VIII. B

31. 1. 2023 – předávání pololetního výpisu z vysvědčení během TH viz Bakaláři


27. 1. 2023 – z důvodu voleb odchod na oběd v průběhu 5. vyučovací hodiny


16. 1. 2023 – se budou konat plánované třídní schůzky ve škole od 17 hodin

13. 1. 2023 – z důvodu voleb bude upravena výuka – viz Bakaláři (rozvrh). Školní akce – kino, Černý Most, návrat 11:25. Odchod na oběd bude probíhat dle rozpisu.


22. 12. – 1. VH vánoční besídka ve třídě, potom odjezd na výlet do Muzea fantastických iluzí – vybírám 150 Kč. Návrat cca ve 12 hodin, oběd ve škole.


Školní kalendář pro rok 2023 – nyní v prodeji, možno zakoupit ve sborovně.


18. 11. – je vyhlášeno ředitelské volno

17. 11. – Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii


Hlavní témata třídních schůzek – stručně pro nepřítomné rodiče

Prosím sledujte známky na Bakalářích. Celkově došlo ke zhoršení prospěchu (D, CH, F – zejména kvůli malému počtu známek, věřím, že opraví).

Omlouvání absence – prosím vždy co nejdříve absenci omlouvat, donést i v ŽK. Věnujte prosím pozornost pozdním příchodům žáků. Pokud jich má někdo více, je potřeba zasáhnout, ať se pozdní příchody nestanou pravidlem.

Chování žáků – v poslední době se objevuje nevhodné chování v hodinách i o přestávkách. Budeme s dětmi pracovat v TH apod. Prosím o domluvu. Cílem je, abychom se ve třídě všichni cítili příjemně.


7. 11. – proběhnou plánované třídní schůzky od 17 hodin.


3. 11. – přírodovědná praktika – výjezd do klánovického lesa, s sebou 70 Kč, výtvarné techniky – návštěva výstavy Egypt – dar Nilu, s sebou 40 Kč


Ve středu dne 19. 10. navštívíme veletrh středních škol v Galerii Harfa. Sraz před školou již v 7:45, návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny – dále se budeme učit dle rozvrhu.


28. 10. – státní svátek

26. – 27. 10. – podzimní prázdniny

24. – 25. 10. – ředitelské volno (školní jídelna nevaří)


1. 9. – 1 vyučovací hodina

2. 9. – třídnické hodiny, oběd ve 12:05

od 5. 9. už se budeme učit dle rozvrhu, který přikládám k nahlédnutí