IV. B

____________________________________________________________

17.9.2021

Matematika: PS 31/1,2,4, procvičování do sešitů – rýsování bodu, přímky, rovnoběžek

Vlastivěda: kraje + krajská města – uč. str. 7

Přírodověda: vlastnosti rostlin – uč. str. 9, PS 6/1

27.9.2021 je ředitelské volno 

______________________________________________________________

16.9.2021

Český jazyk: PS 2/6, PS 3/7,8,9

Matematika: PS 5/17,18,19, 20 – DÚ zítra bude geometrie – potřebujeme ořezanou tužku,

dlouhé a  trojúhelníkové pravítko /všichni by měli mít z loňského roku/

Pokud jste včera nestihli ,přihlaste se, prosím, dnes do MS Teams 

_________________________________________________________________

15.9.2021

Český jazyk: uč. 11/11 + napiš věty jednoduché do ŠS, PS 2/5, DÚ – PS 2/4, čítanka str. 8 – 9

Matematika: uč. str. 9 – rámeček nahoře, PS 5/14,15,16 , uč. 9/2

Prosím, vyzkoušejte během dneška přihášení do MS Teams. 

__________________________________________________________________

14.9.2021

Český jazyk: uč. 11/10 – skupinová práce, čítanka 4 – 7

Matematika: uč. 8/9,10,11, uč. 9/1, DÚ – uč. 9/1 – růžový a zelený rámeček do DS

Vlastivěda: uč. str. 7, PS 5/6,7

Přírodověda: uč. str. 8, PS str. 5

15.9.2021 fotografování. Pokud ještě někdo nechce, aby se dítě fotografovalo, pošlete, prosím, lítek.

Prosím o zaplacení příspěvku Chvalské škole. Včera děti přinesly domů vytištěnou informaci.

Všem rodičům děkuji za vzornou spolupráci. Děti zase chválím za plnění školních povinností.

Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________

13.9.2021

Český jazyk: uč. 10/8 – ústně, 4 věty prvního odstavce do ŠS, DÚ uč. 10/8 – 2. odstavec, čítanka str. 4 – 7

Matematika: PS 4/13, uč. 8/6,7,8

Hudební výchova: docvičení- Znám já jeden krásný zámek, noty – uč. str. 6, rytmus – str. 7, poslech Dvořák z Nového světa

____________________________________________________________________

10.9.2021

Matematika:PS 4/10,11,12

Vlastivěda: uč. 6, PS 4/4,5/5

Přírodověda: uč. str. 7, PS 4/3

14. – 16.9. sběr papíru

Důležité sdělení

15.9. vánoční fotografování jednotlivců 300,- Kč, pokud se vaše dítě

fotografovat nebude, napište na lístek:

Jméno a příjmení dítěte:                          Třída:

O fotografování nemám zájem.

                                                          podpis rodiče

Lístek pošlete po dítěti do školy.

20. – 21.9. srdíčkové dny

_______________________________________________

9.9.2021

Český jazyk: procvičování – slova příbuzná, jiné tvary slova

Matematika: uč. 7/2,4,5, PS 4/7,9, DÚ -PS 4/8

____________________________________________

8.9.2021

Český jazyk: uč. 9/6, 7 – da DÚ zjistit bod , DÚ – uč. 8/4 – přepiš , čítanka str. 3 – 4

Matematika: PS str. 3/5,6, uč. 7/1

______________________________________________

7.9.2021

Český jazyk: PS 1/1,2, uč. 8/5

Matematika: uč. 6/3,4,7, PS 3/4

Přírodověda: opakování učiva prvouky 3. ročník, uč. 6 – pouze příroda, PS 4/1,2, uč. str. 4 – 5 – hra ve skupinách

Vlastivěda: naše vlast – Česká republika, uč. str. 5, PS 4/1,2

_______________________________________________

6.9.2021

Placení pracovních sešitů

Děti mají připravené následující pracovní sešity:

Český jazyk : 49,- Kč

Matematika 1 a 2 – 1 kus 68,- Kč: celkem tedy 136,- Kč

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast  53,- Kč

Hlavní události nejstarších českých dějin 50,- Kč

Přírodověda: 49,- Kč

Anglický jazyk : Start with click 153,- Kč

Celková částka za pracovní sešity 516,- Kč

Částku, prosím, zasílejte na účet školy: 19 – 3951850207/0100

Variabilní symbol dítěte naleznete v žákovské knížce – sdělení rodičům.

Prosím, uhraďte během čtrnácti dnů.

Dva poracovní sešity – Matematika 2 a Vlastivěda české dějiny jsou uloženy ve třídě, rozdám na začátku 2. pololetí .

 

_______________________________________________

6.9.2021

Vážení rodiče,

2. a 3.9. končí výuka 11.40.

2.9. dejte dětem nakoupené sešity a čtvrtky – případně další pomůcky.

2.9. vyplňte, prosím, v žákovské knížce stranu 1.

Zdraví Vás

Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________

6.9.2021

Český jazyk: uč.7/3, příprava diktátu uč. 8/4, procvičování – tvrdé a měkké souhlásky, obojetné souhlásky, řazení podle abecedy

Matematika: uč. 5/1, PS 3/1,2,3, DÚ PS 3/2

Domácí úkoly , prosím, podepisujte.

Hudební výchova: opakování ze 3. ročníku, noty, Znám já jeden krásný zámek

Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________