IV. B

Pondělí 5. 12. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – vyjmenovaná slova – 5min. doplňování (psali jsme 2 x, v Bakalářích lepší známka), uč. 57/2 a/ společně ústně, PS 17/1. PS 17/2 za DÚ na zítřek; uč. 58/3a + 5 společně. Uč. 58/4a), 1. odstavec za DÚ do sešitu na středu.

Matematika – PL – procvičování a opakování: dělení se zbytkem, malá násobilka a zápis čísel (jednotky, desítky, stovky …), dokončovat budeme zítra.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

16. 12. – celodenní výlet (informace zašlu do Bakalářů)

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 2. 12.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – rýsování trojúhelníku za použití kružítka – PL na známky, uč. 121/1 za DÚ na příští pátek. Hodně dětí opět nemělo pomůcky na geometrii, prosím o kontrolu.

Vlastivěda – práce s mapou ČR, PS 11/2 + 3 – měřítko na mapě. PS 11/4 za DÚ na úterý. 

AJ (HAR) – opakovací test, PS 28+29 celé, kdo nestihl, dokončí za DÚ.

AJ (PAU) – Opakování na test z l.8-10 + Revision
Slovíčka, otázky a odpovědi, slovosled, překlad vět – bude v testu v úterý
PL s otázkami (děti mají u sebe)
+práce na miniprojektu My  likes and dislikes (děti dokončí doma)

 

Čtení s porozuměním – PL staré pověsti české + otázky.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

16. 12. – celodenní výlet (informace zašlu do Bakalářů)

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 1. 12. 

Matematika – uč. 41/5 + 42/ opakování pojmů, zápis do sešitu a naučit se, příští týden si napíšeme na toto malou 5minutovku (viz uč. 42/2).

Pracovní činnosti – začínáme s vánočními motivy pro výzdobu třídy.

Čeština – čtení s porozuměním, čítanka str. 47.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

16. 12. – celodenní výlet (informace zašlu do Bakalářů)

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 30. 11. 

Dobrý den,

důležité: s dětmi pojedeme v pátek 16. 12. na celodenní výlet do Pardubic (workshop zdobení pardubického perníku, návštěva zámku a vánočních trhů na Pernštýnském náměstí). Odjezd v 8h od školy, návrat kolem 15h, více informací zašlu do Bakalářů. 

Dnešní učivo níže:

AJ (HAR) – uč. str. 27/slovíčka (zápis, výslovnost), opakování pojmů a mluvnických jevů (jídlo a pití, I like, I love vs. I hate), PS – kontrola DÚ. Uč. 28 – 29 (dramatizace textu).

AJ (PAU) – Procvičování učiva (potraviny – sl. zásoba, věty se slovesy like, love, hate, otázky a odpovědi)
PS str. 29/4
+ překlad vět do sešitu
Na pátek si děti přinesou časopisy (letáky) s obrázky potravin na práci na miniprojektu ke slovesu LIKE.
Opakovací test (l.8-10) bude v úterý.

Čeština – uč. 56/6 dokončení a společné odůvodnění (vyjm. slova, tvar vs. příbuzné), PS 16/2 + 3 (kdo nestihl, dokončí za DÚ), 10min na vyjm. slova B, L, M (známky v Bakalářích).

Matematika – PS str. 22/1 samostatně s kontrolou na tabuli, kdo nestihl, dokončí za DÚ. 5minutovka (písemné dělení).

Výtvarná výchova – malování zimních motivů (polární záře s postavami), fotky budou ve skupině na whatsup.

KT (HAR) – práce se složkou (přesouvání, mazání, vkládání dokumentů … )

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

16. 12. – celodenní výlet 

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 29. 11. – opakovaný zápis

Vlastivěda – oprava testu, uč. 17/zápis do sešitu + uč. 18/výklad, IA tabule – Měřítko mapy.

Čeština (2hodiny) – úvodní opakování, uč. 55/2 + 56/4, 5; PL – opakování vyjm. slov B, PS 15/1 na známky; uč. 57/7 společně, IA tabule a 56/6 rozdělení na skupiny A, B a zápis vět s i/í a y/ý.

AJ (PAU) – Potraviny, jídlo – pocvičování učiva
Čtení, poslech, dramatizace komiksu
uč. str. 28, 29
PS str. 29/2 (hra ve dvojicích – „lodě“), cv. 3 (slovosled)
DÚ – zapsat a naučit slovíčka – uč. str. 28, 29

AJ (HAR) – uč. 26+27, PS 26/2 dokončit + PS 27/3 DÚ na středu. 

Matematika – uč. 41/4 do sešitu, IA tabule – umimematiku.cz procvičování písemného dělení se zbytkem.

KT (Štol) – program Malování (funkce štětec, barva, tvary)

Pondělí 28. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – vyjmenovaná slova (opakování po B, L) – PS 15/2-4 (cv. 2 na známky), PL oboustranný – opakování vyjm. slov B, samostatně se společnou kontrolou.

Matematika – písemné dělení – procvičování, uč. 40/cv. 2 – 5 samostatně do sešitu, jeden vždy počítá u tabule. Nově písemné dělení se zbytkem, uč. 41/1 – kdo nestihl, dokončí za DÚ do zítřka.

Přírodověda – začínáme probírat společné vlastnosti živočichů, učebnice str. 15. Domácí úkol (samostatná práce) – budeme hádat zvířátko. Žáci mají podklady na volném listu. Po přečtení charakteristiky bude třída hádat o jaké zvířátko se jedná. Doufám, že donesou všichni.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 25. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – konstrukce trojúhelníku, opakování, práce na tabuli a do sešitu. DÚ na příští pátek PS 41/3. 

Vlastivěda – opakovací test (děti dostaly domů, známky jsou v Bakalářích), PS str. 9 samostatně s kontrolou. DÚ na příští pátek PS str. 10 celá. 

AJ (PAU) – Moje snídaně/anglická snídaně – procvičení sl. zásoby ve větách; uč. str. 27/3; PS str. 27/3, 4 a 28/1.

AJ (HAR) – procvičování a upevňování slovní zásoby jídlo a pití, přidání dalších slovíček + mluvnického jevu I like / Do you like? Paměťová hra (děti skvěle, dostaly známky za aktivitu, moc jim to šlo, umí v praxi použít jak slovíčka, tak gramatický obrat I can / I like vs. He, She can / He, She likes). Poslech a opakování kapitoly 8.

Čeština – čtení s porozuměním, čítanka str. 174.

Plánuji pro děti ještě vánoční celodenní výlet, pokud se mi podaří zajistit, budu vás obratem informovat do Bakalářů.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, hraní společenských her, povídání o Vánocích, rozdávání dárků).  

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 24. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – 5minutovka – písemné dělení, PS str. 21 celá průběžně, kdo nestihl, dokončí doma, kontrola v pondělí 28. 11. Procvičujeme písemné dělení, vždy jeden počítá u tabule, vysvětlujeme, opakujeme násobilku … a je třeba, aby děti počítaly i doma, tuto látku do budoucna potřebujeme a znalost násobilky je základ.

Plavecký výcvik – dnes jsem suplovala a byla jsem s dětmi já, jsou moc šikovné a všem to šlo. Paní asistentka dala několik fotek do vaší skupiny 🙂

Pracovní činnosti – dokončení včerejší práce (+ dodívali jsme se na pohádku).

Čeština – čítanka str. 70.

Třídnická hodina – sebehodnocení do ŽK, společné vyhodnocení čtvrtletí (práce v hodině, prospěch, chování), zopakování bezpečného chování ve škole, poučení dětí.

9. 12. – jdeme do divadla v Horních Počernicích, vybíráme 60 Kč, prosím, pošlete po dětech (odcházíme po 2. vyučovací hodině a vrátíme se na oběd). 

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 23. 11. 

Dobrý den,

dnes došlo ve třídě ke zranění jednoho z dětí, které i přes opakovaný zákaz běhalo po třídě a o roh lavice si rozrazilo hlavu, bez cizího zavinění. Dítě bylo ošetřeno a předáno rodičům, událost byla oznámena řediteli školy a zapsána do knihy úrazů. Vzhledem k tomu, že opakovaně děti stále upozorňuji, aby NEBĚHALY, NEPOSTRKOVALY SE, NEPŘETAHOVALY SE … a jelikož některé z dětí stále zákaz porušují, tak přistupuji k okamžitým výchovným opatřením. Kdo z dětí, a to bez rozdílu, bude přistižen při porušení tohoto zákazu, dostane okamžitě napomenutí třídního učitele, následuje třídní, případně návrh na ředitelskou důtku. Děti byly důrazně poučeny, že musí chránit zdraví své i svých spolužáků, znovu probereme i na třídnické hodině. Děkuji předem za součinnost a poučení vašich dětí o chování ve třídě i školní budově doma. Jediné místo, kde mohou uvnitř budovy běhat, je tělocvična. Děkuji. 

dnešní učivo níže:

AJ (HAR) – procvičování slovní zásoby jídlo, pití + věty Do you like? Yes, I do / No, I don´t. PS 24/1 + 25/3, kontrola DÚ, paměťová hra.

AJ (PAU) – Jídlo – nová slovní zásoba (nácvik, výslovnost)
uč. str. 26/1, 2 a 27/4 (=nová slovíčka, zapsat, naučit + slovíčka ze str.26 pod komiksem)
PS str. 26/1, 2

Čeština – diktát (s přípravou), známky v Bakalářích. PS 14/1 samostatně s kontrolou. Procvičování vyjmenovaných slov – tvar vs. slovo příbuzné. Budu zkoušet vyjmenovaná slova, všichni musí bezpodmínečně umět, aby byli schopni určit, zda se jedná o tvar vyjm. slova nebo slovo příbuzné.

Matematika – písemné dělení vč. zkoušky – procvičování, uč. 40/6 sam. do sešitu + jedinci u tabule. PS 21/11(10) samostatně (kdo nestihl, dokončí doma), PS 21/ 9+10 ( někteří 8+9) zda DÚ do zítřka, PS 21/12 (8 příkladů) je dobrovolný úkol, dva z těchto příkladů budou zítra v 5minutovce.

Výtvarná výchova – dokončení 3D ovoce (fotky v rodičovské skupině), zvětšování kreslených obrázků z omalovánek.

KT (HAR) – práce se složkou, psanihrave.cz – trénujeme.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 22.11.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – PS str. 8 – dokončení, uč. str. 16 – opakování, v pátek mini testík na ČR – demokratický stát.

Čeština (2 hodiny) – PS str. 14/5+6 na známky, uč. 52/6a – samostatně s kontrolou, stále procvičujeme odůvodňování psaní i/y a í/ý – slova vyjmenovaná, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná slovům vyjmenovaným. Uč. 53/2, 54 / celá stránka a 55/5. Děti psaly první slohové cvičení do sešitu.

AJ (PAU) – Otázka v přít. čase prostém – Do you like? + odpověď
uč. str. 25 – práce ve dvojicích
PS str. 24/2 a 25/3,4
DÚ – PS str. 24/1 – včetně obrázků

AJ (HAR) – otázka Do you like? + odpovědi kladné i záporné; uč. 24 + 25, slovíčka doma zapsat do slovníčků. PS – kontrola DÚ + str. 24/1. DÚ na zítřek PS 24/2. Všichni byli zkoušeni ze slovíček, známky v Bakalářích. 

Matematika – písemné dělení: uč. 40/1 procvičování počítání včetně zkoušky, IA tabule – procvičování zaokrouhlování.

KT (Štolbová)

 • Uložení obrázku do složky – příští hodinu na známky
 • Program Malování – základní seznámení s funkcí štětec (výběr jiného štětce – sprej, pero, …)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezký zbytek dne, tř. učitelka

Pondělí 21. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže, vzhledem k tomu, že dnes mám narozeniny, slavili jsme spolu s dětmi slíbenou pohádkou a pustili jsme si klenot – Byl jednou jeden král s panem Werichem 🙂 Takže jsme měli trochu upravený rozvrh a probrali jsme následující:

Čeština – uč. 51/cv. 5 + 6, dobrovolný DÚ na středu uč. 52/7, příprava – diktát bude na známky.

Matematika – uč. 39 / cv. 2, 3, 5 a 6 společně do sešitu. Prosím, ať děti trénují písemné dělení a VŽDY dělají zkoušku, je to nutné pro další látku, děkuji.

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 16. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (HAR) – procvičování 8. lekce, PS str. 22/celá, str. 23/4. DÚ na úterý PS 23/5. V úterý budu zkoušet slovíčka z lekce 6.-8. Dohlédněte, prosím, že děti mají všechna slovíčka z těchto kapitol zapsaná ve slovníčcích – děkuji.

AJ (PAU) – Procvičování vazby Mám rád/nemám rád (1. os. j.č.), slovní zásoby k tématu jídlo
Nová slovní zásoba k l. 9 – výslovnost, spelování
PS str. 23/4, 5, 6
uč. str. 23/3, 4, 5
uč. str. 24/1 – poslech, čtení a str. 25/5 – slovíčka
DÚ – slovíčka zapsat a naučit (v po testík na slovíčka z l.8, 9)

Čeština – PS 13/3 samostatně s kontrolou, 10min. na velká písmena (známky v Bakalářích), uč. 49/1 + 51/4 společně. DÚ na pondělí uč. str. 50/3 celé. 

Matematika – čtvrtletní práce, děti zvládly skvěle! Známky jsou v Bakalářích, kdo chtěl, vzal si domů, prosím, aby děti v pondělí přinesly zpět (musím archivovat), děkuji.

Výtvarná výchova – 3D ovoce, fotky příští týden, až všichni dokončí.

KT (HAR) – psanihrave.cz – procvičování, zkoušení praktického využití PC. Příští hodinu píšeme opravný test – ti, kdo se přihlásili.

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji všem příjemné prožití státního svátku / prodlouženého víkendu, tř. učitelka

Úterý 15.11.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – opakování uč. 16, nové učivo MAPY – uč. 17. Děti, které neměly státní znak v sešitě (nesplněný DÚ), si doplní + vypracují DÚ v PS, ostatní PS dobrovolně.

Čeština (2 hodiny) – běhací diktát (opis) – známky v Bakalářích, uč. 42 – 45 / výběr cvičení samostatně nebo na papír. DÚ uč. str. 46/2a na zítřek. 

AJ (PAU) – Jídlo – procvičování slovní zásoby
uč. str. 22/1, 2
PS str. 22/2, 3
DÚ – PS str. 22/1

AJ (HAR) – Jídlo, uč. 22 + 23 / četba, překlad, gramatika: I like / I don´t like – procvičování ústně i ve dvojicích.

MAT – kontrola DÚ, nová látka: písemné dělení, uč. 39, výklad, IA tabule, počítání na mazací tabulky a jednotlivci na tabuli.

KT (ŠTOL) – psaní hravě, stažení a uložení obrázku do PC (opakování a procvičování)

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Pondělí 14. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – psali jsme čtvrtletní práci, děti mají známky v Bakalářích a kdo chtěl, bere si domů ukázat. Prosím, aby děti zítra vrátily. Společně jsme spolu prošli, výsledky jsou poměrně slušné. Dále jsme procvičovali psaní velkých písmen (PL nalepený do sešitu), uč. 42/2 společně, opakování řazení slov dle abecedy.

Matematika – procvičování v pracovním sešitě, str. 18 a 19 (výběr cvičení). DÚ na zítřek PS 20/1-3. Opakování násobilky.

Přírodověda – probíráme suché plody. Na příští hodinu si žáci připraví opakování – dužnaté plody a stavbu květu. Učebnice str.  12 – 13.

DÚ: Kdo může, opět přinese suché plody.

Chválím žáky za donesené plody. Snad z konzumace během hodiny nebude někomu nevolno.

PS str. 6/1, 2,  3, 4

Vyplnit list, který jsem žákům rozdal.

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 11. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – převody jednotek délky (procvičování), převody jednotek objemu a hmotnosti – výklad. Děti mají pracovní listy, které další hodinu geometrie dokončíme.

Vlastivěda – Legenda o sv. Martinovi; pokračování v učivu uč. 15 vč. zápisu do sešitu. Doma nakreslit nebo vytisknout (a vlepit do sešitu) státní znak.

AJ (HAR) – PS str. 20 + 21/opakovací test.

AJ (PAU) – Opakovací test
Seznámení s novou slovní zásobou k l.8 – Jídlo
uč. str. 23/6 – nácvik výslovnosti, zápis do slovníčku (kdo nestihl, zapíše si doma)
+ uč. str. 22/1 – poslech, čtení

Čeština (suplování) – příprava na čtvrtletní práci z českého jazyka.

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji všem krásný víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 10. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – příprava na čtvrtletní práci, děti dostaly domů a mohou trénovat typy příkladů, které budou příští týden počítat ve čtvrtletní práci.

Pracovní činnosti – tentokrát jsme z modelíny tvořili jídlo, paní asistentka zase pošle do skupiny.

Čtení – čítanka str. 35, téma babiček a dědečků dříve a dnes, moc hezká diskuze s dětmi na toto téma. Připomínám, že zítra děti píši 4. hodinu přípravu na čtvrtletní práci z češtiny (suplování). 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 9.11.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (PAU) – Opakování, procvičování učiva
Sloveso can v otázce, kladné větě, záporu, opakování slovní zásoby, překlad vět do sešitu – příprava na test
PS str. 21/6 – tvoření vět

AJ (HAR) – opakování učiva na páteční test Revision 1 v PS (str. 20 – 21)

Čeština – úvodní opakování, 5min. vyjmenovaná slova (známky jsou v Bakalářích, bohužel tentokrát výsledky spíše horší). Je třeba, aby děti opakovaly vyjmenovaná slova i v době, kdy probíráme jinou látku. Hezká cvičení online naleznete například zde: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik/2720-vyjmenovana-slova . PS 13/2 a uč. 41/1a. V pátek si děti napíší 4. hodinu opakování na čtvrtletní práci (suplování), dnes si odhlasovaly, že chtějí vše ještě procvičit. 

Matematika – PL vlepen do sešitu – opakování písemné sčítání a odčítání, uč. 38/3. Zítra si děti napíší 1. hodinu opakování na čtvrtletní práci, dnes si odhlasovaly, že chtějí vše ještě procvičit.

Výtvarná výchova – děti si to báječně užily a některé výtvory byly opravdu povedené! 🙂 snad to z nich půjde dolů 🙂 fotky máte ve skupině na whatsup 🙂

KT (HAR) – psali jsme opakovací test, známky dám do Bakalářů později. Případné opravy budou možné za 2 týdny, počítat budu lepší známky. PSANIHRAVE.CZ – kontrolovala jsem statistiky, jak děti pracují, a jsou tam obrovské rozdíly v tom, co vidím v tabulce (práce doma) vs. výkony dětí ve škole. Více k tématu pošlu do Bakalářů – děkuji.

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 8. 11.

Dobrý den,

děkuji za hojnou účast na třídní schůzce i individuálních konzultacích a za spolupráci & těším se na další čtvrtletí s vašimi dětmi 🙂 

Dnešní učivo níže:

Vlastivěda – uč. 14/celá vč. zápisu do sešitu, diskuse na téma šikana, IA tabule dokument o šikaně (Agent v kapse).

Čeština (2 hodiny) – uč. 38/8a, 38/1 psaní cizích slov (výklad), PS 12/5 + 6. Soutěž týmů v psaní vlastních jmen cizího původu.  Uč. 40/2 za DÚ do zítřka.

AJ (PAU) – Opakování, procvičování učiva – sloveso CAN
PS str. 20/3 a 21/4, 5
+ překlady vět, otázky  odpovědi (ústně)

AJ (HAR) – procvičování slovní zásoby a slovesa CAN (PLAY), testík ze slovíček na dané téma s využitím slovníčku i učebnice (známky v Bakalářích).

Matematika – 5min písemné násobení (známky v Bakalářích), PS 18/10-13 sam. s kontrolou, uč. 38/2 společně do sešitu, cv. 5 soutěžní (zda bude nebo nebude DÚ – není 🙂 ). IA tabule – pamětné násobení.

KT (Štol):

založení a smazání složky
vyhledání a uložení obrázku do složky

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 7. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – úvodní opakování, PL – předložky (do sešitu), PS 11/4 (3 řádky, zbytek dokončit za DÚ), uč. 36/4. Běhací doplňovačka – velká písmena, uč. 37/6 – diktát (na známky, jsou v Bakalářích), uč. 36/5a samostatně, PS 13/1 – samostatně (kdo nestihl, dokončí doma).

Matematika – kontrola DÚ, PS 17/1 – samostatně s kontrolou, PL matematika hravě, uč. 38/1 – písemné násobení.

Přírodověda – byl probrán květ, opylení a oplození. Probíráme plody. DÚ: kdo neměl úkol v PS str. 6/1. Dále, kdo může, přinese nějaké suché plody.

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne a na viděnou na třídní schůzce, tř. učitelka

Pátek 4.11.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

GEO – převody jednotek délky – IA tabule, výklad a procvičování do sešitu.

Vlastivěda – opakovací test (děti dostaly domů, prosím, aby po víkendu přinesly zpět, známky v Bakalářích).

AJ (PAU) – Procvičování učiva
Čtení, překlad na známky – uč. str. 18
PS str. 20/1, 2
DÚ – zapsat a naučit slovíčka na str. 20, 21 v uč. (Have fun 1)
+ opakovat slovíčka a gramatiku (sloveso CAN) z předchozích lekcí (příští pátek bude větší opakovací test – u4 až u7)

AJ (HAR) – uč. 19/poslech, mini rozhovory (známky v Bakalářích), PS 18/1+2. DÚ: opsat slovíčka a naučit z celé kapitoly o sportu + ústě si projít PS/19+20, procvičit jinam než do PS – budeme psát v pátek 11.11. na známky. Nikdo nebude mít v PS vyplněno, prosím! Děkuji. 

Čtení – pohádka Kouzelný měšec, do čtvrtka 10. 11.  děti napíší stručný obsah pohádky + co se jim líbilo nebo nelíbilo. Mohou si doma pustit závěr pohádky, který jsme nestihli, dostupné na youtube. Děkuji.

7. 11. – třídní schůzky od 17h, od cca 16h (po skončení pedagogické rady) budu spolu s asistentkou k dispozici ve třídě 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

18. 11. – ředitelské volno (ŠD zajištěna)

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne a víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 3. 11. 

Matematika – procvičování písemného sčítání a odčítání do 10 000, uč. str. 35/6+7. Písemné násobení uč. 36+37/procvičování a opakování pravidel. PS str. 17/4 samostatně s kontrolou. PS str. 17/6+7 za DÚ na pondělí. 

Prac. činnosti – dokončení Halloweenského komiksu

Čtení – pohádka Kouzelný měšec (dnes a zítra), do příštího týdne děti napíší stručný obsah pohádky + co se jim líbilo nebo nelíbilo.

4. 11. – opakovací test z vlastivědy (kraje a krajská města) – viz zápisy v sešitech 

7. 11. – třídní schůzky od 17h, od cca 16h (po skončení pedagogické rady) budu spolu s asistentkou k dispozici ve třídě 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 2. 11. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (HAR) – Halloween – pracovní list, slovní zásoba, povídání o svátku

AJ (PAU) – Procvičování učiva, čtení na známky, poslech, dramatizace komiksu
Testík na slovní zásobu z l.7
uč. str. 18, 20, 21
Slovníčky u mne na kontrolu

Čeština – souhrnné opakování předpony/předložky (děti dostaly práce domů, podívejte se, prosím, a procvičte, co jim nešlo, děkuji. Známky v Bakalářích). uč. 34/2 – společně.

Čtenářský deník – další termín pro odevzdání je 30. 11. nejpozději, děti opět píší knihu, kterou si samy vybraly. Děkuji.

Matematika – procvičování písemného odčítání pod sebou, uč. str. 35/1, 3, 5 do sešitu. Písemné násobení – začínáme. Uč. str. 36/1+3 společně na tabuli, výklad.

Výtvarná výchova – Halloweenský komiks

KT (HAR) – teorie: PC – složení, součástky, péče + IA tabule Jak se vyrábí počítač. Děti dostaly zpracovaný list, naučí se základní informace a příští hodinu napíšeme krátký testík. Dále prosím, aby děti procvičovaly na psanihrave.cz, děkuji.

Důležité termíny v listopadu, prosím, informujte také děti: 

4. 11. – opakovací test z vlastivědy (kraje a krajská města) – viz zápisy v sešitech 

7. 11. – třídní schůzky od 17h, od cca 16h (po skončení pedagogické rady) budu spolu s asistentkou k dispozici ve třídě 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 1.11.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – uč. str. 13 / celá vč. zápisu do sešitu, PS str. 8/1 je dobrovolný DÚ na pátek, pouze si projít, NEVYPLŇOVAT!

Čeština (2 hodiny) – uč. str. 29/3 do sešitu (na známky, v Bakalářích), 31/2 + 9 společně. Uč. str. 33-34/1 – nová látka: Psaní velkých písmen, PS 10/2. DÚ str. 30/8 na zítřek.

Čtenářský deník – další termín pro odevzdání je 30. 11. nejpozději, děti opět píší knihu, kterou si samy vybraly. Děkuji.

AJ (PAU) – Strašidelný halloweenský příběh – The legend of Sleepy Hollow
(časopis Ready)
– čtení, překlad, rozšíření slovní zásoby
Vyprávění o oslavách Halloweenu v anglosaských zemích

AJ (HAR) – Procvičování a opakování, PS str. 16/ celá, PS str. 17/3 ve dvojicích (na známky, v Bakalářích). Uč str. 18 / celá stránka. DÚ na pátek: do sešitu napsat 4 věty na téma This is tennis (vzor, jak zpracovat, je v učebnici na str. 18. Děti si samy zjistí informace o tomto sportu a s využitím slovní zásoby, kterou již znají, napíší).

Matematika – uč. str. 34/5 do sešitu (na známky, sešity mám u sebe). PS 16/ dokončení strany (bez slovních úloh), procvičování odčítání pod sebou.

Důležité termíny v listopadu, prosím, informujte také děti: 

4. 11. – opakovací test z vlastivědy (kraje a krajská města) – viz zápisy v sešitech 

7. 11. – třídní schůzky od 17h, od cca 16h (po skončení pedagogické rady) budu spolu s asistentkou k dispozici ve třídě 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezký zbytek dne, tř. učitelka

Pondělí 31. 10.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – úvodní opakování, Halloween (děti ode mne dostaly sladkosti, probrali jsme tento svátek ve srovnání s Památkou zesnulých, prezentace jedné ze dívek na dané téma). Kontrola DÚ s odůvodněním a rozšířeným opakováním, PS str. 9/12, IA tabule – procvičování předpon a psaní je/ě, opis z IA na známky (zapsáno v Bakalářích).

Matematika – kontrola DÚ, opakování a procvičování počítání do 10 000, nová látka sčítání pod sebou, uč. 34/1, PS str. 16/1+2 samostatně s kontrolou (pouze sčítání). Testík z geometrie zapsán v Bakalářích, dnes dětem rozdán.

Přírodověda – probíráme listy a květy rostlin, příští týden budeme psát krátké opakování z rostlin (učebnice str. 11 – 12)

DÚ: přinést jablko, kvítek od nějaké polní květiny (kdo ještě nalezne); kdo nedonesl tak i vylisované a nalepené  listy

PS: str. 6/1 a 7/7

KT (ŠTOL):

 • Psaní hravě
 • založení, pojmenování a smazání složky v PC – opakování (příští hodinu budeme zkoušet na známky)
 • seznámení s funkcí vyhledávače

Důležité termíny v listopadu, prosím, informujte také děti: 

4. 11. – opakovací test z vlastivědy (kraje a krajská města) – viz zápisy v sešitech 

7. 11. – třídní schůzky od 17h, od cca 16h (po skončení pedagogické rady) budu spolu s asistentkou k dispozici ve třídě 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka 

16. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. 11. – státní svátek 

24. 11. – třídnická hodina, 6. vyučovací hodina, budeme dělat sebehodnocení do ŽK i společně

Přeji hezký zbytek dne, tř. učitelka

Pátek 21.10.

AJ (skupiny spojeny) – Sporty – čtení, výslovnost, rozhovory, videoukázky
uč. str. 18
PS str. 18/3 a str. 19/5
DÚ (POUZE SKUPINA PAU) – PS str. 19/6 (obrázky možno i nakreslit, vzor textu v uč. na str. 18, stačí 2-3 věty) + naučit slovíčka k l.7 (testík)
Po prázdninách kontrola slovníčků!

ČJ – Čtení z čítanky (čtení s předvídáním)

Čtvrtek 20. 10. 

Dobrý den,

důležité: prosím rodiče, kteří ještě nedali dětem peníze na fotky, aby tak zítra učinili, abychom mohli odevzdat – děkuji. 

Zítra budou děti na geometrii „psát“ krátký opakovací testík a mají zadanou samostatnou práci v PS, ve vlastivědě dokončí krajská města, angličtina bude spojená a čtení budou děti mít s paní učitelkou Pauchovou. 

dnešní (i včerejší doplněné) učivo níže:

Matematika – uč. 32/procvičování látky (kostky), 5min do sešitu, PS str. 14 (kdo nestihl, dokončí doma)

DÚ na 31. 10. – PS str. 15 (11) – Počítáme s kalkulačkou; uč. str. 33 / 5+6 do sešitu, dále cvičení na stejné stran+ 1-4 ústně (a dobrovolně) procvičit. 

Pracovní činnosti – dokončení vlajky, omalovánky (trénink lehké motoriky).

Čeština – pohádka Kmotra Liška, po prázdninách budeme s touto pohádkou ještě pracovat.

Jelikož zítra nebudu, přeji všem hezké podzimní prázdniny a prosím, ať děti procvičují hlavně v češtině a matematice, látky je hodně a poměrně náročné, tak aby vše zvládaly a s blížícím se čtvrtletím byly připraveny – děkuji tř. učitelka.

Středa 19. 10.

AJ (PAU) – Sporty – čtení, překlad, výslovnost, poslech, videoukázky
uč. str. 18 a 19
PS str. 18/1
DÚ – PS str. 18/2 (kdo nestihl) a 19/4 (napsat číslem, vyhledat na googlu)

AJ (HAR) – uč. str. 15/4 – slovíčka, PS 15/4 procvičování, soutěž (slovíčka škola a zvířata) do sešitu na jedničky.

Čeština – uč. 25/1; uč. 26/3 společně. IA tabule – procvičování předpon / předložek. DÚ uč. 26/4 do sešitu na 31. 10.

Matematika – uč. 31/ 1 + 3 – opakování, jč. 32/1,3 – výklad nové látky a procvičování, PS 14/1 (15/13) DÚ na zítra. 

Výtvarná výchova – tvorba státní vlajky k 28. 10., fotky pošle paní asistentka do skupiny.

KT (HAR) – zkoušení (obsluha PC, založení složky apod., první část žáků má známku v Bakalářích), psaní hravě – přihlášení, zahájení tréninku psaní všemi deseti prsty. Děti mohou trénovat i doma, přihlašovací údaje mají v ŽK.

 

Úterý 18. 10. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – uč. str. 10/HK, PCE, JI včetně zápisu do sešitu.

Čeština – 5minutovka (bez zápisu do Bakalářů, známky jen v sešitě), PS str. 9/11+13 samostatně s kontrolou, IA tabule – procvičování předpony / předložky OD, POD, NAD, PŘED. Je třeba, aby děti toto učivo procvičovaly i doma.

Matematika – PS str. 12/4-7 samostatně s kontrolou, procvičujeme počítání do 10 000, sčítání i odčítání.

Informatika (KRV/HAR) – suplování, tvorba vektorových obrazců.

KT (Štol) – psaní hravě (trénink psaní na klávesnici), založení, pojmenování a smazání složky v PC

Příští hodinu je možnost napsat si opravný test

DÚ – ideálně každý den 5 – 10 minut trénovat psaní hravě (údaje najdete v ŽK)

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

7. 11. – třídní schůzka od 17h ve třídě. Opět budu k dispozici od 16h, je možno si předem domluvit schůzku. Děkuji. 

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 17. 10.

Dobrý den,

důležité: přišly fotky (vánoční sady), prosím, dejte dětem 330 Kč, od zítřka budeme vybírat, děkuji. 

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – opakování předpon, PS str. 9/ cv. 9+10 samostatně s kontrolou, uč. 24/výklad + cv. 2 a 4 společně, cv. 4 do sešitu + zápis: Pamatujte si. DÚ uč. str. 24/3 do zítřka. Doporučuji dětem procvičovat, např. umimecestinu.cz a podobné online cvičení. 

Matematika – uč. str. 30 / výklad + cv. 1-4 společně, PS str. 12/kontrola DÚ, cv. 2+3 samostatně s kontrolou. 5minutovka – pamětné sčítání. Bez DÚ.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

PŘÍRODOVĚDA – probíráme dělení rostlin na byliny a dřeviny. Uč. str. 11. Kdo nedonesl vylisovaný list, přinese příští hodinu. Velká pochvala za donesené listy!

Pátek 14.10.

Dobrý den,

důležité: děti mají v ŽK nalepené přístupové údaje k psanihrave.cz, můžete vyzkoušet, ve středu začneme, budeme střídat s umimeinformatiku.cz (moje skupina KT).

dnešní učivo níže:

Geometrie – PS str. 36/3-5 samostatně s kontrolou, uč. str. 116 (114) / celá.

Vlastivěda – uč. str. 9-10 / KV, UNL a LIB – zápis do sešitu.

AJ (PAU) – Opakování – sloveso CAN, opakovací test
Sporty – práce s textem
PS str. 17 – dokončení, procvičení – sloveso CAN
uč. str. 18/1 (pouze hokej a golf) – poslech, čtení, překlad
uč. str. 19/4 – slovní zásoba, nácvik výslovnosti
DÚ – zapsat do slovníčku slovíčka z l. 7 (uč. str. 19/4 + šedé rámečky ze str. 18)

AJ (HAR) – uč. 16-17/poslech, výslovnost, procvičování can/can´t ve spojení se sportem a hudebními nástroji. PS str. 14/1-2 samostatně s kontrolou. Bez DÚ.

Čtení s porozuměním – čítanka str. 23.

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 13. 10. 2022

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – PL – procvičování 4ciferných čísel (zápis, rozklad), zájemci mají známky v Bakalářích. Uč. 30/2 do sešitu (kdo nestihl, dokončí za DÚ na pondělí). 

Pracovní činnosti – výroba květin (zápichy). Moc se jim práce povedla, většina si odnesla domů.

Čtení – testík na rčení (bez známek, zelený test – způsob formativního hodnocení, vyzkoušeli jsme poprvé), společná kontrola a rozbor.

Třídnická hodina – mapování zájmové činnosti dětí, probrali jsme i stávající klima ve třídě, až na drobnosti děti hodnotily velmi kladně svůj vlastní posun v chování i vzájemných vztazích se spolužáky.

Důležité termíny:

18. 10. – prevence Dopravní výchova 3. a 4. vyučovací hodina 

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

7. 11. – třídní schůzka od 17h ve třídě. Opět budu k dispozici od 16h, je možno si předem domluvit schůzku. Děkuji. 

Hezký podvečer, tř. učitelka

Středa 12.10

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (PAU) – Sporty, koníčky, záliby – sloveso CAN (věta ozn., záporná, otázka)
uč. str. 17
Společná kontrola DÚ
PS str. 16/2, 17/3, 4
+ překlad vět do sešitu (nácvik na test)

AJ (HAR) – opakování slovesa CAN, nácvik výslovnosti, uč. str. 16 a 17, test (známky v Bakalářích), zápis slovíček.

Čeština – 5minutovka – doplňovačka vyjm. slova (známky v Bakalářích), IA tabule procvičování předpony od-, nad-, pod-. Uč. 23/1 ústně společně.

Matematika – uč. 28/8 + 29/1-5 společně, 29/6 slovní úloha do sešitu na známky (v Bakalářích jen jedničky, kdo má škrtnuto, přepracuje). PS str. 12/1 (13/1) za DÚ na zítřek. 

Výtvarná výchova – kromě 1 měli všichni listy, děkuji moc! Dětem se práce moc povedly, zítra uděláme nástěnku a vyfotíme do skupiny, kam pošle paní asistentka.

KT (HAR) – PL na opakování historie počítačů, práce na PC – píšeme všemi deseti. Příští hodinu zkouším praktické používání PC (zapnutí, vytvoření složky, přesun obrázku atd. – děti vědí, známky půjdou do Bakalářů).

Důležité termíny:

13. 10. – třídnická hodina (6. vyučovací hodina) – budeme mapovat zájmy a kroužky dětí. 

18. 10. – prevence Dopravní výchova 3. a 4. vyučovací hodina 

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

Hezký podvečer, tř. učitelka

Úterý 11. 10.

Dobrý den,

důležité: zítra na výtvarnou výchovu si děti donesou cca 5 listů z různých stromů, stačí, když seberou cestou do školy ráno, budeme s nimi tvořit strom. Děkuji. 

Dnešní učivo níže:

Vlastivěda – PS str. 7 dokončení a úprava textu ve cvičení 4. uč. str. 9 / České Budějovice a Plzeň, zápis do sešitu.

Čeština (2 hodiny) – úvodní opakování SLOVNÍ DRUHY, PL procvičování kořen slova, PS str. 8/6 samostatně s kontrolou, DÚ PS str. 8/7 na zítřek. Připomínám čtenářský deník, vybírám tento týden. Text o knize bude mít alespoň 10 vět.

AJ (PAU) – Sloveso CAN (poslech, tázací věty, rozhovory)
uč. str. 16 a 17/4, 5, 7
DÚ – zapsat do slovníčku slovíčka uč. str. 17/7, naučit (testík v pátek – sloveso CAN + slovíčka z l.5, 6)
+ PS str. 16/1 (na středu)

AJ (HAR) – uč. 14+15 – sloveso I can / I can´t, zápis do sešitu, procvičování spojení „Umím to, ale neumím ono.“ Pozor, zítra si napíšeme testík na koníčky, bude vycházet ze cv. v PS str. 13/3.

Matematika – procvičování 4ciferných čísel, zápis, určení sudých a lichých čísel, nahazování kostek a mazací tabulky, soutěž.

KT (Štol) – žáci mají v ŽK nalepeny přihlašovací údaje ke svému účtu pro nácvik psaní

opakovací test

přihlášení se na webovou stránku psanihrave.cz/zaci, kde bude probíhat výuka psaní všemi deseti

vyzkoušení polohy prstů na klávesnici a první cvičení písmena F a J

DÚ – vyzkoušet přihlášení se do psaní hravě, trénovat psaní F a J (první dvě cvičení, každé tak 4x zopakovat pro upevnění)

Důležité termíny:

13. 10. – třídnická hodina (6. vyučovací hodina) – budeme mapovat zájmy a kroužky dětí. 

18. 10. – prevence Dopravní výchova 3. a 4. vyučovací hodina 

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 10. 10. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny): diktát s přípravou (známky v Bakalářích), PL opakování učiva předpona-kořen-přípona, uč. str. 22, cv. 1 + 2, práce do sešitu a společně s kontrolou.

Matematika – uč. str. 27/3 opakování látky, uč. 28/5. PS str. 11/2-4 + 6,7 (někteří na straně 12!), DÚ str. 11/5 (někteří str. 12!) do zítřka. 

Přírodověda:  Probíráme části rostlin – je probrán pouze kořen a jeho význam.  Uč. str. 11.

DÚ: přinést alespoň dva vylisované listy ze stromů (např. javor, dub, osika, buk…..). Ideálně nalepit oba listy na papír.

Velká pochvala za donesené vylisované rostliny!

Důležité termíny:

13. 10. – třídnická hodina (6. vyučovací hodina)

18. 10. – prevence Dopravní výchova 3. a 4. vyučovací hodina 

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 7. 10.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Geometrie – opakování učiva 3. ročníku (průřez), uč. str. 111 – 113, do sešitu 111/2, 112/4 a 113/1+3. DÚ na příští pátek PS 32/celá. 

Vlastivěda – referát Moje prázdniny, opakovací test (známky v Bakalářích, příští hodinu testy rozdám a probereme společně, děti dostanou domů). PS str. 7/celá (kdo nestihl, dokončí doma).

AJ (PAU) – Sloveso CAN + osoby v AJ (zopakování, upevnění)
uč. str. 14, 15/5, 6 (do sešitu zápis – osoby v AJ + zjednoduš. cv. 2/14)+ cv. 5 – hra s porozuměním
PS str. 14/2 a 15/4
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z l.5 (uč. str.15/6)

AJ (HAR) – uč. 12/2 – poslech, opakování a překlad slov a slovních spojení, PS 13/4+5. Zkoušení slovíček – dobrovolníci + testík do sešitu na spojení There is / there are (známky z obojího v Bakalářích).

Čtení – čítanka str. 19 (dokončení rozboru článku) – rčení, přísloví. Příští hodinu čtení si napíšeme test na rčení / přísloví, aby děti znaly ta nejzákladnější. Forma testu bude doplňování tabulky, 2 sloupce, např. vlevo: utekl, vpravo: dítě doplní „vzal nohy na ramena“ a naopak, tj. vlevo doplní dítě „je unavený, vyčerpaný“, vpravo: mele z posledního. Do Bakalářů jsem zadala některým dětem známku za aktivitu v hodině.

Doučování – děti, kterých se týká, dostaly dnes přihlášku a prosím, aby v pondělí přinesly podepsanou. Do Bakalářů pak zašlu bližší informace. Děkuji. 

čtvrtek 13. 10. – třídnická hodina 6. VH do 13,30 

Přeji hezký víkend všem, tř. učitelka

Čtvrtek 6. 10. 

Dobrý den,

dnes jsem dětem do ŽK zapsala úhradu za dopravu na plavání, prosím o platbu na stejný účet jako na nalepeném lístečku nad dnešním sdělením, ale s aktuálním variabilním symbolem. Děkuji. 

Dnešní učivo níže:

Matematika – čísla do 10 000, uč. str. 27 celá, začínáme novou látku, kalkulačku stále používáme. ZÍTRA MÁME GEOMETRII.

Pracovní činnosti – 3D ruce.

Čtení – již několik dětí odevzdalo čtenářský deník, připomínám termín pro všechny nejpozději do 14. 10. Četli jsme z čítanky, str. 19.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 5. 10.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (PAU) – Procvičení tématu Koníčky (porozumění textu)
Sloveso CAN – opakování, užití ve větách
uč. str. 14 – poslech, tvoření vět
PS str. 13/4, 5 a str. 14/1

AJ (HAR) – procvičování slovíček, uč. 13/4 (dokončení zápisu do slovníčku). PS str. 12/2 samostatně s kontrolou, kdo nestihl, dokončí doma. V pátek zkouším slovíčka ze slovníčku a malý testík na opakování There is / there are + My hobby is / John´s hobby is …

Čeština – uč. str. 21/ celá, str. 22/1 a) první sloupek. Dobrovolný DÚ – uč. 23/3 (příprava na diktát, pokud budete dětem diktovat, tak na papír, ne do sešitu, tam ho budeme příští pondělí psát na známky).

Matematika – uč. 25 + 26/ vše, 5min. – práce s kalkulačkou, v Bakalářich jsou zapsané jen 1 🙂

Výtvarná výchova – výroba záložek do knih, výměnný projekt se ZŠ na Slovensku. Dětem se ohromně záložky povedly!

KT (HAR) – práce na PC: založení nové složky, stažení obrázku z internetu, uložení na plochu, přesunutí do složky. Práce s klávesnicí, seznámení se základními klávesami, příprava na psaní všemi deseti.

Přeji hezký večer, tř. učitelka

Úterý 4. 10.

Dobrý den,

velká prosba na rodiče: pokud sem na web třídy zapomenu napsat DÚ a děti ho mají v úkolníčku, tak úkol PLATÍ. Může se stát, že se zmýlím, zapomenu, přepíši se v čísle stránky, cvičení … A proto mají děti úkolníček, dále mohou ověřit u spolužáků … zkrátka cesty, jak své školní povinnosti řádně plnit, mají. Děkuji za spolupráci. 

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – uč. str. 8 celá vč. zápisu do sešitu. Připomínám v pátek 7. 10. opakovací test.

Matematika – oprava opakovacího testu, PL s procvičováním probraného, PS str. 10 celá vč. kontroly DÚ.

AJ (PAU) – Koníčky, záliby
Minirozhovory k tématu, tvoření vět, procvičení slovní zásoby – koníčky (bude testík), porozumění textu
PS str. 12/1
DÚ – PS str. 13/3 (vzor jsme udělali do sešitu, vytvořit alespoň 4 věty o rodině, přátelích)

AJ (HAR) – nová kapitola Koníčky, záliby – uč. str. 12-13, mini rozhovory, procvičování otázek, slovíčka str. 13/4 zápis do slovníčků. V pátek zkouším slovíčka, která mají děti ve svých slovníčcích.

Čeština (2 hodiny) – Stavba slova – procvičování; opakování (práce ve dvojicích, tvorba vět na slova s odlišným psaním i/y, např. byl-bil, vyl-vil, slepýš-slepíš …). PS str. 6/ cv. 2 +3 kontrola správnosti, str. 7/4 samostatně s kontrolou. DÚ na zítřek z PS str. 7/cv. 5. 

KT (Štol) – vytvoření, pojmenování a smazání složky v PC. DÚ – vyzkoušet učivo z hodiny doma na počítači + příští hodinu test (materiály jsou v Bakalářích)

čtvrtek 13. 10. – třídnická hodina – 6. vyučovací hodina – jednou z aktivit bude mapování zájmů dětí, resp. zájmových kroužků, které navštěvují. Prosím, aby děti věděly, kam na kroužek chodí, pokud je mimo školu, např. hra na klavír v ZUŠ Gen. Janouška apod. Děkuji předem za spolupráci. 

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Důležité informace a termíny: 

 • 24. 10. od 18h online seminář pro rodiče o kyberšikaně, na webu školy bude aktivní odkaz, přes který se můžete zúčastnit bez předchozího přihlašování 
 • na tomto odkaze https://zschvaly.cz/skola/krouzky-a-mimoskolni-aktivity/ je přehled zájmových kroužků, v případě zájmu kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu uvedenou v tabulce pro informace / přihlášení vašeho dítěte
 • doučování – pokud máte zájem o doučování vašeho dítěte ve škole, prosím, kontaktujte mne přes Bakaláře nebo telefonicky, v tomto týdnu již doučování začíná a určitě máme ve třídě děti, kterým by pomohlo v další výuce. 
 • program pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Praha týkající se finanční výpomoci s úhradami výdajů spojených s výukou či volnočasovými aktivitami je v běhu a kdo potřebujete, neváhejte tuto pomoc využít. 

Pondělí 3. 10. 

Dobrý den v novém měsíci,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – Stavba slova, uč. str. 20/cv. 5 – 7 komplet, PS str. 6/celá, kdo nestihl, dokončí doma. 5minutovka (vyjmenovaná slova, známky jsou v Bakalářích)

Matematika – 10 dětí nemělo kalkulačku. Začali jsme novou kapitolu, uč. str. 24 – 25/celé. Zítra budou zájemci opravovat opakovací test, rozdám jim domů.

Přírodověda – probíráme stavbu těla rostlin (uč. str. 11). Kdo má zájem, donese vylisovanou rostlinu včetně kořenu – připravujeme si herbář. Velkou pochvalu zaslouží ti žáci, co přinesli „mechovou zahrádku“.

Příští hodinu budeme psát test – výtrusné rostliny.

čtvrtek 13. 10. – třídnická hodina – 6. vyučovací hodina

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 27. 9.

Dobrý den,

učivo níže:

Vlastivěda – referát Moje prázdniny, zkoušení kraje a krajská města ČR, PS str. 6 / celá (kdo nestihl, dokončí doma). V pátek 7. 10. budeme psát opakovací testík, vycházet budu hlavně z PS, ať si děti projdou, téma do str. 6, takže včetně krajů.

Čeština (2 hodiny) – úvodní opakování, uč. 16-17/cv. 2,3 a 5 společně ústně, str. 18/1, dokument ke Dni české státnosti, DÚ uč. str. 20/8a do sešitu na pondělí. Probíráme stavbu slova a některým dětem dělá problémy (kořen slova, předpona, přípona), opakujte i doma, prosím. Děkuji 

AJ (PAU) – Koníčky, záliby – slovní zásoba, minirozhovory
uč. str. 12, 13
PS str. 12/2
DÚ – zapsat (do slovníčku) a naučit slovíčka z l.4 (uč. str. 13/4 + neznámá slovíčka z uč.str.12/2 + neznámá slovíčka z PS str.12/2), bude testík – středa

AJ (HAR) – test na vazbu There is / There are (známky jsou v Bakalářích), PS 10/2, DÚ PS str. 11/3 na úterý. 

Matematika – opakovací test závěrečný z učiva 3. třídy, známky v Bakalářích. Velmi překvapivě dopadl spíše špatně, navíc u dětí, kde bych to nečekala … Všichni dostanou příležitost si známku opravit u opravného testu.

Komunikační technologie (Štol): zadní strana počítačové skříně, vnitřní část počítače + vyhledání grafické karty na internetu, prohlédnutí obrázků různých grafických karet.

INF (HAR) – suplování – PL šifry, IA tabule (Já, robot), roboti a my, budoucnost v robotice – skupinová práce, diskuze.

Přeji hezký sváteční den a dětem prodloužené volno, tř. učitelka

 

Pondělí 26. 9. 

PŘÍRODOVĚDA

Probíráme výtrusné rostliny – uč. str. 10

DÚ – dobrovolné: udělat mechovou zahrádku – do misky vysadit několik druhů mechů

jednu rostlinku včetně kořene zkusit vylisovat (ideálně drobnou kvetoucí)

Dobrý den,

důležité: dnes jsem dětem zadala 1. knihu do čtenářského deníku, a to dle jejich vlastního výběru. Kontrola ČD bude 14. 10. nejpozději, ale mohou nosit průběžně. Do Bakalářů vám zašlu přehled doporučené literatury, ze které mohou děti čerpat, povinnou četbu nezadávám. Pro letošní školní rok, tedy do června, děti přečtou minimálně 7 knih. Děkuji za spolupráci.

Čeština (2 hodiny) – 5minutovka, úvodní opakování, uč. str. 15/1 – str. 17. c. 4a, společně a do sešitu. Opakujeme stavbu slova, prosím, ať si děti procvičuji předpony, kořen slova a přípony – děkuji.

Matematika – uč. str. 18 + 19/výběr cvičení k opakování + str. 23/1. Připomínám kalkulačky na příští týden, prosím. Děkuji.

27. 9. – oslava výročí založení školy od 17h 

28. 9. – státní svátek

29. a 30. 9. – ředitelské volno, ŠD v provozu. 

13. 10. – třídnická hodina – 6. vyučovací hodina

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 23. 9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – geometrie nebyla, více než polovina dětí neměla pomůcky, někteří dokonce přišli úplně bez matematiky, prý mají GEO v deskách ve škole … Takže jsme si napsali rovnou plánované opakování učiva, známky mají děti již v Bakalářích. Opět prosím, abyste dohlédli na přípravu. DÚ na pátek 7. 10. PS str. 31 / celá stránka. 

Vlastivěda – referáty Moje prázdniny + zkoušení dobrovolníků z krajů ČR.

AJ (PAU) –  Čtení s porozuměním, předložky místa, popis třídy (vazba there is/ are)
uč. str. 11/2, 3
PS str.11/3 + cv. 4 (jazykolamy – výslovnost)

AJ (HAR) – uč. 10/1 povídání o domě / bytě dětí, slovní zásoba, předložky. PS str. 10/1 samostatně s kontrolou, kontrola DÚ.

Čtení – čítanka str. 8 – Pinocchio.

28. 9. – státní svátek

29. a 30. 9. – ředitelské volno, ŠD v provozu. 

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 22. 9. 

Dobrý den,

důležité: vzhledem k tomu, že rodiče přispívají na dopravu do bazénu, budou jezdit všechny děti, i ty omluvené nikoliv uvolněné z plavání na celé pololetí). Prosím, dejte jim vhodné přezůvky. Děkuji. 

KT – skupina p. uč. Štolbové – prosím rodiče, aby kontrolovali Bakaláře, kam paní učitelka posílá podklady.

Moje skupina – zadání úkolu o zajímavostech z historie počítačů také splnila jen malá část … děkujeme s kolegyní za spolupráci. 

Dnešní učivo:

Matematika – uč. str. 16/1 – 7 společně, str. 17/1 společně. Žlutý rámeček (8 příkladů) ze cvičení 1 na str. 17 je za domácí úkol na pondělí. Zítra je geometrie, děti musí mít sešit a pomůcky na rýsování, děkuji.

Pracovní činnosti – dokončili jsme Tetris i malované magnetky, děti si postupně donesou domů.

Čtení – poslech audiopohádky, zítra budeme probírat na části hodiny. Do hodiny nám výjimečně zasáhl oběd, zítra již budeme číst.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 21.9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (PAU) – Dům a místnosti – slovní zásoba (zápis, nácvik správné výslovnosti)
PS str. 10/2 – – neznámá slovíčka přepsat do slovníčku
testík na probraná slovíčka – v úterý
Můj dům/byt – vyprávění, popis

AJ (HAR) – Dům, uč. str. 10/1 a str. 11/2. Opakování slovní zásoby z My Dictionary, stále opakujeme vazbu there is / there are. Na pátek mají děti zadané úkoly ke splnění.

2h prevence – s výchovnou poradkyní a metodikem prevence jsme se dnes věnovali vztahům ve třídě, vzájemné komunikaci, důležitosti třídního kolektivu a jeho fungování.

Komunikační technologie (1. skupina) – historie počítačů (teorie), práce se složkou a začátek používání vyhledávačů (na PC).

Kdo z dětí zítra neplave, prosím o omluvenky. Děti dostanou zadanou práci a budou rozděleny do tříd. Děkuji.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 20.9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – PS str. 5 / celá včetně výkladu, z PS budu čerpat pro opakovací testy, děti se učily pracovat s učebnicí a získávat podstatné informace z textu.

Čeština (2h) – PS str. 2/cv. 6 + PS str. 3 / celá, postupná kontrola a opakování mluvnických jevů. Myšlenková mapa – tvrdé a měkké souhlásky do sešitu. DÚ na zítřek: uč. str. 14ú cv. 18 a).

AJ (PAU) –  Dům – popis, místnosti, vybavení
uč. str. 10 – vyprávění o svém domě
PS str. 10/1 – čtení, porozumění, překlad, kresba domů
a str. 10/2 – slovní zásoba k tématu (zatím pouze dvě místnosti) – neznámá slovíčka přepsat do slovníčku (výslovnost budeme příště trénovat)
DÚ – dokončit v PS str. 10/1 poslední domek (svůj nebo vysněný), popsat

AJ (HAR)PS str. 8 / cv. 2 za DÚ – dokreslit obrázky, PS str. 9 / cv. 3 + 4 (zde věty 6 – 8 dokončit doma, kdo nestihl) na pátek.

Matematika – kontrola DÚ (slovní úloha), uč. str. 15/ cv 8 ústně, 10 a + b písemné do sešitu, PS str. 6 / dokončení celé strany samostatně s kontrolou.

21. 9. – srdíčkové dny pro děti, které dnes nestihly zakoupit předměty na podporu nemocného Adámka. 

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 19. 9. 

Přírodověda:

Probráno: Ekosystém; rostliny a jejich dělení dle rozmnožování – zatím pouze výtrusné. Uč. str. 10.

Pozor – někteří žáci neměli úkol.

Dobrý den,

důležité: dnes jsem dětem vlepila do ŽK údaje k platbě za pracovní sešity – předem děkuji za úhradu. První týden v říjnu si děti přinesou kalkulačky, v matematice s nimi začneme pracovat. Děkuji. 

Čeština – opakování vyjmenovaných slov, pracovní listy – užití vyjmenovaných slov, opakování synonyma, slova nadřazená. Kdo nestihl ve škole, dokončí 10 sloves do sešitu z učebnice.

Matematika – opakování násobení a dělení, uč. str. 14/ 1 – 5; PS str. 6/1-3 samostatně s kontrolou.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 16.9. 

Dobrý den,

důležité: prosím rodiče, u jejichž dětí došlo ke změně v adrese či jiných osobních údajích, aby mi tuto změnu zaslali do Bakalářů obratem, prosím. Děkuji.

dnešní učivo níže: 

Matematika – ukončeno opakování sčítání a odčítání – PL, od pondělka začneme s násobením. DÚ na úterý 20/9 je uč. 14/10 – slovní úloha.

Vlastivěda – pokračování v referátech Moje prázdniny, dále kraje ČR – slepá mapa v sešitě, kdo nestihl, dokončí do příštího pátku. Příští pátek zkouším dobrovolníky z krajů a krajských měst.

AJ (PAU) – Hádanky s porozuměním, mluvní a poslechová cvičení
PS str. 9/3, 4 (hádanky, vazba there is/are)
uč. str. 10 – poslech, připravit ústně (možno i do sešitu) pár vět o svém domě, bytě

AJ (HAR) – Dokončení hádanek z uč., děti měly v sešitě vlastní, dále kontrola DÚ (věty o Tomovi), soutěž z PS, první tři nejlepší dostali jedničky do Bakalářů.

Čeština – interpretace pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký ze včerejška, čítanka str. 16 a rozbor textu.

Nejbližší akce a termíny: 

19. 9. – psycholog MČ (seznámení s třídou)

20. 9. – Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem

27. 9. – oslava 235 let od založení školy, od 17h program 

28. 9. – státní svátek

29. a 30. 9. – ředitelské volno, ŠD v provozu. 

Přeji všem hezký víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 15. 9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Matematika – opakování na interaktivní tabuli, část hodiny zabralo focení dětí.

Pracovní činnosti – výroba hry Tetris z plata na vajíčka, dokončovat budeme příští týden.

Čeština (čtení) – poslech audiopohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, doporučuji, aby si děti ještě jednou přečetly / poslechly / shlédly, zítra s ní budeme pracovat. Někteří pracovali na Tetrisu i během poslechu.

Důležité k rozvrhu hodin – od příštího týdne budeme mít následující upřesnění:

čtvrtek + pátek: čeština ČTENÍ, tzn. děti nemusí nic nosit, Čítanku mají v lavici + PL a jiné pomůcky dostanou případně ode mne.

pátek: matematika GEOMETRIE, děti budou mít velký nelinkovaný sešit na Geometrii, pravítko, trojúhelník, kružítko a ořezané tužky nebo pentilky.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 14.9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby ve větách – hádanky, popis objektů
uč. str. 9/3, 4
PS str. 9/4 (kdo nestihl alespoň 2 vlastní hádanky, dotvoří si doma, v pá kontrolujeme)
DÚ – PS str. 8/2 – obrázky dle popisu

AJ (HAR) – uč. 9 / 4 – hádanky, překlad, zápis slovíček, která neznáme. Do sešitu každý vymyslí jednu hádanku a společně budeme hádat. Připomínám DÚ na pátek.

Čeština – opakování: pád, rod a vzor. Uč. str. 12/cv. 13 + 14 společně, přísloví (význam, příklady). Mazací tabulky – sl. fotbal (tvorba podst. jmen v daném rodě a čísle).

Matematika – PS str. 5 samostatná práce, mazací tabulky – nahazování příkladů, číselné řady sestupně a vzestupně.

Výtvarná výchova – malování pískem. Donesla jsem dětem sady z pískohraní, ve skupině máte fotky / videa. Své výtvory si odnesly děti domů, ještě jednou budeme tuto aktivitu mít (prac. činnosti ve 2. pololetí).

Komunikační technologie (HAR) – zapnutí počítače, vytvoření složky ve školním počítači, opakování pravidel fungování v počítačové učebně. DÚ – na příští hodinu zjistit zajímavosti o historii počítačů (vznik kdy a kde, 1. počítač atd.) pro skupinovou práci.

Zítra se fotíme PŘED PLAVÁNÍM, připomínám těm, kdo se fotit nechtějí, aby přinesly děti lísteček. Dnes mi některé děti hlásily, že se fotit nebudou, ale neměly od rodičů potvrzeno, a proto prosím, abyste jim lístky napsali. Nerada bych pak řešila nějaká nedorozumění (dítě nechtělo, rodič chtěl apod.), děkuji.

Plavání – děti, které neplavou, donesou písemnou omluvenku, děkuji.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Úterý 13.9. 

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Vlastivěda – PS 4/dokončení strany, uč. 7 / celá strana, do sešitu vypsat z mapy kraje a krajská města, kdo nestihl, dokončí doma.

Čeština (2 hodiny) – Úvodní opakování, PS str. 2/cv. 4 celé, uč. 11/11 a 12 společně, IA tabule vyjm. slova M; PS str. 2/ cv. 5 celé samostatně, s kontrolou a na známky (již v Bakalářích). IA tabule – vyjm. slova S.

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, testík na příkazy
uč. str.9/3
PS str. 8/1 – práce ve dvojicích – soutěž

AJ (HAR) – Uč. 9/3 – příklady ústně, str. 8/2 – kontrola vět v sešitech. PS str. 7/cv. 4 a za DÚ napsat 4 věty o Tomovi na pa 16.9.

Matematika – 5minutovka (číselné řady a porovnávání čísel – známky zítra, někteří i přes týdenní opakovaní úplně propadli, takže budeme ještě přezkušovat), uč. 11/celá strana, mazací tabulka – kostka a nahazování příkladů.

Tř. učitelka

Pondělí 12. 9. 

Přírodověda: Procvičujeme živou a neživou přírodu

DÚ: PS str. 5/ cvič. 3, 4

Žáci dostali semena hrachu, mají za úkol je zasadit do vlhké misky s vatou + přinést na příští hodinu.

Dobrý den,

dnešní učivo níže:

Čeština (2 hodiny) – 5minutovka, PS 1/3, uč. 9/7 ústně, 10/8 ústně 1. odstavec (příprava na diktát), 2. odstavec za DÚ na stř. 14. 9. Úvodní opakování, uč. 10/9 celé, uč. str. 11/cv. 10 do sešitu.

Matematika – opakování – pamětné sčítání, PS 4/13 – slovní úloha samostatně, PS 4/11+12 DÚ do zítřka + dokončit slovní úlohu, kdo nestihl; didactive kostky – nahazování čísel a práce s mazací tabulkou.

Informace: 

13. 9. Veletrh středních škol – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)

14. 9. Veletrh sociálních služeb – pořádá MČ Praha 20 (Chvalská tvrz)

15. 9. – focení před plaváním, sada fotek za 330 Kč, kdo nemá o focení zájem, prosím o písemné vyjádření na lístečku. Ostatní děti budou vyfoceny a fotky si poté musí odebrat.

29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá. Školní družina bude zajištěna v době od 7:00 do 16:30. Nutná je velká svačina a pití – školní oběd není zajištěn.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 9.9. 

Dobrý den,

dneškem skončilo „hájení“ stran zapomínání pomůcek a úkolů, prosím, dohlédněte a domluvte dětem, některé jsou stále v režimu „off“ a bohužel nefungují – děkuji moc. Stále některé nemají mazací tabulku, kterou hodně využíváme hlavně v matematice, a je jim líto, že nemohou pracovat s námi, prosím o pořízení – děkuji. Od pondělka budou děti dostávat „zapomínáky“ jako zelenou samolepku zezadu ŽK, takže i vy, rodiče, budete mít přehled o tom, jak děti fungují.

Důležité sdělení: ve dnech 29. a 30. 9. 2022 bude ředitelské volno, ŠD funguje.

Dnešní učivo:

Matematika – Porovnávání čísel do 1000, uč. str. 8/4-6 do sešitu s kontrolou na tabuli, mazací tabulky a nahazování příkladů, děravé příklady.

Vlastivěda – dva referáty Moje prázdniny. Děti dnes dostaly chybějící PS modrý, hned jsme s ním pracovali, PS str. 4/celá strana kromě posledního cvičení.

AJ (PAU) – Opakování příkazů, slovní zásoby, vazba there is/are
PS str. 7/3
uč. str. 8/1, 2 – práce s obrázky, tvoření vět, vazba there is/are
Příští hodinu – písemné zkoušení – pokyny (dnes ústně dobrovolníci)

AJ (HAR) – zkoušení příkazů – ústně, známky jsou v Bakalářích. Uč. str. 8 / 2 – procvičování There is / there are. Děti si donesou na úterní hodinu My Dictionary z loňska, musíme zopakovat slovíčka, hodně zapomněly a letos pracujeme s jinou sadou učebnic. Děkuji.

Čeština – věnovali jsme se mimořádné události úmrtí britské královny, shlédli jsme dokument a pracovali jsme s informacemi, které jsme se dozvěděli.

Na víkend děti nemají žádné domácí úkoly a dávat jim nebudu. V příštím týdnu již začneme s 5minutovkami, v češtině to budou párové souhlásky, v matematice číselné řady a práce s 2-3cif. čísly.

Přeji všem krásný víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 8. 9. 

Dobrý den,

připomínám, abyste dětem peníze na pracovní sešity nedávali, budou se posílat na účet a cena bude upřesněna, byla jsem zbytečně rychlá a omlouvám se za zmatky 🙂

Dnešní učivo níže:

Matematika – uč. str. 7/1-4, PS 4/8+9, počítání na mazacích tabulkách. DÚ PS str. 4 / cv. 7 + 10 (dvě slovní úlohy pod sebou, děti mají v PS různá číslování cvičení).

Pracovní činnosti – dokončili jsme s dětmi papoušky, fotku některých výtvorů zašle Terka do skupiny.

Čeština čtení – čtení s porozuměním a práce s textem PL: Pan Brambora a jeho kamarádi. Poprvé jsme zkusili souvislá cvičení na porozumění psanému textu, všechny děti se skvěle zapojily, pochopily, jak budeme s textem pracovat a do Bakalářů dávám všem 1 🙂

Děkujeme za sběr těm, co donesli.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Středa 7. 9. 

EDIT: Úkol z češtiny děti NEPŘEPISUJÍ DO SEŠITU, jen vypracují do PS (říkala jsem jim) + níže uvedené info k pracovním sešitům zatím ignorujte, prosím, řeší se ještě ceny i způsob platby, až bude vše definitivní, budu vás informovat – děkuji a přeji hezký večer. 

Dobrý den,

Prosím, posílejte po dětech ústřižky o platbě do fondu Chvalská škola z.s. – děkuji.

Dnešní učivo níže:

AJ (HAR) – opakování pokynů + poslech, uč. str. 6 – 7, PS str. 7/3 začátek. Do pátku naučit pokyny ze str. 6, zkouším ústně.

AJ (PAU) – Pokyny v AJ, přivlastňovací S
uč. str. 6, 7 (zápis do sešitu – min. 3 věty s přivl. ´S)
PS str.  7/ 4
DÚ – PS str. 6/2 + zopakovat příkazy (zkoušení)

Čeština – úvodní opakování, PS str. 1/1 samostatně s kontrolou, hra „rybičky“ na určování u/ú/ů, PS str. 1/cv. 2 za DÚ. 

Matematika – opakování číselné řady, uč. str. 6/3, dále mazací tabulky, procvičování větší, menší, pamětné sčítání 2-3cif. čísel, nahazování příkladů a číselných řad. uč. str. 6/4 + 5 za DÚ do sešitu.

Výtvarná výchova – papoušek.

KT (HAR) – úvodní hodina, poučení o bezpečnosti a chování v počítačové učebně, základní informace.

8. 9. – sběr papíru

Hezký den, tř. učitelka

Úterý 6.9.

Dobrý den,

dnešní učivo níže. Připomínám mazací tabulky a kontrolovat dětem přípravu, stále zapomínají – děkuji.

Vlastivěda – úvodní hodina, povídání o ČR, uč. str. 4 + zápis do sešitu. DÚ vytisknout zeměpisnou mapu ČR a VLEPIT do sešitu (+ vybarvit, kdo nemá možnost barevného tisku).

Čeština (2 hodiny) – párové souhlásky a abeceda opakování (PL), procvičování, uč. str. 8/5 celé společně + část do sešitu.

AJ (PAU) – Opakování učiva – představení, konverzační otázky a odpovědi, školní pokyny, seznámení s učebnicí
uč. str. 6 – nácvik pokynů, hra na roboty, zápis neznámých pokynů do slovníčku (NAUČIT)
PS str. 6/1 – kdo nestihl, dokreslí za DÚ

AJ (HAR) – opakování základních frází, uč. a PS str. 6 celá (kdo nestihl PS, dokončí za DÚ). Mini rozhovory s pokyny z uč.

Matematika – opakování slovních úloh a 1-3ciferných čísel, hra s kostkou (nahazování příkladů), PS str. 3 celá vč. kontroly, kdo nestihl, dokončí za DÚ). 

8. 9. – sběr papíru

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pondělí 5. 9.

Dobrý den,

dnes jsme zahájili výuku dle rozvrhu a přehled zasílám níže:

Čeština (2 hodiny) – úvodní opakování (děti zapomněly, nosí kartičky s přehledy), opakování párových souhlásek a abecedy, PL na párové souhlásky, kdo nestihl, dokončí doma. Uč. str. 7/1 celé, část. do sešitu, str. 8/4 diktát. Zjišťujeme, co děti přes prázdniny zapomněly 🙂

Matematika – opakování číslovek do 1000, uč. str. 5, cv. 1 + vlastní cvičení do sešitu.

Přírodověda – opakujeme živou a neživou přírodu

DÚ: pracovní sešit str. 4/ cv. 1, 2, 3

Tento týden dávám ještě dětem, aby se aklimatizovaly, a neřeším zapomínání pomůcek (a že jich dnes bylo 🙂 ) + prosím, dejte dětem mazací tabulky, kdo ještě nemá – děkuji.

Hezké odpoledne, tř. učitelka

Pátek 2. 9. 2022

Dobrý den,

dnes jsme měli s dětmi organizační den a musím je všechny velmi pochválit. Stihli jsme vše, co jsme měli v plánu, děti byly opravdu vzorné – pozorné, pracovaly dle zadání a plnily vše, co měly 🙂

 • nadepsali jsme všechny sešity, prošli jsme si, co na který předmět potřebují, sešity navíc mají uloženy ve skříni ve třídě a mohou si vzít, kdykoliv jim dojde,
 • rozdala jsem jim pracovní sešity (chybí pouze vlastivěda modrá, čekáme na dodání), jejich úhrada proběhne během září, budu vás včas informovat,
 • pobrali jsme školní řád, bezpečné chování, předcházení úrazům a další důležité informace
 • naplánovali jsme si referáty o prázdninách v hodinách vlastivědy (fotky, prezentace, povídání – mohou si donést na flashce, sepsané, nechávám na jejich fantazii) a zde termíny (pro jistotu 🙂 6. 9. – Luboš; 9. 9. – Kája; 13. 9. – Péťa; 16. 9. – Róza; 20. 9. – Bárny a Víťa; 23. 9. – Eliška a Venda). Je to dobrovolná aktivita, je na dětech, zda s námi chtějí sdílet své zážitky. Pokud se někdo další přihlásí, vypíšeme termíny na říjen.
 • některé děti nedonesly kufříky na VV, prosím, aby nejpozději ve středu všichni měli, již budeme pracovat – děkuji.

Termíny: 

5. 9. – začínáme učit dle rozvrhu v plném rozsahu, děti dostanou tiskopis k příspěvku do fondu Chvalská škola.

8. 9. – sběr papíru

8. 9. – 1. plavání, s sebou budou mít děti: podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mýdlo, sáček na boty a plavecké brýle – děkuji.

Přeji příjemný víkend, tř. učitelka

Čtvrtek 1. 9. 2022

Dobrý den,

dnes jsme s dětmi zahájili nový školní rok, setkání bylo velmi milé, první hodina rychle uběhla a snažila jsem se děti hned první den nezahltit informacemi 🙂 Zasílám tedy stručně i pro vás:

 • zítra máme 4 vyučovací hodiny, děti si již vezmou školní batoh, svačinu, přezůvky, penál, BEZ UČEBNIC. Budeme nadepisovat sešity, rozdávat pracovní sešity, probírat školní řád … zkrátka třídnické věci.
 • rozdělení dětí do skupin – update ke včerejšímu sdělení, je vidět v rozvrhu hodin, který dnes děti dostaly, ale pro jistotu přepisuji i sem:

AJ 1 – Mgr. Petra Pauchová

AJ 2 – tř. učitelka

INF 1 – Vlaďka Krejčová

INF 2 – Nikol Ladomerská

KT 1 – tř. učitelka

KT 2 – Mgr. Lenka Štolbová

Rozdělení dětí do skupin zůstává stejné jako v loňském roce.

 • družina / školní klub – zájemci o školní klub kontaktují Mgr. Hromasovou, děkuji.
 • zájmové kroužky – jejich přehled je uveden na stránkách DDM Horní Počernice, bude na webu školy i na velké nástěnce u vstupu do školy.
 • omlouvání dětí – přes Bakaláře, sms, e-mail mi sdělujete důvod nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole (a za to děkuji), v žákovské knížce však omlouváte dobu nepřítomnosti také. Já v Bakalářích mohu omluvit nepřítomnost až na základě předložené omluvenky v ŽK, děkuji.
 • doučování – pokud máte zájem o doučování svého dítěte, napište mi, prosím, do Bakalářů, domluvila jsem se s paní Krejčovou, že se dětí ráda ujme – děkuji.

Přeji hezké odpoledne, tř. učitelka

 

Středa 31. 8. 2022

Dobrý den, vážení rodiče,

doufám, že jste si s dětmi užili krásné letní prázdniny a zítra se sejdeme v co největším počtu u nás ve třídě. Moc se na děti těším a čeká nás prima čtvrtá třída.
Zasílám několik bodů se základními informacemi na úvod školního roku:
1. rozvrh hodin 
– měli byste již vidět v Bakalářích, níže přikládám vysvětlivky. V letošním školním roce bude v naší třídě učit poměrně dost učitelů, což je pro děti příležitost začít si zvykat na tento systém na 2. stupni.
Přírodověda – PhDr. Martin Březina
Angličtina 2 – Mgr. Petra Pauchová (skupiny zůstávají stejné jako v loňském roce), AJ 1 – tř. učitelka
KT = Komunikační technologie (dříve základy informatiky), rozděleno na stejné skupiny jako AJ, KT1 – Mgr. Lenka Štolbová, KT 2 – tř. učitelka
INF = Informativní myšlení a robotika, rozděleno na stejné skupiny jako AJ, INF 1 – Vlaďka Krejčová, INF 2 – Nikol Ladomerská
Tělocvik (1. pololetí plavání) – Mgr. Pavel Procházka
Hudební výchova – Mgr. Eliška Zdražilová
2. kufříky na VV a PČ
– stačí „refresh“ loňské výbavy, nic speciálního potřebovat nebudeme. Prosím, aby děti přinesly 20 ks čtvrtek A4 s gramáží min. 250g + sadu barevných papírů. Děkuji.
– na PČ během roku budeme vyrábět různé věci, takže na stránkách třídy vždy najdete, co budeme potřebovat donést. Již nyní prosím, abyste dětem postupně dali karton od vajec na 30 ks, budeme potřebovat pro každého 2 kusy – děkuji.
3. penál
– pero (včetně náhradních náplní), pastelky, obyčejná tužka / mikrotužka, guma, ořezávátko, malé lepidlo (tyčinka), nůžky a kružítko (využijeme i v jiných předmětech.
– na geometrii do desek trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm.
4. třídní schůzky 
– konají se vždy od 17h v naší třídě, a to v termínech:
7. 11.; 16. 1.; 17. 4.; 12. 6.
– konzultační hodiny (telefonicky nebo online) každé 1. pondělí v měsíci 16 -18h, k dispozici na mobilním telefonu jsem v čase 7,30 – 16h, v opravdu urgentních případech i mimo tento čas – děkuji za respektování. Kontakt přes Bakaláře i e-mail zůstává stejný.
5. organizace školního roku 
1. 9. – pouze první hodina, poté je možnost jít na frankfurtskou polévku do jídelny, budu se dětí zítra ptát, můžete se s nimi předběžně domluvit. Docházku dětí do školního klubu řešíte s Mgr. Hromasovou.
2. 9. – máme čtyři hodiny a budeme se připravovat na výuku. Děti si mohou donést kufříky, budeme nadepisovat sešity, které již mají děti připraveny na lavicích apod.
od 5. 9. – dle rozvrhu hodin, začneme opakovat učivo třetí třídy a postupně se rozjíždět 🙂
– ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 9., prázdniny dle rozpisu v žákovských knížkách dětí
Ostatní akce budu psát v průběhu školního roku, jak se budou blížit.
Přeji vám i dětem úspěšný start do nového školního roku, moc se těšíme s Terkou na děti i spolupráci s vámi.
Mgr. Iveta Harčariková – tř. učitelka