Základní informace k týdnu od 27. 9. do 1. 10. 2021

Informace k týdnu od 27. 9. do 1. 10. 2021

Pondělí 27. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je zajištěna pro nutné případy v době od 7:00 do 16:00. Třídní učitelé Vás budou informovat.

Úterý 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti (28. září 935 byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem; někdy vykládáno, že jeho služebníky…. Později byl Václav prohlášen za svatého a stal se patronem Českých zemí.)

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte
  • Předávání informací o případném onemocnění COVID 19
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování (rozestupy, roušky aj.
  • Sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů

Na velkou přestávku chodíme ven, tudíž přezůvky jsou nutností.

Od pondělí 20. 9. proběhla „ochutnávka“ kroužků – kdo má ještě zájem, je možné se přihlásit

přehled_Chvaly kroužky návrh 2021-22 (1)

Nabídku dalších kroužků naleznete na nástěnce školy.

Distanční výuka. Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, předejte informaci třídnímu učiteli, ať můžeme reset hesla zajistit.

Termíny proškolení pro zákonné zástupce a žáky:

Středa 29. 9.:

17:0 Školení MS Teams pro V. A

17:30 Školení MS Teams pro III. A

18:00 Školení MS Teams pro II. B

18:30 Školení MS Teams pro III. B

19:00 Školení MS Teams pro IV. A

Účast je dobrovolná. Ostatní třídy a jejich seznámení s MS Teams budou následovat v dalším týdnu.

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 22. 9. 2021