V. A

STRÁNKY 5. A

27.6. třídnické práce – konec  v 11,40

28.6. třídnické práce – konec v 11,40

29.6. třídnické práce – konec v 11,40

30.6. vydání vysvědčení – konec v 8,45

21.6.

ČJ    – PS   str.47/10,11       str.41/15,16

M    – PS  53/2      54/4     55/1,2

20.6.

ČJ    – učebnice str.216/14,15,16         PS     46/9

M    – PS   23/8,9,10     32/1,2,3,4

učeb.  134 – 135 povrch kvádru, síť kvádru

VL   – učeb. 63 – 68      PS   str. 45,46,47

ČT   – str.188 – 193

16.6.

ČJ     – učebnice str.215/11,12,13

M     – PS   18/5,6      22/6    str.23 – všechny sloupečky s příklady

ČT   – str.186 – 187

15.6.

ČJ     – učebnice str.214 – 215 /10         PS    46/8

M    – zlomky – rozšiřující učivo       PS   24/12,13,15,16        19/4,5,6

VL   – učebnice str.51       PS    17/1,3

14.6.

ČJ    – učebnice  213/7 b   214/8 b,c    214/9        PS     str.46/7b

M    – písemná práce

PS    str.17

13.6.

ČJ    – písemná práce

PS    str.44/4       45/5

M    – příprava na písemnou práci

PS   22/1,2,3,4        23/11      str.26,27

– učebnice str.97(98) – 98(99)   desetinná čísla

VL   – str.61 – 62       PS  44/3,1

ČT   – str.181 – 185

16.6. Listování s L Hejlíkem   – cena 80 Kč

10. 6.

Přírodověda

Budeme psát opakování podnebných pásů a základní poznatky o ČR.

ZAČÍNÁME PROBÍRAT ČLOVĚKA.

DÚ: Doplnit názvy kostí na kostře člověka – žáci mají pracovní list.

9.6.

ČJ   – PS  44/2    47/12    + příprava na písemnou práci

M    – učebnice str.91(92) – 92(93)      PS    20/1,2       18/1,2,3,4

ČT  –   str.177 – 181

8.6.

ČJ    – učebnice str.212 – 213/3,4,5,7a

M    – učebnice str.90      PS    16/5,6       19/1,2,3

VL  – učebnice  str.47 – 48     PS   17/2,4

Pondělí 13.6. třídní schůzky v 17,00

7.6.

ČJ    – učebnice str.209 – 210         str.211/1,2

M    – učebnice str.86 – 87       str.89/1,2,4,5        PS     str.16/1,2,3,4,7

Pondělí  6.6. školní výlet – Praha + plavba lodí

  • sraz v 7,50 ve třídě
  • předpokládaný návrat ve 13,30 (oběd zajištěn)
  • s sebou svačinu, pití

3. 6.

Přírodověda

DÚ – na slepé mapce vybarvit ( a popsat) naše pohoří a pojmenovat alespoň některá města.

Mapku vlepit do sešitu. Kdo ztratil, vyzvedne si novou.

2.6.

ČJ    – učebnice str.208 – 209, cv.1a,b       PS      str.44/3

M    – učebnice  str.85(86),  str.86(87)/6       PS     str.15/8,9,10

ČT  – str.173 – 177

31.5.

ČJ    – učebnice str.202 – 208        PS     str.45/6,7a

M    – učebnice str.83(84)/13,14,15      PS     str.14/1,2,3,4,5

1.6. Den dětí – sportovní dopoledne

– děti se neučí, přijdou ve sportovním oblečení, přinesou si svačinu a pití

30.5.

ČJ    – učebnice str.201/5,6,7          PS    str.43/1,2

M    – učebnice str.132(142) /1,2,3     PS   52/3       53/1,3

M    – učebnice str.83(84)/ 6 – 10      PS     str.14/6,7     str.15/12

VL   – učebnice str.60       PS    43/3      43- 44/1,2

ČT   – str.168 – 172

27. 5.

Přírodověda:

Byl probrán subtropický pás a začínáme mírný pás.

DÚ –  přečíst z učebnice str. 44.

Kdo má zájem, může přinést ovoce pěstované v mírném pásu.

26.5.

ČJ    – učebnice str.197 – 200/1,2,3,4

M    – učebnice str.82(83)/1,2,3,4,5         PS    str.13/8,9,10,11

ČT  – str.163 – 168

25.5.

ČJ    – učebnice str.196 – 197/6

M    – učebnice str.80 – 81/12,13,14,16

VL  – str.46 – 47

24.5.

PŘ – opakujeme probrané teplotní pásy (tropický a subtropický)

učebnice str. 36 – 38

Budeme psát opakování – pohyby Země a probrané teplotní pásy.

Kdo má zájem, přinese si ovoce ze subtropického pásu.

23.5.

ČJ    – učebnice str.194 – 195/2,3    PS     str.42/1

M    – učebnice str.131/1,2,3,4,5      PS  49/11      51/1,2,3,4

– učebnice str.80(81)/8,9,10,11     PS  11/12,13      str.12/1

VL  – učebnice   str.57 – 59     PS   41/3     str.42 celá

ČT  – str.159 – 162

25.5.  Třídnická hodina   11,50 – 12,35  hod.

 

19.5.

ČJ    – učebnice   str.193 – 194/ 1,2       PS  str.40/11,12    41/13

M     – učebnice str.79(80) /1,2,3,4,5,6     PS     str.11/10,11

ČT   –  str.156 – 159

18.5.

M    – PS   str.11/7,8,9

ČJ   – PS   str.41/14

VL  – opakování

17.5.

ČJ     – učebnice str.191/5   + 192

PS   str. 38-39/8,9        39/10 dokončit       str.40/11

M    – učebnice str.78(79)/14,15      PS    str.10/2,4,6

16.5.

ČJ     – učebnice str.191/4      PS   str.37/5,6      str.39/10 – pouze doplnit

M     – učebnice str.130/1,2,3,5       PS    str.48/8,9,10

– učebnice str.77(78)/ 9,10,11,12,13     PS     str.10/1,3,5

VL   – učebnice str.54 – 56      PS  str.40/1,2,1       str.41/2

ČT    – str.152 – 155

13. 5.

Přírodověda – přečíst z uč. str. 36 – 38/pásy/

12.5.

ČJ     – učebnice str.190/3        PS   str.36/3,4       37/7

M     – učebnice str.76(77)/ 1,2,3,4,5,6,7

ČT   – str.147 – 152

11.5.

ČJ     – učebnice str.190/ 1,2        PS   str.35/2       36/3

M      – učebnice str.75(76)/ 18      PS  str.8/3,4,5     str.9/8

VL    – učebnice str.44 – 45        PS    str.16

10.5.

ČJ   – učebnice str.187/4 b,c,d,e        PS   str.35/2

– učebnice str.188 – 190

M     – učebnice str.75(76)/16,17       PS   str.8/1,2    str.9/10,13

9.5.

ČJ    – učebnice str.186 – 187/ 3,4a

M     – učebnice str.129(138)/2,3,5,6         PS     str.48/5,6,7      47/1,2

M    – učebnice str.75(76)/15      PS    str.9/11

VL    – učebnice str.52 – 53       PS   str.39

ČT   –   str.145 – 147

6. 5

Přírodověda – probíráme podnebné pásy (uč. str. 35)

Tropický pás: str. 36

DÚ: pracovní sešit – str. 21 (vypracovat obě cvičení a nalepit podnebné pásy)

5.5.

ČJ   – učebnice str.184 – 185/1,2

M   – učebnice str.74(75)

ČT  – str.144 – 145

4.5.

ČJ   – učebnice str.182 – 183/ 4,5,6

M    – učebnice str.73(74)/ 3,4,5,6,7       PS    str.8/6

VL  – učebnice str.43 – 44

5.5.   Fotografování

3.5.

ČJ    – učebnice str.180/5       180-181/1,2,3

M    – učebnice str.72(73)/1,2,3         73(74)/ 1,2,        PS    str.9/9,12

2.5.

ČJ    – učebnice str.179/2,3,4

M    – učebnice str.128 – 129(137 – 138) /1,2,3,4  – 1,4           PS    str.47/1

M   – PS   str.7/12,13,15  + sloupečky                  str.7  první a druhý sloupeček

VL – str.52    PS   str.39/1

ČT  – str.139 – 143

28.4.

ČJ    – učebnice str.177 – 178

M   – učebnice str.71(72)/37        PS     6/9,10      7/11

ČT   – str.136 – 138        báseň Pávi – zpaměti

27.4.

ČJ    – učebnice str.177/ 3b ,4        PS  str.35/1

M    – učebnice str.71(72)/ 35,38

VL   – učebnice str.42       PS   str.15/3,4

26.4.

ČJ    – písemná práce

M    – učebnice str.70(71) /30,31,33,34,36

ČJ  – str.175 – 176, str.177/3a          PS     str.34/2

25.4.

ČJ    – učebnice str.173/4,5

M     – PS    str.6/ 6,8

VL   – učebnice str.50 – 51           PS      str.38

Ve středu 27.4. třídnická hodina (11,50 – 12,35)

22.4.

PŘÍRODOVĚDA – budeme psát opakování ze Sluneční soustavy

DÚ: PS str. 19/3 + str. 20

21.4.

ČJ    – učebnice str.172 – 173/1,2,3

M    – učebnice str.70(71)/ 28, 29, 32

ČT  – str.132 – 134

20.4.

ČJ    – učebnice str.169 – 172

M    – učebnice str.69(70) /22,23,24,25,27

VL   – učebnice str.40 – 41       PS    str.15/1,2

19.4.

ČJ    – učebnice  str.169/5,6        PS     33/1  dokončení  +    34/1

M   –  učebnice  str.68(69) / 19,20,21

13.4.

ČJ     – učebnice str.168/2b        PS    str.33/1

M      – učebnice str.67(68)/15     str.68(69)/18

VL    – učebnice str.38      PS    str.14

12.4.

ČJ    – učebnice str.167 – 168

M    – písemná práce

11.4.

ČJ   –  učebnice str.165/5,6   + str.166

M    – učebnice str.127(136)  – celá        PS     str.46/ 8,9,10,11

učebnice str. 67(68)/ 12,13,14,16,17

VL   – str.48 – 49       PS    str.37

ČT   – str.128 – 133

8. 4.

Přírodověda – procvičujeme pohyby Země (učebnice str. 29 – 30)

V pondělí mají žáci odevzdat DÚ – zadáno na volném listu papíru.

Cvičná prověrka - DÚ

7.4.

ČJ    – učebnice str.160     str.164/1,2,3,4

M     –  učebnice str. 66(67)/10,11, 13 a,b        str.67(68) / 15  – čtyři příklady

ČT   – str.125 – 128

6.4.

ČJ     – učebnice str.158 – 159

M      – PS    str.5/3      str.6/4,5        str.7/14

VL    – učebnice str.36 – 37

5.4.

ČJ     – učebnice str.162/3,4    +  str.163         PS   str.32/9, 10

M     – učebnice str.66(67), př.7,8,9

4.4.

ČJ    – učebnice str.161/1 b,c        PS    str.32/7,8

M    – učebnice str.125 – 126(134 – 135)      PS   str.45/2,3,4          str.46/5,6,7

učebnice  str.66(67)/ 5,6      PS    5/2       6/7

VL     – učebnice str.46 – 47,   PS    str.36,cv.3,4,5

11.4. v 17,00 se koná třídní schůzka !!!!

     1. 4.

PŘ – téma Sluneční soustava. V MS Teams (PŘÍRODOVĚDA – OBECNÉ – SOUBORY) je připravena prezentace. Zapsat důležité do sešitu. Vzhledem k vysoké nemocnosti bude v MS Teams opakování – otevřené od  pondělí do čtvrtka. Vypracovat!

31. 3. ČJ    – učebnice str.158/3        str.161/1a          PS    str.31/5,6

M    – učebnice str.65(66)/3     66(67)/4          PS    str.5/1

ČT   – str.119 – 125

30.3.

ČJ      – učebnice str.156, 157/1,2           PS    str.30/1 dokončení        str.31/3,4

M      – učebnice str.65(66), př.2

VL    – učebnice str.35        PS  str.13/1,2,3

29.3.

ČJ     – učebnice str.153/2       154 – 155/3,1      str.156/2

M    – učebnice str.65(66), př.1,2 – první sloupeček

28.3.

ČJ    – učebnice str.152 – 153, cv.1         PS     30/1 pouze podtrhnout slovesné tvary      str.30/2

M    – učebnice str.124(133), př. 1,2,3,4,5        PS    str.45 /1

učebnice str. 64(65) / 13,17         PS     str.4/ 5,6,8,9,10,11

VL   –  učebnice str.46       PS   str.35/1     36/2

ČT    – str.114 – 118

25. 3.

Přírodověda – probíráme Sluneční soustavu

Opět několik žáků nedoneslo DÚ-souhvězdí

Budeme opakovat Slunce (test)

DÚ: pracovní sešit str. 16 – doplnit pozorování (souhvězdí)

24.3.

ČJ    – učebnice str.151 – 152, cv.2,3,4

M     – učebnice str.64(65)/14        PS     str.3/2,3,4+ sloupečky        str.4/7

ČT  –  str.111 – 114

23.3.

ČJ     – učebnice str.150/ 4,5          str.151/1

M      – učebnice str.63(64) / 6,7,10,11        PS    str.3/1  + dva sloupečky

VL    – učebnice str.34 – 35

22.3.

ČJ   –  učebnice str.147 – 148 /4            str.148 – 149/1,2,3

M    – učebnice str.62(63)/ 2,3,4         str.63(64)/ 5,8

 

 

21.3.

ČJ      – učebnice str.145 – 146, 147/2

M     – učebnice str.123(132), př.6    PS (2)    str.44/5,6,7

učebnice str.62(63) /1       PS (1)     str.35 sloupečky

VL   – učebnice str.45        PS   str.34/1,2       str. 35/1,2

ČT   – str.108 – 111

Ve středu  23.3. třídnická hodina  (11,50 – 12,35 )

 

11. 3.

Přírodověda – opakujeme Slunce a začali jsem souhvězdí. Uč. str. 25-26.

DÚ: do sešitu nakreslit alespoň jednou souhvězdí.

10.3.

ČJ    – učebnice str.140 – 142

M    – PS     str.32, př.1,2,3,4,5,6

ČT  –  str.104   báseň  zpaměti

str. 105 – 107

9.3.

ČJ    – učebnice str.143/3        str.144

M    –  PS     str.31 / 12,13,14,15,16

VL   – učebnice str.33       PS    str.12

8.3.

ČJ    – učebnice str.139,cv. 1,2,          PS      28/7, 29/3

učebnice str.143,cv. 1,2

M     – učebnice str.59,př.6

PS     str.30/9,10  + sloupečky           str.31/11

7.3.

ČJ    – učebnice str.137 – 138

M    – učebnice str.122 – 123 (131-132)      PS   č.2 str.42/6         str.43/ 1,2,3,4

PS  č.1     str.28 sloupečky       str.29/3      str.30/ 5,6,7,8  + 2 sloupečky

VL   – učebnice str. 44           PS      str.30/1,2       str.34/8

ČT    –  str.102 – 104

4. 3.

Přírodověda – shromažďujeme základní informace o Slunci (uč. str. 25)

DÚ: a) Napsat na volný list několik zajímavostí o Slunci – máme soutěž o nej… informaci (kdo dosud nedonesl)

b) Doplnit do pracovního sešitu – str. 15/cv. 2 a 3

3.3.

ČJ    – učebnice str.135,cv. 3,4,5,6

M     – učebnice str.60(61), př.14      str.61(62),př. 15,16,17,18

PS    str.29,př.2,4

2.3.

ČJ    – PS     str.29,cv. 1,2

M    – učebnice str. 60(61), př. 8,9,11,12,13

VL  – učebnice str. 32

Ve čtvrtek 3.3. končí výuka ve 14,00 hodin !!!!!

1.3.

ČJ     – učebnice str.130 – 131, cv. 1 c,d,e,f           str.133 – 134, cv.1,2

PS    str.28,cv.6

M     – učebnice str.59(60), př.3,5        PS      str.27/5       str.29/1

28.2.

ČJ     – učebnice str.130 – 131, cv. 1,2,3

M     – učebnice str.59(60), př. 2,4,

PS  č.2 – str.41 – 42, př.1,2,3,4,5

VL   – učebnice str.43         PS    str.28,cv.3

ČT   – str.96 – 101

25. 2.

Přírodověda – opakujeme půdy. Proběhla oprava testu.

DÚ: napsat na volný list několik zajímavostí o Slunci – máme soutěž o nej… informaci

Pro zájemce bude opravný test – energie

24.2.

ČJ    – učebnice str.127 – 130

M     – učebnice str.58(59), př.18, 19         PS      str.28/ 7,8,9,10

ČT   – str.93 – 95

23.2.

ČJ    – učebnice str.126, cv.2,1       PS     str.28, cv. 4

M     – učebnice str.58(59), př.16,17,18      PS    str.27,př.4,6      str.28,př.11

VL   – učebnice str.32 – 33      PS     str.11

22.2.

ČJ     – učebnice str.124, cv .5        str.125,cv.1         PS    str.28,cv.5

M     – učebnice str.58(59),př.13    PS   str.26,př.5     str.27,př.3

21.2.

ČJ    – učebnice str.124,cv.4

M    –  učebnice str.57(58), př.7,8,9,12         PS   str.27,př. 1,2,

učebnice str.121(129), př. 6,7,            PS    str.48,př. 4,5,6

VL   – str.36 – 37 opakování

str.41 – 42

ČT   –  str.88 – 93

Ve středu 23.2.  třídnická hodina – konec ve 12,35 hodin !!!!!

18. 2.

PŘÍRODOVĚDA – opakujeme složení půdy, význam půdy a druhy půd (učebnice str. 23 – 24)

Kdo nedonesl, přinese vzorek půdy a lokalitu sběru.

17.2.

ČJ   – učebnice str.123, cv.2,3

M    – učebnice str. 56(57), př. 4,5          str.57(58), př. 6,10,11

ČT   . mimočítanková četba

16.2.

ČJ    – opakování – přídavná jména

– učebnice str.122 – 123, cv .1

M    – učebnice  str.55(56), př.22,23,24       str.56(57), 1,2,3

VL   – učebnice str.30 – 31

15.2.

ČJ     – učebnice str.121 – 122, cv. 4,5        PS      str.27, cv.1,2

M     – učebnice str.55(56), př.19,20,21       PS    str.26,př. 3,4

14.2.

ČJ     – učebnice str.119 – 121, cv. 1,2,3

M     – učebnice str.54(55),př. 11,14,15,16,17       PS    str.26,př.1,2,6

VL   – učebnice str.39 – 40     PS   str.27,cv.2      str.32,cv.1

ČT   – str.84 – 87

11. 2.

PŘÍRODOVĚDA – bylo zopakováno: výroba elektrické energie, zásady bezpečnosti zacházení s el. proudem, druhy elektráren, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Uvedené bude v testu.

Probíráme – půda (uč. str. 23 – 24)

DÚ: přinést vzorek půdy + napsat si lokalitu sběru

9.2.

ČJ     – učebnice str.117 – 118

M     – učebnice str.52(53),př. 27,28          str.53(54),př. 1,2,3,4,5,7

VL    – PS  str.10

8.2.

ČJ   – učebnice str.112 – 114, str.115 – 116,cv.2

M   – učebnice str.52(53), př.22,23,24,25,29

7.2.

ČJ    – učebnice str.115,cv.1      str.116,cv.3a – čtyři řádky      PS    str.26,cv.7

M     – učebnice str.48(49),př. 18,23        str.51(52),př. 18,19,20,21     str.52(53),př.26

str.121(130),př.1

VL   – učebnice str.36 – 37

ČT   – str.79 – 80

 

2.2.

ČJ    – učebnice str.108 – 110, cv.1,2,3,4           PS    str.25,cv.5,6

M     – učebnice str.50(51) –  51(52),př. 9 – 17

VL   – učebnice str.28 – 29     PS    str.9

1.2.

ČJ    – učebnice str.107,cv.5 a,b           PS      str.24 – 25,cv. 2,3,4

M     – učebnice str.49(50), př.4,5,6,7,8

31.1.

ČJ    – učebnice str.106,cv.2,3,4

M     – učebnice str.49(50),př.1,2,3        PS    str.25,př.3,5,6,8

učebnice str.119(128), str.120(129) ,př.1,3         PS    str.47,př.1,2,3   – na pondělí

ČT   – str.75 – 76

28. 1.

Přírodověda – opakovali jsme výrobu elektrické energie, druhy elektráren, vodiče a izolanty i vliv výroby energie na přírodu.

Uč. str. 19 – 21

PS str. 13/5,6

Pro zájemce: možno s předstihem udělat pokus v PS str. 13 – elektrický obvod

Probíráme bezpečnost při manipulaci s elektrickými spotřebiči – prosím o doplnění i v domácím prostředí (elektrický výboj – vagony, bouřka…), spotřebiče a voda, spadlé dráty, obnažené kabely, nabíječky v zásuvce, manipulace se spotřebiči…)

27.1.

ČJ    – učebnice str.105,cv.4,1

M    – učebnice str.47,př.16      str.48,př.17,20,22

PS   str.24 dokončit      str.26   první a druhý sloupeček          str.46,př.9

ČT   – str.72 – 75

26.1.

ČJ     – učebnice str.104,cv.3

M     – učebnice str.47(48),př. 11,12,13,14,15

VL    – str.25 – 27

25.1.

ČJ   – učebnice str.102,cv. 6,7,8      str.103 + str.104,cv.1,2

M   – učebnice str.46(47),př.8,9,10     PS    str.22 dokončit, str.25,př.1,2,7

24.1.

ČJ     – učebnice str.99 – 101,cv.1,2,3,4        PS   str.24,cv.1

M     – učebnice str.45(46),př. 4,5,6,7        PS   str.24,př.17

– učebnice str.117(126),př.5,6            PS    str.45,př.7   str.46,př.8

VL    – str.34 – 35

ČT    – str.69 – 72

21. 1.

Přírodověda – byla probrána paliva a výroba elektrické energie. Druhy elektráren. Začali jsem zásady bezpečnosti při používání spotřebičů.

Učebnice str. 19 – 22

20.1.

ČJ    – učebnice str.97,cv. 4b + str.98       PS     str.23,cv.12

M    – učebnice str.45  (46),př. 1,2,3        PS   str.19 dokončení,    str.24,př.15,16

ČT   – str.66 – 68

19.1.

ČJ   –  PS  str.23, cv. 9,10,11

M   –  učebnice str.44(45), př.12,13        PS     str.19(první a druhý sloupeček), str.24,př.12,14        str.25,př.4

VL   – učebnice str.24, cv.b vypracovat do sešitu         PS   str.8

18.1.

ČJ     – učebnice str.96 – 97,cv. 2, 4a           PS    str.22,cv. 7,8

M      – učebnice str.43(44),př.10, 11 (druhý sloupeček)          PS      str.23,př.9,10       str.24,př.13

17.1.

ČJ    – učebnice str.95 – 96,cv.1       PS      str.21,cv.5    str.22,cv.6

M     – učebnice str.43(44),př.11 – první sloupeček     PS     str.23,př.5,6,7,8

učebnice str.117(126)př. 4c         str.118(127), př.1       PS   str.45,př.6

VL   –  str.32 – 33

ČT   – str.64 – 65

14. 1.

Přírodověda – žáci psali ohlášený test (horniny, nerosty, rudy)

Probráno: učebnice str. 18 – 19.

Klíčové téma: Jak se vyrábí elektrická energie? Jaké máme elektrárny?

13.1.

ČJ      – učebnice str.91,cv.4,5

ČT     – str.59 – 63

M     – učebnice str. 43(44), př. 7 (modrý rámeček),př. 8,9

PS   str.21 zelený sloupeček ( pís.násobení),    str.22   první a druhý sloupeček

17.1.v 17,00 třídní schůzka online – MS Teams

12.1.

ČJ  –  učebnice str.89 – 90, cv.1,2,3              PS      str.21,cv.3,4

M   –  učebnice str.42(43), př.5                     PS       str.21,př.15,20,21       str.22,př. 2

VL  – učebnice str.22 – 23

11.1.

ČJ    –  učebnice str.87 – 88, cv.3b, 4        PS     str.17,cv. 10e

– učebnice str. 88 – 89     + cv.1

– příprava na písemnou práci

M    – písemná práce

 

10.1.

ČJ    – učebnice str.87,cv.2, 3a  + příprava na písemnou práci

M    – učebnice str.42(43),př. 2,3,4       str.43(44) př.7 – růžový rámeček   + příprava na písemnou práci

str.43,př.11 poslední sloupeček        str.44,př. 15  – tři příklady

G     – učebnice str.116 –  117 (125 – 126), př. 1,2,3,4 a,b      PS   str.44 – 45, př.1,2,3,4,5  – na pondělí

VL  – str. 30 – 31

ČT   – str. 57 – 58

7. 1.

Přírodověda:

PS str. 10 – cv. a)

Učebnice str. 12 – 16. Připravujeme se na test – nerosty, horniny a  rudy.

6.1.

ČJ    – učebnice str.85 – 86, cv.1

ČT   – str.55 – 56

M    – učebnice str. 42(43), př. 1       PS   str.21,př. 16,17,18  + písemné dělení a násobení (první a druhý sloupeček)

PS   str.22, př. 1,3,4

5.1.

ČJ     – učebnice str.84,cv. 6b, 7         PS   str.17,cv. d         str.20,cv.2 dokončení

M      – PS     str.20,př.10 – 14

VL   – učebnice str.21         PS   str.7

4.1.

ČJ     – učebnice str.83  – 84, cv. 3,4,5,6      PS     str.20,cv.2  – první řádek

M     – učebnice str.41(42), př.17

PS      str.17  – sčítání, odčítání         str.19,př.1,3,4,5         str.20,př.7,8,9

3.1.

ČJ    – učebnice str.80 – 83,cv. 1,2          PS   str.17,cv. c

M    – učebnice str.41(42), př.14,15,16

učebnice str.115(124), př.3,4      PS    str.43,př.7,8

VL   – str.28 – 29

ČT   – str-51 – 54

21.12.

ČJ      – učebnice  str.77 – 79            PS    str. 17,cv.10 b

– učebnice str.68 – 70   slohové úkoly

M     –  učebnice str.40 (41), př.8,12,13

Vánoční prázdniny: 23.12.2021  –  31.12.2021, nástup do školy 3.1.2022

20.12.

ČJ    – učebnice str.75 – 76, cv. 2,3,4        PS    str.20,cv.1  dokončení

M     – učebnice str.40,př.9,10,11         PS     str.43,př. 5,6

VL   – učebnice  str.26

17. 12.

Přírodověda – probíráme RUDY. Byla probrána železná ruda a její zpracování, význam železa pro život, nevýhody železa, výroba oceli. Uč. str. 15

Součástí výuky byla exkurze do firmy MINERAL METAL.

16.12.

ČJ    – učebnice str.72,cv.12      str.74 – 75,cv.1 a,b

M    – učebnice str. 39 – 40,př.3,4,5,6,7           PS   str.19,př.2,6

15.12.

M     – učebnice str.38, př.14,15         str.39,př. 1,2

ČJ   – učebnice str.71 – 72 ,cv. 3 – 11,   PS   str.17,cv.10     str.20,cv.1

VL  – učebnice str. 19 – 20

14.12.

ČJ     – učebnice str.67, str.71, cv. 1,2         PS   str.18 – 19, cv. 2,3,4,5

M     –  učebnice str. 38, př. 10,11,12,13   PS     str. 17 –  vypočítat první sloupeček

13.12.

ČJ    – učebnice str.65 – 66,cv.3,4,5,6       PS      str.18,cv.1

M    – učebnice str.37,př.5,6,7,8,9

str.115(124), př.1,2  kruh a kružnice

PS     str.42,př.1,2,3,4    ( na pondělí)

VL   – str.24 – 25

ČT    – str. 44 – 46

9.12.

ČJ     – učebnice str.64 – 65,cv.2 c,d,e,f

M     – učebnice str.36,př.1,2,3,4

ČT   – str. 42 – 43

8.12.

ČJ    – učebnice str.64 – 65, cv.1,2a,b

M     – písemná práce

VL   – učebnice str.18        PS     str.5, 6

7.12.

ČJ     – učebnice str.59 – 61          PS    str.16,cv.8,9

M     – PS   str.18,př. 6,7,8,9,10

6.12.

ČJ    – učebnice str.61 – 62,cv.1,2,3         PS    str.16,cv.7

M     – učebnice 35(36), př.13,14,15         PS    str.17,př.1,2,3,4,5

PS     str.41, př.3,4,5  – na pondělí

VL   – Pardubický kraj      str. 22

ČT  – str.39 – 41     báseň Prosinec  (první a druhou sloku zpaměti)  do 13.12.

3. 12.

PŘÍRODOVĚDA – probrána str. 12 a 13 (pískovec)

DÚ: 1. PS – str. 9 zkuste doplnit

2. Udělat vzorník kamenů (horniny a nerosty) a zkusit určit, o jaký kámen se jedná. Kdo přinese, čeká ho milá odměna.

3. Příprava opakování – bude test (živá a neživá příroda, probrané nerosty a horniny)

2.12.

ČJ    – učebnice str.56 – 57,cv.1,2,3,4             PS   str.15,cv.6

M    – učebnice str.34 – 35, př. 5,7,9,10,11,12

ČT  – str.37 – 39

1.12.

ČJ    – učebnice str.55 – 56, cv.  2b          PS    str.15,cv. 4,5

M     – učebnice str.34,př.3,4,8                 PS    str.14,př.7

VL   – učebnice str.17 – 18

30.11.

ČJ    – učebnice str.54, cv.2a     cv.2b  – opsat 4 řádky

M    – učebnice str. 33 – 34, př.1,2         PS     str.16,př. 9, 11

ČJ   – učebnice str.54,cv. 2b dokončit      str.55,cv.1,2a

29.11.

ČJ     – učebnice str.53 – 54, cv.2b,3, 1

VL   – učebnice str.20     výpisky, nalepit mapu

M    – PS   str.15,př.5     str.16,př.10,12         str.13 sloupečky         str.15 (první a druhý sloupeček)

25.11.

ČJ     – učebnice str.53, cv.1, 2a       PS   str.14, cv.2,3

M     – učebnice str.32(33), př.14,15         PS     str. 15,př.2,3,4        str.16,př.6,7,8

ČT   – str.35 – 36

24.11.

ČJ    – učebnice str.52, cv.2 a,b    + cv.3            PS   str. 14,cv.2  – pouze doplnit a podtrhnout

M    – učebnice str.31 – 32, př.10,11,12,13       př.14 – zelený sloupeček         PS     str. 15,př.1

VL  – PS  str.4   – opakování

23.11.

ČJ    – učebnice str.51 – 52, cv.2b, cv.1, cv.2a

M    – učebnice str.31 (32), př.6,7,8,9

22.11.

ČJ    – učebnice str.50 – 51, cv.3,1,2a

M    – učebnice str.30(31), př.3,4,5

VL  – učebnice str.18       Liberecký kraj

Ve středu  24.11.   třídnická hodina  – konec výuky ve 12,35 hodin

22.11. testování

22.11. v 17,00 třídní schůzky online – MS Teams

19. 11.

PŘÍRODVĚDA

Dnes jsme probrali „Nerosty a horniny“ – zatím jen úvod, uč. str. 11

DÚ: Přečíst str. 12 – 13 z učebnice

Pracovní sešit: Promyslet str. 9

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Namalovat obrázek A 4 – Pohlednice z výletu. Technika je libovolná.

18.11.

ČJ     – učebnice str.49,cv.2,3       str.50,cv.1,2

M     – učebnice str. 29,př. 22,24       str.30,př.1,2            PS   str. 14,př. 4,5,6

12. 11.

Přírodověda

Opakujeme typy krajin dle činnosti člověka

Opakování – PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

Učebnice str. 9

Učebnice str. 11 – Pozorování neživé přírody (Podzim)

12.11.

VV   – nakreslete obrázek ke knize, kterou  jste  v říjnu přečetli – použijte pastelky

 

11.11.

ČJ   – učebnice str.48 – 49, cv.1,2     PS    str.14,cv. 1

M   – učebnice str. 29(30), př.20,21,23

ČT  – str.33 – 34

10.11.

ČJ     – PS   str.11,cv.13

M      – učebnice str.28(29), př.17,18,19       PS    str.13,př. 2,3

VL     – učebnice str.14 – 15

15.11. a 16.11. ředitelské volno

9.11.

ČJ    – učebnice str.42 – 44,     str.46,cv.3,4      str.47

PS   str.11,cv.12        str.13,cv.19  dokončení

M    – učebnice str.27(28),př.12,13,14

8.11.

ČJ    – učebnice str.46, cv.2         PS   str.13,cv.18, 19

M    – učebnice str.26(27), př. 5,6,7,8,9,10,11,15

str. 123(114), př.1,2         PS     str.41,př.1

VL   – str.16 – 17

9.11. – od 18,00 hodin – Online třídní schůzky k přijímacímu řízení – 5. ročníky, přes MS Teams

5. 11.

Přírodověda – probíráme druhy krajiny dle činnosti člověka.

DÚ: Pracovní sešit str. 6 – 7. Vypracovat úkoly 1 – 3.

Do MS Teams bude vloženo krátké opakování učiva 4. ročníku – termín splnění do čtvrtka 11. 11. do 18 h.  Zadání se zobrazí v neděli, takže každý bude mít dostatek času na vypracování.

4.11.

ČJ   – učebnice  str.41 – 42, cv.1,2          str.45,cv.1            PS   str.12,cv.17

M    – učebnice str.26(27), př.1,2,3,4          PS  str.13,př.1

ČT  – str.28 – 32

3.11.

ČJ   – PS  str.10,cv.10,11           str.12,cv.15,16

M    – učebnice str.25 (26), př. 7,8   + str.22 záporná a kladná čísla

PS     str.9,př.31,32,33,34        str.12,př. 47

VL     – PS   str.3

2.11.

ČJ     – učebnice str.41,cv.2,3       PS      str.9 – 10, cv. 8,9,10

M     – učebnice str.25(26), př. 3,4,5,6

1.11.

ČJ   – učebnice str. 40 -41,cv.1         PS  str.8 –  9 ,cv.5,6

M    – učebnice str.24(25), př. 21,22,23        str.25(26), př. 1,2

PS   str.11,př.42      str.12,př. 43,44,45

M    – učebnice str.113(122)  ,př.11,12,13           PS   str.40,př.4,5,6

VL   – str.14

PČ    – přinést zavařovací sklenici (např. od zavařeniny, jogurtu), velikost – na čajovou svíčku

26.10.

ČJ    – učebnice str.40,cv. 4,5        PS     str.8,cv.4,5 ( tři řádky)

M     – učebnice str.24(25), př. 16,17,18,19,20        PS   str.12,př.46

27.10. – 29.10. podzimní prázdniny

25.10.

ČJ    – učebnice str.39,cv.2,3     PS    str.11,cv.14

M    – učebnice str.23(24),př.10,11,12,13,14,15     PS   str.12,př.48

M     – učebnice str.112(121), př.6,7,8,9,10       PS    str.39,př.3

VL   – učebnice str.12

  • v pondělí 1.11. přinést 300 Kč za fotografie

 

22. 10.

PŘÍRODOVĚDA

Žáci psali krátké opakování živočichů ze 4. ročníku

Začínáme učivo 5. ročníku – Člověk v přírodě, uč. str.  8

Povídáme si o krajinách – přírodní, kulturní, poškozená, zničená.

21.10.

ČJ   – učebnice  str.38,cv.4      str.39,cv.1

M   – učebnice str.22(23) , př. 6,7,8,9         PS   str.11 sloupečky         str.39,př.1,2

ČT  –  str.26 – 28      (vypracovat úkol 3)

20.10.

ČJ   _ učebnice str.37 – 38,cv. 1,2,3

M    – učebnice str.22 (23), př. 1,2,3,4,5

VL  – str.12 – 13

19.10.

ČJ     – učebnice str.35 – 36, cv.13,1,2     str.36 – 37, cv.1,2

M     – učebnice str.21,př.1,2,3,4,5        PS      str.11,př.40,41

18.10.

ČJ     – učebnice str.34,cv.9,10,11,12a

M     – učebnice str.20,př. 9,10,11,      PS   str.10,př. 35,36     str.8,př. 28

M    –  str.121,př. 1,2,3,4,5

VL   – str.10   Jihočeský kraj

Ve středu 20.10. třídnická hodina  – konec ve 12,35 hodin.

15. 10. Přírodověda – opakujeme rozdělení živočichů (bezobratlí a obratlovci)+ charakteristické vlastnosti živočichů. Děkuji všem malým pěstitelům za nádhernou zahrádku semínek! Pozor – úkoly jsou zadávány i v MS Teams a 6 žáků úkol nevypracovalo! Prosím o kontrolu přístupů. Další úkol již nebude klasifikován pouze motivačně. Kdo neměl nakreslenou včelu s popisem do školního sešitu – doplní.

14.10.

ČJ     – učebnice str. 32,cv. 7,8   +  str.33

M      – učebnice str.19 – 20,př. 1,6,7,8       PS   str.10,př. 37,38,39          str.11 – násobení

ČT   –  str.23 – 26

13.10.

ČJ    – učebnice str.31 – 32, cv.4,5,6b       PS   str.7,cv.2

M    – učebnice str.19, př.2,3,4,5      PS   str.7,př.25,26

VL  – učebnice  str.11             PS  str.2

12.10.

ČJ    – učebnice str.30 –  31, cv.1,2,3,4            str.32, cv.6a

M     – učebnice str.18,př. 2,3,4,5,6     PS   str.8,př.27, 29

11.10.

ČJ     – učebnice str.28 – 29, cv.1,2,3          PS  str.7,cv.1

M     – učebnice str.18,př.1

PS   str.7,př.21,22,23         str.9  zaokrouhlování              str.11 dělení se zbytkem

M   – učebnice str.120,př.11      PS    str.38,př.1,2,3

VL  –  učebnice str.8        PS    str.22,cv.4

Přírodověda

Chválím zasazená semínka, zakládáme třídní zahrádku. Kdo nedonesl, přinese násl. hodinu.

Opakujeme rostliny – vlastnosti, části, dělení.

Začínáme opakovat živočichy.

DÚ: nakreslit včelu do sešitu a popsat jednotlivé části těla.

Připravuje se – bude testík  na rostliny. M.B.

7.10.

ČJ    – učebnice str.27 – 28,cv. 3,4,5           PS    str.6,cv.3

M     – učebnice str.17,př. 7,8,9,10        PS   str.6,př.15

Č     –  str.19 – 22

6.10.

ČJ   – učebnice str.26 – 27, cv.2,3,1,2        PS     str.5,cv.4b

M    – učebnice str.16 – 17, př. 1,2,3,4,6     PS   str.6,př.16,17

VL   – str. 9 – 10

5.10.

ČJ   – učebnice str.24 – 25,cv. 3,4,5     PS   str.5,cv.5

učebnice str.25 – 26, cv.1

M    – učebnice str.15, př.7,9       str.16,př.5           PS    str.7 – odčítání

4.10.

ČJ   – učebnice str.23, cv.2,1,2       PS   str.6,cv.1,2

M    – učebnice str.15, př.6       PS     str.5 dokončení,  str.6,př.14

M   – učebnice str.120, př.8,9,10        PS    str.37,př.1,2,3

VL  – učebnice str.7        PS   str.21,cv.1,2, dokončení

Ve středu 6.10. v 19,00 hodin – online školení pro rodiče a děti v MS Teams

Přírodověda:

Opakujeme učivo 4. ročníku – rostliny.

DÚ : do mističky na vlhkou vatu zasadit hrášek, fazole aj.. V pátek přinést do školy.

– v pátek 1.10. dostanou děti nový rozvrh hodin, který bude platný od pondělí  4.10.

Přírodověda

– opakování učiva 4.ročníku ( živá a neživá příroda)

– v pátek test na téma : houby a souhrnné opakování dle testu v učebnici na str.6 – 7

-opakování rostliny – kdo má hrášek, může si jej zasadit do misky, budeme pozorovat růst rostlin

23.9.

ČJ    – učebnice str.16,cv.32 dokončení     str.17,cv.33,34        cv.32b    – dú

M     – učebnice str.13,př.5,6

22.9.

ČJ     – učebnice str.16,cv.32   – pouze opsat 7 vět      PS    str.4,cv.3  dokončení

M     – učebnice str.13,př.1,2,3     PS   str.6,př.18    dú

VL   – str.6 – 8

ČT   – str.10 – 12

27.9. je ředitelské volno

21.9.

ČJ    – učebnice str.15 – 16, cv.29,30,31       PS    str.3 – 4, cv.2

PS   str.4, cv.3  – upravené věty napište

M    – učebnice   str.12, př. 18,19,20,21   PS   str.35 – první sloupeček

20.9.

ČJ    – učebnice str.15,cv.26,27,28      PS   str.3 – pouze první řádek

M    – učebnice str.11 – 12, př.13,14,15,16,17      PS   str.5,př.11 a,b,c,d

učebnice str.119 (110), př.5,6,7       PS     str.36,př. 5,6,7

VL  – učebnice str.6       PS   str.21,cv.2     vypsat pouze názvy krajů

16.9.

ČJ  – učebnice str.13 – 14,cv. 23,24,25 a,b

M   – učebnice str.10,př. 6,7    str.11,př. 8,9,10,11,12

15.9.

ČJ    – učebnice str.12,cv.20 dokončení       str.13,cv.22a,b

PS   str.5,cv.4a     dú

M     – učebnice str.10,př.4,5      PS  str.4,př.7,8

VL    – učebnice str.5 – 6

ČT   – str.7 – 10

14.9.

ČJ    – učebnice str.10 – 11,cv.17,18,19       str.12,cv.20 a,b       cv.21

M    – učebnice str.9,př.8,9,10,11        str.10,př.1,2,3,4

PS   str.4,př.9

13.9.

ČJ    – učebnice str.10,cv.15,16,17a

M   – učebnice str.8,př.2,3,4,5,6     PS  str.4,př. 10

– učebnice str.110(119) bod, úsečka……..   př.1,2,3,4

PS   str.35,př.1,2,3,4   do 20.9.

9.9.

ČJ     – učebnice str.9,cv.10,11,12,14        PS    str.2

M     – učebnice str.7,př.14,15,16       str.8,př.1

8.9.

ČJ  – učebnice str.8 – 9, cv. 7 -9       PS   str.1

M  – učebnice str.6 – 7,př. 9,10,11,12,13      PS str.3  dokončit

VL  – učebnice str.5  opakování

ČT  – str.3 – 4

7.9.

ČJ  – učebnice str.8,cv. 5,6   str.9,cv.13

M   – učebnice str.6,př.6,7,8        PS  str.3,př. 3,4 +  násobení, dělení

Pracovní sešity – viz. ŽK  str.8

6.9.

ČJ   – učebnice str.7 – 8, cv.1 – 5

M   – učebnice str. 5,př. 1 – 5, PS str.3,př.1,2

VL  – ČR str.5, PS str.19 – 20

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítám vás na stránkách třídy 5.A, kde budete ve školním roce 2021 -2022 nalézat důležité informace k učivu a organizaci výuky.

Alena Adamcová

třídní učitelka

 

 

Organizace školního týdne od 1.9. do 3.9.

1.9. – pouze jedna vyučovací hodina do 8,45

– naší třídu najdete na hlavní budově v prvním patře

– žáci se nepřezouvají, jdou v rouškách do třídy, kde proběhne testování

– děti nahlásí, zda jdou na oběd (nudle s mákem) a zda budou chodit do školního klubu

– děti obdrží formuláře s kontaktními údaji ( vyplněné odevzdat 2.9. !!!! )

 

2.9. a 3.9.  – výuka 8,00 – 11,40 hodin   – třídnické práce ( přinést sešity, obaly, penál, přezůvky)

Testování žáků antigenními testy proběhne 1.9., 6.9., 9.9.  – podrobnosti naleznete na hlavní stránce školy.

Nezapomeňte děti vybavit rouškou nebo respirátorem, budou povinné ve společných prostorách školy.