III. B

Čtvrtek 12. 5. 2022

Dobrý den,

probrané učivo dnešního dne:

Matematika – procvičování dělení se zbytkem 2-6, uč. 41/6 do ŠS, PS 33/do cvičení 4 vše hotovo, kdo nemá, dokončí doma.

Prvouka – uč. 67 – probírali jsme zdravé stravování, oblíbená jídla atd.

Angličtina (HAR + KOR) – byli jsme venku a hráli jsme v angličtině různé hry, ve třídě pak doplňovaly děti osmisměrku. Moje skupina – slovíčka zítra.

Čtení – Kronika města Kocourkova

Důležité:

 • děkujeme všem, kdo donesl papír do sběru
 • veškeré instrukce ke škole v přírodě odeslány dnes všem do mailu, kdo nedostal, ozvěte se mi, prosím – děkuji
 • 24. 5. – třídnická hodina do 13,30 (tématem bude škola v přírodě, účast je tedy pro všechny, kteří jedou, povinná, samozřejmě s výjimkou nemocných – děkuji)
 •  

  30. 5. – odjezd do školy v přírodě v 8,30h ráno.

  Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 11. 5. 2022 

Dobrý den,

probrané učivo včetně včerejška (technické problémy) níže:

Český jazyk – úvodní opakování, PL opravy chyb, PS 45/4 vč. určování pádů, PL doplňování sloves, slovní fotbal na rody podst. jmen, dnes: 5minutovka (známky v Bakalářích), PS 45/5 + určování pádů na mazací tabulky.

Matematika – dělení se zbytkem 5 a 6, uč. 40/1+3, PS 32/5-7, PL násobilka; dnes: uč. 41/výklad + cv. 1, PS 33/1-2, IA tabule opakování sč. a odč. s přechodem přes 100, 5minutovka (známky v Bakalářích)

Prvouka – PS 58 + 59.

Angličtina (HAR) – PS 51/8, opakování vět What does? Where does? atd. Zítra zkouším slovíčka z Amazing Animals v My Dictionary.

Důležité – na pátek děti potřebuji funkční kružítko!

12. 5. – sběr papíru

13. 5. (nejpozději) – naleznete v mailu/Bakalářích veškeré informace a dokumenty ke škole v přírodě

24. 5. – třídnická hodina do 13,30 (tématem bude škola v přírodě, účast je tedy pro všechny, kteří jedou, povinná, samozřejmě s výjimkou nemocných – děkuji)

30. 5. – odjezd do školy v přírodě v 8,30h ráno.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 9. 5. 2022

Dobrý den,

EDIT: DOMÁCÍ ÚKOL Z ČEŠTINY JE NA PONDĚLÍ 16. 5., ABY DĚTI UDĚLALY KAŽDÝ DEN NĚCO A PRAVIDELNĚ TRÉNOVALY. Děkuji. 

dnešní učivo níže:

Matematika – opakování dělení se zbytkem 2, 3 a 4 – ústně, tabulky atd. Prosím, procvičujte, některé děti zapomínají malou násobilku a tyto počty jim dělají problémy – děkuji. DÚ uč. 39/2.

Prvouka – člověk a zdraví, Byl jednou jeden život (zuby). Test bude až na konci kapitoly a bude to poslední v letošním školním roce, včas dám vědět.

Český jazyk – úvodní opakování (poslední týden s nápovědou tabulek), PL na určování slovních druhů (z tohoto listu je DÚ – vypsat všechna podstatná jména a určit číslo a rod). Začali jsme novou látku – pády podstatných jmen, uč. 162-163/1 + 4, ústní určování podst. jmen dle vlastního výběru podstatného jména. Budeme procvičovat, ale trénujte určitě i doma, prosím. U čtení jsme vyhodnotili čtenářské listy a pokračujeme v Kronice města Kocourkova.

Důležité – na pátek děti potřebuji funkční kružítko!

12. 5. – sběr papíru

13. 5. (nejpozději) – naleznete v mailu/Bakalářích veškeré informace a dokumenty ke škole v přírodě

24. 5. – třídnická hodina do 13,30 (tématem bude škola v přírodě, účast je tedy pro všechny, kteří jedou, povinná, samozřejmě s výjimkou nemocných – děkuji)

30. 5. – odjezd do školy v přírodě v 8,30h ráno.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Pátek 6. 5. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – dnes měly mít děti kostky / Rubikovu kostku, abychom si dali prostorovou geometrii v praxi. Většina zapomněla, kdo měl, tak využil, zbytek zpracoval pracovní list a cvičení z učebnice str. 32 a 45. Na další hodinu budou všechny děti potřebovat funkční kružítko.

Angličtina (HAR) – opakování slovní zásoby, mini rozhovory, poslechová cvičení.

Čtení – odevzdání čtenářských listů (kdo má, tak deníků), pár dětí zapomnělo a donese v pondělí, pokračování v četbě Kroniky města Kocourkova.

Důležité informace: 

Ve druhé polovině příštího týdne budu rozesílat informace ke škole v přírodě včetně všech dokumentů. Děkuji za úhrady, mají zaplaceno všichni.

12. 5. – sběr papíru

24. 5. – třídnická hodina do 13,30 (tématem bude škola v přírodě, účast je tedy pro všechny, kteří jedou, povinná, samozřejmě s výjimkou nemocných – děkuji)

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 5. 5. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – dělení se zbytkem 4, uč. str. 39/ výklad, práce s číselnou osou + cv. 1 společně, PS str. 32/1-3. PS str. 32/4 za DÚ.

Prvouka – člověk a zdraví, uč. str. 66, IA tabule Byl jednou jeden život – Kostra.

Angličtina (HAR) – oprava testu, výroba ke Dni matek.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Velká čísla (High numbers): 20-100. Hra Guess the Number (is it 25? Is it more? Is it less?), píseň, číselný diktát

Čtení – pokračování v četbě Kroniky města Kocourkova. Zítra je poslední den pro odevzdání čtenářského listu ke knize O statečném Cibulkovi.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 4. 5. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Prvouka – začali jsme novou kapitolu zdraví, uč. 64+65 se zápisem do sešitu a diskuze na dané téma.

Čeština – úvodní opakování, procvičování určování čísla a rodu podst. jm. PS 44/2 samostatně s kontrolou, PS 44/3 za DÚ. Slovní fotbal na dvě družstva, slova dle zadání čísla a rodu.

Matematika – dělení se zbytkem 2 a 3, procvičování. PS 31/7 a 8, mazací tabulky.

Angličtina (HAR) – opakovací test – review C, opakování zvířat do ŠS (popis a obrázek dvou zvířat dle svého výběru).

Výtvarná výchova – výroba a kreslení na téma Moje město.

Prosím, zda byste dětem našli kšiltovky, které jim na začátku šk. roku pořizovala paní učitelka Motalová. Využijeme ve škole v přírodě – děkuji.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 3. 5. 2022 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština – úvodní opakování slovních druhů a vyjmenovaných slov, stále s podporou nápovědy tabulek. Určování čísla a rodu podstatných jmen – procvičování. Uč. 161/4 vč. určování slovních druhů, 161/6 – na mazací tabulky. Práce na IA tabuli, písanka str. 18 na známky včetně hodnocení úpravy, PL Dvě žáby – určování slovních druhů. Zaměřujeme se především na podstatná jména, přídavná jména a slovesa, některým dětem dělá určování problém, prosím, procvičujte i doma – děkuji. DÚ uč. 161/5 (bez opisu, pouze a + b)

Matematika – dělení se zbytkem, opakování násobek 2, nově násobek 3. Uč. str. 38 / výklad + cv. 1 ústně. PS str. 31/6 (cv. 3-5 dokončit doma, kdo nestihl ve škole). I zde prosím, abyste s dětmi trénovali, všichni již pochopili princip, ale někteří potřebuji hodně procvičovat a počítat – děkuji.

Hudební výchova – píseň Labutě od Uhlíře a Svěráka, zpěv a zpracování PL, na známky, již v Bakalářích.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 2. 5. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština – kromě četby Kroniky města Kocourkova jsme dnes intenzivně procvičovali číslo a rod podstatných jmen na pracovních listech i IA tabuli. Děti udělaly pokrok, tato látka vyžaduje procvičování, prosím tedy, abyste s dětmi určovali číslo i rod podstatných jmen, budeme potřebovat – děkuji.

Matematika – dělení se zbytkem (násobek 2), pracovní listy, uč. str. 37/cv. 1, 2. I zde udělaly děti pokrok, ale je potřeba, aby procvičovaly, budeme navazovat dalšími násobky – děkuji.

Prvouka – uč. 63, dokončení tématu ochrany přírody, shlédli jsme dokument a pracovali s PL.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 29. 4. 2022

Dobrý den,

dnes děti absolvovaly poslední kolo SCIO testů. Dostaly domů přihlašovací údaje na papírku, takže se můžete na stránkách sciodat.cz podívat, jak vaše dítě řešilo jednotlivé obory.

Dnešní učivo níže:

Angličtina (HAR) – uč. str. 50 + str. 51 dramatizace textu. PS 48/1, 2 – samostatně a str. 49/3 – společně. DÚ v PS str. 49/4 do středy 4. 5.

Anglický jazyk (Korenčiakova): práce s PS, otázky a odpovědi: Does the lion live in forest? Yes, it does. No, it doesn´t.

Píseň: The More We Get Together.

Čtení – začali jsme číst Kroniku města Kocourkova, děkuji za pořízení knih.

Prosím, abyste během nepřítomnosti dětí ve škole nedělali cvičení v pracovních sešitech dopředu, děkuji.

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

 

Čtvrtek 28. 4. 2022

Hezký podvečer,

probrané učivo včerejšího i dnešního dne níže:

Včera jsme většinu dne absolvovali SCIO testy, zítra nás čeká poslední část, a to první dvě vyučovací hodiny. Během prvouky jsme dokončili třídnickou hodinu a probrali věci ke škole v přírodě.

Čeština (středa) – úvodní opakování, uč. 158-159. Začali jsme probírat číslo a rod podstatných jmen, budeme hodně procvičovat, aby si především rod děti upevnily pro další výuku.

Dnes:

Matematika – 5minutovka (známky v Bakalářích), začali jsme dělení se zbytkem, uč. 37/1 a PS/1+2.

Prvouka – kontrola testu (známky v Bakalářích), uč. 62 se zápisem do sešitu, PS str. 54 + 55.

Angličtina (HAR) – zkoušení básničky (dnes dobrovolně, známky v Bakalářích, zítra zbytek dětí, které se dnes nepřihlásily), pokračování v kapitole o zvířatech, mini rozhovory otázek a odpovědí jako soutěž na známky, Kontrola DÚ v PS. Příští středu 4. 5. budeme psát opakovací test – vycházet bude z PS str. 46 a 47, prosím, aby se děti připravily a naučily.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Animal Quiz (práce s textem), vypracování kvízu o zvířatech, procvičování otázek: Where does (an animal) live? What does (an animal) eat?

Čtení – dnes jsme dočetli Cibulku a do příštího pátku 6.  5. děti zpracují čtenářský list o této knize, jak již znají. Formát A4, základní údaje o knize, kladné a záporné postavy, co se jim líbilo a co/kdo naopak ne + krásný obrázek (nakreslit nebo vytisknout a vybarvit, jak se kdo cítí 🙂 ). Od zítřka začínáme s Kronikou města Kocourkova.

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

Úterý 26. 4. 2022 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština – úvodní opakování dle tabulek / seznamů, tj. slovní druhy a vyjmenovaná slova, nová látka: Podstatná jména – slova ohebná, uč. 156 – 158.

Matematika – zaokrouhlování na 100 a 10, uč. str. 36/1 ústně, cv. 2 na tabulky. PS str. 30/3 – 6. Prosím, procvičte s dětmi tuto látku, pletou se jim desítky a stovky, potřebujeme toto učivo upevnit – děkuji.

SCIO testy – dnes proběhly testy z češtiny, děti byly poměrně úspěšné, gratuluji! 🙂 Určitě se s vámi podělily o své dojmy, každopádně po vyhodnocení dostanete i kompletní oficiální výsledky ze všech předmětů.

Čtení – dočítáme Cibulku, prosím, dejte dětem již knihu Kronika města Kocourkova – děkuji.

Hudební výchova – dnes jsme pracovali s pracovními listy na píseň Michala Tučného Prodavač + dokončeno zkoušení textu písně Když jsem já sloužil …

Třídnická hodina – proběhl zápis sebehodnocení dětí do žákovských knížek, dokončíme ještě zítra. Děti byly velmi sdílné a komunikativní, což je skvělé vzhledem k potřebě zlepšovat klima ve třídě, především v chování některých dětí jak v hodinách, tak o přestávkách. Vysvětlili jsme si, co znamená ohleduplnost vs. sobectví, proč je důležité respektovat jeden druhého a názor každého z dětí atd. Budu ráda, když tuto cestu podpoříte a dětem vysvětlíte, jak je správně chování ve škole důležité – moc děkuji! 🙂

Důležité:

 • opět prosím o prověření plateb za školu v přírodě, stále nemáme vše doplaceno – předem děkuji.
 • SCIO testy – středa 27. 4. – 3. – 5. vyučovací hodina
 • SCIO testy – pátek 29. 4. – 1. a 2. vyučovací hodina

 

Přeji hezké odpoledne – tř. učitelka

Pondělí 25. 4. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – vyhodnocení čtvrtletní práce, posílám po dětech domů, zítra prosím vrátit – děkuji. Uč. str. 35/2 do ŠS a uč. 35/3 za DÚ na zítřek. Zaokrouhlování – výklad, PS str. 30/1-2, kdo nestihl ve škole, dokončí doma. 

Prvouka – opakovací test – živočichové, kontrola pracovních sešitů (kdo měl v pořádku, dostal do Bakalářů známku, kdo dnes nedonesl, má X = nehodnocen, nemocní mají A a odezvdají dodatečně). Uč. str. 62 – ochrana přírody.

Čeština – tři hodiny: úvodní opakování dle tabulek / seznamů, tj. slovní druhy a vyjmenovaná slova. Uč. str. 155 celá, písanka str. 16 – 17, PL přídavná jména a zájmena, čtení O statečném Cibulkovi.

Důležité:

Děti začaly chodit s omluvami, že nesplnily své povinnosti – domácí úkol, dokončení pracovního sešitu atd., protože na to neměly čas (divadlo, trénink, chalupa, u babičky …). Vysvětlila jsem jim, že toto není možné a své školní povinnosti plnit musí. Prosím, abyste na to dohlédli a už se do budoucna neopakovalo – děkuji.

úterý 26. 4 . – 3. vyučovací hodina

středa 27. 4. – 3. – 5. vyučovací hodina

pátek 29. 4. – 1. a 2. vyučovací hodina

+ v úterý 26. 4. připomínám třídnickou hodinu do 13.30. 

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 22. 4. 2022

EDIT: Na základě upozornění rodičů upravuji knihu pro čtení (Broučky prý děti již četly dříve) – po Cibulkovi budeme číst knihu KRONIKA MĚSTA KOCOURKOVA (O. Sekora). Děkuji 🙂 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – kapitola Prostorová geometrie, uč. str. 44 + PS str. 34, obojí celé. Na příští hodinu 6. 5. si děti mohou přinést Rubikovu kostku, hrací kostky ze hry nebo kostky na hru „Vrchcáby“.

Angličtina (HAR) – nová kapitola Amazing Animals, uč. 48-49, poslech a mini rozhovory.                  PS: str. 45/8 – říkanku naučit zpaměti, str. 47/kvíz za DÚ, obojí na čtvrtek 28. 4. 2022.

Čtení – blížíme se ke konci knihy O statečném Cibulkovi, další knihu, kterou dětem zajistěte, prosím, je:  KARAFIÁT, Jan – Broučci,  děkuji 🙂

Důležité: v příštím týdnu píšeme SCIO testy, a to následovně:

úterý 26. 4 . – 3. vyučovací hodina

středa 27. 4. – 3. – 5. vyučovací hodina

pátek 29. 4. – 1. a 2. vyučovací hodina

+ v úterý 26. 4. připomínám třídnickou hodinu do 13.30. 

Hezké odpoledne & příjemný víkend, tř. učitelka

 

Čtvrtek 21. 4. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – čtvrtletní práce (platí totéž co u práce z češtiny).

Prvouka – děti dokončovaly chybějící listy v pracovních sešitech, v pondělí budu vybírat ke kontrole, některé děti mi už odevzdaly dnes. V pondělí budeme psát opakovací test z kapitoly ŽIVOČICHOVÉ, uč. str. 56-61.

Angličtina (HAR) – opakování slovíček, poslech z učebnice, mini rozhovory, příprava na opakovací testík příští týden (bude vycházet z PS).

Anglický jazyk (Korenčiaková)- Hráli jsme Whispers (tichá pošta), Popisovali jsme zvířátka (It is a pet. It livein a house. I doesn’t live in water.)

Čeština – dále čteme O statečném Cibulkovi.

Důležité: připomínám, prosím, úhradu za školu v přírodě 3 950 Kč, údaje mají děti v žákovských knížkách, kdo chyběl, poslala jsem do Bakalářů, zatím přišlo minimálně plateb a termín je 25. 4. 2022. Děkuji moc předem. 

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 20. 4. 2022

Dobrý den,

probrané učivo níže:

Prvouka – PS str. 43, uč. 60 – 61.

Čeština – čtvrtletní práce (děti dostanou opravené práce domů, známky v Bakalářích s váhou 5; u výsledku 1/2 do Bakalářů zapisuji 2, u výsledku 1- do Bakalářů zapisuji 1; práce prosím podepsat a děti přinesou zpět do školy – děkuji).

Matematika – 5minutovka (sčítání a odčítání 3cif. čísel s přechodem přes 100) uč. 34/2, 3 a 4 + opakování na čtvrtletní práci.

Angličtina (HAR) – opakování, uč. str. 45, PS 45/7 + do středy 27. 4. naučit básničku, PS 46/1-2 a 47/3. Slovíčka My Free Time zkouším do pátku na známky.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Opakování slovní zásoby, popis zvířat ( úvod, budeme ještě procvičovat): It lives in /doesn´t live in…/I eats/doesn´t eat.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 19. 4. 2022

Dobrý den,

probrané učivo níže:

čeština – úvodní opakování slovní druhy a vyjmenovaná slova, procvičování na čtvrtletní práci (ústně), uč. str. 152/6 a str. 153/7-8. Bez DÚ. Prosím, ať děti trénují slovní druhy i vyjmenovaná slova – děkuji. Čteme dále Cibulku, budeme vybírat navou knihu, dám včas vědět.

matematika – opakování na čtvrtletní práci do ŠS, uč. str. 34/1-2, nově počítáme s přechodem přes 100.

Hudební výchova – poznáváme hudební nástroje + pohádka z minulého týdne.

Obecné informace: 

 • dnes jsme se fotili (venku před školou), až budou fotky k vyzvednutí a zaplacení, dám vědět do Bakalářů.
 • středa 20. 4. – čtvrtletní práce z českého jazyka
 • čtvrtek 21. 4. – čtvrtletní práce z matematiky (bude zahrnovat i geometrii)
 • úterý 26. 4.  – třídnická hodina (sebehodnocení do žákovských knížek)

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 12. 4. 2022

Dobrý den,

nejprve bych ráda poděkovala za vaši účast na včerejších třídních schůzkách, ráda jsem všechny viděla osobně a těším se na další spolupráci 🙂

Dnešní učivo zasílám níže:

Čeština – úvod hodiny = opakování slovních druhů a vyjmenovaných slov, PL na slovní druhy 1,2 a 5 (vlepeno do ŠS), uč. 151/1 celé do ŠS a 151/2 na známky (jsou v Bakalářích). Povídali jsme si (a zhlédli dokument) o Velikonocích, vypracovali str. 15 v písance (a komu chyběly předchozí stránky, tak dopsal). Dále čteme Cibulku.

Matematika – opakování na čtvrtletní práci v PS str. 29 celá + PL. Na IA tabuli opakování násobilky, vše procvičené bude ve čtvrtletní práci.

Hudební výchova – zpěv dobrovolníků na známky (píseň Když jsem já sloužil …).

Zítra, tj. středa 13. 4. budu na prvouce zkoušet opravy testů, kdo bude ve škole (hodně dětí chybí) a budeme se ještě věnovat velikonočním svátkům. Angličtina bude spojená, máme připraven Easter Hunt s odměnami za splněné úkoly (pracovní listy). Na prázdniny nebudu (krom již zadaného úkolu z ČJ) dávat dětem domácí úkoly, nicméně doporučuji, aby se všichni připravili na čtvrtletní práce. Děkuji.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 11. 4. 2022

Dobrý den,

dnešní + program dnešní třídní schůzky níže:

Čeština – pokračujeme v četbě O statečném Cibulkovi, dokončili jsme slovní druhy, uč. 144 – 148. Po prázdninách budeme každou hodinu češtiny začínat opakováním slovních druhů a vyjmenovaných slov, děti mají mít tabulku s přehledem slovních druhů. Mohou si vyrobit na papír nebo zakoupit tabulku Slovní druhy, např. na Megaknihy mají v akci za 19 Kč. Dále jsme opakovali na čtvrtletní práci na pracovních listech.                                                                    DÚ uč. 145 / 4 celé cvičení na 19. 4.

Matematika – opakování sčítání a odčítání trojciferných čísel, kontrola DÚ, PS str. 28/4 celé a pracovní list na opakování na čtvrtletní práci.

Prvouka – zkoušení oprav z testů, opakování uč. 56 – 59 (Živočichové), PS str. 51 + práce ve skupinkách dle PS.

Obecné informace:

 • úterý 19. 4. (hned po Velikonocích) se budeme fotit
 • středa 20. 4. – čtvrtletní práce z českého jazyka
 • čtvrtek 21. 4. – čtvrtletní práce z matematiky (bude zahrnovat i geometrii)
 • úterý 26. 4.  – třídnická hodina (sebehodnocení do žákovských knížek + moje hodnocení dětem)

Hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Anglický jazyk (Kor): Velikonoce ve Velké Británii- zvyky a tradice, video: https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI; Hezky víkend

Čtvrtek 7. 4. 2022 

Dobrý večer,

zítra se již vracím do školy, děti s kolegyněmi vesměs opakují a zpracovávají zadané pracovní listy. Vzhledem k blížícímu se čtvrtletí jim to jen pomůže. Zasílám organizační informace:

 • pondělí 11. 4. 2022 od 17h se konají třídní schůzky ve škole, těším se tedy na osobní setkání v naší 3. B (1. patro vpravo)
 • úterý 19. 4. (hned po Velikonocích) se budeme fotit
 • středa 20. 4. – čtvrtletní práce z českého jazyka
 • čtvrtek 21. 4. čtvrtletní práce z matematiky (bude zahrnovat i geometrii)
 • Prvouka – vzhledem k pravidelným opakovacím testům čtvrtletní práci psát nebudeme, ale ve středu a ve čtvrtek po svátcích dostanou příležitost ti, kteří si budou chtít své stávající hodnocení zlepšit, a to ústním přezkoušením již probrané látky.

Přeji hezký zbytek dne, tř. učitelka

Anglický jazyk (obě skupiny)- Zvířata- uč. str. 48; popis zvířete (hra- Guess the animal): např: Is is tall. It lives in Africa. It eats leaves. It has got long neck.

Úterý 5.4.2022

Dobrý den, bohužel jsem onemocněla, takže výuku zajišťují kolegyně, podklady zasílám Terce mailem.

Geometrie – opakování

Čeština – slovní druhy, pokr. v uč. po str 143, pracovní listy, IA tabule

Matematika – opakují trijciferná čísla, celá str. 26 v PS a pracovní listy.

Prvouka – nová kapitola Živočichové, uč. 56-57. Opakovací test zítra bude dle plánu.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 1.4.2022

Anglický jazyk (obě skupiny): Otázky a odpovědi: A: What do you do in your free time? B: I watch TV/ read books/ play with my friends– procvičování.

Čtvrtek 31. 3. 2022

Dobrý den,

děkuji za odevzdání přihlášek na školu v přírodě, pojedeme v hojném počtu 24 dětí! V příštím týdnu dostanete do Bakalářů informace k platbě a další. A děkuji také za sběr.

Dnešní učivo níže:

Matematika – uč. 30/odečítání 3cif. čísel – výklad, cv. 2 ústně, cv. 3 do ŠS. DÚ PS str. 25/4-6 na pondělí.

Prvouka – dokončení kapitoly o rostlinách, PS 49+50. Opakovací test je v Bakalářích, v pondělí zkouším opravy, s dětmi jsem domluvena, opakovací test na části kvetoucích rostlin bude ve středu 6.4.

Angličtina (HAR) – volný čas pokračování, uč. str. 43, poslech a IA tabule (opakování číslovek). DÚ PS 42/1 na zítřek.

A dále čteme O statečném Cibulkovi.

Anglický jazyk (Kor): Stolní hra na str. 47; procvičování otázek a odpovědí. Ještě zítra ať si žáci přinesou kostku a figurku, prosím.

Třídnická hodina – aktivizační a stmelovací hry.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 30. 3. 2022

Dobrý den,

připomínám, že zítra je:

 • poslední den pro odevzdání přihlášky na ŠKOLU V PŘÍRODĚ! 
 • sběrový den 
 • třídnická hodina do 13,30 

Dnešní učivo níže:

Prvouka – opakovací test polní plodiny, dokončení kapitoly, uč. str. 52-53.

Čeština – pětiminutovka (známky v Bakalářích), uč. str. 140-142, Písanka str. 14.

DÚ na pondělí 4. 4. uč. 143/6 CELÉ.

Matematika – uč. str. 30/výklad, cv. 1 ústně společně, PS 25/1-3.

Angličtina (HAR) – kontrola DÚ v PS, uč. str. 42/celá, PS 41/10. Do zítřka dopsat My Dictionary (kapitola 9) slovíčka, naučit do příštího týdne.

Výtvarná výchova – děti vyráběly velikonoční zápichy pro budoucí prvňáčky k zápisu, někteří přímo pro své sourozence, mají na nich svá jména a u zápisu dostanou 🙂

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 29. 3. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština – pracovní listy na opakování podst. jmen a sloves, uč. 138/1, uč. 139/5 – číslovky,

čtení O statečném Cibulkovi.

Matematika – uč. 29/ celá, cv. 3 do ŠS. IA tabule – násobky, sudoku … umimematiku, skolakov

HV – zpěv lidových písní a opakování Večerníčku

Anglický jazyk (Kor): opakování učiva, poslech, práce s PS

Hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Pondělí 28. 3. 2022

Dobrý den,

dnes začnu důležitými informacemi:

31. 3. – čtvrtek budeme mít třídnickou hodinu do 13,30! + poslední den pro odevzdání přihlášky do školy v přírodě.

29. – 30. 3. Srdíčkové dny – viz e-mail od vedení školy

31. 3. – sběr starého papíru

 1. 4. – Noc s Andersenem (přenocování ve škole)

od 4. 4. – prevence od PČR (termín pro naši třídu bude upřesněn)

Pondělí 4. 4.  v čase 16 – 18h konzultační hodiny online, pokud někdo potřebujete cokoliv řešit, napište a spojíme se, děkuji.

Dnešní učivo níže:

Matematika – PS str. 24 celá, uč. str 28 / 3 + 4, mazací tabulky, procvičování sčítání a odčítání 3ciferných čísel

Čeština – příslovce a číslovky, uč. 137 – 139, 137/4 do ŠS (nemocní na papír, pokud nemají sešit u sebe). Určování slovních druhů, v tuto chvíli umíme ve větách určit:

1- podstatné jméno

2 – přídavné jméno

5 – sloveso

6 – příslovce

Dnes jsme začali číslovky, zítra pokračujeme se zájmeny. Prosím, procvičujte s dětmi určování slovních druhů ve větách, libovolný text, 2 – 3 věty denně, většina s tím má problémy a jinak než tréninkem se to děti nenaučí. Děkuji.

Čtení – začali jsme číst O statečném Cibulkovi, děkuji, že dětem zajistíte knihy.

Prvouka – dnes je Mezinárodní den učitelů, takže opakovací test jsem přesunula na středu 🙂 řekli jsme si, co je to za den, proč se slaví, shlédli dokument pro děti o J. A. Komenském. Dále jsme začali novou kapitolu – uč. 50 + 51 / výklad a zápis do sešitů.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 25. 3. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – uč. 42/celá strana, PS 32+33 opakování na známky.

Angličtina (HAR) – uč. 40 + 41 (dokončení kapitoly), PS 40/7+8 ve škole, za DÚ v PS str.40/cv. 9.

Čtení – dokončení práce s textem Výroba čokolády.

Dnes jsem dětem rozdala přihlášky na školu v přírodě, chybějící děti dostaly do mailu rodičů. Prosím, abyste v termínu odevzdali – děkuji.

Hezký víkend, tř. učitelka

 

Čtvrtek 24. 3. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – uč. 28/2, PS 23/4-6. Za domácí úkol mají na pondělí 28/3 v PS str. 22/4-6. 

Může se stát, že sem zapomenu úkol napsat (viz včerejší matematika), prosím vás: toto je informační web pro nemocné a pro kontrolu, primárně mají děti mít úkolníčky a psát si ve škole své povinnosti na doma. Takže dnes jsem se dozvěděla, že rodič řekl, aby úkol dítě nedělalo, protože to není na stránkách … případně, že si dítě úkoly nepoznamenává, protože máma/táta mu řeknou co má dělat. Prosím, takto ne – snažím se vést děti k samostatnosti, takže pokud tvrdí, že úkol mají, tak jim to prostě věřte a nechte je udělat 🙂 Děkuji.

Prvouka – probrali jsme a dokončili polní plodiny, uč. str. 48 – 49, pustili si shrnutí látky na IA tabuli: https://www.youtube.com/watch?v=xI91sxqDBi8 a udělali soutěž, jak se zpracovává len podle pohádky Krteček a kalhotky 🙂 V pondělí 28. 3. opakovací test na probranou látku Polní plodiny (str. 46-47).

Angličtina (HAR) – pracovali jsme s přinesenými TV programy, mini rozhovory a PS str. 39 celá dle poslechu.

Anglický jazyk (Kor)- čtení a práce s textem v učebnici, psaní dopisu

Čtení – dnes práce s textem v týmech, pracovní listy z publikace Naučné texty pro 3. třídu, téma jsme měli Výroba čokolády. Děti pracovaly ve 2-4 členných týmech dle daných pravidel, zítra budeme dokončovat. Příští týden bychom měli začít číst novou knihu. Děkuji, že dětem zajistíte.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 23. 3. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Prvouka – uč. str. 46+47 / vše, zápis do sešitu.

Čeština – 5minutovka, uč. str. 136 – 137 / nová látka Příslovce

uč. 136/7 za DÚ do češtiny domácí 

Matematika – kontrola DÚ + pracovní list Koumák

Angličtina (HAR) – uč. 40, na zítřek prosím, abyste dětem dali TV program, pokud máte tištěný, budeme trénovat probíranou látku. Děkuji

Anglický jazyk (Kor)- Jaro- báseň, plakát

Dnes je v čase 14 – 17,30h Den otevřených dveří, můžete se přijet podívat na výzdobu 🙂

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 22. 3. 2022

Dobrý večer,

dnes jsem se byla podívat na lokalitě pro plánovanou školu v přírodě, nyní již zbývá doladit termín a poté zašlu veškeré potřebné informace.

K učivu dnešního dne:

Čeština – dnes jsme pracovali s pracovními listy z edice Koumák pro třeťáky, konkrétně užití vyjmenovaných slov a slovních druhů v praxi. Věnovali jsme se tématu dvě vyučovací hodiny, opakovali slovní druhy, druhy hlásek a samozřejmě vyjmenovaná slova. Listy dostaly děti domů, podívejte se na ně a doporučuji tuto publikaci zakoupit, je velmi zdařilá a dětem pomůže v upevnění učiva. Cvičení nejsou úplně jednoduchá a dnes jsme bojovali, ale děti se snažily, naučí se touto formou pracovat a bude to pro ně skvělé rozšíření obzorů 🙂

Čtení – dnes jsme dočetli Mikeše. Knihy si dnes vzaly děti domů, u mě zůstaly 4 kusy, pravděpodobně chybějících dětí, ať se u mě o knížku postupně přihlásí – děkuji.

S dětmi jsme se domluvili, že i nadále budeme pokračovat v četbě knihy s tím, že občas proložíme tyto hodiny pracovními listy ze čtení s porozuměním, kdy budou pracovat v týmech. Prosím tedy, abyste svým dětem obstarali knihu O STATEČNÉM CIBULKOVI – autor GIANNI RODARI. Kromě knihovny nebo knihkupectví doporučuji podívat se na online antikvariát (knihobot.cz, trhknih.cz apod.), kde se dají obecně knihy zakoupit za velmi příznivou cenu. Začneme příští týden, pokud bude alespoň jedna kniha v lavici, ale nejpozději do konce března prosím, aby si děti knihu přinesly – děkuji.

Matematika – kontrola DÚ, pokračovali jsme v nové látce – sčítání a odčítání 3cif. čísel, psali  jsme 5minutovku (známky jsou v Bakalářích). Učebnice str. 28 / výklad látky + cv. 1, PS str. 21 / 4, 5 a 6 za DÚ.

Přeji hezký zbytek dne, tř. učitelka

Pondělí 21. 3. 2022

Dobrý den po prázdninách,

dnes jsme s dětmi zlehka najeli do školního režimu, nebylo to jednoduché 🙂

Matematika – uč. str. 27 celá (nová látka), kontrola DÚ zadaného před prázdninami, nová látka – sčítání a odčítání 3ciferných čísel. DÚ: PS 21/1-3.

Prvouka – povídali jsme si o prázdninách a pustili jsme si několik krátkých povídání o situaci na Ukrajině na ČT EDU, probrali jsme s dětmi jejich vnímání celé situace a vysvětlili si slova jako integrace, sankce … která slýchají a neznají význam.

Čeština – opakování slovních druhů – podst. jm., příd. jm. a slovesa, cvičení a hry. Uč. str. 134-135, písanka str. 11 byla na známky. Ve čtení jsme četli Mikeše, zítra dočteme, pak napíši, co dalšího budeme dělat.

Důležité:

Děti si udělaly pořádek v lavicích, kde zůstalo jen: mazací tabulka, sešit s vyjm. slovy, čítanka. Zbytek si děti vzaly domů a do školy v aktovce budou chodit připraveny každý den na předměty, které máme. Prosím, dohlédněte, že mají všechno v pořádku – neustále něco hledáme, zapomínají, nevědí … děkuji.

ŠvP – zítra se jedu podívat odpoledne na lokalitu, kam plánujeme jet. Následně po dětech zašlu závaznou přihlášku, kterou prosím vrátit zpět vyplněnou. K tématu školy v přírodě budu ještě posílat zprávu do bakalářů s ucelenými informacemi.

Děkuji, hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Pátek 11. 3. 2022

Dobrý den,

učivo a informace níže:

Geometrie – uč. 41 / opakování + PS str. 31 celá. Po prázdninách budeme opakovat, PS opakování bude na známky.

Angličtina (HAR) – pokračování v kapitole Watch TV, procvičování, rozhovory, IA tabule – opakování slovíček. Učebnice str. 38 – opakování, str. 39 – poslech a práce s cvičením. PS 38/1+2 ve škole a cv. 3 za DÚ.

Angličtina (Kor): PS: str. 42 celá vypracovaná v hodině, Procvičovali jsme odpovědi na otázku: What do you do on Sundays/Mondays…Hezké prázdniny!

Čeština – čtení O Mikešovi

Obecné informace:

 • v době jarních prázdnin příští týden je k dispozici jen družina, a to po-stř od 7 do 16h na  naší škole, čt a pá ve stejném čase na ZŠ Bártlova
 • 31. 3. 2022 proběhne sběr papíru
 • 1. – 2. 4. Nocování s Andersenem – aktivita družiny, přihlášky rozdává hlavní vychovatelka v pondělí po prázdninách.
 • 19. 4. se budeme fotit

Přeji všem krásné prázdniny, tř. učitelka

 

Čtvrtek 10. 3. 2022

Dobrý den, dnes jsme probrali:

Matematika – uč. str. 26/1-2 do ŠS, cv. 3-4 za DÚ, kontrola po prázdninách. Začneme sč. a odč. 3ciferných čísel.

Prvouka – PS str. 48 celá, IA tabule dokument o přírodě Terčin svět.

Angličtina (HAR) – uč. str. 38 celá + poslech, My Dictionary str. 14 napsat a naučit slovíčka, po prázdninách budeme opakovat.

Anglický jazyk (Kor)- Volnočasové aktivity- brainstorming (I watch TV, I play with my sister, I play football); učili jsme se odpovídat na otázku: Co děláš ve svém volném čase? (What do you do in your free time?). Uč.

Čeština – čtení.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Středa 9. 3. 2022

Dobrý den, dnešní den níže:

Dnešek byl trochu jiný, děti měly dvě hodiny prevence (chování ve třídě) místo matematiky a prvouky.

Čeština – souhrnný opakovací test z vyjmenovaných slov

Angličtina (HAR) – dokončujeme kapitolu Škola, PS 36/5 + 6, opakování hodiny.

Anglický jazyk (Kor): Televizní programy, v hodině vypracovaná cvičení: PS: 40/8,9 a PS: 41 celá strana

Výtvarná výchova – vlastní tvorba „můj nejoblíbenější motiv a styl“.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Úterý 8. 3. 2022

Dobrý den a vše nejlepší k MDŽ,

dnešní den níže:

Čeština – kromě Mikeše jsme opakovali podstatná jména a začali slovesa, uč. 132/3 – ústně, cv. 4 do ŠS. PS str. 41 celá – podst. jména v jednotném a množném čísle.

Matematika – PS20/4-6 kontrola ze včerejška, procvičování mazací tabulky a IA tabule sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes 100. Odečítání dělá některým dětem trochu problémy, budeme hodně procvičovat. Střídáme počítání pod sebou a vedle sebe.

Hudební výchova – poprvé jsme zpívali a děti byly úžasné! Měli byste mít krátkou ukázku ve skupině 😊

Důležitá informace: děti byly na včerejší soutěži ve spellingu skvělé, všechny mají v Bakalářích známku, na naši nástěnce v palubní knize samolepky … opravdu skvělý výkon všech! 🙂

Škola v přírodě – dostala jsem od vedení školy „zelenou“ a začínám plánovat. Bližší informace dostanete do Bakalářů hned, jak budu mít. Aktuálně mám tři lokality, tři termíny, tři programy … se všemi musím vykomunikovat detaily a vybrat to nejlepší pro vaše děti.

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

 

Dobrý den, chci všechny děti, které se zúčastnili soutěže v hláskování pochválit. Byli jste skvělí. Poprosím zítra- vítězové-, jestli nezapomenete, přineste si ještě diplomy, musíme doplnit datum 🙂 Všimla jsem si to na fotkách. Dekuji. Korenčiaková

Pondělí 7. 3. 2022 

Dobrý den,

dnes jsme s dětmi dělali následující:

Matematika – procvičování sčítání a odčítání 2ciferných čísel, IA tabule procvičování, počítání do školního sešitu. PS 20/4-6, kdo nestihl, dokončí za DÚ.

Čeština – tři hodiny, kromě čtení O Mikešovi jsme pokračovali v probírání podstatných jmen, uč. 122-123, ve dvojicích vypracování myšlenkové mapy – Vrabec domácí, písanka str. 12 na známky, zkoušení vyjmenovaných slov, procvičování a IA tabuli. Bez DÚ.

Prvouka – uč. 44-45, zápis do sešitu a výklad.

Hezké odpoledne přeji, tř. učitelka

Pátek 4. března 2022

Dobrý den,

dnes jsme byli opět všichni, takže děti vědí, co jsme dělali.

V pondělí 7. 3. se koná soutěž ve spellingu, sraz ve 13. 50h ve 4. A. Děti, které nechodí do družiny, mohou v pondělí zůstat výjimečně v družině a já si účastníky vyzvednu.

Děkuji všem rodičům, kteří poslali příspěvek na naši námořnickou výzdobu, a také děkuji za zasílání květin, třída vypadá hned radostněji 🙂

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

 

Čtvrtek 3. března 2022

Dobrý den,

dnešní den níže:

Matematika – procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes 100, jedno a dvouciferná čísla na IA tabuli, PS 20-1-2, 3 DÚ.

Prvouka – kontrola opakovacího testu, známky jsou v Bakalářích. PS str. 47 celá, uč. 42-43.

Angličtina (HAR) – slovní zásoba z My Dictionary (School) zkoušení ústně, známky v Bakalářích. Uč. 37, spelování.

Důležité: v pondělí 7. 3. od 14h se koná soutěž ve spelování, zítra budeme uzavírat přihlášky, účast je dobrovolná, prosím, aby se mi vaše děti, které mají zájem, zítra přihlásily. Děkuji.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, oznam o soutěži v hláskování, který sdílela p. uč. Harčariková platí také pro žáky v moji skupině.

Dnes jsme v hodině procvičovali digitální čas: 9:45 (nine forty-five); 8:15 (eight fifteen), atd. Pracovali jsme s televizním programem a odpovídali na otázky: What’s on at 8.00 /8:30/9:15 on Channel 1/2/3?

Čeština – čteme Mikeše, doporučuji, aby děti četly denně nahlas alespoň 10 minut, cokoliv – knihu, noviny, recepty … 🙂

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 2. března 2022

Hezké odpoledne,

jarní měsíc jsme zahájili 100% docházkou, takže všechny děti včera i dnes vědí, co mají dělat 🙂

Děkuji těm, kteří poslali bylinky, měli jsme dnes ochutnávku čajů a děti byly skvělé! Na výtvarné výchově jsme dodělali jednu nástěnku – Hvězdná flotila 3. B. Psali jsme test, doplňování a pětiminutovky, postupně opravím a bude v Bakalářích. Důležité: příští týden budeme s dětmi psát větší opakování na vyjmenovaná slova, slova příbuzná a jejich používání.

Škola v přírodě – proberte s dětmi, prosím, během dvou týdnů bych ráda měla představu o finálním počtu závazných zájemců s tím, že samozřejmě případná onemocnění budeme řešit dle situace. Děkuji za spolupráci.

Hezký den, tř. učitelka

Pondělí 28. 2. 2022

Dobrý den,

při pondělku jsme s dětmi dělali následující:

Matematika – sč. a odč. do 1000, uč. str. 18 – výklad + cv. 1, PS 18/1-4 ve škole, cv. 5 a 6 za DÚ

Čeština – kromě četby Mikeše jsme psali diktát, zde jsem některým opravila v Bakalářích známku o stupeň výše (vyskytly se jevy s/z, děti však probraly pouze párové souhlásky uprostřed slova), vyjmenovaná slova ústně na známky. Slovo a jeho význam, skladba slova, podřadná a nadřazená. Uč. 118/cv. 6-8.

Prvouka – uč. 41, zápis do sešitu + dva dokumenty o jedovatých a léčivých rostlinách. Ve středu bude opakovací testík ze stran 40 – 41, připravím tak, že děti budou barevně kroužkovat kvetoucí, nekvetoucí, léčivé atd. rostliny. Na středu si mohou donést bylinky nebo bylinkový čaj, budeme ochutnávat, kdo bude mít zájem.

Důležité! Začínáme s plánováním školy v přírodě. V tuto chvíli pouze zjišťuji zájem, do Bakalářů mi prosím napište ti z vás, kdo by děti na ŠvP NEPOSLALI.

Děkuji, hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 25. 2. 2022

Dobrý den, dnešek níže:

Matematika – geometrie, pokračování čtyřúhelníky, PS 29/celá za DÚ ty děti, které vypracovaly špatně, znovu vysvětleno. Uč. str. 39-40.

Angličtina (HAR) – spelling, opakování škola – předměty, hodiny. Kontrola DÚ. Na středu 2.3. se děti naučí slovíčka z My Dictionary, budeme psát i zkoušet ústně. Je naplánovaná soutěž ve spellingu na 7. 3., ať děti trénují i doma, bez marodů se přihlásily všechny z mé skupiny! 🙂

Anglický jazyk (Kor): Televizní programy- slovní zásoba; Odpovědi na otázku: What´s your favourite TV programme?;  Hláskování- procvičování, děti můžou trénovat na soutěž, některým to jde skvěle

Čeština – čtení O Mikešovi.

Děti dostaly domů školní sešity a pětiminutovky z češtiny a matematiky. Prosím o kontrolu, podpis a v pondělí zase donesou a odevzdají. Celý týden tyto sešity zůstávají ve škole. Děkuji.

Přeji všem krásný víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 24. 2. 2022 

Dobrý den, dnešní den níže:

Matematika – kontrola DÚ, PS 17/4-6, Testíky 19/2-4, pracovní list HASIČ, počítání na IA tabuli.

Prvouka – zkoušení oprav testu, PS str. 46, nová kapitola str. 40, IA dokument o jedovatých rostlinách

Pracovní činnosti – masopustní maska

Angličtina (HAR) -kontrola DÚ, spelling slov na čas, procvičování slovní zásoby na IA tabuli.

Anglický jazyk (Kor): určování času: celá a půl (it’s five o’clock. It’s half past four); PS: str. 35 (celá vypracována v hodině); Úvod do nového tématu: Televize

DÚ PS 35/4

Čeština – čtení O Mikešovi

Hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Středa 23. 2. 2022 

Dobrý den, dnes jsme dělali:

Prvouka – opakovací test na Rostliny, kdo nemá známku v Bakalářích, bude mít zítra prostor na opravu, obecně nedopadl moc dobře. Pokračovali jsme uč. str. 40 – kvetoucí a nekvetoucí rostliny.

Čeština – 5minutovka, známky v Bakalářích, opakování významu slova, druhy komunikace, cvičení pantomima a mazací tabulky, uč. str. 117/4. Bez DÚ.

Matematika – 5minutovka, známky v Bakalářích, pokračování v počítání do 1000, práce na IA tabuli. PS str. 17/1-3

Angličtina – spelování (trénujeme na soutěž), hodiny a školní předměty, PS str. 34/ 1 a 2, za DÚ str. 35/3. 

Výtvarná výchova – podmořský svět, výzdoba třídy.

Obecné informace:

Do pátku zašlu přes Bakaláře výstup z naší první třídnické hodiny. Nejvíce dětí projevilo zájem dozdobit třídu v nastaveném námořnickém stylu, ještě večer jsem objednala dekorace, které postupně budu vozit a budeme aplikovat ve třídě. Děti se samy aktivně na výzdobě budou také podílet.

Asistentka pedagoga – naše Terka se pravděpodobně již v pondělí vrátí, všichni se na ni moc těšíme ♥

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

Úterý 22. 2. 2022

Hezké odpoledne, k dnešku níže:

Čeština – vyjmenovaná slova: dokončeno zkoušení „vlastního výběru“, od příštího týdne nárazově zkoušíme všechna vyjmenovaná slova. Procvičování na mazacích tabulkách s odůvodněním. Písanka str. 8 celá, DÚ str. 9 (+ kdo nestihl str. 8, dokončí doma).

Matematika – pokračování sčítání 2cif. čísel pod sebou. Děti stále počítají z hlavy, je nutné osvojit si techniku sčítání pod sebou, stále opakujeme. Uč. str 16/2 na stírací tabulky pod sebou, PS str. 16/ cv. 1-4 ve škole, cv. 5 a 6 za DÚ. 

Čeština II. – začali jsme novou kapitolu SLOVO – opakování, co je slovo, význam, složení slova (slabiky, souhlásky a jejich dělení, samohlásky atd. – prosím, s dětmi zopakujte), slova podřazená a nadřazená. Uč. str. 116-117

Čtení – O Mikešovi

Hudební výchova – poslech vlastních skladeb a just dance

Třídnická hodina – děti se určitě podělí 🙂 sepíši závěr a dám sem do konce týdne.

Připomínám: zítra opakovací testík z prvouky a 5min. z češtiny i matematiky.

Příjemný zbytek dne, tř. učitelka

Pondělí 21. 2. 2022

Dobrý den všem,

zasílám přehled učiva:

Čeština – měli jsme tři hodiny, jednu hodinu jsme měli čtení O Mikešovi, kterou jsme proložili pár díly večerníčku O Mikešovi 🙂 v ostatních dvou hodinách jsme procvičovali vyjmenovaná slova, zkoušela jsem na známky, kdo byl zkoušen, má již známku v Bakalářích. Psali jsme i na mazací tabulky, hodně procvičujeme. Uč. 113 – 115, dokončili jsme velkou kapitolu a zítra začneme kapitolu Slovo.

Matematika  – uč. str. 16 / 1 do školních sešitů, počítání na mazací tabulky, pokračování ve sčítání pod sebou dvouciferná čísla.

Prvouka – str. 38 opakování + str. 39 dokončení, dokument o fotosyntéze. Ve středu bude opakovací test z těchto dvou stran. Doma si mohou zkusit pokus s listem květiny namočeným do sklenice vodou – děti vědí 🙂

DÚ – dokončení pracovního listu z češtiny, kdo nestihl.

Důležité!

Zítra, tj. úterý 22. 2. 2022 máme TŘÍDNICKOU HODINU, takže budeme končit ve 13,30h. Děti dostaly za úkol připravit si, co by se jim líbilo / jak by měla naše třída vypadat, aby se jim ve škole líbilo a těšily se. Mají přijít s nápady, CO a JAK (ne jen říci: aby o přestávkách nebyl křik).

Stále bojujeme se sešity, znovu tedy připomínám pravidlo: všechny sešity mají děti celý týden ve škole a v pátek je dostanou na víkend domů ke kontrole a podpisu. Dokud nezačnou děti respektovat, budeme neustále nějaké sešity hledat. Některé děti mi říkaly, že rodiče chtějí, aby sešity nosily … prosím, ne. Máme stálou službu, která je v týdnu rozdává, o víkendech sešity vašich dětí uvidíte.

Úkolníček – začneme pracovat s úkolníčkem, prosím, abyste dětem, které nemají, úkolníček pořídili. Web je jen kontrola pro vás, rodiče, děti by samy již měly vědět, jaké úkoly mají a co do školy mají donést.

Děkuji za spolupráci, hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 18. 2. 2022

Dobrý den, dnes jsme probrali:

Matematika – geometrie, začali jsme čtyřúhelníky, uč. str. 39 a PS str. 29

Angličtina – pohádka Snow White Story, mini rozhovory opakování volný čas, počasí a hodiny. Byli jsme spojeni.

Čeština – čteme O Mikešovi

Bez DÚ, přeji hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 17. 2. 2022

Hezké odpoledne všem,

ode dneška jsme zase bez paní asistentky, která padla do karantény, ale děti musím dnes opravdu pochválit, byly poměrně hodné a myslím, že školní den jsme si užili fajn 🙂 Dnes jsem nezadala žádné domácí úkoly, někteří dostali pracovní listy a je na nich, zda se rodičům pochlubí. Na víkend žádné DÚ také nebudou.

Matematika – PS str. 15 – kontrola DÚ a probrání příkladů s bankovkami a mincemi (upřesnění, jak správně počítat), dále jsme sčítali a odčítali pod sebou, hodně jsme pracovali s mazací tabulkou, opakovali jsme násobilku a sčítání i odečítání.

Prvouka – PS str. 41-43 (DÚ), probrali jsme, opakovali a na IA shlédli dokument o koloběhu vody. Pořídila jsem krátké video a měli byste dostat do vaší rodičovské skupiny na whatsup.

Angličtina – byli jsme spojení, takže jsem vyzkoušela básničky u dětí kolegyně, které se přihlásily, dále jsme trénovali mini rozhovory ve dvojicích, témata: hodiny a počasí, v tom budeme pokračovat i zítra. Nakonec na IA opakování slovní zásoby.

Čeština – dokončili jsme prezentace čtenářských listů, dnes byl poslední termín pro odevzdání a všechny děti splnily, známky mají v Bakalářích. Pokračovali jsme v četbě O Mikešovi.

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

Středa 16. 2. 2022

Dobré odpoledne přeji,

uvádím přehled dnešního učiva níže. Od příštího týdne zkouším vyjmenovaná slova na známky, dnes jsme měli generálku a je viditelné zlepšení. Všechny známky jsou v Bakalářích a jelikož děti neustále hledají a řeší, kde mají jaký sešit, tak od tohoto týdne budou děti dostávat ke kontrole všechny sešity v pátek domů (školní a pětiminutovky), v pondělí je donesou podepsané a celý týden zůstávají sešity ve škole. Máme stálou službu na sešity, která se o ně stará, a měli bychom se vyhnout zmatkům, které dosud panovaly – děkuji za pochopení.

Prvouka – opakovací test Houby, známky v Bakalářích, nová kapitola Rostliny str. 38 a 39, zápis do sešitu. PS 41 a 43 dobrovolný DÚ, str. 42 za DÚ

Čeština – 5minutovka, známky v Bakalářích, opakování vyjmenovaných slov ústně + diktát slovních spojení na mazací tabulku, učebnice str. 112-113, cv. 5 a 6.

Matematika – 5minutovka, známky jsou v Bakalářích, dokončení prezentace vlastních slovních úloh. PS str 15/1,3 a 6, cv. 2 a 4 za DÚ, v učebnici budeme pokračovat na sčítání pod sebou, 2ciferná čísla.

Angličtina – byli jsme opět spojeni, vyměnila jsem za čtení, pokračovali jsme v prezentacích čtenářských listů O Mikešovi a ve čtení 2. dílu. Zavedli jsme pro čtení nové pravidlo – děti čtou po částech tak, jak je vyvolávám, pokud někde neví, kde čteme (velmi často u toho vyrušuje nebo dělá, co dělat nemá), znamenám si k sobě. Za 3 nepozornosti během hodin čtení dostává dítě známku 5 s váhou 3 do Bakalářů. Takto jsem dětem dnes sdělila a při hodině čtení věděli úplně všichni, kde jsme 🙂

Výtvarná výchova – děti vybarvovaly a vystřihovaly hudební nástroje, dotvořily a dolepovaly různé ozdoby, moc se jim všem povedlo, někteří si odnesli i domů. Poslechli jsme si Vltavu od Bedřicha Smetany, aby k dílu měli tématickou zvukovou kulisu 🙂

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

Úterý 15. 2. 2022

Hezké odpoledne přeji,

dnes jsme se (snad naposledy) testovali, takže jsme měli zkrácenou hodinu češtiny, opět píši všechny tři hodiny českého jazyka najednou:

Místo včerejšího diktátu jsme dnes dělali diktát formou doplňování a nedopadl u některých vůbec dobře. Opět prosím, procvičujte vyjmenovaná slova, hlavně po V, speciálně předpony vy-, vý- některým dělají problém. Prosím vrátit podepsané diktáty zítra do školy. V učebnici jsme probrali na straně 112 cv. 1 a 2, část cv. 4 jsme dělali na mazací tabulky, část cvičení 5 jsme psali o hudební výchově jako diktát „za odměnu“. PS str. 42 / 12 + 13 (toto dokončit za DÚ, kdo nestihl). U čtení jsme probrali referáty na čtenářském listu O Mikešovi, děti měly moc hezky zpracováno, pokračovat budeme zítra a ve čtvrtek mají poslední den pro odevzdání. Jsme napřed, proto budeme hodně opakovat hlavně vyjmenovaná slova.

Matematika – děti prezentovaly své malované slovní úlohy, opět měly velmi hezky připraveno. Kdo neměl dnes, prezentuje a odevzdává zítra. Uč. str 12/2 a 13/3 psali do školních sešitů na známky, nemocní stačí, když spočítají na papír a po návratu odevzdají.

Hudební výchova – opakovali jsme noty, poznávání hudebních nástrojů a místo „just dance“ zmiňovaný diktát.

Hezký zbytek dne a doufám, že děti budou zítra naladěné na „hodnější“ notě 🙂 tř. učitelka

 

Pondělí 14. 2. 2022

Dobré ráno všem,

dnes opět online výuka, pro děti mám nachystány hodiny češtiny a matematiky, kdy budeme pracovat s připravenými texty a podklady. Budeme mít 3 vyučovací hodiny, vždy v celou a pojedeme 45 minut. Končíme v 10,45 a poslední, čtvrtá hodina, prvouky bude pro děti domácí samostatná práce, níže podklady:

Opakování Houby, prohlédnout si prezentaci a zopakovat si látku – https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

Online pracovní list na téma Houby, vyplnit a ve středu si řekneme počet bodů, samostatná práce

https://www.liveworksheets.com/pp1304277ue

Rozdělení přírodnin – opakování, online doplňovačka, k vyzkoušení zde:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm

Nová kapitola, začneme ve středu – Společné znaky rostlin, uč. str. 38 a 39, kdo chce, může se podívat na prezentaci níže:

https://slideplayer.cz/slide/11571439/

Opakovací test na houby budeme tedy psát ve středu 16. 2., děti si zopakují látku z učebnice. Děkuji.

Hezké valentýnské pondělí :), tř. učitelka

 

Pátek 11. 2. 2022 

Krásný pátek, milí rodiče, dnešní nocí jsme spadli s dětmi do karantény, takže dnešní online výuka byla krátká. O to více pestrou připravím na pondělí 🙂

Páteční rozvrh není navíc na online vyučování úplně nastaven, a proto k dnešku:

Geometrie – s dětmi jsme ústně zopakovali základní geometrické útvary, řekli jsme si, co v okolí nám který útvar připomíná, zopakovali jsme si základní pravidla pro tyto útvary a lehce jsme se dotkli převodů jednotek délky.

Dvě hodiny tělocviku nechám na nich, co pro svou fyzičku udělají 🙂

Angličtina měla být dnes spojená a děti měli z uč. str. 66 vyrábět valentýnské přání + jsme si na toto téma měli povídat. Kdo má doma učebnici, tak přání vyrobí, jinak je to úkol na středu 16. 2., kdy si výrobky ukážeme.

Čtení – včera jsme dokončili 1. díl Mikeše a děti mají do příštího čtvrtka zpracovat tzv. čtenářský list, dnes jsem jim měla rozdat, karanténa plány změnila, a proto děti napíší na papír A4, z čehož největší by měl být obrázek Mikeše nebo jakýkoliv jiný motiv z této knihy. K tomu děti napíší, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo v knize, jednoduše, nic složitého. Ve škole si pak společně probereme. Poradila jsem těm, co nechtějí kreslit a máte doma tiskárnu, ať si na internetu najdou obrázek, ten si vytisknou, vybarví, vystřihnou a nalepí na ten improvizovaný čtenářský list. Termín odevzdání zůstává, ale tím, že dnes nejsme ve škole, bude fajn, když děti budou pracovat již dnes. Děkuji.

Přeji krásný víkend, marodům brzké uzdravení a v pondělí v online světě na viděnou 🙂 tř. učitelka

 

Čtvrtek 10. 2. 2022

Dobrý den, vážení rodiče, dnes začnu několika sděleními:

 • zítra, tj. pátek mají děti tělocvik, prosím, aby si všechny děti donesly odpovídající oblečení a obuv, budou v tělocvičně – děkuji
 • dnes jsme dočetli první díl Mikeše a děti mají za úkol do čtvrtka 17. 2. zpracovat „čtenářský list“, zítra dostanou nakopírované. Je to předvoj klasického čtenářského deníku, který budeme zavádět – děkuji
 • s dětmi jsme dnes probírali výzdobu třídy, na naší info schůzce jsem nejspíše nezmínila, ale pokud by někdo měl doma menší a odolnou květinu v květináči a byl by ochoten do třídy věnovat, budeme moc rádi. Do třídy nám celou dobu svítí slunce, tak dle toho kytičku případně zvolit. Nemáme ve třídě nic zeleného a rádi bychom si třídu udělali opravdu hezkou, postupně budeme na „upgrade“ (jak nazvaly děti) pracovat 🙂 Děkuji předem.
 • může se stát, že dětem zadám úkol a ten pak nebudou moci třeba druhého dne splnit, neboť nerozdáme např. pracovní sešit. Musíme si na všechny rituály zvyknout, takže pokud děti hlásí, že jim nebyly sešity  / pracovní sešity rozdány, věřte jim, prosím, vše si určitě sedne, potřebujeme čas – moc díky!

A nyní k dnešku:

Matematika – dnes jsme pracovali s mazací tabulkou dělali jsme hravé příklady, začali jsme kreslenou slovní úlohu apod. Zkontrolovali jsme zadané DÚ. Na zítřek mají děti domácí úkol z PS str. 14/3. 

Prvouka – dokončili jsme kapitolu Houby, dodělali PS str. 45, zopakovali jsme si, děti, které měly Atlas hub, si vybraly houby, se kterými nás seznámili, pracovali jsme s interaktivní tabulí. V pondělí bude opakovací test na toto téma.

Angličtina – pracovní listy na přítomný čas průběhový, měli si vzít domů, musíme na tomto tématu pracovat, dále hodiny, které ještě nějakou dobu budeme trénovat. Zítra máme spojenou angličtinu.

Čeština – čtení, viz výše v obecných info.

Hezké odpoledne a zbytek dne,

tř. učitelka

Středa 9.2. 2022

Dobrý den, vážení rodiče,

na úvod prosím, aby děti měly mazací tabulky a fixy, prosím, budeme s nimi pracovat v češtině a matematice. Děkuji. Děti dnes navštívila paní učitelka Motalová, strávila s námi část prvouky a češtiny.

Následuje učivo:

Prvouka – pokračování kapitoly Houby – zápis z uč. str 37 a pracovní sešit, str. 45. Některé děti měly atlas hub, budeme s ním pracovat i zítra.

Čeština – psali jsme 5minutovku, známky jsou v Bakalářích. Píšeme 12 slov – stále opakujeme vyjmenovaná slova, dále písanka str. 7.

Matematika – psali jsme 5minutovku, známky jsou v Bakalářích, dále jsme počítali Testíky, str. 17 a 18 + PS str. 14 / 1 + 2. Kdo nestihl, dokončí doma.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Přítomný čas průběhový (pracovní list)- příště krátká písemná práce (podívat se na vypracovaný pracovní list, prosím; uč. str. 30; kreslíme báseň na str. 30 RAIN (děti se můžou přihlásit báseň recitovat).

Anglický jazyk (Harčariková): začali jsme kapitolu Space School, uč. str. 34 – začali jsme s dětmi určování času, hodiny a školní předměty. U toho se chvíli zdržíme 🙂 děti mají do zítřka napsat slovíčka do My Dictionary za domácí úkol. 

Výtvarná výchova – dokončili jsme geometrickou koláž.

Hezký zbytek dne, tř. učitelka

 

Úterý 8. 2. 2022 

Dobrý den, vážení rodiče,

děkuji za včerejší hojnou účast na online schůzce a těším se na spolupráci 🙂 níže přehled dnešního dne:

Čeština – opět uvádím učivo ze všech tří hodin, které jsme měli:

Vrátila jsem dětem opravené pracovní listy, můžete se podívat na jejich výsledky. Takto budeme pracovat pravidelně. Pokračovali jsme s podstatnými jmény a přidali přídavná jména, kde jsme trochu uvázli na jejich rozpoznání, takže u tohoto tématu se zdržíme. Opakovali jsme vyjmenovaná slova, znovu jsem děti informovala, že postupně budeme zkoušet z jejich znalosti zpaměti.

Učebnice 130 – 131, 134 – 135; PS 40 / 7 – 9, cv. 10 (kdo nestihl, dokončí doma), za domácí úkol PS 40/11 

Čtení – čteme Mikeše, končíme 1. část a budeme pokračovat ve 2. části. Včas vás budu informovat o další knize, kterou si děti pořídí. Dnes jsem dětem sdělila, že začneme se čtenářskými deníky, nejpozději během března spustíme. Do konce školního roku budou mít děti v deníku 2 knihy dle vlastního výběru. 

Matematika – pokračujeme v tématu sčítání a odčítaní do 1000, PS str. 13 celá + procvičování na skolakov.eu

Výchova – dnes jsme nahrazovali výtvarnou výchovu z minulého týdne (takže nebyla hudební v.), začali jsme geometrickou koláž, kterou děti zítra na Vv dokončí.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Pondělí 7. 2. 2022 

Dobrý den, přehled učiva a úkolů zadávám níže:

Matematika – část hodiny jsme se testovali, jako každé pondělí. Dále jsme zkontrolovali DÚ a vypracovali v PS str. 12, kdo nestihl, dokončí za DÚ.

Čeština – dnes jsme měli tři hodiny, vše píši najednou.

Pracovali jsme s pracovními listy, které prověřují znalosti děti trochu jinak než jsou zvyklé z učebnic a pracovních sešitů, vrátili jsme se v opakování až do druhé třídy (např. slabiky). Výsledek zatím nemám, ale na první pohled máme ještě nějaké menší rezervy, které ale lehce doženeme 🙂

Dále jsme psali diktát na vyjmenovaná slova po V, bohužel nedopadl úplně slavně. Dala jsem dětem sešity domů, prosím, abyste diktáty podepsali a sešity vrátili – děkuji. V uč. na str 128 a 129 + cvičení na skolakov.eu jsme prošli podstatná jména, dětem potíže obecně nedělají. Budeme pokračovat se slovními druhy. Domácí úkol je z PS, str. 39/6.Prosím, abyste domácí úkoly dětem podepisovali – děkuji.

Prvouka – zakončili jsme kapitolu Vesmír malým opakovacím testem + někteří hoši si připravili referáty na dané téma, měli velmi hezky zpracováno. Pokračovali jsme v nové látce, a to tématem HOUBY, uč. str. 37, shlédli jsme dokument o jedovatých houbách, na další hodinu si děti mohou donést Atlas hub (pokud mají), budeme dělat zápis do sešitů.

Obecné informacednes v 17h máme v MS TEAMS online třídní schůzku, těším se na viděnou 🙂 

3. 2. 2022 – čtvrtek

Přeji hezký den,

uvádím přehled učiva a domácích úkolů z dnešního dne:

Matematika

 • PS str. 11 / 1, 5 a 6 ; cvičení 2, 3 a 4 za domácí úkol, učebnice str. 11 / 1 a 2, cvičení 3 za domácí úkol. Pracujeme se zelenými, prosím, dohlédněte, aby děti měly obě části, tedy malou učebnici i velký pracovní sešit – děkuji.

Prvouka

 • začali jsme novou kapitolu Život v přírodě, probrali jsme stranu 36 a děti si udělaly ve škole zápis. Shlédli jsme díl ze série Byl jednou jeden život – dýchání. V pondělí budeme psát krátké opakování na téma Vesmír (z učebnice) a kdo odevzdal projekt zadaný p. uč. Motalovou o planetách, dostal známku do Bakalářů

Pracovní činnosti

 • suplovala jsem za nemocnou kolegyni, vyráběli jsme s dětmi plakát k ZOH – děti kreslily, vystřihovaly a lepily, moc se jim jejich díla povedla a známky mají v Bakalářích

Angličtina

 • byli jsme opět spojení, děti dostaly opis textu z učebnice a krátký diktát ze slovíček, opakovali jsme + jedna půlka se nově učila měsíce v roce, k tomu jsme shlédli na interaktivní tabuli krátké video. Prosím, dohlédněte, aby děti znaly všechny dny v týdnu a měsíce v roce, děkuji.

Čeština

 • pokračujeme v četbě Mikeše, zadala jsem dětem jeden domácí úkol z češtiny, pracovní sešit str. 39 / cv. 5.

Přeji hezký zbytek týdne, dětem prima pololetní prázdniny a marodům brzké uzdravení, tř. učitelka

2. 2. 2022 – středa 

Dobrý den, vážení rodiče,

dnes jsme s dětmi navázali na včerejší online výuku, kdy jsme především opakovali. V hudební výchově jsme začali projekt „Moje oblíbená píseň / skladba / hudba“ a pokračovali jsme i dnes místo výtvarné výchovy.

Prvouka

 • testování, dále opakování tématu Vesmír – shlédli jsme dva krátké dokumenty s Pixim a na příští pondělí se děti naučí na opakovací test z tohoto tématu. Dále se někteří přihlásili o referát na toto téma, budou pracovat ve skupinkách a přednesou nám, co si připravili.

Čeština

 • psali jsme 5minutovku, děti mají známky již v Bakalářích
 • Pracovní sešit, str. 37 celá, str. 38/3 DÚ

Matematika

 • psali jsme 5minutovku
 • VM zelená, str. 10 celá + uč. zelená str. 10/3+4 ústně

Angličtina

 • byli jsme spojeni, část hodiny jsme opakovali na interaktivní tabuli z wordwall.net, ve druhé části hodiny jsme rozdávali vysvědčení a navázali jsme na včerejší hudební výchovu, kdy jsme dokončili poslech oblíbených skladeb žáků

Obecné informace:

3. 2. – sběr papíru

4. 2. – družina v ZŠ Chodovická

7. 2. – online třídní schůzka od 17h v MS TEAMS 

Děkuji a přeji hezký zbytek dne, třídní učitelka

 

Pondělí 31.1.

4.2.družina zajištěna ZŠ CHODOVICKÁ

3.2. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ČJ-procvičování vyjmenovaných slov,

věta jednoduchá, souvětí ,slovní druhy

VS po L – doplňovačka – Kvíz (wordwall.net)

Slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

 na úterý si připravit knížku, kterou právě čtu

M- číselná osa ,násobení a dělení

Sčítání odčítání do 1000

Sčítání a odčítání čísel do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání a odčítání čísel do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

PRV- samostatná práce  Vesmír

Napsat o každé planetě 3 věty odevzdání pro nástupu do školy

Může být i obrázek

 

Dalajlama: 

Žijte dobrý a čestný život.

Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.

 

 

28.1.

4.2.družina zajištěna ZŠ CHODOVICKÁ

3.2. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

M- porovnávání čísel

ps str.9

Porovnávání čísel do 1000 – Kvíz (wordwall.net)

Porovnávání čísel do 1000 – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- práce s textem

písanka str.4

AJ- obě skupiny- opakování probraných témat

Chit chat str. 32 – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

I´ve got… – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Slovosled – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Slovosled Animals – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

27.1.

BEZ DÚ

ČJ- základní skladební dvojice, slovní druhy- procvičování

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE – Kvíz (wordwall.net)

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE – Kvíz (wordwall.net)

M- učebnice do 1000 str.8,9

procvičování sčítání odčítání, porovnávání čísel

Porovnávání čísel do 1000 – Kvíz (wordwall.net)

Porovnávání čísel do 1000 – Kvíz (wordwall.net)

PRV-PLANETY UČ. str 34.PS str.40

PLANETY – Označený diagram (wordwall.net)

PLANETY – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Na výlet do vesmíru – YouTube

AJ- skupiny spojené

PS .STR.33

procvičování,otázky,odpovědi,poslech

otázky Aj – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

Chit chat str. 32 – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Chit Chat 2 Review B – Třídění skupin (wordwall.net)

Přítomný průběhový čas-srovnej věty – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

26.1.

Bez Teams

PRV- SLUNCE UČ. STR.31

Slunce, planety sluneční soustavy – – Kvíz (wordwall.net)

Slunce, Země, Měsíc, výpravy do kosmu – Kvíz (wordwall.net)

Opakování před testíkem (18. 11.) – voda, vzduch, Slunce, horniny a nerosty, půda – Otevřít krabici (wordwall.net)

čj – slovní druhy, vyjmenovaná slova

Modrý ps str.36.cv.3

Slovní druhy – určování v textu – Označený diagram (wordwall.net)

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

M- ps str.8,pracovní list

DÚ- PS STR.8  CV. 5,6

AJ- OBĚ  skupiny- Dračí koruna uč. str.31

PS STR. 32- OPAKOVÁNÍ

průběhový čas,otazky,odpovědi

Přítomný průběhový čas – otázka – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Přítomný průběhový čas-otázka – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Přítomný čas průběhový, quiz – Kvíz (wordwall.net)

Přítomný průběhový čas-srovnej věty – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

VV- paní Zima

 

25.1.

M-PS str.7-slovní úlohy

sčítání odčítání do 1000 – desítky – Kvíz (wordwall.net)

Slovní úlohy do 1000 (lehké procvičení) – Najít shodu (wordwall.net)

Čj-práce s textem

věta jednoduchá, souvětí

věta jednoduchá, souvětí – Kvíz (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí. – Třídění skupin (wordwall.net)

Modrý ps str 35

DÚ MODRÁSEK STR.36 CV.2

HV-

Dechové dřevěné nástroje – Kvíz (wordwall.net)

Hudební nástroje – Třídění skupin (wordwall.net)

24.1.

M-PS MATÝSEK STR.5,číselná osa

Sčítání čísel do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Číselná řada do 1000 – Označený diagram (wordwall.net)

DÚ PS MATÝSEK STR. 6 cv.3,4,5

ČJ- PŘINÉST PÍSANKU 2.DÍL

písanka str. 32

modrý PS STR.34

vyjmenovaná slova – procvičení

Vyjmenovaná slova po V – Kvíz (wordwall.net)

VS po V – předpona vy/vý – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova – Otevřít krabici (wordwall.net)

učebnice 104 cv.12,ústně,přepis

PRV- SVĚTLO A TEPLO .uč. 31

PS STR.39

PODMÍNKY ŽIVOTA – Kvíz (wordwall.net)

Projev života x podmínka života – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Slunce – Kvíz (wordwall.net)

Slunce – Chybějící slovo (wordwall.net)

 

 

21.1.

M-velký Matýsek str.4

číselná osa

Číselná osa do 1000 – Označený diagram (wordwall.net)

Číselná osa str. 2/1 – Označený diagram (wordwall.net)

čj-práce s textem, vyjmenovaná slova

písanka str.31

O nevyřáděném dědečkovi – Chybějící slovo (wordwall.net)

VS po V – předpona vy/vý – Pravda nebo lež (wordwall.net)

VS po V – předpona vy/vý – Pravda nebo lež (wordwall.net)

aj – Motalová učebnice str.30

str.31 básnička – na příští týden středa zkoušení It´s raining……..

A sunny day – vocabulary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

A sunny day – Křížovka (wordwall.net)

A sunny day – Slovní magnety (wordwall.net)

AJ (Korenčiaková): Práce s textem, poslech na str. 28. ; slovíčka Počasí (str. 28)

 

20.1.

PRV-půda

Půda – YouTube

Proč na půdě záleží? – YouTube

uč .tr.30 ps str.38

Půda – Chybějící slovo (wordwall.net)

Půda – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M- obrazce geometrie str.27-28

DÚ- trénování rýsování kružnic

Geometrické obrazce – Kvíz (wordwall.net)

TROJÚHELNÍK + typy úhlů – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- procvičování slovních druhů, věta jednoduchá souvětí

SLOVNÍ DRUHY_2 – Třídění skupin (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí – Třídění skupin (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí – Třídění skupin (wordwall.net)

aj- Motalová,procvičování krátkých vět a odpovědí,učebnice str.29

ps str.29

A sunny day – vocabulary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

A sunny day, Chit chat2, vocabulary – Hledání slov (wordwall.net)

Přítomný čas průběhový, quiz – Kvíz (wordwall.net)

Přítomný průběhový čas – otázka – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenčiaková): četba a práce s textem (uč. str. 26), slovní zásoba v slovníčku str. 10, prosím doma procvičovat slovíčka ze str. 10.

19.1.

dnes bez Teams

M- velký Matýsek str.3

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov pl

DÚ učebnice str.100 cv.6a

VYJMENOVANÁ SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ PO P – Pravda nebo lež (wordwall.net)

VS po L – doplňovačka – Kvíz (wordwall.net)

VS po M – přesmyčky – Anagram (wordwall.net)

Prv-opakování vody – skupenství

Skupenství vody – pevné, kapalné a plynné – Třídění skupin (wordwall.net)

SKUPENSTVÍ LÁTEK – Třídění skupin (wordwall.net)

vzduch učebnice str.30 ps str.37

Vzduch – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vzduch – 3.tř. – Chybějící slovo (wordwall.net)

 

Angličtina Motalová procvičování slovní zásoby

A SUNNY DAY

STR.28,POSLECH ,ps str.28,napsaní slovíček my dictionary str.12

A sunny day – vocabulary – Najít shodu (wordwall.net)

Weather Chit Chat – Spojte odpovídající (wordwall.net)

opakování

Chit Chat 2 – U5, On holiday – čas přítomný průběhový – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Přítomný čas průběhový, quiz – Kvíz (wordwall.net)

Přítomný průběhový čas-srovnej věty – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

zítra psaní slovíček ON HOLIDAY str. 10

PS básnička ze strany 27 -ZKOUŠENÍ V PÁTEK, BYLO JIŽ ZADÁNO

Anglický jazyk (Korenčiaková) : Přítomný čas průběhový- otázky a krátké odpovědi; procvičování (Are you listening? Yes, I am/No, I am not, atd). Budeme ještě procvičovat.

 

 

18.1.

M-nový Matýsek str.1-2

Číselná osa – Označený diagram (wordwall.net)

Číselná osa do 1000 – Označený diagram (wordwall.net)

Číselná osa – Označený diagram (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova – dvojice – Shodné dvojice (wordwall.net)

čj-

Vyjmenovaná slova po S – slovní zásoba – Najít shodu (wordwall.net)

VS po B – slovní spojení pro šikulky – Třídění skupin (wordwall.net)

dú písanka str.30

HV-hudební teorie

Hudební teorie 2.D Lenka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Hudební – Kvíz (wordwall.net)

17.1.

Třídní schůzky online dnes v 17 h

M-ps str. 46-48

ZÍTRA PŘINÉST PRACOVNÍ SEŠIT POČÍTÁME DO TISICE

Zlomky – Kvíz (wordwall.net)

Zlomky – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ-PROCVIČENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO S

Vyjmenovaná slova po S – Shodné dvojice (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po S – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po S – Kvíz (wordwall.net)

PRV-  VODA V KRAJINĚ

učebnice str.29-opakovaní koloběh vody v krajině

PS str.35

Schéma pohybu vody v krajině – Označený diagram (wordwall.net)

Voda ve světě – Kvíz (wordwall.net)

BEZ DÚ

13. 1.

Matematika – testování (všichni jsme negativní) + do ŠS počítání dvojciferných čísel

bez DÚ

Prvouka – pololetní test + učebnice 27+28, do sešitu nakreslit Zemi (kdo neměl sešit, kreslil na papír a do sešitu si vlepí)

Angličtina – pokračování lekce On Holiday, PS str. 27/ 7 + 8, konverzace o prázdninách

DÚ na středu 19/1: PS str 26/6 + naučit říkanku na str. 27

Český jazyk – pokračování ve čtení knihy O Mikešovi

Anglický jazyk (Korenčiaková):uč. str. 24; PS: str. 25/4, Present Continuous (procvičování).

12. 1.

na Teams matematika 2 dny

Prvouka – opakování k zítřejšímu pololetnímu testu, zápis do sešitu. V testu bude 10 otázek z látky od začátku školního roku, kterou jsme dnes s dětmi probrali.

Český jazyk – začali jsme vyjmenovaná slova po S, které se děti naučí zpaměti. Pracovní sešit – str. 32 zpracováno v hodině a společná kontrola, DÚ do pátku na str. 33, celou stranu

Matematika – pololetní práce

Angličtina – skupina paní učitelky Motalové: On Holiday – pokračování, uč. str. 26 a 27, PS str. 25/3 v hodině, DÚ do zítřka PS str. 25 / 4.

Anglický jazyk (Korenčiaková): přítomný čas průběhový (výjimky v hláskování u -ing formy ( sit- sitting, dance– dancing).Dělali jsme také pracovní list na procvičování přítomného času průběhového (jen kladné věty). Učili jsme se báseň SNOW (Snow can be cold, snow can be fun, snow can be wet, if it´s melted by the Sun), vytvářeli jsme Zimní plakát (Winter Poster ).

Výtvarná výchova – obrázky „spojovačky“, kreslení

 

10. 1.

Matematika – opakování na pololetní práci (sčítání, odčítání dvojciferných čísel + velká náslobilka, zaokrouhlování)

Český jazyk – opakování na pololetní práci (vyjmenovaná slova, tvorba vět, slovosled ve větách)

DÚ – písanka, strana 28 celá, do 11. 1.

Prvouka

Povídání – co jsme dělali o víkendu, opakování živá a neživá příroda, výrobky a zboží (pracovní listy)

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov (interaktivní tabule), tvrdé a měkké souhlásky

Čtení – čteme Mikeše a prokládáme pohádkami o Mikešovi na interaktivní tabuli a povídáním o hlavních postavách

 

7.1.

17.1. třídní schůzka online v 17 h

Procvičování je příprava na pololetní práce

budou se psát příští týden v úterý čj, v st matematika

čj- vyjmenovaná slova po b, l, m, p

Vyjmenovaná slova po P – Třídění skupin (wordwall.net)

Přiřaď slovo ke správnému i/y – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova – Třídění skupin (wordwall.net)

VS po B – problémové dvojice – Kvíz (wordwall.net)

Roztřiď vyjmenovaná slova (B, L) – Třídění skupin (wordwall.net)

m-násobení, sčítání ,odčítání do 100,násobení,dělení,slovní úlohy

Násobení a dělení 8 – Najít shodu (wordwall.net)

Násobení a dělení – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení zpaměti – Najít shodu (wordwall.net)

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenciaková): Nová gramatika: přítomný čas průběhový, časování ve všech osobách. Prosím procvičovat se slovesami, např. speak, read, play the guitar, eat, cook, etc (I am speaking, You are speaking, He is speaking, atd).

 

 

 

5.1.

NA Teams čj 2 dny-známkované

Procvičování je příprava na pololetní práce

ČJ-

Přiřaď slovo ke správnému i/y – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Třídění skupin (wordwall.net)

M-

Počítání do 1000 – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

Počítání do 1000 mix – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Písemné odčítání a sčítání – Otevřít krabici (wordwall.net)

Prv-

PRV1 – Přírodniny + Lidské výrobky – Třídění skupin (wordwall.net)

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA – Třídění skupin (wordwall.net)

Aj-

NAPSAT SLOVÍCKA VE SLOVNIČKU

On holiday – Spojte odpovídající (wordwall.net)

On holiday – Kvíz (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenčiaková)- post Christmas lesson (po -vánoční konverzace) , nový rok (brainstorming, nová slovíčka): Happy New Year, toast, party, friends, family, etc.

17.1. třídní schůzka online v 17 h

 

4.1.

Čj-

– vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

VS po L – doplňovačka – Kvíz (wordwall.net)

PL- práce s textem,čtení s porozuměním

M-

Sčítání a odčítání do 1000 (skolakov.eu)

Pl-společná práce

HV-Hudební teorie 2.D Lenka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Hudební abeceda – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Kdo bude nemocný, PL pošlu mailem

3.1.2022

Tři králové – Kvíz (wordwall.net)

Tři králové – Hledání slov (wordwall.net)

Kdo bude nemocný, vše pošlu mailem

Příprava na pololetní testy

ČJ

Procvičování pravopisu – vyjmenovaná slova po b,l,m – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Procvičování VYJMENOVANÝCH SLOV PO B – Třídění skupin (wordwall.net)

M

Počítání se ZÁVORKAMI – Kvíz (wordwall.net)

Počítání se závorkami – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání a odčítání čísel do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

PRV-

podmínky života na zemi – Hledání slov (wordwall.net)

 

 

22.12.

Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2022 pevné zdraví, štěstí, lásku a řadu správných rozhodnutí na cestě ke splněným snům .

 

21.12.

M-PS STR.45

TESTÍKY STR.16

sčítání odčítání do 1000 – desítky – Kvíz (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 1000 – stovky – Najít shodu (wordwall.net)

čj- práce s textem Nesplněné přání

Vyjmenovaná slova

modrý PS STR.

slovní druhy- třídění

písanka str.25-26

Slovní druhy – – Kvíz (wordwall.net)

Slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

VYJMENOVANÁ SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ PO P – Pravda nebo lež (wordwall.net)

VYJMENOVANÁ SLOVA – MIX – Kvíz (wordwall.net)

bez DÚ

ZÍTRA ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ DO 11 40

ZÍTRA BEZ UČENÍ,MOŽNOST PŘINÉST MALE MNOŽSTVÍ CUKROVÍ

 

20.12.

jednotky času

 

PS STR.43-44

Jednotky času – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Jednotky – Třídění skupin (wordwall.net)

JEDNOTKY ČASU – Kvíz (wordwall.net)

ČJ-pracovní list

modrý PS STR.30

 

procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů

čtení na pokračování

Problémová slova ve vyjmenovaných slovech po P – Hledání slov (wordwall.net)

– Vyjmenovaná slova po P – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po P – Práskni krtka (wordwall.net)

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

prv-Vánoce v jiných zemích

Vánoce – Kvíz (wordwall.net)

Vánoce v ČR a USA – Třídění skupin (wordwall.net)

Рождество – Vánoce – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Jak slaví Vánoce v cizině? + Krátká informačka na závěr! – YouTube

bez DÚ

17.12.

M- pracovní sešit str.41-42

písemné sčítání a odčítání do tisíce na tabuli

AJ- MOTALOVÁ

Vánoce,video This is Britain Chrismas

DRAČÍ KORUNA- PRÁCE S TEXTEM STR. UČ 23

Winter Holidays – Označený diagram (wordwall.net)

Christmas vánoce – Najít shodu (wordwall.net)

Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs – YouTube

We Wish You A Merry Christmas | Christmas Carols | Christmas Songs For Kids – YouTube

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! (christmas song for kids with lyrics) – YouTube

Aj (Korenčiaková): vánoční píseň: All day, all night; vánoční pozdrav- tvorba

čj- PÍSANKA STR.23

procvičování slovních druhů.vyjmenovaných slov,čtení na pokračování

bez dú

 

16.12.

prv

ps str.32

historie Vánoce

Staročeské Vánoce, zvyky a tradice ze skanzenu v Kouřimi – YouTube

M-mnohoúhelníky PS STR.33

Geometrie – Spojte odpovídající (wordwall.net)

ČJ-SLOVNÍ DRUHY,VYJMENOVANÁ SLOVA PO P

2. jč / třiď předložky a spojky – Třídění skupin (wordwall.net)

Slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

Spoj vyjmenovaná slova po P s vysvětlením či synonymem – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po P – Třídění skupin (wordwall.net)

AJ- Motalová

UČEBNICE PÍSEŇ STR.64

This is Britain Chrismas

Chit Chat Class Book 2 Oxford – YouTube– 1 .28.20

Chrismas words 6 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Winter Holidays – Označený diagram (wordwall.net)

Christmas vánoce – Najít shodu (wordwall.net)

BEZ DÚ

Aj Korenčiaková:

This is Britain, Christmas, konverzace- reálie (advent calendars, Christmas Day on 25 December, in the morning children open the presents; christmas pudding, christmas cards, atd). The Dragon Crown p. 23 (práce s textem).

15.12.

prv-vánoční zvyky a tradice vyprávění

PS STR.31

Vánoční – Kvíz (wordwall.net)

Vánoční – Chybějící slovo (wordwall.net)

Svátky, zvyky, tradice a zajímavosti v České republice. – Kvíz (wordwall.net)

M-procvičování sčítání odčítání do 1000

PS VELKÝ STR.40

sčítání odčítání do 1000 – desítky – Kvíz (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 1000 – stovky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

čj- SLOVNÍ DRUHY

DÚ-PŘÍPRAVA NA TEST VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

vyjmenovaná slova po p SEZNÁMENÍ

Vyjmenovaná slova po P, přířazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po P – Třídění skupin (wordwall.net)

aj- Motalová

učebnice str,22-23

ps str.23

This is Britain chrismas

v pátek minitest aj být zdravý

Christmas Vocabulary Quiz – Otevřít krabici (wordwall.net)

Town – Shodné dvojice (wordwall.net)

Town – Anagram (wordwall.net)

My town – Spojte odpovídající (wordwall.net)

My town – Chybějící slovo (wordwall.net)

AJ (Korenčiaková): video: This is Britain- Christmas- jak slaví Vánoce v Anglii, vánoční zvyky a tradice- konverzace, vánoční píseň z učebnice (na posledných stranách ve knize, lekce Christmas)

19 30 -DOBROVOLNÉ ONLINE ČTENÍ NA DOBROU NOC

14.12.

M-sčítání odčítání do 1000,seznámení

procvičování na tabuli

Číselná osa do 1000 – Označený diagram (wordwall.net)

Sčítání čísel do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

sčítání odčítání do 1000 – desítky – Kvíz (wordwall.net)

sčítání stovek do 1000 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

dú -testíky str.15 

PS modrý str.29

čj- třídění slovních druhů

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

hádanky

Hádanky – povolání – Otáčet dlaždice (wordwall.net)

ve čt testíček vyjmenovaná slova po B

PŘÍPRAVA

VS po B – slovní spojení pro šikulky – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova_b_text1 – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – přesmyčky – Anagram (wordwall.net)

HV-koledy

Vánoční koledy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vánoční koledy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sběr starého papíru 14.12.-16.12.

13.12.

M-procvičování sčítání,odčítání,násobení,dělení

 

PS STR.39

Násobení mimo obor násobilky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Čj-SLOVNÍ DRUHY

SLOVNÍ DRUHY_2 – Třídění skupin (wordwall.net)

Slovní druhy – Třídění skupin (wordwall.net)

procvičování vyjmenovaných slov

mimočítanková četba

ve čt testíček vyjmenovaná slova po B

PŘÍPRAVA

VS po B – slovní spojení pro šikulky – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova_b_text1 – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – přesmyčky – Anagram (wordwall.net)

DÚ- písanka str.22

PRV- SYMBOLY VÁNOC

učebnice str.22-23

ps str.29

Vánoce – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vánoce – Kvíz (wordwall.net)

Vánoce – pexeso2 – Shodné dvojice (wordwall.net)

Sběr starého papíru 14.12.-16.12.

 

10.12.

M-vyvození písemného násobení

PS STR.38

Násobení 7 – Najít shodu (wordwall.net)

Násobení a dělení 7 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

čj-procvičování vyjmenovaných slov

v pondělí malý testíček na VS po Z

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

AJ Motalová -moje město

Directions – easy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

lekce město – orientace – Spojte odpovídající (wordwall.net)

GIVING DIRECTIONS – Spojte odpovídající (wordwall.net)

My town chit chat 2 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

příští středu ústní zkoušení slovíček MY TOWN

UČ. STR.22

ps str. 22

Sběr starého papíru 14.12.-16.12.

 

 

9.12.

bez dú

PRV- Orientace v čase a časový řád

Čas – Kvíz (wordwall.net)

Hodiny – celé, digitální – Spojte odpovídající (wordwall.net)

2L2 PS 116/29 Doplňte do vět vhodný časový výraz. – Chybějící slovo (wordwall.net)

AJ-Motalová zítra minitest

Giving directions / Turn right or left – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Directions – easy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

lekce město – orientace – Spojte odpovídající (wordwall.net)

m- SČÍTÁNÍ ODČÍTÁNÍ DO 100 na tabuli

Sčítání a odčítání do 100 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Hledej dvojice příkladů se stejnými výsledky – Shodné dvojice (wordwall.net)

čj- vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po M – jejich význam (websnadno.cz)

Vyjmenovaná slova po M (websnadno.cz)

 

 

8.12.

ČJ-procvičování  vyjmenovaných slov

ps modrý str.28

učebnice str.86-87

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

Teams dú dva dny

M- PS GEOMETRIE STR.20-23

PRV- denní režim

myšlenková mapa

AJ-  Motalová MOJE MĚSTO

Left and Right – Kvíz (wordwall.net)

Direction HS 2 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Directions – easy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

učebnice str.21-22

PS STR.21 DÚ NA PŘÍSTÍ TÝDEN PS STR.21 CV.5

Aj (Korenčiaková): čtení a práce s textem na str. 22, také poslech a překlad

VV- zimní radovánky

Zítra odpoledne děti prosím příchod v 15 45,rodiče v 16 hod

 

7.12.

M- učebnice str.36-37

procvičování sčítání odčítání písemné, dělení se zbytkem, na tabuli

ČJ-PS modrý  str.27

přepis učebnice str.83 cv.2b

ústně procvičování str.83-84

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po b, f, l, m – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Práskni krtka (wordwall.net)

BEZ dú, ale procvičovat vyjmenovaná slova

6.12.

M-pracovní sešit str.37

testíky str.14

PRV-DENNÍ REŽIM – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Denní režim – Najít shodu (wordwall.net)

čj-

Přiřaď slovo ke správnému i/y – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Anagram (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

 dú čj -písanka str.21

 

 

3.12.

M- počítání se závorkami

Počítání se závorkami i bez – Kvíz (wordwall.net)

aj-Motalová

town – Výukové zdroje (wordwall.net)

Town – Označený diagram (wordwall.net)

Prepositions – in the town – Kvíz (wordwall.net)

Town (public places) – Označený diagram (wordwall.net)

učebnice str.20.PS str.20

psaní slovíček my dictionary str.8

příští týden čt minitest nábytek

čj- vyjmenovaná slova po M

ROZDĚLENÍ

Vyjmenovaná slova po M – Práskni krtka (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Třídění skupin (wordwall.net)

Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkaze:

https://bsurvey.cz/index.php/738678?lang=cs

 

2.12.

prv-Čas – Kvíz (wordwall.net)

ČAS – Kvíz (wordwall.net)

Čas – Kvíz (wordwall.net)

Čas – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M-dělení se zbytkem

Dělení 2 se zbytkem – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení 3 se zbytkem – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení se zbytkem – Spojte odpovídající (wordwall.net)

testíky str. 13

aj- Motalová Dragon Crown – POSLECH 1 – 11

Chit chat 2 The Dragon Crown 1 – 11 – YouTube

PS str.19,učebnice str.18- 19

Aj (Korenčiaková): PS: str, 18, 19; Vánoční koleda Oh Christmas Tree, písnička S-A-N-T-A, procvičujte básničku Santa Claus, prosím. Děti se můžou přihlásit na 1 🙂

ČJ- seznámení vyjmenovaná slova po M-TŘÍDĚNÍ DO LEPÍSKA

DÚ – PÍSANKA STR.20

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po M přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po M – Třídění skupin (wordwall.net)

 

 

1.12.

PRV- Vánoce MYŠLENKOVÁ MAPA

Vánoce – Chybějící slovo (wordwall.net)

Slovosled Vánoce – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

KVÍZ – České Vánoce – Otevřít krabici (wordwall.net)

m- VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK

GEOMETRIE PS STR.18-19

dú na Teams 2 dny

Opakování geometrie – přímky – Kvíz (wordwall.net)

Přímka, úsečka, polopřímka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – základní pojmy a útvary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

ČJ-procvičování vyjmenovaní slova po L

ps modrý str.26

NEMOCNÝM POSÍLÁM MAIL

AJ-  MOTALOVÁ  opakování slovní zásoby

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

3 – Be healthy! – Najít shodu (wordwall.net)

Be healthy! 2 – Anagram (wordwall.net)

PS STR.17-18

DÚ NA TÝDEN  BÁSNIČKA  PS STR.17 zkoušení příští středu Seven little spiders

AJ (Korenčiaková): básnička Santa Claus, žáci se můžou přihlásit na 1. PS: str. 16, 17 vypracované v hodině.

VV- zimní radovánky

 

 

 

30.11.

ČJ- pracovní list vyjmenovaná slova po B

SLOH -pozvánka

Advent- práce s textem

Advent – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Advent – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Advent – co k sobě patří – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M – počítání se závorkami

Počítání se závorkami i bez – Kvíz (wordwall.net)

Počítání se závorkami – Chybějící slovo (wordwall.net)

Počítání se závorkami a bez závorek – Kvíz (wordwall.net)

bez dú

HV- poznávání hudebních nástrojů

Poznávání hudebních nástrojů – YouTube

Hudební nástroje poznávačka – YouTube

29.11.

čj -PS MODRÝ STR.25

práce s textem-Advent

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Chybějící slovo (wordwall.net)

VS po B – doplň slova do textu – Chybějící slovo (wordwall.net)

čtení Mikeš

dú písanka str.19

M-VELKÝ MATÝSEK str.36

testíky str.12

Násobení mimo obor násobilek – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení mimo obor násobilek – Spojte odpovídající (wordwall.net)

prv-

Orientace v čase a časový řád, mechanické a digitální hodiny

Hodiny – Označený diagram (wordwall.net)

Orientace v čase – kalendář – Náhodné kolo (wordwall.net)

Hodiny – celé, digitální – Spojte odpovídající (wordwall.net)

DĚKUJI RODIČŮM ZA POSLANÉ ODMĚNY

 

26.11.

M-

Matýskova matematika, 7. díl – strana 35 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

PS STR.35,učebnice str.35

ČJ-procvičování vyjmenovaných slov

VS po B – problémové dvojice – Kvíz (wordwall.net)

Z nabídky doplň do vět vhodná slova (po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova_b_text1 – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

AJ-Motalová

PŘÍŠTÍ STŘEDA ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ  z My dictionary  str.6 -7

učebnice str.16,PS str.16

procvičování

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

3 – Be healthy! – Najít shodu (wordwall.net)

Be healthy! 2 – Anagram (wordwall.net)

BE HEALTHY! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Opakování a procvičování

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

house, body, be healthy, music – Třídění skupin (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková):prosím procvičovat slovíčka z My Dictionary str. 6 (doctor, drink this, etc.)

25.11.

M-GEOMETRIE

PS STR.17

Kolmé přímky, Geometrie 3. ročník, strana 28, úvod – YouTube

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

 DÚ písanka str. 18

PRV-povolání

Povolání – Spojte odpovídající (wordwall.net)

POVOLÁNÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

aj- Motalová

učebnice str.14-15

poslech

PS str.15

pátek – zítra psaní slovíček z My dictionary  str.6 

Be healthy! – Kvíz (wordwall.net)

Be healthy – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Be healthy – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): uč. str. 19 desková hra, str. 20 čtení a práce s textem, nové předložky : next to , opposite, slovní zásoba: obchody (jen úvod, budeme ještě procvičovat)

 

24.11.

čj- ilustrace, ilustrátor

Ilustrátoři dětských knih – Kvíz (wordwall.net)

Ilustrace v dětských knihách – Spojte odpovídající (wordwall.net)

procvičování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – jejich význam (websnadno.cz)

dnes Teams 2 dny

M- velký Matýsek str. 34

DÚ CV.3,4 STR.34

MALÝ PS testíky do 1tr.11 vetně

PRV-povolání UČ.str. 21

ps str.26

*POVOLÁNÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Povolání – Najít shodu (wordwall.net)

AJ- MOTALOVÁ BÝT ZDRAVÝ

Opakování a procvičování

He´s got / She´s got – Kvíz (wordwall.net)

house, body, be healthy, music – Třídění skupin (wordwall.net)

Být zdravý

BE HEALTHY! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Be healthy! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Be healthy! – Prasknutí balónku (wordwall.net)

učebnice str.14-píseň,poslech,ps str.14-celá

slovníček My dictionary  str.6 BY HEALTHY – napsat

AJ (Korenčiaková)? PS: str. 15 (vypracovaná celá), uč. str. 17 ; zítra prosím přinést kostku a panáčka

večerní čtení dobrovolné

 

 

23.11.

M-velký Matýsek str.33

ústní procvičování  učebnice str.36-37

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

SLOVNÍ ÚLOHY – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- důležité stále procvičovat probrané

učebnice str.78-79

Dú- učebnice str.77 cv.10-přepsat doplnit, zítra z cvičení diktát-výběr vět

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

VS po B – doplň slova do textu – Chybějící slovo (wordwall.net)

VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Pravda nebo lež (wordwall.net)

 

22.11.

M-PS velký  Matýsek str.32

DÚ  PS STR.32 CV.4,5

PRV-povinnosti dětí  ve škole

ČJ- VYJMENOVANÁ SLOVA PO l-zařazení

pl -třídění slov příbuzných

Z nabídky doplň do vět vhodná slova (po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

Z nabídky doplň do vět vhodná slova. (Vyjm. sl. po L) – Chybějící slovo (wordwall.net)

– vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Práskni krtka (wordwall.net)

čtení- pokračování mimočítanková četba

DNES TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE NA MS TEAMS 17 00

19.11.

M-PS STR. 30 cv.4,5,6

učebnice str.32

ČJ- procvičování vyjmenovaných slov po L,ZAŘAZENÍ

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Šibenice – vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Rozlišování dvojic (skolakov.eu)

PÍSANKA STR

aj – slovní zásoba

Čtení jednoduchých textů v rámci probírané slovní zásoby

procvičování

naučit básničku str.13-příští středa zkoušení

Aj předložky 3. r. – Najít shodu (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

Zájmena (lehké) – online Anglická slovíčka: Výběr z možností (umimeanglicky.cz)

Picture description: animals (lehké) – online Stavba vět (umimeanglicky.cz)

Aj (Korenčiaková): popis obrázků, There is/ there are, In the picture I can see;, práce s PS

18.11.

ČJ-pracovní list třídění vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po L – Práskni krtka (wordwall.net)

– vyjmenovaná slova po L – Kvíz (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – Třídění skupin (wordwall.net)

M- str.30  PS-slovní úlohy

DÚ str-31 1,2,3

PRV- co mě baví

myšlenková mapa co mě baví-upoutávka pro kamaráda

učebnice str.20

AJ- MOTALOVÁ předložky

PS str. 13

naučit básničku str.13-příští středa zkoušení

zítra ústní zkoušení slovíčka   Z My dictionary str. 5

Nábytek AJ – Najít shodu (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

AJ – nábytek (2. tř.) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Chit chat str. 32 – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Chit Chat 2 – předložky – Kvíz (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): str. 14; 15-čtení a překlad textu

v PS jsme vypracovali strany 13,14

Rozkaz- kladný (drink this), záporný (Don´t drink this)- budeme ještě procvičovat

slovní zásoby: I´ve got (a stomach ache, headache, sore throat); What´s the matter?

 

 

12.11.

GEOMETRIE UČ .STR.25,PS str.16

Geometrická tělesa, Geometrie 3.ročník, strana 15, cvičení 1 – YouTube

Úhel, pravý úhel, Geometrie 3. ročník, strana 25, úvod 2 – YouTube

ČJ-

AJ-MOTALOVÁ-

PS STR.12 CV.7 DÚ NA TÝDEN CV.8

procvičování předložek-doporučuji

My house – Označený diagram (wordwall.net)

MY HOME – Kvíz (wordwall.net)

On/ In – Kvíz (wordwall.net)

Prepositions (on, in, under, behind) – Kvíz (wordwall.net)

IN ON UNDER – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková) : nová slovíčka, What´s in the house, píseň: str.14

čj- vyjmenovaná slova po L seznámení

pracovní list

Vyjmenovaná slova po L přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po L – Spojte odpovídající (wordwall.net)

KOŘEN SLOVA – Slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

11.11.

ČJ-učebnice str.74-75

přepis doplňování i,y cv.4 a

VS po B – problémové dvojice – Kvíz (wordwall.net)

Chytáky – vyjmenovaná slova po „B“ – Kvíz (wordwall.net)

M-velký PS str.29

 • důležité pravidelné procvičování násobení, dělení
 • DÚ  PS STR.  str.29 cv. 5 a30 1,A,B

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 – Kvíz (wordwall.net)

PRV- opakování probraných témat

PS STR.24-25

AJ Motalová

Učebnice str,11

PS STR.11,poslech,předložky,slovíčka

zítra psaní slovíček My dictionery str.5

AJ Korenčiaková: PS: 11; DÚ: dokončit PS: 12/7, uč. 12- čtení a práce s textem

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

 

10.11.

PRV- mapa

Mapy a plány. – Kvíz (wordwall.net)

Buzola – www.skautnet.cz | www.skautnet.sk – YouTube

čj-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Práskni krtka (wordwall.net)

VS_B Jak kobyla skončila – Kvíz (wordwall.net)

DÚ ČJ- MODRÝ PS STR.24 CV.6 doplnit vhodná slova do vět

AJ- Motalová

UČEBNICE STR.12-čtení překlad ,předložky, spelování, pracovní list

slovíčka My dictionery str.5

zítra ústní zkoušení slovíček – dům, v pátek se píší

Greg’s flat Quiz – Kvíz (wordwall.net)

HOUSE, FLAT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

House/flat – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – AJ – Kvíz (wordwall.net)

sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

AJ-Korenčiaková

Abeceda- pracovní list, Den Díkuvzdání- osmisměrka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

9.11.

ČJ- procvičování vyjmenovaných slova

zítra diktát z PS MODRÝ Z  CV.2. STR.23

bez dú

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

M- slovní úlohy, zápis

PS str. 28 cv.1,2,3,4

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Písemné sčítání dvojciferných čísel (websnadno.cz)

Písemné odčítání dvojciferných čísel (websnadno.cz)

HV- zápis not

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Noty a pomlky základní – Spojte odpovídající (wordwall.net)

sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

8.11.

ČJ- příprava na test z čj – zítra

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

STAVBA SLOVA – ROZŘAZOVÁNÍ I. – Třídění skupin (wordwall.net)

MODRÝ PS  STR.22 CV.21,1STR.23-CELÁ

ve středu diktát z PS MODRÝ Z  CV.2. STR.23

PS vyjmenovaná slova po B- procvičování

čtení na pokračování Mikeš

M- procvičování

DÚ PS STR. 27 CV.3,4,5

Násobilková tabulka – Označený diagram (wordwall.net)

Stovková tabulka: Kam patří zadaná čísla? – Označený diagram (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

prv – práce s mapou a kompasem

učebnice str.19

nakreslit značky do sešitu- malého

Doplň legendu ke značkám na mapě – Spojte odpovídající (wordwall.net)

příští týden sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

15. A 16.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO-ŠD PRO NUTNÉ PŘÍPADY O 7 DO 16 H-POUZE 1.STUPEŇ

 

 

5.11.

M-procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení

násobení – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem – Třídění skupin (wordwall.net)

Čj-písanka str.16

čtení s porozuměním Mikeš

AJ MOTALOVÁ  PŘEDLOŽKY ON,IN,

Předložky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

příští týden sběr starého papíru od úterý do čtvrtka

Aj Korenčiaková:  Čtení a práce s textem The Dragon Crown, Prosím naučit se předložky (on, in, under, behind, by)

 

4.11.G-POLOPŘÍMKY

DÚ PS STR.15-RÝSOVÁNÍ POLOPŘÍMEK

Polopřímky navzájem opačné, Geometrie 3. ročník, strana 24, cvičení 1 – YouTube

Polopřímky, Geometrie 3. ročník, strana 22, úvod – YouTube

GEOMETRIE – Spojte odpovídající (wordwall.net)

POLOPŘÍMKY Jsou zápisy pravdivé? – Kvíz (wordwall.net)

Geometrie – procvičování – Kvíz (wordwall.net)

AJ-Motalová  PŘEDLOŽKY

poslech str.10,PS STR.CV 3,opakování slovní zásoby

My house – Označený diagram (wordwall.net)

Předložky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Předložky – Kvíz (wordwall.net)

Předložky – Označený diagram (wordwall.net)

Aj- Korenčiaková: str. 11 píseň, předložky- procvičování, zítra si slovní zásobu ze str. 11 přepíšeme do sešitů, také s výslovnosti.

Den Díkuvzdání- slovní zásoba (pumpkin pie, turkey, stuffing, atd). Posívejte se za domácí úkol ještě jednou doma na písničku:

Thanksgiving & Autumn Songs for Kids🌽Thanksgiving Feast🌽Kids Turkey Songs by The Learning Station

RV-orientační mapa, topografické značky

Co najdeš na mapě? – Označený diagram (wordwall.net)

Značky – Otáčet dlaždice (wordwall.net)

Směrová růžice – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ- učebnice str.74-75

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Slova příbuzná k: (websnadno.cz)

 

3.11.

AJ-Motalová

ZÍTRA minitest  i cant…..

CAN/CAN’T – Kvíz (wordwall.net)

My house – Spojte odpovídající (wordwall.net)

MY HOME – Kvíz (wordwall.net)

My house – Označený diagram (wordwall.net)

napsat slovíčka ze slovníčku-přepis- V HODINĚ

učebnice str.10

ps str.10 CV.1,2

Anglický jazyk (Korenčiaková): Prosím procvičovat slovíčka ze slovníku – My house

ČJ- VYJMENOVANÁ SLOVA PO B- procvičování

Vyjmenovaná slova po B – Pravda nebo lež (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Chybějící slovo (wordwall.net)

Šibenice – vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B (skolakov.eu)

VS_B_jiný tvar slova+slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

PŘÍPRAVA NA TEST PŘÍSTÍ TÝDEN ÚTERÝ

KOŘEN SLOVA – Slova příbuzná – Letadlo (wordwall.net)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Příbuzná slova – Kvíz (wordwall.net)

PRV-pl orientace v krajině

Školákov – Prvouka – Orientace v krajině (skolakov.eu)

Směrová družice – Označený diagram (wordwall.net)

Mapové značky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Topografické značky – pexeso – Shodné dvojice (wordwall.net)

každou středu na MS Teams úkol 2 dny

 

2.11.

Pracovní list vyjmenovaná slova po B

Abeceda

Online řešení úloh: Seřaď slova od A do Ž 1 (gramar.in)

Řadíme podle ABECEDY (websnadno.cz)

Slova příbuzná ke slovu (websnadno.cz)

Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po Z (websnadno.cz)

Roztřiď slova – kořen, příbuznost – Třídění skupin (wordwall.net)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

 

M- ps str.26

zítra test z matematiky

DÚ- příprava na písemnou práci

Příklady se závorkou (websnadno.cz)

Slovní úlohy do 100 (websnadno.cz)

Sčítání dvojciferných čísel s přechodem zpaměti (websnadno.cz)

HV-

Noty a pomlky – Kvíz (wordwall.net)

Noty 1 – Práskni krtka (wordwall.net)

1.11.

Prv-orientace v krajině

orientace v krajině – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Světové strany – růžice – Označený diagram (wordwall.net)

PRV3 – Světové strany – Kvíz (wordwall.net)

ORIENTACE V KRAJINĚ – YouTube–video

Učebnice str.18

Ps str-22

Nakreslit do sešitu  růžici + světové strany učebnice str.18

ČJ-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Náhodné kolo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po B – Pravda nebo lež (wordwall.net)

vyjmenovaná slova po B – Práskni krtka (wordwall.net)

PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV

Šibenice – vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

ČTENÍ MIKEŠ

M-PS STR.25

dú-příprava na test

Příprava na písemnou práci- ve středu

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ – Kvíz (wordwall.net)

Písemné odčítání – Kvíz (wordwall.net)

Násobilka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Geometrie – přímka, úsečka, bod – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Přímka, polopřímka, úsečka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Základy geometrie – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Počítání se ZÁVORKAMI – Kvíz (wordwall.net)

Počítání se závorkami do 100 bez přechodu – Náhodné kolo (wordwall.net)

26.10.

ČJ-

Vyjmenovaná slova být x bít – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Antonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Synonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M- MALÝ PRACOVNÍ SEŠIT TESTÍKY DO STR.7

NÁSOBENÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

násobení – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Násobení – Práskni krtka (wordwall.net)

po prázdninách test – ne v pondělí –  sčítání odčítání, násobení dělení, rýsování

HV-

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Hudební nástroje – Třídění skupin (wordwall.net)

Středa večerní čtení dobrovolné 19 30

DRUŽINA V ZŠ SPOJENCŮ-INFO NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

objednávky knih KMČ do 15.11.

25.10.

26.10.

 třídnická hodina ,děti mají konec vyučování v 13 30.

Prvouka- Vznik Československa (28. října 1918) – YouTube

Pavel Koutský: 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

22.10.

M-slovní úlohy

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

AJ-Motalová

To be, to have – positive – Kvíz (wordwall.net)

Animals can/ can‘ t – Třídění skupin (wordwall.net)

Quiz – can / can’t – Kvíz (wordwall.net)

CAN CAN NOT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenčiaková): Povídali jsme si ,jak slaví Halloween v Anglii. Viděli jsem video Halloween In Britain, posílam link: https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE&t=26s

Děkuji za vypracování online testů, o víkendu je ohodnotím.

Jestli budete mít nějaké foto na téma : Spooky Food, budu ráda, když mi je pošlete (Scary pizza, spooky sandwiches, etc).

Hezký víkend

čj-ilustrace,ilustátor

Ilustrace v dětských knihách – Spojte odpovídající (wordwall.net)

21.10.

AJ- spojená obě skupiny Motalová

čtení,překlad učebnice str.8

PS str.8 – 9

procvičování

DÚ- ps str.8 cv.6

True or False – Kvíz (wordwall.net)

Practice TO BE – Chybějící slovo (wordwall.net)

I can … – Kat (wordwall.net)

Can/can´t – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

I can … – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

m-Pracovní list násobení

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Násobilka – Prasknutí balónku (wordwall.net)

 

Čj-

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Anagram (wordwall.net)

Prv

Koloběh vody 1 – YouTube

Koloběh vody – Označený diagram (wordwall.net)

Skupenství vody – Třídění skupin (wordwall.net)

 

20.10.

PRV-VODA V KRAJINĚ

PS- str.21,učebnice str.17

Voda v krajině – Anagram (wordwall.net)

Schéma pohybu vody v krajině – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ-

Slova jednoznačná a mnohoznačná – Třídění skupin (wordwall.net)

Synonyma – Spojte odpovídající (wordwall.net)

slova opačného významu – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ- Motalová PS STR.8,UČEBNICE7

NA TEAMS ÚKOL 2 DNY

Chit chat 2 U1 Sports time – Kat (wordwall.net)

Sports time! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

I can … – Kat (wordwall.net)

AJ (Korenčiaková): čtení a práce s textem str. 9, slovní hra „Chestnut Game“

M- GEOMETRIE TĚLESA

DÚ- geometrie str.13 cv.3

GEOMETRICKÉ TVARY A TĚLESA – Označený diagram (wordwall.net)

geometrické tvary – Najít shodu (wordwall.net)

19.10.

ČJ-dú – str.47 cv.2a -ke kružítko, zítra výběr vět jako diktát

vyprávění podle obrázků -pracovní list

seřazení slov podle abecedy

osnova příběhu

postupné seřazení příběhu

Příběh – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Letadlo (wordwall.net)

Seřaď věty ve vyprávění Aničky – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

Abeceda – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

Abeceda – Seřazeno podle pořadí (wordwall.net)

M- učebnice str.24- určování času

Hodiny – Kvíz (wordwall.net)

DĚLENÍ – Najít shodu (wordwall.net)

Dělení – Najít shodu (wordwall.net)

HV-

poznáš noty? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Noty a nástroje – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

 

 

18.10.

M-práce v hodině-UČEBNICE str..22-23

DÚ UČEBNICE STR.22 CV.3

Hledej dvojice příkladů se stejnými výsledky – Shodné dvojice (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 s přechodem – Třídění skupin (wordwall.net)

ČJ- Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Práskni krtka (wordwall.net)

práce s textem-pracovní list

čtení Mikeš

PRV- práce s mapou

Na Teams úkol-krajina 2 dny

Povrch ČR – pohoří a nížiny – Označený diagram (wordwall.net)

ČR – hory, hl. město, 3. třída – Označený diagram (wordwall.net)

STŘEDA-DOBROVOLNÉ ONLINE ČTENÍ 19 30

 

15.10.

Žádám rodiče, aby kvízy na Teams psaly děti samy, kvízy  nemohou být pak hodnoceny 

M- procvičování sčítání,odčítání ,násobení,dělení

NÁSOBENÍ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání dvojcifených čísel – přiřazování – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ- MOTALOVÁ -procvičování slovní zásoby str.6- 7 ,učebnice, pracovní sešit  str.7.cv.4

To be – positive – Kvíz (wordwall.net)

To be – positive (czech) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

TO BE – Kvíz (wordwall.net)

sporty

Sports and free time activities – Práskni krtka (wordwall.net)

Chit chat 2 U1 Sports time – Kat (wordwall.net)

Sports – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): uč. str. 7 (sports quizz); str. 8 -čtení a práce s textem; DÚ: pořád procvičovat slovní zásobu ze slovníku a hláskování. Hezký víkend

ČJ- čtení MIKEŠ

písanka str.14

14.10.

PRVOUKA – myšlenková mapa

Využití krajiny – Třídění skupin (wordwall.net)

Povrch krajiny. – Označený diagram (wordwall.net)

M- PS str. 23

DÚ STR-23 cv.1,2

Najdi správné řešení slovní úlohy. – Najít shodu (wordwall.net)

Slovní úlohy – Kvíz (wordwall.net)

ČJ- str modrý PS str.22 cv.1

Vyjmenovaná slova po Z – Třídění skupin (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Chybějící slovo (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova po Z – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ –  Motalová sport uč.str.6 píseň

Oxford Chit Chat 2 Class Book – Class Audio – YouTube

PS str.7

zítra psaní slovíček sport

Sports time – true or false? – Pravda nebo lež (wordwall.net)

Sports time! – find the match – Najít shodu (wordwall.net)

Sports time! – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): zítra psaní slovíček sport, prosím procvičovat ze slovníku na str. 3

-píseň str. 6

 

13.10.

PRV-VYUŽITÍ KRAJINY

PS str.20,učebnice str.17

zápis do sešitu

M-tělesa, osová souměrnost Geometrie PS st.9 -11

učebnice str.12 – 14

DÚ- OSOVÁ SOUMĚRNOST str.9 cv.4

Dopravní značky – osová souměrnost – Najít shodu (wordwall.net)

Osová souměrnost – Třídění skupin (wordwall.net)

TĚLESA 2 – Pravda nebo lež (wordwall.net)

geometrická tělesa – Kvíz (wordwall.net)

Aj- Motalová sports time učebnice str.str.6

PS str.6

 • přepis slovíček ve slovníčku sporty v pátek pětiminutovka na psaní
 • AJ TEAMS DVA DNY PÍŠÍ OBĚ SKUPINY

Sports time! – – Anagram (wordwall.net)

Sports time! – quiz – Kvíz (wordwall.net)

Sports time – true or false? – Pravda nebo lež (wordwall.net)

AJ Korenčiaková – uč. str. 6, Sports; PS str. 6

Můžete si kliknout na linky, které dala paní učitelka Motalová k tématu Sports time a procvičovat (dobrovolné, doporučené).

Prosím vypracujte test v MS teams do konce týdne ode mne, abychom si vyzkoušeli zda nám všechno funguje.

ČJ- PS STR.21

řazení podle abecedy

 

12.11.

ČJ-STR.46 cv.3

DÚ-str.46 cv. 3 b-zítra  diktát

slova nadřazená,podřazená

modrý PS str.20

Slova nadřazená a podřazená – Třídění skupin (wordwall.net)

Slova nadřazená – podřazená – Spojte odpovídající (wordwall.net)

SLOVA NADŘAZENÁ – PODŘAZENÁ – Třídění skupin (wordwall.net)

Teams čj 1 den

upozornění-kvízy na Teams jsou známkované

V úterý povinná schůzka všech dětí na Teams večerní čtení v 20 hod

M- PS str.22

ústně učebnice str.17

Násobení a dělení 2,3,4,5 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení 6,7,8 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

 

11.10.

M- učebnice str. 17-19

procvičování násobení a dělení

Násobení a dělení 8 – Najít shodu (wordwall.net)

násobení/dělení – Zrušit míchání (wordwall.net)

na TEAMS MATEMATIKA 1 DEN

ČJ- učebnice str. 21 souhlásky na konci slova   cv.1

přepis -cv 1  b,p,d,t,ď,ť

PÁROVÉ SOUHLÁSKY (28 slov) – Kvíz (wordwall.net)

Párové souhlásky – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Párové souhlásky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

PRV- povrch ČR učebnice str.21

čtení Mikeš

písanka str. 13

MODRÁSEK STR.19 cv.3

DÚ MODRÁSEK STR.19 cv.4,5

Prvouka: Povrch České republiky – YouTube

Využití krajiny – YouTube

 

V úterý povinná schůzka všech dětí na Teams večerní čtení v 20 hod

 

8.10.

M učebnice str.12 – 16 -ústní procvičování násobení

Malá násobilka (střední) – online Pexeso (umimematiku.cz)

Násobilka – Spojte odpovídající (wordwall.net)

násobilka – Najít shodu (wordwall.net)

ČJ-čtení Mikeš, procvičování probraného učiva

KDO NEMÁ MIKEŠE,PROSÍM SEHNAT

AJ- MOTALOVÁ psaní slovíček ,čtení, na příští týdne středu naučit básničku z pracovního sešitu

My little bed….

poslech,hláskování

sloveso být

Sloveso být – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso BÝT – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso být (kladná věta) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sloveso být (oznamovací způsob) – Spojte odpovídající (wordwall.net)

AJ-Korenčiaková: opakování slovní zásoby- hudební nástroje, link na učebnici na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs

stihli jsme ještě zpívat písničku a učit se dny v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Hezký víkend!

7.10.

M-Velký Matýsek str.20-21

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 – Náhodné kolo (wordwall.net)

PRV- práce s mapou

POVRCH ČR – Označený diagram (wordwall.net)

ČJ- čtení Mikeš 3.kapitola

modrý PS STR.17 – 18

DÚ modrý PSstr.17 cv.1 oprav popletené  věty a napiš

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

AJ Motalová-zítra psaní slovíček

PS  str.5.cv 6

uč str.4-poslech

Oxford Chit Chat 2 Class Book – Class Audio – YouTube

Music time! – Kvíz (wordwall.net)

Chit Chat 1 Unit 0 – Music Time (word order) – Zrušit zamíchání (wordwall.net)

Music time! – Prasknutí balónku (wordwall.net)

Starter unit: Superstars – – Kvíz (wordwall.net)

Aj Korenčiaková: PS: strana 5 vypracovaná ve škole, žáci dostali slovníčky, prosím naučit se slovní zásobu Music(také písmem), paní učitelka Motalová sdílela linky na hezká cvičení, můžete si je zkoušet (dobrovolné).

 

6.10.

PRV-PS STR.19

KRAJINOU DOMOVA timelapse 4K – YouTube

4K Sněžka 4K – YouTube

 DÚ – M – MS Teams -ščítání,odčítání -1 den

geometrie PS str. 8

Porovnávání úseček, shodné úsečky, Geometrie 3.ročník, strana 10, cvičení 1 – YouTube

Násobení a dělení 9 – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Sčítání a odčítání do 100 – třídění podle výsledku – Třídění skupin (wordwall.net)

Sčítání, odčítání do 100 – Prasknutí balónku (wordwall.net)

důležité pravidelné procvičování násobení a dělení

ČJ.

AJ Motalová- psaní slovíček ve slovníčku MY DICTIONARY 2- v pátek zkoušení slovíček- hudební nástroje-psaná forma

AJ Korenčiaková: Hudební nástroje, procvičovat, prosím, slovíčka (violin, guitar, drum), PS- celá strana 4

Ps- str.4,učebnice str.4

VV- podzimní vitáž

 

5.10.

ČJ -učebnice str.32 cv.2-přepsat a označit kořen slova

Stavba slova (skolakov.eu)

STAVBA SLOVA (websnadno.cz)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

zítra opakovací test z 2.třídy

-popis pohádkové postavy

slova souznačná, opačná

pracovní sešit modrý str.15-16

SLOVA SOUZNAČNÁ – podstatná jména (websnadno.cz)

SLOVA SOUZNAČNÁ – Spojte odpovídající (wordwall.net)

antonyma – slova opačná – Spojte odpovídající (wordwall.net)

M- velký Matýsek str.18-19

DÚ STR.19  CV.3,4,5 SLOVNÍ ÚLOHY

 

 

4.10.

M-velký Matýsek str.17

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – Spojte odpovídající (wordwall.net)

opakování sčítání dvojciferných čísel – Prasknutí balónku (wordwall.net)

ČJ- slova příbuzná

Slova příbuzná – Třídění skupin (wordwall.net)

Která slova jsou příbuzná? – Třídění skupin (wordwall.net)

DÚ- modrý pracovní sešit  str.14,cv.3 nepřepisovat, doplnit

učebnice str.32-33

písanka str.12-13

společné čtení -Mikeš, kdo nemá, doplnit

PRV-JSME EVROPANÉ

SOUSEDNÍ STÁTY ČR / HISTORICKÉ HRANICE ČR – Dokument pro děti / Vlastivěda 5.třída ZŠ / Zeměpis – YouTube

PS STR.18

 

1.10.

Zaokrouhlování na desítky – – Kvíz (wordwall.net)

Zaokrouhlování čísel – Kvíz (wordwall.net)

M-velký Matýsek str.16

procvičování násobení  a dělení

Na Teams matematika-násobení dělení 2 dny

AJ-Motalová- spelování slov, slovní zásoba, správné přepisování slovíček

ČJ- čtení s porozuměním

od pondělí mimočítanková četba kniha Kocour Mikeš-přinést

Prosím o založení malého notýsku úkolníčku, aby se děti učily zapisovat úkoly

30.9

M-VELKÝ MATÝSEK STR.15

LICHÁ SUDÁ ČÍSLA

důležité denně procvičovat násobení dělení, písemné sčítání odčítání

Sudá a lichá čísla – Třídění skupin (wordwall.net)

Sudá a lichá čísla – Práskni krtka (wordwall.net)

SUDÁ A LICHÁ ČÍSLA – Třídění skupin (wordwall.net)

PRV- ps str.16-17

AJ- MOTALOVÁ dokončení pracovního sešitu

str.60

spelování slov,abeceda

Speling – Kvíz (wordwall.net)

Speling – Práskni krtka (wordwall.net)

Aj (Korenčiaková): Prosím procvičovat abecedu. Vědět vyhláskovat své příjmení: How do you spell your surname?

OD.1.10. AJ Motalová  oranžová knížka a pracovní sešit

ČJ -psaní příběhu podle obrázků

dú písanka str.11

Na Teams AJ – pro druhou skupinu dobrovolná

29.9.

PRV pracovní sešit str.14-15

Památky Prahy – YouTube

ČJ- ps modrý str.11

Roztřiď slova – kořen, příbuznost – Třídění skupin (wordwall.net)

Stavba slova (skolakov.eu)

Kořen slova – Zařadit do kategorií (wordwall.net)

AJ-MOTALOVÁ dú ps str.58 druhý  obrázek

Osoby anglicky – Spojte odpovídající (wordwall.net)

dny v týdnu ANGLICKY – Kvíz (wordwall.net)

Měsíce – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Months in year – Anagram (wordwall.net)

abeceda,měsíce

Aj- Korenčiaková: Procvičování abecedy, poslech písničky, Prosím procvičovat vyhláskování jména. How do you spell your name? P-E-T-E-R

M- PS GEOMETRIE STR.5-7

dú geometrie str.7 e,f

OD.1.10. AJ Motalová  oranžová knížka a pracovní sešit

středa 29.9. školení MS TEAMS 18 30 pro rodiče

 

 

24.9.

AJ (Korenčiaková): Dobrý den, omlouvám se, že poskytuji informace až teď, v pátek jsme začali s abecedou. Zatím jen úvod. Dělali jsme cvičení pro tvorbu Alphabet Poster, na každé písmenko jsme napsali slovo. Doma, prosím, dokončit po písmeno P.

Také, prosím, budeme už používat oranžovou knížku a pracovní sešit. Hezký zbytek dne.

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

školní družina od 7 – 16h pro nutné případy, nevaří se

M- GEOMETRIE  ps str.3,4

procvičovat násobení dělení

písemné sčítání a odčítání

čj- vypravování, připomenutí sv.Václav

procvičovat hlasité čtení

AJ- MOTALOVÁ – dny v týdnu naučit

                                  měsíce- naučit – učebnice str.63,PS 58

OD.1.10. AJ  oranžová knížka a pracovní sešit

středa 29.9. školení MS TEAMS 18 30 pro rodiče

 

23.9.

M-Matýsek str.13-14

procvičovat písemné sčítání a odčítání

PRV PS str. Domov,Čr str 13

AJ-  MOTALOVÁ Abeceda PS str 56- 57

AJ-Korenčiaková: Na příští hodině si napíšeme krátkou písemku, procvičovat otázky a odpovědi v PS: 60/B (1,2,7,8,10), ústně a také písmem, prosím. Začali jsme s novou učebnicí, str. 2,3 (čtení a poslech).

PŘÍŠTÍ TÝDEN STŘEDA ZKOUŠENÍ abecedy-mají nalepeno v sešitě

English Alphabet Pronunciation – Alphabet (ABC) Pronunciation – YouTube

Spellings: correct choose the correct spelling – Práskni krtka (wordwall.net)

Hláskování slov (skolasnadhledem.cz)

ČJ-dú písanka str.10

procvičování  párových souhlásek

PL-SVATÝ VÁCLAV

zítra s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

22.9.

PRV-PS str. 10-13

místo kde žijeme

ČJ- ps modrý str.10

párové souhlásky

AJ-Motalová -opakování a procvičování slovní zásoby, abeceda

AJ-Korenčiaková

Podzim, slovní zásoba, brainstorming (leaves, windy, fly a kite, short days, chestnuts, etc.), podzimní báseň, žáci se můžou přihlásit recitovat báseň

M-ps str.11,12

Dú str.12 cv.3,4

VV- pouštění draka

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

21.9.

ČJ-modrý PS  str.5,6,7,8,9

DÚ- z modrého PS cv.13 str.6- doplnit písmena

ze stejného cvičení bude zítra diktát

M- procvičování násobení a dělení

Velký Matýsek str.9

procvičovat písemné sčítání a odčítání

-HV -opakování písní, Kdyby byl Bavorov kánon

příští týden test délky not ,notová osnova

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

20.9.

M- násobení ,dělení

 • pravidelně procvičovat násobení a dělení

DÚ-VELKÝ MATÝSEK STR.9 CV.3,4,5

zítra pětiminutovka sčítání, odčítání pod sebou

PRV-MYŠLENKOVÁ MAPA -cesta do školy

PS. str.9

ČJ-písanka str.9

-ústně čj učebnice str.15.cv4 a,str.16 cv 4 b

-modrý PS  str.3-4  celá

-čítanka -do pátku si vybrat jednu báseň ze str.3,

slova nadřazená ,podřazená,slabiky

 • čtení čítanka
 • důležité domácí hlasité čtení

27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

17.9.

M-pracovní list-jednotky délky, výpočet, porovnávání

procvičování násobení a dělení

AJ-Motalová Popis pokoje, vazba There is/are.

PS STR. 54 -55

THERE IS THERE ARE – Kvíz (wordwall.net)

There is / There are – Třídění skupin (wordwall.net)

ČJ -Čtení s porozuměním

procvičovat hlasité čtení

20.9.-21.9. Srdíčkové dny

Anglický jazyk (Korenčiaková) 13.9.-17.9. 

Dobrý den,

tento týden jsme na angličtině popisovali svojí třídu a svůj pokoj (There are books, there is a bed, there are planes, atď).
Dále jsme procvičovali otázky s tázacím zájmenem How many? e.i. How many books are there?
V pracovním sešite jsme udělali str. 55, a str. 60 (A, B- musíme ještě dokončit).
DÚ: PS. str. 58 (první obrázek) 

16.9.

M- geometrie PS Matýsek str.1-2

PRV-PS  CHODEC str..8

ČJ- práce s textem

DÚ PÍSANKA STR..8

Aj Motalová  PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování)

 zítra s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

 

 

15.9.

PRV- jak se k sobě chováme

PS STR. 6

ČJ-Modrásek str.ctr.2 cv.4

určování podstatných jmen a sloves

M- PS STR.8

pravidelně procvičovat násobení a dělení

Dú PS str.8 cv.1,2

AJ Motalová

PS str.52 celá

otázky, odpovědi

aKorenčiaková

PS.: s. 53,otázky a odpovědi (procvičování):  How many books are there? There are five books.

PS: s. 54/4

 

14.9.
PRVM- násobení ,dělení PS str..6-7

procvičovat doma násobení a dělení

ČJ-učebnice str.9-vyprávění podle obrázků

PÍSANKA STR.7

čtení čítanka

pohádkový kvíz

DÚ-k zadaným slovům  napsat slova podřazená ,ke každému 7 slov

slova STROM,NÁBYTEK,AKTROVKA,JÍDLO

párové souhlásky uvnitř slova-procvičování

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

15.9.focení- KDO NECHCE FOTO,NAPÍŠE

 

 

13.9

M-velký Matýsek str. 5 dokončení

Dú str. 6 cv.1,2

Čj- písanka str.6

modrý PS- STR-2 cv.3

přepis  učebnice str.10 písničky u ohýnku 4 věty

PL- JAK SE KOCOURKOVŠTÍ STARALI O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRV- cesta do školy ps str.7 učebnice str.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla do MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

10.9.

ČJ- písanka str.5

čtení s porozuměním

vyhledávání sloves PL

M- velký Matýsek str.5.cv.1,2

doma procvičovat sčítání, odčítání pod sebou

AJ-opakování slovní zásoby,členy a,an

Anglický jazyk (Korenčiaková) 6.9.- 10.9. 
Dobrý den,
tento týden jsme opakovali základní seznamovací otázky (What´s your name? How old are you? Where are you from?) pomocí slovní hry.
Taká jsme se seznámili s novými spolužáky v naši skupině.
V pracovním sešite jsme začali lekci Favourite things, prosím procvičovat slovní zásobu (keyboard, doll, atd).
Zopakovali jsme vazbu There is/ are.

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

9.9.

M- dú velký Matýsek str.4 cv.4,5

str. 4 -celá

ČJ- slova protikladná, souznačná ,pracovní list

modrý PS str.1 cv.2

PRV – slušné chování

AJ-str.50

s sebou na  plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice, sáček na obuv (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

8.9.

Prvouka- opakování  z 2. třídy

stromy, plody, listy-vyhledávání, přikládání kartiček

Čj- DÚ – PÍSANKA STR.4

 • učebnice čj str.8 cv.1,2-ústně
 • přepis str.8 cv.2- 5 vět

M- učebnice.3,PS Matýsek str.3-slovní úlohy

AJ-opakování slovní zásoby

PS str.48 – 49

kdo nemá  PS z Aj MODRÝ Z LOŇSKÉHO ROKU-DONÉST

VV- vzpomínky na prázdniny

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

7.9.

– na VV přinést hadřík na otírání rukou např. starý ručník

 • ÚKOL NA TEAMS-časově ohraničen
 • zatím v čj 2.B nové týmy budou

ČJ- modrý sešit.1 cv.1

čtení – čítanka str.4-6

M- Matýsek  počítáme do 100 str.2

procvičování násobení a dělení do 5

DÚ STR. 2 CV.5,6

HV- opakování hudební teorie

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

6.9.

-kontrola přístupu na MS Teams -pokud nejde  hned hlásit TU

M Matýsek PS počítáme do 100    str.2

písanka  č.1 str.3

práce s textem- pracovní list

poslán  mail ohledně PS

KDO NEMÁ OBALENÉ UČEBNICE,OBALIT

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

stávající  hesla MS Teams platí, kdo se nemůže připojit, napíše o nové heslo

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

 

3.9.

Od pondělí se děti učí podle rozvrhu (děti dostaly)

 • konec vyučování podle rozvrhu
 • Přinést kufříky s VV + čtvrtky+ barevné papíry
 • Kdo nedodal evidenční list-dodat
 • Sběr papíru 14. až 16.9.
 • dětem byly rozdány katalogy knih-objednávky do 13.9.
 • od pondělí funguje ranní družina

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

 2.9.

3.9.- vyučování končí v 11. 40 (třídnické hodiny) + plavání

s sebou na plavání plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice (popř. plavecké brýle, žabky do sprchy)

-obalit poslané učebnice

– 3.9.přinést vyplněný a podepsaný evidenční list

-kdo z dětí neměl obaly na sešity – dodat

– v pondělí přinést kufřík i s věcmi na VV a PČ

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

-14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

30.8.

 

1.9. doplnit údaje v ŽK str.1-ŽK dostanou ve středu

 

ŽK bude v průhledném obalu

-veškeré změny– bydliště ,tlf, pojišťovna atd. ihned hlásit třídní učitelce

 

1.9. vyučování končí  po 1.vyuč. hodině – nahlásit ráno zda jde dítě na oběd 1.9.

1.9. pro nutné případy dohled dětí zajištěn

 

 1. a 3.9. vyučování končí v 11 40

na 2.9.přinést sešity, obaly, desky na geometrii, penál, přezuvky

3.9. plavání – podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mycí gel, plavecká čepice

 

Třídní schůzky online 13.9. v 17 30

Zkontrolujte prosím hesla do MS Tea, zda je vše funkční