V. A

STRÁNKY 5.A

16.9.

ČJ  – učebnice str.13 – 14,cv. 23,24,25 a,b

M   – učebnice str.10,př. 6,7    str.11,př. 8,9,10,11,12

15.9.

ČJ    – učebnice str.12,cv.20 dokončení       str.13,cv.22a,b

PS   str.5,cv.4a     dú

M     – učebnice str.10,př.4,5      PS  str.4,př.7,8

VL    – učebnice str.5 – 6

ČT   – str.7 – 10

14.9.

ČJ    – učebnice str.10 – 11,cv.17,18,19       str.12,cv.20 a,b       cv.21

M    – učebnice str.9,př.8,9,10,11        str.10,př.1,2,3,4

PS   str.4,př.9

13.9.

ČJ    – učebnice str.10,cv.15,16,17a

M   – učebnice str.8,př.2,3,4,5,6     PS  str.4,př. 10

– učebnice str.110(119) bod, úsečka……..   př.1,2,3,4

PS   str.35,př.1,2,3,4   do 20.9.

9.9.

ČJ     – učebnice str.9,cv.10,11,12,14        PS    str.2

M     – učebnice str.7,př.14,15,16       str.8,př.1

8.9.

ČJ  – učebnice str.8 – 9, cv. 7 -9       PS   str.1

M  – učebnice str.6 – 7,př. 9,10,11,12,13      PS str.3  dokončit

VL  – učebnice str.5  opakování

ČT  – str.3 – 4

7.9.

ČJ  – učebnice str.8,cv. 5,6   str.9,cv.13

M   – učebnice str.6,př.6,7,8        PS  str.3,př. 3,4 +  násobení, dělení

Pracovní sešity – viz. ŽK  str.8

6.9.

ČJ   – učebnice str.7 – 8, cv.1 – 5

M   – učebnice str. 5,př. 1 – 5, PS str.3,př.1,2

VL  – ČR str.5, PS str.19 – 20

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítám vás na stránkách třídy 5.A, kde budete ve školním roce 2021 -2022 nalézat důležité informace k učivu a organizaci výuky.

Alena Adamcová

třídní učitelka

 

 

Organizace školního týdne od 1.9. do 3.9.

1.9. – pouze jedna vyučovací hodina do 8,45

– naší třídu najdete na hlavní budově v prvním patře

– žáci se nepřezouvají, jdou v rouškách do třídy, kde proběhne testování

– děti nahlásí, zda jdou na oběd (nudle s mákem) a zda budou chodit do školního klubu

– děti obdrží formuláře s kontaktními údaji ( vyplněné odevzdat 2.9. !!!! )

 

2.9. a 3.9.  – výuka 8,00 – 11,40 hodin   – třídnické práce ( přinést sešity, obaly, penál, přezůvky)

Testování žáků antigenními testy proběhne 1.9., 6.9., 9.9.  – podrobnosti naleznete na hlavní stránce školy.

Nezapomeňte děti vybavit rouškou nebo respirátorem, budou povinné ve společných prostorách školy.