V. B

Školní rok 2021-2022 – 5.B

17.9.

Český jazyk učebnice 14/25c-f,  15/26,27,30

Matematika učebnice 111(120),  PS 36

Čítanka 11-13

16.9.

Český jazyk učebnice 14/25a,b

Matematika PS 5

Vlastivěda učebnice 5,6

15.9.

Český jazyk učebnice 13,14/23,24

Matematika učebnice 10/4-7,  11/8-14,  PS 5-sloupec vpravo

Přírodověda učebnice 86,  PS 6,7

Hudební výchova: poslech 8

14.9.

Český jazyk učebnice 13/23a

Matematika učebnice 9, 10/1,2,3

Vlastivěda učebnice 6

Čítanka 7-10

 

10.9.

Český jazyk učebnice 10/17b, 11

Matematika učebnice 110(119),  PS 35

Čítanka 5,6, báseň 9

-14.9.-16.9 sběr papíru

-15.9. vánoční fotografování (kdo nesouhlasí, prosím o písemné vyjádření)

9.9.

Český jazyk učebnice 10/15,16,17a

Matematika PS 4/7,8,  opakování písemného sčítání

Vlastivěda učebnice 5

8.9.

Český jazyk učebnice 9/9-12

Matematika PS 3

Přírodověda učebnice 6,7,  PS 4,5

Hudební výchova píseň 5,  poslech 7, notová osnova – opakování

7.9.

Český jazyk učebnice 8/6,7,8,  9/13,14

Matematika učebnice 6/10,  7/11-16,  PS 3/1

Vlastivěda učebnice 5,  PS 19,20

Čítanka 3,4

Pracovní sešity – viz ŽK strana 8

 

6.9.

Český jazyk učebnice 7,8/1-5

Matematika učebnice 5,6