stavby z kostek podle str. 13
 • Upozornění: výrazně u dětí klesá úroveň domácích úkolů. Často jsou úkoly odbyté, s nevhodnou úpravou a nepodepsané. Zhoršení nastalo hlavně u dětí, které úkoly dělají v družině. Zvažte, jestli je to pro Vaše dítě vhodné.

21.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • opakování, procvičování na příkladech
 • pracovní list
 • čítanka str. 48-50
 • písanka str. 21- pouze od písmene J dolů, opis básničky budeme dělat ve středu

M– + a – do 100

 • kontrola DÚ
 • PS str. 22/ 1,2,5+ str.23/3
 • uč. str. 34/1- na tabulku

PRV- typy krajin

 • uč. str. 16
 • PS str. 20- celá
 • zápis do sovičkového sešitu

 • M- uč. str. 33/3- do domácího sešitu
 • ČJ- uč. str. 38/4

16.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • uč. str. 38/ 1,2,3- ústně
 • PS- str. 28/ cv. 2
 • interaktivní cvičení
 • nácvik čtení+ úkoly k textu- okopírovaný list

M– sčítání a odčítání do 100

 • pětiminutovka- písemné sčítání a odčítání+ čísla jednociferná, dvojciferná trojciferná
 • PS str. 21/ cv. 1,2,4,5

PRV– Povrch krajiny

 • práce s mapou
 • zápis do sovičkového sešitu
 • PS str. 19- celá

– přinést v pondělí 21.11.

 • ČJ- PS – osmisměrka str. 28/ cv. 1
 • ČJ- PS myš- str. 3/ cv. 2/c,d
 • M- PS str. 22/ cv. 3,4,6
 • Čtenářský deník se bude odevzdávat 28.11.
 • Čtvrtek 17.11.- státní svátek
 • Pátek 18.11.– ředitelské volno- družina pro nutné případy zajištěna- info na webu školy.

AJ – Zikmundová : Opakujeme a procvičujeme sloveso can, děti pracují v pracovním sešitě a umí vyjádřit vazby I can jump, I can´t jump.

ve středu jsme začali novou lekci – seznamujeme se s novou slovní zásobou, téma My house. Každý obdržel pracovní list se slovíčky. Za Dú mají naučit se tato slovíčka – bedroom, dining room, living room, toilet, kitchen, hall

https://www.youtube.com/watch?v=QKn5H1cekyo

posílám odkaz na písničku, kterou jsme si několikrát pouštěli a děti ji mají rády

hráli jsme scrable, děti měly za úkol sestavit z písmenek slova a poté je vyhláskovat. Trénujeme tím spelování.

Poprosím, dohlédněte na to, aby měly děti na hodinu desky nebo „košilku“ kam jim tyto pracovní listy budu dávat.


14.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • opakování na tabulku
 • uč. str. 37/ 1,2- ústně
 • Ps str. 27/ 1,2
 • čtení z čítanky str. 46-47
 • písanka str. 20- celá

M– sčítání a odčítání do 100

 • Rozcvička- písemné + a –
 • PS str. 20/ 1,5,6+ 21/ cv. 6

PRV– test

 • ČJ- myš- str. 3- b
 • M- str. 21/cv. 3
 • v úterý 15.11.- 1.hodinu- testování fyzické zdatnosti v tělocvičně, v 9:30 hodin odcházíme do knihovny na Chemické divadélko. Výuka bude končit v 11:40. Děti si přinesou pouze: cvičební úbor, penál, pití a svačinu.
 • Čtvrtek 17.11.- státní svátek
 • Pátek 18.11.– ředitelské volno- družina pro nutné případy zajištěna- info na webu školy.

11.11.2022

M– geometrie- geometrická tělesa- vrcholy, hrany, stěny

 • PS str. 11/ cv. 5,6+ 12 celá

 • PRV- v pondělí bude test- učivo z uč. str. 10-14 + zápisky v sešitě
 • HV- v úterý budu zkoušet zpěv písně- Vyletěla holubička

INFO K PŘÍŠTÍMU TÝDNU:

 • v úterý 15.11.- 1.hodinu- testování fyzické zdatnosti v tělocvičně, v 9:30 hodin odcházíme do knihovny na Chemické divadélko. Výuka bude končit v 11:40. Děti si přinesou pouze: cvičební úbor, penál, pití a svačinu.
 • Čtvrtek 17.11.- státní svátek
 • Pátek 18.11.– ředitelské volno- družina pro nutné případy zajištěna- info na webu školy.

10.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B+ slova příbuzná

 • uč. str. 36/ cv. 1,2,3- ústně
 • PS str. 27/ cv. 1,2
 • testík- vyjmenovaná slova po B
 • prac. list- opakování vyj. a příbuzných slov

M- slovní úlohy

 • procvičování- zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 20/2,3
 • skupinová práce- slovní úloha- zápis, výpočet, odpověď

na pondělí 14.11.

 • M- PS str. 20/ cv. 3
 • ČJ- PS s myškou- str. 3/ cv.2a
 • zítra plavání

INFO K PŘÍŠTÍMU TÝDNU:

 • v úterý 15.11.- 1.hodinu- testování fyzické zdatnosti v tělocvičně, v 9:30 hodin odcházíme do knihovny na Chemické divadélko. Výuka bude končit v 11:40. Děti si přinesou pouze: cvičební úbor, penál, pití a svačinu.
 • Čtvrtek 17.11.- státní svátek
 • Pátek 18.11.– ředitelské volno- družina pro nutné případy zajištěna- info na webu školy.

9.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • diktát- PS myši- str. 4/ cv. 3
 • uč. str. 35/1,2,3
 • PS str. 26/1

M– písemné odčítání dvojciferných čísel, slovní úlohy

 • uč. str. 32- žluté okénko- vysvětlení+ výukové video
 • PS str. 18/ 4,5,6+19/ 2,3,4,5

PRV– ČR- opakování

 • práce s atlasem
 • ústní opakování tématu- uč. str. 10-14
 • PS str. 24- opakování tématu domov- křížovka + mapka

 • PRV- v pondělí 14.11. test- uč. str. 10-14
 • ČJ- PS str. 26/ cv. 2,3
 • M- PS str. 19/ cv. 1+ vybarvit
 • děti mají domů diktát- prosím podepsat 

Aj – Zikmundová : 1. lekce Chit Chat – oranžový sešit a oranžová učebnice  – opakujeme hudební nástroje – strana 4.

Děti umí vyjádřit zda umí nebo neumí hrát na hudební nástroj. Pracujeme s otázkou -Can you play the piano? Yes, I can. No, I can´t .

Stejným způsobem děti odpovídají na otázky týkající se sportu. Can you swim ?.. uč. strana 6

Máme hotovou str. 6 v PS a děti dnes pracovaly na str. 7 cv. 3 a cv. 4

Dú: slovní zásoba 1. lekce

budeme opakovat ještě v pátek 11.11.


8.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • testík
 • uč. str. 34/ cv. 1-4- ústně
 • Ps str. 25/ 1-3+str. 26/ 4,5
 • čtení- Školní strašidlo

HV

 • opakování not
 • poslech skladeb
 • Píseň- Vyletěla holubička

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 34/ cv. 5- do slova Pražané
 • HV- na 15.11. naučit píseň- Vyletěla holubička- uč. str. 21

7.11.2022

ČJ- vyjmenovaná slova po B

 • opakování vyjmenovaných slov + kartičky
 • uč. str. 33/ cv. 6- vysvětlení+ 7- ústně+ zdůvodňování
 • PS str. 25/ cv. 4,5
 • PS s myškou- str. 2/ cv.d- společná práce+ zdůvodňování
 • tiché čtení- okopírovaný list+ samostatná práce s úkoly+ společná kontrola
 • písanka str.19/ 8 řádků

M- písemná práce

PRV– naši sousedé

 • práce do sovičkového sešitu s nakopírovanými materiály / dětem, co chybí dám a doplní si/
 • PS str. 18- celá

AJ- PS str. 4 + 5/8 

 • zítra donést cvičební úbor- 2. a 3. hodinu bude probíhat testování tělesné zdatnosti
 • AJ – čtení uč. str. 5 + v pátek píšeme test (modrý ChitChat PS str. 60)

Dnes děti dostaly katalogy na objednání knížek. Kdo má zájem o knihy pošle do pátku 11.11. objednávku+ přesný obnos peněz.


4.11.2022

M– geometrie- osová souměrnost

 • uč. str. 12- vysvětlení+ cv. 1
 • PS- str. 9/cv.4+11/ cv. 7,8

AJ (LAD) – Hello again!

 • PS str. 1/1,2,3 + 2/4
 • uč. 1,2

– na pondělí 7.11.

 • M- PS str. 18/ cv. 3
 • ČJ- myš- str. 2/ cv.1C
 • V pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky- násobení a dělení č. 0-10, příklady se závorkami, slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď, délka úsečky
 • Na úterý 8.11. si děti donesou cvičební úbor do tělocvičny- proběhne testování tělesné zdatnosti 
 • 18.11. v pátek je ředitelské volno

3.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

M- odčítání dvojciferných čísel

 • uč. str. 32/ 1,2- ústně
 • PS str. 18/ cv. 1,2

DÚ- na pondělí

 • M- PS str. 18/ cv. 3
 • ČJ- myš- str. 2/ cv.1C
 • V pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky- násobení a dělení č. 0-10, příklady se závorkami, slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď, délka úsečky
 • Na úterý 8.11. si děti donesou cvičební úbor do tělocvičny- proběhne testování tělesné zdatnosti 

2.11.2022

ČJ– vyjmenovaná slova po B

 • PS str. 23/2+ 24/1 + zdůvodňování
 • čtení v čítance- O hloupém Honzovi
 • písanka- str. 17- dokončení+ 18- celá

M– písemné sčítání dvojciferných čísel

  • uč. str. 32/ cv. 1
  • pětiminutovka- zaokrouhlování
  • uč. str. 31/ cv. 3/a,b- do školního sešitu
  • interaktivní cvičení
  • PS str. 17/ cv. 4,5

PRV– ČR a Evropa

   • práce do sovičkového sešitu- nemocné děti doplní, nakopírované materiály jsou ve vrátnici

  • M- PS str. 17/ cv. 4
  • PS- myšák- cv. 1/a
  • PS- velký- str. 24/2
  • Na úterý 8.11. si děti donesou cvičební úbor do tělocvičny- proběhne testování tělesné zdatnosti 

Dnes děti dostaly nové pracovní sešity na vyjmenovaná slova s myškou- nemocné děti mají sešity k vyzvednutí ve vrátnici


1.11.2022

ČJ-vyjmenovaná slova po B

 • uč. str. 31/ cv. 2
 • PS str. 23/ cv. 1
 • čtení z čítanky str. 36,37
 • písanka str. 17/ 8 řádků

M- sčítání dvojciferných čísel

 • pětiminutovka- zaokrouhlování
 • uč. str. 31/1,2- ústně
 • PS str. 17/ 1-3

 • naučit zpaměti vyjmenovaná slova po B- uč. str. 31, nebo mají děti v deskách
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 30/cv. 2- napsat do 2 sloupečků

INFO:

 • ve čtvrtek 3.11.- písemná práce z ČJ-slova podřazená, nadřazená, řazení slov podle abecedy, synonyma, antonyma, kořen slova, párové souhlásky, psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky
 • v pondělí od 17 hodin jsou třídní schůzky

31.10.2022

ČJ- souhlásky obojetné

 • uč. str. 30/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 23/ cv. 1
 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • písanka str. 16- celá

M- zaokrouhlování na desítky

 • procvičování na tabulku
 • uč. str. 30- ústně
 • PS str. 16/ 4,5

PRV- Česká republika- mapa, státní symboly

 • PS str. 17- celá
 • práce do sovičkového sešitu

 • úkol z geometrie, který byl na prázdniny, děti odevzdají v pátek
 • ČJ- PS str. 22- vymalovánka- dokončí, kdo nemá
 • ČJ- PS str. 23/cv. 2
 • Přinést desky s 10 euroobaly

INFO:

 • ve čtvrtek 3.11.- písemná práce z ČJ
 • pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky
 • v pondělí od 17 hodin jsou třídní schůzky

21.10.2022

M- geometrie-úsečka, délka, shodnost

 • PS str. 8- dokončení + str. 9/ cv. 1-3

Úkoly na prázdniny- odevzdat 31.10.

 • Geometrie- PS str. 10- celá
 • M- dnes děti dostaly pracovní list – násobení, dělení, slovní úlohy, sčítání a odčítání
 • písanka str. 15
 • čtenářský deník
 • ČJ- PS str. 22/2- dokončí, kdo nestihl ve škole
 • Pořiďte dětem 10 euroobalů + desky, do kterých je upevníte- budeme si do nich vkládat vyjmenovaná slova- přinést v úterý 1.11.
 • 24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.
 • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna

 


20.10.2022

ČJ– slovní přízvuk

 • uč. str. 28/cv. 3- na tabulku
 • uč. str. 29/cv. 4- do sešitu 2 řádky
 • PS str. 21/3- dokončení + str. 22- celá

M– zaokrouhlování čísel na desítky

 • uč. str. 30/cv. 1- ústně
 • PS str. 16/ cv. 1-3

Úkoly na prázdniny- odevzdat 31.10.

 • Geometrie- PS str. 10- celá
 • M- dnes děti dostaly pracovní list – násobení, dělení, slovní úlohy, sčítání a odčítání
 • písanka str. 15
 • čtenářský deník
 • ČJ- PS str. 22/2- dokončí, kdo nestihl ve škole
 • Pořiďte dětem 10 euroobalů + desky, do kterých je upevníte- budeme si do nich vkládat vyjmenovaná slova- přinést v úterý 1.11.

19.10.2022

M– sudá a lichá čísla

 • výukové video + výklad
 • PS str. 15- celá

PRV– naše vlast

 • PS str. 16- celá
 • zápis do sovičkového sešitu+ nalepit vlajku z PS str. 16

AJ (LAD)-

 • PS str. 50/1,2 opakování slovíček str. 48 + nová slovní zásoba, tvoření vět

 • PRV- str. 15- zelené okénko
 • Čtení- čítanka str. 35
 • VV- děti si donesou obrázek zvířete v ZOO jako předlohu
 • AJ(LAD) -naučit slovíčka str. 48/1 a 46/1 + věty There is / There are (21.10. bude test)

Info:

 • Dnes 2. a 3. hodinu proběhl ve třídě blok preventivního programu zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě. Dětem se aktivity moc líbily.
 • Zítra-sběr starého papíru
 • 24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.
 • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

18.10.2022

ČJ- nauka o slově

 • uč. str. 28/1,2- ústně
 • PS str. 21/ cv. 1+3
 • test- synonyma
 • čítanka str. 32,33
 • písanka str. 13 a 14- dokončení

M– zkouška u příkladu na násobení a dělení

 • uč. str. 27/ cv. 1- do školního sešitu
 • test- násobení a dělení č. 6
 • PS str. 14/4
 • interaktivní cvičení

HV

 • test noty- komu se test nepovedl, má možnost opravy 1.11.
 • poslech
 • zpěv- opakování písní

 • M- v domácím sešitě je vlepený lísteček
 • ČJ- PS str. 21/2a

Děti, které se fotily, donesou 330,- Kč

PS z matematiky mají děti ve škole.


17.10.2022

ČJ-nauka o slově- opakování, sloh

 • uč. str. 27- celá
 • PS str. 20- celá
 • čítanka str. 27,28
 • písanka str. 14-4 řádky

M- zkouška u násobení a dělení

 • rozcvička- procvičování čísla JEDNOCIFERNÁ, DVOJCIFERNÁ, TROJCIFERNÁ
 • uč. str. 27- žluté okénko+ výukové video
 • PS str. 13/ 1,2,4

PRV- města

 • diskuse nad DÚ
 • opakování- Horní Počernice
 • PS str. 14- žluté a zelené okénko+ nalepení obrázku do sešitu+ krátký zápis
 • PS str. 15- modré a žluté okénko

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 23/ cv. 3- obrázky pojmenovat a napsat spolu slova souřadná a připsat slovo nadřazené
 • M- PS str. 13/ cv. 3
 • HV- opakovat druhy not- výšku a délku- zítra test- uč. str. 8+ str. 19- stupnice C dur ( noty 1-8)

Děti, které se fotily, donesou 330,- Kč

V úterý 18.10. se koná třídnická hodina- děti budou končit v 12:35 hod.


14.10.2022

M– geometrie

 • test- rýsování úsečky o požadované délce
 • PS str. 8/cv. 1 A,B

DÚ- ze čtvrtka

V úterý se koná třídnická hodina- děti budou končit v 12:35 hod. v tuto hodinu je možné si je vyzvednout.


13.10.2022

ČJ-slova příbuzná, slova citově zabarvená

 • uč. str. 26/1,2,3- ústně+ str. 24/ 1,2- dole- ústně
 • PS str. 19/ 1-4, PS str. 17/1,2- dole 
 • sloh- dokončení příběhu- uč. str. 25

M– slova jednociferná, dvojciferná, trojciferná

 • uč. str. 28/ cv. 1- ústně
 • PS str. 14/ 1,2
 • pětiminutovka- násobení a dělení č. 8,9
 • PS str. 12/cv. 4

– všechny úkoly jsou na pondělí 17.10.

 • ČJ- PS str. 19/ cv. 5
 • ČJ- sloh- PS str. 18- celá
 • M- PS str. 14/ cv. 3
 • zítra test geometrie- umět narýsovat úsečku o dané délce

12.10.2022

ČJ– slova mnohoznačná

 • test- slova nadřazená
 • uč. str. 24/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 17/ cv. 1
 • čítanka- str. 26,27
 • písanka str. 13- 9.-13. řádek- horní polovinu stránky uděláme v pondělí

M– zkouška u sčítání a odčítání

 • uč. str. 26/1- ústně
 • PS str. 12/ cv. 2
 • do školního sešitu okopírované příklady- písemné sčítání a odčítání

PRV– moje obec

 • prezentace DÚ
 • Horní Počernice- zápis do sovičkového sešitu- nemocní žáci si doplní

AJ– Tvoření vět There is /There are, slovíčka a cvičení 1, 2 ze str. 48

 • PRV- na pondělí- PS str. 13- úkol s domečkem
 • ČJ- PS str. 17/ cv. 2
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 26/ cv.2 a,b- opsat příklad a provést zkoušku.
 • zítra pětiminutovka z násobení a dělení č. 8 a 9
 • 31.10.- termín odevzdání čtenářského deníku

INFO:

 • prosím o každodenní nahlédnutí na stránku třídy- spoustu dětí nemá DÚ a pomůcky. Prosím o nahlédnutí do ŽK a podpis poznámek.
 • děti by měly stále každý den chvíli číst, u některých došlo ke zhoršení
 • prosím o neustálé procvičování násobilky, většině dětí dělá problém násobení a dělení čísly-6,7,8,9- ve škole není čas se vracet k základnímu učivu
 • množí se u dětí horší známky, které u některých plynou z nepozornosti při zadávání úkolu. Promluvte s dětmi na toto téma.
 • 24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.
 • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.
 • Děkuji za spolupráci

11.10.2022

ČJ– antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazená

 • procvičování slov protikladných + testík
 • uč. str. 22/ cv. 1,23/ cv. 2- ústně
 • PS str. 16/ cv. 1,2,3
 • samostatná práce na známku- čtení textu+ vypracování úkolů
 • písanka str. 12- dokončit

M– nová látka- provedení zkoušky u příkladů na sčítání a odčítání

 • test- násobení a dělení č. 6,7
 • uč. str. 26-vysvětlení nové látky+ výukové video
 • práce s kartičkami čísel
 • PS str. 12/ cv. 1

HV

 • opakování not- příští týden test
 • nová píseň- Ach synku, synku

 • ČJ- PS str. 16/ cv. 2- dole
 • M- PS str. 12/ cv. 1- dokončit+ cv. 3
 • HV- opakovat druhy not- výšku a délku- příští týden test- uč. str. 8+ str. 19- stupnice C dur ( noty 1-8)

10.10.2022

ČJ– slova protikladná

 • okopírovaný pracovní list
 • test- slova protikladná
 • PS str. 15/cv. 3,4
 • čtení na známku+ kontrola DÚ
 • písanka – str. 11- celá

M– hodiny

 • uč. str. 25/ cv. 1+ interaktivní cvičení
 • práce s papírovými hodinami
 • PS str. 11/ cv. 3
 • opakování písemného sčítání a odčítání

PRV– Obec

 • zápis do sovičkového sešitu- nemocné děti si doplní od spolužáků
 • PS str. 12/úkol s kašpárkem a knihou

 • PRV- na středu- PS- str. 12- úkol s domečkem
 • ČJ- písanka str. 12/ 7 řádků
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 23/ cv. 2- do 2 sloupečků
 • Děti, které ve škole nemají papírové hodiny, si je donesou
 • Zítra test na násobení a dělení 6 a 7- nutno procvičovat

INFO:

 • 24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.
 • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

 • 7.10.2022

  M- geometrie

 • test- poloha bodu a přímky
 • PS str. 7- celá- převody jednotek délky

– ze čtvrtka na pondělí 10.10.

 • čtení- okopírovaný list+ vypracovat úkoly- v pondělí donést do školy
 • M- PS str. 11/cv. 4

6.10.2022

ČJ-nauka o slově

 • tabulka- párové souhlásky, řazení podle abecedy- uč. str.18/ cv. 15- 3. okénko
 • uč. str. 19/cv. 23+ 21/2- ústně
 • uč. str. 22/cv. 1,2
 • PS str. 14// cv. 2,3+ str. 15/ cv. 1,2
 • čtení DÚ- popis

M– určování času

 • slovní úloha- na známku
 • uč. str. 24- u tabule+ interaktivní cvičení
 • PS str. 11/ cv. 1,2

– na pondělí 10.10.

 • čtení- okopírovaný list+ vypracovat úkoly- v pondělí donést do školy
 • M- PS str. 11/cv. 4
 • zítra jedeme na plavání- kdo neplave má omluvenku a obuv vhodnou k bazénu

5.10.2022

ČJ– nauka o slově

 • diktát
 • uč. str. 21/ cv.1
 • PS str. 14/cv.1
 • Sloh- uč. str. 20- celá- ústně
 • PS str. 13/ cv. 1

M– příklady se závorkou

 • uč. str. 22/ cv. 1,2- ústně
 • PS str. 10/ cv. 3
 • školní sešit- samostatná práce- slovní úloha- zápis, výpočet, odpověď

PRV– vesnice, město

 • test- dopravní výchova
 • uč. str. 10,11+ povídání o výhodách a nevýhodách bydlení na vesnici a ve městě

AJ – procvičování slovesa have/ has, opakování slovní zásoby 9. lekce

 

 • ČJ- do sešitu na čtení napsat popis podle zadání v PS str. 13/ cv. 1d- cca 5 vět
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 23/ cv.1- zapsat do 2 sloupečků
 • VV- na zítra donést čerstvé listy 5-7 kusů
 • Dnes děti dostaly domů sešit s diktátem ke kontrole a sešit s nalepenými testy- prosím o podpis

4.10.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 18/ cv. 16,17,19- ústně
 • do školního sešitu-str. 18/cv. 15- 1.a 2. sloupeček
 • čtení textu- okopírovaný list+ úkoly k textu
 • písanka- str. 10- celá

M– příklady se závorkou

 • uč. str. 22- žluté okénko
 • PS str. 10/cv. 1,2- 1. a 2. sloupeček, cv. 4
 • pětiminutovka

 • ČJ- připravit se na zítřejší diktát- PS str. 13/ cv. 18
 • M- PS str. 10/ cv. 2- dodělat
 • VV- na čtvrtek přinést 5-7 čerstvých listů ze stromů- různé tvary a velikosti

3.10.2022

ČJ– opakování párové souhlásky

 • uč. str. 17/ cv. 10,11,12- ústně
 • PS str. 12/ cv. 13,15,16,17
 • vypravování- zážitky z prázdnin
 • čítanka str. 23,24
 • písanka str. 9- celá

M– násobení a dělení

 • opakování násobků
 • uč. str. 18/cv.3,4 + str. 20/ cv. 3,4- ústně
 • PS str. 9/cv. 2,3,4

PRV– dopravní výchova – zakončení

 • uč. str. 9
 • PS str. 10+ str. 11/ cv. 1

AJ– Abeceda, Have got/Has got, tělo, jídlo, oblečení

ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 17/ cv. 13- pojmenovat obrázky, zapsat názvy a očíslovat podle abecedy

M- v domácím sešitě mají děti nalepen lísteček se 2 cvičeními

HV- připomínám na zítra mají děti umět písničku Starosti s muzikou- bude na známku

PRV- ve středu 5.10. budou psát děti test z dopravních značek- uč. str. 8+ zápis v sovičkovém sešitě

AJ- Test 5.10., naučit se na středu Have got/Has got + slovíčka tělo, jídlo, oblečení

INFO

Děti dnes mají nalepeny v ŽK pokyny k platbě pracovních sešitů.

Na čtvrtek si děti donesou na VV 5-7 čerstvých listů ze stromů- různé velikosti a tvary ( budeme otiskovat)


27.9.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 16- cv. 3,4,6,8- ústně
 • PS str. 11- celá+ str. 12/11,12,14

M– opakování násobení a dělení

 • uč. str. 18/ cv. 1,2,3,4- ústně
 • uč. str. 20/ cv. 1,2,3,4- ústně
 • PS str. 8- dokončení celé stránky+ str. 9/cv.1+cv.5

 • v pondělí 3.10– donést hotový zápis v čtenářském deníku
 •                             – hotovou písanku str. 8- celá
 • v úterý 4.10.- umět písničku Starosti s muzikou – uč. str. 5

26.9.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 15/ cv. 1- ústně
 • uč. str. 15/2- do školního sešitu- jen pojmenovat obrázky
 • PS str. 10/ cv. 3,4
 • čítanka str. 19,20,21
 • písanka str. 7- celá

M– násobení a dělení

 • uč. str. 16/ cv. 3,4- ústně
 • uč. str. 17/ cv. 2- do sešitu
 • PS str. 8/ cv. 1- 1. řádek, cv. 2/1. řádek, cv. 4+ str. 9/ cv. 1- 2. tabulka

PRV- dopravní značky

 • PS str. 8+9- celá

AJ (LAD)-  abeceda, opakování slovíček 9. lekce

 • PS str. 46/1

 • písanka str. 8- celá na pondělí 3.10
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 17/ cv. 1- a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků
 • ČJ- PS str. 10/ cv. 5
 • AJ (LAD) – přepsat podtržená slovíčka z prac. listu „Who’s who?“ do slovníčku

Zítra si děti donesou pouze matematiku učebnici a PS a ČJ- učebnici a PS.


23.9.2022

M– geometrie- úsečka, vzájemná poloha bodu a úsečky

 • PS str. 6/ cv. 2+ str. 7- celá

– na pondělí ze čtvrtka

 • čtení ve vlastní knize+ příprava čtenářských deníků ( odevzdáváme 3.10.) Pokud už máte čtenářský deník napsaný, můžete donést dříve.

 

Info:

 • v úterý 27.9. od 17 hodin oslava 235. výročí od založení naší školy
 • středa 28.9.- státní svátek
 • čtvrtek 29.9. a 30.9.- ředitelské volno- družina k dispozici, jídelna nevaří

22.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str.13/ cv. 3- tabulka+ cv.4- ústně
 • PS str. 9/ cv.7+ str. 10/ cv.1,2
 • sloh- uč. str. 12- ústně+ scénky

M– násobení a dělení

 • pětiminutovka
 • PS str. 7/cv. 1- dokončení
 • uč. str. 13/ cv. 4- na tabulku
 • uč. str. 16/cv. 1 a,b,c,d- do školního sešitu

NA PONDĚLÍ

 • M- do domácího sešitu- uč. str. 16/ cv.2-a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků
 • ČJ- PS str. 9/ cv. 5
 • zítra opět plaveme. Pokud někdo nemůže plavat, bude mít omluvenku na lístečku a obuv vhodnou k bazénu.

Info:

 • v úterý 27.9. od 17 hodin oslava 235. výročí od založení naší školy
 • středa 28.9.- státní svátek
 • čtvrtek 29.9. a 30.9.- ředitelské volno- družina k dispozici, jídelna nevaří

21.9.2022

ČJ– opakování bě, pě, vě,mě, dě,tě,ně

 • uč. str. 13/ cv. 1- ústně
 • PS str. 7/cv. 7+ str. 8/1
 • diktát vět
 • čtení z čítanky str. 17-18
 • písanka str. 6-dokončení+ str. 7- 3 řádky

M- opakování násobení a dělení

 • uč str. 13- ústně žlutá okénka
 • uč. str. 13/1- na folii
 • PS str. 7/3,4,5

PRV– dopravní značky

 • uč. str. 8,9
 • PS str. 7- celá

 • ČJ- PS str. 8/ cv.2
 • M- PS str. 7/ cv. 2

Děti mají v ŽK na str. 8 informaci, do které družiny chodí.

Dnes děti dostaly domů sešit s diktátem, prosím o podpis. Je nutné u dětí se známkou 3,4,5 diktát trénovat.


20.9.2022

ČJ– opakování tvrdé a měkké souhlásky

 • uč. str. 11/ cv.5- ústně
 • uč. str. 11/ cv. 6- do školního sešitu
 • PS str. 7/ cv. 5
 • čítanka str. 14-16+ diskuse nad úkoly
 • písanka str. 6- 6 řádků

M– opakování násobky 2,3

 • testík- násobení a dělení č. 2
 • kontrola DÚ
 • PS str. 6/ cv. 4,5- náležitosti zápisu slovních úloh– umět vytvořit zápis- vyhledáváme a podtrháváme v textu slovní úlohy, výpočet, odpověď

HV- nová píseň- Starosti s muzikou

 • M- zapomněli jsme si rozdat domácí sešity- děti vypracují na papír- uč. str. 12/ cv. 4- a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků +stále procvičujeme násobení a dělení č.2,3,4
 • ČJ- PS str. 7/ cv. 6
 • HV- úkol na úterý 4.10.- naučit písničku ze str. 5

19.9.2022

ČJopakování tvrdé a měkké souhlásky

 • uč. str. 10/2- ústně + interaktivní cvičení
 • PS str. 6/ cv.4
 • čtení z čítanky str. 14 na známku
 • písanka str. 5- celá

Mopakování- násobky č. 2,3,4

 • test- písemné sčítání a odčítání
 • uč. str. 12/ 3,4- ústně
 • Ps str. 6- cv. 2- 3 řádky+ str. 6/cv. 3

PRVdopravní značky

 • práce v PS- kdo nestihl, dokončí doma

 • M- je nutné procvičovat násobení a dělení č. 2 a 3- některé děti zapomněly
 • M- PS str. 6/ cv. 2- dokončit
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 11/4- opsat a doplnit y,i ( úlohy a,b,c nedělat)
 • PRVna středu-dokončit práci z hodiny v sovičkovém sešitě

 

 

Děti, které chodí do družiny a neměly družinový notýsek z loňského roku, dostaly dnes nový. Od zítřka veškeré změny v odchodech dětí a informace pro p. družinářky pište pouze do tohoto sešitu a ne na papírky. Tento týden Vám zapíši, kdo chodí ke komu do družiny, děti jsou rozdělené do 3 oddělení.


Pátek 16.9.2022

M– geometrie

 • PS str. 3,4- celá + 5-1- ABCD

– na pondělí

 • čtení- čítanka str. 14- budu v pondělí zkoušet na známku
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 3
 • M- PS str. 5- dopočítat chybějící cvičení

 


Čtvrtek 15.9.2022

ČJ- opakování ú,ů, tvrdé, měkké souhlásky

 • uč. str. 9/3,4+10/1- ústně
 • PS str. 5/ cv. 3,4+ str. 6/1,2
 • diktát- podle PS str. 5/ cv. 6
 • do sešitu- uč. str. 9/ cv. 2- 2. řádek
 • testík- abeceda

M– opakování násobků č. 2,3,4, a 10

 • uč. str. 12/1,2- ústně
 • PS str. 6/ cv. 1
 • sešit- uč. str. 11/ cv. 1- celé

všechny úkoly jsou na pondělí

 • čtení- čítanka str. 14- budu v pondělí zkoušet na známku
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 3
 • M- PS str. 5- dopočítat chybějící cvičení

Zítra připomínám geometrii a plavání.


Středa 14.9.2022

ČJ opakování ú,ů

 • testík- abeceda
 • uč. str. 9/ cv. 1- ústně
 • PS str. 5/ 1,2
 • čítanka str. 11,12+ otázky
 • písanka str. 4- dokončení

M- opakování sčítání a odčítání

 • opakování písemného sčítání a odčítání
 • uč. str. 5/ cv. 4- na tabulku
 • PS str. 5/ cv. 2,4,6

PRV- cesta do školy

 • Zápis do sovičkového sešitu- nemocní žáci si doplní od spolužáků
 • semafor- práce s okopírovaným obrázkem- nemocným dětem dám po návratu do školy

AJ (Lad) – Abeceda, opakování slovíček: jídlo, tělo, oblečení

 • PS str. 46/1

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 9/ cv. 2- pouze první řádek
 • M- PS str. 5/ cv.5
 • AJ- naučit se abecedu  A – G

Prosím o kontrolu pomůcek podle rozvrhu- stále dětem chybí sešity apod. Po, Út a St nosíme Čítanku+ písanku, na PRV- nosím učebnici, PS + sešit se sovou na zápisky. V pátek nosíme geometrii- uč. a PS- fialová barva.


Úterý 13.9.2022

Čj- opakování abeceda

 • uč. str. 8/ cv.5,6- ústně
 • práce do sešitu- napiš tato slova a očísluj podle abecedy:tygr, leguán, opice, antilopa, hroch, tučňák, slon, žralok,medúza, pštros
 • čítanka- str. 8,9
 • písanka- str. 4- celá
 • informace ke čtenářskému deníku

M– opakování- písemné sčítání

 • uč. str. 10- žlutá okénka+ do sešitu cv. 1/a)
 • PS str. 4/ cv.4, str. 5/ cv. 1

 • M- PS str. 4/cv.3
 • ČJ- PS str. 5/ cv.5- křížovka

Děti dnes dostaly sešity na čtenářský deník, v něm mají nalepené pokyny k vypracování a data, kdy mají sešit odevzdat. Sešit si nechají doma, zapíší do něj knihu a donesou na dané datum do školy. Zápis bude hodnocen známkou váhy 3. Připomínám, že by stále děti měly číst každý den.


Pondělí 12.9.2022

AJ – I like/I don’t like, slovíčka (PS st. 44)

AJ – Zikmundová – seznamujeme se s abecedou, děti dostaly ofocenou abecedu. Postupně se budou učit hláskovat nejprve svoje jméno a poté i další slova

 

 

Pondělí 12.9.2022

ČJ– opakování abeceda

 • uč. str. 7/ cv. 3- ústně
 • PS str. 4/ cv. 4, 5
 • čtení- čítanka str. 6,7
 • písanka str. str. 3 – celá

M– opakování + a-

 • uč. str. 9/ cv. 1,5- ústně
 • PS str. 4/ cv. 1,5

PRV- škola- dokončení

 • M- PS str. 4/ cv. 2
 • ČJ- do domácího sešitu vypsat slova ze cv 5 na str. 4 v PS a seřadit podle abecedy

 

Ve čtvrtek 15.9. proběhne vánoční focení, cena sady 330,- Kč. Kdo NEMÁ o focení zájem, napište mi SMS. Pokud od Vás SMS neobdržím, bude Vaše dítě automaticky vyfoceno.

Doprava na plavání bude stát na celé pololetí 1000,- Kč. Informace k platbě zašlu tento týden. Děti, které nebudou plavat ze zdravotních důvodů si budou do školy nosit obuv k bazénu a pojedou na plavání s námi ( v bačkorách je k bazénu nepustí).

Pořiďte dětem sešit, do kterého budou psát cvičení, když jsou nemocní. Vypracované úkoly v době nemoci mi můžete posílat na Whatsapp nebo dítě předá ke kontrole po návratu do školy.

Po návratu do školy po nemoci, je nutné napsat omluvenku do ŽK.

Prosím kontrolujte teď v začátku školního roku dětem učebnice a pracovní sešity. Dnes řada dětí neměla učebnice, PS, písanku, sešit na prvouku. Děkuji.

 


Pátek 9.9.2022

M-geometrie- opakování učiva 2. ročníku

 • PS na geometrii- str. 1,2

AJ– (skupina LAD) – Jídlo opakování slovíček

 • PS str. 42 cv. 1,2 a str. 43 cv.4

 • čteme z vlastní knížky- děti letos dostanou čtenářský deník, kam budou knížky zapisovat. Postup zápisu probereme s dětmi ve škole.
 • AJ (LAD)– přepsat slovíčka z PS str. 44, cv. 5 v bublině do slovníčku (VČETNĚ VÝSLOVNOSTI)

Ve středu 28.9. je státní svátek.

Ve čtvrtek / 28.9. a v pátek 30.9. je vyhlášeno ředitelské volno.,

,


Čtvrtek 8.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str. 5/ cv. 7- ústně
 • uč. str. 5/cv. 6- do školního sešitu
 • uč. str. 7/ 1,2- společná práce
 • PS- str. 4/ cv. 1,2
 • soutěž- PS str. 3/ cv. 8

M-opakování učiva

 • uč. str. 8/ cv, 3,4- ústně
 • PS str. 2/ cv. 5,6+ str. 3/ D,E

 • M- uč. str. 8/ cv, 1- a,b,c,d- příklady opsat do domácího sešitu do 2 sloupečků- a+b, c+d, děti si přeložily stránku v sešitě, aby vznikly 2 sloupce
 • Zítra jedeme na plavání- děti si donesou: podepsanou igelitovou tašku a v ní plavky, ručník, mýdlo, plavecké brýle+ sáček na boty do skříňky
 • vybírám dopatek za sešity 26 Kč

Středa 7.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • souhlásky a samohlásky- značení O,X + slabikotvorné r,l,m
 • uč. str. 4/ cv. 4- napsat slova a vyznačit souhlásky a samohlásky
 • uč. str. 5/cv.5- ústně
 • PS str. 3/ cv. 7
 • Sloh- uč. str. 6/ cv.1
 • PS str. 3/ cv. 1- věty a nadpis napsat do sešitu

M– opakování učiva

 • uč. str. 4 a 5- žluté rámečky
 • uč. str. 6/ 1,2- společně ústně
 • PS str. 2/ cv.3+ str. 3/1-A,B,C

PRV– škola

 • uč. str. 7
 • PS str. 5
 • zápis do sešitu- nemocní žáci si doplní od spolužáků

AJ– (obě skupiny) – Jídlo (I like, I dont’t like)

 • PS str. 42 cv. 1,2 a str. 43 cv.4

 • M- PS str. 2/ cv. 4

Do čtvrtka 8.9.- sběr papíru- soutěž mezi třídami

Dnes si děti zapsaly do ŽK: doplatek za objednané sešity je 26 Kč. Posílejte po dětech od zítřka.


Úterý 6.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str. 4/ cv.2- ústně
 • uč. str. 4/ cv. 3- do školního sešitu- opsat a dát správné znaménko
 • PS str. 2/ cv. 5 a cv. 6- ústně
 • čítanka str. 5-7
 • písanka str. 1,2

M– opakování učiva

 • uč. str. 2/ cv 5 ústně
 • uč. str.- 3/ cv. 3- 2 sloupečky- opsat do sešitu a vypočítat
 • PS str. 1/cv. 5,6+ str. 2/ cv.1,2

HV-opakování učiva

 • opakování písní a not
 • kulturní akce o prázdninách

 • ČJ- PS str. 2/ cv. 4

2 sešity na AJ dětem dám ze zakoupených, které mám ve škole.

 


 

Pondělí 5.9.2022

ČJ- opakování učiva 2. ročníku

 • uč. str. 4/cv.1- ústně
 • PS str. 2/cv. 1-3
 • opakování- slovní druhy, abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky…..
 • čtení z čítanky- str. 3,4+ ústně otázky
 • psaní do sešitu- opis básně str. 4- 2 sloky

M- číselná řada 0-100

 • uč. str. 2/ cv1,2- na tabuli
 • PS str. 1/ cv. 1-3

PRV– škola

 • uč. str. 7
 • PS str. 5

 • M- PS str. 1/ cv. 4
 • AJ- sepsat učivo, které žákům dělá problémy a potřebují jej více procvičit + přinést do příštího týdne A5 sešit na slovíčka
 • AJ- Zikmundová – poprosím o 1 sešit A5 na slovíčka a 1 sešit A5 ( na gramatiku a na pětiminutovky) . Děti budou průběžně zkoušeny ze slovíček, které společně probereme během celého školního roku. Prosím o domácí přípravu. Moc děkuji za spolupráci.

8.9.- sběr starého papíru


Pátek 2.9.2022

Posílám několik organizačních informací:

 • Prosím, kdo máte změnu telefonního čísla, adresy apod., zašlete mi SMS.
 • od pondělí je výuka podle rozvrhu. V rozvrhu jsou červeně označené hodiny čtení Č, kdy děti musí mít čítanku ( po, út, st) a hodina geometrie G, kdy děti budou nosit fialovou matematiku- učebnici a pracovní sešit (pátek), rýsovací pomůcky mají děti ve škole. Není možné, aby v aktovce nosily stále všechny učebnice a pracovní sešity.
 • Dnes jsem dětem dala učebnice a PS, podepsali jsme je a obalili. Prosím o obalení učebnice ČJ a čítanky- bude potřeba obal jiného rozměru než A4 a A5, ale jelikož se jedná o úplné nové učebnice, je nutné je obalit.
 • Děti mají v ŽK vložen list s platbou Chvalské školy, až zaplatíte, odstřihněte dole proužek a pošlete po dítěti. Tento školní rok jsme dostali od Chvalské školy příspěvek 2000 Kč a za tuto sumu jsem nakoupila dětem sešity, budete doplácet cca 20 Kč (přesnou částku Vám řeknu příští týden)
 • V pondělí si děti donesou- učení dle rozvrhu, penál, svačinu, pití , kružítko, tabulka, folie, úkolníček + tyto obaly: A5- 6 ks, A4-2ks
 • Aj u nás bude učit paní uč. Zikmundová- pokračuje s dětmi jako vloni a paní učitelka Ladomerská, která bude mít děti po paní uč. Korenčiakové. Děti si budou nosit na AJ modrý prac. sešit, oranžovou učebnici zatím nenosí a později dostanou oranžový prac. sešit.

Přeji hezký víkend,

s pozdravem Iva Frauenterková.

 

 

 


Informace k začátku školního roku:

 • prosím o nahlášení změn- bydliště, kontakty, zdravotní omezení dítěte apod.

Čtvrtek 1.9.

 • sraz před 8. hodinou ve třídě
 • děti se nepřezouvají
 • děti dostanou ŽK- s rozvrhem, rozpisem prázdnin- prosím o vyplnění strany 1+ obalte průhledným obalem
 • končíme v 8:45, pak mohou jít děti domů, na oběd , popřípadě do družiny

Pátek 2.9.

 • děti si donesou: přezuvky, aktovku, penál, lepidlo, sáček na lavici, obaly na sešity A4-6x, A5- zatím 1x, kufřík s pomůckami na VV
 • konec výuky v cca v 11:20- půjdeme na oběd, vyzvedávat můžete v 11:40

Pondělí 5.9.

 • výuka podle rozvrhu

Pátek 9.9.

 • opět 1. pololetí budeme plavat.
 • děti budou mít to, co vloni- podepsaná igelitová taška- plavky, ručník, mýdlo, sáček na boty a plavecké brýle