Základní informace k týdnu od 28. 3. do 1. 4. 2022 + informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Základní informace k týdnu od 28. 3. do 1. 4. 2022 + informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace pro návštěvníky webu školy:

1) Zápis do prvního ročníku – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00.

Zde naleznete odkaz na komplexní informace k zápisu. ZÁPIS a manuál 2022

 2) Zápis do přípravné třídy – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00.

Zde naleznete odkaz na komplexní informace k zápisuZÁPIS a manuál 2022

3) Upřesnění zápisu pro děti z Ukrajiny:

Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do základních škol v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu v tomto období stanovuje základní škola. Termín zveřejníme s dostatečným předstihem.

Для громадян України, які прибувають до Чехії у зв’язку зі збройним конфліктом, встановлений термін зарахування до початкових шкіл у період з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Конкретні терміни зарахування в цей період встановлює початкова школа. Дату оприлюднимо заздалегідь.

4) Škola nanečisto – obecná příprava dětí na plnění povinné školní docházky, probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od  9. 5. 2022 do 13. 5. 2022.

Co je to Škola nanečisto? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – příprava dětí na plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese zs.stolinska@volny.cz. Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ a jméno + kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy – www.zschvaly.cz.  Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.

Ze života školy:

Psycholog MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ Praha 20 – Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

Důležité:

 • 29. 3. Plavecký výcvik 4. ročníků
 • 29. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí (ceny 30 Kč, 35 Kč, 40 Kč)

Odkaz:                    www.zivotdetem.cz

 1. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí
 • 31. 3. Sběr starého papíru – kontejner opět u hlavní budovy
 • 1. 4. až 2. 4. 2022 Noc s Andersenem – čtenářské dílny spojené s nocováním ve škole. Začínáme v 18:00 táborovým ohněm před školou.
 • 1. 4. Plavecký výcvik 2. ročníků

S předstihem:

 • 4. 4. Začínají prevence od PČR – 1., 2. a 3. ročníky
 • 6. 4. 2022, od 14:00 do 16:30 – Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany. Srdečně zveme rodiče na prodejní výstavku.
 • 11. 4. Třídní schůzky všech tříd – předpokládáme prezenční formou
 • 19. 4. Fotografování: 1. stupeň + 6. A, B
 • 20. 4. Fotografování: 2. stupeň + 4. A, B
 • 3. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz
 • Školy v přírodě – dle výběru třídních učitelů
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku

Pomoc ukrajinským dětem

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka bude ve dnech 28. 3; 6. 4., 7. 4., 8. 4., 12. 4., 13. 4., 15. 4.; 19. 4.; 21 4.; 25 4.  – vždy od 14:00 do 16:00. Děkujeme tímto paní Oleně Shumak za velkou obětavost.

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

Za podporu projektu Školní ulice děkujeme!

Martin Březina

V Praze dne 25. 3. 2022