Základní informace k týdnu od 27. 3. do 31. 3. 2023

Základní informace k týdnu od 27. 3. do 31. 3. 2023

 28. 3. Návštěva školy panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, panem prof. JUDr. Vladimírem Balašem, CSc. Pan ministr má v plánu prohlídku školy, hovořit s vyučujícími, diskutovat s Žákovským parlamentem i nahlédnout do výuky. Přítomno bude i vedení MČ Praha 20 v čele s panem starostou, Mgr. Petrem Měšťanem.

 Základní informace k novému týdnu:

 • 27. 3. Celorepublikové kolo chemické olympiády – Jan Zelený
 • 28. 3. Návštěva pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • 29. 3. Vynášení Morany a Velikonoční tvořivé dílny. Začátek v 14:00. Opět Vás čeká zdobení vajíček, pletení pomlázky, zdobení perníčků aj.  Moranu opět hodíme do Chvalského rybníka. Srdečně Vás všechny zveme!!!!
 • 29. 3. až 30. 3. Srdíčkové dny. Předem děkujeme za pomoc handicapovaným dětem.
 • 30. 3. Techmania Plzeň + Planetárium – 3. a 4. ročník
 • 31. 3. Divadlo H. P. – 1. a 3. ročník
 • 31. 3. Zdravé zoubky – projekt pro 1. B
 • 31. 3. Noc s Andersenem (s doprovodem paní R. Fišarové) od 18:00. Přihlášky u p. Krajňákové.
 • 2. 4. Počernické kuře – plakát je přiložen.

 

Připravujeme:

 • 3. 4. a 4. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. Podrobný materiál k vlastnímu Zápisu je uveřejněn na webu školy v samostatné kategorii.
 • MANUÁL K ZÁPISU_2023 – finále
 • 5. 4. Celoškolní projektový den pro I. a II. stupeň
 • 6. 4. Velikonoční prázdniny (ŠD je centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická)
 • 7. 4. Velký pátek – státní svátek (ŠD není zajištěna)
 • 10. 4. Velikonoční pondělí (ŠD není zajištěna)
 • 17. 4. Třídní schůzky a pedagogická rada
 • 25. 4. Testování třídy 4. A od ČŠI (TIMSS 2023)
 • 26. 4. Testování třídy 4. B od ČŠI (TIMSS 2023)
 • 24. 4. Fotografování  – 2. A, 2. B
 • 25. 4. Fotografování tříd
 • 2. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 18. 5. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – proběhne na Chvalském zámku. Podrobnosti jsou v příloze.
 • 20. 5. Odjezd – tematický zájezd do Skotska

Sběr starého papíru:

Děkujeme za donesený sběr. Podařilo se nasbírat 1750 kg, tedy 3,65 kg na žáka. Chvalská škola, z. s. obdržela 875 Kč.

 Balíček okamžité pomoci Pražanům

V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky. Formulář žádosti Vám v případě potřeby zašleme elektronicky.

Odkaz na stránku poskytovatele:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Nabídka – volné vstupenky do zábavního parku

Pokud máte zájem, škola má k dispozici omezený počet rodinných vstupenek do zábavního parku Oskarův svět Oskarhausen. Vstupenka má hodnotu 24,9 EUR a po předložení na pokladně opravňuje k bezplatnému vstupu pro max. 4 osoby. Většina atrakcí je dle poskytovatele zdarma. Atrakce jsou vhodné pro děti z prvního stupně.  Více na www.oskarhausen.cz

Pozn. Vzdálenost z Horních Počernice je cca 150 km – Freital, Německo.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Martin Březina

V Praze dne 24. 3. 2023

Plakát na 16. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“

Plakát - Talent Horních Počernic

Srdíčkové dny