VI. A

Vítám vás ve školním roce 2021/22.

Třídní učitelka Mgr. Věra Daňhelková

Prosím všechny rodiče, aby pravidelně sledovali Bakaláře (prospěch žáků, omlouvali absenci a četli Komens).

Přístup do Teams pro případnou online výuku jsem dnes předala, měli by ho mít všichni žáci.

27. 9.  je ředitelské volno.


V pondělí 13.9. se koná první  třídní schůzka 6.A v 17 hodin ( třídní učitelka Mgr. Věra Daňhelková)

1) sledování klasifikace žáků na Bakalářích a zpráv komens
2) organizace školního roku , web školy
3) předměty a vyučující pedagogové
4) nahlášení případných změn v osobních údajích (adresa, telefon, email)
5) omlouvání absence  žáků do žákovské knížky
6) adaptační dny
7) výchovná poradkyně, metodik prevence – konzultace pro žáky, zajištění pomoci,
8) nutnost poučovat opakovaně žáky o nebezpečí kyberprostoru

14. – 16. 9. sběr starého papíru

Žáci dostali od školy pracovní sešity z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.

Za ně částku 410 Kč pošlete prosím na účet školy: 19-3951850207/0100. Do Bakalářů přes Komens jsem poslala každému variabilní symbol pro tuto platbu.

Na zeměpis potřebují žáci atlas. Kdo ho nemá po starším sourozenci, má si ho zaplatit u paní hospodářky. Cena: 335 Kč.

Mgr. Věra Daňhelková, třídní učitelka VI.A


Požadavky učitelů 6.A do různých předmětů na pomůcky a sešity

Předmět: Vyučující: Sešity a pomůcky:
Český jazyk: Petra Slaninová sešit 524 a dva sešity 544
Dějepis: Hana Soukupová sešit 564
Občanská výchova: Eva Březinová sešit 524 nebo 525
Globální výchova: Hedvika Zmeková sešit 524
Zeměpis: Klára Čablová sešit 544
Matematika: Věra Daňhelková sešity 440 s linkovaným lenochem, 524 a 514
Přírodopis: Klára Čablová sešit 544
Fyzika: Jakub Hromas desky na papíry velikosti A4, pan učitel ukáže
Hudební výchova: Vladislav Jůza libovolný sešit
Výtvarná výchova: Michaela Havlová základní výbava kufříku na Vv
Anglický jazyk: Kristýna Kochánková sešit 544
Petra Slaninová sešity 544 a 524
Informatika: Věra Daňhelková sešit 524
Vladislav Jůza libovolný sešit

Na matematiku budou žáci potřebovat rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou a další pravítko do penálu, 2 tužky – tuhy tvrdost 2 a 3 – nejlépe mikrotužky, kružítko, úhloměr a gumu.

 

Věra Daňhelková, 1. 9. 2021