VI. B

Stránka třídy 6.B

Vítám vás ve školním roce 2021/22        VI.B třídní uč. Ing Eva Zavaďáková


13.5.2022 Magický Madagaskar – hornopočernické divadlo 80,-Kč

12.5.2022 SBĚR starého papíru (čtvrtek)

27.4.2022  Třídnická hodina ( po obědě ve 13:45 hodin) sebehodnocení za 3.čtvrtletí

14.4.2022   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek

11.4.2022 TŘÍDNÍ SCHŮZKY ve škole ve třídě VI.B v 1.patře od 17 hodin : prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí

Ve škole každé pondělí působí školní psycholog Mgr. Jana Malíková tel. 724 946707

31.3.2022 SBĚR starého papíru

14.3. až 18.3.2022 JARNÍ PRÁZDNINY 

3.3.2022 změna rozvrhu : zeměpis bude 5.vyuč.hodinu místo 6.vyuč.hod. Dívkám odpadají PČ a vyučování pro dívky končí ve 12:35

23.2.2022  TŘÍDNICKÁ HODINA ve středu 7.vyučovací hodina 13:40-14:25

4.2. 2022  POLOLETNÍ PRÁZDNINY (pátek)

3.2. 2022 sběr starého papíru ( kontejner bude před školou)

31.1.2022 vydání VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí 5.vyučovací hodinu ( odpolední vyučování odpadá)

26.1.2022  TŘÍDNICKÁ HODINA 13:45 po obědě  – sebehodnocení za 2. čtvrtletí

17.1.2022 TŘÍDNÍ SCHŮZKY online 17:30 přes MS Teams


23.12. až 31.12. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, do školy jdeme opět 3.12. 2022

22.12. ve středu zkrácená výuka na 5 hodin, odchod na oběd 12:10 hodin, třídnická hodina

20.12. pondělí – testování žáků a zaměstnanců školy v první vyučovací hodině

20.12. v pondělí není odpolední výuka, vyučování  VI.B končí v 11:45 hodin

16.12. sběr starého papíru


24.11. TŘÍDNICKÁ HODINA po obědě ve 13:45

22. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY online   v 18 hodin : zhodnocení chování a prospěchu žáků v 1. čtvrtletí

otevřete Kalendář na Teams Vašeho dítěte a přihlaste se


18.11. probíhá testování žáků v první vyučovací hodině


15. a 16.11. ŘEDITELSKÉ DNY  (obědy centrálně odhlášeny)


9. až 11.11. Sběr starého papíru – kontejner je po celou dobu přistaven před školou (2.stupeň)


27. a 29.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

8.10. Volby-úprava výuky 6.B končí a odchází na oběd v 11:05 h(volební místnosti ve škole)

Od 4.10. ZMĚNA V ROZVRHU :     

Pondělí 3.h Aj  7.h Př

Úterý 6.h Ov

Pátek  2.h Hv   5.h D


27.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO ( obědy odhlášeny), 28.9. STÁTNÍ SVÁTEK


22.9. 2021  ŠKOLENÍ MS Teams pro žáky a rodiče VI.B v 19 hodin


13.9.2021  TŘÍDNÍ SCHŮZKY 6.B třídní uč. Ing. Eva Zavaďáková

Vážení rodiče,

v pondělí 13.9. se koná první  třídní schůzka 6.B v 17 hodin ( třídní učitelka Ing. Eva Zavaďáková)

1) sledování klasifikace žáků na Bakalářích a zpráv v Komens, hesla nových žáků
2) organizace školního roku , web školy
3) předměty a vyučující pedagogové, pracovní sešity, pomůcky, dohledová třída
4) nahlášení případných změn v osobních údajích (adresa, telefon, email)
5) omlouvání absence  žáků do žákovské knížky
6) adaptační dny 9.a10. září
7) výchovná poradkyně, metodik prevence – konzultace pro žáky, zajištění pomoci

8) jídelna- odhlašování obědů ( do 8:oo ráno na tel.281 923 696)
9) nutnost poučovat opakovaně žáky o nebezpečí kyberprostoru

10) při ztrátě hesel do Bakalářů nebo MS Teams ihned kontaktujte třídní uč.


ADAPTAČNÍ DNY  8.a 9.září : seznámení žáků, kteří nově tvoří třídu VI.B


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

vítám všechny nové žáky na II. stupni ve třídě 6.B

důležité zprávy pro začátek nového školního roku :

  • středa1. 9. – Zahájení školního roku (1 vyučovací hodina) + testování žáků.  Pro přihlášené bude připraven oběd už po první hodině.
  • čtvrtek a pátek 2. – 3. 9. – Třídnické hodiny (5 vyučovacích hodin) konec vyučování 12:35
  • od pondělí 6.9. vyučování dle rozvrhu

Plánované testování žáků v následujícím týdnu je 6. a 9. 

Testování      1.9.     6.9.     9.9.   

– Pokud žák nebude v testovací den přítomen, bude muset být testován antigenním testem na vrátnici školy před příchodem do třídy

-Testování proběhne v 8 hodin. Vše o testování najdete na hlavní stránce webu.

Testovat se nemusí: (a přinese doklad)

  1. žáci, kteří prodělali COVID a neuplynulo 180 dnů
  2. kdo se nechal testovat v testovacím centru
  3. očkovaní žáci

Nezapomeňte roušky a od čtvrtka přezůvky !!!


KDO NÁS UČÍ  VI.B   2021/22

PŘEDMĚT:                  VYUČUJÍCÍ:

Český jazyk                 Mgr. Slaninová

Anglický jazyk            Mgr.Vlková, Mgr. Korenčiaková

Dějepis                        Mgr. Březinová

Občanská výchova    Mgr. Březinová

Globální výchova       Mgr. Hromas

Zeměpis                       Mgr. Hromas

Matematika                Ing. Zavaďáková

Přírodopis                    Mgr. Vávrová

Fyzika                           Mgr. Hromas

Hudební výchova       Mgr. Jůza

Výtvarná výchova      Mgr. Havlová

Pracovní činnosti       Mgr.Čablová

Informatika                 Mgr.Jůza, Mgr.Daňhelková

Tělesná výchova dívky Mgr.Dvořáková

Tělesná výchova chlapci Mgr.Procházka

Rozvrh hodin: