Základní informace k týdnu od 20. 12. do 22. 12. 2021

Základní informace k týdnu od 20. 12. do 22. 12. 2021

(aktualizováno o změnu testů pro druhé ročníky)

Rychlý přehled:

20. 12. až 22. 12. Není odpolední výuka

20. 12. Testování žáků a zaměstnanců školy – podrobnosti jsou uvedeny níže.

Od 14:00 Vánoční tvořivé dílny ŠD (vzhledem k platným opatřením pouze pro žáky školy)

22. 12. Úprava výuky před vánočními svátky  – probíhají třídnické hodiny a třídy mají program dle výběru třídních učitelů). Probíhá florbalový turnaj mužstev.

23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

Pondělí 20. 12. 2021:

Testování žáků a všech zaměstnanců školy. Opět škola nabízí možnost testování očkovaných žáků. Tedy je na vás, zda této možnosti využijete. Individuální požadavky na testování či netestování očkovaných žáků řešte s třídními učiteli.

Podrobnosti k testování:

Žáci přípravné třídy, prvních a druhých ročníků budou testováni testy označené  COVID 19 Antigen Test Cassette. Jedná se o test založený na přítomnosti antigenu SARS – Cov – 2 ve slinách a hlenech.

Podrobnosti v odkazu:

https://ecovid.biopro.cz/covid-19-antigen-test-cassette-hypersen-collodial-gold-6ks-ag-test-ze-slin

Omlouváme se za komplikace, ale vzhledem k většímu množství poškozených testů musíme druhé ročníky testovat testy Realy – jedná se o antigenní testy, kde se vyšetřují sliny. 

Podrobnosti v odkazu: https://www.lekarna.cz/realy-tech-novel-antigen-rychlotest-na-koronavirus-5-kusu/

Žáci třetích až devátých ročníků se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici.

Podrobnosti v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí tito žáci (velice děkujeme všem očkovaných za ochotu se nechat testovat).

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu). Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka.

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno. Ze školy dostanete při odchodu potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Distanční výuka:

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Průběžně zde zadáváme úkoly, abychom byli připraveni na případnou karanténu třídy.

Lyžařský výcvikový kurz (8. 1. 2022 až 15. 1. 2022) – informace s předstihem:

Zákonní zástupci účastníků obdrží podrobné informace elektronicky i v listinné podobě.

Vzhledem ke stávajícím opatřením MŠMT je třeba, aby zákonní zástupci zajistili v pátek 7. 1. 2022 PCR test svému dítěti. Ideálně v ranních hodinách, abychom do odjezdu v sobotu 8. 1. 2022 měli výsledek testu k dispozici. Platnost testu je do úterý 11. 1. 2022. V tento den máme domluveno PCR testování od laboratoře Synlab, která žáky otestuje. V této souvislosti je třeba vašeho souhlasu k předání identifikačních a kontaktních údajů vašeho dítěte ubytovateli a testovací laboratoři.

Přejeme vám všem krásné a požehnané Vánoce, bohatého Ježíška a samozřejmě i příležitost se na pár chvil zastavit, vychutnat si kouzelnou atmosféru Vánoc a alespoň na několik dní se pokusit vidět vše okolo nás trošku jinýma očima.

Martin Březina

V Praze dne 16. 12. 2021