Aktuální informace k výskytu covid 19

Vážení rodiče,

níže uvádím výsledky pondělního a úterního antigenního testování:

Třídy a počet podezření na SARS-CoV -2 + RT-PCR:

 •        1. B  1x/1x RT-PCR potvrzeno
 •        5. A   1x/1x RT-PCR potvrzeno
 • Pedagog. prac. 1x/ nevyšlo, opakuje se test
 • Neped. prac.    2x/2x RT-PCR nepotvrzeno

Třída 1. A:

Vzhledem k výskytu pozitivního žáka má třída od zítřka (od středy 19. 1.) karanténu. Do karantény odcházejí všichni žáci. Výuka bude distanční skrze MS Teams. Pokud nebudou mít žáci klinické příznaky onemocnění, mohou do školy po uplynutí 5 dnů, tedy v pondělí 24. 1. 2022. Žáci nemusí absolvovat RT – PCR test pro ukončení karantény. Pro žáka v izolaci platí totéž. Podrobnosti naleznete v předchozích zprávách v systému Bakaláři. Doporučuje se, aby žáci po návratu do školy nosili 5 dní respirátory i mimo povinné prostory. Samozřejmostí je důsledné sledování zdravotního stavu a v případě obtíží ihned kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a podstoupit RT – PCR test.

Mimo školu evidujeme RT – PCR pozitivní žáky:

2. B  – 1x

5. B – 2x

Nyní v případě pozitivního žáka ve třídě:

 1.  Pozitivita daná antigenním pondělním testováním – třída je beze změn, pozitivní odchází domů, ve třídě se běžně učí, roušky se ve výuce nosit nemusí. Až po min. 5 dnech přijde žák z izolace, nesmí mít příznaky, nemusí podstoupit RT – PCR test k ukončení izolace. Pokud má příznaky, izolace (případně karanténa trvá). Aby mohl do školy, musí být minimálně 2 dny bez klinických příznaků onemocnění. Pokud žák v izolaci podstoupí vyšetření přítomnosti viru Sars-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem ukončuje se izolace ke dni testu. Tedy po min 5 dnech. RT – PCR testem se izolace zkrátit nedá. Karanténa se taktéž zkrátit PCR testem nedá; vždy situaci konzultujte s praktickým lékařem. Nadále vždy platí sledování zdravotního stavu a v případě obtíží je nutno ověřit přítomnost SARS-CoV-2 RT – PCR testem. Žákům po ukončení karantény i izolace se doporučuje po dobu následujících 5 dní nosit respirátor. Po návratu se žáci testují antigenními školními testy.
 2. Pokud se vyskytne pozitivní žák v průběhu týdne a pozitivita na SARS – CoV – 2 bude podložena RT – PCR testem, odchází celá třída do karantény bez ohledu na očkování či prodělání covidu 19 ve lhůtě 180 dní. Testování může být z důvodu klinických příznaků onemocnění, dotestování v rámci školy či mimoškolních aktivit.

Třída 4. A (dle metodiky s platností do 16. 1. )

Neočkovaným dnes končí karanténa, tedy od středy 19. 1. mohou do školy. Doporučuje se po dobu následujících 5 dní nosit respirátor a sledovat svůj zdravotní stav. Dle metodiky mimořádných opatření proběhne ráno dotestování antigenními testy využívanými školou – bude testovat třídní učitelka. Žák, který byl v izolaci, může do školy po uplynutí 5 dnů, pokud nemá klinické příznaky. RT – PCR testy již nejsou pro žáky z izolace či karantény povinné. Pokud by u žáka byly klinické příznaky onemocnění, je třeba postupovat dle textu v bodě 1).

Třída 6. A (dle metodiky s platností do 16. 1. )

Neočkovaným dnes končí karanténa, tedy od středy 19. 1. mohou do školy. Doporučuje se po dobu následujících 5 dní nosit respirátor a sledovat svůj zdravotní stav. Dle metodiky mimořádných opatření ráno proběhne dotestování antigenními testy využívanými školou – testovat bude vyučující první hodiny.  Žák, který byl v izolaci, může do školy po uplynutí 5 dnů, pokud nemá klinické příznaky. RT – PCR testy již nejsou pro žáky z izolace či karantény povinné.

K možným dotazům:

 • Kdo posílá do karantény či izolace? Hygienická stanice SMS zprávou.
 • Kdo nejprve informuje o karanténě v souvislosti se školou? Škola.
 • Proč dostanu informaci ze školy o nutné izolaci či karanténě nejprve ze školy? Škola má informace s předstihem, tedy informuje zákonné zástupce, aby bylo minimalizováno riziko přenosu.
 • Jak se řeší, pokud moje dítě bylo během víkendu s pozitivní osobou? To řeší hygiena trasováním.
 • Musím škole sdělovat pozitivitu svého dítěte? Zákonný zástupce je povinen v rámci mimořádných opatření informovat školu a pozitivním případu dítěte.
 • Jak škola řeší, pokud je dítě s klinickými příznaky onemocnění? Telefonicky kontaktujeme zákonné zástupce a do doby, než si zákonný zástupce dítě převezme, je umístěno do karanténní místnosti.

Martin Březina