Aktuální informace k týdnu od 24. 6. do 28. 6. 2024

Aktuální informace k týdnu od 24. 6. do 28. 6. 2024

Vážení rodiče, školní rok 2023/2024 se chýlí ke svému závěru, v následujícím týdnu již budou probíhat třídní výlety, exkurze, třídnické práce a sebehodnocení žáků v rámci jednotlivých tříd.  V pondělí již nebude odpolední výuka, od úterý jsou třídní učitelé ve svých třídách.  První stupeň bude od úterý do čtvrtka končit v 11:40, druhý stupeň v 12:35.

Týdenní plán:

 • 25. 6. Staré Hrady – 1. A, 1. B (OPJAK)
 •           Techmania Plzeň – 3. A, 3. B (OPJAK)
 •           Odborník do škol – akce třídy 6. B
 •           Filmové představení – 6. A
 •           Letecké muzeum – 9. A
 •           15:00 Diskotéka školní družiny před školou
 •           Letiště Kbely – 0. A
 • 26. 6. Bazén Klánovice – 9. A
 •            Sportovní den 6. A a 6. B
 •            Lumia Gallery a Jump park Letňany – 7. A
 •            Nocování ve škole – 3. B
 • 27. 6. Filmové představení – 1. A, 1. B (OPJAK)
 •            Minigolf Hostivař – 7. B, 8. B
 •            Bobová dráha Vysočany – 6. A
 • 28. 6. Vydání vysvědčení – první vyučovací hodinu. ŠD je plně zajištěna.
 •            9:00 Slavnostní předání vysvědčení devátým ročníkům – Chvalská stodola

Důležité:

 • Předpokládáme, že čerpání finančních prostředků v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům již nebude realizováno.
 • Pomoc potřebným – obědy zdarma: Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Základní kritéria pro výběr a příklady podporovaných dětí:

 • Děti jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu, nedostatečné školní pomůcky aj. Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, nedosažitelnost sociální podpory apod.
 • Děti jsou ze stabilních rodin, které se najednou a doslova ze dne na den dostanou do obtížné životní situace, např. z důvodu úrazu, vážné nemoci, nebo úmrtí v rodině.
 • Děti jsou v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu a mnohdy zajišťují základní potřeby na úkor svých potřeb.
 • Operativně je pomoc z projektu směřována dětem z rodin, kterým nezbývá na úhradu obědů z důvodu skokového navyšování životních nákladů.

Pokud potřebujete své dítě do projektu zapojit, prosím o informaci na email brezinaskola@seznam.cz a současně o vyplnění souhlasu. Čerpání bude spuštěno od 2. září 2024. Čerpání není omezeno místem bydliště.

Souhlas rodiče:

w4w_opd_vzor souhlas rodice_2024-2025

Všeobecné informace:

 • Příměstský tábor – začátek prázdnin:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM. Kapacita je téměř naplněna.

 • Příměstský tábor – Art Camp na konec  prázdnin:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín příměstský Art Camp v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2024. Jedná se o tábor pro mladé umělce. Připraveny jsou rozmanité výtvarné a kreativní techniky, sportovní hry a spousta zábavy. Cena je 2250 Kč pro pražské účastníky, 2400 Kč pro mimopražské účastníky. Tábor vedou Emília Krajňáková a Liana Klevtsova.Plakát je přiložen v příloze. Zájemci se hlásí přímo DDM. Kapacita je téměř naplněna.

 • Sbírka – BATŮŽKOVÝ PROJEKT. Organizuje třída 6. B. Podrobnosti jsou v příloze. Moc děkujeme.

 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Školní obědy – cena zůstává stejná. Zálohy prosíme uhradit vždy k 25. předchozího měsíce. První úhradu tedy realizujete do 25. srpna. V případě, že dosud nemáte variabilní symbol, kontaktujte paní Hajnou, vedoucí školní jídelny.

věk         7 – 10 let            36 Kč (792 Kč/měs.)

věk       11 – 14 let           38 Kč (836 Kč/měs.)

věk nad       15 let            40 Kč (880 Kč/měs.)

 

 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč. Družinu a ani školní klub, prosím, zatím neplaťte, variabilní symbol obdržíte v průběhu září.

 

Martin Březina

 

Přílohy:

Příměstský tábor č. 1

Příměstský tábor č. 2

Sbírka BATŮŽKOVÝ PROJEKT

Batůžkový projekt (2) Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8 Scan_1132