VIII. A

Prázdniny a dny volna ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny: 27. října a 29. října 2021.

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022. 

Pololetní prázdniny: 4. února 2022.

Jarní prázdniny: 14. března - 20. března 2022.

Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny: 1. července 2022 - 31. srpna 2022.

Třídní schůzky

Školní rok 2021/2022

 

Milé děti a vážení rodiče.

Prázdniny pomalu končí a velmi brzy začne nový školní rok. Zahájení školního roku je spojeno s menším omezením.

Podle opatření MZ jsou všechny osoby – žáci, zaměstnanci, třetí osoby – povinny při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v platném mimořádném opatření MZ (rouška, respirátor). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky, pokud osoby splňují všechna pravidla mimořádného opatření.

 

Ve škole proběhne screeningové testování žáků – září 2021.

Testování žáků proběhne:

1. září 2021 

6. září 2021

9. září 2021

 

Testovat se nemusí:

  • žáci, kteří jsou očkováni a uplynulo 14 dní po plně dokončeném očkování – nutno doložit platným certifikátem
  • žáci, kteří prodělali onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19) – nutno doložit lékařským potvrzením
  • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeném v certifikovaném odběrovém místě

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit výuky, avšak za podmínek stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tzn. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

 

Organizace začátku školního roku 2021/2022

 

1. září 2021 - končí výuka v 8:45

2. září 2021 - končí výuka v 12:35

3. září 2021 - končí výuka v 12:35

 

Všem dětem přeji krásný zbytek prázdnin a dobrou náladu. Budu se těšit na naši vzájemnou spolupráci ve školním roce 2021/22.

S pozdravem

Hromas Jakub