III. B

Vítám Vás na stránkách třídy 3.B.

Zde najdete informace o učivu, domácích úkolech a třídních akcích.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve školním roce 2022/23.

Vaše třídní učitelka Iva Frauenterková.

 

 

 

4.10.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 18/ cv. 16,17,19- ústně
 • do školního sešitu-str. 18/cv. 15- 1.a 2. sloupeček
 • čtení textu- okopírovaný list+ úkoly k textu
 • písanka- str. 10- celá

M– příklady se závorkou

 • uč. str. 22- žluté okénko
 • PS str. 10/cv. 1,2- 1. a 2. sloupeček, cv. 4
 • pětiminutovka

 • ČJ- připravit se na zítřejší diktát- PS str. 13/ cv. 18
 • M- PS str. 10/ cv. 2- dodělat
 • VV- na čtvrtek přinést 5-7 čerstvých listů ze stromů- různé tvary a velikosti

3.10.2022

ČJ– opakování párové souhlásky

 • uč. str. 17/ cv. 10,11,12- ústně
 • PS str. 12/ cv. 13,15,16,17
 • vypravování- zážitky z prázdnin
 • čítanka str. 23,24
 • písanka str. 9- celá

M– násobení a dělení

 • opakování násobků
 • uč. str. 18/cv.3,4 + str. 20/ cv. 3,4- ústně
 • PS str. 9/cv. 2,3,4

PRV– dopravní výchova – zakončení

 • uč. str. 9
 • PS str. 10+ str. 11/ cv. 1

AJ– Abeceda, Have got/Has got, tělo, jídlo, oblečení

ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 17/ cv. 13- pojmenovat obrázky, zapsat názvy a očíslovat podle abecedy

M- v domácím sešitě mají děti nalepen lísteček se 2 cvičeními

HV- připomínám na zítra mají děti umět písničku Starosti s muzikou- bude na známku

PRV- ve středu 5.10. budou psát děti test z dopravních značek- uč. str. 8+ zápis v sovičkovém sešitě

AJ- Test 5.10., naučit se na středu Have got/Has got + slovíčka tělo, jídlo, oblečení

INFO

Děti dnes mají nalepeny v ŽK pokyny k platbě pracovních sešitů.

Na čtvrtek si děti donesou na VV 5-7 čerstvých listů ze stromů- různé velikosti a tvary ( budeme otiskovat)


27.9.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 16- cv. 3,4,6,8- ústně
 • PS str. 11- celá+ str. 12/11,12,14

M– opakování násobení a dělení

 • uč. str. 18/ cv. 1,2,3,4- ústně
 • uč. str. 20/ cv. 1,2,3,4- ústně
 • PS str. 8- dokončení celé stránky+ str. 9/cv.1+cv.5

 • v pondělí 3.10– donést hotový zápis v čtenářském deníku
 •                             – hotovou písanku str. 8- celá
 • v úterý 4.10.- umět písničku Starosti s muzikou – uč. str. 5

26.9.2022

ČJ– párové souhlásky

 • uč. str. 15/ cv. 1- ústně
 • uč. str. 15/2- do školního sešitu- jen pojmenovat obrázky
 • PS str. 10/ cv. 3,4
 • čítanka str. 19,20,21
 • písanka str. 7- celá

M– násobení a dělení

 • uč. str. 16/ cv. 3,4- ústně
 • uč. str. 17/ cv. 2- do sešitu
 • PS str. 8/ cv. 1- 1. řádek, cv. 2/1. řádek, cv. 4+ str. 9/ cv. 1- 2. tabulka

PRV- dopravní značky

 • PS str. 8+9- celá

AJ (LAD)-  abeceda, opakování slovíček 9. lekce

 • PS str. 46/1

 • písanka str. 8- celá na pondělí 3.10
 • M- do domácího sešitu- uč. str. 17/ cv. 1- a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků
 • ČJ- PS str. 10/ cv. 5
 • AJ (LAD) – přepsat podtržená slovíčka z prac. listu „Who’s who?“ do slovníčku

Zítra si děti donesou pouze matematiku učebnici a PS a ČJ- učebnici a PS.


23.9.2022

M– geometrie- úsečka, vzájemná poloha bodu a úsečky

 • PS str. 6/ cv. 2+ str. 7- celá

– na pondělí ze čtvrtka

 • čtení ve vlastní knize+ příprava čtenářských deníků ( odevzdáváme 3.10.) Pokud už máte čtenářský deník napsaný, můžete donést dříve.

 

Info:

 • v úterý 27.9. od 17 hodin oslava 235. výročí od založení naší školy
 • středa 28.9.- státní svátek
 • čtvrtek 29.9. a 30.9.- ředitelské volno- družina k dispozici, jídelna nevaří

22.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str.13/ cv. 3- tabulka+ cv.4- ústně
 • PS str. 9/ cv.7+ str. 10/ cv.1,2
 • sloh- uč. str. 12- ústně+ scénky

M– násobení a dělení

 • pětiminutovka
 • PS str. 7/cv. 1- dokončení
 • uč. str. 13/ cv. 4- na tabulku
 • uč. str. 16/cv. 1 a,b,c,d- do školního sešitu

NA PONDĚLÍ

 • M- do domácího sešitu- uč. str. 16/ cv.2-a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků
 • ČJ- PS str. 9/ cv. 5
 • zítra opět plaveme. Pokud někdo nemůže plavat, bude mít omluvenku na lístečku a obuv vhodnou k bazénu.

Info:

 • v úterý 27.9. od 17 hodin oslava 235. výročí od založení naší školy
 • středa 28.9.- státní svátek
 • čtvrtek 29.9. a 30.9.- ředitelské volno- družina k dispozici, jídelna nevaří

21.9.2022

ČJ– opakování bě, pě, vě,mě, dě,tě,ně

 • uč. str. 13/ cv. 1- ústně
 • PS str. 7/cv. 7+ str. 8/1
 • diktát vět
 • čtení z čítanky str. 17-18
 • písanka str. 6-dokončení+ str. 7- 3 řádky

M- opakování násobení a dělení

 • uč str. 13- ústně žlutá okénka
 • uč. str. 13/1- na folii
 • PS str. 7/3,4,5

PRV– dopravní značky

 • uč. str. 8,9
 • PS str. 7- celá

 • ČJ- PS str. 8/ cv.2
 • M- PS str. 7/ cv. 2

Děti mají v ŽK na str. 8 informaci, do které družiny chodí.

Dnes děti dostaly domů sešit s diktátem, prosím o podpis. Je nutné u dětí se známkou 3,4,5 diktát trénovat.


20.9.2022

ČJ– opakování tvrdé a měkké souhlásky

 • uč. str. 11/ cv.5- ústně
 • uč. str. 11/ cv. 6- do školního sešitu
 • PS str. 7/ cv. 5
 • čítanka str. 14-16+ diskuse nad úkoly
 • písanka str. 6- 6 řádků

M– opakování násobky 2,3

 • testík- násobení a dělení č. 2
 • kontrola DÚ
 • PS str. 6/ cv. 4,5- náležitosti zápisu slovních úloh– umět vytvořit zápis- vyhledáváme a podtrháváme v textu slovní úlohy, výpočet, odpověď

HV- nová píseň- Starosti s muzikou

 • M- zapomněli jsme si rozdat domácí sešity- děti vypracují na papír- uč. str. 12/ cv. 4- a,b,c,d- napsat do 2 sloupečků +stále procvičujeme násobení a dělení č.2,3,4
 • ČJ- PS str. 7/ cv. 6
 • HV- úkol na úterý 4.10.- naučit písničku ze str. 5

19.9.2022

ČJopakování tvrdé a měkké souhlásky

 • uč. str. 10/2- ústně + interaktivní cvičení
 • PS str. 6/ cv.4
 • čtení z čítanky str. 14 na známku
 • písanka str. 5- celá

Mopakování- násobky č. 2,3,4

 • test- písemné sčítání a odčítání
 • uč. str. 12/ 3,4- ústně
 • Ps str. 6- cv. 2- 3 řádky+ str. 6/cv. 3

PRVdopravní značky

 • práce v PS- kdo nestihl, dokončí doma

 • M- je nutné procvičovat násobení a dělení č. 2 a 3- některé děti zapomněly
 • M- PS str. 6/ cv. 2- dokončit
 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 11/4- opsat a doplnit y,i ( úlohy a,b,c nedělat)
 • PRVna středu-dokončit práci z hodiny v sovičkovém sešitě

 

 

Děti, které chodí do družiny a neměly družinový notýsek z loňského roku, dostaly dnes nový. Od zítřka veškeré změny v odchodech dětí a informace pro p. družinářky pište pouze do tohoto sešitu a ne na papírky. Tento týden Vám zapíši, kdo chodí ke komu do družiny, děti jsou rozdělené do 3 oddělení.


Pátek 16.9.2022

M– geometrie

 • PS str. 3,4- celá + 5-1- ABCD

– na pondělí

 • čtení- čítanka str. 14- budu v pondělí zkoušet na známku
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 3
 • M- PS str. 5- dopočítat chybějící cvičení

 


Čtvrtek 15.9.2022

ČJ- opakování ú,ů, tvrdé, měkké souhlásky

 • uč. str. 9/3,4+10/1- ústně
 • PS str. 5/ cv. 3,4+ str. 6/1,2
 • diktát- podle PS str. 5/ cv. 6
 • do sešitu- uč. str. 9/ cv. 2- 2. řádek
 • testík- abeceda

M– opakování násobků č. 2,3,4, a 10

 • uč. str. 12/1,2- ústně
 • PS str. 6/ cv. 1
 • sešit- uč. str. 11/ cv. 1- celé

všechny úkoly jsou na pondělí

 • čtení- čítanka str. 14- budu v pondělí zkoušet na známku
 • ČJ- PS str. 6/ cv. 3
 • M- PS str. 5- dopočítat chybějící cvičení

Zítra připomínám geometrii a plavání.


Středa 14.9.2022

ČJ opakování ú,ů

 • testík- abeceda
 • uč. str. 9/ cv. 1- ústně
 • PS str. 5/ 1,2
 • čítanka str. 11,12+ otázky
 • písanka str. 4- dokončení

M- opakování sčítání a odčítání

 • opakování písemného sčítání a odčítání
 • uč. str. 5/ cv. 4- na tabulku
 • PS str. 5/ cv. 2,4,6

PRV- cesta do školy

 • Zápis do sovičkového sešitu- nemocní žáci si doplní od spolužáků
 • semafor- práce s okopírovaným obrázkem- nemocným dětem dám po návratu do školy

AJ (Lad) – Abeceda, opakování slovíček: jídlo, tělo, oblečení

 • PS str. 46/1

 • ČJ- do domácího sešitu- uč. str. 9/ cv. 2- pouze první řádek
 • M- PS str. 5/ cv.5
 • AJ- naučit se abecedu  A – G

Prosím o kontrolu pomůcek podle rozvrhu- stále dětem chybí sešity apod. Po, Út a St nosíme Čítanku+ písanku, na PRV- nosím učebnici, PS + sešit se sovou na zápisky. V pátek nosíme geometrii- uč. a PS- fialová barva.


Úterý 13.9.2022

Čj- opakování abeceda

 • uč. str. 8/ cv.5,6- ústně
 • práce do sešitu- napiš tato slova a očísluj podle abecedy:tygr, leguán, opice, antilopa, hroch, tučňák, slon, žralok,medúza, pštros
 • čítanka- str. 8,9
 • písanka- str. 4- celá
 • informace ke čtenářskému deníku

M– opakování- písemné sčítání

 • uč. str. 10- žlutá okénka+ do sešitu cv. 1/a)
 • PS str. 4/ cv.4, str. 5/ cv. 1

 • M- PS str. 4/cv.3
 • ČJ- PS str. 5/ cv.5- křížovka

Děti dnes dostaly sešity na čtenářský deník, v něm mají nalepené pokyny k vypracování a data, kdy mají sešit odevzdat. Sešit si nechají doma, zapíší do něj knihu a donesou na dané datum do školy. Zápis bude hodnocen známkou váhy 3. Připomínám, že by stále děti měly číst každý den.


Pondělí 12.9.2022

AJ – I like/I don’t like, slovíčka (PS st. 44)

AJ – Zikmundová – seznamujeme se s abecedou, děti dostaly ofocenou abecedu. Postupně se budou učit hláskovat nejprve svoje jméno a poté i další slova

 

 

Pondělí 12.9.2022

ČJ– opakování abeceda

 • uč. str. 7/ cv. 3- ústně
 • PS str. 4/ cv. 4, 5
 • čtení- čítanka str. 6,7
 • písanka str. str. 3 – celá

M– opakování + a-

 • uč. str. 9/ cv. 1,5- ústně
 • PS str. 4/ cv. 1,5

PRV- škola- dokončení

 • M- PS str. 4/ cv. 2
 • ČJ- do domácího sešitu vypsat slova ze cv 5 na str. 4 v PS a seřadit podle abecedy

 

Ve čtvrtek 15.9. proběhne vánoční focení, cena sady 330,- Kč. Kdo NEMÁ o focení zájem, napište mi SMS. Pokud od Vás SMS neobdržím, bude Vaše dítě automaticky vyfoceno.

Doprava na plavání bude stát na celé pololetí 1000,- Kč. Informace k platbě zašlu tento týden. Děti, které nebudou plavat ze zdravotních důvodů si budou do školy nosit obuv k bazénu a pojedou na plavání s námi ( v bačkorách je k bazénu nepustí).

Pořiďte dětem sešit, do kterého budou psát cvičení, když jsou nemocní. Vypracované úkoly v době nemoci mi můžete posílat na Whatsapp nebo dítě předá ke kontrole po návratu do školy.

Po návratu do školy po nemoci, je nutné napsat omluvenku do ŽK.

Prosím kontrolujte teď v začátku školního roku dětem učebnice a pracovní sešity. Dnes řada dětí neměla učebnice, PS, písanku, sešit na prvouku. Děkuji.

 


Pátek 9.9.2022

M-geometrie- opakování učiva 2. ročníku

 • PS na geometrii- str. 1,2

AJ– (skupina LAD) – Jídlo opakování slovíček

 • PS str. 42 cv. 1,2 a str. 43 cv.4

 • čteme z vlastní knížky- děti letos dostanou čtenářský deník, kam budou knížky zapisovat. Postup zápisu probereme s dětmi ve škole.
 • AJ (LAD)– přepsat slovíčka z PS str. 44, cv. 5 v bublině do slovníčku (VČETNĚ VÝSLOVNOSTI)

Ve středu 28.9. je státní svátek.

Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 30.9. je vyhlášeno ředitelské volno.


Čtvrtek 8.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str. 5/ cv. 7- ústně
 • uč. str. 5/cv. 6- do školního sešitu
 • uč. str. 7/ 1,2- společná práce
 • PS- str. 4/ cv. 1,2
 • soutěž- PS str. 3/ cv. 8

M-opakování učiva

 • uč. str. 8/ cv, 3,4- ústně
 • PS str. 2/ cv. 5,6+ str. 3/ D,E

 • M- uč. str. 8/ cv, 1- a,b,c,d- příklady opsat do domácího sešitu do 2 sloupečků- a+b, c+d, děti si přeložily stránku v sešitě, aby vznikly 2 sloupce
 • Zítra jedeme na plavání- děti si donesou: podepsanou igelitovou tašku a v ní plavky, ručník, mýdlo, plavecké brýle+ sáček na boty do skříňky
 • vybírám dopatek za sešity 26 Kč

Středa 7.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • souhlásky a samohlásky- značení O,X + slabikotvorné r,l,m
 • uč. str. 4/ cv. 4- napsat slova a vyznačit souhlásky a samohlásky
 • uč. str. 5/cv.5- ústně
 • PS str. 3/ cv. 7
 • Sloh- uč. str. 6/ cv.1
 • PS str. 3/ cv. 1- věty a nadpis napsat do sešitu

M– opakování učiva

 • uč. str. 4 a 5- žluté rámečky
 • uč. str. 6/ 1,2- společně ústně
 • PS str. 2/ cv.3+ str. 3/1-A,B,C

PRV– škola

 • uč. str. 7
 • PS str. 5
 • zápis do sešitu- nemocní žáci si doplní od spolužáků

AJ– (obě skupiny) – Jídlo (I like, I dont’t like)

 • PS str. 42 cv. 1,2 a str. 43 cv.4

 • M- PS str. 2/ cv. 4

Do čtvrtka 8.9.- sběr papíru- soutěž mezi třídami

Dnes si děti zapsaly do ŽK: doplatek za objednané sešity je 26 Kč. Posílejte po dětech od zítřka.


Úterý 6.9.2022

ČJ– opakování učiva

 • uč. str. 4/ cv.2- ústně
 • uč. str. 4/ cv. 3- do školního sešitu- opsat a dát správné znaménko
 • PS str. 2/ cv. 5 a cv. 6- ústně
 • čítanka str. 5-7
 • písanka str. 1,2

M– opakování učiva

 • uč. str. 2/ cv 5 ústně
 • uč. str.- 3/ cv. 3- 2 sloupečky- opsat do sešitu a vypočítat
 • PS str. 1/cv. 5,6+ str. 2/ cv.1,2

HV-opakování učiva

 • opakování písní a not
 • kulturní akce o prázdninách

 • ČJ- PS str. 2/ cv. 4

2 sešity na AJ dětem dám ze zakoupených, které mám ve škole.

 


 

Pondělí 5.9.2022

ČJ- opakování učiva 2. ročníku

 • uč. str. 4/cv.1- ústně
 • PS str. 2/cv. 1-3
 • opakování- slovní druhy, abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky…..
 • čtení z čítanky- str. 3,4+ ústně otázky
 • psaní do sešitu- opis básně str. 4- 2 sloky

M- číselná řada 0-100

 • uč. str. 2/ cv1,2- na tabuli
 • PS str. 1/ cv. 1-3

PRV– škola

 • uč. str. 7
 • PS str. 5

 • M- PS str. 1/ cv. 4
 • AJ- sepsat učivo, které žákům dělá problémy a potřebují jej více procvičit + přinést do příštího týdne A5 sešit na slovíčka
 • AJ- Zikmundová – poprosím o 1 sešit A5 na slovíčka a 1 sešit A5 ( na gramatiku a na pětiminutovky) . Děti budou průběžně zkoušeny ze slovíček, které společně probereme během celého školního roku. Prosím o domácí přípravu. Moc děkuji za spolupráci.

8.9.- sběr starého papíru


Pátek 2.9.2022

Posílám několik organizačních informací:

 • Prosím, kdo máte změnu telefonního čísla, adresy apod., zašlete mi SMS.
 • od pondělí je výuka podle rozvrhu. V rozvrhu jsou červeně označené hodiny čtení Č, kdy děti musí mít čítanku ( po, út, st) a hodina geometrie G, kdy děti budou nosit fialovou matematiku- učebnici a pracovní sešit (pátek), rýsovací pomůcky mají děti ve škole. Není možné, aby v aktovce nosily stále všechny učebnice a pracovní sešity.
 • Dnes jsem dětem dala učebnice a PS, podepsali jsme je a obalili. Prosím o obalení učebnice ČJ a čítanky- bude potřeba obal jiného rozměru než A4 a A5, ale jelikož se jedná o úplné nové učebnice, je nutné je obalit.
 • Děti mají v ŽK vložen list s platbou Chvalské školy, až zaplatíte, odstřihněte dole proužek a pošlete po dítěti. Tento školní rok jsme dostali od Chvalské školy příspěvek 2000 Kč a za tuto sumu jsem nakoupila dětem sešity, budete doplácet cca 20 Kč (přesnou částku Vám řeknu příští týden)
 • V pondělí si děti donesou- učení dle rozvrhu, penál, svačinu, pití , kružítko, tabulka, folie, úkolníček + tyto obaly: A5- 6 ks, A4-2ks
 • Aj u nás bude učit paní uč. Zikmundová- pokračuje s dětmi jako vloni a paní učitelka Ladomerská, která bude mít děti po paní uč. Korenčiakové. Děti si budou nosit na AJ modrý prac. sešit, oranžovou učebnici zatím nenosí a později dostanou oranžový prac. sešit.

Přeji hezký víkend,

s pozdravem Iva Frauenterková.

 

 

 


Informace k začátku školního roku:

 • prosím o nahlášení změn- bydliště, kontakty, zdravotní omezení dítěte apod.

Čtvrtek 1.9.

 • sraz před 8. hodinou ve třídě
 • děti se nepřezouvají
 • děti dostanou ŽK- s rozvrhem, rozpisem prázdnin- prosím o vyplnění strany 1+ obalte průhledným obalem
 • končíme v 8:45, pak mohou jít děti domů, na oběd , popřípadě do družiny

Pátek 2.9.

 • děti si donesou: přezuvky, aktovku, penál, lepidlo, sáček na lavici, obaly na sešity A4-6x, A5- zatím 1x, kufřík s pomůckami na VV
 • konec výuky v cca v 11:20- půjdeme na oběd, vyzvedávat můžete v 11:40

Pondělí 5.9.

 • výuka podle rozvrhu

Pátek 9.9.

 • opět 1. pololetí budeme plavat.
 • děti budou mít to, co vloni- podepsaná igelitová taška- plavky, ručník, mýdlo, sáček na boty a plavecké brýle