V. B

__________________

22.5.2023 proběhne třídnická hodina( 11:50 – 12:35)

___________________

12.5.2023

Matematika: PS 54/6, PS 18/3,5,6

____________________

11.5.2023

Matematika: uč. 133)142)/8,9,10,PS 53/1,2,3,

PS 54/1,2

____________________

11.5.2023 sběr starého papíru

____________________

Matematika

24.4.2023 – PS  str. 15

25.4.2023 – uč. 85/2,4, PS 17/9,10

_____________________

22.4.2023

24.4.2023 – 11:50 – 12:35 třídnická hodina ( v případě mé nepřítomnosti se hodina neuskuteční)

25.4.2023 – fotografování třídy

_____________________

20.4.2023

Matematika: PS 14/4, uč. 80/9,10,11,

zjistit ceny výrobků z učebnice str. 84 (85)

_____________________

14.4.2023

Matematika: PS 13 /1,9

______________________

13.4.2023

Matematika: uč. 69(70)/22,23,24,25,26,27

______________________

11.4.2023

Matematika: PS str. 12

_______________________

4.4.2023

Probírané učivo naleznete zapsáno v příslušných hodinách v Bakalářích.

Všichni žáci obdrželi v únoru.

Eliška Zdražilová

_______________________

3.4.2023

Matematika: čtvrtletní písemná práce

Český jazyk: opakování na čtvrtletní práci – přídavná jména, zájmeno já, číslovky

POZOR: ve středu 5.4.2023 projektový den, výuka končí 11: 40

_______________________

31.3.2023

Matematika: PS 11/12,13, 3.4. písemná práce

Obsah. písemné násobení, písemné dělení, řešení slovní úlohy,

rýsování čtverce a obdélníky, obsah a obvod čtverce a obdélníka

Český jazyk: uč. 156/2, práce na připraveném pracovním listu

________________________

30.3.2023

Matematika: PS 10/3,4,6, PS 11/7,8,9,10,11

________________________

29.3.2023

Český jazyk: uč. 153/3, 154 – rámeček, 154/1

Vlastivěda: uč. 26, PS 65

_________________________

28.3.2023

Matematika: uč. 77/10,11

Přírodověda: PS 32 – 33, PS 34 – přesmyčky, PS 36

Český jazyk: uč. 153/2, PS 31/4 – DÚ

Vlastivěda: uč. 28, PS 67 – mapka

_________________________

27.3.2023

Matematika: uč. 76/3,5,6,7,8, PS 10/1,2

Český jazyk: uč. 152/1, 153  tabulka

_________________________

24.3.2023

Matematika: PS 9/8,10,11,12,13

Český jazyk: uč. 152/3,4

__________________________

23.3.2023

Matematika: PS 50/6, PS 8/1,2,3,4,5,7

___________________________

22.3.2023

Český jazyk: uč. 150 – 151 tabulka, uč. 151/1,2, PS 31/3

Vlastivěda: uč. 24 – 25, PS 67 – mapka

27.3.2023 třídnická hodina 11:40 – 12:35

Na 31.3.2021 připravit 2 vyfouknutá vajíčka. Prosím umýt octem.

___________________________

21.3.2023

Matematika: PS 50/2,3,4,5,6

Český jazyk: uč. 150/5, 4

Přírodověda: PS 29,30 – pro zvídavé, PS 31/1,2

Vlastivěda: uč. 22 – 23, PS 67 – mapka

___________________________

20.3.2023

Matematika: uč. 127/5,6,7

Český jazyk: PS 30/2, opakování zájmen

23.3.2023 sběr starého papíru

____________________________

17.3.2023

Český jazyk: zájmeno já – procvičování, uč. 140

Matematika: PS 49/11,12, uč. 127/4,5,6,7

_____________________________

16.3.2023

Matematika: PS 48/9,10, uč. 135/3,4,5

______________________________

15.3.2023

Český jazyk. uč. 147/4, 148/1,2,3

Vlastivěda: uč. 20 – 21, PS 67 – mapka do sešitu vlepit, vybarvit

________________________________

14.3.2023

Matematika: PS 46/10, 48/58,6,7,8

Přírodověda: polární pás – uč. 40,41

Vlastivěda: uč. 18 – 19, PS 64 – mapka do sešitu, vybarvit

Český jazyk: zájmena – opakování, PS 30/1 – určení času

_________________________________

13.3.2023

Český jazyk: uč. 145/1, uč. 146,147 – tabulky, PS 30/1 – pouze podtrhnout slovesa

Matematika: PS 37 (45) /2,3, PS 38 ( 46) /5,6, 7,8,9

_________________________________

10.3.2023

Matematika: uč. 125 (134) / 1,2.5, 126 (135) / 1,2,4

Český jazyk :číslovky –  uč. 144 – tabulka, uč. 139/2

zájmena – tabulka str. 124, 124/4,5

__________________________________

9.3.2023

Matematika: uč. 68/20 c, d, e, PS 41/1 – pouze obvody, PS 45/1 – dokončit za DÚ

__________________________________

8.3.2023

Vlastivěda: Ústecký kraj, uč. 16, PS 67

___________________________________

7.3.2023

Matematika: uč. 67/14,16

Český jazyk: uč. 143/1,3, uč. 124/4

Přírodověda: uč. 39 – 40, PS 25,27

Vlastivěda: uč. 14, PS 65 – mapka

____________________________________

6.3.2023

Český jazyk: procvičování zájmen, uč. 143/2

Matematika: PS 7/11,12,13

_____________________________________

3.3.2023

Matematika: PS 7/14,15/a, DÚ – dokončit PS 7/14

Český jazyk: uč. 138,139 skloňování číslovek, uč. 137/1,l 138/2,3, PS 29/2

______________________________________

2.3.2023

Matematika: uč. 66/8,10, 67/15 – zelený sloupec, uč. 66/11,12,13

_______________________________________

1.3.2023

Český jazyk: PS 29/1, uč. 135/5,6

Vlastivěda: uč. 12, PS 65 – mapka kraje vlepit do sešitu, doplnit poznámky

________________________________________

28.2.2023

Matematika: uč. 66/7,9, DÚ – uč. 66/9 – žlutý sloupec

Přírodověda: uč. 38, PS 25 – subtropický pás

Vlastivěda: uč. 10, PS 65 – mapa kraje přilepit do sešitu, vybarvit, vypsat učivo ze str. 10

Český jazyk: číslovky – uč. 133/1,134, 135/4

________________________________________

27.2.2023

Matematika: PS 6/7,8,9

Český jazyk: uč. 127/4,6, 128/7,8

_________________________________________

POZOR v pondělí 27.2.2023 je třídnická hodina 11:50 – 12:35

________________________

24.2.2023

Český jazyk: slohová cvičení uč. str. 126 – 130

Matematika: PS str.6/ 6,10, uč. 66/6,7,8

_________________________

23.2.2022

Matematika: uč. 65/3, 66/4,5,7

_________________________

22.2.2023

Český jazyk: zájmena procvičování a závěrečné

shrnutí, uč. 132, adresát, odesilatel, datum narození

Vlastivěda: PS 27/2,28/3, PS 65 – středočeský kraj –

vystřihnout, domalovat povrch, uč. 8 – 9

_________________________

21.2.2023

Český jazyk: uč. 130/1 d,e,f

Matematika: PS 5/2,3

Přírodověda: uč. 37 – pouště, PS 23 – 25

(tropický deštný les, savana, poušť)

Vlastivěda: PS 21,22 ( kromě úkolu 4), PS 63

_________________________

20.2.2023

Matematika: PS 42/5,6, PS 5/1 – dokončit za DÚ

Český jazyk: uč. 126/2, 130/1,2

_________________________

17.2.2023

Český jazyk: uč. 124/5, 125/1,PS 28/5

Matematika: PS 41/1,2.3, PS 42/4

_________________________

16.2.2023

Matematika: PS 4/6,7,9, PS 4/ 5,8 – dokončit za DÚ

__________________________

15.2.2023

Český jazyk: uč. 123/1,2,3, PS 28/7 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: PS 5, uč. 7, 37, 39 – 42, PS 21/1,3,

PS 22 – po vodní nádrže

__________________________

14.2.2023

Matematika: uč. 65/2, DÚ – uč. 65/2 – modrý rámeček

Český jazyk: uč. 28/4, uč. 122 – rámeček, PS 28/5

Přírodověda: tropický pás – deštný prales, savana –

uč 36,37

Vlastivěda: uč. str. 6, PS str. 4

__________________________

13.2.2023

Matematika: nácvik písemného dělení

dvojciferným číslem do ŠS

Český jazyk. uč. 121/3,4

___________________________

9.2.2023

Upozornění: v pondělí 13.2.2023

jsou v rozvrhu tyto předměty: M TV, Č, A

___________________________

2.2.2023

Matematika: PS I str. 30/9, PS 2 str. 3

3.2.2022 – pololetní prázdniny

6. – 10.2 2022 – pololetní prázdniny

Návrat do školy 13.2.2022

____________________________

1.2.2023

Český jazyk: uč. 121/2,3, PS 27/1,2

Vlastivěda: opakování poslední kapitoly, 14.2. písemné opakování

____________________________

31.1.2023

Český jazyk: uč. 118, 120 – 121 – druhy zájmen

Matematika. PS 30/8

Přírodověda: uč. 35, PS 21,22

Vlastivěda: uč. 47, 48, PS

____________________________

30.1.2023

Český jazyk : opakování přídavných jmen, sloh

uč-. 112 – 114

Pozor: od úterý změna v rozvrhu:

úterý 2. hodina přírodověda

čtvrtek 4. hodina matematika

Vysvědčení a třídnická hodina 31.1.2023 –  5. vyuč. hodina

____________________________

27.1.2023

Český jazyk: PS 26/7,8

Matematika: PS 29/4

Vlastivěda: uč. 46 – 47 ( po sametovou revoluci ), PS 17/1

____________________________

26.1.2023

Matematika: PS 29/1,2,3

Přírodověda: uč. 34

_____________________________

25.1.2023

Matematika. PS 28/9, 11,12, DÚ PS 28/7

Český jazyk: uč. 111/5,6, 117/4, PS 25/6,8

_________________________

24.1.2023

Matematika: PS 27/2,5,6, DÚ – PS 27/4,

PS 28/8,10 – dokončit doma

Vlastivěda:  uč. 45

Český jazyk: uč 109/2 – dokončení, 110 – rámeček,

110/3,4

___________________________

23.1.2023

Český jazyk: uč. 108/1 + rámeček, 109/2 – 1. odstavec

26.1.2023 – sběr starého papíru

____________________________

20.1.2023

Český  jazyk: uč. 116/3

Matematika: PS 26/5,69, PS 27/1

Vlastivěda: uč. 44, PS 16/2,3,4

_____________________________

19.3.2023

Matematika: PS 26/1,3,4

Přírodověda: uč. 34, PS 17 – 18

______________________________

18.1.2023

Český jazyk: uč. 115/1,2

Matematika: PS 26/2

______________________________

17.1.2023

Český jazyk: uč. 107/5b, PS 24/3

Matematika: PS 26 – dokončení stránky

Vlastivěda: uč. 43 – 44 – po ČSR svobodná

______________________________

16.1.2023

Český jazyk: uč. 105/3,4,106/5

________________________________

12.1.2023

Přírodověda: PS

________________________________

11.1.2023

Český jazyk: uč. 105 – tabulka, 105/1, 106/2,

DÚ – PS 25/5

Matematika: PS 47 – příklady na straně, poslední sloupec za DÚ

Důležité sdělení:

organizace 13.1.2023 – volba prezidenta republiky

1.hodina – výuka – bez učebnic

2. – 4. hodina –  kino

5. hodina – odchod na oběd a pak domů

Podepište, prosím, dětem sdělení v žákovské 

knížce.

_________________________________

10.1.2023

Matematika: PS 48,  uč. 46/8,9,10,47/15

Vlastivěda: uč. 42, 43 – po 2. světovou válku, PS 16/1

Český jazyk: čtvrtletní písemná práce

__________________________________

9.1.2023

Český jazyk: uč. 103, 104/1,2,3, 104 – tabulka, 105/4,

PS 25/4

___________________________________

6.1.2023

Český jazyk: uč. 102/6,7,8

Matematika: uč. 45/1,2,3,4, PS 25/1,2,3,5

Vlastivěda: uč. 41 – 42, PS 15 – dokončení

16.1.2023 – 17. 00 třídní schůzky

____________________________________

5.1.2023

Matematika: uč. 120(129)/4,5, PS 47/1,2,3

Přírodověda: planety – referáty

____________________________________

4.1.2023

Český jazyk: uč. 101/4, PS 24/2, uč. 101/5 + tabulka 101

Matematika: uč. 120 (129)/1,2,3

____________________________________

3.1.2023

Český jazyk: uč. 99/1, PS 24/1, uč. 100/2 + tabulka

Matematika: PS str. 24, DÚ – dokončit cvičení 17

Vlastivěda: uč. 41 . 42, PS 15/1

____________________________________

23.12.2022

Vážení rodiče, milé děti,

krásné Vánoce prožité v blízkosti vašich nejmilejších,

od Ježíška po čem toužíte a v novém roce 2023

klid, pohodu , kousek štěsí a hodně zdraví. Ať se vám

všem daří po stránce pracovní, ale i v osobním životě.

To vám ze srdce přeje

                                             Eliška Zdražilová

____________________________________

20.12.2022

Český jazyk: uč. 97/4b, uč. 92 – 93, části knihy, rejstřík

Matematika: PS 23/8,7, uč. 43/10, 44/15 – 1.,4. a 6. příklad

Vlastivěda: opakování učiva uč. 38,39, číselná osa do sešitu,

přes Vánoce so opakovat uč. 35 – 39, PS 15,16

Důležité sdělení:

21.12.2022 -projektový den – výuka končí 11:40

22.12.2022 – výuka končí 12:35

23.12.2022 – začínají vánoční prázdniny

Návrat do školy 3.1.2023

____________________________________

19.12.2022

Český jazyk: uč. 96/2

____________________________________

16.12.2022

Český jazyk: uč. 95/1, 97/4a

Matematika: PS 23/6,9

Vlastivěda: uč. 37 – 38, PS 14

____________________________________

15.12.2022

Matematika: uč. 44/12,13,14, PS 23/5

Přírodověda: referáty Mars, Jupiter, Saturn, uč. 28, PS 17

Hudební výchova: Jan Jakub Ryba – uč. 56 –  57

____________________________________

14.12.2022

Český jazyk: uč. 90/2,3,4, 91/5, PS 23/12

Matematika: uč. 43/8,9,11

Zítra jedeme na Českou mši vánoční. Děti si přinesou

pomůcky na M, Př, Hv.

Děti potřebují průkazku DP nebo občanský průkaz nebo jízdenky na MHD.

____________________________________

13.12.2022

Český jazyk: uč. 88 – 89, uč. 89/1

Matematika: PS 22/3,4 + příklady na straně, uč. 43/7 – dokončit za DÚ

Vlastivěda: uč. str. 36

15.12.2022 – sběr starého papíru

____________________________________

12.12.2022

Český jazyk: PS 23/9, uč. 87/2,3, 88/4, 70/4

____________________________________

9.12.2022

Matematika: PS 22/2

Český jazyk: PS 22/6, uč. 85 – 86, uč. 86/1

____________________________________

8.12.2022

Matematika: PS 22/1,2,3,4, uč. 42/1,3

Přírodověda: planety – referáty

_____________________________________

7.12.2022

Matematika: PS 21/15,20.21 + příklady na straně

Český jazyk: uč. 84/5b, P/S 22/7,8

_____________________________________

6.12.2022

Matematika: PS 20/10,12 – do školního sešitu, PS 21/16,17,18

+ první dva sloupce na straně – dokončit za DÚ

                        ( pod příklad napsat zbytky nebo použít na výpočet domácí sešit)

Český jazyk: uč. 84/6,5, 84/7 – do sešitu

Vlastivěda: Národní divadlo – dokument, úkoly uč. 33,34, PS str. 12

_____________________________________

5.12.2022

Český jazyk: uč. 81 – 82, PS 21/5, uč. 83/2,3,4

______________________________________

2.12.2022

Český jazyk: uč. 78/7,8, uč. 79

Vlastivěda: uč. 32 – 33, PS 12

Matematika: PS str.20 – mimo slovní úlohy

______________________________________

1.12.2022

Matematika: PS 19/4,5,6, opakování – trojúhelník., rovnoběžky, kolmice

Přírodověda: Měsíc a jeho fáze, referáty – planety, PS 17,18

_______________________________________

30.11.2022

Český jazyk: uč.76/4,75/5,6, PS 21/4

Matematika: PS 19 /1,2,3

________________________________________

29.11.2022

Matematika: uč. 41/14,15,16, PS 19 – příklady na straně

Český jazyk: PS 20/2, PS 21/3

Vlastivěda: uč. 31, PS 11

________________________________________

28.11.2022

Český jazyk: uč. 74/1, 75/2,3, PS 20/1

__________________________________________

25.11.2022

Český jazyk:  uč. 71 – 72,73

Matematika: uč. 39/2, 40/7,10,12

Vlastivěda: uč. 30

__________________________________________

24.11.2022

Matematika: uč. 40/6,9,11

Přírodověda: uč. 29 – 30, referáty

__________________________________________

23.11.2022

Český jazyk: uč. 66/5,96, PS 19/3,4

Matematika: uč. 39/1,3,4, 39/5

__________________________________________

22.11.2022

Matematika: uč. 38/12,14,15, PS 18 – celá

Český jazyk: uč. 64/2, 65/3,4, PS 18/1

Vlastivěda : uč. 29, PS 10

___________________________________________

21.11.2022

Český jazyk:  uč. 62/2, 63, PS 17/10a, uč. 59 – 61

Doplnit sebehodnocení v žákovské knížce str. 16

____________________________________________

16.11.2022

Český jazyk: uč. 55/1,2, 56/1, 57/2, PS 17/10e

Matematika: uč. 37/5,6,7, 38/10,11,13

V pondělí 21.11.2022 třídnická hodina

______________________________________________

15.11.2022

Matematika. PS 17/2,3,4,5, uč. 35/15, 36/1,2

Český jazyk: uč. 54/1,2, PS 15/6

Vlastivěda: uč. 28

Připomínám: 18.11.2022 ředitelské volno

                         21.11.22 – 11:45 – 12:35 třídnická hodina

______________________________________________

14.11.2022

Český jazyk: uč. 52/2, 53/1,2, 54/3, PS 15/4,5

_______________________________________________

11.11.2022

Český jazyk: oprava písemné práce, uč. 51/2b, PS 17/10a

Matematika: čtvrtletní práce

Vlastivěda: uč. 26 – 27, PS 9

________________________________________________

10.11.2022

Matematika: uč. 35/9,11,13,14,15

Přírodověda: uč. 27

_________________________________________________

9.11.2022

Český jazyk: písemná práce, uč. 51/2, DÚ uč 51/2a

Matematika. uč. 34/2,3,4,5,6,7,8

___________________________________________________

8.11.2022

Český jazyk: uč. 50/2,3,4

Matematika: PS 16/10,11,12, PS 17/ 1 + příklady na straně – dokončit za DÚ

Vlastivěda: uč. 25

9.11. 2022 – čtvrtletní písemná práce – diktát, psaní předložek a předpon, zdvojené souhlásky,

psaní i/í, y/ý v koncovce podstatných jmen, určování slovních druhů, předpony s, z, vz

11.11.2022 – písemná práce z matematiky – číslo hned před, hned za, číslo sudé a liché,

rozvoj čísla v desítkové soustavě, řešení slovní úlohy, zaokrouhlování, trojúhelník,

písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

18.11.2022 ředitelské volno

___________________________________________________

7.11.2022

Český jazyk: uč. 49 – rámeček, uč. 49/3, PS 14/2

____________________________________________________

4.11.2022

Matematika: uč. 32/12,13, PS 16/6,7,9

Český jazyk: uč. 48/1, PS 14/1, uč. 49/2

Vlastivěda: PS str. 8, uč. 24

____________________________________________________

3.11.2022

Matematika: PS 15/2,4,5 + příklady na straně, DÚ – dopočítat poslední 2 sloupce

Přírodověda: Člověk a vesmír – uč. 25 – 27, PS 16, dobrovolný úkol – PS str. 16 – Soutěž

____________________________________________________

2.11.2022

Český jazyk: opakování uč. 46/4, uč. 44, 45, diktát

Matematika: PS 15/1,3, uč. 31/7,10

____________________________________________________

1.11.2022

Český jazyk: PS 13/19 – dokončení, uč. 42 – 45 – slohová cvičení

Matematika: uč. 30/1,2,5,4, uč. 31/6,8

Vlastivěda: uč. 22 – 23

____________________________________________________

31.10.2022

Český jazyk: uč. 40/4,5, PS 12/16,17, uč. 41 – 42 – rámeček, uč. 42/1,2, PS 13/18,19

7.11.2022 od 17.00 hodin třídní schůzky

_____________________________________________________

21.10.2022

Matematika: PS 14

Český jazyk: uč. 41 – rámeček, m41/1,2,3, PS 12/15

Vlastivěda: uč. 20 – 21, PS 7/1,3

24.10. a 25.10. 2022 – ředitelské volno, 26.10 a 27.10 2022 – podzimní prázdniny,

28.10.2022 – státní svátek. Návrat do školy 31.10.2022

______________________________________________________

20.10.2022

Matematika: PS 46/8, PS 11 – příklady na straně

Přírodověda: uč. 23 – 24, PS 13 – 14

______________________________________________________

19.10.2022

Český jazyk: uč. 38/1,2,3, PS 11/12,13

Matematika: PS 45/5,6,7, PS 46/9

______________________________________________________

18.10.2022

Český jazyk: uč. 37/1, 38/2,3, PS 11/14

Matematika: uč. 116 (125)/3, 117 (126)/5,6,7, 118 – druhy trojúhelníků ,PS 44/1, DÚ – PS 44/2,3,4

Vlastivěda: uč. 19 – 22, PS 7/2,4

_______________________________________________________

17.10.2022

Český jazyk: uč. 35/1, 36/1,2,3, DÚ – uč. 36/2 (dole)

________________________________________________________

14.10.2022

Matematika: uč. 115/5,5, 116/2,3

Český jazyk: PS 10/9,10,11, uč. 53/13

Vlastivěda: uč. 18, PS 5 – 6

17.10.2022 – třídnická hodina – výuka končí 12.35

_________________________________________________________

13.10.2022

Matematika: PS str. 43 – celá

Přírodověda: PS 7/3, 8/4, uč. str. 10, PS 9/1, PS 11

_________________________________________________________

12.10.2022

Matematika: uč. 115/4, PS 42/1,2,3,4 – dokončil za DÚ

Český jazyk: uč. 34/11,12, PS 8/5, 9/6,7

_________________________________________________________

11.10.2022

Český jazyk: uč. 34/9,10, PS 8/4

Matematika: PS 13/1,2,3 + příklady na straně, PS 41/3,4,5, DÚ – PS 41/1,2

Vlastivěda: uč. 17

__________________________________________________________

10.10.2022

Český jazyk: PS 7/3, uč. 32/7,8, tabulka na str. 32 – 33, uč.32/8

Na dny 24. a 25.10.2022 je vyhlášeno ředitelské volno, pak následují podzimní prázdniny 26. a 27.10.

Týden uzavře státní svátek 28.10.2022.

Rodiče , kteří chtějí směřovat své dítě ke studiu na střední škole, přečtěte si důležitou zprávu v Bakalářích

od paní výchovné poradkyně E. Březinové.

___________________________________________________________

7.10.2022

Český jazyk: uč. 31/5, uč. 32/6, PS 7/2 – dokončit za DÚ

Matematika: uč. 22 (23)/2,6, 23 (24)/12,14 – slovní úlohy – liší se podle roku vydání učebnice

Vlastivěda: opakování – uč. str. 16, PS 4/3,4,5

___________________________________________________________

6.10.2022

Matematika: PS 12/47,43,46 PS 40/5, uč. 18/4, DÚ – procvičování rýsování rovnoběžek a kolmic

Přírodověda: uč. 9,10, PS 7 – 8

____________________________________________________________

5.10.2022

Český jazyk: uč. 29/2,3, 30/2,3,31/4

Matematika: PS 11/42, 12/47

_____________________________________________________________-

4.10.2022

Český jazyk: uč. 29/1, PS 7/1

Matematika: PS 9/33,34 + příklady na straně, PS 10/36/38, PS 11/42,43,

DÚ – PS 11/40 – dokončení, PS 11/ 41

Vlastivěda: uč 14 – 15, PS 4/1,2

______________________________________________________________

3.10.2022

Český jazyk: uč. 25/1, 26/2,3, uč. 27/1,2,3

________________________________________________________________

27.9.2022

Český jazyk: uč. 23/1,2, 24/3,4

Matematika: PS 8/27,28, PS 9/31,32, PS 10/35,37,39,, PS 12/44,48, PS 11/40

Vlastivěda: uč. 12 – 13, PS str. 3

________________________________________________________________

26.9.2022

Český jazyk: uč. 22/1,2,3, 23/4, PS 6/2, DÚ: PS 6/3

Připomínám ředitelské volno ve dnech 29. a 30.9.2022

_________________________________________________________________

23.9.2022

Matematika: PS 39/1,2,3, PS 40/4

Český jazyk: uč. 20/1,2,3, 22/1,4, PS 6/1

Vlastivěda: uč. 11 – úkoly, PS 2

__________________________________________________________________

22.9.2022

Matematika: PS 37/1,2,3, DÚ – PS 37/3c,d
Přírodověda: PS 6 – dokončení, PS 7 čtyřsměrka

___________________________________________________________________

21.9.2022

Český jazyk: PS 5/4, uč. 13/23 – do sešitu – zákl. sklad. dvojice, slovní druhy

Matematika: PS 36/5,6,7, DÚ – procvičování rýsování rovnoběžek

22.9.2022 jdeme po 1. hodině do kina. Děti si přinesou všechny pomůcky do matematiky, přírodovědy a hudební výchovy.

Vybavte děti průkazkou DP nebo 2 jízdenkami na MHD.

V pátek 23.9.2022 proběhne celá výuka do 12.35. Pouze poslední 3 hodiny se budeme učit v nové budově .

____________________________________________________________________

20.9.2022

Český jazyk: uč. str. 18 – 19, 19/5 – do ŠS

Matematika: PS 6/18,19,20, PS 7/21,22,23,24,25, DÚ – PS str. 5,7 – sloupce příkladů na straně

Vlastivěda: uč. 9 – 11

_____________________________________________________________________

19.9.2022

Český jazyk: uč. 16/32,33

Zítra Srdíčkové dny

_____________________________________________________________________

16.9.2022

Český jazyk: uč. 12/21,13/22,23, PS 4/3

Matematika: PS 6/14,16,17, DÚ – PS 6/15

Vlastivěda: opakování – uč. 7 – 8

_____________________________________________________________________

15.10.2022

Vážení rodiče,

žáci budou každou středu končit výuku o 5 minut později – tedy 13.35 – z důvodů kolizí u skříněk a velkého počtu žáků ve školní jídelně.

Pokud potřebujete své dítě uvolnit během výuky, je nutné, abyste si ho vyzvedli před školou. Dítě nemůže  v této době opustit samo školu. To je možné až po skončení výuky.

Matematika: PS 5/11,12,13

Přírodověda: PS 5, PS 6/6, uč. ______________________________________________________________________

14.10.2022

Český jazyk: uč. 11/19

Matematika: uč. 8/1,2,3, PS 4/9 – dokončit za DÚ

15.9.2022 – vánoční focení – informace v žákovských knížkách, zakroužkujte dětem zájem

______________________________________________________________________

13.10.2022

Matematika: PS 4/7 – dokončit za DÚ, PS 4/10, uč. 6/10,7/14,15,16

Český jazyk: PS 3/2, uč. 10/15, 10/17a, DÚ uč. str.10/17b

Vlastivěda: uč. 6 , 7 – včetně Jagellonců

_______________________________________________________________________

12.9.2022

Český jazyk: uč. 9 / 14, PS 1/1

________________________________________________________________________

9.9.2022

Český jazyk: uč. 9/13

Matematika:  uč. 5/5, PS 3/4, uč.6/6, PS 3/5,6

Vlastivěda: opakování uč. str. 5, 6 – včetně Lucemburků

Vážení rodiče,

dnes děti mají v žákovské knížce nalepený lístek s variabilním symbolem pro platbu za pracovní sešity.

Suma za pracovní sešity činí 558,- Kč. Platbu zasílejte na účet školy 19-3951850207/0100.

Cena jednotlivých pracovních sešitů je následující :

PS Vl 2x 53,-    106,- Kč

PS Č                     81 – Kč

PS M 2x 72,-     144,- Kč

PS Př                    55,- Kč

PS A                   172,- Kč

_____________________

celkem              558,- Kč

Na dny 29. a 30.9.2022 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

E. Zdražilová

________________________________________________________________________

8.9.2022

Matematika: uč. 110(119)/5,6,7, PS 35/4

Přírodověda: opakování ze 4. ročníku – uč. 6 – 7

Hudební výchova: opakování notové osnovy a not, Rodné údolí

__________________________________________________________________________

7.9.2022 

Český jazyk: uč. 8/6,8, 9/9,10,11

Matematika: PS 35/4, uč. 110/1 – 4

__________________________________________________________________________

6.9.2022

Český jazyk: uč. 8/4,5,6

Matematika: uč. 5/1,2,3,4,5 , PS 3/1,2,3 + příklady na straně, DÚ – bílé sloupce na boku stránky

Vlastivěda: opakování ze 4. ročníku

_____________________________________________________________________________

5.9.2022

Český jazyk: opakování ze 4. ročníku – uč. 7/1,8/2,3, práce s textem – báseň, sloka, rým – čítanka str.3

8.9.2022 – sběr starého papíru

Prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce. Chválím všechny, kteří měli již dnes vyplněné.

Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________

30.8.2022

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím všechny před začátkem nového školního roku. Určitě jste odpočatí a plni elánu.

Zasílám pár informací k začátku školního roku:

1.září – zahájení školního roku, výuka končí 8:45

Děti by měly vědět, kdo jde po skončení výuky na oběd, kdo odchází domů bez oběda, případně do klubu.

2.září – výuka 4 hodiny – konec v 11:40, přinést všechny nakoupené sešity a ostatní věci – seznam všem předán na poslední třídní schůzce.

Od 5. září – výuka podle rozvrhu

Po Č Tv Č A
Út M M Č Vl Č
St Č Č A M VV VV
Čt M A Kt/Inf Tv Hv
M Č Vl Kt/Inf

Přeji hezký zbytek prázdnin a těším se na všechny …

Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________

1.9.2022

Veškeré informace o nabízených kroužcích naleznete na webu školy.

Přihlášky zasílejte, prosím, elektronicky.

Kroužky začnou pracovat od 1.9.2022.

Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________