IV. B

_______________________________________________________

21.6.2022

Český jazyk: PS 62/4, uč. 193/1 c, d

Matematika: PS 27

Přírodověda: opakování učiva

_______________________________________________________

20.6.2022

Český jazyk: PS 62/3, uč. 193/1

Matematika: PS 26

_______________________________________________________

17.6.2022

Český jazyk: uč. 192/1

Matematika: PS 24

Vlastivěda: opakování – PS 23

Připomínám odevzdávání bezinfekčnosti, zdravotní způsobilosti a kopie kartičky

zdravotní pojišťovny na školu v přírodě ( po – st )

_______________________________________________________

16.6.2022

Český jazyk: uč. 190/1,2, PS 61/2 – dokončení

Matematika: PS 24/1

Vlastivěda: opakování uč. 45

_______________________________________________________

15.6.2022

Český jazyk: uč. 188/2, PS 61/2

Matematika: PS 23

Přírodověda: uč. 69

_______________________________________________________

14.6.2022

Český jazyk: uč. 187/1, PS 61/1

Matematika: uč. 101/1,2,3,4

_________________________________________________________

13.6.2022

Český jazyk:  uč. 186/1, 187/2,3

Matematika: uč. 100/1,2,3, PS 22/2,3

23.6.2022 – sběr starého papíru

Anglický jazyk (Korenčiaková): poslech: seriál Extra English, opakování slovní zásoby- slovní hra

_________________________________________________________

10.6.2022

Český jazyk: PS 60/4

Matematika: uč. 99/2,3,4, PS 22/1

Vlastivěda: opakování učiva – uč. 45

13.6.2022 – třídní schůzky – škola v přírodě, organizace příštího školního roku – žádám všechny o účast

__________________________________________________________

9.6.2022

Český jazyk: písemná práce

Matematika:  uč. 99/1

Vlastivěda: uč. 44, PS 20

__________________________________________________________

8.6.2022

Český jazyk: PS 59/3 – dokončení

Matematika: písemná práce

Přírodověda: uč. 69 + referáty

__________________________________________________________

7.6.2022

Český jazyk: uč. 18/4/7, 185/9

Matematika: uč. 98/1,2,3,4 + příprava na písemnou práci

Přírodověda: uč 69 – opakování

___________________________________________________________

6.6.2022

Anglický jazyk (Korenčiakova, obě skupiny): Časové předložky (on, in, at), Letní plakát (báseň, tvorba plakátu)

Český jazyk: uč. 183/5, PS 59/3, DÚ – PS 58/2

Matematika: PS 21/3,4, opakování na písemnou práci

8.6. – písemná práce z matematiky

Obsah písemné práce: umět pracovat a znát pojmy součet, rozdíl, podíl, součin

                                         slovní úloha a její řešení

                                         zaokrouhlování čísel

                                         písemné dělení jednociferným dělitelem

                                         počítání se závorkami

                                         znázornění zlomku

                                         výpočet části z celku

9.6. – písemná práce z českého jazyka

Obsah písemné práce: shoda přísudku s podmětem

                                         základní a určovací skladební dvojice

                                         souvětí – vzorec, doplnění čárky v souvětí

                                         určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

                                         určování osoby, čísla, způsobu a času u sloves

___________________________________________________________

3.6.2022

Český jazyk: uč. 182/2, PS 58/1 – dokončením úkolů

Matematika: PS 46/1,2

13.6. 2022 od 17:00 třídní schůzky – žádám o účast všechny, jejichž děti pojedou na školu v přírodě

___________________________________________________________

2.6.2022

Český jazyk: uč. 181/1, PS 58/1

Vlastivěda: uč. 41 – 42

Matematika: PS 21/1,2,3

Anglický jazyk (Korenčiaková, pro obě skupiny) : Dobrý den, prosím, ať si žáci na hodinu zítra přinesou starý časopis (nebo více časopisů) Budeme dělat Vocabulary Collage a potřebujeme barevné obrázky, Děkuji mockrát

___________________________________________________________

31.5.2022

Český jazyk: uč. 178/4 – diktát, uč. 175/5

Matematika: uč. 97/2

Přírodověda: ekosystém potok, řeka – opakování

1.6. Dětský den – s sebou batůžek, svačina, pití, výuka končí 12:35

___________________________________________________________

30.5.2022

Český jazyk: PS 57/11, uč. 178/4

Matematika: uč. 97 – vzorový příklad, uč. 97/1 – graf dokončit za DÚ

Anglický jazyk (Korenčiaková)- Opakování slovní zásoby (Snapdragon- tvorba a hra)

___________________________________________________________

27.5.2022

Český jazyk: uč. 174/7, PS 56/10 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: uč. 39, PS 19

Matematika: uč. 142/1,2

____________________________________________________________

26.5.2022

Český jazyk: PS 56/7, 56/9

Matematika: dokončení 45/1 – výpočet povrchu krychle

Vlastivěda: uč. 38

_____________________________________________________________

25.5.2022

Český jazyk: uč. 174/6

Matematika: uč. 96/1,2,3, DÚ – PS 20/7

Přírodověda: uč. 67,68, PS 29/1,2

_____________________________________________________________

24.5.2022

Český jazyk: uč. 173/3,4, poučka str. 174, PS 55/5

Matematika: PS 20/1,4,5, DÚ – PS 20/6,8

Přírodověda: ekosystém potok, řeka – uč. 67

_____________________________________________________________

23.5.2022

Český jazyk: uč. 172/1, 173/2

Matematika: uč. 95/4, DÚ – uč. 95/5 

Projekt do přírodovědy: Živočichové ekosystému rybník

Připravit referát o jednom živočichovi z tohoto ekosystému – výběr v úterý 31.5.2022

Anglický jazyk (Korenčiaková): Slovní hra- procvičování slovní zásoby; Plakát Picnic Basket

_____________________________________________________________

20.5.2022

Český jazyk: uč. 171/2,3

Matematika: PS 45 – vypočítání povrchu kvádru, rýsování sítě krychle – na papír

Vlastivěda: husitské války – opakování – PS 17 – 18 ( 18 – 19)

23.5.2022   11:50 – 12.35 třídnická hodina

Škola v přírodě

20.5. – dnes – děti přinesly pokyny k platbě, při placení uveďte variabilní symbol a jméno dítěte.

Po provedení platby uveďte na lístek datum platby, podepište a po dítěti, prosím, pošlete zpět.

Připravujte si také Zdravotní způsobilost – vystavuje lékař.

_____________________________________________________________

19.5.2022

Český jazyk: uč. 170/1, PS 55/3, DÚ – PS 55/4

Vlastivěda: prezentace projektu, opakování – husitské války

Matematika: PS 19/9, uč. 94/1,2,3,4, uč. 95/1

_____________________________________________________________

18.5.2022

Český jazyk: uč. 170/4,5, uč. 169/3

Matematika: PS 19/2,7,8

Přírodověda: uč. 65, PS 28/2,3

_____________________________________________________________

17.5.2022

Matematika: uč. 93/5,6, PS 19/1,3,4, DÚ – PS 19/5,6

Český jazyk:  uč. 169/2, PS 54/2

Přírodověda : ryby

Anglický jazyk (Zikmundová): L25 – zapsat a naučit slovíčka uč. str.67

_____________________________________________________________

16.5.2022

Český jazyk: uč. 168/1, PS 54/1

Matematika: uč. 93/1,2,3,4

Anglický jazyk (Korenčiaková): byli jsme venku na pikniku 🙂 Hráli jsme hry (Úkolová kostka, Who am I? )

_____________________________________________________________

13.5.2022

Český jazyk: 166/1,167/2,168/3

Matematika: uč. 142/1,2, PS 45/1

Vlastivěda: uč. 36 – 37, PS 17/1,2

_____________________________________________________________

12.5.2022

Český jazyk: uč 165/3, 166/4

Matematika: PS 18 – dokončení stránky, uč. 91

Vlastivěda: uč. 35 – 36

_____________________________________________________________

11.5.2022

Český jazyk: PS 53/5, uč. 165/2

Matematika: PS 18/3

Přírodověda: uč. 62,63,64

______________________________________________________________

10.5.2022

Matematika: uč. 90/2,3, PS 18/1 – dokončit za DÚ

Český jazyk: uč. 164/1

Přírodověda: ekosystém rybník uč. 62 – 63

Anglický jazyk (Korenčiaková): Práce s textem (uč. str. 67), popis zvířete

Anglický jazyk(Zikmundová): Na příští hodinu si děti přinesou suroviny na výrobu toastu dle své chuti např. 2 plátky toastového chleba, máslo, zelenina, sýr, šunka

_______________________________________________________________

9.5.2022

Český jazyk: uč. 163/2,3,4

Matematika: PS 43/2, DÚ – PS 43/3

Anglický jazyk (obě skupiny): sloveso can/can’t (věty kladné, záporné a také otázky); PS : str. 66; pracovní list

12.5.2022 sběr starého papíru

_______________________________________________________________

6.5.2022

Matematika: písemné opakování probrané látky, PS 43/1

Český jazyk: uč. 162/1, 163 – rámeček, PS 53/4

Vlastivěda: uč. 34

_______________________________________________________________

5.5.2022

Český jazyk: uč. 162/3, PS 52/3, DÚ – PS 53/5 – pouze vyhledat a podtrhnout základní skladební dvojice

Vlastivěda: uč. 30 – 31, PS str. 16

Matematika:  násobek úsečky uč. 138(136)/2 do sešitu, PS 42/1,2,3,4,5

 

_______________________________________________________________________

4.5.2022

Český jazyk: uč. 161/2, PS 52/2

Matematika: uč. 136/4, PS 41/2,3, DÚ – PS 41/1

Přírodověda: uč. 55, 60 – 61, PS 25/3, 27/4,6

_______________________________________________________________________

3.5.2022

Český jazyk: procvičování vyhledávání podmětu a přísudku na IT, uč. 161/1 – dokončení, 161/2

Matematika: grafický součet úseček – uč 136/2,3,4

Přírodověda: okolí lidských příbytků – opakování

Anglický jazyk (Korenčiaková, obě skupiny): Den matek- slovní zásoba, píseň


2.5.2022

Český jazyk: Podmět a přísudek, PS str.52/1, uč str.161/1 první 3 věty do ŠS

Anglický jazyk( Zikmundová): uč. str.60-61 naučit číst text + naučit slovíčka

Anglický jazyk (Korenčiaková)- sloveso „can“ ( věty kladné, záporné a také otázky)- procvičování

Matematika: Opakování písemné dělení a násobení, trénovat násobilku

Hudební výchova: Hory, doly, černý les, Muzikanti co děláte – zpěv a poslech

———————————————————————————————————————-

29.4.2022

Matematika: uč. str.135/4,7

Vlastivěda: opakování  PS str. 14, 15

Český jazyk:  stavba věty, PS 50/4, 51/5  – doma věty přepsat ve správném pořadí na řádky.

————————————————————————————-

28.4.2022

Český jazyk: stavba věty uč. str.159/3 do ŠS, uč. str. 160/6

Vlastivěda: český stát za vlády Lucemburků, video Dějiny udatného národa českého

Matematika: grafický rozdíl úseček, uč. str.135 /1,2,3 do geometrického sešitu

Anglický jazyk (Korenčiaková): opakování lekce (povolání, činnosti, 3. os. jednotného čísla, přítomný čas průběhový.

Odevzdat Čtenářský deník

 

——————————————————————————————————————

 

27.4.2022

Český jazyk: stavba věty, PS str.50/3, uč. str.159/4 do ŠS – každá věta na jeden řádek, mezi větami vynechat řádek , aby se vešly svorky

Matematika: skupinová práce PS str. 40/2

Přírodověda: domácí mazlíčci PS str.26 celá, uč. str.58-59

—————————————————————————————————————-

26.4.2022

Matematika: převody jednotek obsahu čtverce

Český jazyk: stavba věty, základní skladební dvojice, PS str. 49/2

Anglický jazyk (Zikmundová): přítomný čas průběhový PS str. 58-59/3, opakovat na test

Na zítra si děti mají přinést metr a podtácek pod květináč.

————————————————————————————————————–

25.4.2022

Český jazyk: věta jednoduchá, uč.158/1, PS 49/1

Matematika: převody jednotek – pracovní list

Hudební výchova: Muzikanti co děláte – zpěv písně uč. str. 73, poslech hudby

Třídnická hodina: sebehodnocení a vzájemné sdílení

Anglický jazyk (Kor): práce s textem -Časová pásma

___________________________________________

22.4.2022

Český jazyk: oprava písemné práce

Matematika: čtvrtletní písemná práce

Vlastivěda: Lucemburkové na českém trůně – uč. 28

25.4.2022 – třídnická hodina – výuka končí 12.35

____________________________________________

21.4.2022

Český jazyk: čtvrtletní písemná práce

Matematika: uč. 8/2/1, 83/1,3 84/1,8/5/1, procvičování písemných početních výkonů

Vlastivěda: uč. 25,26,27, PS 14/2 – 1. a 2. řádek

Anglický jazyk (Korenčiaková): slovní hry :whispers (tichá pošta), wordshake; přítomný čas průběhový

Anglický jazyk (Zikmundová): DÚ: PS str. 58 cv.2 dodělat, opakovat slovíčka lekce 22.

____________________________________________

20.4.2022

Český jazyk: popis pracovního postupu, uč. 155/3 – dokončení

Matematika: PS 17/2,3,5,6, DÚ – PS 17/4 – do domácího sešitu,

PS 17/7 – do PS

Přírodověda: Policie ČR – prevence – šikana

Vybíráme 40,- Kč za fotografii třídy ( přinesou ti, co se dnes zúčastnili fotografování)

____________________________________________

19.4.2022

Český jazyk: popis pracovního postupu uč.- 154 – 155

Matematika: uč. 89/2,5,6,7

Anglický jazyk (Korenčiaková): přítomný čas průběhový- procvičování; slovní zásoba- diktát, procvičování

20.4.2022 – fotografování třídy

_____________________________________________

13.4.2022

Český jazyk: PS 48/3

Matematika: uč.88/3,5,6, 89/1, PS 17/1

Přírodověda: uč. 54,55, PS 25

14.4.2022 velikonoční prázdniny, družina v ZŠ Chodovická

Krásné Velikonoce plné jarní pohody a dětem bohatou pomlázku.

                                                                                       Eliška Zdražilová

_____________________________________________

12.4.2022

Český jazyk: PS 48/2

Matematika: uč. 88/2

Anglický jazyk (Korenčiaková): dnes jsme na angličtině měli lov na velikonoční vajíčka, ale trochu jiný než ten klasický v Británii. Sladkou odměnu jsme si museli zasloužit. Dělali jsme různé anglické úkoly na pěti stanovištích (osmisměrka, rýmy, velikonoční slovíčka, vytváření velikonočních kloboučků). Veselé Velikonoce!

_____________________________________________

11.4.2022

Český jazyk: uč.152, 153 – rámeček, uč. 153/6

Matematika: PS 39/2, uč. 87/6, 88/1

Anglický jazyk (Kor): Velikonoce ve Velké Británii (video a konverzace), přítomný čas průběhový (pracovní list).

_____________________________________________

8.4.2022

Český jazyk: PS 47/1, uč. 151/2

Matematika: uč. 133/2, PS 39/1

Vlastivěda: uč. 22 – 23, PS 11-13

_____________________________________________

7.4.2022

Český jazyk: uč. 150/1, DÚ – uč. 152/4

Matematika: uč. 87/1,2,4,PS 16/4,6, PS 16/5,7 – z každého cvičení

1.a 2. sloupec

Vlastivěda: uč. 21 – 22

_____________________________________________

6.4.2022

Český jazyk: uč. 148/3 – diktát, uč. 149/4,5

Matematika: uč. 1,2,3,4,5, PS 16/1, DÚ – PS 16/2

Přírodověda: uč. 56 – 57

______________________________________________

5.4.2022

Český jazyk: PS 46/4, PS 47/5, uč. 146/4, uč. 148/3

Matematika: uč. 85/4, PS15/ 5,6,7,9 – dokončit za DÚ, DÚ PS 15/8

______________________________________________

4.4.2022

Český jazyk: uč. 148/2, PS 46/2,3 – dokončit za DÚ

Matematika: uč. 85/1,2,3, PS 15/4

Anglický jazyk (Kor)- Přítomný čas průběhový (I am speaking/ You are speaking), časování ve všech osobách

11.4.2022 od 17.00 třídní schůzky – ve škole

______________________________________________

1.4.2022

Český jazyk: uč. 147/1, PS 45/2, PS 46/1

Matematika: uč. 132/1, 133/1, PS 38/1,2

Vlastivěda: opakování – uč. 20

______________________________________________

31.3.2022

Český jazyk: uč. 146/1, PS 45/1

Matematika: uč. 84/1,2,3, PS 14/8, PS 13/1,2,3 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: uč. 18 – 19, PS 10 (12)

Anglický jazyk (Zikmundová): L 21 zapsat a naučit slovíčka, DÚ: PS str. 57/5 + zjistit profesi maminky a tatínka

Anglický jazyk (Korenčiaková):  Členové rodiny a názvy profesí; Tvorba vět: My mum is a teacher. She likes her job. My grandpa is a farmer. He doesn´t like his job., atd.

______________________________________________________

30.3.2022

Český jazyk: uč. 145/1,2,3 + 146 – rámeček

Matematika: PS 14/7, DÚ – uč. 84/4 – 1. a 2. sloupec do dom sešitu

Přírodověda: uč. 53

_______________________________________________________

29.3.2022

Český jazyk: PS 43/11,12, PS 44/13

Matematika: PS 14/1,2,3,4,5 DÚ – PS 14/6

Přírodověda: ekosystém lidské obydlí – rostliny – prezentace

Anglický jazyk(Zikmundová): DÚ PS 55/3, zapsat a naučit slovíčka str. 57

Anglický jazyk (Korenciaková): Tvorba vět- povolání; Co dělají? např: Doctors work in hospital. Architects design houses. Věty jsme měnili na jednotné číslo: Doctor workin hospital. Architect designhouses.

_______________________________________________________

28.3.2022

Český jazyk: uč. 144/13 -DÚ, 144/14,15

Matematika: PS 13/7,8, uč. 83 1,2,3,4

Anglický jazyk (Zikmundová):Doma sepsat do sešitu 6 informací o sobě: Jak se jmenuji, odkud jsem, kolik je mi let, co umím, co neumím, můj koníček. Umět odpovídat na tyto otázky.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Povolání- slovní zásoba;. video: https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk&t=15s

 

_______________________________________________________

25.3.2022

Český jazyk: uč.143 – rámečky, 143/12

Matematika: uč. 131/3, PS 37/1,2 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: PS 11

28.3. třídnická hodina 11.50 – 12.35

29. – 30.3 – srdíčkové dny

31.3. – sběr starého papíru

_______________________________________________________

24.3.2022

Český jazyk: PS 42/4,5,6,7,8,9

Vlastivěda: uč. 16 – 17

Matematika: PS 13/1,2,3,4,5, DÚ- PS 13/6

Anglický jazyk(Zikmundová): Zapsat a naučit slovíčka Uč str. 55, nacvičit čtení článku UČ str.54/2.

________________________________________________________

23.3.2022

Český jazyk: uč. 142/11 – diktát, PS 41/1,2,3,4

Matematika: uč. 82/1,2,3,4

Přírodověda: uč. 51 – 52, PS str. 42/1,2

________________________________________________________

22.3.2022

Český jazyk : uč. 142/11, PS 40/6,8,9

Matematika: uč. 81/2,3, PS 12/4,5 – dokončit za DÚ

Přírodověda: rostliny a živočichové parku – dokument

Anglický jazyk (Korenciakova): uč. str. 54: seznamujeme se: základní otázky a odpovědi (What‘ s your name? Where are you from? How old are you? What can you do? What are your hobbies? What is your hobby?), odpovědi : My / His /her name is….., She/He is from……..He/She is eleven……..He/She can ski/speak English… His/ Her hobby is….…prosím procvičovat, příště krátká písemná práce na otázky.

_________________________________________________________

21.3.2022

Český jazyk : uč. 141/7, 141/8 – DÚ – dokončit cvičení do domácího sešitu

Matematika: PS 12/1,2

Hudební výchova: rozvoj pěveckých dovedností – Vdávalo se

motovidlo

Anglický jazyk(Zikmundová): Zapsat a naučit slovíčka L19, DÚ: PS 48/1

Anglický jazyk (Korenčiaková): Jarní plakát, báseň Jaro; osobní otázky: What‘ s your name? How old are you? atd.

_________________________________________________________

11.3.2022

Český jazyk: PS 40/7, uč. 138/5,6

Matematika: PS 36/1 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: uč. str. 13, 14, PS 8(10)/1,2

__________________________________________________________

10.3.2022

Český jazyk: uč. 136/1, PS 39/4, DÚ – PS 39/3

Vlastivěda: PS str. 7 – nejstarší pověsti, uč. str. 13

Matematika: uč. 81/1,  procvičování písemných početních výkonů

Na 11.3.přinést připravené podklady k projektu do vlastivědy Cestujeme po ČR 

__________________________________________________________

9.3.2022

Český jazyk: PS 39/1,2

Matematika: PS 11/6, uč. 62/4

Přírodověda: přírodní společenstvo park – ptáci, obrázek str. 50,  ptáci str. 52

__________________________________________________________

8.3.2022

Český jazyk: sloh – návštěva zámku – uč. 128 – 132

Matematika: procvičování písemného dělení a násobení

Přírodověda: přírodní společenstvo park – dokument na IT

Anglický jazyk(Zikmundová): Zapsat a naučit slovíčka L18 str. 49, na další hodinu AJ přinést pyžamo nebo jiné pestré oblečení(pruhy, kostky, puntíky) na pyžamovou party.

__________________________________________________________

7.3.2022

Český jazyk: PS 37/1, uč. 133/4, 135/2

Matematika: PS 11/1,2,3,4,5

Hudební výchova: Teče voda z javora, noty, hudební nástroje  smyčcové a bicí

Anglický jazyk(Zikmundová): DÚ: PS 47/5 a na čtvrtek přinést barevné pyžamo na pyžamovou party.

Anglický jazyk (Korenčiaková): oblečení na různé příležitosti:  na svatbě, na večírku, atd (PS: 51/3). Osmisměrka PS: 52/1

Obě skupiny: Chci pochválit všechny, co se zúčastnili soutěže v hláskování, byli skvělí a všichni zúčastnění dostanu jedničku za odvahu a skvělou práci.

__________________________________________________________

4.3.2022

Matematika: obsah čtverce a obdélníka – uč. 132,133 – rámečky, PS 35/1

Vlastivěda: nejstarší dějiny v pověstech – uč. str.11

__________________________________________________________

3.3.2022

Český jazyk: PS 37/2,7

Matematika: uč. 80/1,2,3

Vlastivěda: uč.10, PS 6/3, DÚ – PS 6(8)/1,2

Anglický jazyk (Korenčiaková): Procvičování hláskování- v pondělí 7.3. ve 14:00 je naplánovaná soutěž v hláskování, místnost upřesním, moc se těšíme 🙂

Četli jsme text o Tomovi a Lucy a pracovali jsme s novou slovní zásobou (goggles, gloves, ski boots, atd).

___________________________________________________________

2.3.2021

Český jazyk:PS 36/6,7,8 , DÚ – PS 37/3

Matematika: PS 10/2,3,5

Přírodověda: uč.49 – savci opakování – ekosystém louka

_____________________________________________________________

1.3.2022

Český jazyk: opakování vzorů podstatných jmen

Matematika:řešení slovních úloh

Anglický jazyk (Zikmundová): 17. lekce, procvičovat slovní zásobu, DÚ: PS 46/1

Anglický jazyk (Korenčiaková): Přítomný čas průběhový (zápor): I am NOT wearing. You are NOT wearing, atd.

_____________________________________________________________

28.2.2022

Český jazyk: uč. 132/1, 133/2

Matematika: uč. 77/2,3,4

Anglický jazyk(Zikmundová): L17, napsat a naučit slovíčka UČ str.47

Anglický jazyk (Korenčiaková): Pyžamová párty: uč. str. 48 (práce s textem), slovíčka 48/2

______________________________________________________________

25.2.2022

Český jazyk: uč. 127/15, PS 35/5

Matematika: PS 34/1,2, DÚ – PS 34/5

Vlastivěda: PS 5, uč. str. 9, PS 6/1,2

POZOR: 28.2.2022 11:50 – 12:35 je třídnická hodina

______________________________________________________________

24.2.2022

Český jazyk: 126/13, 127/14, 128/16

Matematika: uč. 75/4 , uč. 75/1

Vlastivěda: PS 4/2 – pravěk, uč. str.8

Anglický jazyk (Korenčiaková): PS str. 46 celá strana vypracována v hodině; uč. str. 47 -slovní zásoba po slovíčko dress (prosím, postupně se jí učit, aby toho nebylo pak najednou moc); časování slovesa: I am wearing, You are wearing. He/She/It is wearing. We/You/they are wearing.

 

______________________________________________________________

23.2.2022

Český jazyk: uč. 126/12 – dokončení, PS 35/4

Matematika: uč. 74/2,5, 75/4 , za DÚ probrat s rodiči ceny potravin

Přírodověda: PS 23, uč. 48 – plazi + čáp

______________________________________________________________

22.2.2022

Český jazyk: uč. 126/12, DÚ – PS 35/3

Matematika: PS 9/3,5,6,7 – dokončit za DÚ

Přírodověda: opakování  – louka

Anglický jazyk:(Zikmundová) Lekce 16 – zapsat a naučit slovíčka str. 43.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Čtení a překlad na str. 46; Udělali jsme si vlastní módní přehlídku 🙂 Moderátor (presenter): This is model number one/two/three…She/He is wearing….

______________________________________________________________

21.2.2022

Český jazyk: PS 34/2, tabulky str. 123 – 124, uč. 125/11

Matematika: PS 33/1,2,3

Anglický jazyk (Korenčiaková): Oblečení (slovní zásoba, brainstorming, video: https://www.youtube.com/watch?v=przjg3gaPIU

 

______________________________________________________________

18.2.2022

Český jazyk: uč. 123/9,8

Matematika: střed úsečky, uč. 129/1

Vlastivěda: uč. str. 7, PS str. 4

______________________________________________________________

17.2.2022

Český jazyk: uč. 120/7, PS 34/3, PS 34/1

Vlastivěda: pravěk – rozdělení doby kamenné uč. 5 – 7

Matematika: uč. 73/2, PS 9/1, 2,4

______________________________________________________________

16.2.2022

Český jazyk: uč. 119/5, DÚ – uč. 120/6 – 2 řádky

Matematika : PS 8/5, uč. 72/5, 73/4

Přírodověda: uč. 48 – 49 – čmelák, motýli

______________________________________________________________

15.2.2022

Matematika: PS 8/3,4, 6, DÚ – dokončit PS 8/6 – pro výpočty použít školní sešit

Český jazyk: uč. 118/3, 119/4

Přírodověda: opakování  – včela

Anglický jazyk (Korenčiaková): časové předložky (time prepositions- at; from-to), hláskování

______________________________________________________________

14.2.2022

Český jazyk: uč. 117/9b – kontrolní cvičení, uč. 117/1, uč. 118/2 – za DÚ dokončit do domácího sešitu

Matematika: PS 8/1,2, kontrolní cvičení uč. 72/3 –  2. příklad, 73/1 –  2. příklad

Hudební výchova: Stará archa, noty, hudební nástroje

Zítra plavání.

Prosím rodiče dlouhovlasých dívek, aby jim zapletly vlasy do copu.

Jinak mají vlasy příliš mokré – sušení trvá dlouho.

Nedávejte dětem na bazén žádné cenné předměty. Za ztrátu škola neručí.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Moc se omlouvám, že píšu takto pozdě. Dnes jsme opakovali činnosti v různych časech – activities at different times ( I have a swimming class at 6 o ´clock, atd. Budeme dále procvičovat.

______________________________________________________________

11.2.2022

Český jazyk: PS 33/2, uč. 116/9

Matematika: střed úsečky, osa úsečky – uč. 129, nácvik do sešitu geometrie

Vlastivěda: uč. 5

______________________________________________________________

10.2.2022

Český jazyk: uč. 115/7

Matematika: PS 7/4, uč.71/2, 72/3,  73/1

Vlastivěda: PS str. 3 – barevný PS, str. 5 – černobílý PS

Anglický jazyk: odpovědi na otázky: What do you do in the morning/evening? I go to school/ have breakfast/ do homework….

Anglický jazyk (Zikmundová): What is the Time PS str.40

_______________________________________________________________

9.2.2022

Český jazyk: uč. 113 – tabulka, 114/5 diktát, DÚ – uč. 114/6

Matematika: PS 7/1,2,3,5,6

Přírodověda: uč. 48

_______________________________________________________________

8.2.2022

Český jazyk: uč. 112/3,4, PS 33/5 – opakování

Matematika: uč. 71/1, DÚ – uč. 71/1 – dokončit do školního sešitu

Přírodověda: ekosystém louka – rostliny

Anglický jazyk (obě skupiny): určování času, hláskování

_______________________________________________________________

7.2.2022

Český jazyk: uč. 110/1, PS 33/1, DÚ – uč. 110/3 b – opiš a nad slova napiš vzor

Matematika: PS 6/3,4

Hudební výchova : opakování hudební nástroje, Grónská písnička

Anglický jazyk (obě skupiny): Odpovědi na otázky: When have you got Art/Music/Maths?; What do you do in P.E./Music/Art?;  Určování času (Telling the time)- budeme ještě procvičovat. Korenčiaková

_______________________________________________________________

3.2.2022

Český jazyk. uč. 108/9, 109/10

Matematika: PS  6/1

Vlastivěda: Malá kapitola o čase – uč. str.4

4.2.2022  pololetní prázdniny

________________________________________________________________

2.2.2022

Český jazyk: uč.108/7,8, PS 33/5

Matematika: PS 5/1,2,3,4, DÚ – PS 5/5

Přírodověda: uč. 42, PS 21/2, uč. 46 – 47, PS

Důležité: do vlastivědy přinést modrou učebnici vlastivědy (budeme odevzdávat ), červenou učebnici a červený pracovní sešit, mapy

3.2.2022 – sběr papíru

________________________________________________________________

1.2.2022

Český jazyk: uč. 105/58, str. 106 – 107, PS 32/3, DÚ: PS 32/4

Matematika: římské číslice, uč. 68 – rámeček, 68/1, 2,3, uč. 69 – rámeček

Přírodověda: opakování učiva

_________________________________________________________________

31.1.2022

Český jazyk: uč. 104/3,4

Matematika: uč. 66/4,5, uč. 66/1

Zítra si děti přinesou pomůcky a učebnice do českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a přírodovědy. Přítomným bude vydán výpis z vysvědčení.

V 9: 00 odjíždíme na plavání – s  sebou podepsaná igelitová taška , v ní plavky, ručník, sprchový gel, plavecká čepice, případně plavecké brýle

a boty. Nezapomeňte na sáček na boty. Jinak nebudeme do šatny vpuštěni.

1.2.2022 se testujeme.

_________________________________________________________________

28.1.2022

Český jazyk: uč. 102/1, 104/2, PS 32/1,2

Matematika: PS 4/3,4,5

Vlastivěda: uč 50 – chraňme přírodu, práce s mapou – vyhledávání národních parků a chráněných krajinných oblastí

__________________________________________________________________

3.2.2022 – sběr starého papíru

4.2.2022 – pololetní prázdniny, družina v ZŠ Chodovická

___________________________________________________________________

27.1.2022

Český jazyk: uč.101/1 – skupinová práce

Matematika: PS 3/4, DÚ – PS 4/2

Vlastivěda: průmysl – opakování + PS 20, opakovat uč. 36 – 39

____________________________________________________________________

26.1.2022

Český jazyk: uč. 98/1, 99/5, DÚ – 99/5 – napiš poslední 3 věty, podtrhni podstatná jména a napiš nad ně pád

Matematika: uč. 65/2, PS II/1,2,3,5

Přírodověda: ekosystém pole – uč. 40 -41, PS 21/3,1

____________________________________________________________________

25.1.2022

Český jazyk: PS 31/6,7

Matematika: PS 29/20, PS 48/2 – grafické součty, PS 48/3, DÚ – PS 48/4, zítra přinést PS číslo 2

Přírodověda: uč. 38 – 39, PS 20

Anglický jazyk(Zikmundová): Procvičujeme tvoření otázky a záporu v přítomném čase viz. PS 35/4, 35/5. DÚ: zapsat a naučit se slovíčka ze 14. lekce UČ str.39/6.

____________________________________________________________________

24.1.2022

Český jazyk: uč. 92/1, 93/3 – rozdělení podle rodu a čísla, určování pádů, DÚ 93/3

Matematika: PS 29/18,19,21,22

Hudební výchova: noty, rozdělení hudebních nástrojů, DÚ uč. 65 – 66 – naučit noty

Anglický jazyk (Korenčiaková): přítomný čas prostý: otázky (Do you read books? Does he read books?), procvičování

____________________________________________________________________

21.1.2021

Český jazyk: uč. 91/3, PS 30/3

Matematika: uč. 128, PS 48/2

Vlastivěda: PS 19. PS 20/6

____________________________________________________________________

20.1.2022

Český jazyk: uč. 91/4, PS 30/4 – DÚ

Matematika: PS 48/1, PS 28/15,17

Vlastivěda: průmysl – uč. 38- 39 , DÚ – dlouhodobý- příprava projektu Cestujeme po ČR – seznámení se 4 místy na území ČR, která jsem navštívil/a ( zajímavosti, pamětihodnosti atd, obrázky)

Anglický jazyk (Korenčiaková): Rozvrh hodin, školní předměty- slovní zásoba; Věty: We have got English/Czech/Maths/Science…on Monday/Tuesday/Friday, atd.

_____________________________________________________________________

19.1.2022

Český jazyk: uč. 90/1  + určování pádů, PS 29/1

Matematika: PS 47/3,4

Přírodověda: uč. 35, PS 18/4,5,19

Vážení rodiče,

zítra probíhá normální výuka ve škole podle rozvrhu.

Zdraví Vás

                                                                  Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________

18.1.2022

Český jazyk: uč. 88/1, uč. 88/2 – DÚ – pády napsat do učebnice

Matematika: PS 28/12,13,14,15

Přírodověda: uč. 35, PS 18/1,2,3

Anglický jazyk (Zikmundová): Procvičujeme přítomný čas prostý PS 36/1.2

Anglický jazyk (Korenčiaková): Pracovní list don’t /doesn’t , procvičujeme hláskování na soutěž

______________________________________________________________________

17.1.2022

Český jazyk: uč. 87/1, 88/2

Matematika: vyhodnocení a oprava písemné práce

Hudební výchova: zpěv Grónská písnička, noty , DÚ zopakovat si noty

Anglický jazyk (Zikmundová): Zapsat a naučit slovíčka z šedých rámečků UČ str.36,37. Procvičovat PS str. 31 cv.1 – opakování na test

Anglický jazyk (Korenčiaková): přítomný čas prostý- zápor, procvičování, pracovní list

______________________________________________________________________

14.1.2022

Český jazyk: oprava písemné práce, noviny, časopisy

Matematika: čtvrtletní písemná práce

Vlastivěda: uč. 37, 38

V pondělí 17.1.2022 od 17.30 třídní schůzky v MS Teams

______________________________________________________________________

13.1.2022

Český jazyk: čtvrtletní písemná práce

Matematika:  uč. 127 (125) – obvod čtverce, PS 47/1,2

Vlastivěda: uč. 36, PS 39 – příloha 14 – do sešitu

Anglický jazyk(Korenčiaková): Dnes jsme vytvářeli zimní plakát, učili jsme se báseň Snow; procvičovali jsme 3. os. jed. čísla- zápor (doesn´t),PS:  str. 34/1,3

______________________________________________________________________

12.1.2022

Český jazyk: uč. 78/15,16, DÚ – PS 28/13

Matematika: PS 27/10,11, PS 46/2

Přírodověda: vlastnosti látek – uč. 34, PS 17, DÚ PS 17/7

_______________________________________________________________________

11.1.2022

Český jazyk:  uč. 76/12,13,14, PS 28/12

Matematika: PS 27/9,10

Přírodověda:  opakování –  měření délky – PS 16, měření hmotnosti – druhy vah

Podepište, prosím, dětem Písemný souhlas s činností psychologa a zítra po dětech pošlete zpět 

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka – čtvrtek 13.1.2022, z matematiky – pátek 14.1.

Anglický jazyk (Korenčiaková)- hláskování- procvičování, přítomný čas prostý (zápor)

_______________________________________________________________________

10.1.2022

Český jazyk: PS 27/10, uč. 76/10,11, PS 28/11

Matematika: PS 26/1,2, PS 27/8, PS 27/7 – dokončit za DÚ

Hudební výchova: My sme Valaši

Anglický jazyk (Zikmundová): Zapsat do slovíčku a naučit slovíčka L 13 str.35. UČ 34/2.

Anglický jazyk (Korenčiaková)- present simple- procvičování kladných vět (I speak English, He speaks English). Prosím, učit se slovíčka ze str. 33 (šedý rámeček).

________________________________________________________________________

7.1.2022

Český jazyk: PS 26/5, PS 27/7,8

Matematika: PS 45/2,  PS 46/1 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: zemědělství ČR – uč. 35

Pozor: 17.1.2022 proběhnou od 17. 30 třídní schůzky online v MS Teams

________________________________________________________________________

6.1.2022

Český jazyk: slovní druhy – PS 26/4, uč. 74/6,7

Vlastivěda: opakování povodí, úmoří – zítra písemné opakování, podnebí, počasí – uč. 32 + příloha 12 – PS 37

Matematika: rýsování trojúhelníka, trojúhelníková nerovnost, obvod trojúhelníka – uč. 127, PS 45/2,   DÚ – PS 45/1

_______________________________________________________________________

_

5.1.2022

Český jazyk: uč. 73/4, 74/5

Matematika: uč. 55/4 – sam. práce, 55/5,6, PS 26/4, 6, DÚ PS 26/6 – dokončit

Přírodověda: vlastnosti látek – měření délky – praktická měření s přinesenými metry, uč. 34 – délka

________________________________________________________________________

4.1.2022

Český jazyk: uč. 73/2,3, PS 25/2,3, PS 25/1, DÚ PS 25 /1 – dokončit za domácí úkol

Matematika: PS 25/19, uč. 51/3,4, uč. 53/2,3, uč. 55/4

Přírodověda: nerosty a horniny – opakování, PS 14/1,2

Anglický jazyk: Téma: čtení, třídní průzkum ( find somebody who reads comics, books, magazines, etc.), gramatika:  3 . osoba jed. čísla  He/ She reads….;PS: str. 32 udělaná celá

________________________________________________________________________

3.1.2022

Český jazyk: slovní druhy – třídění na ohebné a neohebné, uč. 72/1

Matematika: PS 25/11,12,13, 14,16, DÚ PS 25/15,17,18

Hudební výchova: hudební nástroje dechové – uč. 41

Anglický jazyk (Zikmundová): Opakovat slovíčka lekce 12 a trénovat hláskování anglických slov.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Post-Christmas  lesson- povánoční konverzace, My Year 2022- předsevzetí na rok 2022, opakování učiva (uhádni zvíře- pracovní list).

________________________________________________________________________

22.12.2021

Vánoční přání – Přerov nad Labem

Krásné Vánoce a pohodový rok 2022 naplněný láskou, zdravím a úspěchy v osobním i pracovním životě

všem dospělým,

dětem pak splnění všech vánočních přání a v novém roce hodně radosti a také trochu toho štěstíčka

přeje

Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________

21.12.2021

Český jazyk: uč. 65/2, str. 66

Matematika: PS 24/7,8,9,10

Přírodověda: uč 32 – 33, PS 14/1

Zítra – 22.12.2021 – výuka končí 11.35

______________________________________________________________________

20.12.2021

Český jazyk: uč. 64/1

Matematika: PS 24/1,2,3,4,5,6

Hudební výchova: koledy

Upozornění: ve středu 22.12. končí výuka 11:35

Vánoční prázdniny: 23.12 2021 – 31.12.2021, nástup do koly 3.1 2022

školní družina během prázdnin: 23. a 27.12. FZŠ Chodovická

28. až 31.12. ZŠ Ratibořická

Anglický jazyk (Korenčiaková): This is Britain (video a konverzace, jak slaví Vánoce v Anglii).

______________________________________________________________________

17.12.2021

Český jazyk:  uč. 68/1,2

Matematika: PS 43/4,5

Vlastivěda: procvičování učiva str. 28 – 31 – práce s mapou

_________________________________________________________________________

16.12.2021

Český jazyk:uč. 63/4, uč. 64/5 – diktát po přípravě, PS 21/3

Matematika: PS 23/2,3,4,5

Vlastivěda: vodstvo ČR – uč. 28 -31, do sešitu přilepit mapky PS 37 – příloha 9,10, 11

Anglický jazyk (Korenčiaková): práce s časopisem, čtení textu na str. 30/1; slovíčka  (šedý rámeček na str. 30, zatím jenom první sloupec).

Anglický jazyk (Zikmundová): lekce 12 – zapsat do slovníčku a naučit slovíčka str. 33.  DÚ: PS 30/1

_______________________________________________________________________

15.12.2021

Český jazyk: uč. 62/2,63/3, PS 20/1,2

Matematika: PS 23/9,10,11, DÚ – PS 23/1

Přírodověda: uč. 30 – 31

FIve senses of

Winter__________________________________________________________________

14.12.2021

Český jazyk: uč. 61/4, PS 20/3, DÚ – PS 19/4 – do DS,  čítanka str. 40 – Mívali jsme mývaly – naučit  do 21.12.

Matematika: PS 22/6,7,8, PS 43/2,3

Neživá příroda: uč. 30 – vzduch

Anglický jazyk (Zikmundová): Roční období a měsíce. Naučit se vyjmenovat měsíce chronologicky za sebou.

Anglický jazyk (Korenčiaková): Roční období a počasí- brainstorming, slovní zásoba (summer, winter, cold, windy, atd). Pracovní list- Five senses of Winter. Přikládám také v příloze. Vyplňovali jsme např: I see the snowman, I hear the bells, I smell the Christmas dinner, I taste the Christmas cookies, atd.

Upozornění: během čtvrtka 16.12.2021 proběhne sběr papíru. Přinesete – li sběr dříve, položte ho ke stěně hlavní budovy.

__________________________________________________________________

13.12.2021

Český jazyk: uč. 60/5, PS 19/1, PS 20/2

Matematika: PS 22/1, 2,3,4, PS 22/5 -DÚ

Anglický jazyk: Rudolph the Red Nosed Reindeer- práce s textem písně, roční období- brainstorming, slovní zásoba

__________________________________________________________________

10.12.2021

Český jazyk: 59/2,3,4, PS 18/1

Matematika: čtverec a obdélník – nácvik rýsování do sešitu geometrie, PS 43/1

Vlastivěda: uč. 25 – 27 – vyhledávání na mapě, PS 14/5, 15 – celá

__________________________________________________________________

9.12.2021

Český jazyk: uč. 58/5, 59/6, PS 18/5 – za DÚ seřadit jména podle abecedy – očíslovat, PS 18/6

Matematika: PS 42/3,4 – dokončit za DÚ – vymyslet druhou trojici velikostí stran

Vlastivěda: povrch ČR – uč. 24, do sešitu nalepit mapku z PS 35 dole

a polepit názvy pohoří za pomoci mapy

Anglický jazyk (Korenčiaková): Hráli jsme Scavenger Hunt, hledali jsme ve třídě něco round (clock), shiny (christmas lights), plastic (rulers), atd. Opakovali jsme učivo, vypracovali jsme Revision v pracovním sešitě.

__________________________________________________________________

8.12.2021

Český jazyk: PS 17/2,3, DÚ- PS 17/4

Matematika: PS 21/13,15,16,17

Přírodověda: uč 29

Zítra geometrie

___________________________________________________________________

7.12.2021

Český jazyk: uč. 57/7 – diktát, uč. 58/3 – skupinová práce

Matematika: PS 21/12,14 – dokončit za DÚ + procvičování písemného dělení do ŠS

Přírodověda: uč. 27 + PS 13/1, uč. 28 + PS 13/2

Anglický jazyk: Vypsat a naučit slovíčka do slovníčku str. 28 a 29

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dnes jsme probírali třetí osobu He/She likes, psali jsme věty o spolužácích : Katka likes milk. Jonás likes tomatoes. Jane likes bananas, atd. Prosím procvičovat novou slovní zásobu.

___________________________________________________________________

6.12.2021

Český jazyk: uč. 57/2, PS 17/1

Matematika: uč.41/1,3,5, PS 21/9,10

Hudební výchova: Ó, řebíčku zahradnický, noty

Připomenutí:  do přírodovědy opakovat teplokrevné a studenokrevné živočichy

Anglický jazyk (obě skupiny)- Film Klaus (klíčová slovní zásoba“ letters, postman, toys, mail (pošta), ring the bell, good kids, naughty kids)

__________________________________________________________________

3.12.2021

Český jazyk: uč. 56/5, PS 16/3,4

Matematika: trojúhelník, trojúhelníková nerovnost – uč.112, 120, PS 42/1,2

Vlastivěda: uč. 23, PS 14/1,2,3

Vážení rodiče,

na Komens v Bakalářích najdete následující sdělení vedení školy. podívejte se tam a rozklikněte si

přílohu.

Eliška Zdražilová

Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce – I. stupeň:

Jak jste spokojeni s naší školou ZŠ Stoliňská?

Vážení rodiče,

jako ředitel školy bych Vás rád požádal o pravidelné hodnocení spokojenosti s naší školou a výukou na ní. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitým vodítkem. Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkaze:

https://bsurvey.cz/index.php/738678?lang=cs

Pokud Vám odkaz nejde prokliknout, označte jej celý a zkopírujte jej do adresy prohlížeče

Pokud máte z nějakého důvodu raději tištěnou podobu, neváhejte se na nás obrátit, dotazník vám dáme včetně obálky na zalepení. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 5-10 minut. Dotazník lze vyplnit do 9. 12. 2021, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit.

Předem děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

V případě technických dotazů se prosím obracejte na realizátora průzkumu, Ing. Michaela Andrýsková, mandryskova@b-inside.cz

S přáním krásného dne

Martin Březina, ředitel školy

__________________________________________________________________

2.12.2021

Český jazyk: uč. 56/6, PS 16/2 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: opakování uč 22, PS 13/3

Matematika: procvičování písemného dělení se zbytkem i bez, uč.39/5,6, DÚ v MS Teams

Anglický jazyk (Korenčiaková): Vánoční koledy, tvorba stromečků- Christmas Carol Trees, Skvělá práce, děti!

___________________________________________________________________

30.11.2021

Český jazyk: uč. 54/4, PS 15/2,3 , čítanka str. 40 – Bude zima, básničky k Mikuláši – vybranou naučit na pátek

Matematika: procvičování pís. dělení do ŠS , PS 21/11, pětiminutovka – viz sešit pětiminutovky, DÚ – uč. 40/1 – 1. a 2. sloupec

Přírodověda: uč. 25 – 26 – rozdělení živočichů podle druhů potravy

Na čtvrtek do PČ – vymytá sklenice zbavená nálepek

Anglický jazyk (Zikmundová): Slovosled ve větě – opakování. Slovní zásoba jídlo, pití, zelenina, ovoce. Umět napsat a zařadit do správné skupiny.

___________________________________________________________________

29.11.2021

Český jazyk: diktát – uč. 52/7, uč. 54/3, DÚ – PS 15/4

Matematika: rýsování kolmic a rovnoběžek do ŠS, PS 40/1,2

Hudební výchova: Jede Kudrna, symfonie č. 8 – poslech, dirigování, křížek, bé

Anglický jazyk (Korenčiaková)- nová slovní zásoba (prosím procvičovat). Na zítra jestli máte nějaké drobné ozdoby (mašličky, nálepky, třpytky), prosím přinést. Děkuji.

___________________________________________________________________

26.11.2021

Český jazyk: uč. 53/2, PS 14/1

Matematika: nácvik písemného dělení jednociferným dělitelem – uč. 41 – rámeček – do ŠS, uč. 39/2,3 – do ŠS

Vlastivěda: PS 13/1,2

29.11.2021 – 11.50 – třídnická hodina

____________________________________________________________________

25.11.2021

Český jazyk: uč. 52/7, PS 14/6, DÚ – v MS Teams

Matematika: PS 20 – dokončení všech cvičení, uč. 39/1 – 1. a 2. soupec, DÚ – uč. 39/1 – 3. žlutý sloupec včetně zkoušky

Vlastivěda: uč. 20 – 21

Upozornění: do příští hodiny PČ přinést 2 – 3 roličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek

____________________________________________________________________

24.11.2021

Anglický jazyk (Korenčiaková): PS: str. 24 (vypracovaná celá); uč. str. 24- čtení a práce s textem; DÚ: 23/6 procvičovat – příští hodina písemka ze slovíček (slovem a také písmem)

Matematika: uč. 36/2,5, PS 20/6,7, DÚ PS 20/4

Český jazyk: uč. 52/6, PS 14/5

Přírodověda: uč.24, PS 12/7,8,9

_______________________________________________________________

23.11.2021

Český jazyk: uč. 51/4,5, PS  14 /4, DÚ – uč. 51/5 – poslední 2 oddíly do DS

Matematika: uč. 38/1, PS 20/1, PS 19/23 – do ŠS

Přírodověda: uč. 22 – 24, PS 11/4,5

Anglický jazyk (Zikmundová): Opakování slovní zásoby 8. lekce. Gramatika I like, I don´t like, Do you like?

DÚ: PS str.19  cv.4, vypsat a naučit psát a vyslovovat slovíčka uč str. 23 cv.6.

_______________________________________________________________

22.11.2021

Český jazyk: uč. 50/3, PS 13/1,2

Matematika: PS 19/17,19, 20,22, DÚ – PS 19/18,21

Hudební výchova: píseň Jsou mlynáři, bé, křížek – uč. 24,25

17:30 třídní schůzky online –  do MS Teams vstup přes údaje dítěte a  kalendář

Do přírodovědy zopakovat učivo str. 20 – 22

Anglický jazyk(Zikmundová): Opakujeme lekci 7.  Diktát na slovíčka 7. lekce. Čteme komiks učebnice str.20-21. Hrajeme scrable.

Anglický jazyk (Korenčiaková): uč: str. 20,21; Scrabble: tvorba slov; můžete si zahrát WordShake také doma: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

 

_______________________________________________________________

19.11.2021

Matematika: čtvrtletní práce

Český jazyk: uč. 49/1, 50/2

Vlastivěda: uč 19, PS 12/6

22.11.2021 opět testování

22.11.2021 v 17.30 třídní schůzky online –  MS Teams

________________________________________________________________

18.11.2021

Český jazyk: čtvrtletní písemná práce

Matematika: PS 39/3,4, DÚ – narýsuj do sešitu geometrie 15 libovolných kružnic, nejdříve narýsuj a popiš střed

Vlastivěda: práce s mapou, měřítko mapy, vysvětlivky na mapě- uč. str. 19, PS 11/4 – dokončení, PS 12/5

Anglický jazyk (Korenčiaková) : Jídlo, Chain Game )řetězovka : I go to the shop and I buy…(fruit-oranges, bananas, pineapples; vegetables: broccoli, potatoes, onions..), vypracovali jsme PS: 20/1; DÚ: prosím dokončit 20/2

________________________________________________________________

12.11.2021

Český jazyk: příprava na písemnou práci – části slova, psaní velkých písmen, řazení podle abecedy, pravopis ú,ů, ě,je, písemná práce bude 18.11.

Matematika: příprava na písemnou práci – rozvoj čísla v desítkové soustavě, pamětní a písemné počítání, zaokrouhlování, řešení slovního úkolu, písemná práce bude 19.11.

Vlastivěda: práce s mapou, měření vzdáleností, připomenutí významu 17. listopadu

15. a 16.11. 2021 ředitelské volno

18.11.2021 testování na covid

22.11.2021 třídní schůzky online od 17:30

Sdělení vedení školy

Vážení rodiče, v druhém pololetí bude pro vaše děti začínat plavecký výcvik jako náhrada za uplynulý školní rok. Objednány jsou dvě spojené lekce, tedy 2 h výuky za týden. Plaveme v bazénu Hloubětín. Plavecký výcvik a dopravu od školy a ke škole hradí škola, z vaší strany tedy není požadován žádný příspěvek. Pokud vaše dítě nemůže plavat ze zdravotních důvodů, informujte třídní učitelku, nejdéle do 18. 11. 2021.

Děkuji předem. S pozdravem Martin Březina

________________________________________________________________

11.11.2018

Český jazyk: uč. 48/1,2,3,4

Matematika: PS 17/5, PS 18/10,11,12,13,14,15, DÚ- PS 18/16

Vlastivěda: měřítko mapy – nácvik měření vzdáleností, PS 11/4

15.a 16.11 2021 je ředitelské volno

22.11.2021 proběhnou třídní schůzky – příští týden bude upřesněn čas a způsob konání

________________________________________________________________

10.11.2021

Český jazyk: uč. 42/2 – dokončení, 47/4, zopakovat řazení podle abecedy

Matematika: PS 17/1,2,3,4,9, DÚ – PS 17/6,7

Přírodověda: živočichové lesa – referáty, DÚ – nasbírat a vylisovat 10 listů ze stromů, do školy zatím nenosit

Anglický jazyk (Korenčiaková), obě skupiny: jídlo- slovní zásoba (brainstorming), píseň: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

PS: 22/1,2

Dú: dokončit 23/5

________________________________________________________________

9.11.2021

Matematika: uč. 36/3,4,5,6

Český jazyk: uč. 41/1, PS 12/5, DÚ – PS 12/6

Přírodověda: uč. 20,21,22, prezentace referátů

Anglický jazyk (Korenčiaková): obě skupiny, popis obrázků (there is/are; it is snowing/raining/cold/warm; he has got/she has got; it is blue, yellow, white, big, small, etc.

________________________________________________________________

8.11.2021

Český jazyk: uč. 38/1, 40/2,3, uč. 47/5

Matematika: uč. 35/5,7, 38/1 – dokončit za DÚ poslední 2 příklady

Hudební výchova: opakování – Ach není tu, není, nová píseň Išla Marína

Anglický jazyk(Zikmundová): Opakujeme slovní zásobu 7. lekce str.18 ,19 , slovíčka umět napsat i vyslovovat.

V MS Teams bude kvíz.

Anglický jazyk (Korenčiaková)- Den díkuvzdání, abeceda- pracovní list

 

________________________________________________________________

5.11.2021

Český jazyk: uč.46/2,3

Matematika: uč. 117, PS 39/1,2

Vlastivěda: PS 11/2,3

V pondělí testování – 1. hodina, dítě se nemusí testovat, pokud má doklad o prodělaném covidu nebo očkování/ nutno

dodat potvrzení  /

9. – 11.11.2021 sběr starého papíru

15. a 16.11.2021 ředitelské volno

________________________________________________________________

4.11.2021

Český jazyk: uč. 38/8, samost. práce uč. 36/5, DÚ v MS Teams

Vlastivěda: písemné opakování, uč. 17 – 18

Matematika: uč.35/4,6, DÚ v MS Teams

Anglický jazyk (Korenčiaková): str. 18 Popular Sports- čtení a práce s textem. Za úkol se učit slovní zásobu ze str. 19.

Den díkuvzdání: slovní zásoba (pumpkin pie, turkey, stuffing, etc.). Píseň:

Thanksgiving & Autumn Songs for Kids🌽Thanksgiving Feast🌽Kids Turkey Songs by The Learning Station

Pozor: na zítřek do VV přinést 3 brambory

 

Anglický jazyk (Zikmundová): Popular sports
Naučit se číst text str. 18 z učebnice.
DÚ: zapsat do slovníčku a naučit slovíčka str. 18, 19 (šedivé rámečky)

 

_________________________________________________________________

3.11.2021

Český jazyk: uč. 37/6,7, PS 11/4

Matematika: uč. 34/3 – do ŠS, 34/4,6 – do ŠS, uč. 35/1 – folie, 35/3 – DÚ na folii

Přírodověda: rozdělení referátů, uč. 20 – patra lesa, PS 10, referáty připravit na 10.11.2021

Přidělení referátů chybějícím: Hamplová – klíště obecné, Zeman, Mitáčková – lýkožrout smrkový

_________________________________________________________________

2.11.2021

Český jazyk: PS 10/2 – řazení podle abecedy, uč. 36/4,5

Matematika: PS 16/4,6,7,8,9

Přírodověda: vyhodnocení pokusu – PS str.7, ekosystém les – uč. 18 – 19

____________________________________________

Anglický jazyk (Korenčiaková): PS: 16 (celá strana), 17/3,4; písemný úkol není. Prosím, procvičovat slovní zásobu z učebnice str. 17

1.11.2021

Český jazyk: uč. 33/1,34/2, PS 10/1, DÚ – PS 10/2 – pouze napsat

Matematika: PS 16/1,2,3,4

Hudební výchova: Ach není tu, není, melodie ukončená a neukončená, stupnice C-dur, noty g,a,h

Anglický jazyk (Korenčiaková): sloveso „can“, otázky; slovní zásoba (sporty a hudební nástroje), prosím opsat slovní zásobu ze strany 17, anglické slovo a český ekvivalent, výslovnost doplním v hodině.

Anglický jazyk (Zikmundová):procvičujeme sloveso can, can´t.

DÚ: PS 20/3 napsat odpovědi a opakovat.

_______________________________________________

26. 10.2021

Český jazyk : Jak se jmenujeme – uč. 42 – 45

Matematika: PS 37/7, PS 38/1,2 – za Dú ndokončít

Přírodověda: bezobratlí – uč. 16, druhy živých organizmů – uč. 17

Anglický jazyk(Zikmundová)

Sledujeme na Yutube This is sertain Halloween.

DÚ: osmisměrka – dodělat a neznámá slovíčka vyhledat a doučit_

Anglický jazyk (Korenčiaková): Tento týden je v znamení Halloweenu. Podívali jsme se na video, jak slaví Halloween v Británii, posílám link:https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE&t=27s

Dělali jsme brainstorming: party, costumes (witch, monsters, skeletons, mummy,etc.), apple bobbing, apples on strings, put up halloween decorations (Jack o´Lantern), party, scary food 

Poušteli jsme si písničky: https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg&t=59s

Na youtube: Knock Knock trick or treat, Spooky spooky, Halloween Night

Jestli budete mít nějaké foto z Halloweenu , napr. spooky food (scary sandwiches, spooky pizza, carved pumpkins etc), budu moc ráda, když mi je pošlete, klidně na mail: korenciakova26@gmail.com (dobrovolné). Zpracovala bych to do časopisu. Mockrát dekuji. HAPPY HALLOWEEN!

25.10.2021

Český jazyk: uč. 30/8, 31/9 – dokončit za DÚ do ŠS

Matematika: PS 36/2,4, PS 37/6

Hudební výchova: Cvrček houslista – uč. 17

Anglický jazyk(Zikmundová): Opakujeme anglickou abecedu, spelujeme.

DÚ: naučit se spelovat abecedu

 

____________________________________________

22.10.2021

Český jazyk: uč. 29/4, 30/7

Matematika: PS 35/4 – dokončení, PS 36/1, DÚ – PS 36/3

Vlastivěda: PS str. 9 – dokončení, připomenutí st. svátku 28.10., DÚ – vybarvit státní symboly 

Příští týden:  27. a 29.10. podzimní prázdniny. Podrobnější informace získáte na úvodní stránce školy.Centrální zajištění ŠD v ZŠ Spojenců.

______________________________________________

21.10.2021

Český jazyk: uč. 29/2 – skupinová práce, DÚ v MS Teams

Vlastivěda: PS 8/1,2, PS 9/4

Matematika: PS 15/3, opakovat na zítřek učivo geometrie – přímka, polopřímka, úsečka, délka úsečky, DÚ v MS Teams

______________________________________________-

20.10.2021

Český jazyk: uč. 26/1,22/2, PS 8/8

Matematika: PS 15/2

Přírodověda: PS 8/2, PS 9/3

_______________________________________________

19.10.2021

Český jazyk: uč. 25/1, PS 9/12, uč. 26/4

Matematika: uč. 32/1,3,5, PS 14/18,14,/ DÚ – PS 14/15

Přírodověda: obratlovci – uč. 16,17, PS 8/1

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dnes jsme hráli Chestnut Game- slovní hru, procvičovali jsme sloveso “ Can“ a „Can´t“, psali jsme si slovní zásobu (šedý rámeček).

DÚ: slovní zásobu ze šedého rámečku dopsat, prosím. Výslovnost doplním v hodině já. Děkuji.

POZOR

20.10.2021  ve 20:00 – proškolení MS Teams – pro zájemce – pan ředitel

15. a 16.11.2021 – ředitelské volno

_______________________________________________

18.10.2021

Český jazyk: slova s předponou vy- , vý-, uč. 24/1

Matematika: PS 13/8,11,13, uč. 30/3,4

Hudební výchova: nota f, Košiláček

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, dnes jsme si dopsali slovní zásobu (šedý rámeček, str. 13). Prosím procvičovat.

DÚ: Dokončit cvičení 3 v PS str. 13. Děkuji.

_______________________________________________

15.10.2021

Český jazyk: uč. 24/3,4

Matematika: PS 34/2, 35/1

Vlastivěda: PS 7/5, uč. 13,14

_______________________________________________

14.10.2021

Český jazyk: uč. 23/1 – do ŠS, PS 9/13

Matematika: PS 13/9,10,11,12

Vlastivěda: uč. str. 8, PS 7/4

Během online setkání 14.10. od 18.00 – budou zadány domácí úkoly v MS Teams . Termín odevzdání 14.10. do 20:00, nejpozději zítra do 18.00. 

Do výtvarné výchovy si na 4.11. děti připraví  bílé polystyrénové tácky pod potraviny nebo polystyrénová víčka od krabiček na jídla .

Anglický jazyk (Korenčiaková): skupinová práce- slovní hry, procvičování abecedy.

DÚ: prosím přepsat si do sešitů English Words slovíčka ze str. 13 (šedý rámeček). Napište anglický výraz a český ekvivalent, prosím nechte si místo pro výslovnost, kterou napíšu já v hodině. Děkuji, Korenčiaková

______________________________________________

13.10.2021

Český jazyk: uč. 23/3 – do ŠS, PS 9/11

Matematika: uč. 30/1,2, PS 12/2,7, DÚ – PS 12/1

Přírodověda: uč. 15

______________________________________________

12.10.2021

Český jazyk: PS PS 9/9, DÚ PS str. 9/10

Matematika: uč. 29/4,56 – do ŠS, PS 12/3,4,5, 6 – dokončit za DÚ

POZOR 14.10.2021 – online setkání žáků v MS Teams -přihlášení přes kalendář

      18.10.2021 – třídnická hodina 12:00 – 12.35 ( začíná po obědě) 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dnes jsme procvičovali abecedu pomocí spelling cards, tančili jsme, a opakovali jsme předložky a povídali jsme si o zálibách. Procvičovali jsme věty: My hobby is swimming/ skating/skiing/dancing. My hobbies are football, books and  music . Prosím o vypracování krátkého testu v MS Teams do konce týdne. Děkuji.

______________________________________________

11.10.2021

Český jazyk: PS 8/6,7, uč. 22/1 – za DÚ dokončit do ŠS

Matematika: PS 11/7, uč. 29/1,2,3, uč. 28 – žlutý rámeček dole

Hudební výchova: Hdyž sem šel – docvičení, noty, Vltava – poslech

______________________________________________

8.10.2021

Matematika: opakování  rýsování : přímka, polopřímka, úsečka, PS 34/1 – měření délky úsečky

Český jazyk: uč. 21/1, PS 7/5

Vlastivěda: kraje ČR uč.11,12

______________________________________________

7.10.2021

Český jazyk: uč. 19/4,5,6, PS 7/4

Matematika: PS 10/15,12, PS 11/1,2,3,4,5 – za DÚ dokončit + PS 11/6

Vlastivěda. kraje ČR – uč. 10

Anglický jazyk (Korenčiaková): Abeceda, brainstorming, výroba plakátů

______________________________________________

6.10.2021

Česky jazyk: PS 7/4, uč. 18/2,3

Matematika: PS 10/9,11,13,14, DÚ – uč. 21/1 – do DS

Přírodověda: uč. 14

V 18:00 třídní schůzky online přes MS Teams

_______________________________________________________________________________________________

Pozor 6.10.

od 19:00 proškolení v MS Teams pro zájemce – p. ředitel – online

od 18:00 třídní schůzky  online – seznámení s pravidly klasifikace, příprava na výuku, práce v hodinách, čtenářský deník – třídní učitelka

Prosím, přihlaste se prostřednictvím přihlašovacích údajů svých dětí, akce jsou již zapsány v kalendáři

Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________

5.10.2021 

Český jazyk: uč. 17/3,4, PS 6/1 – dokončení, PS 6/2, DÚ -PS 6/3 , čítanka str. 13 – 15

Matematika: PS 9/1,4 – do ŠS, PS 9/7

Přírodověda: založení pokusu – vliv kyselého deště na rostliny

Anglický jazyk (Korenčiaková): Alphabet Poster- prosím dokončit v sešite, na příští hodinu mít pastelky, obrázky, čtvrtky

_____________________________________________________________________________________________

4.10.2021

Český jazyk: uč. 15/1, DÚ –  PS 6/1 – doplnit a dopsat pouze vedle doplněného

Matematika: PS 9/2,5, písemné opakování

Hudební výchova: noty c1,c2,d1, nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, Hdyž sem šel vod Domažlic

____________________________________________________________________________________________

1.10.2021

Matematika: PS 33/1,2, DÚ – PS 32/4,5

Vlastivěda: uč. str. 7 + DÚ příprava na projekt Praha – shromáždit obrázky památek Prahy – přinést 15.10.

Přírodověda: uč. 11,12 + PS str. 7, DÚ příprava  pokusu  – zasadit trs trávy do kelímku, přinést plastovou lahev  – malou – na úterý 5.10.

POZOR – od pondělí 4.10.2021 platí nový rozvrh – děti dnes přinesly domů

PO Č M Hv A
ÚT Č M Tv Č A
ST Č M Tv Č
ČT Č Vl A M
M Vl Č Vv Vv

___________________________________________________

30.9.2021

Český jazyk: uč. 14/19

Matematika: PS 8/7,9, DÚ – PS 8/10

Zítra geometrie – dlouhé a trojúhelníkové pravítko

Anglický jazyk (Korenčiaková): Prosím procvičovat abecedu. Procvičovat hláskování svého jména: How do you spell your name? P-E-T-E-R

______________________________________________________

29.9.2021

Český jazyk: uč. 27 – 28

Matematika: PS 7/4, PS 8/6, DÚ – PS 7/1, PS 8/11

Anglický jazyk (Korenčiaková): Prosím procvičovat popis pokojů: There is a bed in the bedroom. There are chairs in the kitchen. There are trees in the garden.

_______________________________________________________

24.9.2021

Matematika: PS 32/1,2,3

Vlastivěda: kraje ČR – procvičování – práce s mapou a slepou mapou

PS 6/2 – dokončení

Přírodověda: živá příroda – dělení rostlin, květ, listy, plody – uč.12 – 13, PS 6/2,3

V pondělí 27.9. ředitelské volno

______________________________________________________

23.9.2021

Český jazyk :uč. 14/18 – skupinová práce, uč. 14/19

Matematika: uč. 13/10 do ŠS, uč 15/6,7, PS 7/3

Zítra geometrie – 2 pravítka ( dlouhé a trojúhelníkové )

Anglický jazyk (Korenčiaková): Popisy, definice (tvorba: It is a pet. It is brown, black or white.- a dog): PS: 9/4; Části domu (upstairs, downstairs, roof+ místnosti: living room, dining room,etc.).

V pondělí 27.9.2021 ředitelské volno

_______________________________________________________

22.9.2021

Český jazyk :PS 5/12 – dokončení, uč. 12/15, diktát – uč. 8/4

Matematika: PS 6/4,5,6, uč. 13/8 – do ŠS

_______________________________________________________

21.9.2021

Český jazyk: PS 5/12, DÚ – uč. 13/16 – napiš

Matematika: PS 6/3,7, uč. 13/7

Vlastivěda: kraje ČR – práce s IT programem, PS 6/1,2

Přírodověda: dělení rostlin – uč. 10, rostliny semenné – uč. 11,12, PS 6/2, 5

__________________________________________________________

20.9.2021

Český jazyk: uč. 12/13,14, PS 4/11, čítanka str. 10 – 12

Matematika: PS 6/1 – skupinová práce ,PS 6/2, DÚ uč. 14/4 do DS , procvičujte násobilku

Hudební výchova: noty, vytleskávání rytmu – uč. 7, Oh Raja

____________________________________________________________

17.9.2021

Matematika: PS 31/1,2,4, procvičování do sešitů – rýsování bodu, přímky, rovnoběžek

Vlastivěda: kraje + krajská města – uč. str. 7

Přírodověda: vlastnosti rostlin – uč. str. 9, PS 6/1

27.9.2021 je ředitelské volno 

______________________________________________________________

16.9.2021

Český jazyk: PS 2/6, PS 3/7,8,9

Matematika: PS 5/17,18,19, 20 – DÚ zítra bude geometrie – potřebujeme ořezanou tužku,

dlouhé a  trojúhelníkové pravítko /všichni by měli mít z loňského roku/

Pokud jste včera nestihli ,přihlaste se, prosím, dnes do MS Teams 

_________________________________________________________________

15.9.2021

Český jazyk: uč. 11/11 + napiš věty jednoduché do ŠS, PS 2/5, DÚ – PS 2/4, čítanka str. 8 – 9

Matematika: uč. str. 9 – rámeček nahoře, PS 5/14,15,16 , uč. 9/2

Prosím, vyzkoušejte během dneška přihášení do MS Teams. 

__________________________________________________________________

14.9.2021

Český jazyk: uč. 11/10 – skupinová práce, čítanka 4 – 7

Matematika: uč. 8/9,10,11, uč. 9/1, DÚ – uč. 9/1 – růžový a zelený rámeček do DS

Vlastivěda: uč. str. 7, PS 5/6,7

Přírodověda: uč. str. 8, PS str. 5

15.9.2021 fotografování. Pokud ještě někdo nechce, aby se dítě fotografovalo, pošlete, prosím, lítek.

Prosím o zaplacení příspěvku Chvalské škole. Včera děti přinesly domů vytištěnou informaci.

Všem rodičům děkuji za vzornou spolupráci. Děti zase chválím za plnění školních povinností.

Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________

13.9.2021

Český jazyk: uč. 10/8 – ústně, 4 věty prvního odstavce do ŠS, DÚ uč. 10/8 – 2. odstavec, čítanka str. 4 – 7

Matematika: PS 4/13, uč. 8/6,7,8

Hudební výchova: docvičení- Znám já jeden krásný zámek, noty – uč. str. 6, rytmus – str. 7, poslech Dvořák z Nového světa

____________________________________________________________________

10.9.2021

Matematika:PS 4/10,11,12

Vlastivěda: uč. 6, PS 4/4,5/5

Přírodověda: uč. str. 7, PS 4/3

14. – 16.9. sběr papíru

Důležité sdělení

15.9. vánoční fotografování jednotlivců 300,- Kč, pokud se vaše dítě

fotografovat nebude, napište na lístek:

Jméno a příjmení dítěte:                          Třída:

O fotografování nemám zájem.

                                                          podpis rodiče

Lístek pošlete po dítěti do školy.

20. – 21.9. srdíčkové dny

_______________________________________________

9.9.2021

Český jazyk: procvičování – slova příbuzná, jiné tvary slova

Matematika: uč. 7/2,4,5, PS 4/7,9, DÚ -PS 4/8

____________/________________________________

8.9.2021,

Český jazyk: uč. 9/6, 7 – da DÚ zjistit bod , DÚ – uč. 8/4 – přepiš , čítanka str. 3 – 4

Matematika: PS str. 3/5,6, uč. 7/1

______________________________________________

7.9.2021

Český jazyk: PS 1/1,2, uč. 8/5

Matematika: uč. 6/3,4,7, PS 3/4

Přírodověda: opakování učiva prvouky 3. ročník, uč. 6 – pouze příroda, PS 4/1,2, uč. str. 4 – 5 – hra ve skupinách

Vlastivěda: naše vlast – Česká republika, uč. str. 5, PS 4/1,2

_______________________________________________

6.9.2021

Placení pracovních sešitů

Děti mají připravené následující pracovní sešity:

Český jazyk : 49,- Kč

Matematika 1 a 2 – 1 kus 68,- Kč: celkem tedy 136,- Kč

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast  53,- Kč

Hlavní události nejstarších českých dějin 50,- Kč

Přírodověda: 49,- Kč

Anglický jazyk : Start with click 153,- Kč

Celková částka za pracovní sešity 516,- Kč

Částku, prosím, zasílejte na účet školy: 19 – 3951850207/0100

Variabilní symbol dítěte naleznete v žákovské knížce – sdělení rodičům.

Prosím, uhraďte během čtrnácti dnů.

Dva poracovní sešity – Matematika 2 a Vlastivěda české dějiny jsou uloženy ve třídě, rozdám na začátku 2. pololetí .

 

_______________________________________________

6.9.2021

Vážení rodiče,

2. a 3.9. končí výuka 11.40.

2.9. dejte dětem nakoupené sešity a čtvrtky – případně další pomůcky.

2.9. vyplňte, prosím, v žákovské knížce stranu 1.

Zdraví Vás

Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________

6.9.2021

Český jazyk: uč.7/3, příprava diktátu uč. 8/4, procvičování – tvrdé a měkké souhlásky, obojetné souhlásky, řazení podle abecedy

Matematika: uč. 5/1, PS 3/1,2,3, DÚ PS 3/2

Domácí úkoly , prosím, podepisujte.

Hudební výchova: opakování ze 3. ročníku, noty, Znám já jeden krásný zámek

Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________