Základní informace k týdnu od 25. 10. do 29. 10. 2021

Základní informace k týdnu od 25. 10. do 29. 10. 2021

Naplánováno na listopad – informujeme s předstihem:

  • 2. 11. Třídní schůzky ONLINE k volbě povolání pro 9. ročníky. Od 18:00 formou MS Teams.
  • 9. 11. Třídní schůzky ONLINE k přijímacímu řízení – 5 ročníky. Od 18:00 formou MS Teams.
  • 4. 11. Začíná projekt Post Bellum – výběr žáků
  • 2. 12. Přijímací zkoušky nanečisto – určeno žákům 9. ročníků.  Cvičné testování probíhá od 14:00 do 16:00.

Orientační přehled příštího týdne:

Pondělí 25. 10. – výuka dle rozvrhu, pouze bez odpolední výuky

Úterý 26. 10.  – výuka dle rozvrhu, pouze bez odpolední výuky. Podporujeme fond SIDUS, proběhne charitativní sbírka. Prodej předmětů za 40 Kč a 100 Kč. Za případnou podporu děkujeme.

Středa 27. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.

Čtvrtek  28. 10. – státní svátek; Den vzniku samostatného Československa.

Pátek 29. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.

Všeobecné informace:

Žádná třída není v karanténě, ale opakovaně doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra).

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj.  Používání roušek či respirátorů je ve stejném režimu jako dosud. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte, zejména informací, pokud dítě přišlo do styku s osobou, která měla pozitivní test na COVID 19. Čím dříve získáme informace, tím rychleji můžeme reagovat.
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování, pečlivé sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů, MS Teams (dle pokynů vyučujících) a webových stránek školy 

Distanční výuka: 

Předpokládáme, že se veškeré obtíže podařilo odstranit a systém je nastaven tak, aby v případě potřeby třída plynule přešla na distanční výuku. Nyní bude systém vyučujícími využíván na průběžné zadávání domácích úkolů, případně na podporu nemocných žáků při doplňování učiva. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet.

 K projektu Školní ulice:

Vážení rodiče, předně děkuji za spolupráci v našem projektu Školní ulice. Velmi se díky vaší vstřícnosti a disciplinovanosti zlepšila dopravní situace u naší školy; pokles projíždějících vozidel je nyní podstatně nižší než tomu bývalo před nastartováním projektu. Městská policie průběžně eviduje, že mnoho z vás respektuje dopravní značení a parkuje na okolních parkovištích – Chvalská tvrz, LIDL a parkoviště Stoliňská za komunikací Náchodskou. Tímto velmi děkujeme!

Koncem října opět budeme realizovat monitoring projíždějících vozidel, abychom vám mohli sdělit, jaká jsou nyní data k našemu projektu. Někteří z vás však využívají k příjezdu do těsné blízkosti školy komunikaci Vršovka a následně se v křižovatce Vršovka – Vrchovinská otáčejí, čímž vzniká nebezpečná dopravní situace, která je monitorována rezidenty. Dovoluji si Vás tímto požádat o omezení vjezdu na tuto úzkou komunikaci, abychom nepůsobili komplikované dopravní situace a omezili tam možnost případné kolize vozidel i chodců. Taktéž jsme byli upozorněni, že 2 vozidla opakovaně nerespektují jednosměrnost ulice a projíždí komunikaci protisměrem. V tomto případě bude správními orgány vedeno řízení směřující k nápravě. Poslední apel se týká vozidel stojících u vstupu do školy – prosíme, respektujte vodorovné dopravní značení, aby byla zajištěna bezpečnost žáků a prostor před budovou nebyl blokován stojícími vozidly. Vždyť se jedná o bezpečnost vašich dětí! Předem děkuji za spolupráci.

Mapa kritického místa:

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 22. 10. 2021